Яготинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1Сторінка1/2
Дата конвертації25.09.2018
Розмір1.69 Mb.
  1   2
Яготинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Яготинської районної ради

Київської області

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № 6 від _30.08.2017р.

Голова педагогічної ради

В. М. Шльончик

РІЧНИЙ

ПЛАН РОБОТИ
Яготинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

Яготинської районної ради

на 2017-2018 навчальний рік
ЗМІСТ

Розділ 1

Вступ
1.1.

Візитна карта школи
1.2.

Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік
1.3.

Мета, основні напрямки роботи та завдання школи на 2017 – 2018 навчальний рік

Розділ 2

Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків
2.1.

Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи
2.2.

Розподіл обов’язків між різними рівнями управління
2.3.

Розподіл кабінетів за класами та вчителями

Розділ 3

Виконання Законів України
3.1.

Виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальнУ середню освіту”, “Про мови”
3.2.

Соціальний захист дітей

Розділ 4

Управління діяльністю педагогічного колективу
4.1.

Педагогічні ради
4.2.

Наради при директорові

4.3. Методичні та організаційні наради при заступнику директора з навчальної роботи

4.4 Наради у заступника директора з виховної роботи

Розділ 5

Навчально-методична робота. Підвищення кваліфікації вчителів
5.1.

Робота з молодими вчителями
5.2.

Робота з обдарованими учнями

Розділ 6

Контроль за ведення документації

Розділ 7

Робота з батьками, громадськістю

Розділ 8

Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці
8.1.

Охорона здоров’я та життя дітей
8.2.

Охорона праці

Розділ 9

Фінансово-господарська діяльність


ВСТУП

Розділ І

  1. Візитна картка школи

У школі навчається 491 учні, що складає 20 класів.

Школа І ступеня – 8 класів: • з українською мовою навчання – 8 кл.

Школа ІІ ступеня 9 класів: • з українською мовою навчання – 9 кл.

Школа ІІІ ступеня – 3 класи:

10 – профіль української філології

11-А - профіль української філології

11-Б – універсальний профіль

Школа має 2 інформаційних класи з виходом в Інтернет.


Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення

На початок 2017-2018 навчального року до роботи стали 36 вчителів, 4 сумісників
Якісний склад вчителів за педагогічним стажем


Кількість педагогічних робітників

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-

2015


2015-2016

2016-2017

2017-2018

До 3 років

6

3

5

2

2

1

1

-

1

3-10 років

8

3

2

5

3

3

3

5

6

10-20 років

19

6

13

10

10

11

8

9

5

Понад 20 років

25

23

21

24

24

22

22

23

24


Відомості про вчителів - пенсіонерів


Кількість педагогічних робітників

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-

2015


2015-2016

2016-2017

2017-2018

50 - 60 років

2

3

3

2

2

3

5

5

8

Понад 60 років

10

7

4

5

4

4

3

2

3


Відомості про молодих фахівців


2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2

2

1

1

-

-Аналіз плинності педагогічних і керівних кадрів


2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

1

-

4

2

-

-

1

1

-

Відомості про штатних працівників і сумісників


Кількість педагогічних робітників

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Кількість вчителів

47

48

48

47

44

43

43

41

40

в тому числі: штатних працівників

44

44

44

43

39

39

38

37

36

сумісників

3

4

4

4

5

4

6

4

4


Відомості про педагогів за категоріями

Спеціаліст

І

категоріяІІ

категоріяВища

категорія“Старший учитель”

“Учитель - методист”

Рік

3

6

3

27

14

4

2013-2014

2

4

4

29

15

4

2014-2015

2

4

3

29

15

3

2015-2016

4

2

3

28

16

3

2016-2017

3

1

4

28

18

3

2017-2018

Наведені дані свідчать про достатню роботу шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років. Рівень педагогічної майстерності в порівнянні з минулим навчальним роком змінився:два вчителі підвищили кваліфікаційну категорію з І на вищу, одному - присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»

Яготинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно довідки АВ № 47 6546 про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

Керування школою здійснює Шльончик Віра Михайлівна– директор школи. Педагогічний стаж – 37 років, на посаді директора – 12 років.

До складу адміністрації входять:


 • Бойко Людмила Михайлівна– заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 26 років, на посаді – 6 років.

- Огієнко Л.М. - заступник директора з виховної роботи. Стаж роботи 31 років, на посаді – 7 років.

У навчальному закладі проводиться робота щодо створення кадрового резерву. До кадрового резерву Яготинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1 входять:


з/п

Посада, на яку

формується резерв
Резерв

ПІБ

Посада, яку обіймає

1.

Директор
Бойко

Людмила


Михайлівна

Заступник директора з навчально - виховної роботи.

2.

Заступник директора з навчально - виховної роботи.
Ткаленко

Ольга ВасилівнаПедагог-організатор


Протягом минулого навчального року з вчителями, котрі знаходяться у резерві на адміністративні посади проведені заходи з вивчення нормативних документів, вони активно залучаються до процесів керівництва навчально-виховним процесом. брали участь у перевірках різного рівня, підготовці до засідань педагогічної ради.

1.2 Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

Діяльність Яготинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Яготинської районної ради Київської області у 2016-2017 навчальному році була спрямована на виконання Комплексної програми розвитку освіти району на 2016-2020 рік.

Перед колективом було поставлено такі завдання


 1. Забезпечення затвердження ролі освіти як основи інноваційного розвитку українського суспільства: розвитку української державності.

 2. Формування цінностних орієнтацій відносно здорового способу життя, створення оптимальних умов для збереження та зміцнення здоров’я.

 3. Забезпечення всебічного розвитку кожної дитини з урахуванням індивідуальних можливостей у відповідності з сучасними вимогами, стандартами загальної середньої освіти. Підвищення якості освіти.

 4. Формування в учнів потреби у саморозвитку та самоосвіті.

 5. Формування соціального, комунікативного потенціалу особистості з толерантним ставленням до людей різних національностей та віросповідань.

 6. Формування національної самосвідомості учнів.


Збереження контингенту.

На початок 2016-2017 навчального року навчалось у школі 493 учнів.

Укомплектовано 20 класів, середня наповнювальність класів – 20 учнів.

Дані про рух учнів за 2016-2017 н.р. подані в таблиці:
1

2

3

4

1-4

5

6

7

8

9

5-9

10

11

10-11

Всього

1

Було учнів на початок н.р.

60

65

55

48

228

32

54

37

43

31

197

37

31

68

493

2

Прибуло

-

-

2

2

4

1

-

1

1

1

4

2

1

3

11

3

Вибуло

1

1

-

2

4

1

4

-

1

-

6

-

-

-

10

4

Є учнів

59

64

57

48

228

32

50

38

43

32

195

39

30

69

492

5

Переведено до наступного класу

59

64

57

48

228

32

50

38

43

32

165

39

30

37

430

випущено

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

32

-

30

30

62

6.

Кількість учнів, які мають підсумкові бали початкового рівня досягнень

-

-

3

2

5

1

3

2

13

2

21

5

3

8

34

7.

Кількість учнів, які мають підсумкові бали високого рівня досягнень

-

-

3

7

10

4

5

1

2

3

15

1

3

4

29

Дані про учнів, які вибули у 2016-2017 навчальному році

п/п

ПІП учня

клас

Куди вибув

Коли вибув

1

Лозенко Брагім Миколайович

8-А

Золоніська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3

12.09.2016

2

Лозенко Лілія Миколаївна

6-Б

Золоніська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3

12.09.2016

3

Ясінський Богдан Вікторович

5

Яготинський НВК СШЗОШ № 2

13.09.2016

4

Нагорна Аліна Сергіївна
Екстернатна форма навчання

13.09.2016

5

Смалюк Ярослав МихайловичЯготинський НВК СШЗОШ № 3

17.10.2016

6

Ковалевич Вікторія ВолодимирівнаЯготинський НВК СШЗОШ № 3

17.10.2016

7

Ковалевич Євген ВолодимировичЯготинський НВК СШЗОШ № 3

17.10.2016

8

Левітіна Анастасія АндріївнаСЗОШ № 207, м.Київ

11.11.2016

9

Фріц Володимир ЮрійовичЗасупоївське НВК

17.01.2017

10

Фріц Євгеній ЮрійовичЗасупоївське НВК

17.01.2017

11

Панасюк Іван АндрійовичБерезанська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

14.03.2017

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини і пов'язана з переїздами: із 11 вибулих учнів 4 переїхали в інші райони або міста, 4 – в інші школи району, 1- на екстернатну форму навчання, 2 – за місцем проживання.

Основними заходами із збереженням контингенту учнів в 2016-2017 навчальному році були:


 • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

 • спільна робота з ДНЗ »Волошка», «Дюймовочка»;

 • контроль відвідування учнями навчальних занять;

 • організація індивідуального навчання ;

 • організація профільного навчання.

Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 кл.)


Назва району, міста

Випущено учнів з 9х класів денних шкіл

9 клас

Випущено з 11 класів, всього

11 клас

З них продовжують здобувати повну середню освіту, всього

у % від загальної кількості

У тому числі

Продовжують навчання у:До 10 класу

ВНЗ

ПТУ

(середня освіта)Вечірня школа

Працевлаштовані

Вибули за межі України

Не продовжують навчання і не працевлаштовано

Інші причини

Н.з. І-ІІ р.а.

Н.з. ІІІ-ІV р.а.

ПТУ

Курси та тощо

Працевлаштовано

Служба в армії

Вибули за межі

України


Невизначились або інші причини1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Яготинський р-н

м. Яготин32

32

100

19

9

4

-

-

-

-

-

30

3

19

4

1

3

-

-

-

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. В навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з НВР, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорі, радах профілактики, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. В школі 1 раз на місяць проводяться засідання ради профілактики.

За результатами навчального року причини пропусків занять:

з поважних причин: –

без поважних причин:


«Школа майбутнього першокласника»

Педагогічний колектив школи в минулому навчальному році активно працював над організацією роботи з дітьми 5-річного віку, заохочуючи їх до навчання. Ця робота проводилась як у мікрорайоні школи, так і на базі ДНЗ. Проведено батьківські збори майбутніх першокласників, навчання 5-ти річок за згодою батьків, вчителями відвідано дитячі садки. З січня працює у школі «Школа майбутнього першокласника», до роботи в якій залучаються вчителі початкових класів, психолог школи.Індивідуальна форма навчання

В 2016-2017 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 6 учнів (2 – за програмою для дітей із затримкою для психічного розвитку, 1 – за програмою для дітей з помірною розумою відсталістю, 2- за програмою для дітей з легкою розумовою відсталістю, 1 – за програмою загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.), всі за довідками ПМПК.

Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями індивідуально. 3 вчителі пройшли відповідні курси кваліфікації.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій ЛКК. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою забезпечила не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й розвивала соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі учнів у позакласних виховних заходах.
Профільне навчання

Для реалізації особистістно – орієнтованого навчального процесу у школі продовжує функціонувати профільне навчання. Згідно за бажанням учнів та їх батьків, можливостей кадрового забезпечення та оснащення навчальних кабінетів було визначено в 10-А, 11 класах профіль української філології. В 10-Б класі – універсальний профіль.


Державна підсумкова атестація

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України: від 27.07.2016 №889 «Деякі питання проведення в 2017році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.08.2016 за № 1114/29244, від 20.10.2016 № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2016 р. № 1272», від 10.01.2017 № 25 «Деякі питання нормативного забезпечення ЗНО результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.01.2017 за № 118/29986, листів Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.09.2015 № 1/9-436 «Щодо продовження здобуття загальної середньої освіти особами, які проживають на тимчасово окупованій території України», від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» та з метою забезпечення організованого закінчення навчального року, проведення державної наказу Київської обласної державної адміністрації Департаменту освіти і науки України від 31.03.2017 року № 109 «Про закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області», рішення педагогічної ради від 04.04.2017 року протокол № 2, графіка затвердженого наказом по школі від 06.04.2017 № 34 у 2016-2017 н.р. було проведено державну підсумкову атестацію для 48 учнів 4 класів за завданнями складеними вчителями та погодженими педагогічною радою школи від 18.04.2017 року протокол № 3.Результати ДПА подані в таблиці:Клас

К-ть учнів у класі

Писало учнів


Математика


К-ть у чнів у класі

Писало учнів


Українська мова

К-ть у чнів у класі

Писало учнів


Літературне читанняВчитель

В

Д

С

П

В

Д

С

П

В

Д

С

П
К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%

К-ть учнів

%
4-а

23

22

9

41

5

23

4

18

4

18

23

23

2

10

11

50

9

36

1

4

23

23

6

26

10

44

4

17

3

13

Мосьпан Л.П.

4-б

25

25

14

56

7

28

4

16

-

-

25

25

11

44

12

48

2

8

-

-

25

25

18

72

7

28

-

-

-

-

Цибуля Н.М.

4-аб

48

47

23

49

12

26

8

17

4

8

48

47

13

27

23

48

11

23

1

2

48

48

24

50

17

36

4

8

3

6

Мосьпан Л.П.

Цибуля Н.М.Результати ДПА свідчать про те, що з математики 4 учні 4-А класу ( ), не справились з завданням, мають початковий рівень. Учні не вміють розв’язувати складені задачі, обчислювати дії з багатоцифровими числами, не знають порядок дій при обчисленні виразів, неправильно знаходять частину від числа. Частина учнів (44%) фактично засвоїли вивчений матеріал. 9 учнів 4-А класу ( ) та 14 учнів 4-Б класу ( ) на високому рівні виконали завдання, що становить 49%.

З української мови учні виконували тестові та творчі завдання . Не справились з завданням 1 учень 4-А класу: ( ). Більшість учнів виконали завдання на високому та достатньому рівні: 4-А – 13 учнів, 4-Б – 23 учні.

З літературного читання учні працювали над текстом, давали відповіді на тестові завдання до нього, доводили власні твердження, виконували творчі завдання. 3 учні 4-А класу не справилися з завданням. 16 учнів 4-А класу, 25 учнів 4-Б класу виконали завдання на високому та достатньому рівнях.

Вчителям початкових класів необхідно звернути увагу на виконання учнями тестових, нетрадиційних, творчих завдань протягом навчального року. Переглянути критерії оцінювання учнів.

. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОНУ від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.02.2015 року за № 157/26602), на виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 р. № 1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році», від 30.12.2016 р. № 1696 «Про внесення змін до наказу МОНУ від 20.10.2016 р. № 1272», від 14.07.2015 р. № 762 «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листом МОН України від 13.03.2017 р. № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми проблемами», з метою організованого завершення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9,11-х класів; департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 31.03.2017 № 109 «Про закінчення 2016/2017 н.р. та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області», наказу відділу освіти від 03.04.2017 № 99 «Про порядок організованого закінчення 2016/2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів Яготинського району», рішення педагогічної ради від 04.04.2017 р. (протокол №2) та з метою організованого закінчення поточного навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах м. Яготина та Яготинського району було проведено державну підсумкову атестацію учнів 9 та 11 класів.

У 2016-2017 н.р. державну підсумкову атестацію склали 32 учні – 9 класу та 1 громадян у формі екстернату.

Результати ДПА та річних балів подані в таблиці:Предмети

Результати успішності за рік

Результати успішності з ДПА

Вчитель

високий

достатній

середній

початковий

високий

достатній

середній

початковий

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

Українська мова

3

9

16

50

12

38

1

3

4

13

16

50

11

34

1

3

Твердохліб Н.І..

Математика

4

13

6

19

22

68

-

-

3

9

9

28

20

63

-

-

Самсоненко А.І.

Історія України

4

13

15

47

13

40

-

-

5

16

16

50

11

34

-

-

Черко Н.П.

Порівнюючи результати успішності за рік та державної підсумкової атестації можна відмітити, що при складанні ДПА з української мови учні 9 класу (вчитель Твердохліб Н.І.) підтвердили рівень навчальних досягнень. При цьому у 9 класі 1 учениця, покращила результат при складанні ДПА з достатнього рівня на високий Демус С., мала річний бал 9, за ДПА – 10 балів.

Підтвердили річні бали при складані ДПА з математики учні 9 класу (вчитель Самсоненко А.І.). 3 учні покращили результати з середнього рівня на достатній: Біленко О., Придибайло О. – річний бал мали - 6, ДПА – 7 балів, Вакс А., - річний бал – 5, ДПА – 7. 1 учень Мужичук А. мав річний бал – 10, ДПА склав на 9 балів. 1 учениця Єфіменко К. річний бал мала 7, ДПА склала на 5.

При складанні ДПА з історії України (вчитель Черко Н.П.) 1 учениця 9 класу покращила результати ДПА у порівнянні з річними балами на користь високого рівня – Борисенко А. (річний бал – 9, ДПА – 10). Покращили результати такі учні: Нечипоренко Д., Полонський А. (річний бал – 6, ДПА – 8), Коротун Р. (річний бал – 6, ДПА – 7), Демус С. (річний бал – 4, ДПА – 7). Нижчі бали за ДПА ніж річні мають учні: Єфіменко К. (річний бал – 7, ДПА – 6); Стрикун Д. (річний бал – 8, ДПА – 6).

Відсутній початковий рівень річного оцінювання та ДПА з історії України (вчитель Черко Н.П.) та математики (вчитель Самсоненко А.І.).

Результати ДПА свідчать про те, що вчителі якісно провели уроки повторення вивченого матеріалу та підготували учнів до здачі державної підсумкової атестації.

У 2016-2017 н.р. державну підсумкову атестацію складали 30 учнів 11 класу та 4 громадяни у формі екстернату, 3 громадян: Аліскандерова Ашурай, Ткаченко Анастасія, Кобель Сергій не були допущені до складання ДПА в зв’язку з відсутністю заліків. ЗНО з української мови склали 30 учнів 11 класу та 4 громадянам у формі екстернату як державну підсумкову атестацію; ЗНО з історії України зараховано як ДПА 20 учням 11 класу та 4 громадянам у формі екстернату; ЗНО з математики зараховано як ДПА 16 учням 11 класу; ЗНО з географії зараховано як ДПА 17 учням 11 класу та 2 громадянам у формі екстернату; ЗНО з біології зараховано як ДПА 5 учням 11 класу та 2 громадянам у формі екстернату; ЗНО з англійської мови зараховано як ДПА 1 учениці 11 класу; ЗНО з фізики зараховано як ДПА 1 учню 11 класу.

Результати ЗНО-ДПА та річних балів подані в таблиці:


Клас

Предмети

Учнів


Результати успішності за рік

Результати успішності з ДПА (ЗНО)

Вчитель

Всього

Писало

високий

достатній

середній

початковий

високий

достатній

середній

початковий

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

уч

%

11


Українська мова

30


30

6

20

15

50

8

27

1

3

7

23,3

15

50

7

23,3

1

3,3

Твердохліб Н.І.

Історія України

20

2

10

9

45

6

30

3

15

3

15

7

35

9

45

1

5

Огієнко Л.М.

Математика

16

2

13

6

38

7

43

1

6

1

6

2

13

9

56

4

25

Самсоненко А.І.

Англійська мова

1

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

Бондарєва Г.я.

Біологія

5

2

40

2

40

1

20

-

-

2

40

1

20

2

40

-

-

Стригун О.В.

Географія

17

4

23

9

54

4

23

-

-

3

18

5

29

8

47

1

6

Шевченко Л.М.

Фізика

1

-

-

1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100

-

-

Барсук В.В.

-

Порівнюючи результати успішності за рік та ЗНО, як державної підсумкової атестації можна відмітити, що з української мови 3 учні 11 класу (вчитель Твердохліб Н.І.) отримали нижчі бали за ЗНО як ДПА, ніж мали річні бали: Головань Я. мала річний бал – 8, ДПА – 6 балів, Малинка О. – річний бал – 7, ДПА – 6 балів, Трохименко А. – річний бал – 10, ДПА – 9 балів). Мають вищий бал з ДПА ніж річний 4 учні: Гармашов Л. – річний бал - 4, ДПА – 7; Коряк О. – річний бал – 9, ДПА – 10; Кулакевич О. – річний бал 9, ДПА – 10; Скринник О. – річний бал – 5, ДПА – 7). 1 учень, Антоненко Євген, склав ЗНО-ДПА з української мови на початковий рівень.

Результати з історії України в 11 класі (вчитель Огієнко Л.М.) мають наступні розбіжності: знизилась результативність ДПА у порівнянні з річними балами у 3 учнів: Антонян І. мав річний бал 7, ДПА – 4 балів, Коряк О. – річний бал 7, ДПА – 5 балів, Метейко А. – річний бал 9, ДПА – 6 балів. Покращили результати з ДПА ніж річні бали 5 учнів: Власенко Д. – річний бал – 9, ДПА – 11; Гармашов Л. - річний бал – 3, ДПА – 4, Кардашенко Р. – річний бал – 3, ДПА – 5; Лизун М. – річний бал – 6, ДПА – 8; Пінчук А. – річний бал 6, ДПА – 7. 1 учень, Антоненко Євген, склав ЗНО-ДПА з історії України на початковий рівень.

Погіршилися результати за ЗНО-ДПА з математики (вчитель Самсоненко А.І.) 7 учнів: Виштак В. мала річний бал 10, ДПА – 9 балів; Головань Я. - річний бал 8, ДПА – 2 бали; Кулакевич О., Редька М., Скринник О. – річний бал – 7, ДПА – 5; Сидоренко І. – річний бал – 6, ДПА – 3; Тимшін А. – річний бал – 4, ДПА – 2. 4 учні: Головань Я., Кардашенко Р., Сидоренко І., Тимшін А. при складанні ЗНО-ДПА отримали бали початкового рівня.

Значні розбіжності у річних балах та балах за ДПА з англійської мови (вчитель Бондарєва Г.Я.): 1 учениця, Коряк О., мала річний бал -8, ДПА – 3.

Погіршилися результати за ЗНО-ДПА з фізики (Барсук В.В.) у Руденка Ю.: річний бал – 8, ДПА – 5.

При складанні ЗНО-ДПА з біології (Стригун О.В.) 1 учениця, Головань Я., знизила результат з достатнього рівня на середній (річний бал – 9, ДПА – 4).

Результати з географії (вчитель Шевченко Л.М.) мають наступні розбіжності: знизилась результативність ДПА у порівнянні з річними балами у 9 учнів: Зикова А. – річний бал – 9, ДПА – 6; Кулакевич О. – річний бал – 8, ДПА – 6; Лизун М. – річний бал – 8, ДПА – 5; Метейко А. – річний бал – 10, ДПА – 7; Пінчук А. – річний бал – 7, ДПА – 6; Антоненко Є. – річний бал – 9, ДПА – 3; Згурський Дмитро – річний бал – 7, ДПА – 4; Семьонова А. – річний бал – 6, ДПА – 4; Трохименко А. – річний бал – 10, ДПА – 8. 1 учень, Подольченко О. покращив результати ЗНО-ДПА у порівнянні з річним балом (річний бал – 7, ДПА – 10). 1 учень, Антоненко Євген, склав ЗНО-ДПА з української мови на початковий рівень.

Відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431, відповідно до наказу відділу освіти Яготинської районної державної адміністрації від 03.10.2016 року № 228-н «Про організацію навчання та проведення державної підсумкової атестації у формі екстернату у 2016-2017 н.р.» та з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, неухильного дотримання законодавства щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку, більш ефективного вирішення проблем соціального і правового захисту дітей та у зв’язку з поданими заявами громадян, рішенням педагогічної ради від 05.10.2016 року протокол № 7, від 25.11.2016 протокол № 8, від 12.01.2017 року протокол № 1, від 04.04.2017 року протокол № 2). На екстернатну форму навчання за 11 клас зараховано 7 громадян. ДПА у формі екстернату склали 4 громадяни: Євграфов Владислав Олександрович, Кагамлик Валентина Олександрівна, Лисенко Аліна Сергіївна; 3 громадян: Аліскандерова Ашурай, Ткаченко Анастасія, Кобель Сергій не були допущені до складання ДПА в зв’язку з відсутністю заліків. За курс 9 класу зарахований 1 громадянин Товстенко Владислав Федорович, який склав ДПА . Проведено річне оцінювання Мінцевої Ірини Юріївни за курс 10 класу. За відсутністю заліків не оцінена за курс 10 класу Рибак Наталія.
Узагальнені результати успішності учнів за 2016-2017 навчальний рік подано у таблиці:


Узагальнивши результати успішності учнів, маємо такі показники:Клас


К-ть учнів

у класі


Р І В Е Н Ь

В

Д

С

П

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

3-А

28

2

7

14

50

12

43

-

-

3-Б

28

1

4

15

53

9

32

3

11

4-А

23

3

17

9

39

9

39

2

5

4-Б

25

4

16

13

52

8

32

-

-

5

32

4

12

14

44

13

41

1

3

6-А

24

2

8

8

24

14

58

-

-

6-Б

24

3

12,5

11

46

7

29

8

12,5

7-А

20

1

5

10

50

8

40

1

5

7-Б

18

-

-

11

61

6

33

1

6

8-А

21

-

-

4

19

15

67

4

14

8-Б

21

2

10

3

14

6

29

10

47

9

32

3

10

4

14

22

69

2

7

10-А

21

-

-

4

19

14

67

3

14

10-Б

18

1

6

8

44

7

38

2

12

11

30

3

10

7

23

17

57

3

10

Узагальнення отриманих результатів навчальних досягнень учнів за ІІ семестр показали, що 10 учнів, що становить 10% від кількості учнів 3-4 класів мають високий рівень навчальних досягнень, це на 1% менше у порівнянні з І семестром. 5 учнів мають початковий рівень знань, що становить 5% від кількості учнів 3-4 класів, це на 3% більше у порівнянні з І семестром.

19 учнів, що становить 7% від кількості учнів 5-11 класів, мають високий рівень знань, це на 2% більше, ніж у І семестрі. 29 учнів 5-11 класів мають початковий рівень навчальних досягнень, що становить 11% від кількості учнів 5-11 класів, це на 4% менше, ніж у І семестрі.

Підсумки успішності за ІІ семестр показали, що переважна більшість учнів справилася виконуючи навчальні вимоги програм та показали задовільні результати навчальних досягнень.

Результати навчальних досягнень учнів свідчать про те, що заступнику директора з НВР Бойко Л.М. необхідно взяти під контроль організацію в школі індивідуальної роботи з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень та перевірити дотримування критеріїв оцінювання учнів вчителями школи.

Керівникам методичних об'єднань:


 • проаналізувати результати державної підсумкової атестації з предметів,

 • дотримуватись єдиних вимог і критеріїв оцінювання знань учнів,

 • розробити заходи з усунення прогалин в знаннях учнів, акцентуючи особливу увагу на індивідуальне та диференційоване навчання.

Вчителям-предметникам з метою створення ситуації успіху на уроці урізноманітнити форми, прийоми роботи, використовувати інноваційні та інтерактивні методи навчання.
Методична робота

У 2016-2017 н.р. відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, фахового рівня вчителів школи, їх готовості до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціально-, загально- та над предметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами; педагогічний колектив школи працював над творчою реалізацією І (підготовчого) етапу загальношкільної науково-методичної проблеми «Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій» та виконання таких завдань: • спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною науково-методичною проблемою;

 • забезпечення умов для самореалізації школярів відповідно до їх здібностей, нахилів, суспільних та власних інтересів;

 • забезпечення застосування інноваційних технологій з метою формування конкурентоспроможної особистості.

 • формування в учнів навички здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного

 • зміни традиційних форм методичної роботи на інноваційні ;

 • популяризації кращого досвіду роботи педагогів школи;

 • забезпечення повного й ефективного використання варіативної складової навчальних планів.

Для організації та планомірного здійснення методичної роботи було видано наказ по школі від 01.09.2016р. №139 «Про організацію методичної роботи у 2016-2017 н.р.»

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2016-2017 н.р.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювались такі питання:


 • шляхи реалізації загальношкільної методичної теми;

 • аналіз результативності участі учнів у районних та обласних етапах учнівських олімпіад з базових дисциплін, МАН, предметних конкурсах;

 • розгляд матеріалів друкованої продукції вчителів;

 • підсумки роботи педагогічних працівників у міжатестаційний період;

 • про результативність проведення предметних тижнів;

 • застосування інноваційних підходів до навчання учнів початкових класів;

 • підведення підсумків методичної роботи за 2016-2017 н.р.

Протягом 2016-2017 н.р. було організовано роботу майстер-класу вчителів-методистів: Шевченко Л.М., Пророченко Н.А. які в рамках ШМО проводили майстер-клас для колег з питань впровадження сучасних освітніх технологій.

На базі школи були проведені 3 засідання районних методичних об’єднань, де вчителі школи провели відкриті уроки та заняття: • урок з історії України «ХХ з’їзд КПРС. М.Хрущов» у 11 класі (вчитель Огієнко Л.М.);

 • урок з правознавства «Дисципліна. Законність. Правопорядок» у 10-Б класі (вчитель Савенко С.В.);

 • урок з української літератури «М.Павленко «Русалонька із 7-В класу, або… «Роздуми про сенс людського життя» у 7-Б класі (вчитель Алдакімова Л.Л.);

 • урок з англійської мови «Довкілля. Збереження електроенергії» у 9 класі (вчитель Бондарєва Г.Я.).

Проведено відкрите розширене засідання шкільної методичної ради за участю заступників директорів з навчально-виховної роботи «Розвиток критичного мислення у загальноосвітньому закладі» та голів ШМО школи (заступник директора з НВР Бойко Л.М.).

Вчителі школи поширюють свій педагогічний досвід, розміщуючи матеріали на сайтах освіти: • матеріали розміщені на електронному педагогічному сайті «Методичний портал»:

 • вчителя математики Пророченко Н.А.:

- розробка уроку-подорожі шедеврами майстрів годинників у 7 класі з алгебри з медіапрезентацією на тему «Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів» (08.01.2017 сертифікат 0000\50978);

- розробка уроку з математики для 5 класу з медіа презентацією та музичною фізкультхвилинкою з теми: «Рівняння» (18.07.2016 сертифікат 0000/46828); • вчителя української мови та літератури Алдакімової Л.Л. урок з української літератури «М.Павленко «Русалонька із 7-В класу, «Роздуми про сенс людського життя» (сертифікат №0000/54800 від 10.03.2017 року).

 • вчителя історії Савенко С.В. «Закон. Дисципліна. Правопорядок» (сертифікат №0000/53713 від 22.02.2017); «Історія України в кросвордах. 10 клас. Тематична атестація» (сертифікат №0000/53714 від 22.02.2017);

 • вчителя початкових класів Іваненко О.П. «Додавання і віднімання числа 0. Обчислення значень виразів. Порівняння чисел. Складання виразів із заданих чисел» з математики у 1 класі (каталог «Відкритий урок: розробки, технології, досвід, грудень 2016 № 02.2016).

 • вчителя фізичної культури Туменок Т.Д. «Особливості навчання учнів гри у волейбол на уроках фізичної культури та в позаурочний час» (сертифікати № 0000/54659; № 0000/55102).

 • вчителя фізики та математики Ганжі С.І. методичний збірник «Фізика. 7 клас. Контрольні роботи», схвалений науково-методичною радою КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» від 26.02.2015 р. (протокол №2);

 • вчителя початкових класів (індивідуальна форма навчання) Мрачик Н.А. методичний посібник «Психологічний супровід дітей із особливими освітніми потребами», схвалений науково-методичною радою КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» від 18.03.2014 р.

 • Вчитель математики Матвійок Л.В. розміщує свої доробки на блозі «Математична скринька О.Є.Лисенко» (Урок-гра «Порівняння десяткових дробів», презентації до уроків: «Паралелограм», «Квадратне рівняння», «Гра «Кмітливі математики»).

Протягом року було організовано роботу 7 методичних об’єднань вчителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників із числа досвідчених педагогів.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), розглянуті теоретичні питання, проведені та обговорені відкриті уроки. На належному рівні працювали МО вчителів математики та інформатики (голова МО Пророченко Н.А.), іноземної мови (голова МО Бондарєва Г.Я.), історії (голова МО Савенко С.В.).

Упродовж навчального року шкільними методичними об’єднаннями було проведено предметні тижні. Затверджені заходи у рамках тижнів, згідно яких учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено тижні фізики, хімії, астрономії, математики та інформатики, іноземної мови, української писемності та мови, зарубіжної літератури, географії, правознавства та історії. Не належно проведені тижні художньо-спортивно-естетичного циклу, початкових класів, біології. Матеріали тижнів математики та інформатики, української писемності та мови, історії та правознавства висвітлені на шкільному сайті, матеріали з інших тижнів не узагальнені.

У 2016-2017 н.р. вчителі школи не брали участі у професійному конкурсі фахової майстерності.

Підвищували свій кваліфікаційний рівень учителі на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. Курсову перепідготовку пройшли такі вчителі: Алдакімова Л.Л., Барсук В.В., Матвійок Л.В., Бондарєва Г.Я., Ковальова Л.О., Костенко Л.С., Пархацька Т.М., Приходько А.М., Твердохліб Н.І., Туменок Т.Д. У звітному році було атестовано 15 педагогічних працівників:


 • підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель» - 3;

 • підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 4;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 3;

 • присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 4;

 • присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» - 1.

У школі впроваджується три напрямки дослідно-експериментальної роботи:

 • Цибуля Н.М. (Гармонія інтелекту та здоров’я « ПіснеЗнайка» для учнів 4-Б класу;

 • Шльончик В.М. («Уроки для стійкого розвитку») для учнів 1-4 класів.

 • Бойко Л.М. («Культура добросусідства») для учнів 1 класів.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи використовує у своїй практичній діяльності управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

Учителі використовують на уроках електронні посібники (Шевченко Л.М., Пророченко Н.А.), проектні (Тимінько Л.М., Бондарєва Г.Я.), інформаційні (Придибайло Л.В., Стригун О.В., Барсук В.В., Самсоненко А.І., Матвійок Л.В., Панченко Л.Г., Твердохліб Н.І., Алдакімова Л.Л., Цибуля Н.М., Мосьпан Л.П., Іваненко О.П., Кудря В.А., Пархацька Т.М.) технології.

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2016-2017 н.р., 76 учнів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. З них 47 учнів стали переможцями та призерами.: 8 перших місця (що становить 11%, від загальної кількості учасників); 21 других місць (що становить 28% від загальної кількості учасників) і 18 третіх місць (що становить 24% від загальної кількості учасників. 2 учні взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. З них 1 учениця 9 класу, Коновалова Д., посіла ІІІ місце в олімпіаді з географії (вчитель Шевченко Л.М.) та 1 учениця 11 класу, Степанченко О., посіла ІІІ місце – з української мови та літератури (вчитель Твердохліб Н.І.).

У 2016-2017 н.р. навчальному році результатом роботи МАН є одне перше місце у районному етапі у секції «Історичне краєзнавство» - учениця 10-Б класу Білокур Т. (керівник Савенко С.В.)

У 2016-2017 навчальному році 54 учні школи взяли участь Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах з: математики «Кенгуру» (38 учнів), інформатики «Бобреня» (16 учнів).

Учні брали активну участь у районному етапі конкурсів: • Міжнародний конкурс знавців рідної мови та літератури імені Петра Яцика (учениця 11 класу Степанченко О. - ІІ місце; учень 6-Б класу Малінін Є. – ІІ місце (вчитель Твердохліб Н.І.); учениця 10-А класу Рудь І. – ІІІ місце (вчитель Алдакімова Л.Л.); учень 4-Б класу Самсонов А. – ІІ місце (вчитель Цибуля Н.М.);

 • Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г.Шевченка (учениця 11 класу Степанченко О. - ІІІ місце., учениця 9 класу Шатнюк А. – ІІ місце (вчитель Твердохліб Н.І.); учениця 5 класу Малахатка Ю. –ІІ місце (вчитель Алдакімова Л.Л.);

 • Природничий конкурс «Дивосвіт» (учень 2-Б класу Гирич І. – І місце (вчитель Іваненко О.); учениця 2-А класу Роговець С. – ІІ місце (вчитель Кудря В.А.).

 1. Комп’ютеризація установи

У школі працює 2 кабінети інформатики, обладнані сучасною комп’ютерною технікою. З 2009 року ЗНЗ підключений до світової мережі Інтернет. Методичний кабінет, читальний зал бібліотеки, кабінети адміністрації підключені до мережі Інтернет. В 4 навчальних кабінетах є комп’ютери, в 5 кабінетах – проектори, в 9 кабінетах – телевізори. Вс це було придбано за рахунок коштів батьків, інвентаризовано. Це надає можливість вчителям під час навчання застосовувати інформаційні технології.

 1. Інформатизація навчального процесу

Активно застосовуються інформаційні та телекомунікаційні технології.

З 2010 року створено й працює сайт школи .

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет, компакт – дисків, засобів масової інформації для організації навчання учнів за особистісно – орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг:


 • Організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань Інтернет.

 • Створені умови для доступу до світових культурно-історичних досягнень людства та реалізації права кожного учня на однакові можливості для здобуття освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я тощо:

- школярі працюють за напрямками МАН. Свої проекти вони представляють в електронному вигляді. Виконують розробки програмного забезпечення досить високого рівня.

Атестація педагогічних кадрів

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 № 930 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року на № 1255/18550, проведена атестація педагогічних працівників у 2016-2017 н.р.

З метою якісної організації атестаційного процесу в закладі було проведено засідання атестаційної комісії: інструктивно-методичні наради: протокол № 1 від 19.09.2016 р., протокол № 2 від 12.10.2016 р., протокол № 3 від 10.03.2017 р., протокол № 4 від 29.03.2017 р.; методичну раду (протокол № 3 від 29.03.2017 р.).

Підвищували свій кваліфікаційний рівень учителі на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2016-2017 н.р. згідно з перспективним планом. Курсову перепідготовку пройшли такі вчителі:

Алдакімова Л.Л., Барсук В.В., Матвійок Л.В., Бондарєва Г.Я., Ковальова Л.О., Костенко Л.С., Пархацька Т.М., Приходько А.М., Твердохліб Н.І., Туменок Т.Д.

У звітному році було атестовано 15 педагогічних працівників: • підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вчитель» - 3, що складає 20% від загальної кількості атестованих.

 • підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 4, що складає 27% від загальної кількості атестованих;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4, що складає 27 % від загальної кількості атестованих;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1, що що складає 7 % від загальної кількості атестованих ;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 3, що складає 20% від загальної кількості атестованих ;

 • присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 4, що складає 27% від загальної кількості атестованих;

 • присвоєно педагогічне звання «вчитель-методист» - 1, що складає 7% від загальної кількості атестованих.Обдаровані учні

Діяльність педагогічного колективу школи спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2016-2017 н.р., 76 учнів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. З них 47 учнів стали переможцями та призерами.: 8 перших місця (що становить 11%, від загальної кількості учасників); 21 других місць (що становить 28% від загальної кількості учасників) і 18 третіх місць (що становить 24% від загальної кількості учасників. 6 учнів взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. З них 1 учениця 9 класу, Коновалова Д., посіла ІІІ місце в олімпіаді з географії (вчитель Шевченко Л.М.) та 1 учениця 11 класу, Степанченко О., посіла ІІІ місце – з української мови та літератури (вчитель Твердохліб Н.І.).

У 2016-2017 н.р. навчальному році результатом роботи МАН є одне перше місце у районному етапі у секції «Історичне краєзнавство» - учениця 10-Б класу Білокур Т. (керівник Савенко С.В.)

У 2016-2017 навчальному році 54 учні школи взяли участь Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах з: математики «Кенгуру» (38 учнів), інформатики «Бобреня» (16 учнів).Учні брали активну участь у районному етапі конкурсів:

 • Міжнародний конкурс знавців рідної мови та літератури імені Петра Яцика (учениця 11 класу Степанченко О. - ІІ місце; учень 6-Б класу Малінін Є. – ІІ місце (вчитель Твердохліб Н.І.); учениця 10-А класу Рудь І. – ІІІ місце (вчитель Алдакімова Л.Л.); учень 4-Б класу Самсонов А. – ІІ місце (вчитель Цибуля Н.М.);

 • Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Т.Г.Шевченка (учениця 11 класу Степанченко О. - ІІІ місце., учениця 9 класу Шатнюк А. – ІІ місце (вчитель Твердохліб Н.І.); учениця 5 класу Малахатка Ю. –ІІ місце (вчитель Алдакімова Л.Л.);

 • Природничий конкурс «Дивосвіт» (учень 2-Б класу Гирич І. – І місце (вчитель Іваненко О.); учениця 2-А класу Роговець С. – ІІ місце (вчитель Кудря В.А.).

Результативність участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін наступна:


етапи

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017


усього

учнів

призери

усього

учнів

призери

усього

учнів

призери

усього

учнів

призери

усього

учнів

призери

усього

учнів

призери

усього

учнів

призери
ІІ

24

4

34

6

34

7

77

53

57

38

76

47

76

47
ІІІ

2

-

4

1

(лауреат)

7

1

7

3

9

1

3

1

6

2
Так, призером обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін стала: учениця 11 класу Степанченко Ольга, яка посіла ІІІ місце в олімпіаді з української мови (вчитель Твердохліб Н.І.).

Результати районного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН подано в таблиці:
2009-2010 н.р.

2010-2011н.р.

2011-2012 н.р.

2012-2013 н.р.

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Усього учнів

3

2

4

2

4

2

2

1

І місце

1

1

3

2

2

2

-

1

Переможці та призери районних та обласних етапів олімпіад з базових дисциплін, конкурсів та їх наставники відзначені на шкільному, районному святі «Обдарованість – 2017».


Система роботи з даного напрямку роботи з обдарованими дітьми спостерігається у таких учителів:

 • Шевченко Л.М., учитель географії;

 • Савенко С.В., учитель історії;

 • Твердохліб Н.І., учитель української мови та літератури;


Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення. Першочергова увага приділяється забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родин і складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального паспорту на кінець навчального року у школі навчалися:


 • дітей, позбавлених батьківського піклування – 3

 • дітей-сиріт – 4

 • дітей з багатодітних родин – 109

 • дітей з малозабезпечених родин – 0

 • дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 21

 • дітей-інвалідів – 14

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. На протязі навчального року вчителями, соціальним педагогом, представниками батьківського комітету, заступником директора школи були проведені обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, складено акти обстеження.

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з малозабезпечених родин були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, отримують протягом року квитки на безкоштовний проїзд по місту.

На протязі навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

До новорічних свят усі діти пільгових категорії відвідали новорічну виставу та отримали новорічні подарунки.

Влітку дітям пільгових категорій було організовано оздоровлення у літньому пришкільному та позаміських оздоровчих таборах.

У 2017–2018 навчальному році необхідно продовжувати систематично тримати під постійним контролем питання соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. На МО класних керівників, на педагогічній раді розглянути питання «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків».Система внутрішнього контролю

В 2016-2017 навчальному році складовими системи внутришкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння учнями навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін:

- виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Контроль за якістю викладання здійснювався декількома шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, прийнятих на роботу в поточному році. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію в 2016-2017 р.

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках.

3. Класно-узагальнюючий контроль.

З метою перевірки адаптації учнів, виявлення потенційних можливостей колективу у вересні-жовтні 2016 р. вивчались 1А, 1Б, 5 класи, підсумки роботи заслухано на нараді при директору.В 2016- 2017 н. р. адміністрацією закладу здійснювався персональний контроль роботи вчителів, які мають учнів з початковим рівнем навчальних досягнень та здійснити контроль за рівнем практичних умінь і навичок учнів10-11 класів з предметів, які винесені на ЗНО.

Графік контролю та вид узагальнення викладання навчальних предметів в

Яготинській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на 2011-2018 н.р.


Назва предмету

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

І-ІV класи:


Українська моваНШ
НШІноземна мова

НШЛітературне читання

НШ

НШ

НШ

НШ

НШ

НШ

НШ

Математика


НШ


ПриродознавствоНШ
Основи здоров′я

НШНШ

Фізична культура

НШ
НШ
Предмети художньо-естетичного циклу
НШ
Група продовженого дняНШ

Назва предмету

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Українська мова
НШ

НШ

НШ


Українська література
НШНШЗарубіжна література
НШ
Іноземна моваНШ
НШМатематика

НШФізика
НШ

НШ

Хімія

НШГеографія


НШ


Біологія

НШІсторія
НШНШ


Правознавство
НШ

НШ

Трудове навчанняНШ

Захист Вітчизни

НШ
НШНШ
ПриродознаствоНШ

ЕкологіяНШ

Економіка


НШ


Фізична культураНШ

Музичне мистецтво

НШ

НШ
Образотворче мистецтво

НШ

НШ
Художня культура

НШ

НШ
Астрономія

НШОснови здоров’яНШ

Інформатика
НШ

НШ

Людина і світ


НШ


Варіативна складова, гуртки
НШ

НШ
НШ

НШ

НШ

Індивідуальне навчання
НШ


НШ
Профільне навчання

НШШкільна бібліотека

НШ


НШ – наказ по школі ПР – педагогічна рада


Внутрішній контроль за викладанням предметів у 2017-2018н.р.

Предмет

Клас

Тема контролю

Дата

Відповідальний

Форма узагальнення

Фізика

7-11

Про стан викладання, рівень знань,умінь і навичок із фізики

Листопад

Бойко Л.М.

Наказ

Правознавство

9-10

формування основних видів компетентностей учнів на уроках правознавства;

Грудень

Огієнко Л.М.

Наказ

Інформатика

5-11

Формування інформаційної культури на уроках інформатики в учнів 5-11 класів.

Лютий

Бойко Л.М.

Наказ

Варіативна складова

1-11

Ефективність використання предметів варіативної складової

Квітень

Бойко Л.М.

Наказ

Основи здоровя

1-4

Формування здоров’язберігаючих технологій на уроках основ здоров’я

Листопад

Шльончик В.М.

Наказ

Літературне читання

2-4

Формування читацьких компетентностей на уроках літературного читання 2-4 класах.

березень

Шльончик В.М.

Наказ

Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічних колективів з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2016-2017 навчального року у річному плані школи окремим розділом сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів. Організована робота Ради профілактики.

Рада профілактики систематично відслідковує результати роботи з учнями, які перебувають на обліку. На засідання ради викликають батьків учнів, що мають проблеми з поведінкою та відвідуванням школи.

Основна мета її роботи - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимагали; охорона прав дитини.

Протягом року представниками КМСН проводилися бесіди та лекції з профілактики правопорушення, як масові, так і індивідуальні:

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи, виявлення дітей групи «ризику», кризових сімей та обстеження умов їх проживання даних родин, складання банку даних.

На кінець навчального року стан правопорушень серед учнів такий:

Учнів, притягнутих до карної відповідальності - 0;

Тенденція зниження злочинності серед учнів. 1. Кількість учнів, які перебувають на внутришкільному обліку – на початку року – 7, на кінець року –7;

 2. Кількість учнів, які знаходяться в групі «ризику» - на початку року – 7, на кінець року – 7

 3. Кількість неблагополучних сімей – на початку року – 0, в них дітей – 0; на кінець року – 0, в них дітей - 0;

 4. Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – 6 (Скороход С., Кардашенко Р, Зикова А., Скринник О., Антоненко Є., Михайленко А.).

1. В школі наявні всі інструктивно-нормативні документи та матеріали з проблем виховної діяльності.Превентивна робота:

         Закон України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"

         Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю


 • Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

         Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

         Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

         Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

Профілактика жорстокості та насильства в дитячому середовищі:

         Наказ від 30.12.2010 № 1312 "План заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству" на період до 2015 року"

         Наказ від 01.02.10 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми"
2. Спланована робота з превентивної діяльності в плані роботи школи, в плані виховної роботи, виховних планах класних керівників, ради профілактики, МО класних керівників.

3. Адміністрацією школи постійно контролюється питання превентивного виховання. Видано накази:

- № 135 від 01.09.2016 року «Про затвердження списку учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги»;

- № 151 від 05.09.2016 «Про запобігання правопорушень злочинності, бездоглядності»;

- № 161 від 08.09.2016 «Про роботу педагогічного колективу щодо попередження пропусків уроків учнями»;

- № 164 від 12.09.2016 року «Про створення ради профілактики з попередження правопорушень»;

- № 178 від 05.10.2016 року «Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів школи»;

- № 186 від 10.10.2016 року «Про проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права»;

- № 239 від 27.12.2016 року «Про підсумки відвідування учнів школи за І семестр 2016-2017 н.р.».

Щорічно в школі проводиться місячник правових знань. Питання попередження правопорушень розглядається:

- МО класних керівників: протокол №1 від 12.01.2017) «Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми»; протокол №2 від 01.03.2017 «Спільна робота громадськості, школи та сім’ї у становленні особистості школяра»;

- на нарадах при директору щомісячно розглядаються питання контролю за відвідуванням учнями школи та дотриманням правил для учнів, правил внутрішнього розпорядку;(протокол № 1 від 30.01.2017 року, протокол 3 2 від 24.02.2017 року)

- на засіданнях ради профілактики школи (протокол № 1 від 30.01.2017, протокол № 2 від 27.02.2017) обговорюються питання дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи, схильність учнів до правопорушень.

4. Всі учні, що проживають в мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Адміністрація школи щоденно та поурочно контролює стан відвідування учнями школи (відповідальна педагог-організатор Ткаленко О.В.). Класними керівниками ведеться облік відвідування на сторінках класного журналу та в журналах індивідуальної роботи з учнями. В школі ведеться внутрішкільний облік учнів групи ризику (здійснюється поурочний контроль за відвідуванням цими учнями занять). Також сформовано «банк даних» на учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, куріння та на учнів з неблагонадійних сімей.

З учнями, що перебувають на обліку проведено:

- заняття з елементами тренінгу «Профілактика агресивної поведінки» (грудень 2016 р. практичний психолог Деркач І.І) ;


 • корекційно-розвивальні вправи «Формування у школярів конфліктологічної компетентності». (класні керівники 5-8 класів);

 • тренінг превентивного виховання «Поважай себе – поважай ближніх» (лютий 2017 р. педагог-організатор Ткаленко О.В.), .

 • До гурткової роботи залучені всі учні, що потребують посиленої педагогічної уваги.

Класними керівниками, згідно індивідуальних планів, проводиться робота з учнями, що потребують посиленої педагогічної уваги. Разом з членами батьківського комітету проведено обстеження житлових умов та складено відповідні акти (7-А, 3-Б, 6-А, 11, 8-Б, 8-А класи, протягом січня-березня).

Питання щодо профілактики правопорушень розглядаються на загальношкільних батьківських зборах «Профілактика СНІДу та наркоманії» за участю лікаря-дерматолога Чуб А.П. (протокол № 2 від 22.12.2016 року), на засіданнях загальношкільного батьківського комітету:

- «Організація занять школярів, спрямованих на зміцнення здоров’я та прищеплення навичок здорового способу життя» (протокол № 1 від 20.01.2017)

- «Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень». (протокол № 2 від 10.03.2017).

Класні керівники розглядають на батьківських зборах питання щодо попередження девіантної поведінки: «Роль батьків у формуванні культури поведінки та здорового способу життя» (протокол № 1 від 22.02.2017 року 6-Б клас); «Покарання – це ще не насильство, та все ж…» (протокол № 1 від 28.02.2017 року 7-А клас); «Попередження бездоглядності, негативних проявів у дитячому середовищі» (6-А клас, протокол № 1 від 23.02.2017) та проводились:

- тестування + ток шоу «Що я знаю про шкідливі звички» (9 клас 09.02.2017 протокол № 1);

- перегляд документального фільму «Діти і закон» (10-А клас протокол № 1 22.02.2017).

До гурткової роботи залучені учні, що потребують посиленої педагогічної уваги. Для окремих учнів складена групова психокорекційна програма «Особливості міжособистісного спілкування у підлітковому віці».

Проводяться тренінгові заняття:


 • «Конфлікти. Причини виникнення та шляхи розв’язання» (6-Б клас 22.02.2017);

«Покарання – це ще не насильство, та все ж…(10-А клас 01.03.2017р.)

В структурі учнівського самоврядування є міністерство дисципліни та правопорядку, яке проводить бесіди з учнями схильними до правопорушень на такі теми: «Правила для учнів», «Твоя поведінка на перерві». Учні, що схильні до правопорушень залучаються до позакласної роботи. Міністерство співпрацює з учителями у вивченні питання дисципліни учнів під час уроків. За участю членів учнівського самоврядування були проведені рейди «Урок», «Перерва», «Підручник». Щопонеділка в школі проходять робочі лінійки, де підбиваються підсумки навчально-виховної роботи та дотримання учнями правил внутрішнього розпорядку за тиждень

В основу системного підходу до здійснення правовиховного процесу в школі покладено врахування вікових особливостей дітей. У початкових класах – це створення сприятливої психолого-педагогічної атмосфери, проведення ранньої діагностики, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленням в розвитку і поведінці. Класоводи знайомлять учнів з Конституцією України, правилами поведінки дітей у школі, на вулиці, виховують критичне відношення до порушників дисципліни. Зокрема, проводяться вікторини: «Чи знаєш ти свої права» (3-А клас 16.02.2017 року); правовий практикум «Як би я вчинив…» (4-Б клас 21.02.2017 року); рольові ігри «Як поводити себе в транспорті та в громадських місцях» (2-Б клас 08.02.2017); казкова правознавча лотерея (2-А клас 15.02.2017).

Правовий вибір учнів 5-11 класів пов’язаний з різними формами позакласної роботи. Учні готують доповіді та повідомлення на класні години, конференції, присвячені правовій тематиці.

Форми роботи правового всеобучу різноманітні:


 • зустрічі вчителів та голів батьківських комітетів з лікарем-дерматологом Чуб А.П. (26 січня 2017 року), учнів з працівниками служби в справах дітей та сім’ї та центру соціальних служб для сім’ї та молоді (лютий 2017);

 • правовий тренінг «Мир і дружба не дива – або знай свої права» (9 клас січень 2017 року, Черко Н.П.);

 • заочна подорож «У країні прав дитини» (4-Б клас, лютий 2017року, Цибуля Н.М.) ;

 • круглий стіл «Діти: злочин і кара» (10-Б клас, лютий 2017 року, Савенко С.В.);

 • брейн-ринг «Чи знаєш ти закон» (11 клас, січень 2017 року, Огієнко Л.М.).

В 5-6 класах на уроках етики учні виробляють правила поведінки в громадських місцям, школі та вдома. На уроках основ здоров’я в 1-9 класах формуються вміння навичок здорового способу життя. Класними керівниками проводяться з учнями бесіди, вікторини, інформ-коктелі, тренінгові заняття про шкідливий вплив алкоголю, куріння, наркотиків.

В позаурочний час проводиться профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів (лютий: Київський університет біоресурсів, Немішаєвський агротехнічний коледж, Київський медичний коледж імені Гаврося, Київський національний університет імені Т.Шевченка, механіко-математичний факультет, Київський професійний будівельний ліцей; березень: Київський університет права національної академії наук., Яготинське ЦПТУ, Національний авіацій університет. На обліку КМСД учні школи не перебувають.

У школі продовжує діяти і постійно оновлюється куточок з правових знань. У бібліотеці в наявності є підбірка літератури правової та правоосвітньої спрямованості.

Організація харчування школярів
Згідно річного плану, з метою організації харчування дітей , протягом 2016 -2017навчального року було організовано гаряче харчування для учнів всіх категорій школи (безкоштовне для учнів 1 – 4 кл.,сиріт та дітей із малозабезпечених сімей, дітей воїнів АТО на базі шкільної ідальні).

З метою систематичного контролю з організації гарячого харчування в школі була створена бракеражна комісія з харчування, яка суворо контролювала виконання вимог щодо організації санітарно - епідеміологічного режиму, недопущення у харчуванні дітей заборонених до реалізації продуктів, виконання санітарно - гігієнічних вимог . Здійснювався медичний та адміністративний контроль за організацією харчування учнів. З метою прищеплення навичок культури прийому їжі в шкільній їдальні є куточок здоров’я. Класними керівниками та адміністрацією протягом року проводилась роз’яснювальна робота, анкетування батьків та школярів з питань харчування.

Кожного місяця на нараді при директору розглядалися питання щодо покращення стану харчування школярів у закладі. За санітарним станом шкільної їдальні стежила медсестра школи та адміністрація.

Усі працівники харчблоку мають санітарні книжки, своєчасно проходять медичне обстеження.

Їдальня була забезпечена необхідною кількістю маркірованого посуду, миючими та дезінфікуючими засобами. За власні кошти для їдальні було придбано холодильник. За рахунок благодійної допомоги ПРАТ «Яготинський маслозавод» закуплено електричну плиту, з місцевого бюджету придбано посуд для шкільної їдальні.

У 2017-2018 н.р. планується продовжити безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 класів, сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, дітей воїнів АТО на базі шкільної їдальні на такому ж рівні.Охорона праці

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2016– 2017 н.р. знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком навчального року видано низку наказів, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі. Переглянуті посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до: • статей 43, 50 Конституції України;

 • Закону України «Про освіту», стаття 26;

 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

 • наказів МО і Н України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах»

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи на 2016-2017 навчальний рік; у колективному договорі є розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в навчальних кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На нарадах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці та попередження дитячого та дорослого травматизму.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах. У березні 2017 р. у школі проведений медогляд, результати якого обговорювалися на нараді при директорі та класних батьківських зборах, складено листи здоровя.

Складовим здорового способу життя є правильне харчування. На батьківських зборах, на засіданнях загальношкільного батьківського комітеті підіймалося питання організації харчування учнів, здійснювався контроль за станом харчоблоку.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2016– 2017 н.р. проведено:


 • тиждень знань з безпеки життєдіяльності;

 • місячник «Увага! Діти на дорозі»;

 • тематичні класні години

 • конкурс малюнків «Охорона праці очима дітей»

 • місячник безпеки дорожнього руху

 • конкурс плакатів «Пожежна та техногенна безпека»

Медичне обслуговування учнів школи здійснюється медичною сестрою.

Щомісячно учні 1–11 класів проходять перевірку на педикульоз. Проводиться профілактичне щеплення учнів. Для 6 учнів з особливими освітніми потребами на підставі довідок ЛКК та ПМПК організовано індивідуальне навчання.

На 1 вересня 2017 року всі педагогічні працівники школи пройшли щорічний медичний огляд.

В 2017– 2018 навчальному році усім працівникам школи: • суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти;

 • посилити профілактичну роботу щодо попередження дитячого травматизму.

 • постійно залучати фахівців та спільно проводити з учнями 1 – 11 класів, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму в навчально – виховному процесі та в побуті, пожежну безпеку, бесіди про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх з вибухонебезпечними предметними засобами, тематичні заняття з питань безпечної поведінки на дорогах, з вогнем, профілактики отруєнь грибами, деякими рослинами тощо;

Національно-патріотичне виховання

Побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального оточення та самої себе, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного, толерантного громадянина - патріота, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, відповідального перед своєю нацією.

Національно-патріотичне виховання має на меті формування національно- патріотичної свідомості, а саме: особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє країни, волі до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей; знання історії, звичаїв, обрядів, символіки як всієї країни так і її регіонального різноманіття.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання дітей та молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до суспільства, держави та самої себе; відчуття своєї належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни; активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.

Інформованість молоді щодо різних сфер соціального життя; науки, техніки, освіти, оборони; а також безпосередня участь молоді у різних формах волонтерського руху, створюють сприятливі умови для розвитку всіх складових національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у вихованні підростаючого покоління.

На сучасному етапі розвитку України виникає необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

-   повага до прав людини;

-   толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

-   верховенство права;

-   рівність всіх перед законом;

-   повага до національних символів;

-   участь у громадсько-політичному житті держави;

Національно-патріотичне виховання молоді у Ягогтинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів реалізується у досягненні таких виховних завдань:

-   прищеплення загальнолюдських духовних цінностей: цінності людського життя, Добра, Краси, Справедливості;

-   формування національної ідентичності, спільних національних цінностей, при цьому забезпечуючи толерантне ставлення до наявної в Україні культурної різноманітності;

-   вивчення державницьких традицій України;

-   формування духовних цінностей громадянина: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за героїчне минуле і сучасне; вшанування національної пам’яті;

– виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь, демократичних цінностей;

– формування мовної культури, оволодіння та вживання державної мови, як і мов інших народів, що складають українську політичну націю, поширених іноземних мов;

– прищеплення в шанобливого ставлення до Збройних Сил України;

– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про людей з особливими потребами;

– виховання гідності, прагнення до свободи, справедливості, толерантності, миролюбності.

На 2017-2018 н.р. у школі заплановані відповідні заходи з національно – патріотичного виховання:№ п\п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1

Забезпечити впорядкування шкільної музейної кімнати, куточків Бойової слави, організувати роботу пошукових загонів, забезпечити проведення екскурсій та музейних уроків

протягом року

Черко Н.П.

2

Залучити учнівську молодь до впорядкування та благоустрою пам’ятних місць, меморіалів

Протягом року

Огієнко Л.М.

3

Організувати роботу волонтерських загонів , забезпечити відвідування сімей ветеранів та учасників війни, «дітей війни», одиноких громадян, які потребують допомоги

Протягом року

Учнівська рада
Ткаленко О.В.

4

Створити куточки, експозиції, фотовиставки, присвячені учасникам АТО та випускникам, які виступили на захист незалежності та територіальної цілісності України

Жовтень

Огієнко Л.М.,

Черко Н.П.5

Активізувати впровадження нових форм та методів національно-патріотичного виховання

Протягом року

Колектив школи

6

Забезпечити проведення тематичних заходів, що присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України

Згідно плану

Колектив школи

7

Забезпечити участь команди «Гетьман Б.Хмельницький» в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура»)

Згідно плану

Богомаз В.М.

8

Оформити стенди з патріотичного виховання в класних кімнатах

Жовтень-листопад

Колектив школи

9

Спланувати та проводити протягом року цикл Уроків Мужності

Згідно плану

Огієнко Л.М.,

класоводи, кл.кер.10

Долучитися до благодійної акції «Допомога дітям сходу України. Якщо не ми, то хто?». Допомога воїнам АТО

Жовтень-грудень

Колектив школи,

учнівська рада
11

Взяти участь у науково-практичній конференції «Київщина – мій заповітний край»

Жовтень-листопад 2017 р.

Вчителі історії

12

Сприяти участі учнів у Всеукраїнських, обласних,районних конкурсах, пов’язаних з героїчним минулим України,найважливішими подіями у житті українського народу

Згідно термінів проведення конкурсів

Колектив школи

13

Проводити наукові конференції, лекторії та інші заходи з пропаганди духовної, історичної та культурної спадщини українського народу

Протягом року

Колектив школи

14

Виносити питання «Національно-патріотичне виховання» на батьківські збори, МО класних керівників

Згідно плану

Огієнко Л.М.

15

Висвітлювати на сайті школи рубрику «Патріотичне виховання юного покоління»

Протягом року

Огієнко Л.М.

16

Провести виховні заходи щодо відзначення у 2017-2018 н.р. пам’ятних і ювілейних дат:

- День міста;

- Міжнародного Дня Миру;

- Дня партизанської слави ;

- День Захисника України»;

- День української писемності та мови;

- День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій . Акція «Запали свічку»;

- Міжнародний день прав людини);

- Річниця Євромайдану та Революції гідності;

- День Героїв Крут

- День Соборності;

- Шевченківські дні;

- День примирення та Свободи.


Згідно виховного плану
16.09

21.09


22.09

14.10


09.11
22.11

10.12


Лютий

Січен, 2018 р.

Січень, 2018 р.

Березень, 2018 р.

Травень, 2018 р.

Огієнко Л.М.,

класні керівники


17

Спрямувати методичну роботу на підготовку педагогів до патріотичного виховання учнів та використання ними в роботі таких форм: інформаційно-масові,діяльнісно-практичні,інтерактивні,діалогічні.

Протягом року

Адміністрація школи


Виховна та соціальна робота

Формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічні працівники керувалися Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2014 року №344/2014), Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році та здійснювали виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Протягом 2016-2017 навчального року всі заходи були спрямовані на підвищення рівня національного і патріотичного виховання та превентивної роботи.

Виховна робота у 2016-2017 навчальному році здійснюється відповідно плану виховної роботи погодженого на засіданні педагогічної.

Виховна робота спланована згідно місячників. Вересень – місячник художньо-естетичного виховання та безпеки життєдіяльності учнів. Протягом цього місяця були заплановані та проведені:


 • місячник «Увага! Діти на дорозі»;

 • Олімпійський тиждень;

 • рейд-«Урок»;

 • вибори активів класів та створення органу учнівського самоврядування;

 • сформована мережа гурткової роботи;

 • святкування Дня міста;

 • проведені заходи до 73 річниці визволення Яготина від німецько-фашистських загарбників (підготували учні 8-А класу, класний керівник Бондарєва Г.Я., та 8-б класу, класний керівник Костенко Л.С.).

Учні школи брали участь у районних заходах з нагоди святкування Дня міста та привітали вчителів-ветеранів з днем визволення Яготина та днем міста :

Жовтень – місячник громадянського виховання та пропаганди здорового способу життя.

Протягом місяця проведені заходи:

- благодійна акція до Міжнародного Дня людей похилого віку, проведена членами учнівського самоврядування, в якій взяли участь учні;

- шкільний етап заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоматеріалів «Моя Україно!;

Учні школи стали учасниками районної виставки-конкурсу дитячого малюнка «Право очима дітей» стали: Ковальов В. (І місце, 9 клас, керівник Ткаленко О.В.), прийняли участь у районному етапі конкурсу «Твоє майбутнє в твоїх руках»

- учнівське самоврядування (керівник Ткаленко О.В.) підготували вітання для вчителів та працівників школи «Вчительська доля – висока зоря».

- До Дня українського козацтва проведені спортивні змагання «Здоровим бути круто!» для учнів 3 класів (класоводи Перетятько Н.М., Радіонова Н.Г.) та 7, 8 класів (керівник Богомаз В.М., Туменок Т.Д.) разом з міською бібліотекою для дітей;

- проведений шкільний конкурс малюнків «Бережи мене мій законе» з учнями 4-7 класів (керівник Ткаленко О.В.). Переможцями стали Шульга Софія 6-Б клас, Полішко Леся 6-А клас, Хрущ Олексій 8-А клас.

Листопад – місячник національного виховання, в ході якого проведені заходи:

- Команда школи взяла участь в районному профорієнтаційно-мотиваційному заході «Молодь обирає майбутнє», керівник Ткаленко О.В.;

- Проведена шкільна лінійка – реквієм «Доколи пам'ять в серці не згасає» щодо трагічних подій на Україні під час Голодомору 1932-1933 р. (учні 10-А класу).

- Учні школи взяли участь в районному заході до Голодомору «Запали свічку»

Класними керівниками проведені виховні голини в рамках місячника «Громадянином бути зобов’язаний» (5-11 клас)

Грудень-місячник правового виховання, в ході якого проведені заходи:


 • Зустріч з а лікарем-дермовенерологом Чуб А.П.

- Зустріч з представниками служби у справах дітей, сім’ї та молоді (Шульгою Н.С. та волонтерською групою Яготинської Міжрегіональої Академії управління персоналом);

- майстер-клас в рамках благодійної акції «Милосердя починається з власного дому» до Міжнародного Дня інвалідів для дітей з особливими освітніми потребами (керівник Орихон І.І., Ткаленко О.В., члени учнівського самоврядування);

- правовий брейн-ринг між учнями 10 класів;

- виховні заходи правової тематики;

- Не відбулася запланована зустріч з працівниками правоохоронних органів, в зв’язку з реорганізацією останніх.

- учні 1-11 класів взяли участь у шкільному конкурсі «Новорічна композиція». Кращими серед композицій є: учні 2-А, 3-А, 3-Б, 4-Б, 5, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 10-А, 10-Б, 11 класів.

Не взяли участі у даному конкурсі учні 11 класу (керівник Барсук В.В.).

Учні школи прийняли участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчі «Об’єднаймося ж, брати мої!» в номінації «Образотворче мистецтво».Січень – місячник національного виховання. В ході місячника були проведені заплановані заходи:

 • Загальношкільна-лінійка «Україна – соборна держава» до дня Соборності, яку підготували учні 10-А класу.

 • до Дня пам’яті Героїв Крут проведено загальношкільну лінійку-реквієм «Героїв Крут пам’ятаємо»;

 • 60 учнів школи взяли участь у районному етапі Всеукраїнської акції «Годівничка»;

 • Учені 9 класу Сав’юк Ювеналій, 7-А класу Кононенко Антон, 6-Б класу Шульга Софія, 10-А класу Тищенко Володимир взяли участь у районному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії».Учень 10-А класу Тищенко Володимир зайняв І місце в Обласному етапі конкурсу.

 • Виставка дитячих малюнків «Борітеся – поборете»

Лютий – місячник родинно-сімейного виховання, в ході якого проведені заходи:

 • До дня вшанування воїнів інтернаціоналістів покладено квіти до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам на Алеї Слави.

 • Проведено заходи до Дня рідної мови:

 • загальношкільна лінійка «Українська мова – диво калинове»;

 • поетична година «Мужай, прекрасна моя мово!» (9 клас вчитель Шевченко Л.М.);

 • свято української мови «Світить рідне слово, як жива вода» учнів 6 класів (класний керівники Твердохліб Н.І. та Алексеєнко Н.М.) спільно із шкільною та дитячою міською бібліотеками;

 • мовознавчий турнір «Ну щоб, здавалося, слова» для учнів 8-Б класу (класний керівник Костенко Л.С.).

 • організовані інформаційні групи «До рідного слова торкаюсь душею» (учні 10, 11 класів);

Березень – місячник морально-етичного виховання. Протягом місячника проведені заходи, присвячені Шевченківським дням:

 • виховні години (1-11 класи);

 • конкурс на кращого читця віршів Т.Г.Шевченка «У віночок Кобзареві» (1-11 класи, класні керівники);

 • засідання поетичного клубу: «Вічно живий Кобзар» (7-Б клас, вчитель Алдакімова Л.М.);

 • виставка літератури в бібліотеці  «Кобзарю шану ми складаємо»(Лисюк К.І.);

 • конкурс малюнків «Пензлем вірші Тараса малюю» (керівник Ткаленко О.В.);

 • участь у районному культурно-мистецькому заході «Кобзарю! Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене – совість і закон!»;

  • до Всеукраїнського тижня дитячого читання спільно з районною дитячою бібліотекою проведено заходи згідно плану (бібліотекар Лисюк К.І.).

  • учні школи взяли участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім» (керівник Ткаленко В. О.);

  • 9 учнів школи прийняли участь у конкурсі малюнків «Пожежна та техногенна безпека» і стали переможцями та призерами конкурсу.

У квітні пройшла декада екологічного та трудового виховання «Себе я бачу в дзеркалі природи». Учні взяли участь у районній акції в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища: прибирали на шкільному подвір`ї, територію біля школи, садили дерева, кущі і квіти. Було впорядковано закріплену територію в парковій зоні та алеї Слави.

Проведено виховні заходи «Чорнобиль – горе України – її незагоєна рана». В 1-11 класах класними керівниками були проведені виховні години на екологічну тематику.

Декада патріотичного виховання «Незгасна пам’ять», яка була проведена у травні спрямована на виконання заходів, присвячених відзначенню 72-річниці Перемоги. Створені учнівським самоврядуванням волонтерські загони надали допомога ветеранам та дітям війни. 9 Травня була проведена операція «З добрим ранком, ветерани»). Прибрано територію на Алеї Слави, біля стели лейтенанту Г.Я.Посітку, на могилі загиблих воїнів на кладовищі, посаджено квіти. У кожному класі проведено тематичні виховні години, уроки пам`яті «Вічна пам'ять героям - ми низько вклоняємось їм», акція «Почуй голос ветерана». Біля стели лейтенанту Посітку була проведена урочиста покладання квітів. Для учнів 1-11 класів було проведено загальношкільну лінійку «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» учнями 9-Б класу.

В рамках місячника проведена зустріч учнів 5 класу з воїном АТО Іллящуком Є.М. «Щоб весни квітнули для нас»; виховна година «Ми йшли до тебе, Перемого, крізь біль і втрати, і надії» (9 клас, вчитель Шевченко Л.М.); усний журнал «Перемога в серцях поколінь» для учнів 11 класу (класний керівник Барсук В.В.).

Було проведено тиждень знань з безпеки життєдіяльності та тиждень безпеки дорожнього руху під час якого проведені:


  • рольові ігри, практичні заняття, години спілкування;

  • відпрацьовано евакуацію на випадок пожежі;

Протягом року адміністрацією школи та класними керівниками проводилась робота з батьками:

 • загальношкільні батьківські збори «Підсумки роботи за минулий 2015-2016 навчальний рік та завдання на 2016-2017 н.р.», «Про запобігання жорстокості та попередження суїциду серед дітей та молоді»;

 • організаційні збори для батьків учнів 1, 5 та 10 класів ;

 • класні батьківські збори (2 рази на семестр) згідно виховних планів класних керівників, на яких розглядалися питання попередження правопорушень, безпеки життєдіяльності дітей, запобігання насилля та жорстокого поводження з дітьми та інше.

Протягом навчального року учні школи були активними учасниками всіх акцій на підтримку воїнам АТО та дітей із окупованих територій:

 • акція до Дня Миру ;

 • акція «Допомога жителям Авдіївки»;

 • акція «Новорічний подарунок – воїнам АТО». Виготовлення вітальних листівок та малюнків учнями 2-11 класів, які передані воїнам АТО.

 • Акція «Солодкий подарунок» дітям Авдіївки.

У грудні місяці відбувся збір макулатури, в якому взяли участь усі учні 1-11 класів. Кошти були спрямовані на Новорічні подарунки для дітей воїнів АТО та обдарованих дітей. ;

Було проведено акцію «Подаруй бібліотеці книгу» взяли активну участь учні 5-8 класів.

В школі працює орган учнівського самоврядування «Учнівська Рада» під керівництвом педагога – організатора Ткаленко О.В. Члени «Учнівської Ради» організовували рейди – перевірки озеленення класних кімнат, зовнішнього вигляду учнів, запізнень та пропусків уроків, дозвілля учнів, під час яких діти мають можливість реалізувати себе як компетентну особистість.

Система гурткової роботи в школі спрямована на розвиток творчості учнів, їх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості. Завдання класних керівників, керівників гуртків – зберегти, збагатити, а також розвинути обдарування дитини. З цією метою в школі працювали гуртки «Танцювальний», «Вокальний», «Паперопластика». Гуртківці виступили на районному конкурсі «Калиновий дзвін», шкільному святі «Обдарованість-2017» та святі «Останній дзвоник».

Продовжує працювати рада з профілактики правопорушень учнів, яка складається з представників педагогічного колективу, батьків і старшокласників. Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану роботи школи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний час. Класні керівники, вчителі-предметники, а також практичний психолог і соціальний педагог індивідуально працюють з батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень («групи ризику»). За кожним з учнів, що стоїть на внутрішкільному обліку, закріплено педагога-наставника, що проводить з ним індивідуальну роботу щодо корекції його поведінки й навчальних досягнень
Аналіз діяльності учнівського самоврядування за 2016-2017 навчальний рік

Робота учнівського самоврядування у 2016 -2017 навчального року була спрямована на реалізацію плану виховної роботи школи. Однією з актуальних проблем у роботі - є організація учнівського самоврядування, яке дає змогу учням проявити себе , виступити творцями, організаторами своїх справ. У школі працює презеденська республіка «Веселкова» .

Девіз:Ми веселі , активні діти,

Ми кольорами веселки зігріті!

Навчатись – любимо ,

Працювати - уміємо,

Відпочивати – не забудемо,

По державі веселковій мандрувати будемо.

Мета : Надати навички учнівського самоврядування для початку професійного зростання, можливості вчитися, бути відповідальними за себе і інших. Сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Протягом року на засіданнях міністерств розглядались питання: • вибори президента школи;

 • перевибори класного та шкільного учнівського самоврядування;

 • про проведення рейдів по контролю за відвідуванням , підготовкою до уроків, дотриманню учнями правил поведінки, збереження підручників;

- випуск шкільної газети «Шпаргалки»;

- проведення акцій до Всесвітнього дня Дитини, дня Інваліда, дня Толерантності, дня Валентина, участь у Всеукраїнській акції «Серце до серця», «Діти Київщини – воїнам АТО», «Новорічний подарунок – воїнам АТО», «Великодній кошик воїнам АТО»;

- участь в виборах голови районної учнівської ради (Рудь І. учениця 9- А класу - заступник голови районної учнівської ради);

- обговорення та проведення вечорів;

- проведення доброчинних заходів та допомога ветеранам;

- створення та проведення розважальних програм;

Протягом року проводилися з класними колективами тренінгові заняття :«Конфлікти. Причини виникнення та шляхи розв'язання»( 5- Б, 6-А, 6-Б,7- А, 7- Б, 9- А ), «Вчимося спілкуватися»( 4- Б, 3-Б, 5- А, 5- Б), «Бути здоровим - престижно» (6- А, 6-Б).

Впродовж року проводилась профорієнтаційна робота учнівське самоврядування брало участь в районному конкурсі «Молодь обирає майбутнє»(ІІ місце), «Моральний вчинок»(І місце), «Лідери з дитинства»(ІІІ місце) проходили бесіди з представниками училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятості.

Проведено ряд загальношкільних заходів, серед них найбільш вдалими були:

- свято 8 березня;

- проведення Новорічних ранків, та вечорів;

- читання віршів приуроченні до річниці Шевченка;

- свято «Обдарованості»;

Виховні досягнення учнівського самоврядування: Виховні досягнення учнівського самоврядування:

1.Сформованість соціально – комунікативних компентенцій:

- єдність моральної свідомості та поведінки;

- готовність до моральних вчинків та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до людей;

- навички соціальної взаємодії допомагати іншим;

2.Навички самопізнання , самовизначення , самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки.

Основні завдання учнівського самоврядування на 2015- 2016 навчальний рік:

- забезпечити захист прав та інтересів учнів;

- забезпечити виконання учнями своїх обов’язків ;- створити різноманітні учнівські гуртки, клуби за інтересами;

Розділ 2. Розстановка педагогічних кадрів і розподіл обов’язків

2.1. Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками школи

Зміст роботи

Директор

Шльончик В.М.

Заст.з НВР

Бойко Л.М.

Заст.з ВР

Огієнко Л.М.

Завгосп

Герасименко В.О.

1. Організаційно- педагогічні заходи
 • Підбір і розтановка педкадрів, техперсоналу

+


 • Встановлення розпорядку, режиму роботи школи і окремих її ланок

+


 • Складання розкладу уроків, факультативних занять, ДПА
+ • Організація чергування по школі+
 • Комплектування класів, факультативів, гуртків

+

+

+
 • Ведення табелю заробітної плати
+
+

 • Забезпечення санітарно-гігієнічного режиму в школі


+

 • Контроль за виконанням і дотриманням Правил внутрішнього контролю, розпорядку і дотриманням ТБ

+

+

+

+

 • Організація методичної роботи
+ • Організація і проведення ДПА
+ • Тарифікація вчителів

+

+

+
 • Оформлення школи

+

+

+

+

 • Збереження шкільного майна, приміщення школи; противопожежна безпека

+

+

+

+

 • Робота технічного персоналу


+

 • Придбання, збереження і використання шкільного майна, обладнання, ТЗН тощо

++

2. Забезпечення реалізації прав особистості на освіту • Медичне обслуговування

++

 • Організація дитячого харчування

+


 • Індивідуальне навчання учнів з особливими потребами
+ • Робота з обдарованими дітьми, робота МАН+
 • Робота бібліотеки
+ • Організація літнього відпочинку учнів+
 • Навчання правил дорожнього руху+
 • Робота з батьками, батьківський комітет+
3. Робота з педагогічними кадрами

+
 • Підвищення фахової майстерності вчителів
+ • Організація роботи методичної ради
+ • Керівництво роботою класних керівників+
 • Виявлення, вивчення, узагальнення й упровадження ППД
+

+
 • Робота з молодими вчителями
+ • Атестація вчителів

+

+ • Керівництво роботою педагогічної ради

+


 • Керівництво роботою методичної ради
+ • Робота Ради школи

+


 • Поповнення шкільної бібліотеки та методичного кабінету методичною і художньою літературою)

+


 • Пропагування педагогічних знань серед батьків

+

+

+
 • Складання графіка відпусток учителів

+


4. Керівництво навчально-виховним процесом+
 • Предметні гуртки+
 • Гуртки за інтересами+


 • Зв’язок із позашкільними закладами+
 • Система шкільного самоврядування+
 • Педагогічна консультація батьків

+

+

+
2.2 Розподіл обов’язків між різними рівнями управління


Черговий

адміністратор

 • здійснює чіткий порядок по школі, інструктує черговий клас, чергових учителів. При необхідності робить заміну уроків відсутніх учителів, контролює облік відсутніх і веде облік явки працівників на роботу. Про всі надзвичайні ситуації доповідає директору школи.

Черговий

учитель

школи

 • організує свій клас на чергування по школі, допомагає організації учнів на перервах , контролює санітарний режим по школі, у їдальні, на шкільному подвірї, здійснює контроль чергування учнів і чергування чергових учителів по поверхах, вживає заходів до учнів,що запізнились на навчання, про результат чергування за день доповідає черговому адміністратору. Приходить на роботу за 30 хвилин до початку уроків і здає школу черговому адміністратору.

Черговий

учитель


поверху

 • організує чергування учнів на своїй ділянці , допомагає організації учнів на перерві, контролює санітарний режим поверху, їдальні, шкільногополвіря, про всі події доповідає черговому вчителю школи. Приходить на роботу за 30 хвилин до початку уроків, а іде з роботи після 20 хвилин після закінчення уроків.

Учитель

 • допомагає організувати чергування в класі, контролює санітарний режим у кабінеті, забезпечує безпечні умови перебування і роботи учнів у кабінеті, допомагає черговому вчителю поверху організувати відпочинок учнів на перерві. Передає навчальне приміщення вчителю, що проводить наступний урок у цьому кабінеті.

Черговий учень

 • організує свій клас на чітке дотримання порядку в школі, виконання санітарного режиму школи, організує чергування учнів свого класу .

2.3 Розподіл кабінетів за класами та вчителями


Поверх

кабінету

Кабінет

Відповідальний вчитель

Відповід. клас

Класний керівник

І поверх. спортзал

Спортивний зал

Богомаз В.М.


Початкові класи

Придибайло Л.В.Придибайло Л.В.
Початкові класи

Ковальова Л.О.Ковальова Л.О.
Початкові класи

Кудря В. А.Кудря В. А.
Початкові класи

Іваненко О.П.Іваненко О.П.
Початкові класи

Перетятько Н.М.Перетятько Н.М.
Початкові класи

Радіонова Н.Г.Радіонова Н.Г.
Початкові класи

Мосьпан Л.П.Мосьпан Л.П.
Початкові класи

Цибуля Н.М.Цибуля Н.М.
Біології

Стригун О. В.

11А

Стригун О.В.
Комбінована майстерня

Євтушенко Ю.В.ІІ поверх

Інформатики 1

Барсук В.В.


Зарубіжної літератури

Панченко Л.Г.


Історії

Савенко С.В.

8-А

Савенко С.В.
Фізики

Барсук В. В.
Інформатики 2

Самсоненко А. І.1

Української мови

Алдакімова Л.Л.Алдакімова Л.Л.

2

Української мови

Костенко Л.С.Костенко Л.С.

3

Української мови

Твердохліб Н.І.Твердохліб Н.І.
Географії

Шевченко Л.М.

10

Шевченко Л.М.
Хімія

Іваненко О.О.

11б

Іваненко О.О.Музей історії школи

Черко Н.П.ІІІ поверх


1

Математики

Пророченко Н. А.2

Математики

Матвійок Л.В.Матвійок Л.В.

3

Української мови

Алексеєнко Н. МАлексеєнко Н. М.

2

Зарубіжної літератури

Пархацька Т.М

6

Пархацька Т.М.
Англійської мови

Тимінько Л.МТимінько Л.М.

1

Англійської мови

Бондарєва Г.Я.Бондарєва Г.Я.

2

Обслуговуюча майстерня

Гнідаш О.П.


Розділ 3. ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

3.1. Виконання Законів України “Про освіту; “

п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма

узагальнення

Відм. про виконання

1

СЕРПЕНЬ

 1. Здійснення первинного обліку учнів в мікрорайоні

 2. Комплектування класів;

 3. Зарахування учнів 1-х, 10-х класів

 4. Планування заходів щодо виконання Закону України “Про загальну середню освіту”:

 • збереження контингенту школярів;

 • створення сприятливих умов для відвідування учнями школи;

 • забезпечення відвідування школи всіма учнями мікрорайону;

 1. Аналіз виконання Закону “Про мови”

 2. Поповнення навчально-методичної бази школи підручниками

 3. Організація гарячого харчування учнів. Забезпечення дітей-сиріт безкоштовним харчуванням.

 4. Організація навчання учнів 1, 5, 10 класів

9. Організація роботи ГПД

ІV т.


ІV т.

ІV т.


ІV т.

ІV т.

ІV т.

Серпень


Заступники

Директор

Директор


Заступники

Директор


Заступники

Директор


Бібліотекар

Соцпед


Заступники

Заступники
Звіт


Наказ

Наказ.


Нарада

Нарада


Звіт
Нарада

Батьківські збори2

ВЕРЕСЕНЬ

 1. Організація індивідуального навчання учнів

 2. Оформлення ділової документації школи.

 3. Всеукраїнський рейд «Урок ».

 4. Аналіз навчання та працевлаштування випускників 9,11 класів.

 5. Про підсумки організованого початку 2017-2018 навчального року.

 6. Всеукраїнський рейд «Увага! Діти на дорозі!»,

 7. Організація проведення атестації педагогічних працівників школи.

 8. Проведення інструктажу з техніки безпеки серед учнів та працівників школи.

 9. Складання звітної документації.Бойко Л. М.

Бойко Л. М.

Огієнко Л. М.

Огієнко Л. М.

Бойко Л. М.

Огієнко Л. М.

Бойко Л. М.

Огієнко Л. М.
Заступники

наказ


наказ

звіт


звіт

наказ


наказ

наказ


нарада
звіт
3

ЖОВТЕНЬ

 1. Інвентарізація фонду шкільних підручників; аналіз збереження фонду підручників.

2. Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять.

3. Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

4. Організація роботи шкільного відділення МАН.

5. Створення банку даних «Інтелект»

6. Про організацію роботи з техніки безпеки в осінньо-зимовий період

7. Тиждень безпеки життєдіяльності

8. Організація проведення атестації педагогічних працівників школи.
9. Адаптація учнів 1, 5 класів

10. Стан ведення журналівІ т.
ІV т.

Протягом місяця

І-ІV т.


ІІт.

Іт.


ІV т.

Протягом місяця

ІІ-ІІІт.

ІІт

Завгосп
Огієнко Л. М.

Огієнко Л. М.


Огієнко Л. М.

Огієнко Л. М.

Огієнко Л. М.

Огієнко Л. М.

Бойко Л.М.
Бойко Л.М.

Бойко Л.М.Нарада
Наказ

Наказ
Наказ

Наказ


Наказ

Наказ


Наказ , матеріали, документи

Наказ


Довідка
4

ЛИСТОПАД

 1. Адаптація учнів 1, 5 класів.
 1. Про підготовку до роботи школи в зимовий період.
 1. Контроль за веденням зошитів з українськоїї мови та літератури

 2. Про організацію профорієнтаційної роботи в школі. 1. Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

 2. Проведення декади української мови до Дня писемності та мови.

І-ІІ т.
ІІт


ІІІ т.

І-ІV т.


І-ІV т.

І-ІІт.


Бойко Л. М.

Довгаль Л.В.

Герасименко В.В.


Бойко Л.М.

Огієнко Л. М.

Довгаль Л.В.
Огієнко Л. М.

Огієнко Л. М.Наказ, нарада при

директору
наказ
Заходи
Наказ
Наказ

5

ГРУДЕНЬ

 1. Робота вчителів з обдарованими учнями.

 2. Контроль за станом ведення щоденників учнів 3-11 класів.

 3. Виконання навчальних планів і програм за І семестр.

 4. Проведення директорських контрольних робіт.

 5. Підготовка замовлення документів про освіту учням 9, 11 класів.

6. Стан ведення класних журналів за І семестр: «Об’єктивність тематичного та семестрового оцінювання»

7.Про результати перевірки відвідування учнями навчальних занять.

8.Про роботу класних керівників, психолога, соціального педагога з дітьми, які потребують посиленої педагогічної уваги.

9. Про підсумки роботи школи з ЦО та завдання на 2017-2018 н. р.


10. Стан правовиховної роботи в школи.

ІV т.


ІІІт.

ІV т.


ІІ-ІІІ т

І-ІІІ т.


ІV т
ІV т.
ІІІт.
ІІІ т.

І-ІІт.Огієнко Л. М.

Огієнко Л. М.

Бойко Л. М.

Бойко Л. М

Бойко Л. М.

Бойко Л. М
Огієнко Л. М.

Огієнко Л. М.


Огієнко Л. М.

Огієнко Л.М.Нарада


Наказ

Наказ


Наказ

Інформація

Наказ
Наказ
Наказ
Наказ

Наказ


6

СІЧЕНЬ

1. Перевірка дотримання вимог техніки безпеки у навчальних кабінетах, майстернях, лабораторіях, спортивному залі.

2. Стан ведення зошитів з математики в 5-9 класах

3. Організація роботи щодо комплектування 1-х класів.

4. Дотримання вчителями критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

5. Реєстрація учнів для участі в ЗНО

6. Затвердження календарних планів, розкладів, виховних планів роботи на ІІ семестр

7. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр.

ІІ т.
ІІ т.


ІІІ т.

ІV т.


І-ІІ т.

Завгосп


Огієнко Л. М.

Бойко Л. М


Бойко Л.М.
Бойко Л. М
Бойко Л.М.

Нарада
Наказ

Наказ

7

ЛЮТИЙ.

 1. Профорієнтаційна робота з учнями 9, 11 класів 1. Підсумки системи роботи вчителів які атестуються.

 2. Робота вчителів з дітьми з особливими освітніми потребами.

 3. Про організацію повторення матеріалу і підготовку до ДПА, ЗНО.

 4. Про результати проведення медичного огляду учнів

 5. Про стан морально-етичного виховання

ІІ т.


ІІІ т
ІІ-ІІІ т.

ІІІт.


ІІІт.

Соц.пед, сихолог, Огієнко Л. М.

Заступники

Бойко Л. М

Бойко Л. М

Бойко Л. М

Медична сестра

Огієнко Л.М.


Наказ
Наказ


8

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Проведення зустрічей з представниками навчальних закладів (ВНЗ, технікумів, ПТУ).

2. Анкетування учнів та батьків 8х, 9-х класів з метою вибору допрофільного та профільного навчання.

3. Моніторинг навчальної діяльності учнів у профільних класах.

4. Стан національно-патріотичного виховання

5. Складання проекту плану роботи школи

6.Ефективність впровадження предметів варіативної складової та вдосконалення їх роботи у наступному навчальному році

7.Ефективність гурткової роботи.Протягом місяця

І-ІІ т.
ІІІ т.

ІІІ т.


ІІ т.

ІІІ


ІІІ

Огієнко Л. М.


Соц. пед.,

Бойко Л.М.

Бойко Л. М.

Огієнко Л. М.

Творча група

Бойко Л.М.

Огієнко Л.М.

Довідка
Наказ

Педрада, наказ

Проект


Наказ

Наказ

9

КВІТЕНЬ

 1. Про охорону життя і здоровя учнів під час літньої оздоровчої кампанії.

 2. Проведення тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

 3. Проведення директорських контрольних робіт.

 4. Про результати атестації педагогічних працівників.

 5. Складання графіку курсової перепідготовки вчителів.

 6. Стан екологічного виховання учнів.

7.Ефективність гурткової роботи.

І т.


ІІІ т.

ІІ-ІV т.


ІІ

ІV т.


ІІт.

І-V т.


Огієнко Л. М.

Огієнко Л. М.

Бойко Л.М.

Бойко Л.М.

Бойко Л.М.

Огієнко Л. М.

Огієнко Л.М.Накази


10

ТРАВЕНЬ

 1. Проведення ДПА, ЗНО ( 4, 11 класи).

 2. Виконання навчальних планів і програм ІІ семестр.

 3. Проведення тижня ЦО.

 4. Про рух учнів за навчальний рік.

 5. Про проведення літньої оздоровчої кампанії.

 6. Підсумки навчальних досягнень учнів за ІІ семестр

 7. Стан відвідування учнями школи

8.Підсумки методичної роботи

9.Підсумки виховної роботи.

10. Стан роботи з дотримання техніки безпеки та дорожньо-транспортного травматизму

ІV т.


ІІІт.

ІV т.


ІІ т.

ІV т.


ІV т.

ІV т


ІV т.

Бойко Л.М.

Бойко Л.М

Огієнко Л. М.

Бойко Л.М.

Довгаль Л.В.

Бойко Л.М.

Огієнко Л. М.

Бойко Л.М.

Огієнко Л. М.

Огієнко Л.М.

Наказ


Наказ

Наказ
Інформація

Довідка

Наказ


Звіт

Наказ


Наказ

11

ЧЕРВЕНЬ

 1. Про стан ведення шкільної документації.

2. Про проведення ДПА для учнів 9 класів.

3. Підготовка школи до нового навчального року.

4. Підсумки роботи практичного психолога та соціального педагога

5. Підсумки роботи педагога-організатора.


І т.
І-ІІ т


Заступники

Бойко Л.М.

Адміністрація
Наказ


Наказ
Довідки
Каталог: 2017-2018
2017-2018 -> Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів початкшколаукілжоерлфжуцкошлуфкждоеплдфцеойжцлдуожцулд зарубiжна лiтература
2017-2018 -> Рефератів з дисципліни «основи екології та безпеки товарів народного споживання»
2017-2018 -> Рефератів з дисципліни «санітарія та гігієна»
2017-2018 -> Міністерство освіти І науки україни полтавський комерційний технікум цикл оргтехнічних дисциплін методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємств різних типів»
2017-2018 -> 2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
2017-2018 -> Т. Г. Шевченко Леон Городиський
2017-2018 -> Мелітопольської районної державної адміністрації запорізької області
2017-2018 -> Звіт директора за 2017-2018 навчальний рік Протягом навчального року адміністрація та педагогічний колектив нвк вирішував такі пріоритетні питання: впровадження в роботу нетрадиційних методів І форм роботи
2017-2018 -> Як навчатись ефективно? Сучасні інструменти для саморозвитку вчителя
2017-2018 -> Практичні заняття. Історія України (9 клас)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка