Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому занятті! Лексика – це словниковий склад мови Усі терміни – багатозначні слова у реченні «Сумують ластівки в садах»Дата конвертації22.11.2018
Розмір2.42 Mb.
#66065
 • Я зможу сьогодні добре працювати на уроці!
 • Я – особистість творча!
 • Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому занятті!
 • Лексика – це словниковий склад мови
 • Усі терміни – багатозначні слова
 • У реченні «Сумують ластівки в садах» слово
 • «сумують» ужите в переносному значенні
 • Слова «мудрість, розум, тямучість» - синоніми
 • Слова «вдень – вночі, гарячий – холодний, зима –літо» - омоніми
 • У реченнях «Учитель використовує ефективні методи викладання» та « Моя сестра – ефектна дівчина» вжито пароніми
 • Слова «асиміляція, афікс, інфінітив» - іншомовні
 • Слова «боярин, чумак, урядник» - діалектні
 • Слова « вода, земля, подяка» - стилістично забарвлені
 • Епітети, порівняння, синекдоха – це тропи
 • Сяють очі, кучерявий вечір, земля заснула» – це метафори
 • Гіпербола, літота, алегорія здебільшого вживаються в офіційно-діловому стилі.
 • Лексика – це словниковий склад мови +
 • Усі терміни – багатозначні слова -
 • У реченні «Сумують ластівки в садах» слово «сумують» ужите в переносному значенні +
 • Слова «мудрість, розум, тямучість» - синоніми +
 • Слова «вдень – вночі, гарячий – холодний, зима – літо» -
 • омоніми -
 • У реченнях «Учитель використовує ефективні методи викладання» та « Моя сестра – ефектна дівчина» вжито
 • пароніми +
 • Слова «асиміляція, афікс, інфінітив» - іншомовні +
 • Слова «боярин, чумак, урядник» - діалектні -
 • Слова « вода, земля, подяка» - стилістично забарвлені -
 • Епітети, порівняння, синекдоха – це тропи +
 • Сяють очі, кучерявий вечір, земля заснула» – це метафори +
 • Гіпербола, літота, алегорія здебільшого вживаються в офіційно-діловому стилі. -
 • Еней був парубок моторний
 • І хлопець хоть куди козак,
 • Удавсь на всеє зле проворний,
 • Завзятіший од всіх бурлак.
 • Но греки, як спаливши Трою,
 • Зробили з неї скирту гною,
 • Він, взявши торбу, тягу дав;
 • Забравши деяких троянців,
 • Осмалених, як гиря, ланців,
 • П'ятами з Трої накивав.
 • Він, швидко поробивши човни,
 • На синє море поспускав,
 • Троянців насажавши повні,
 • І куди очі почухрав.
 • Поема «Енеїда»
 • була написана Іваном Котляревським у 1798 році. Вона стала першою друкованою книгою, написаною народною українською мовою
 • ТЕМА УРОКУ
 • Фразеологія як розділ мовознавства. Фразеологічні одиниці української мови

МЕТА УРОКУ :

 • поглибити знання школярів про предмет і завдання фразеології, про основні ознаки фразеологізмів, спільні й відмінні риси фразеологічних одиниць і вільних словосполучень;
 • розвивати вміння аналізувати, прогнозувати, конструювати, знаходити в тексті фразеологізми, пояснювати їх значення, визначати тип; створювати власне висловлювання;
 • виховувати любов до фразеологічного багатства української мови.
 • Білий папір біла ворона(відрізняється)
 • Дати хліба дати перцю (покарати)
 • Каша з молоком кров з молоком (краса,
 • здоров’я)
 • Водити за руку водити за носа
 • ( обдурювати)
 • Гнути залізо гнути кирпу (зазнаватися)
 • Набити ґулю набити руку ( навчитися)
 • Дослідження-спостереження ” Мовознавча студія
 • Прочитайте. На які ознаки фразеологізмів вказано в цих висловлюваннях ?
 • Сформулюйте визначення фразеологізмів.
 • 1. Для того щоб дозріла граматична нерозкладність, потрібні віки ( Б.Ларін ).
 • 2. Ці самостійні значення слів, що складають ідіому, поступово настільки ” притерлися ” одне до одного, що тепер і значення свого позбавилися ( В.Колесов ).
 • Ознаки вільних словосполучень
 • Ознаки фразеологізмів
 • 1. Будь–яке слово можна замінити іншими
 • 1. В їх складі не можна заміняти слова за своїм бажанням
 • 2. Слова втрачають свою смислову самостійність. Сполучення слів має одне лексичне значення
 • 3. Складаються в процесі мовлення, не потребують запам`ятовування
 • 3. Не складаються в процесі мовлення, а, як і слова, використовуються готовими, потребують запам`ятовування
 • 4.Дослівна неперекладність іншими мовами.
 • Графічний диктант
 • Переписати речення. Підкреслити фразеологізми. Визначити,
 • яку синтаксичну роль у реченні вони виконують. Пояснити значення фразеологізмів. Визначити усно типи фразеологізмів.
 •  
 • Ця подія відбулася за царя Гороха.
 • Дівчата як кров з молоком намагалися переспівати парубків.
 • Од страху моя душа в п’яти сховалася.
 • Язикатій Хвесьці не можна казати нічого зайвого.
 • Левова частка вартості товару належала сільським товаровиробникам.
 • Класифікація фразеологізмів
 • За злитістю компонентів ( слів), які входять до стійких словосполучень, виділяють чотири групи фразеологічних зворотів:
 • Фразео-
 • логічні зрощення
 • Фразео-
 • логічні єдності
 • Фразео-
 • логічні сполу-
 • чення
 • Фразео-
 • логічні вирази
 • Фразеологічні зрощення -
 • це стійкі нерозкладні словосполучення, значення яких не випливає із значення тих слів, що входять до них :
 • Варити воду ( вередувати).
 • Собаку з’їсти ( бути майстром).
 • Пекти раки( червоніти).
 • Фразеологічні єдності -
 • це такі фразеологічні сполучення, загальне значення яких певною мірою мотивується значенням тих слів, що до них входять.
 • Заливатися слізьми ( безутішно плакати).
 • Згорати від сорому ( червоніти).
 • Товкти воду в ступі (повторювати ).
 • Фразеологічні сполучення -
 • Це такі стійкі мовні звороти, у яких один з компонентів має самостійне значення, що конкретизується в постійному зв’язку з іншими словами.
 • Нічого в рот не брати( нічого не їсти).
 • Брати гору ( перемагати
 • когось, щось).
 • Брати рушники( свататися).
 • Фразеологічні вирази
 • Окрему групу становлять фразеологічні вирази – це стійкі за своїм складом і значенням одиниці, які складаються зі слів з вільним значенням і відтворюються в мові.
 • Це приказки, прислів’я та крилаті вислови: Гірший свій ворог, ніж чужий. Курям на сміх. Украдене щастя
 • ( І.Франко ).
 • Лінгвістичне дослідження
 • Визначте тип фразеологізмів (фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення). Назвіть фразеологічні вирази. З'ясуйте значення кожної фразеологічної одиниці.
 • Дати драпака, страх бере, собаку з’їсти, ні пари з уст, теревені правити, зло бере, м’які слова і камінь крушать, біла ворона, насупити брови, «борітеся-поборете!», тримати камінь за пазухою, шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько, де козам роги правлять, розуму не позичати.
 • Пошук-моделювання
 • Доповніть початок фразеологізмів
 • 5. Не краса красить, а ...
 • 6. Діло майстра ...
 • 7. Не май сто кіп у полі, май ...
 • 8. Наука в ліс не веде, а з ...
 • 9. Хто знання має, той і ...
 • мур ламає
 • в воду лізти
 • людина з
 • людиною
 • зійдеться
 • спини
 • величає
 • розум
 • друзів доволі
 • нема плода
 • лісу виводить
 • Гра-пошук “ Про кого це ?”
 • Охарактеризуйте людину за поданими фразеологізмами ( усно ).
 • Як риба у воді; ні се ні те, голий як бубон, хоч картину малюй, хоч до рани прикладай, море по коліна, гострий на язик, без царя в голові, майстер першої руки, має плечі за собою, має свою стежку, мішок грошовий, серед зими льоду не випросиш, стріляний птах, гаряча голова.
 • Диференційовані завдання
 • І група: запишіть якнайбільше фразеологічних зворотів зі словам «рука», «голова». За потреби скористайтеся словником.
 • ІІ група: складіть речення із записаними фразеологізмами.
 • Індивідуальне завдання: скласти твір-мініатюру, використовуючи подані фразеологізми.
 • Фразеологія – це…
 • Фразеологізми будуються за моделлю …
 • 3. Словосполучення поділяються на …
 • 4. Стійкі словосполучення – це …
 • 5. Фразеологізми – це …
 • 6. Фразеологізми від слів, словосполучень, речень відрізняються тим, що …
 • 7. За семантичною злитістю компонентів фразеологізми поділяються на …
 • 8. Фразеологічні зрощення (ідіоми) – це …
 • 9. Фразеологічні єдності – це …
 • 10. Фразеологічні сполучення – це
 • 11. Фразеологічні вирази – це …
 • Інтерактивна вправа “ Коло думок ”
 • Під час вивчення теми я:
 • Дізнався….
 • Зрозумів…
 • Навчився…
 • Найбільші труднощі я відчув…
 • Я не вмів, а тепер умію…
 • На наступному уроці я хочу…
 • Завдання додому
 • Опрацювати теоретичний матеріал за підручником с. 224-225;
 • письмове завдання виконується на вибір:
 • 1) виписати з фразеологічного словника в три стовпчики 10 фразеологічних єдностей,
 • 10 фразеологічних сполучень і стільки ж фразеологічних зрощень.
 • Поясніть значення кожної фразеологічної одиниці;
 • напишіть твір-роздум, узявши за тезу один із запропонованих фразеологізмів.
 • Не все те золото, що блищить.
 • Слово честі.
 • Діло майстра величає.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 4608
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
4608 -> «Фразеологія як розділ мовознавства. Фразеологічні одиниці української мови: фразеологічні єдності, фразеологічні зрощення, фразеологічні сполучення»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка