Вступ Цивільний захист у термінахСкачати 17.22 Mb.
Сторінка10/109
Дата конвертації16.03.2017
Розмір17.22 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   109
«День цивільного захисту» є завершальним етапом щорічного навчання учнів за програмою «Основи здоров’я», де закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеки, їх причини, наслідки для людей і довкілля та практичні дії з особистої безпеки і захисту учнів під час надзвичайних ситуацій. З метою попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків Законом України “Про Цивільну оборону України” передбачена підготовка і перепідготовка керівного складу ЦЗ, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях (далі - НС).

Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл здійснюється відповідно до Указу Президента України "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді" від 25.10.2002 №948/2002.

На виконання наказу МНС України від 23 квітня 2001 №97 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 червня 2001 за №481/5672, наказу МОН України від 17 січня 2002 №27 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" та спільного наказу міністра освіти України та начальника штабу - заступника начальника Цивільної оборони України від 19 травня 1995 року №143/179 "Про підготовку і проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітній школі", у закладах професійно-технічної та середньої освіти щороку, під час Дня цивільного захисту, проводяться комплексні об'єктові тренування під керівництвом начальника ЦЗ навчального закладу.

Практична спрямованість заходів, що проводяться протягом "Дня цивільного захисту” (далі День ЦЗ) повинна носити характер змагань, викликати певний інтерес учнів, спонукати їх до поглиблення знань з питань цивільної оборони та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

День ЦЗ проводиться без порушення навчального процесу у квітні-травні, час його проведення повинен збігатися з часом проведення комплексу занять з охорони життя та здоров'я учнів за розкладом у 2, 5, 6, 7 та 10 класах.


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ “ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ”: • вироблення в учнів умінь, навичок, грамотно і чітко діяти в різних НС для захисту свого здоров’я та життя ;

 • формування і розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: мужності, відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки під час небезпеки, впевненості в ефективності заходів цивільного захисту, уміння діяти у надзвичайних ситуаціях.

 • удосконалювати теоретичні знання та практичні навички учнів та педагогічного колективу у захисті від наслідків НС ;

 • практично перевірити вміння учнів користуватися засобами індивідуального захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту органів дихання, надавати першу медичну допомогу;

 • практичне відпрацювання учнями, педагогічним складом та обслуговуючим персоналом дій за сигналом «Увага всім!»;

 • організувати масову здачу нормативів з цивільної захисту (далі - ЦЗ);

 • пропагувати передовий досвід організації та здійснення навчального процесу з ЦЗ та методичну майстерність учителів, що викладають цей предмет ;

 • навчати керівний та командно-начальницький склад організації і проведенню заходів ЦЗ школи.


ПІДГОТОВКА «ДНЯ ЦЗ» У ШКОЛІ
Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних закладів освіти з питань захисту і дій у надзвичайних ситуаціях щороку завершується проведенням на фоні можливої в даному регіоні надзвичайної ситуації – «Дня ЦЗ», як підсумкового заходу практичної підготовки учнів разом із постійним складом навчального закладу. Підготовка та проведення практичних заходів «Дня ЦЗ» передбачається планом роботи навчального закладу на рік. Основні заходи плануються як спільні, так і роздільні з постійним складом і учнями за віковими групами.

Конкретно дата проведення «Дня ЦЗ» визначається наказом директора школи, якщо вона не визначена відповідним розпорядженням голови РДА, міського голови, управління освіти.

«День ЦЗ» проводиться без порушення навчального процесу в квітні-травні, час його проведення повинен збігатися з часом проведення підсумкових занять з основ здоров’я (далі - ОЗ) та ЦЗ у всіх класах.

Успіх проведення «Дня ЦЗ» великою мірою залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва та правильного визначення складу учасників.

В період підготовки керівництвом школи активізується пропаганда ЦЗ через усні виступи, стінгазети, радіовузол, демонстрації науково-популярних та хронікально-документальних фільмів з цієї тематики, обновлюється наочна агітація, обладнується тематична виставка. Крім того, в цей період проводиться цілеспрямована робота для підвищення якості підготовки постійного складу, вдосконалення навчання учнів з ОЗ і ЦЗ, готуються ланки і пости позаштатних невоєнізованих формувань утворених в межах ЄДС ЦЗ інтенсивно проводяться заняття, тренування, змагання, здача нормативів з програм ЦЗ для учнів.

Під час підготовки всіх учнів доцільно розділити на 3 вікові групи (2-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи) і своєчасно довести до них перелік заходів, в яких вони беруть участь їх, зміст та місце і час проведення.

Організоване та змістовне проведення «Дня ЦЗ» неможливе без ретельного і продуманого планування всього комплексу заходів. Усі необхідні документи розробляються під керівництвом директора школи.

Підготовка до проведення «Дня ЦЗ» починається не менше ніж за два місяця до дня його проведення, при цьому розробляються наступні документи: 1. Наказ директора – начальника ЦЗ школи “Про підготовку і проведення “Дня ЦЗ”, у якому вказується мета, завдання і час проведення, склад учасників і порядок їх підготовки, обсяг робіт із підготовки навчально-матеріальної бази і терміни їх виконання, відповідальні особи, склад загальної комісії, підкомісії (журі) на окремих точках та інше.

 2. План підготовки і проведення «Дня ЦЗ», що затверджується начальником ЦЗ навчального закладу та погоджується з територіальним відділом з питань надзвичайних ситуацій району (міста) (додаток № 2).

Для більш планомірного використання матеріально технічної бази школи з ЦЗ, здійснення контролю за ходом проведення «Дня ЦЗ» складається графік його проведення (додаток № 3).
ОСНОВНИМИ ЗАХОДАМИ,

ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В «ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ» Є:
А) Практичні заходи :

 • збір постійного складу школи;

 • перевірка укомплектованості й оснащеності невоєнізованих формувань цивільної оборони;

 • приведення в готовність захисних споруд;

 • відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту ;

 • проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів;

 • відпрацювання практичних дій відповідно до «Плану дій у НС»;

 • знезаражування територій, будинків, майна та ін.

Б) Навчально-методичні заходи:

 • практичні, класно-групові заняття;

 • семінари;

 • бесіди;

 • вікторини;

 • відкриті уроки з залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служби і працівників з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

В) Агітаційно-пропагандистські заходи:

 • огляди-конкурси;

 • радіогазети;

 • стінна преса;

 • демонстрація кіно;

 • відеофільмів;

 • виставки;

 • відновлення навчально-матеріальної бази.

Г) Спортивні змагання, естафети, тренування.

З метою інтенсифікації заходів ЦЗ в день проведення «Дня ЦЗ» необхідно заздалегідь передбачити його в розкладах занять і спланувати на цей день максимально можливу кількість уроків, занять з ЦЗ (за рахунок часу на заняття по ОЗ).

Найбільш активними учасниками заходів «Дня ЦЗ» є постійний склад школи, учні старших класів та невоєнізовані формування.

Постійний склад школи бере участь у підготовці і проведенні заходів «Дня ЦЗ», з його складу комплектуються НФ ЦЗ школи, з ним відпрацьовується комплекс евакозаходів щодо уточнення списків евакуйованих, уточнення місць посадки на транспорт, або формуванні пішої колони, розміщення у визначених районах , визначається кількість і обсяг вантажу, що вивозиться.


ПРОВЕДЕННЯ «ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»
У день проведення «Дня ЦЗ» до початку занять першої зміни з постійним складом школи (учителі, технічні працівники) відпрацьовуються питання оповіщення і збору, уточнюються та доводяться до виконавців дії при виникненні НС відповідно до плану, а також проводиться перевірка готовності формувань до дій за призначенням.

Заслуховування доповідей посадових осіб з уточненими розрахунками, заявками на одержання майна по основних заходах «Плану дій при НС» директор школи проводить у зручний для педагогічного колективу час.

За добу до проведення «Дня ЦЗ» на інформаційно-довідковому куточку ЦЗ школи вивішується оголошення про час проведення кожного заходу і відповідальні особи за їх виконанням.

Про початок «Дня ЦЗ» оголошується по шкільному радіо, а викладачі, на початку 1-го уроку , по класах доводять інформацію про заходи, що проводяться в школі і ступінь участі в них учнів. При необхідності можуть проводитися загальношкільні лінійки щодо урочистого відкриття «Дня ЦЗ», тривалістю до 15-20 хвилин до початку 1-го уроку.

Головна умова успішного проведення «Дня ЦЗ», його насиченість практичними заходами в дусі змагань, що викликають інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань і придбанню практичних навичок, передбачення необхідних заходів для забезпечення безпеки учасників і медичного контролю.

У залежності від тематики й обсягів навчання з ЦЗ з учнями в «День ЦЗ» проводяться: 1. Учні 1-х класів беруть участь у заходах «Дня ЦЗ» у ході планових занять на уроках малювання – у конкурсі малюнків про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах; на уроках праці - виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання.

 2. У 2-5 класах: - вікторини з ЦЗ, змагання, у програму яких включається від однієї до декількох вправ, тренувань, відпрацьовуються дії за сигналами оповіщення при виникненні НС по класах. Заходи можуть закінчуватися переглядом відео матеріалів, що висвітлюють питання НС.

 3. У 6-7 класах: - вікторини з ЦЗ, відкриті уроки, змагання, естафети по класах і групах паралельних класів. Учні шостих-сьомих класів беруть участь у випусках стінгазет, по накопичених матеріалах оформлюють фотовітрини, створюють альбом.

 4. У 10 – х класах: - змагання по здаванню нормативів ЦЗ, семінари з обговоренням підготовлених рефератів, практичні заняття по вирішенню ситуаційних завдань.

За рішенням директора школи визначені класи роблять екскурсію на курси ЦЕ, відвідують захисні споруди, знайомляться з організацією ЦЗ одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту своїх працівників, а в сільський місцевості – тварин і рослин від впливу надзвичайних ситуацій.

 1. Учні 8-11 класів беруть участь у заходах «Дня ЦЗ» по відновленню (удосконаленню) навчально-матеріальної бази ЦЗ школи на практичних заняттях і тренуваннях, вивченні тематики щодо дій у разі випадання радіоактивних опадів, викиду сильнодіючих отруйних речовин та інших можливих небезпек. У цей день активно використовують інші шкільні предмети для поглиблення вивчення факторів, що ініціюють НС.

 2. Учні, крім планових занять з курсів ОЗ і ЦЗ, беруть участь у заходах Дня ЦЗ. На уроках малювання - у конкурсі малюнків про допомогу при стихійних лихах, аваріях і катастрофах, праці - у виготовленні найпростіших засобів захисту і відновлення навчально-матеріальної бази ЦЗ школи, на практичних заняттях і тренуваннях - при вивченні тематики «Радіаційна безпека». У цей день активно використовуються міжпредметні зв'язки для поглибленого вивчення факторів, що ініціюють надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астрономія, географія, біологія тощо) та гуманітарні предмети для обговорення художніх творів та історичних подій, у яких зачіпається тема НС. Крім того, всі учні середніх і старших класів прослуховують по шкільному радіо магнітофонний запис одного із сигналів оповіщення ЦЗ і спільно діють наприкінці одного з уроків щодо його практичного відпрацювання.

Крім того, всі учні середніх і старших класів прослуховують по шкільному радіо магнітофонний запис сигналу оповіщення ЦЗ і спільно діють наприкінці одного з уроків щодо його практичного відпрацювання.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки та проведення занять з ОЗ у початкових класах.

При цьому виконується умова, що учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, без поспіху, під керівництвом своїх вчителів і на момент проведення загального тренування з ними підбили підсумки і закінчили заняття.
Форми та методи проведення Дня ЦЗ
Вікторина
ВІКТОРИНА - найбільш проста форма закріплення знань з (цивільного захисту) ЦЗ. По змісту вона може бути тематичною, тобто проводитись тільки по питаннях з цивільного захисту, або комплексною. Коли поряд з питаннями з курсу літератури, мистецтва, інших предметів розглядаються взаємопов’язано і питання з безпеки життєдіяльності. Організація вікторин проста. Різновидностями вікторин можуть бути брейн–ринги, радіо вікторини. Керівник вікторин (вчитель) ставить запитання з розрахунку підготовленості і вікових особливостей учнів, а вони відповідають на них. Питання чи відповіді не повинні носити характер іспиту чи заліку. Вікторини повинні проводитись цікаво, в доступній для дітей формі. Для проведення підсумків вікторини створюється журі з вчителів, медичних працівників, батьків, старших учнів. Для участі у вікторині від кожного класу або ланки виставляється команда. Інші учні класів беруть участь у якості уболівальників.

Відповіді учнів можуть оцінюватись так: за вірну відповідь – 5 балів. За відповідь з незначними упущеннями – 4 бали, за відповідь з суттєвими помилками – 3 бали. Журі реєструє отримані бали за відповіді, по кожному питанню підводить підсумки і визначається місце, яке зайняв клас, ланка, команда у вікторині.

Розпочинати вікторину бажано з розминки капітанів чи безпосередньо з постановки питання керівником вікторини і відповідей її учасників.

Надавати питання керівник команди може по різному: усно, зачитати його, показати плакат, кадр із відеофільму.

При відповідях можуть теж використовуватись плакати і інші наочні посібники, засоби індивідуального захисту, макети, прибори.

Кількість питань у вікторині ставиться в залежності від кількості учнів, які беруть участь, але не більше 5 – 6, якщо вікторина тематична. Важливо, щоб питання і практичні завдання до вікторини і змагань підбирали самі учні. Це сприяє вихованню в учнів активної життєвої позиції, готує їх до самостійного життя.Організація проведення вікторин з ЦЗ:

Перший варіант:

 • призначення журі з трьох осіб, які оголошують питання і кількість балів, що присуджуються за правильні відповіді;

 • розподіл класів на команди.

Питання ставиться перед усім класом, бажаючий відповідає, облік ведеться як індивідуальний, так і командний. Для наочності і підняття змагального духу таблиця накреслюється крейдою на дошці.

Другий варіант:

 • питання вікторини готуються учнями самостійно до проведення вікторини,

 • розподіл класів на команди,

 • оцінюється як рівень підготовленого питання команди, що його задає, так і повнота відповіді команди.

Всі питання вікторини не перевищують обсяг досліджуваної програми. При визначенні питань вікторини необхідно виходити з можливості матеріального забезпечення і ступеня підготовленості учнів.

Учні, що показали в ході вікторин найбільш глибокі знання, можуть брати участь у шкільній олімпіаді, переможці якої удостоюються права представляти свою школу на загальнорайонній олімпіаді з ЦЗ, проведеної районним відділом освіти спільно з відділом (управлінням) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.


Радіовікторина

Підготовка і проведення РАДІОВІКТОРИНИ розпочинається заздалегідь. На видному місці вивішується кольорова програма, в якій вказано місце і час проведення, коло питань і література для підготовки, а також для нагородження переможців.

Кількість груп учасників визначається в залежності від динаміки і потужності радіовузла.

Групи розміщуються в актовому залі, поряд з журі. Встановлюються динаміки. Питання задаються по радіо для всіх. Кожне питання обговорюється в команді.

Час на відповідь надається з моменту закінчення оголошення запитання до надання відповіді в журі. Для кожної відповіді встановлюється контрольний час, по використанню якого надається наступне запитання. Правильність відповідей оцінюється в балах. Таким чином, надається декілька питань і кожне запитання завчасно визначено найвищою оцінкою. Сума балів з найвищих оцінок відповіді також завчасно відома і об’явлена командам. Все це викликає азарт змагання команд і дозволяє тримати на контролі свої успіхи і невдачі. Бажано після надання відповідей в журі об’являти правильну відповідь по радіо для того, щоб команди мали можливість перевірити правильність своїх відповідей.

Першість визначається по найбільшій кількості балів за відповіді команди.Брейн-ринг, Аукціон
БРЕЙН-РИНГ може відбуватися в масштабі класу, паралельних класів.

Якщо у радіо вікторині бере участь і заохочується команда, то при проведенні брейн-рингу заохочуються окремі учасники, які швидко і вірно відповіли на запитання.

В склад журі входить три і більше людини. У них для контролю списки усіх питань і відповіді для них з визначенням кількості балів за кожну правильну відповідь. Оцінки, які виставляються за відповідь, члени журі показують на відкидних покажчиках, які вміщують цифри”0” до цифри, яка визначає найвищий бал.

Для реєстрації учасників визначається секретар, який видає картки з картону чи ватману 20х15 см з намальованими на них порядковими номерами. По ходу брейн–рингу секретар обраховує відповіді і суму балів, які набрав кожний учасник.

Керівник брейн–рингу (заступник директора по навчально–виховній роботі) повертає барабан з пронумерованими кульками, виймає кульку , називає номер, зачитує питання, вислуховує відповідь і по оцінці суддів називає кількість балів за відповідь. Встановлюється час на відповідь: учасники які бажають відповісти на запитання, підносять свій реєстраційний номер і по дозволу керівника відповідають. Кожен член журі демонструє кількість балів за відповідь учасника. Секретар записує трьох – чотирьох учасників, які раніше за всіх підняли картки і отримали кожен з них бали. Після того, як у когось з учасників сума балів зрівняється з контрольною, він визначається переможцем, а послідуючі місця визначаються по найбільшій сумі балів. Для того щоб у журі був час для підрахунку балів, після 3 -4 питань пропонується номер художньої діяльності.
Естафета
ЕСТАФЕТА - повинна бути спрямована на виховання в учнів таких важливих рис характеру як: рішучість, наполегливість, сприяння зміцнення здоров’я, фізичного і розумового розвитку.

Щоб гра пройшла повчально і цікаво, необхідно передбачити організаційну і підготовчу роботу яка включає ряд заходів.

Перш за все створюється суддівська група, яка керує грою, в складі головного судді і його помічників . вони вибирають місце проведення, готують учасників і матеріальне забезпечення, обладнують місце для проведення естафети.

На додаткові до плану схемі графічно наносяться: вихідний рубіж, маршрути прямування, рубежі виконання учбових питань та кінцевий пункт.

Вказуються матеріальні і імітаційні засоби, необхідні для забезпечення учасників гри і для обладнання рубежів, маршрутів і ділянок.

Керуючий грою, призначений начальником ЦЗ школи, готує до неї своїх помічників, суддів. вони вивчають план проведення естафети, старанно розглядають кожне учбове питання, свої дії і учасників.

Потім на місцевості організовують два – три тренування по учбовим питанням на кожному рубежі.

Для проведення естафет обладнуються траси (напрямки, рубежі, готується суддівський апарат, складається список майна, готується документація).


Перед естафетою учасникам доводяться умови виконання вправ і передачі естафет. Переможцем естафети оголошується команда, яка пройшла трасу (етапи) за найкоротший час. За підсумками естафети вручаються призи.

Працівники управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділів, курсів ЦЗ, які беруть особисту участь у проведенні Дня ЦЗ, надають допомогу в підготовці суддів за всіма видами змагань, прийнятті нормативів ЦЗ, організації тематичної виставки у школі.


Тренування
ТРЕНУВАННЯ організовуються для класу, групи. ланки.

Мета: домогтися щоб всі учні придбали навички і умінні у користуванні протигазом, ватно–марлевою пов’язкою і на випадок необхідності могли надати допомогу собі, та іншим. Час кожного тренування не повинен перевищувати 30 хвилин. Місцем його проведення можуть бути відкриті майданчики, стадіон. клас. Керівнику тренувань необхідно готуватись заздалегідь. Він повинен володіти усіма необхідними методами і способами, чітко і зрозуміло довести до дітей нормативи. Керівник, учні повинні розповісти і показати порядок виконання того чи іншого нормативу в цілому. Після того йде демонстрація по елементах. Спочатку вони відпрацьовуються в повільному темпі який згодом переходить у безперервну дію. Тренування повторюється до тих пір, поки учень не досягне певного результату, дотримуючись правила від простого до складного. Слід брати до уваги вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей.

При тренуваннях необхідно відпрацьовувати вміння і навички:

 • визначення розміру маски протигазу;

 • одягання протигазу та зняття його;

 • виготовлення ватно–марлевої пов’язки;

 • проведення часткової санітарної обробки після подолання ділянки радіоактивного зараження;

 • діяти за сигналом «Увага всім!»

Перший варіант проведення комбінованої естафети при хорошій погоді.

Команда 5 чоловік від класу.Перший етап - 1 учасник біжить від старту, кидає м’яч в баскетбольний щит, долає перешкоду

Другий етап – 1 учасник одягає протигаз і біжить в ньому до ІІІ етапу.

Третій етап – 3 учасника – дії санітарного посту, санітари у протигазах біжать до „ураженого”, одягають на нього протигаз, надають першу медичну допомогу і виносять його з осередку ураження.

Команда оцінюється по загальному часу, який був витрачений під час змагання, з урахуванням балів на кожному етапі.Другий варіант проведення естафети при складних метеорологічних умовах проводиться в закритому приміщенні.

Команда 5 учасників. Шикуються на одній лінії двома групами в колоні по одному. За командою «гази», «вперед» перші учасники від кожної групи одягають протигази, біжать вперед, підбігаючи до перешкоди, знімають протигази, підтягуються 5 разів і повертаються до своєї команди. Як тільки вони перетнуть лінію фінішу (старту), наступні учасники одягають протигази і виконують всі етапи цього змагання. Команда оцінюється за загальним часом і кількістю помилок при виконанні нормативів одягання протигазу.


Змагання
ЗМАГАННЯ з цивільного захисту є одна з найактивніших масових форм закріплення знань і удосконалення практичних навичок. Змагання можуть бути командні, та індивідуальні.

Суддівська група готує місце для змагань і необхідну матеріальну базу.

Змагання можуть включати такі вправи:

Укриття в захисній споруді по сигналу «Увага всім!»

- одягання респіратора (протигаза);

- перебування в протигазі з фізичним навантаженням;

- одягання протигазу на «ураженого»;

- виготовлення ватно–марлевої пов’язки;

- накладання первинної пов’язки на різні ділянки тіла;

- накладання шумового джгута на стегно, плече;

- накладання закрутки за допомогою хустинки і інших підручних засобів.

Укриття у сховищі по сигналу «Увага всім!».

При відсутності сховища може бути використане підвальне приміщення Учасники змагання шикуються ланками на майдані, який віддалений від сховища на 25-30 см. Керівник надає сигнал «Увага всім!» Учні швидко одягають протигази, переходять у сховище і зачиняють двері. У сховищі вони дотримуються відповідних правил поведінки. Час вправи не враховується. Штрафні бали нараховуються: за неодягнутий протигаз – 3 бали, за незачинені двері укриття – 5 балів ,за невиконання правил поведінки за сигналом «Увага всім!» - 4 бали.Одягання протигазу (респіратору).

Учасники шикуються по групах з протигазами у похідному положенні. Суддя подає команду «Гази» ( кожній групі окремо ) і включає секундомір. Коли останній учасник одягне протигаз, суддя вимикає секундомір. На це відводиться 12 секунд. Штрафні бали: якщо при надяганні протигазу не заплющені очі, не затримане дихання – 10 секунд, після надягання протигазу (респіратору) не зроблено різкий видох – 10 секунд, перекручена з’єднувальна трубка – 10 секунд, зовнішнє повітря поступає під маску – 30 секунд. Витрачено більше 12 секунд не зараховується.Перебування в протигазі з фізичним навантаженням.

Учасники шикуються на одній лінії ( дві групи в колоні по одному ) Для кожної групи надається суддя. По загальній команді «Гази!» , «Вперед!» перші учасники від кожної групи надягають протигази, пробігають 20 -30 м, перетинають фінішну смугу, становляться за смугою, суддя надає команду наступному учаснику для виконання тієї ж вправи. Перемагає та група, яка швидко вишикується за смугою фінішу. Учаснику, який не вірно одягнув протигаз чи завчасно зняв його результат не зараховується.Надягання протигазу на «ушкодженого».

Учні шикуються в дві шеренги обличчям один до одного. Ті, що знаходяться в першій шерензі – змагаються, в другій – умовно ушкоджені. «Умовно ушкоджені « лягають на землю (застелену підлогу) . Змагання починаються з команди «Гази»! для першої шеренги. За цією командою одягаються особисті протигази. За командою «Протигази на ушкоджених одягнути»!, ті що змагаються підбігають до ушкоджених, відкривають сумки їх протигазів, виймають маски, одягають на ушкоджених і становляться на місце. На виконання відводиться 30 секунд. Час зараховується від надання команди «Гази»! до моменту прибуття останнього з групи тих, що змагаються Штрафні бали: за невірно одягнену маску протигазу чи перекіс маски – 20 секунд, за перевернуту з’єднувальну трубку – 10 секунд, при втраті часу більше 30 секунд – результат не зараховано.Виготовлення ватно-марлевої пов’язки.

Учасники шикуються біля столів, на яких знаходиться матеріал для виготовлення пов’язок. Суддя дає команду. Ватно–марлеві пов’язки виготовити і одягнути!, та фіксує час, який витратив кожний учасник.. На виконання цієї вправи відводиться – 3 хвилини. При оцінці виконання вправи береться до уваги якість виготовлення пов’язки і правильність її одягання. Якщо пов’язка слабо закріплена, нараховується 20 секунд штрафу, якщо вдягнено не вірно – 30 секунд, якщо витрачено на її виготовлення більше 3 хвилин – результат не зараховано.Накладання первинної пов’язки на різні ділянки тіла.

Змагання по наданню першої допомоги повинні проводитись під керівництвом медичного керівника. Учасники змагань забезпечуються перев’язувальним матеріалом і іншими засобами надання першої допомоги.

Для визначення «Ушкоджених» надається група, яка має записки, в яких вказується вид і місце «ушкодження»

Ті, що змагаються шикуються кожний напроти «ушкодженого» і за командою судді розпочинають накладання пов’язок. Дозволяється накладання пов’язок зверху одягу. На виконання вправи надається 2 хв 30 с. При оцінці нараховується штраф: за невірне розташування бинта в руках того, що виконує вправу – 10 с., за нещільне виконання пов’язки (сповзає) – 30 с., за закріплення пов’язки вузлом над раною – 30 с.. При витраті часу більше, ніж 2хв 30 с – результат не зараховано.Накладання гумового кровозупиняючого джгута на стегно, плече.

Кожний учасник змагання стає навколо «умов ушкодженого». Тримає в руці джгут. «Умовно ушкоджені лежать» За командою судді учасники починають накладати джгут на стегно або плече.

Виконання вправи закінчується закріпленням джгута і визначенням часу його накладання (під джгут або карман «умовно ушкодженого» підкладається записка з визначенням часу). При оцінці штраф нараховується: за надмірне перетягування кінцівки джгутом – 20 с, накладання джгута на голе тіло – 20 с., за накладання джгута на невідповідну частину тіла – 30 с, якщо не здійснено контроль пульсу на периферичній судині – 30 с, якщо затрачено більше часу, ніж – 40 с - результат не зараховано.

Таким чином можна організувати змагання по накладанню закрутки за допомогою хустки чи інших підручних засобів на стегно чи плече. На виконання цього завдання надається 1 хв. Штрафні бали нараховуються за ті ж помилки і таким самим чином, що і при накладанні шумового джгута на стегно або плече. Підведення підсумків змагання є важливою і обов’язковою умовою проведення змагань.


Відкриті уроки
ВІДКРИТІ УРОКИ проводяться для закріплення знань, умінь і набутих навичок учнів з цивільного захисту у 2-3, 6-7 класів. Метою уроків є пропаганда професії рятувальника. Ці уроки вчать учнів правильно і критично оцінювати свою поведінку в надзвичайних ситуаціях, приймати правильне рішення, вдало надавати першу допомогу, як собі так і товаришам, виховують мужність, бажання займатися фізкультурою, спортом, зміцнювати своє здоров’я.


ПІДСУМКИ «ДНЯ ЦЗ»
Закінчується «День ЦЗ» підведенням підсумків.

Директор школи дає вказівку про місце і час проведення підсумків і на основі особистих спостережень за діями учнів та педагогічного складу, а також доповідей НШЦЗ і своїх заступників підводить підсумки виконання запланованих заходів ЦЗ. У визначений час директор школи разом з НШ ЦЗ проводить розбір «Дня ЦЗ» з керівним складом, особами, які відповідали за проведення заходів, класними керівниками.

В підсумковій частині свого розбору директор визначає, в якій ступені досягнута мета і як вирішені завдання «Дня ЦЗ», дає оцінку діям формувань, відзначає сміливі та ініціативні дії учнів, вчителів, проявлені ними високі морально-психологічні якості.

За результатами підсумків складається наказ директора школи про результати «Дня ЦЗ», який зачитується в актовому залі (на лінійці).

Після загального розбору класні керівники підводять підсумки проведених змагань, здачі нормативів ЦЗ, аналізують роботу кожного учня в цей день, визначають тих, які домоглися успіхів у своїх класах.

На основі результатів проведення «Дня ЦЗ» у школі можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених недоліків у підготовці школи до практичного навчання учнів з ЦЗ і ОЗ, занесені необхідні зміни в план ЦЗ, розклад занять з КНС і формувань, а також методиці навчання учнів.


ВИСНОВКИ
День ЦЗ є завершальним етапом навчання учнів старших класів з курсу «Основи цивільного захисту», навчального предмету «Захист Вітчизни».

Поряд з тим участь учнів середніх та початкових класів у заходах Дня цивільної оборони дозволяє успішно реалізовувати у школі і практичну частину програми «Основи здоров’я» на засадах активної співпраці партнерства всіх учасників навчально–виховного процесу з формування знань до безпечної для життя і здоров’я поведінки та методам самозахисту.Озброєння учнів знаннями з ЦЗ і надання їм знань, вмінь діяти при виконанні її заходів, виховувати у учнів стійкість, впевненість та здатність діяти в надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу.
 1. Наказ начальника ЦЗ про організацію і ведення цивільної оборони в навчальному закладі.

 2. План – дій і реагування на НС управління та сил навчального закладу з додатками:

 • В режимі повсякденної діяльності.

 • В режимі підвищеної готовності.

 • В режимі надзвичайної ситуації (надзвичайного стану).

  1. Функціональні обов’язки посадових осіб з ЦЗ, Начальника цивільного захисту об’єкту, начальника штаба ЦЗ об’єкта.

  2. Схема управління, оповіщення, зв’язку і порядок взаємодії членів невоєнізованих формувань і працівників закладу освіти.

 1. Штатно - посадовий список невоєнізованих формувань ЦЗ навчального закладу.

 2. Табель оснащення невоєнізованих формувань табельним майном.

 3. Паспорти на сховища, ПРУ (якщо такі є).

 4. План захисту постійного складу та учнів ( шляхи евакуації в безпечне місце)

 5. Для району і міста повинна бути розроблена карта (схема) регіону з позначеними на ній (нанесеними) місцями розташування об’єкта цивільної оборони, піднятими ділянками (місцями) можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки тощо.

 6. Особисті плани дій (папки з робочими документами у першому примірнику) керівного складу об’єкта та командирів (начальників) невоєнізованих формувань цивільного захисту. Другий примірник особистого плану (робочих документів) дій знаходиться на робочому місці посадової особи.

Особисті плани дій (папки робочих документів) розробляються для:

 • начальника цивільного захисту,

 • начальника штабу цивільного захисту,

 • начальників (командирів) невоєнізованих формувань – оперативної групи,

 • групи зв’язку та оповіщення,

 • поста радіаційної та хімічної розвідки(якщо є),

 • поста медичної допомоги,

 • групи видачі засобів індивідуального захисту(якщо є в більшій кількості ЗІЗ)

 • ланки протипожежних заходів,

 • групи охорони громадського порядку тощо.

Зміст папки робочих документів:

 • функціональне завдання посадової особи (невоєнізованого формування),

 • витяг із наказу про призначення,

 • функціональні обов’язки керівника і особового складу формування,

 • план – графік дій,

 • схема оповіщення і місце збору,

 • іменний список особового складу формування,

 • відомість забезпечення матеріально – технічними засобами,

 • необхідні довідкові дані тощо.

Довгостроковими документами цивільного захисту є:

 • план цивільного захисту,

 • наказ про організацію і удосконалення цивільного захисту,

 • план розвитку і удосконалення цивільного захисту,

 • план підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту об’єкта, педагогічного складу викладачів нормативних дисциплін “Цивільний захист”, “Основи безпеки життєдіяльності”.

Щорічно розробляються:

 • Наказ про стан цивільного захисту в минулому році та основні завдання на наступний рік,

 • план підготовки цивільного захисту об’єкта в наступному році, програма підготовки, навчальний план і розклад занять з постійним складом працівників навчальних закладів за тематикою цивільного захисту,

 • документи щодо підготовки і проведення Дня цивільного захисту у загальноосвітніх і професійно-технічних, доповідь про стан і підготовку цивільного захисту об’єкта у минулому році,

 • доповідь подається до місцевого органу управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і примірник-до штабу Цивільного захисту Управління освіти і науки ОДА до 1 листопада станом на 1 жовтня.

Змістом доповіді має бути:

 • характеристика об’єкта (організаційна структура і розташування);

 • кількісний і якісний склад учасників навчально-виховного процесу і працівників об’єкта, організація удосконалення їх кваліфікації і навчання за тематикою цивільного захисту, виконання планів;

 • забезпеченість засобами колективного захисту на місці постійної дислокації і в заміській зоні, а також засобами індивідуального захисту; забезпеченість об’єкта необхідним військово-технічним майном, приладами радіаційної, хімічної розвідки та контролю;

 • підготовка об’єкта цивільного захисту галузі до сталого функціонування у воєнний час; готовність до виконання евакуаційних заходів, підготовка заміської зони;

 • невоєнізовані формування та служби цивільної оборони об’єкта і їх матеріально-технічне забезпечення;

 • організація управління об’єктом на місці постійної дислокації і з пункту управління заміської зони;

 • організація об’єктової системи зв’язку та взаємодії, оповіщення та інформування особового складу про характер розвитку надзвичайної ситуації і вжиті заходи;

 • виконання основних завдань, визначених наказом начальника цивільного захисту функціональної підсистеми (галузі) на навчальний рік.

  1. Організація підготовки постійного та змінного складу навчального закладу.

   1. Участь у навчально–методичних зборах з питань ОБЖ та ЦЗ, що організовуються місцевими органами управління освітою.

   2. Планові заняття в групах підготовки з ЦЗ постійного складу навчального закладу (12 – годинна програма для постійного складу школи, що не ввійшов до формувань, і 15 – годинна для особового складу формувань).

 1. Плани організації та проведення «Дня ЦЗ».

  1. Зміст і обсяг організаційних заходів, послідовність і терміни їх проведення.

  2. Ступінь участі посадових осіб органів управління освітою.

  3. Ступінь використання навчальних предметів для опрацювання питань, присвячених «Дню ЦЗ», вибір форм і методів проведення заходів (індивідуальних, групових, масових).Враховуючи той факт, що кожен має право на захист свого життя і здоров`я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, у відповідності до нормативних документів МОН України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у Водяно-Лоринській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів розроблено систему роботи з цивільного захисту.

Завершальним етапом щорічного навчання учнів з курсу «Основи здоров’я», на якому закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеки, що трапляються, або можуть виникнути на відповідній території, про їх причини, наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки і захисту учнів під час надзвичайних ситуацій є тиждень безпеки та День цивільного захисту. Основні заходи плануються як спільні, так і окремі із педагогічним колективом та обслуговуючим персоналом школи й учнями за віковими групами, класами.

Метою і завданнями Дня Цивільного захисту в школі є:


 • формування в учнів умінь та навичок грамотно і чітко діяти в різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого життя та здоров'я;

 • виховання впевненості учнів у ефективності заходів, що проводяться

цивільною обороною;

 • формування і розвиток в учнів високих морально-психологічних

якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності,

здатності самовіддано виконувати завдання цивільної оборони. • вдосконалення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань та практичних навичок дій в умовах екстремальних ситуацій;

 • визначення готовності структурних ланок ЦЗ школи до виконання

завдань за своїм призначенням;

 • практична перевірка здатності учнів діяти за сигналом оповіщення

ЦЗ, користуватись засобами колективного та індивідуального

захисту;


 • навчання керівного та командно-начальницького складу організації

й проведення заходів цивільного захисту в школі;

День ЦЗ проводиться без порушення навчального процесу у квітні-травні, час його проведення повинен збігатися з часом проведення комплексу занять з охорони життя та здоров'я учнів за розкладом .

Підготовка до проведення Дня ЦЗ починається не пізніше ніж за 2 місяці до дня його проведення, при цьому розробляються відповідні документи.
НАКАЗИ ПО ШКОЛІ

Водяно–Лоринська ЗОШ І – ІІ ступенівНАКАЗ

від «_09_»__09_2011 р. № 50

начальника цивільного захисту — директора Водяно-Лоринської школи

Про підготовку та проведення «Дня цивільного захисту» в школі
Згідно з планом підготовки школи та учнів з цивільного захисту «__26_»__04_ 2012_р. провести «День цивільного захисту». Для забезпечення високої організованості, якісного проведення всіх заходів

НАКАЗУЮ:

1.Основними цілями та завданнями «Дня цивільного захисту» визначити:

— практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти з метою захисту свого здоров'я та життя у надзвичайних ситуаціях;

--- виховання впевненості учнів у ефективності заходів, що проводяться цивільною


обороною;

— формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, здатності самовіддано виконувати завдання цивільного захисту.

2. Головними завданнями «Дня цивільного захисту» вважати:


 • вдосконалення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань та прак­тичних навичок дій в умовах екстремальних ситуацій;

 • практична перевірка здатності учнів діяти за сигналом оповіщення ЦЗ, користу­ватись засобами колективного та індивідуального захисту;

 • навчання керівного та командно-начальницького складу організації й проведення заходів цивільного захисту в школі.

3.До участі в «Дні цивільного захисту» залучити:

 • керівний та командно-начальницький склад ЦЗ шкоди;

 • особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ;

 • весь постійний склад учнів 2—9 класів.

4.Призначити загальношкільну комісію з проведення «Дня цивільного захисту»:
Голови:

 • директор;

 • начальник ЦЗ;

 • заступник начальника з виховної роботи.

Члени:

 • начальник штабу ЦЗ;

 • керівник допризовної підготовки юнаків;

 • старкід учнівського самоврядування.

5.Начальнику штабу цивільної оборони школи до «12»_12_ 2011 р. розробити та представити на затвердження план підготовки та проведення «Дня цивільного захисту».

6.Заступнику директора з господарської частини забезпечити невоєнізоване форму­вання Ц3 до «_20__»___03__2012__р. табельним майном.

7.Класним керівникам до «__05_»__04__ 2012_р. провести класні збори «Про завдання учнів щодо правил безпеки в період проведення «Дня ЦЗ».

8. Загальна готовність до «Дня цивільного захисту -- «__15___»___04__ 2012__р.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦЗ школи.
Наказ оголосити всьому керівному і командно-начальницькому складу ЦЗ та учителям школи.

Начальник ЦЗ __________ К.В.Лупенко

Начальник штабу ЦЗ ________ О.Р. Шмотолоха

Водяно–Лоринська ЗОШ І – ІІ ступенівНАКАЗ
від «_15_»__09_2012 р. № 57

начальника цивільного захисту — директора Водяно-Лоринської школи
Про підготовку та проведення

«Дня цивільного захисту» в школі
Згідно з планом підготовки школи та учнів з цивільного захисту «__27_»__04_ 2013_р. провести «День цивільного захисту». Для забезпечення високої організованості, якісного проведення всіх заходів

НАКАЗУЮ:

1.Основними цілями та завданнями «Дня цивільного захисту» визначити:

— практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти з метою захисту свого здоров'я та життя у надзвичайних ситуаціях;

--- виховання впевненості учнів у ефективності заходів, що проводяться цивільною


обороною;

— формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, здатності самовіддано виконувати завдання цивільного захисту.

2.Головними завданнями «Дня цивільного захисту» вважати:


 • вдосконалення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань та прак­тичних навичок дій в умовах екстремальних ситуацій;

 • практична перевірка здатності учнів діяти за сигналом оповіщення ЦЗ, користу­ватись засобами колективного та індивідуального захисту;

 • навчання керівного та командно-начальницького складу організації й проведення заходів цивільного захисту в школі.

3.До участі в «Дні цивільного захисту» залучити:

 • керівний та командно-начальницький склад ЦЗ шкоди;

 • особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ;

 • весь постійний склад учнів 2—9 класів.

4.Призначити загальношкільну комісію з проведення «Дня цивільного захисту»:
Голови:

 • директор;

 • начальник ЦЗ;

 • заступник начальника з виховної роботи.

Члени:

 • начальник штабу ЦЗ;

 • керівник допризовної підготовки юнаків;

 • старкід учнівського самоврядування.

5.Начальнику штабу цивільної оборони школи до « 15»_12_ 2012 р. розробити та представити на затвердження план підготовки та проведення «Дня цивільного захисту».

6.Заступнику директора з господарської частини забезпечити невоєнізоване форму­вання Ц3 до «_25__»___03__2013 р. табельним майном.

7.Класним керівникам до «__05_»__04__ 2013_р. провести класні збори «Про завдання учнів щодо правил безпеки в період проведення «Дня ЦЗ».

8. Загальна готовність до «Дня цивільного захисту -- «__15___»___04__ 2013__р.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦЗ школи.
Наказ оголосити всьому керівному і командно-начальницькому складу ЦЗ та учителям школи.

Начальник ЦЗ __________ К.В.Лупенко

Начальник штабу ЦЗ ________ О.Р. Шмотолоха

Водяно–Лоринська ЗОШ І – ІІ ступенівНаказ

від 05. 12. 2012 року № 67

Про організацію роботи

з цивільного захисту у загальноосвітніх

навчальних закладах на 2012-2013 н.р.
Відповідно до Закону України «Про освіту», з метою забезпечення виконання Закону України «Про правові засади цивільного захисту в Україні

НАКАЗУЮ:


1. Призначити відповідальних за стан цивільного захисту у школі слідуючих осіб: Шмотолоху О.Р., Лупенка Г.А., Філімонову І.М. Керівник групи – директор школи.

2. Працівникам кухні Філімоновій І.М., Ванкевич З.М. не допускати виникнення інфекційних захворювань через порушення санітарних вимог до харчових продуктів, порядку питного водопостачання.

3. Вчителям предмету «Основи здоров’я» Мукомел В.В., Лупенко Г.А.:

3.1. проводити заняття з учнями 1-9 класів протягом всього навчального року згідно з Програмами. Під час підготовки учнів особливу увагу звернути на питання пожежної безпеки, дорожнього руху, поводження на воді, вживання дарів природи, правил поведінки у небезпечних місцях та протибактеріального захисту.

Основною метою навчання учнів з предмету «Основи здоров’я» вважати формування навичок практичного застосування знань, яких набувають учні під час вивчення дисциплін (природознавства, фізики, хімії, фізкультури, трудового навчання, правознавства тощо) та життєвого досвіду відповідно до віку та психофізичного стану учнів. Пріоритетним напрямом вивчення цього предмета вважати забезпечення набутих учнями певних знань і навичок запобігання нещасним випадкам шляхом формування в них активної соціальної позиції щодо її особистої безпеки та безпеки оточуючих, психологічної готовності адекватно діяти у разі загрози чи виникнення небезпеки, вмінь і навичок свідомого прийняття рішень.

3.2. Лупенко Г.А., Мукомел В.В. поновити куточки в класі і по коридору.

3.3. Провести роботу по забезпеченню учнів навчальними посібниками, засобами захисту, на кожного учня виготовити ватно-марлеві пов’язки та завести їх облік та збереження по класах.

3.4. У квітні 2013 р. провести День цивільного захисту.

4. Провести з персоналом школи навчання з цивільного захисту. Залік здати до 1 квітня.

5. Навчальний рік з цивільного захисту розпочати з жовтня 2012 року і завершити до 1 квітня 2013 року.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи Лупенко К.В.

З наказом ознайомлені:


Лупенко Г.А

Мукомел В.В.

Ванкевич О.С.

Добролежа А.О.

Шмотолоха О.Р.

Страшнова О.С.

Філімонова І.М.

Бондар В.О.

Шибко Л.П.

Грицюк Н.І.

Шиян Т.О.

Ванкевич З.М.
Водяно–Лоринська ЗОШ І – ІІ ступенівНАКАЗ

від 01.09.2013 року № 75

Про відповідальність за

збереження життя і здоров’я

учасників навчально-виховного процесу в школі

З метою забезпечення у школі безпечних умов для проведення уроків, позакласних та позашкільних заходів та реалізацію Положення про охорону праці в установах МОН УкраїниНАКАЗУЮ:

 1. Усім працівникам школи забезпечити дотримання Інструкцій з техніки безпеки, які діють в школі.

 2. Відповідальними за створення здорових та безпечних умов здійснення навчально-виховного процесу, дотримання правил охорони праці, норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки призначити відповідального за навчально-виховну роботу Шмотолоху О. Р. відповідальну за адміністративно-господарську діяльність Філімонову І.М, старшу техпрацівницю Шиян Т. О.

 3. Відповідальними за роботу із створення здорових і безпечних умов для проведення позакласних та позашкільних заходів призначити Ванкевич О.С. та Мукомела В.В.

 4. Відповідальність за створення здорових та безпечних умов під час організації роботи в комп’ютерному кабінеті призначити Шмотолоху О.Р., Добролежу А. О.

 5. Відповідальність за проведення заходів щодо запобігання травматизму покласти на вчителів основ здоров’я Лупенка Г.А., Мукомела В.В.

 6. Відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного інвентаря призначити відповідальних за техніку безпеки на місцях:

 • у кабінеті фізики – Шмотолоха О.Р.

 • у спортивному залі – Мукомел В.В.

 • у майстерні – Лупенко Г.А.

 • у кабінеті початкових класів №1 – Ванкевич О.С.

 • у кабінеті початкових класів №2 – Раковці Я. В.

 • у кабінеті початкових класів №3 – Добролежа А.О.

 • у бібліотеці – Бондарь І.О.

 • у кабінеті ОБЖД – Лупенко Г.А.

 • у кабінеті географії – Філімонову І. М.

 • у кабінеті історії – Лупенко К. В.

 • у кабінеті світової літератури – Мукомел В. В.

 • У кабінеті математики - Шмотолоха О.Р.

 • У кабінеті української мови та літератури – Калініченко А. О.

 • У музейній кімнаті – Циркуль О. В.

 • у бібліотеці – Ванкевич О.С.

 • у їдальні, кухні – Ванкевич З. М.

 • складських приміщеннях – Філімонову І.М.

 1. Класним керівникам спланувати, забезпечити виконання вивчення учнями правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки на вулиці та на воді, поводження з колючими та ріжучими предметами, вибуховими та отруйними речовинами, вогнепальною зброєю.

 2. Шмотолосі О.Р., Ванкевич О.С., Лупенку Г.А., Мукомелу В.В. вести журнал інструктажу на робочому місці у школі, кабінеті, майстернях, спортивному залі.

 3. Забезпечити проведення на першому уроці навчального року у кожному класі інструктажу з техніки безпеки і поведінки у навчальному кабінеті з відповідного предмета.

 4. Всім працівникам своєчасно проходити медичний огляд.

 5. Інструктаж учнів з техніки безпеки проводити відповідно до наказу про техніку безпеки з обов’язковою реєстрацією його у таких документах:

 • класних журналах (у разі проведення занять згідно з навчальним планом)

 • у спеціальному журналі (у разі проведення позакласних та позашкільних заходів)

 1. Всьому колективу школи:

  1. Ретельно виконувати цей наказ і забезпечити безпечне перебування учнів у школі та поза її межами.

  2. Про кожний нещасний випадок доповідати директору школи.

Директор школи Лупенко К.В.

З наказом ознайомлені:

Мукомел В.В. Філімонова І.М.

Раковці Я. В. Ванкевич З.М.

Лупенко Г.А. Циркуль О.В.

Шмотолоха О.Р. Грицюк Н.І.

Добролежа А.О. Шиян Т.О.

Ванкевич О.С. Бондар В.О.

Калініченко А. О.

Водяно–Лоринська ЗОШ І – ІІ ступенівНАКАЗ

05. 09. 2013 року № 76

Про запобігання харчових отруєнь

та інфекційних хвороб

З метою попередження харчових отруєнь та інфекційних хвороб


НАКАЗУЮ:

 1. Класним керівникам:

  1. провести роз’яснювальну роботу з питань попередження харчових отруєнь та інфекційних хвороб.

  2. Проводити тематичні заняття з дітьми з даних питань з поступовим записом до класного журналу.

  3. У випадку виявлення подібних захворювань своєчасно інформувати директора школи.

 2. Відповідальному за навчально-виховну роботу Шмотолосі О. Р.

2.1. організувати проведення диктантів та виготовлення стенду з відповідними плакатами.

2.2. спільно з вчителем біології організувати засідання гуртка з теми: «Профілактика захворювань шлунково-кишкового тракту».

3. Черговому вчителю:

3.1. Забезпечити дотримання учнями гігієнічних вимог перед прийняттям їжі.

3.2. Слідкувати за дотриманням учнями гігієнічних вимог під час прийому їжі.

4. Відповідальному за організацію харчування Філімоновій І.М.:

4.1. Забезпечити наявність сертифікатів на продукти харчування, перевірку продуктів харчування перед закладкою;

4.2. Нести персональну відповідальність за якість готової продукції.

4.3. Вести відповідні записи у журналах.

5. Кухарю Ванкевич З.М.:

5.1.Забезпечити ідеальну чистоту приміщення кухні, спецодягу згідно вимог.

5.2. Забезпечити суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час приготування, видачі їжі, при митті посуду, дотримуватись відповідних рекомендацій.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор школи Лупенко К.В.
З наказом ознайомлені:
Мукомел В.В. Філімонова І.М.

Раковці Я. В. Ванкевич З.М.

Лупенко Г.А. Циркуль О.В.

Шмотолоха О.Р. Грицюк Н.І.

Добролежа А.О. Шиян Т.О.

Ванкевич О.С. Калініченко А. О.Водяно–Лоринська ЗОШ І – ІІ ступенівНАКАЗ

25. 11. 2013 року № 93

Про організацію роботи

з цивільного захисту у загальноосвітніх

навчальних закладах на 2013-2014 н.р.
Відповідно до Закону України «Про освіту», з метою забезпечення виконання Закону України «Про правові засади цивільного захисту в Україні

НАКАЗУЮ:


1. Призначити відповідальних за стан цивільного захисту у школі слідуючих осіб: Шмотолоху О.Р., Лупенка Г.А., Філімонову І.М. Керівник групи – директор школи.

2.Працівникам кухні Філімоновій І.М., Ванкевич З.М. не допускати виникнення інфекційних захворювань через порушення санітарних вимог до харчових продуктів, порядку питного водопостачання.

3.Вчителям предмету «Основи здоров’я» Мукомел В.В., Лупенко Г.А.:

3.1. проводити заняття з учнями 1-7 класів протягом всього навчального року згідно з Програмами. Під час підготовки учнів особливу увагу звернути на питання пожежної безпеки, дорожнього руху, поводження на воді, вживання дарів природи, правил поведінки у небезпечних місцях та протибактеріального захисту.

Основною метою навчання учнів з предмету «Основи здоров’я» вважати формування навичок практичного застосування знань, яких набувають учні під час вивчення дисциплін (природознавства, фізики, хімії, фізкультури, трудового навчання, правознавства тощо) та життєвого досвіду відповідно до віку та психофізичного стану учнів. Пріоритетним напрямом вивчення цього предмета вважати забезпечення набутих учнями певних знань і навичок запобігання нещасним випадкам шляхом формування в них активної соціальної позиції щодо її особистої безпеки та безпеки оточуючих, психологічної готовності адекватно діяти у разі загрози чи виникнення небезпеки, вмінь і навичок свідомого прийняття рішень.

3.2. Лупенко Г.А., Мукомел В.В. поновити куточки в класі і по коридору.

3.3. Провести роботу по забезпеченню учнів навчальними посібниками, засобами захисту, на кожного учня виготовити ватно-марлеві пов’язки та завести їх облік та збереження по класах.

3.4. У квітні 2014 р. провести День цивільного захисту.

4. Провести з персоналом школи навчання з цивільного захисту. Залік здати до 1 квітня.

5. Навчальний рік з цивільного захисту розпочати з жовтня 2013 року і завершити до 1 квітня 2014 року.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи Лупенко К.В.

З наказом ознайомлені:


Лупенко Г.А

Мукомел В.В.

Ванкевич О.С.

Добролежа А.О.

Шмотолоха О.Р.

Калініченко А.О.

Раковці Я.В.

Філімонова І.М.

Бондар В.О.

Шибко Л.П.

Грицюк Н.І.

Шиян Т.О.

Ванкевич З.М.

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Скачати 17.22 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   109
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка