Як одержатиСторінка2/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
В.

Патентоспроможність
27

Європейські патенти видаються на винаходи, що є новими, мають винахідницький рівень і є промислово придатними. Винахід може належати до будь-якої галузі техніки.


Art. 52(1)

I.

Винахід
28

ЄПК не дає визначення поняття «винахід», проте вона надає невичерпний перелік об’єктів та дій, які не можуть вважатись винаходами, тобто є такими, що безумовно виключені з переліку патентоспроможних об’єктів.
Щодо цього особливо звертаємо вашу увагу на такі чотири галузі:


Art. 52(2), (3), Art. 53

Guid.C-IV, 2.1-2.3

29

Першою є комп’ютерні програми, які не вважаються винаходами, якщо вони заявлені як такі. Проте, комп’ютерна програма не виключається з патентоспроможності згідно із Статтею 52, якщо, при виконанні на комп’ютері, вона створює додатковий технічний ефект, що виходить за межі «нормальної» фізичної взаємодії між програмою (програмним засобом) та комп’ютером (технічним засобом). Прикладом додаткового технічного ефекту є ситуація, коли програма слугує для управління технічним процесом або керує роботою технічного пристрою. Такий ефект може давати внутрішнє функціонування комп’ютера як такого під впливом програми.
Якщо сама комп’ютерна програма не виключена, не важливо, чи заявляється програма як така, як носій даних, що містить програму, або як спосіб чи складова комп’ютерної системи.
Таким чином, комп’ютерні програми автоматично не виключаються з переліку патентоспроможних об’єктів. Детальніше про патентоспроможність винаходів, які здійснюються за допомогою комп’ютера, можна дізнатись на веб-сайті ЄПВ (www.epo.org).


Art. 52(2)(с), (3)

Guid. C-IV, 2.3.6

30

Другою галуззю є способи лікування тіла людини або тварини хірургічним або терапевтичним шляхом та діагностичні способи, що застосовуються до тіла людини або тварини. Такі винаходи виключені з переліку патентоспроможних об’єктів. Виключення з переліку патентоспроможних об’єктів не стосується продуктів, речовин та композицій для використання в таких способах, наприклад, медикаментів і хірургічних інструментів. Речовини і композиції насправді виділяються в ЄПК для спеціального розгляду стосовно умови новизни: навіть відома речовина або композиція може бути запатентованою для подальшого медичного або ветеринарного використання за умови, що таке використання є новим і має винахідницький рівень.


Art.53(c)

Guid.C-IV, 4.8

Art.54(4)-(5)

Guid.C-IV, 4.8
Цей виняток не виключає патентоспроможності інших способів лікування живих людських істот і тварин; оброблення тканин організму після того, як вони вилучені з тіла людини або тварини, та діагностичні способи, що застосовуються до таких тканин, є патентоспроможними за умови, що тканини не будуть повернуті до того самого тіла.


Guid.C-IV, 4.8.1

31

Третьою галуззю є сорти рослин та породи тварин, а також по суті біологічні процеси для продукування рослин та тварин, які безумовно виключені з переліку патентоспроможних об’єктів.
Стосовно сортів рослин у більшості договірних країн і згідно із законодавством ЄС наявна окрема форма захисту.
Процес для продукування рослин або тварин є по суті біологічним, якщо він повністю базується на природних явищах, таких як схрещування або селекція.


Art. 53(b)

R. 26, 27

Guid.C-IV, 4.6
Виключення не застосовується до мікробіологічних процесів або продуктів, одержаних за допомогою цих процесів. Взагалі, біотехнологічні винаходи є також патентоспроможними, якщо вони стосуються біологічного матеріалу, що виділяється з його природного середовища або одержаний шляхом технічного процесу, навіть якщо він раніше зустрічався у природі.


Guid.C-IV, 4.7

31а

І наостанок, з переліку патентоспроможних об’ктів виключені винаходи, комерційне використання яких може суперечити «суспільному порядку» або моралі. Зокрема, патенти не видаються на способи клонування людських істот, способи модифікації генетичної ідентичності людських істот через зародкові лінії, використання людських ембріонів у промислових або комерційних цілях, або способи модифікації генетичної ідентичності тварин, які можуть спричиняти їм страждання без будь-якої суттєвої медичної користі для людини або тварини, а також тварин, які є результатом реалізації таких способів.


Art. 53(a)

R. 28

Guid. C-IV, 4.4

II
Новизна

Основні принципи

Art. 54, 55

Guid. C-IV,

6-9

32

Винахід вважається новим, якщо він не є частиною рівня техніки.


Art. 54(1)
Визначення рівня техніки в ЄПК відображує принцип абсолютної новизни: рівень техніки включає все, що стало доступним для громадськості будь-де у світі шляхом письмового або усного опису, шляхом використання або у будь-який інший спосіб, до дати подання або пріоритету. Проте, новизну порочить лише те, що чітко розкривається для спеціаліста в даній галузі в одному джерелі рівня техніки, наприклад, у патентній заявці, опублікованій раніше дати пріоритету.


Art. 54(2), 89

Guid. C-IV,

6, 9

33

Більш раннє розкриття винаходу не порочить новизну лише у випадку, коли воно відбулося не раніше ніж за шість місяців до подання європейської патентної заявки та було наслідком очевидного зловживання у відношенні до заявника або показу на виставці, яка підпадає під умови Паризької конвенції стосовно міжнародних виставок1. Крім цих двох випадків, другий з яких рідко зустрічається на практиці, будь-яке розкриття винаходу до дати подання може протиставлятись заявникові як таке, що утворює частину рівня техніки, навіть якщо заявник сам був ініціатором розкриття.

Art. 55

R. 25

Guid.А-IV, 3

Guid.C-IV, 10

34

Попередні права

Вважається, що рівень техніки також включає зміст європейських патентних заявок, поданих до дати подання або дати пріоритету, але не опублікованих на дату подання або після цієї дати.

Art. 54(3), 89

Guid.В-VI, 4

Guid.C-IV, 7

Заявка РСТ, подана раніше дати подання або пріоритету, але не опублікована на цю дату або після неї, і для якої ЄПВ діє як зазначене відомство, утворює частину рівня техніки відповідно до Ст. 54 (3), якщо збір за подання заявки було сплачено до ЄПВ і заявка РСТ опублікована однією з офіційних мов ЄПВ (англійською, французькою або німецькою). Якщо заявка РСТ була опублікована арабською, іспанською, китайською, корейською, португальською, російською або японською мовою, її переклад однією з офіційних мов ЄПВ має бути поданий до ЄПВ, що здійснить його публікацію (див. пункт 8).
Новизну порочить усе, що містилося в більш ранній заявці, як її подано.


Art.153(5)

R. 165

Guid.C-IV, 6.2

Наслідки, які мають будь-які більш ранні патентні заявки або патенти для патентоспроможності винаходу в договірних державах, оцінюються компетентними національними судами після видачі європейського патенту (проте див. пункт 103).


Art. 139(2)

Guid.C-III, 7.2


35

Як правило, конфлікт між двома європейськими патентними заявками має лише обмежені наслідки, оскільки розкритий зміст більш ранньої заявки є релевантним для оцінки тільки новизни більш пізньої заявки, але не її винахідницького рівня. Таким чином, формула винаходу більш пізньої заявки може зазвичай бути складеною у такий спосіб, щоб більш рання заявка не протиставлялась за новизною.


Art. 56

Guid.C-IV, 7


III.

Винахідницький рівень

36

Винахід визнається таким, що має винахідницький рівень, якщо він не є очевидним для спеціаліста у світлі рівня техніки (який не включає права, чинні на дату подання заявки, див. пункти 34-35). При оцінюванні винахідницького рівня на відміну від новизни (див. пункт 32) можуть бути застосовані декілька джерел рівня техніки.
Вимога щодо винахідницького рівня має на меті запобігати наданню виключних прав, які створюють перешкоди для нормального і повсякденного розвитку.


Art. 56

37

Відомство намагається зробити оцінювання за критерієм винахідницького рівня прагматичним і збалансованим. Винахідницький рівень зазвичай оцінюється на основі підходу “проблема – вирішення”, іншими словами, оцінюється, чи є рішення проблеми, представленої в патентній заявці, очевидним або неочевидним для спеціаліста у даній галузі техніки.
Це завжди залежить від конкретних обставин справи. Залежно від ситуації, до уваги беруться різні фактори, такі як неочікуваний технічний результат нової комбінації відомих елементів, вибір конкретних параметрів процесу в межах відомого діапазону, труднощі, з якими спеціаліст стикається при комбінуванні відомих документів, додаткових ознак, таких, як той факт, що винахід вирішує давню технічну проблему, стосовно якої було багато спроб вирішення, або подолання технічних упереджень.
Якщо вам потрібна більш детальна інформація, радимо звернутися до Інструкції, а також до рішень апеляційних палат (див. пункт 2).


Guid.C-IV, 11


Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка