Як одержати


Е Art.78, 83 R.42 Опис винаходу лектрика/фізикаСторінка12/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.54 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Е
Art.78, 83

R.42


Опис винаходу
лектрика/фізикаНазва винаходу

(зазначення у Заяві про видачу патенту є достатнім)С


Назва винаходу

(зазначення у Заяві про видачу патенту є достатнім)


кладаний електронний прилад

Д
R.42(1)(а)

Технічна галузь, якої стосується винахід
аний винахід стосується електронного приладу, такого як мобільний прилад зв’язку.

Використання та функції


R. 42(1)(b)

Зазначення рівня техніки

мобільних телефонів і подібних комунікаційних приладів швидко розширюється. Такі прилади, на додаток до телефонного зв’язку, незабаром надаватимуть доступ до Інтернету, індивідуальне управління інформацією, факсимільний зв’язок, роботу з повідомленнями. Для цього необхідно забезпечити їх клавіатурою, сумісною з більш складними прикладними програмами, до яких буде адаптовано мобільний прилад. Повнофункціональні клавіатури, такі як стандартний друкарський набір клавіш і кнопок QWERTY, складно запровадити без збільшення компактного розміру, який вимагається для мобільного приладу. Такі прилади на нинішньому ринку є громіздкими і часто потребують окремої сумки з ременем для носіння мобільного приладу на особі, яка ним користується. Крім того, необхідно приводити у відповідність дії на екрані дисплею для адаптування різних функцій.
У
R. 42(1)(b)

Конкретні документи, що відображають рівень технікипатенті ЕР–А-0933908 описується мобільний комунікаційний прилад, що має основну частину і кришку, поворотно закріплену на основній частині. Клавіші розташовані на поверхні основної частини і знаходяться під кришкою, коли кришка закрита. Клавіші також розміщено на внутрішній поверхні кришки. Коли кришка відкрита, клавіші на основній частині і на кришці слугують клавіатурою.
М
R. 42(1)(с)

Технічна задача, яка має бути вирішена

етою даного винаходу є удосконалення електронного приладу.

Д
R. 42(1)(с)

Розкриття винаходу
аний винахід - це електронний прилад для різнорідного застосування, який містить основний елемент, що має верхню і нижню поверхні відповідного використання, екран, розташований на верхній поверхні основного елементу для надання користувачу візуального зображення інформації, де перша панель закріплена до верхньої поверхні основного елементу, друга панель змонтована на основному елементі для поворотного пересування між відкритою й закритою позиціями, друга панель, що має першу і другу поверхні, перша поверхня доступна користувачу в закритому положенні, а друга поверхня доступна користувачу у відкритому положенні та функціональну

клавіатуру, розташовану в двох частинах, перша частина встановлена на другій поверхні другої панелі, а друга частина встановлена на першій панелі, кожна із функціональних частин клавіатури, що має набір клавіш, сумісних з вибраною функцією, коли функціональна клавіатура виставлена для оперативного використання у функціональному положенні і де перша і друга функціональні частини клавіатури розташовані на протилежних сторонах екрана у відкритому положенні.


Перша і друга панелі співвісно перекриваються в закритому положенні і на протилежних сторонах протилежного екрана у відкритому положенні. Функціональна клавіатура включає повнофункціональний набір клавіш QWERTY, розгалужених на першу і другу частини, які розміщені відповідно в першій і другій панелях. Функціональна клавіатура оснащена пультом управління грою з багатьма функціональними клавішами, розділеними між першою і другою панелями. Набір клавіш на поверхнях панелей може бути зміщений стосовно один одного для запобігання перешкод між клавішами в закритому положенні. Прилад може бути мобільним комунікаційним приладом і додатково включати комунікаційну допоміжну клавіатуру, розташовану на першій поверхні другої панелі, допоміжна клавіатура висувається для оперативного використання в закритому положенні. Прилад може додатково включати блок управління для керування орієнтацією зображення на екрані, сумісний з функціональним положенням першої і другої панелей, тобто встановлюватися в один ряд з комунікаційною допоміжною клавіатурою в закритому положенні і з функціональною клавіатурою у відкритому положенні. Зображення на екрані може обертатись на 90° між відкритим і закритим положеннями. Орієнтацію зображення можна змінювати положенням другої панелі. Допоміжна клавіатура комунікаційного приладу може бути заблокована в неробочому режимі у відкритому положенні.
К
R.. 42(1)(d)

Короткий опис креслень

онструктивне виконання даного винаходу далі описується за допомогою прикладів з посиланням на супроводжуючі креслення, де:
На фіг.1 зображено вид зверху конструктивного виконання комунікаційного приладу згідно з даним винаходом у закритому положенні;
На фіг.2 зображено вид зверху конструктивного виконання комунікаційного приладу згідно з даним винаходом у відкритому положенні;
На фіг.3а зображено вид збоку конструктивного виконання комунікаційного приладу згідно з даним винаходом у закритому положенні;
На фіг.3b схематичне зображення орієнтації дисплею, коли комунікаційний прилад, зображений на фіг.3а, знаходиться у закритому положенні;
На фіг.3с схематичне зображення орієнтації дисплею, коли комунікаційний прилад, зображений на фіг.3а, знаходиться у відкритому положенні;
На фіг.4 зображено блок-схему системи контролю комунікаційного приладу згідно з даним винаходом; та
На фіг.5 зображено вид зверху альтернативного виконання даного винаходу.

М


R. 42(1)(е)

Опис щонайменше одного способу виконання винаходу.обільний комунікаційний прилад оснащений повнофункціональною клавіатурою. Винахід ілюструється шляхом посилання на мобільний телефон, але може застосовуватись і до інших приладів, таких як пейджер, ігрові пристрої тощо. Як зображено на фіг.3а, мобільний телефон 1 має корпус 2. Корпус 2 включає екран 3 з дисплеєм 4 для передання відповідної інформації користувачу у відповідь на дії користувача. Мобільний телефон 1 конструктивно має дві панелі 5 і 6, які розміщені на корпусі 2. На фіг.3 показана панель 5, яка закріплена до корпуса 2 як окремий компонент, але вона може бути також виконана як одне ціле з корпусом 2. Панель 6 обертається на корпусі 2 навколо осі х-х, як показано на фіг.1 і 2.
У першому положенні, далі закритому положенні, панель 6 обертається і накладається на панель 5, як показано на фіг.3а. Панель 6, що обертається, має дві плоскі поверхні 7 і 8, які розташовані одна проти одної. Поверхня 7 є внутрішньою поверхнею, коли панель 6 знаходиться в закритому положенні, а поверхня 8 є зовнішньою поверхнею в закритому положенні. У втіленні, що рекомендується, поверхня 8 містить стандартну телефонну клавіатуру 9 для використання під час дії мобільного телефону 1 строго в режимі зв’язку. В закритому положенні прилад діє як стандартний мобільний телефон з дисплеєм 4 екрана 3, який орієнтується співвісно з клавіатурою 9.
Для забезпечення повного функціонування клавіатури в запропонованому втіленні даного винаходу, блок клавіш і кнопок 12, що використовуються для конкретного застосування, розділені надвоє і розташовані на лівій і правій частинах клавіатури 10 і 11 на протилежних сторонах екрана (3) у відкритому положенні. Для полегшення функціонування клавіатури, в ній розроблено функцію запуску великим пальцем обох рук. Це дає можливість зручно тримати невеликий прилад обома руками і управляти вузлами клавіатури 10 і 11 точно і ефективно.
Як наглядно показано на фіг.3, ліва частина клавіатури 10 розміщена на поверхні 7 обертової панелі 6 на протилежній стороні телефонної клавіатури 9. Права частина клавіатури 11 сконструйована на верхній поверхні 13 панелі 5. Задня кришка змонтована на поверхні 14 панелі 5. Для забезпечення щільного зчеплення панелей 5 і 6 у закритому положенні, частини блоку клавіатури 12 на протилежних поверхнях 7 і 13 панелі зміщені стосовно одна одної для запобігання перешкод у закритому положенні.
Для функціонування блоку 12 клавіатури, панель 6 обертається приблизно на 180° у відкритому положенні для створення плоского блоку, що має правий і лівий вузли клавіатури, розділені екраном 3, як показано на фіг.2. Утримуючи будь-якою рукою ліву й праву сторони вузлів, витягнутою в такий спосіб клавіатурою можна зручно управляти за допомогою великих пальців рук. У відкритому положенні зовнішня поверхня 8 панелі 6 спрямована убік від користувача.
Дисплей 4 екрана 3 орієнтується в двох положеннях, залежно від способу використання. У закритому положенні дисплей 4 орієнтується співвісно з допоміжною клавіатурою 9, тоді як у відкритому положенні дисплей 4 орієнтується з функціональним ключовим блоком 12. Як показано на фіг.3 b і 3 с, орієнтація дисплея змінюється на 90° між режимом мобільного телефону, в якому панель 6 знаходиться у закритому положенні, та повнофункціональним режимом, коли панель 6 знаходиться у відкритому положенні. Це досягається за допомогою індикатора положення панелі 15, який подає сигнал контрольному блоку 16 коли панель 6 знаходиться у відкритому положенні. Контрольний блок 16 може бути мікропроцесором, драйвером дисплея або іншим засобом апаратного або програмного забезпечення. Він може управлятись автоматично або ручним натиском користувача на кнопку. Контрольний блок 16 надасть сигнал контрольному блоку дисплея 17 про зміну, в разі потреби, положення дисплея. Крім того, у відкритому положенні нефункціонуюча допоміжна клавіатура 9 буде заблокована замком 18 допоміжної телефонної клавіатури.
В альтернативному варіанті втілення винаходу, показаному на фіг.5, замість клавіатури надається допоміжна клавіатура управління грою. Клавіатура управління грою містить функціональні кнопки 19 і допоміжну клавіатуру пересування 20, змонтовану відповідно на панелях 5 та 6. Телефонна допоміжна клавіатура, як описано вище, змонтована на зворотній стороні панелі 6. В іншому варіанті прилад може бути розроблений тільки як елемент гри і в ньому буде відсутня можливість зв’язку.
Таким чином проста і компактна клавіатура надається у функціональному поєднанні з мобільним приладом зв’язку. Слід зазначити, що можуть бути використані інші блоки клавіш, наприклад французька AZERTY або німецька QWERTZ(U). Прилад буде також корисним як ігровий прилад з мікропроцесором, що керується програмним забезпеченням або вбудованим програмним забезпеченням.

Формула винаходу


Art. 84

R.43

1
R.43(1)(а)

Обмежувальна частина незалежного пункту формули. Електронний прилад для багатофункціонального застосування, що включає:
основний елемент (2), який має верхню і нижню поверхні (13, 14) відносно використання;
екран (3) розташований на верхній поверхні (13) даного основного елемента для надання користувачу візуального зображення (14) інформації;
першу панель (5), закріплену до верхньої поверхні (13) даного основного елемента;
другу панель (6), змонтовану на основному елементі для осьового обертання на ньому між відкритим і закритим положеннями, дана друга панель (6) має першу і другу поверхні (7, 8); перша поверхня (8) доступна користувачу в закритому положенні, а друга поверхня (7) доступна користувачу у відкритому положенні; та
ф
R.43(1)(b)

Відмітна частина

ункціональну клавіатуру, сконструйовану із двох частин, (10, 11), перша частина 10 розміщена на другій поверхні (7) другої панелі (6), а друга частина (11) розміщена в першій панелі (5), кожна із функціональних частин клавіатури має блок (12) клавіш, сумісних із вибраною функцією, де функціональна клавіатура висувається для оперативного використання у відкритому положенні, що характеризується тим, що перша і друга частини (10, 11) функціональної клавіатури розташовані на протилежних сторонах екрана (3) у відкритому положенні.
2
R.43(3)(4)

Залежний пункт формули

. Електронний прилад відповідно до пункту 1, що характеризується тим, що перша і друга панелі (5,6) перекриваються у закритому положенні і що перша і друга панелі розташовані на протилежних сторонах екрана (3) у відкритому положенні.
3. Електронний прилад відповідно до пункту 1 або 2, що характеризується тим, що функціональна клавіатура включає повнофункціональний блок клавіш QWERTY, розділений на першу і другу частини (10, 11), встановлені відповідно в першій і другій панелях (5, 6).
4. Електронний прилад відповідно до будь-якого попереднього пункту формули, що характеризується тим, що функціональна клавіатура включає пульт управління грою з багатьма функціональними клавішами (19, 20), розподіленими між першою і другою панелями (5, 6).
5. Електронний прилад відповідно до будь-якого попереднього пункту формули, що характеризується тим, що блок клавіш (12) на зазначених поверхнях панелей (5, 6) відгалужений для запобігання перешкод між клавішами в закритому положенні.
6. Електронний прилад відповідно до будь-якого попереднього пункту формули, що характеризується тим, що прилад є мобільним приладом зв’язку і додатково включає допоміжну клавіатуру зв’язку (9), змонтовану на першій поверхні (8) другої панелі (6), допоміжна клавіатура висувається для оперативного використання у закритому положенні.
7. Електронний прилад відповідно до пункту 6, додатково включає контрольний блок (16), який слугує для орієнтування дисплею (4) на екрані (3) сумісно з функціональним положенням першої і другої панелей (5, 6), щоб він був на одному рівні з допоміжною клавіатурою зв’язку (9) у закритому положенні та з функціональною клавіатурою (10, 11) у відкритому положенні.
8. Електронний прилад відповідно до пункту 7, характеризується тим, що дисплей (4) на екрані (3) обертається на 90° між відкритим і закритим положеннями.
9. Електронний прилад відповідно до пункту 7 або 8, що характеризується тим, що орієнтування регулюється положенням другої панелі (6).
10. Електронний прилад відповідно до будь-якого попереднього пункту формули, що характеризується тим, що допоміжна клавіатура приладу зв’язку (9) блокується в недіючому режимі у відкритому положенні.

РефератArt.85

С
R. 47(1)

Назва винаходу
кладаний електронний прилад

П
R. 47(2), (3), (5)Зміст реферату
овнофункціональна клавіатура передбачена для використання з мобільним приладом зв’язку. Клавіатура складається із двох частин (10, 11), які можуть бути поворотно закріплені на осі відносно корпусу приладу між двома положеннями, в одному із яких клавіатура схована, а допоміжна клавіатура приладу виставляється для звичайного використання, а в іншому дві частини клавіатури розташовані на протилежних сторонах екрана приладу для утримання клавіатури обома руками і роботи великим пальцем руки.


Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка