«Вступ. Біологія наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, їх класифікація; середовища їх існування»Сторінка6/6
Дата конвертації20.11.2018
Розмір488 Kb.
#65676
ТипУрок
1   2   3   4   5   6
Лабораторна робота №8

Тема: Внутрішня будова листка у зв’язку з його функціями.

Мета: познайомитися з внутрішньою будовою та тканинами листка у зв’язку з його функціями.

Матеріали та обладнання: мікроскоп, предметні та накривні скельця, препарувальні голки, піпетка, листок традесканції, постійний препарат поперечного зрізу листка.

ХІД РОБОТИ

1. Зробіть препарат нижньої шкірки листка традесканції. Для цього препарувальною голкою зніміть маленький шматочок нижньої шкірки листка, покладіть його в краплю води на предметне скло та накрийте накривним склом. Розгляньте препарат під мікроскопом.

2. Розгляньте клітини шкірки. Зверніть увагу на їхню форму. Знайдіть продихи й підрахуйте їхню кількість у полі зору. Зверніть увагу на форму замикаючих клітин. Намалюйте препарат і підпишіть малюнок.

3. Розгляньте під мікроскопом постійний препарат поперечного зрізу листка. Знайдіть шкірку. Зверніть увагу на потовщену зовнішню болонку її клітин. Розгляньте продихи на поперечному зрізі препарату.

4. Зверніть увагу на тканини м’якоті листка, форму її клітин, кількість шарів клітин. Знайдіть жилку, а в ній – провідні тканини.

Оформлення результатів

1) Замалюйте препарат у зошиті та підпишіть тканини листка.

2) Заповніть таблицю


Основні функції листка

Назва тканини, що забезпечують їх виконання5. Зробіть висновки.


 1. Порівняння процесів фотосинтезу, дихання і транспірація – таблиця:
Ознаки

фотосинтез

дихання

транспірація

Основне місце протікання процесу


Початкові і кінцеві продукти


Енергія витрачається чи запасається


Умови протікання процесу


V. Закріплення знань, умінь та навиків

Загадки:

Цікавить відповідь така:

які функції листка? (фотосинтез, дихання, транспірація)


Всім відомо: фотосинтез

відбувається в рослині.

Синтезуються на світлі

які речовини? (органічні. Крохмаль)


Фотосинтез вивчили

й знаємо чудово,

які для фотосинтезу

Потрібні умови? (наявність світла, води, вуглекислого газу)


Фотосинтез відбувається,

Який газ виділяється? (кисень)


Крім фотосинтезу в рослині

Відбувається постійно

Окиснення речовин.

Енергія виділяється,

Як процес називається? (дихання)
Дихання відбувається,

Який газ поглинається? (кисень)

Який виділяється? (вуглекислий газ)
Пагона листок зелений

Кілька функцій має.

Транспірація в рослин –

що це означає? (випаровування)
VI. Підсумок уроку. Оцінювання.

Відповідь на поставлене проблемне питання.VII. Інструктаж домашнього завдання

1-6 - §

7-9-

10-12


Урок №13

Тема: Середовища існування рослин. Зв’язки рослин із іншими компонентами екосистеми. Відповідь рослин на подразнення

Мета уроку: засвоєння знань про зв’язки рослин із іншими компонентами екосистеми; розглянути середовища існування рослин; закріплення знань про подразнення рослин як однієї з ознак живих організмів; формування наукового світогляду учнів; виховання екологічної свідомості.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь, навиків

Обладнання та наочність: підручник, фото та малюнки рослин, схематичні малюнки зображення фітоценозів, екосистем лісу, луки, водойми тощо.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Загадки:

 1. У зеленого листка

На поверхні шкірка є.

А яку будову має?

Яку роль відіграє?

(клітини дрібні, одним шаром, щільно прилягають одна до одної; захисну) 1. В шкірці – вигнуті клітини

(а між ними є щілина)

Хлоропласти мають,

Як їх називають?

(продихи)
 1. Дайте відповідь таку:

Для чого продихи листку?

(регулюють газообмін та випаровування)
 1. А під шкіркою в листка

Основна тканина є.

Вона містить хлоропласти,

Яку роль відіграє?

(фотосинтезуючу)
 1. Листка вивчаємо будову,

Нові питання постають:

Що до складу жилок входить?

Яку роль відіграють?

(ситоподібні трубки, судини; транспортну)
 1. Цікавить відповідь така:

Які функції листка?

(фотосинтез, дихання, транспірація)
 1. Фотосинтез вивчили

Й знаємо чудово,

Які для фотосинтезу

Потрібні умови?

(вода, вуглекислий газ, світло)
 1. Фотосинтез відбувається,

Який газ виділяється?

(кисень)III. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

  • тема (записати)

  • мета (назвати)

  • мотивація – проблемні питання:

 • В яких середовищах зустрічаються рослини?

 • З якими компонентами екосистеми взаємодіють рослини?

 • Які типи взаємозв’язків рослин із довкіллям?

IV. Засвоєння нового матеріалу

 1. Середовища існування рослин – робота з підручником, побудова схеми

Схема «Середовища існування рослин»

 1. Зв’язки рослин із іншими компонентами екосистеми – бесіда за схематичними малюнками фітоценозів, екосистем; побудова схеми «Рослина і зовнішнє середовище»

Читання і пояснення учнями схеми.
 1. Відповідь рослин на подразнення

Пояснювальна бесіда. Що таке подразливість? Подразливість - це загальна біологічна здатність клітин і організмів реагувати
(відповідати) на вплив факторів зовнішнього середовища. Ця специфічна властивість живих клітин обумовлюється і тісно пов'язана з чутливістю до дії того чи іншого фактора. Подразливість є однією з основних ознак життя.

Як організм може відповідати на подразнення ? Основними формами прояву подразливості організмів є різного типу рухливі реакції, які здійснюються цілим організмом або окремими його частинами. Очевидно, лише за допомогою руху організм або орган може доцільно змінити положення, оптимізувати розміщення своїх частин, уникаючи дії несприятливих факторів, або, навпаки, ефективно використовувати сприятливу дію факторів.

 1. Найбільш поширеними руховими реакціями у рослин на зміну умов середовища є тропізми, настії та нутації.

V. Закріплення знань, умінь та навиків.

Робота з підручником (форма роботи на вибір вчителя) – Знайдіть у тексті підручника визначення нових термінів і понять, запишіть їх у свої зошити.Прийом «Роблю висновок»

VI. Підсумок уроку. Оцінювання

Відповідь на поставлені проблемні питанняVII. Інструктаж домашнього завдання

1-6 - §

7-9-

10-12

Урок 14


Тематичне оцінювання № 1 (письмово)
Зразок завдань для тематичного оцінювання (один варіант)

1 рівень

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»):

 • Кожний живий організм побудований з окремих частин – клітин. (так)

 • Рослинні клітини складаються з оболонки, цитоплазми, ядра. (так)

 • Органи рослин побудовані з одного типу тканин. (ні)

 • Пагін складається зі стебла, листків і бруньок. (так)

 • Бульба – це видозмінений пагін. (так)

 • Корені бувають стрижневі та мичкуваті. (ні)

Або:
Тестові завдання з однією правильною відповіддю 1. Рослинний світ вивчає:

Географія

Ботаніка +

Зоологія


 1. Фотосинтез у клітинах відбувається в:

Ядрі

Хлоропластах +

Вакуолях


 1. Листки на стеблах деяких рослин перетворюються на:

Квітки

Колючки +

Бруньку


 1. Який газ поглинається у процесі дихання рослин:

Азот

Вуглекислий газ

Кисень +


 1. Бічні корені утворюються:

На головному

На додаткових

На головному і додаткових+

Зачатковим пагоном є:

Брунька +

Листок


Корінь


2 рівень
Доповніть незакінчене речення:

Пластиди зеленого кольору називаються _____________ .

Основний прилад, за допомогою якого вивчають клітини, – це ___________.

Твірна тканина, яка забезпечує ріст стебла у товщину, – це ______________.


Прості завдання з відкритою відповіддю:

На які царства поділяють все живе на планеті?

Які вегетативні органи є у рослин?

Назвіть типи кореневих систем.3 рівень
Завдання з німим малюнком (малюнок клітини без підписів структур):

Розгляньте малюнок і назвіть позначенні структури.

Тестові завдання з кількома варіантами відповідей:

Які функції виконує основна тканина?

 • захисну

 • провідну

 • запасаючу

 • фотосинтезуючу

Вегетативна брунька складається із: • зачаткового бутону

 • покривних лусочок

 • пагона

 • зачаткового стебла

 • зачаткових листків

 • конуса наростання


Дайте визначення понять:

Що таке клітина?

Що таке листок?

4 рівень

Завдання творчого характеру:

Поясніть, чому сонячного світла і води недостатньо для того, щоб рослина могла нормально рости і розвиватися.Чому трав’янисті рослини ніколи не бувають такими високими, як дерева?


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка