Як одержатиСторінка1/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.54 Mb.
#12171
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ЯК ОДЕРЖАТИ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАТЕНТ

Посібник для заявників

Частина 1
Травень 2010

(13-а редакція)

Оновлено станом на 01.05.2010
Вихідні дані:


Назва оригіналу:

How to get a European Patent

Guide for Applicants

Part 1


May 2010 (13th edition)

Updated to 1.5.2010


Як одержати європейський патент:

Посібник для заявників

Частина 1,

Травень 2010 року (13-та редакція)

Станом на 01.05.2010© Видання українською мовою, 2010

Державне підприємство «Український інститут промислової власності»,

м. Київ.


Видавник
Державне підприємство «Український інститут промислової власності»,

м. Київ


Цей документ є перекладом публікації Європейського патентного відомства (ЄПВ). Переклад підготовлений Державним підприємством «Український інститут промислової власності» з дозволу ЄПВ. ЄПВ не несе відповідальності за вірність перекладу; тільки оригінальне видання ЄПВ є офіційним.
Imprint

Title of original:
How to get a European patent:

Guide for applicants

Part 1, 13th edition

May 2010


© For the Ukrainian edition, 2010
State Enterprise Ukrainian Industrial Property Institute,

Kyiv


Publisher
State Enterprise Ukrainian Industrial Property Institute,

KyivThis document is a translation of a publication of the European Patent Office (EPO). This translation was prepared by the State Enterprise Ukrainian Industrial Property Institute, with permission of the EPO. The EPO is not responsible for the correctness of the translation; only the original publication of the EPO is authoritative.
Зміст
Передмова


А. Загальні положення

І. Вступ

ІІ. Суть і призначення Європейської патентної конвенції

ІІІ. Зв’язок з іншими міжнародними конвенціями

IV. Вибір процедури: національна, європейська або міжнародна

Правові чинники

Економічні чинники

V. Поширення дії європейських патентів на держави, які не є членами ЄПК
В. Патентоспроможність

І. Винахід

II. Новизна

Основні принципи

Попередні права

ІІІ. Винахідницький рівень


С. Складання і подання європейської патентної заявки

І. Формальні вимоги

Право на подання європейських патентних заявок

Держави, стосовно яких можуть бути подані європейські патентні заявки

Мови європейських патентних заявок

Мовне врегулювання для надання допомоги заявникам певних договірних держав

Документи, з яких складається європейська патентна заявка


Заява про видачу патенту

Зазначення винахідника

Заявлення пріоритету

Подання заявки шляхом посилання на раніше подану заявку

Представництво
ІІ. Представлення вашого винаходу

Розкриття вашого винаходу


Єдність винаходу

Складання технічних документів заявки

Опис

Заявки в галузі біотехнології 1. Нуклеотидні та амінокислотні послідовності

 2. Депонування біологічного матеріалу для доповнення опису

Формула винаходу

Пункти формули, за які належить сплатити збір

Креслення

Реферат


Заборонена тематика

Унітарний характер європейських патентних заявок і патентів


ІІІ. Подання європейських патентних заявок

Куди подавати


Як подавати

Письмове підтвердження

Дата одержання

Офіційне повідомлення про одержання

Заявки, подані до національних установ і передані до ЄПВ

Збори та мита

Розміри зборів та мит і способи сплати
IV. Подання інших документів

Куди і як подавати


Підпис

Письмове підтвердження

Дата одержання

Офіційне повідомлення про одержання


D. Процедура видачі європейського патенту

І. Загальний огляд

ІІ. Процедура, що передує публікації заявки

Перевірка заявки після її подання

Формальна експертиза

Звіт про європейський пошук


ІІІ. Публікація європейської патентної заявки
IV. Процедура експертизи

Клопотання про проведення експертизи


Стадії процедури


Внесення змін до заявок до і під час проведення експертизи

Національні вимоги щодо перекладів європейських патентів


V. Процедура заперечення

Період для подання заперечення

Підстави для заперечення

Форма і зміст повідомлення про заперечення

Перевірка повідомлення про заперечення на предмет його прийнятності

Розгляд заперечення по суті


VI. Процедура обмеження обсягу прав та анулювання патенту
VIІ. Апеляційна процедура

Подання апеляції

Попередній перегляд

Стадії процедури в апеляційних палатах

Клопотання про перегляд рішення
VIIІ. Виділені заявки
IX. Річний збір
Х. Загальні положення щодо періодів

Пропущені строки

Виконання пропущеної дії
Додаток І
Схема процедури видачі європейського патенту

Загальний огляд процедури

Послідовність етапів процедури видачі європейського патенту

Процедури обмеження, анулювання та запереченняДодаток ІІ
Повідомлення Європейського патентного відомства від 14 липня 2007 року стосовно програми прискореного розгляду європейських патентних заявок – «РАСЕ»

Пошук


Експертиза

Інші способи прискорення процедури видачі європейського патенту


Додаток ІІІ

Приклади європейських патентних заявок

Хімія


Електрика/фізика

Механіка


Додаток ІV
Установи, до яких можна подавати європейські патентні заявки

І. Європейське патентне відомство

ІІ. Національні установи
Додаток V
Вимоги договірних держав стосовно перекладів описів до європейських патентів

І. Стаття 65 ЄПКІІ. Вимоги договірних держав
Додаток VI
Строки

Схеми, що відображують строки, яких повинні дотримуватись заявники


Додаток VII
Збори та мита

І. Збори та мита, передбачені ЄПК

ІІ. Бланк для сплати мит та зборів

ІІІ. Додаткова інформація стосовно мит та зборів


Додаток VІІІ
Патентно-інформаційні послуги

Ознайомлення з матеріалами заявки та надання інформації, що міститься в матеріалах заявки

Європейський патентний реєстр та Європейський патентний бюлетень

Патентні документи

Офіційний бюлетень та Інструкція з експертизи

Умови надання послуг

Контактна інформація

Передмова
Метою «Посібника для заявників» є ознайомлення компаній, винахідників та їх представників з основними положеннями процедури подання заявки на європейський патент.
Ця переглянута нова 13 редакція (травень 2010) першої частини Посібника складена на основі переглянутої Європейської патентної конвенції (ЄПК 2000), яка набула чинності 13 грудня 2007 року. Тому усі посилання на статті та правила в цьому Посібнику стосуються ЄПК, чинної з цієї дати. Однак просимо зауважити, що в деяких випадках певні положення попередньої редакції ЄПК (ЄПК 1973) продовжуватимуть застосовуватись до заявок, які очікували розгляду на час набуття чинності переглянутою ЄПК. Ця редакція оновлена станом на 1 травня 2010 року. Будь-які зміни, внесені до процедур перед Європейським патентним відомством (ЄПВ) після цієї дати, не відображені у поданій в ній інформації. Тому користувачам цього Посібника слід завжди перевіряти інформацію про будь-які зміни, що подається на веб-сайті ЄПВ за адресою www.epo.org.

Друга частина Посібника стосується процедури Euro-PCT (Як одержати європейський патент, Посібник для заявників – Частина 2, Euro-PCT, див. пункт 8 нижче).

A. Загальні положення
І. Вступ


 1. Даний Посібник містить загальний огляд положень стосовно подання європейських патентних заявок та практичні поради, які б спростили одержання європейського патенту. Однак в ньому не розглядаються деталі або окремі питання процедури видачі європейського патенту і він не є офіційним коментарем до Європейської патентної конвенції (ЄПК).

Якщо вам потрібна більш детальна інформація, ми радимо звернутися до «Інструкції з експертизи в Європейському патентному відомстві», яка є вичерпним посібником до кожного етапу процедури видачі та практики ЄПВ.


Схеми в Додатках І і VI даного Посібника ілюструють хід процедури видачі і строки, яких повинні дотримуватись заявники.


 1. У полі з правого боку ви знайдете посилання на положення ЄПК, Виконавчої інструкції щодо введення в дію та Правил, що стосуються мита, а також на певні місця в Інструкції та Офіційному бюлетені Official Journal (OJ) ЄПВ. Наполегливо рекомендуємо вам звернутись до цих документів перш ніж приймати будь-яке рішення на практиці.

У посиланнях застосовані скорочення, наприклад:
Автентичні тексти ЄПК та Інструкції представлені у двох виданнях ЄПВ: «Європейська патентна конвенція» та «Інструкція з експертизи в Європейському патентному відомстві». Ми також відсилаємо вас до рішень і повідомлень, опублікованих ЄПВ у своєму Офіційному бюлетені і на веб-сайті (www.epo.org). Вам слід використовувати останні видання цих або будь-яких інших публікацій, згаданих у цьому Посібнику.
Вибрані важливі рішення апеляційних палат ЄПВ (див. пункти 197-207) публікуються в OJ та на веб-сайті ЄПВ. Ми також рекомендуємо вам звертатись до відповідних рішень, коли виникають питання щодо тлумачення окремих положень ЄПК. Рішення палат також записуються на CD-ROM ESPACE LEGAL. Розділ «Рішення Апеляційної палати ЄПВ в окремих справах» (“The Сase Law of the Board of Appeal of the EPO”) містить короткий виклад вибраних рішень і спрощує пошук відповідних рішень.
Найважливіші джерела європейського патентного права і практики ЄПВ, поряд із значною кількістю іншої корисної інформації, є загальнодоступними через Інтернет на веб-сайті ЄПВ (www.epo.org).


 1. Як і під час будь-якої іншої процедури видачі патенту, вам потрібно ретельно ознайомитись з патентними питаннями, якщо ви маєте намір успішно пройти європейську процедуру. Отже, якщо ви не маєте необхідного досвіду, радимо звернутися за порадою до професійного представника перед ЄПВ (див. пункти 58-66).
 1. Брошура ЄПВ, що має назву «Національне законодавство, що стосується ЄПК» («National Law relating to the EPC») містить детальну інформацію стосовно положень і вимог, які регламентують питання щодо європейських патентних заявок і патентів у договірних державах. Це корисне доповнення до цього Посібника можна безоплатно одержати в ЄПВ і можна також завантажити з веб-сайта ЄПВ (www.epo.org).
ІІ. Суть і призначення Європейської патентної конвенції


 1. Патент – це правовий документ, який надає його володільцю право – зокрема країні і на певний період часу -- перешкоджати використанню винаходу третіми особами для комерційних цілей без дозволу. ЄПК було встановлено єдину європейську процедуру видачі патентів на базі єдиної заявки і створено уніфікований комплекс норм матеріального патентного права, метою якого є забезпечення більш простої, більш дешевої і більш сильної охорони винаходів у договірних державах.

Договірні держави: Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, колишня Югославська республіка Македонія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан Маріно (з 01.07.2009), Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська республіка, Швейцарія, Швеція.


У кожній договірній державі, стосовно якої видається європейський патент, він надає своєму володільцю такі самі права, які були б надані національним патентом, виданим у тій державі. Якщо об’єктом патенту є спосіб, охорона поширюється і на продукти, отримані безпосередньо цим способом. Будь-яке порушення європейського патенту вирішується відповідно до національного законодавства (проте див. пункт 9).
Опублікована європейська патентна заявка забезпечує тимчасову охорону, яка є не меншою ніж та, що надається договірною державою для опублікованої національної заявки, і повинна включати принаймні право на розумну компенсацію у випадку порушення прав.
Стандартний строк дії європейського патенту становить двадцять років з дати подання заявки. За умови, що річний збір сплачений належним чином, більшість патентів, які діють у договірних державах ЄПК, залишаються чинними протягом максимального строку.
У Статті 63(2) викладені обставини, за яких строк дії патенту може бути подовжений або патент наданий на довший строк. Ця можливість передбачена переважно для патентів на медикаменти або засоби захисту рослин, для яких адміністративна процедура отримання дозволу триває так довго, що строк корисної дії патенту зменшується. 1. Європейські патенти можуть також бути чинними в деяких країнах, які не приєднались до ЄПК (країни, на які поширюється дія ЄПК). У даний час це застосовується до Боснії і Герцеговини, Монтенегро та Сербії (див. пункт 26).Art. 64


Art. 67

Art. 63ІІІ. Зв'язок з іншими міжнародними конвенціями


 1. ЄПК є спеціальною угодою в розумінні Паризької конвенції з охорони промислової власності.

Це, зокрема, означає, що положення Паризької конвенції щодо заявлення пріоритету і принципу національного режиму також застосовуються в європейській процедурі і до європейських заявок.


Оскільки майже усі договірні держави ЄПК є членами СОТ, відповідні положення Угоди ТРІПС (Угоди про торгові аспекти прав інтелектуальної власності) застосовуються у переглянутій ЄПК.

Art. 87-89
 1. Крім того, ЄПК є регіональним патентним договором у розумінні Статті 45(1) РСТ, це означає, що європейські патенти можуть видаватись на базі міжнародної заявки, поданої за процедурою РСТ. Посібник з процедури Євро-РСТ (Частина 2 даного Посібника, «Євро-РСТ») стосується цієї процедури подання. Її можна одержати безоплатно в інформаційних службах ЄПВ або завантажити з веб-сайта ЄПВ (www.epo.org).
 1. ЄПК також створює підґрунтя для планованої Директиви ЄС щодо патенту Співтовариства, призначеної, зокрема, забезпечити однакову дію європейських патентів, виданих ЄПВ, на території Співтовариства (патентів Співтовариства) і створити централізований патентний суд Співтовариства (див. Пропозицію щодо Директиви Ради стосовно патенту Співтовариства, СОМ (2000) 412 заключну, що знаходиться на веб-сайті Європейського союзу за адресою: http://europa.eu/). Проте, Директива щодо патенту Співтовариства ще не набула чинності. Те саме стосується Угоди щодо судових справ за патентами (European Patent Litigation Agreement, EPLA), метою якої є встановлення єдиної системи ведення судових справ для європейських патентів. Детальна інформація стосовно цих ініціатив наявна на веб-сайті ЄПВ за адресою www.epo.org.

Art. 150-153

R. 157-165

Guid. A-VII

Guid. Е-ІХ


IV. Вибір процедури: національна, європейська або міжнародна


 1. Європейська процедура не замінює національні процедури видачі патентів. Отже, бажаючи одержати патентну охорону в одній або кількох договірних державах ЄПК, ви можете дотримуватись національної процедури в кожній державі, в якій ви бажаєте оодержати охорону, або застосувати європейську процедуру, яка шляхом єдиної процедури надає охорону в усіх договірних державах, які ви зазначили.
 1. Якщо ви вирішили, що бажаєте одержати європейський патент, то маєте ще одну альтернативу між прямою європейською процедурою і процедурою Євро-РСТ (див. пункт 8 і Частину 2 Посібника). У випадку прямої європейської процедури, уся процедура видачі європейського патенту регулюється лише ЄПК; у випадку процедури Євро-РСТ, перша фаза процедури видачі (міжнародна фаза) підпадає під РСТ, у той час як регіональна фаза в ЄПВ як зазначеному чи вибраному Відомстві регулюється, головним чином, ЄПК.
 1. Далі ми підсумовуємо основні правові та економічні чинники, які можуть вплинути на ваш вибір між європейською і національною процедурами.


Правові чинники


 1. Європейський патент видається після експертизи, призначеної для того, щоб встановити, чи європейська патентна заявка і винахід, якого вона стосується, відповідають вимогам ЄПК щодо патентоспроможності.Ці вимоги є підставою не лише для видачі європейського патенту, але й для оцінки його чинності національними судами. Крім того, згідно з ЄПК, обсяг правової охорони, наданої європейським патентом, визначається однаково для всіх договірних держав.


 1. Процедура експертизи проводиться підрозділами ЄПВ першої інстанції (Відділом приймання та експертними підрозділами); якщо вони приймають рішення проти вашої заявки, ви можете подати апеляцію до апеляційної ради ЄПВ. З моменту видачі європейського патенту триває дев’ятимісячний період, коли треті особи мають право подавати обґрунтоване сповіщення про заперечення; і після закінчення розгляду заперечення, що слідує за поданням цього сповіщення, патент або залишається таким, як його видано, або зміненим, або він анулюється. Рішення, прийняте в ході розгляду заперечення, також може бути оскарженим.

Після одержання власного патенту ви самі можете подати клопотання про його обмеження або анулювання.
 1. Європейські патенти мають однаковий текст і однаковий обсяг охорони для всіх зазначених договірних держав (проте див. пункти 91 і 102) і дають високу презумпцію чинності.

Патентне законодавство договірних держав значною мірою гармонізоване з ЄПК стосовно вимог патентоспроможності. Проте, оскільки процедури видачі залишаються різними і проводяться паралельно кількома відомствами, результатом національної процедури, як правило, є національні права з різним обсягом охорони.

Art. 69, 138

Art. 16, 18

Art. 105a, 105b


Економічні чинники


 1. Збір за розгляд у європейській процедурі видачі є диференційованим, тому на кожній стадії процедури ви маєте додаткову можливість вирішити, у світлі завершених стадій, чи ваша зацікавленість в отриманні патентної охорони ще залишається достатньою для того, щоб виправдати сплату наступного збору.

Зокрема, розділення пошуку та експертизи по суті (див. пункти 130-132) дає вам можливість прийняти рішення у світлі звіту про європейський пошук, чи варто подавати клопотання про проведення експертизи по суті.

Art.2 RFees

 1. За певних обставин ви можете бути зацікавленими у тому, щоб ваша заявка розглядалась швидше, на стадії пошуку або стадії експертизи по суті, або на обох стадіях.

У такому випадку ЄПВ докладе зусиль, щоб скоротити звичайні строки розгляду наскільки це можливо, згідно з програмою для прискореного розгляду європейських патентних заявок (стосовно деталей див. Додаток ІІ).

 1. Ваша заявка може бути першим поданням до ЄПВ.

У такому випадку вам, як правило, надішлють звіт про пошук протягом шести місяців з дати подання (див. Додаток ІІ, пункт 2).
 1. Як і перше подання заявки до національного відомства, перше подання європейської заявки надає право пріоритету для національного, європейського, або міжнародного другого подання, здійсненого у рік пріоритету (див. пункти 52-56).

Спеціальнпий випуск №3

OJ2007, F.1 1. Збір за європейський пошук повертається повністю або частково, якщо звіт про європейський пошук може ґрунтуватись на більш ранньому звіті про пошук, уже підготовленому ЄПВ за національною, європейською або міжнародною заявкою, пріоритет якої заявляється. Щоб скористатись цією можливістю, ви повинні додати копію більш раннього звіту про пошук під час подання вашої європейської патентної заявки (розділи 41 і 42 Заяви про видачу патенту).
 1. Враховуючи збори та мита, стягнені за європейську процедуру видачі, витрати на представництво одним агентом і вартість проведення процедур однією мовою, європейський патент як правило коштує приблизно стільки, скільки коштують три або чотири національних патенти.
 1. Європейська процедура здійснюється однією з трьох офіційних мов ЄПВ (англійською, французькою, німецькою), а саме мовою, якою ви подаєте свою заявку або її переклад. Крім того, якщо ви є мешканцем договірної держави, мова якої не є однією з офіційних мов ЄПВ, ви користуєтесь деякими перевагами щодо мов і зборів та мит, якщо ви користуєтесь офіційною мовою вашої договірної держави (див. пункти 44-46).
 1. Проте, на останній фазі процедури видачі європейського патенту, від вас вимагається подання низки перекладів. Ви повинні забезпечити ЄПВ перекладами формули винаходу двома іншими його офіційними мовами. Деякі з договірних держав вимагають, щоб ви подали переклад опису до європейського патенту або формули винаходу однією з їхніх офіційних мов, якщо вони відрізняються від мови процедури, для того щоб європейський патент набрав там чинності (див. пункт 177). Додаткова інформація подається на веб-сайті ЄПВ www.epo.org.
 1. Процедура видачі європейського патенту триває приблизно від трьох до п’яти років з дати подання заявки. Вона розбивається на дві основні стадії. Перша включає формальну експертизу, підготовку звіту про пошук та складання висновку щодо того, чи відповідають заявка та винахід, на який вона подана, вимогам ЄПК. Друга включає експертизу по суті.
 1. На першій з цих стадій немає потреби у вашій активній участі, якщо Відділ приймання не виявить формальних недоліків. Проте, на другій стадії - експертизи по суті - ваша заявка призначається експертному підрозділу, який як правило спілкується з вами або вашим представником перш ніж прийняти рішення про видачу патенту або відхилення заявки (див. пункти 131 і 155-176).

Належна підготовка патентної заявки і всіх процедурних етапів у ЄПВ є важливим фактором у гарантуванні того, щоб процедура експертизи проходила швидко і задовільно (див. пункт 3).
Art.9 RFees

Guid. А-ХІ,

10.2.1, 10.4, 10.5

Спеціальний випуск №3

OJ2007, M.2


Art. 14(2), (3)

R. 6(3)

Art. 14(1) RFees


Art. 97

R. 71

Art. 65

R. 55-66

R. 71-72

V. Поширення дії європейських патентів на держави, які не є членами ЄПК


 1. Європейська патентна організація підписала угоди про співробітництво і поширення дії європейського патенту з низкою держав, які не є членами ЄПК.

Як заявник на видачу європейського патенту ви маєте простий і економічно ефективний спосіб одержання патентної охорони в таких країнах. Якщо ви подаєте клопотання про поширення і сплачуєте мито (мита) за поширення вчасно, ви можете мати європейські патентні заявки (пряме і Євро-РСТ подання) і патенти, поширені на ці країни, де вони матимуть в принципі таку саму дію як національні заявки і таку саму охорону як патенти, які ЄПВ видає для договірних держав ЄПК. У даний час ви можете подавати клопотання про поширення на територію Боснії і Герцеговини, Монтенегро та Сербії.Система поширення значною мірою подібна до системи ЄПК, яка функціонує в договірних державах. Наприклад, термін сплати мита за поширення триває стільки ж, скільки і період сплати мита за зазначення. Однак система поширення ґрунтується не на прямому застосуванні ЄПК, а лише на національному законодавстві, створеному на базі ЄПК. Внаслідок цього вона підпадає під національні норми стосовно поширення тієї країни, якої це стосується.OJ1994, 75

OJ2004, 619 (BA)

OJ2004, 563 (RS)

Guid. А-ІІІ, 12

Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка