Введення в предмет «Основи медсестринства»Сторінка48/48
Дата конвертації21.09.2022
Розмір6.08 Mb.
#93507
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
м-с І семестр
f 025, хоспис

Еталони відповідей

з/п

Еталон відповіді

з/п

Еталон відповіді

з/п

Еталон відповіді

з/п

Еталон відповіді

з/п

Еталон відповіді

1.

в

26.

а

51.

а

76.

д

101.

а

2.

д

27.

а

52.

г

77.

б

102.

а

3.

б

28.

в

53.

б

78.

б

103.

в

4.

а

29.

в

54.

д

79.

а

104.

д

5.

в

30.

в

55.

в

80.

д

105.

д

6.

б

31.

а

56.

в

81.

д

106.

г

7.

д

32.

д

57.

а

82.

б

107.

а

8.

б,д

33.

в

58.

б

83.

в

108.

в

9.

б

34.

б

59.

в

84.

в

109.

г

10.

б

35.

в

60.

г

85.

а

110.

в

11.

а

36.

а

61.

б

86.

а12.

б

37.

в

62.

г

87.

а13.

д

38.

б

63.

г

88.

б14.

а

39.

г

64.

б

89.

а15.

б,г

40.

г

65.

в

90.

д16.

б

41.

в

66.

д

91.

а17.

а

42.

д

67.

в

92.

в18.

а

43.

б

68.

д

93.

г19.

б

44.

а

69.

д

94.

д20.

а

45.

д

70.

д

95.

г21.

б

46.

б

71.

д

96.

а22.

д

47.

в

72.

в

97.

а23.

б

48.

д

73.

б

98.

а24.

г

49.

в

74.

б

99.

г25.

в

50.

а

75.

а

100.

бРекомендована література


Основна 1. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: Здоров’я, 2000. - 248 с.

 2. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський процес. – К.: Здоров’я, 2001.

 3. Інфекційний контроль у медичних закладах. Навчальний посібник /під заг. керівництвом Губенко І.Я./ - Черкаси, 2003. – 44 с.

 4. Наказ МОЗ і АМН України від 02.04.2002, № 127/18 «Інструкція про порядок проведення діагностики лікарської алергії».

 5. Методические рекомендации по применению дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в Украине. Одесса, 2005.

 6. Пасєчко Н.В., Лемке М.О. Мазур П.Є., Основи сестринської справи: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 544с.

 7. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи: Навчальний посібник. – К.: Здоров’я, 2005. – 464 с.

 8. Кудрявцева Т.О. Сестринський процесс: етапи, зміст, документація: Навчально-методичний посібник. – К.: Здоровя, 2001. – 96 с.

 9. Сестринська справа / за ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров’я, 1994 – 496 с.

 10. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я Основи загальної і медичної психології. – К.: Вища школа, 1991.

 11. Матвеев В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989 - 186 с.

Додаткова

1. Вилькович В.А. Дезинфекционное дело. – М.: Медицина, 1982.


2. Лисицин Ю.П. Слово о здоровье. - Сов. Россия, 1986.
3. Остапенко А.П. Этика и деонтология среднего медицинского работника. – Л.: Медицина, 1985.
4. Мухина С.А., Тарновская И.И. Общий уход за больными. Учеб. пособие. – М.: Медицина, 1989.
5. Щуліпенко І.М. Загальний і спеціальний медичний догляд за хворими з основами валеології / Навчально-методичний посібник для студентів медичних вузів і учнів медичних ліцеїв // МОЗ України, ЦМК з ВМО, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Український медичний ліцей. – Київ, 1998, 384 с.
6. Губенко І.Я., Дуженко Т.М. Схема-карта сестринського обстеження хворої дитини / Методичні рекомендації / - Черкаси, 2001, 44 с.
7. Соколова Н. Новый справочник медицинской сестры. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2001.
8. Медсестринство в неврології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти І – ІІ рівня акредитації (Н.М. Грицай, І.Я. Губенко, В.В. Лойко, В.А. Пінчук, Л.А. Базунова) Полтава, 2004 – 194 с.
9. Психологія кризових станів. Навчальний посібник / Шевченко О.Т. – К.: Здоров’я, 2005 – 120с.


ЗМІСТВСТУП 1
ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 4
Модуль 1. Введення в предмет «Основи медсестринства». «Медсестринські теорії і процес» 4
Заняття № 1 Тема: «Мистецтво спілкування в медсестринстві» 4
Заняття № 2 Тема: «Навчання в медсестринській справі. Медсестринська педагогіка» 6
Заняття № 3 Тема: «Основні потреби людини» 9
Заняття № 4 Тема: «Медсестринський процес. Перший етап медсестринського процесу» 12
Заняття № 5 Тема: «Другий та третій етапи медсестринського процесу» 15
Заняття № 6 Тема: «Четвертий та п’ятий етапи медсестринського процесу» 18
Модуль 2. «Основи практичної діяльності медичної сестри. Спостереження за пацієнтами». 21
Заняття № 7 Тема: «Інфекційна безпека. Інфекційний контроль» 21
Заняття № 8 Тема: «Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ» 25
Заняття № 9 Тема: «Дезінфекція» 30
Заняття № 10 Тема: «Дезінфекція» 33
Заняття № 11 Тема: «Передстерилізаційна очистка виробів медичного призначення» 36
Заняття № 12 Тема: «Стерилізація. Центральне стерилізаційне відділення» 38
Заняття № 13 Тема: «Прийом пацієнтів» 41
Заняття № 14 Тема: «Типи лікувально-профілактичних закладів. Лікувально-охоронний режим ЛПЗ. Безпечне лікувальне середовище» 44
Заняття № 15 Тема: «Особиста гігієна пацієнта» 49
Заняття № 16 Тема: «Харчування та годування хворих пацієнтів» 54
Заняття № 17 Тема: «Спостереження за пацієнтами. Термометрія. Оцінка функціонального стану органів дихання» 58
Заняття № 18 Тема: «Спостереження за пацієнтами. Оцінка функціонального стану серцево-судинної системи пацієнта медсестрою» 65
Заняття № 19 Тема: «Спостереження за пацієнтами. Оцінка функціонального стану шлунково-кишкового тракту пацієнта медсестрою» 69
Заняття № 20 Тема: «Спостереження за пацієнтами. Оцінка функціонального стану органів шлунково-кишкового тракту пацієнта медсестрою» 74
Заняття № 21 Тема: «Спостереження за пацієнтами. Оцінка функціонального стану органів сечовидільної системи пацієнта медсестрою» 78
Заняття № 22 Тема: «Спостереження за тяжкохворими та агонуючими пацієнтами» 82
Додатки 86
Додаток № 1 86
Додаток № 2 90
Додаток № 3 92
Тести для самопідготовки з предмету «Основи медсестринства» 93
Еталони відповідей 103
Рекомендована література 104Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка