Вступ Цивільний захист у термінах


Закон України «Про цивільну оборону України»Скачати 17.22 Mb.
Сторінка9/109
Дата конвертації16.03.2017
Розмір17.22 Mb.
#12359
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   109
Закон України «Про цивільну оборону України» від 3 лютого 1993 року N 2974-XII

Завданнями Цивільної оборони України є:

підготовка і перепідготовка керівного складу цивільної оборони, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти в надзвичайних ситуаціях. (ст. 2, розд. I).Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08.06.2000 р. № 1809-ІІІ (із змінами внесеними відповідно до Закону України від 3 лютого 2004 року № 1419-IV)

Підготовка населення до дій у надзвичай­них ситуаціях техногенного та природного характеру, здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності і господарювання, а також за місцем проживання за спеціально розробле­ною системою заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техно­генного та природного характеру відповідно до закону. (Ст. 33, розд. VI).Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи «Про затвердження порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 23.04.2001 р. N 97

Вивчення учнями професійно-технічних та середніх закладів освіти питань основ безпеки життєдіяльності та цивільної оборони щороку повинно завершуватися підготовкою та проведенням Дня цивільної оборони.

Облік виконання планів підготовки та здійснення практичних заходів Дня цивільної оборони ведеться в журналі виконання педагогічного навантаження відповідно до встановлених вимог.(п. 4, п.п. 4.2)

Комплексні об'єктові тренування проводяться один раз на три роки тривалістю до однієї доби на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, з чисельністю працюючих до 300 осіб, на сільськогосподарських підприємствах незалежно від форм власності та від чисельності працюючих, у медичних лікувально-профілактичних установах з чисельністю до 600 ліжок, а також у закладах вищої освіти. У закладах професійно-технічної, середньої та дошкільної освіти тренування проводяться щороку під час Дня цивільної оборони та Тижня безпеки дитини. Керівником тренування є начальник цивільної оборони підприємства, установи, організації, навчального закладу. Тренування можуть проводитися у складі груп об'єктів за територіально-виробничим принципом під керівництвом начальника цивільної оборони управління, об'єднання та інших організацій за єдиним планом.(п. 5, п.п. 5.3).Наказ МОН України «Про Положення про Функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 03.09.2009 р. № 814

Підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту і дій в надзвичайних ситуаціях здійснюється в органах управління освітою всіх адміністративних рівнів, навчальних закладах, установах, організаціях і підприємствах галузі незалежно від форм власності і господарюванняв к л ю ч а є:

… - практичну підготовку та відпрацювання дій за планами цивільного захисту

та реагування на надзвичайні ситуації під час підготовки та проведення

комплексних об’єктових навчань, тренувань та навчально-тренувальних

занять (п. 26).

Підготовка учнів 2-х, 6-х і 7-х класів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та територій здійснюється за тематикою цивільного захисту і особистої безпеки програми «Основи здоров’я», а учнів передвипускних і випускних класів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів освіти «Захист Вітчизни» - за тематикою розділу «Цивільний захист» Програми допризовної підготовки юнаків і щороку завершується проведенням у навчальних закладах на фоні обстановки можливої у даному регіоні надзвичайної ситуації «Дня цивільної оборони» як підсумкового заходу практичної перевірки рівня набутих учнями знань та умінь і якості всебічної підготовки цивільного захисту об’єкта Функціональної підсистеми «Освіта і наука України» єдиної державної системи цивільного захисту України.

Підготовка та проведення практичних заходів «Дня цивільної оборони» передбачається планом роботи навчального закладу на поточний рік.(п. 36).

…У закладах середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти тренування проводяться щорічно під час «Дня цивільної оборони» та «Тижня безпеки дитини». Керівниками комплексних об’єктових навчань і тренувань є начальники цивільного захисту об’єктів. Тренування можуть проводитися у складі груп об’єктів за територіально-навчальним (виробничим) принципом під керівництвом начальника цивільного захисту регіонального (місцевого) органу управління освітою. (п. 39).«Рекомендації по підготовці і проведенню об’єктових тренувань щодо порядку дій органів управління і сил ЦО у надзвичайних ситуаціях» Лист МНС від 24.04.1998 р. N 01-1979/12

…Тренування проводяться (періодичність тренувань встановлюється згідно з щорічним и Організаційно-методичними вказівками та іншими керівними документами) на об’єктах господарської діяльності з чисельністю працюючих до 300чол. , а також в начальних закладах. У загальноосвітніх школах і середніх професійно-технічних училищах тренування проводяться щорічно у «День ЦО» … (розд. 1).ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ «ДНЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ» У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Міністерство освіти України Штаб цивільної оборони України

Затверджено наказом міністра освіти України та наказом начальника Штабу заступника начальника Цивільної оборони України від 19.05.95 №143/179 Ухвалено Головним управлінням загальної середньої освіти Міністерства освіти України і Управлінням підготовки сил ЦО Штабу Цивільної оборони України

Це Положення розроблено відповідно до Закону «Про Цивільну обо­рону України» і Положення «Про Цивільну оборону України».

У ньому викладено основні заходи з організації підготовки і мето­дики проведення Дня цивільної оборони у загальноосвітніх школах .

Положення призначене для начальників цивільної оборони (дирек­торів) шкіл, ПТУ, штабів і курсів цивільної оборони.

ВСТУП

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техно­генного походження, зменшення збитків і втрату разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж, Законом України «Про Цивільну оборону України» передбачена підготовка й перепідготовка керівного складу з цивільної оборони та навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти у надзвичайних ситуаціях.

Зокрема, програма комплексних навчальних занять із «Безпеки життєдіяльності» включає підготовку учнів загальноосвітніх шкіл із цивільної оборони.

Підсумком цієї підготовки школярів за навчальний рік є проведення Дня цивільної оборони. Практична спрямованість заходів, що прово­дяться протягом Дня цивільної оборони, повинна носити характер зма­гань, викликати певний інтерес в учнів, спонукати їх до поглиблення знань із цивільної оборони та здобуття практичних навичок захисту від наслідків надзвичайних ситуацій.

Мета та завдання Дня цивільної оборони:


 • вироблення в учнів умінь, навичок грамотно й чітко діяти у різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров'я та життя;

 • виховання впевненості в ефективності заходів, що проводить цивільна оборона;

 • формування і розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки; постійної готовності виконати завдання цивільної оборони;

 • удосконалювати теоретичні знання та практичні навички учнів та педагогічного колективу під час захисту від наслідків надзвичай­них ситуацій;

 • визначати готовність структурних ланок ЦО (охорона громадсь­кого порядку, обслуговування сховищ і ПРУ, протипожежна, санітарна діяльність) до виконання завдань за своїм призначенням;

 • організувати масову задачу нормативів із цивільної оборони;

 • пропагувати передовий досвід організацій і здійснення навчаль­ного процесу з ЦО та методичну майстерність учителів, що виклада­ють цей предмет;

 • практично перевірити вміння учнів користуватися засобами ін­дивідуального захисту, виготовляти найпростіші засоби захисту ор­ганів дихання, надавати першу медичну допомогу;

 • навчати керівний та командно-навчальний склад організації й про­веденню заходів із цивільної оборони у школі.

До керівного складу прийнято включати начальника ЦО школи, його заступників, начальника штабу ЦО та його помічників. До командно-начальницького складу належать командири формувань ЦО.

Підготовка Дня цивільної оборони у школі

Успіх проведення Дня цивільної оборони великою мірою залежить від його завчасної підготовки, чіткого керівництва та правильного виз­начення складу учасників.

Організоване та змістовне проведення Дня цивільної оборони не­можливе без ретельного й продуманого планування всього комплексу заходів. Усі необхідні документи розробляються під керівництвом ди­ректора школи.

Перш за все видається наказ начальника ЦО — директора школи — з підготовки і проведення Дня цивільної оборони.

Наступним важливим документом є «План підготовки й проведення Дня цивільної оборони у школі». Він розробляється із залученням спе­ціальної групи під керівництвом директора.

На підготовку до проведення Дня цивільної оборони треба відво­дити не менше 2-х місяців. У період підготовки штаб ЦО і керівництво школи активізують пропаганду через усні виступи, стіннівки, радіову­зол, демонстрацію науково-популярних та хронікально-документальних фільмів із цієї тематики, оновлюють наочну агітацію, обладнують те­матичну виставку. Крім того, у цей період проводиться цілеспрямована робота з підвищення якості підготовки постійного складу, вдоскона­люється навчання учнів з ЦО, готуються структурні ланки ЦО й інтен­сивно проводяться заняття, тренування та змагання, здача нормативів із програм ЦО для учнів.

Під час підготовки всіх учнів доцільно об'єднати у 3 вікові групи (2—4-ті, 5—9-ті, 10—11-ті класи) і своєчасно ознайомити їх із перелі­ком заходів, у яких вони братимуть участь, їх змістом та місцем і ча­сом проведення.

Рішенням директора школи призначаються класи з другої вікової групи, які здійснюють екскурсію на закріплений об'єкт народного гос­подарства.

Організація й методика проведення Дня цивільної оборони у школі

Час проведення Дня цивільної оборони визначається наказом дирек­тора школи, як правило, у період з 20 квітня по 15 травня або в інший зручний для школи час, коли завершується вивчення шкільних програм із ЦО і проведені основні заходи з ЦО за рік.

З метою інтенсифікації заходів ЦО у день проведення Дня цивіль­ної оборони необхідно заздалегідь передбачити його в розкладах уроків і спланувати на цей день максимально можливу кількість уроків або занять з ЦО (за рахунок концентрації часу на заняття з охорони життя й здоров'я дітей).

У програму Дня цивільної оборони включаються, як правило, такі заходи: • урочисте відкриття;

 • огляд структурних ланок ЦО й організація їх дій за призна­ченням;

 • відкриті уроки з ЦО у 2, 6, 7-х класах і медико-санітарної підго­товки у 10-х класах;

 • планові тренування з учнями 2, 3, 4, 5, 8, 9-х класів;

 • вікторини і змагання з ЦО;

 • здача нормативів, які рекомендуються шкільними програмами з ЦО;

 • проведення естафет із нормативів ЦО;

 • зустріч із представниками штабів, курсів ЦО;

 • огляди-конкурси на крашу наочну агітацію з тематики ЦО та вій­ськово-патріотичного виховання, класних стіннівок;

 • показ діафільмів із цивільної оборони;

 • широка інформація по шкільному радіо, а також радіопередачі на теми військово-патріотичного виховання і цивільної оборони;

 • проведення підсумків Дня цивільної оборони.

Виходячи з місцевих умов та можливостей, школи можуть прово­дити й інші заходи.

При складанні Плану підготовки і проведення Дня цивільної обо­рони у школі необхідно чітко визначити час та місце проведення за­ходів для кожної з вікових груп, а також відповідальних за проведення заходів. Особливу увагу необхідно звернути на виконання вимог тех­ніки безпеки для всіх учасників змагань.Урочисте відкриття Дня цивільної оборони тривалістю 10—20 хв., як правило, проводиться до початку першого уроку. Якщо загальношкільну лінійку до початку уроків організувати неможливо, то про по­чаток Дня цивільної оборони оголошують по шкільному радіо.

У разі проведення лінійки начальник ЦО школи оголошує відкриття Дня цивільної оборони.Відкриті уроки з цивільної оборони у 2, б, 7-х класах проводять до­свідчені вчителі, які пройшли спеціальну підготовку на курсах цивіль­ної оборони. На уроках можуть бути присутні працівники органів ос­віти та цивільної оборони.

На цей день розкладом уроків повинно бути передбачено опрацю­вання підсумкових тем програми.Планові тренування з учнями 2-х класів проводяться на уроках, пе­редбачених розкладом, а з учнями 3, 4, 5, 8, 9-х класів — у позаурочний час.

На цих тренуваннях під керівництвом учителів закінчується відпра­цювання нормативів із ЦО.Вікторини з ЦО проводяться зі школярами першої вікової групи. Для її організації клас ділиться на команди, призначається журі. Журі оголошує запитання й кількість балів, що за нього присуджуються. За­питання ставляться перед усім класом, а відповідають бажаючі. Журі оцінює відповідь і заносить до протоколу.

Оцінка за відповідь виставляється таким чином: кожне запитання залежно від його складності заздалегідь оцінюється певною кількістю балів. За вичерпну відповідь нараховується вся сума балів, за відповідь із незначними недоліками — знижується на один бал, за відповідь із суттєвими помилками — на 2 бали, за неправильну відповідь бали не нараховуються.

Для наочності та пожвавлення змагань протокол можна вести на класній дошці.

Потім підбивається загальний підсумок, визначається переможець, відбувається нагородження.Здача нормативів та проведення комбінованих естафет відбува­ються у вигляді змагань як однієї з найбільш масових форм вдоскона­лення практичних навичок із цивільної оборони. Вони проводяться з учнями 2-ї і 3-ї вікових груп.

Критерії оцінювання змагань, підбиття підсумків та визначення пе­реможців розробляються керівництвом змагань.

Решта заходів, зазначених вище, що проводяться у День цивільної оборони (зустріч з ветеранами, огляди-конкурси, перегляд кінофільмів, радіопередачі), розробляються й проводяться, виходячи з місцевих умов і можливостей кожної школи.

День цивільної оборони проводиться у чотири етапи. Пропонуємо один із варіантів проведення Дня цивільної оборони.

І. Дії на першому етапі Дня цивільної оборони (час проведення планових занять)

Після проведення загальної лінійки на першій годині у 2—4-х, 5—7-х, 10—11-х класах проводяться відкриті уроки з курсу «Цивільна

оборона». У класах, де не вивчається програма, або уже відпрацьовані всі теми, проводяться планові заняття (відповідно до розкладу).

Під час проведення першого уроку у класі для проведення бесід з учнями обсягом 15—20 хв. можуть бути запрошені представники штабу ЦО. Для проведення таких бесід можна запрошувати і батьків учнів, компетентних у даних питаннях. Усі інші уроки, крім останнього, проводяться відповідно до розкладу занять. Останній урок також пла­нується з програми «Цивільна оборона».

На перервах між плановими уроками проводяться конкурсні огляди наочної агітації з цивільної оборони (стіннівок, фотомонтажів, листівок, плакатів). Усе це готується заздалегідь, у підготовчий період. Тематика може бути різноманітною, наприклад, «Захист людини у надзвичайних ситуаціях», «Дії учнів у разі можливих аварій, катастроф та інших над­звичайних ситуацій», «Санітарна обробка людей» тощо.

При оцінюванні цього конкурсу враховуються зміст, висвітлення безпосередньої поведінки людини у надзвичайних ситуаціях, гумор, загадки та ін. Одночасно з конкурсним оглядом можуть бути розгор­нуті виставки дитячої творчості з аналогічної тематики. Це буде додат­ковим балом до загальної оцінки дій класу.

На цьому етапі Дня цивільної оборони враховуються організованість і різноманітність проведених заходів на відкритому уроці, активність проведення їх на перервах.

II. Дії постійного складу і учнів з увідних можливої обстановки

на території школи при виникненні аварій та катастроф.Другий етап Дня цивільної оборони

Опрацювання цього етапу починається на останньому уроці, за­лежно від групи за віком або за рішенням директора школи — на будь - якому іншому уроці (після уроків).

Оповіщення по ввідній проводиться дзвінковою сигналізацією школи або індивідуальною мовною інформацією.

Перша ввідна: «Радіаційна обстановка».

1) Одержана інформація зі штабу ЦО району про можливу загрозу зараження (забруднення) унаслідок аварії на АЕС.

Постійний склад (учителі, технічні працівники школи).

У кабінеті директора збирається керівний склад (адміністрація) школи, здійснюється оповіщення всіх інших працівників та службовців (викладачів). Перевіряється надійність зв'язку зі штабом ЦО, районом та сусідніми об'єктами. Директор школи організує чергування на пун­кті управління (ПУ), контроль і участь у заходах школи (по класах). Розгортається пункт видачі засобів індивідуального захисту. Із викладачів-спеціалістів організовується контроль за навколишнім середовищ із залученням для цього учнів 10—11-х класів.

Учні.

У 2—6-х класах здійснюється виготовлення найпростіших за­собів захисту органів дихання із завчасно підготовленого матеріалу. У 6—9-х класах зорганізується робота з герметизації шкільних при­міщень. У 10—11-х класах одержують майно для господарських робіт та приводять у готовність підвальні приміщення й територію, яка за­кріплена, одержують прилади дозиметричного контролю (якщо вони є у школі) і готують їх до роботи.

В усіх класах проводяться протипожежні заходи (прибирання при­міщень), складаються списки для одержання 313 і проведення імуні­зації (через медичний пункт школи).


  1. Початок радіоактивного зараження (забруднення) із підвищенням рівня радіації більше, ніж 30 МКВ/год.

Постійний склад.

Збір обслуги ПУ і постановка завдань. Решта викладачів розходяться у класи і проводять роз'яснювальну роботу серед учнів.Учні.

Оповіщаються через шкільний радіовузол, докладається обстановка і пояснюються правила поведінки в умовах можливого зараження. Ін­формація може бути доведена індивідуально до кожного посадовими особами ЦО.  1. Підвищення рівня радіації до 60 МКВ/год і більше.

Подається ввідна «Виникнення загрози радіоактивного зараження»,

і дається команда про укриття всіх у захисних спорудах. Припиняються заняття, і всі спускаються у сховище (підвальне приміщення) відповідно до встановленого графіка.

Після прибуття у захисну споруду класні керівники (старости класів) уточнюють наявність засобів індивідуального захисту і подають списки на пункт видачі для одержання 313.

Відповідно до графіка й наявності 313 класи одержують протигази і медичні засоби захисту на пункті видачі протигазів. Ті класи, які не одержали 313, приводять у готовність найпростіші засоби захисту ор­ганів дихання. Фахівці ЦО, викладачі доводять до відома учнів правила поведінки їх на території школи в умовах підвищеного радіаційного фону, в режимі радіаційного захисту, ведуть роз'яснювальну роботу для недопущення паніки. Робітники штабу ЦО школи доповідають у штаб ЦО району про обстановку. При одержанні розпорядження відпрацьовуються елементи проведення евакуації, нормативу ЦО «За­повнення сховищ».

Під час опрацювання першої ввідної перевіряючі (судді) врахову­ють організованість і дисципліну учнів при виконанні заходів; точність і якість виконання поставлених завдань; при заповненні захисних спо­руд — час прибуття класу в дане місце. Крім того, враховуються пра­вильність складання списків на одержання 313 і наявність найпрості­ших засобів захисту. Виставляються бали кожному класу.

Перша ввідна: «Хімічне зараження».   1. Одержання сигналу про аварію на одному з підприємств міста і ймовірність зараження СДОР.

Постійний склад.

Збір керівників (адміністрації") школи у директора. Дається завдання. Організовується спостереження за навколишньою обстановкою, а та­кож постійний зв'язок із штабом ЦО району.Учні.

Повідомляються через радіовузол або дзвінковою сигналізацією про загрозу хімічного зараження. Обумовлюються правила поведінки в умовах зараження СДОР, характерного для даної аварії. Учні одер­жують 313 і медичне майно на пунктах видачі протигазів, виготовля­ють найпростіші засоби захисту або приводять у готовність ті, які вже є. Учні 10-11-х класів одержують ВПРХ та інше майно, якщо воно є, організовують спостереження за навколишнім середовищем (викону­ються нормативи ЦО — робота поста РХС).   1. Виникнення небезпеки хімічного зараження.

Подається ввідна «Виникнення небезпеки хімічного зараження» (дзвінкова сигналізація). Керівники (адміністрація) школи й викладачі керують діями учнів. Усі переміщаються по території школи і навколо прилеглої місцевості, залежно від характеру СДОР укриваються у за­хисних спорудах, піднімаються на верхні поверхи, одягають 313 або найпростіші засоби захисту органів дихання. Залежно від місця аварії відпрацьовуються елементи евакуації. На цьому етапі можуть відпра­цьовуватися нормативи по одяганню 313.

Перевіряючі (судді) враховують організованість і дисципліну учнів при виконанні поставлених завдань, кожному класу виставляється певна кількість балів. Після виконання нормативів ЦО може бути виставлена оцінка як усьому класу, так і індивідуально кожному, можуть бути за­дані питання щодо особливостей СДОР і заходів безпеки у разі контакту з різними СДОР (при оцінюванні класу). Окрема оцінка виставляється класу за відпрацювання дій з евакуації.III. У позаурочний час після відпрацювання

увідних із різних видів обстановки.

Третій етап Дня цивільної оборони

Після закінчення останнього уроку (відпрацювання увідних) ор­ганізовується загальне шикування класів, які брали участь у поперед­ньому етапі. Нагадується порядок проведення вікторин, комбінованих естафет та інших заходів, про черговість участі у яких видаються мар­шрутні листи.

Варіанти проведення заходів.


    1. Проведення вікторин (перевірка теоретичних знань із ЦО). Ко­манда з 2 чол. отримує запитання від члена журі. Учні протягом 1—2 хв. обдумують його і дають відповідь. Оцінка виставляється за кожну від­повідь за 5-бальною системою. Загальний бал виставляється із суми двох оцінок. З постійним складом вікторини проводяться окремо (на­чальником ЦО, викладачем ЦО);

    2. Проведення комбінованої естафети.

     1. й варіант (за гарної погоди). Команда з 5 чол. від класу:

      1. етап — 1 чол. — біг зі старту, кидання м'яча у баскетбольний щит, подолання перешкод.

      2. етап — 1 чол. — збирання протигаза з усуненням несправностей, надягання протигаза і біг у ньому до III етапу.

      3. етап — 3 чол. — дії санітарного поста; санітари у протигазах біжать до «ураженого», надягають на нього протигаз, надають першу медичну допомогу і виносять його з осередку ураження. При оціню­ванні команди враховуються загальний час, який був витрачений під час змагання, а також кількість балів, отриманих на кожному етапі. Мо­жуть бути включені й інші етапи для відпрацювання поведінки людини у надзвичайних ситуаціях.

     2. й варіант (за поганої погоди, спортзал).

а) естафета — команда з 5 чол.; учасники шикуються на одній лінії у колону по одному. За командами «Гази!», «Вперед!» перші учасники від кожної групи надягають протигази, біжать вперед, підбігаючи до пе­решкоди (мішок), знімають протигази. Долають перешкоду і поверта­ються до своєї команди. Як тільки вони перетнуть лінію фінішу (старту), наступні учасники надягають протигази і також виконують усі етапи цього змагання. Команда оцінюється за загальним часом і кількістю по­милок, допущених при виконанні нормативу надягання протигаза;

б) змагання санітарних постів — команда з 3 чол.;

в) збирання протигаза з усуненням несправностей і його надягання. Команда з 2—5 чол. Оцінювання команди залежить від загального часу й кількості помилок, допущених при виконанні нормативу. Варіанти проведення заходів для різних категорій за віком можуть бути різними як за змістом, так і за тематикою.

IV. Підсумки Дня цивільної оборони.

Четвертий етап

Закінчується День цивільної оборони підбиттям підсумків. Дирек­тор школи дає вказівку про місце й час підбиття підсумків і на основі особистих спостережень за діями учнів та педагогічного складу, а також доповідей начальника штабу ЦО і своїх заступників підбиває підсумки виконання запланованих заходів із цивільної оборони. У підсумковій частині свого виступу директор зазначає, яким чином досягнута мета і як вирішені завдання Дня цивільної оборони, дає оцінку діям форму­вань, відзначає сміливі та ініціативні дії учнів, проявлені ними високі морально-психологічні якості.

За цими підсумками складається наказ директора школи про ре­зультати проведення Дня цивільної оборони, який зачитується в ак­товому залі.

Особовий склад школи: формування, команди, класи, учні, педа­гоги, які відзначилися під час виконання заходів із цивільної оборони, нагороджуються призами, грамотами, сувенірами (при цьому можливе розмежування за віковими категоріями); окремі учні — за кращі осо­бисті показники.

У визначений час директор школи разом зі штабом ЦО підбиває підсумки Дня цивільної оборони з керівним складом, особами, які від­повідали за проведення заходів, класними керівниками.

Після загального обговорення класні керівники підбивають під­сумки проведених змагань, здачі нормативів ЦО, аналізують роботу кожного учня у цей день, відзначають тих із них, які домоглися успіхів у своїх класах.

На основі результатів проведення Дня цивільної оборони у школі можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених не­доліків у підготовці школи до практичного навчання учнів з цивільної оборони, внесені необхідні зміни у план ЦО, розклад занять із коман­дно-начальницьким складом і формуваннями, а також до методики на­вчання учнів.

Заходи цього Положення треба враховувати як один із можливих варіантів організації й проведення Дня цивільної оборони. У кожному конкретному випадку необхідно виходити з умов і можливостей, які наявні в арсеналі школи.


Рекомендації щодо організації та проведення Дня цивільного захисту у закладах середньої та професійно-технічної освіти
Підготовка до проведення Дня ЦЗ
«День ЦЗ» є завершальним етапом щорічного навчання учнів з курсів «Основи безпеки життєдіяльності» (комплексу занять «Охорона життя й здоров'я учнів) та «Цивільна оборона», під час якого закріплю­ються отримані теоретичні знання про небезпеку, що може виникнути на відповідній території, її причини, наслідки для людей і навколиш­нього середовища та відпрацьовуються практичні дії з особистої без­пеки й захисту учнів у разі надзвичайних ситуацій. Заплановані основні заходи можуть бути як окремими, так і спільними з педагогічним ко­лективом та обслуговуючим персоналом школи й учнями за віковими групами, класами (Наказ міністра освіти України від 19.05.95).

«День ЦЗ» проводиться без порушення навчального процесу у квітні—травні, час його проведення повинен збігатися з часом про­ведення комплексу занять з охорони життя та здоров'я учнів за розкла­дом як залікові заняття.Цивільна оборона в ЗНЗ

Підготовка до «Дня ЦЗ» починається за місяць до його проведення, при цьому розробляються такі документи:

 1. Наказ директора—начальника цивільної оборони школи про під­готовку й проведення «Дня ЦЗ», у якому вказуються мета, завдання і час проведення, склад учасників і порядок їх підготовки, обсяг робіт з підготовки навчально-матеріальної бази та термін їх виконання, від­повідальні особи, склад загальної комісії, підкомісії (журі) на окремих ділянках тощо.

 2. План підготовки й проведення «Дня ЦЗ», що затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти і погоджується з те­риторіальним штабом ЦО району (міста).

З метою обміну досвідом і надання допомоги педагогічному складу закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти місцевими органами управління освітою та з питань надзвичайних ситуацій про­водяться показові «Дні ЦЗ».

Основними заходами, що плануються до «Дня ЦЗ» є:

 • практичні заходи: збір постійного складу школи, перевірка укомп­лектованості й оснащеності невоєнізованих формувань ЦЗ, приведення в готовність захисної споруди, відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту, проведення протипожежних, світ­ломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів, відпрацю­вання практичних дій відповідно до «Плану дій у разі НС», знезара­жування територій, будинків, майна тощо;

 • навчально-методичні заходи: практичні, класно-групові заняття, семінари, бесіди, вікторини й відкриті уроки;

 • працівників екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб і фахівців з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту на­селення;

 • агітаційно-пропагандистські заходи; огляди-конкурси, радіо- газети, підготовка стінної преси, демонстрація кіно-, відеофільмів, виставки, відновлення навчально-матеріальної бази;

 • спортивні змагання, естафети, тренування.

Найбільш активними учасниками заходів «Дня ЦЗ» є педагогічний склад, учні класів, де викладаються курси ОБЖД і ЦЗ, та невоєнізовані формування ЦЗ.

Педагогічний колектив та обслуговуючий персонал навчального за­кладу беруть участь у підготовці й проведенні заходів «Дня ЦЗ», з їх складу комплектуються невоєнізовані формування ЦЗ школи (особи, які не досягай 18-річного віку, до складу формувань не включаються), з ними відпрацьовується комплекс евакозаходів щодо уточнення спис­ків евакуйованих, місць посадки на транспорт або формування піших колон, розміщення у заміській зоні, визначаються кількість і обсяг ван­тажу, що вивозиться.Проведення «Дня ЦЗ» в навчальних закладах

У день проведення «Дня ЦЗ» до початку занять першої зміни з пе­дагогічним колективом та обслуговуючим складом школи вирішуються питання оповіщення і збору, уточнюються та доводяться до виконавців дії в разі виникнення НС відповідно до плану, а також проводиться пе­ревірка готовності формувань до дій за призначенням.

Заслуховування доповідей посадових осіб з уточненими розрахун­ками, заявками на одержання майна для основних заходів «Плану дій у разі надзвичайних ситуацій» керівник навчального закладу проводить у зручний для педагогічного колективу час.

За добу до «Дня ЦЗ на інформаційному стенді закладу вивішу­ються оголошення про час проведення кожного заходу та список осіб, відповідальних за їх виконання.

Про початок «Дня ЦЗ» оголошується по шкільному радіо, а викла­дачі на початку першого уроку в класах повідомляють інформацію про заходи, що проводяться в навчальному закладі, та ступінь участі в них учнів (за необхідності можуть проводитися загальношкільні лінійки з приводу урочистого відкриття «Дня ЦЗ» тривалістю 20 хвилин пе­ред початком першого уроку).

Головна умова успішного проведення «Дня ЦЗ» — його насиченість практичними заходами у формі змагань, що викликають жвавий інте­рес в учнів і сприяють поглибленню знань і набуттю практичних на­вичок, а також необхідними заходами забезпечення безпеки учасників і медичного контролю.

Залежно від тематики й обсягів навчання з ОБЖД і ЦЗ в «День ЦЗ»:


  1. У початкових класах: проводяться вікторини, рольові ігри з ОБЖД, змагання, до програми яких включаються від однієї до кіль­кох вправ, тренувань; відпрацьовуються дії за сигналами оповіщення в разі виникнення надзвичайних ситуацій по класах; заходи можуть за­кінчуватися переглядом відеоматеріалів, присвячених питанням НС.

  2. У середніх класах: проводяться вікторини з ЦЗ, відкриті уроки, змагання, естафети у класах і групах паралельних класів; учні шостих-сьомих класів активно беруть участь в оперативному випуску стінних газет, що розповідають про заходи й переможців, використовуючи на­копичені матеріали, оформлюють фотовітрини, фотоальбоми.

3. У старших класах: проводяться змагання зі складання нормативів ЦЗ, семінари з обговоренням підготовлених рефератів, практичні за­няття з виконання ситуаційних завдань.

За рішенням директора визначені класи організовують екскурсію на курси ЦЗ (навчальні пункти ЦЗ), відвідують захисні споруди, знайомляться з організацією ЦЗ одного з підприємств і практичними заходами щодо захисту тварин і рослин від впливу НС.

Учні 10-х класів у підготовчий період і в ході проведення заходів го­тують і озвучують радіогазету «Знай і вмій» та організовують інші зміс­товні радіопередачі під час перерв, а також беруть участь у суддівстві вікторин та естафет у молодших і середніх класах.

Учні, крім планових занять з курсів ОБЖД і ЦЗ, беруть участь у за­ходах «Дня ЦЗ»: на уроках малювання — у конкурсі малюнків, при­свячених наданню допомоги в разі стихійних лих, аварій та катастроф; праці — у виготовленні найпростіших засобів захисту й відновленні навчально-матеріальної бази ЦЗ школи; на практичних заняттях і тре­нуваннях — у вивченні тем «Радіаційна безпека». У цей день активно використовуються міжпредметні зв'язки для поглибленого вивчення факторів, що викликають надзвичайні ситуації (фізика, хімія, астроно­мія, географія, біологія тощо). На заняттях з гуманітарних предметів обговорюються художні твори та історичні події, пов'язані з НС.

Крім того, всі учні середніх і старших класів прослуховують по шкільному радіо магнітофонний запис одного із сигналів оповіщення ЦЗ і спільно діють наприкінці одного з уроків щодо його практичного відпрацювання.

Учні старших класів можуть бути залучені до підготовки та прове­дення занять з ОБЖД у початкових класах.

Потрібно, щоб учні молодших класів ці заходи відпрацювали раніше, без поспіху, під керівництвом своїх вчителів. На момент проведення загального тренування з ними підбивають підсумки й закінчують за­няття.

Організація та проведення вікторин з ЦЗ

Перший варіант: • призначення журі з трьох осіб, які оголошують питання і кількість балів, що присуджуються за правильні відповіді;

 • розподіл класів на команди.

Питання ставиться перед усім класом, відповідає бажаючий, ве­деться облік, як індивідуальний, так і командний. Для наочності й під­няття духу змагання таблиця накреслюється крейдою на дощі.

Другий варіант:

• запитання вікторини готуються учнями самостійно до її прове­дення, змагаються команди, оцінюється як рівень запитання команди, що його ставить, так і повнота відповіді команди, що відповідає.

Усі запитання вікторини не виходять за рамки вивченого за про­грамою.

Учні, що показали в ході вікторин найбільш глибокі знання, можуть брати участь у шкільній олімпіаді, переможці якої удостоюються права представляти свою школу на загальноміській олімпіаді з ЦО, яка прово­диться міським відділом освіти спільно з відділом (управлінням) з пи­тань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Організація та проведення естафет з ЦЗ

Для проведення естафет обладнуються траси (напрямки, рубежі), готується суддівський апарат, складається список майна, оформлюється документація.

Перед естафетою учасникам повідомляються умови виконання вправ і передачі естафет. Переможцем оголошується команда, яка пройшла трасу (етапи) за найкоротший час. За підсумками естафети вручаються призи.

Працівники управлінь з питань надзвичайних ситуацій та цивіль­ного захисту населення, відділів, курсів ЦЗ, які беруть особисту участь у проведенні «Дня ЦЗ», надають допомогу в підготовці суддів за всіма видами змагань, прийнятті нормативів ЦЗ, організації тематичної виставки у школі.

Закінчується «День ЦЗ» підбиттям підсумків.
Функціональні обов'язки особового складу невоєнізованих формувань
Функціональні обов'язки особового складу

групи охорони громадського порядку

Групи охорони громадського порядку при школі (об'єкті) створю­ються з учителів та учнів старших класів.Командир групи зобов’язаний:

 • знати склад формування (ланку охорони осіб, ланку патрулів осіб, регулювання __осіб), його завдання та можливості;

 • знати рівень підготовки, моральні та ділові якості підлеглих;

 • постійно вдосконалювати особисту підготовку з ЦЗ, проводити з особовим складом формування заняття із загальної та спеціальної підготовки;

 • уміло керувати роботою групи, постійно підтримувати взаємодію з іншими формуваннями;

 • рішуче й енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу й у разі необхідності самостійно приймати рі­шення відповідно до обстановки, не чекаючи наказів старших началь­ників.

Особовий склад групи зобов'язаний:

 • знати особливості школи та території, що до неї прилягає;

 • знати місце розташування підрозділу міліції, що знаходиться най­ближче (вул. Толбухіна), і його телефон;

 • під час підтримання порядку й дисципліни, збереження власності школи діяти рішуче й енергійно згідно із Законом України;

 • про всі випадки порушення порядку й дисципліни повідомляти командиру групи відповідно до встановленого порядку.


Функціональні обов'язки командира ланки технічної перевірки протигазів
Командир ланки технічної перевірки протигазів призначається з осо­бового складу формувань і підпорядковується начальнику пункту ви­дачі засобів індивідуального захисту.

Він зобов'язаний:

одержати в начальника пункту видачі ЗІЗ необхідне матеріальне за­безпечення (намет — 1 шт., хлорпікрин, ящик з протигазами для заміни несправних, документацію) та обладнати робоче місце;

забезпечити інструктування однією людиною з ланки осіб, що при­були для перевірки протигазів, про порядок дій у місцях окурювання та регулювання нею входу до місця окурювання за кількістю людей (8—10 осіб);

слідкувати, щоб одна людина з ланки перебувала в наметі й стежила за виконанням особами, що прибули для технічної перевірки проти­газів, установлених дій (особи, що прибули для технічної перевірки протигазів, увійшовши до намету, повинні зробити погойдування го­ловою вліво й вправо, вгору та вниз і кілька присідань). Якщо вони не відчувають подразнювальної дії ОР, значить, протигази справні;

проводити заміну несправних протигазів;

направляти особовий склад, що пройшов технічну перевірку, до місць збору особового складу за вказівкою начальника пункту ви­дачі ЗІЗ;

доповідати начальнику пункту видачі ЗІЗ про виконану роботу.
Функціональні обов'язки особового складу санітарного поста

Санітарні пости на об'єкті (один пост на осіб) створюються

із числа вчителів та учнів старших класів.

Начальник поста зобов'язаний:


 • знати склад поста, його завдання та можливості: рівень підготовки, моральні й ділові якості підлеглих;

 • постійно вдосконалювати особисту підготовку з медичних знань, проводити з особовим складом поста заняття із загальної та спеціаль­ної підготовки;

 • уміло керувати роботою поста, постійно підтримувати взаємодію з іншими формуваннями;

 • рішуче й енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу й у разі необхідності самостійно приймати рі­шення відповідно до обстановки, не чекаючи розпоряджень старших начальників.

Особовий склад поста зобов'язаний:

 • уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі по­ранень, переломів, ураження електричним струмом, отруєння газом тощо;

 • уміти зупинити й зменшити кровотечу;

 • знати способи транспортування потерпілих;

 • під час надання допомоги потерпілим діяти рішуче й енергійно.


Функціональні обов'язки командира ланки пожежогасіння

Ланка оснащується: протигазами, засобами пожежогасіння.Командир ланки зобов'язаний:

 • знати особливості об'єкта школи й території, що прилягає, за­соби гасіння пожежі, місця розгортання протипожежних засобів і за­бору води;

 • своєчасно й точно виконувати накази та розпорядження началь­ника штабу ЦЗ школи;

 • підтримувати порядок і дисципліну серед підлеглих, проводити з ними заняття й тренування;

 • уміти користуватися майном ланки, перевіряти його справність, рішуче й енергійно здійснювати гасіння пожежі;

 • уміло керувати роботою ланки й постійно взаємодіяти з іншими формуваннями;

 • знати й суворо дотримуватися правил безпеки під час робіт;

 • після сигналу «Увага всім!» прибути до начальника ЦЗ або на­чальника штабу ЦЗ школи для одержання завдання.


Ланка пожежогасіння

Ланка пожежогасіння на підприємстві формується з працівників під­приємства для виконання пожежної розвідки, порятунку людей та майна в зоні пожежі, локалізації та гасіння пожежі до прибуття пожежних частин районів, проведення заходів, спрямованих на обмеження по­ширення пожежі на території підприємства, проведення рятувальних і невідкладних відбудовних робіт.Завдання ланки пожежогасіння:

  1. Установити місце пожежі та її характер, напрямок і швидкість поширення вогню, наявність загрози сусіднім підприємствам і жит­ловим районам.

  2. Визначити рубежі локалізації та гасіння пожежі.

  3. Викликати пожежні частини району.

  4. Стежити за постійною наявністю води в пожежних водоймах підприємства, справністю мережі пожежного водопроводу і пожежних гідрантів, наявністю води й тиску в мережі пожежного водопроводу.

  5. Тримати у справному стані та бойовій готовності пожежну тех­ніку, протипожежне устаткування.

  6. Стежити за справністю під'їздів до пожежних водойм.

  7. У разі пожежі чи іншої аварійної ситуації відключати пошкоджені ділянки технологічних трубопроводів.

  8. У разі пожежі організувати охолодження резервуарів, сусідніх з палаючим.


Функціональні обов'язки командира ланки пожежогасіння

Командир ланки пожежогасіння зобов'язаний:

1. Організувати й особисто очолити пожежну розвідку.


   1. Зібрати членів ланки пожежогасіння, поставити завдання.

   2. Одержати й організувати видачу спецодягу, засобів індивідуаль­ного захисту, пожежного устаткування та пристроїв.

   3. Викликати пожежну частину району.

   4. Уточнити кількість і вид нафтопродукту в палаючому і сусіднь­ому резервуарах, а також його рівень.

   5. Перевірити стан джерел води (пожежних водойм, пожежного во­допроводу), працездатність пожежних гідрантів.

   6. Перевірити можливість витікання нафтопродуктів і необхідність облаштування додаткового обвалування, характер руйнування покрівлі палаючого резервуара тощо.

   7. Визначити стан технологічних трубопроводів і засувної арматури в палаючому резервуарі та у прилеглому до пожежі районі.

   8. Організувати охолодження водою резервуарів, сусідніх з пала­ючим.

   9. Під час гасіння нафтопродуктів у горизонтальних резервуарах і залізнихних цистернах організувати охолодження їх водяними стру­менями, а також закрити горловину цистерни чи резервуара азбестовим полотном для запобігання доступу кисню в зону пожежі.

Устаткування ланки пожежогасіння

Пожежна автомашина чи пожежна мотопомпа, стаціонарний по­жежний насос, пінопідйомник, пожежні рукави та пристрої до них, вогнегасник.Ланка видачі засобів індивідуального захисту

Ланка видачі засобів індивідуального захисту (313) формується з працівників підприємства. Склад ланки — дві особи: командир ланки — зав. матеріальним складом, член ланки видачі 313 — праців­ник підприємства.Завдання ланки видачі ЗІЗ:

    1. Прийом і збереження засобів індивідуального захисту відповідно до діючих норм.

    2. Облік кількості 313, що зберігаються на підприємстві.

    3. Складання заявок на кількість ЗІЗ, яких не вистачає, і списання ЗІЗ.

    4. Видача ЗІЗ за розпорядженням начальника ЦЗ чи начальника штабу ЦЗ підприємства.

5. Збирання й складання на збереження ЗІЗ після проведення нав­чань з цивільної оборони.
Функціональні обов'язки командира ланки видачі 313

Командир ланки 313 зобов'язаний:     1. Підготувати для видачі працівникам підприємства протигази:

 • стіл;

 • сантиметрову стрічку;

 • лінійку довжиною 30 см;

 • відомість обліку видачі засобів індивідуального захисту;

 • таблицю розмірів протигазів;

 • плакат для визначення лицьової частини протигаза.

  1. Вести документацію ланки видачі 313.

  2. Стежити за нормальним припасуванням протигазів, у разі пот­реби надавати допомогу.

  3. Здійснювати заміну несправних протигазів.

  4. Знати інструкцію «Про правила огляду протигазів та підготовки їх до використання».

  5. Припасування протигазів на кожного працівника підприємства може бути здійснене заздалегідь, тоді на кожній протигазній сумці по­винна бути нашита бирка з прізвищем працівника.


Обов'язки члена ланки видачі ЗІЗ

Член ланки зобов'язаний допомагати командиру ланки видачі ЗІЗ у прийманні, збереженні та видачі ЗІЗ, а також ведені обліку засобів індивідуального захисту.Облік видачі засобів індивідуального захисту

Облік видачі ЗІЗ здійснювати за відомістю: • невоєнізованим формуванням під розпис командира форму­вання;

 • працівникам, що не входять до складу формування, під особис­тий розпис.

Про результати видачі ЗІЗ командир ланки доповідає начальнику штабу ІДО підприємства.


Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Скачати 17.22 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   109
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка