Як одержатиСторінка4/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.54 Mb.
#12171
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Заява про видачу патенту

48

Заява повинна подаватись на бланку, встановленому ЄПВ (Форма ЄПВ 1001), який разом з пояснювальними примітками можна одержати безкоштовно в ЄПВ та в національних відомствах промислової власності. Бланк також можна завантажити з веб-сайта ЄПВ або сформувати за допомогою програмного засобу для електронного подання Online Filing, який також можна одержати безкоштовно від ЄПВ (www.epo.org).


R. 41

Guid.A-III, 4

Спеціаль­ний випуск № 7

OJ2007,

OJ2009, 182


Наполегливо рекомендуємо вам уважно читати примітки перед заповненням бланка заяви. Заповнюючи бланк, ви виконуєте всі обов’язкові вимоги щодо інформації, яку повинна містити заява про видачу патенту. Заява повинна бути підписана належним чином. Вона може бути підписана вашим представником, якщо ви призначили такого. Якщо вона підписується від імені юридичної особи, має бути зазначена також посада особи, що підписала документ від юридичного суб’єкта.
Має бути поданий один примірник заяви як такої; розписка в отриманні документів (сторінка 8 бланка заяви про видачу патенту) повинна подаватись у трьох примірниках або в чотирьох, якщо заявка подана до національної установи.


R. 41(2)(i)

R. 2(2)

Guid. A-III, 4.2.2

Зазначення винахідника

49

У вашій європейській патентній заявці ви повинні зазначити винахідника.


Art. 81
Якщо ви самі не є винахідником або не є єдиним винахідником, ви повинні подати окремий документ із зазначення винахідника, який має зазначити походження вашого права на європейський патент.
Ви можете одержати бланки для зазначення винахідника безкоштовно в ЄПВ та національному відомстві промислової власності або завантажити їх з веб-сайта ЄПВ (www.epo.org).


R. 19

Guid. A-III, 5


50

Особа, зазначена як винахідник, буде згадана в опублікованій європейській патентній заявці, в описі до європейського патенту, в Реєстрі європейських патентів та в Європейському патентному бюлетені, за винятком ситуації, якщо він відмовляється від цього права у встановлений строк до публікації.


Art.127, 129(a)

R. 20(1), 143(1)(g)

Guid. A-III, 5.2


51

Якщо ви не зазначаєте винахідника при поданні європейської патентної заявки, вам запропонують виправити цей недолік протягом шістнадцяти місяців після дати подання заявки або найбільш ранньої дати пріоритету і ні в якому разі не пізніше ніж за п’ять тижнів до запланованої дати публікації заявки. Якщо ви не подасте зазначення винахідника протягом даного періоду, вашу заявку буде відхилено (див. пункт 140).


Art. 81

R. 60

Guid. A-III, 5.5
Заявлення пріоритету52

Якщо ви або ваш правопопередник належним чином подали заявку на видачу патенту на винахід, корисну модель, або на видачу свідоцтва про корисність у будь-якій державі, що є учасницею Паризької конвенції з охорони промислової власності або членом Світової організації торгівлі або стосовно будь-якої з цих держав, ви можете заявити пріоритет при поданні європейської патентної заявки стосовно того самого винаходу. Ви повинні подати заявку на європейський патент не пізніше ніж через дванадцять місяців після подання першої заявки (див. пункти 226-228).


Art.87

Guid. A-III, 6

Guid.C-V, 1.3

Якщо більш рання заявка була подана в договірній державі ЄПК або стосовно неї, ви можете також зазначити цю державу в європейській заявці. Більш рання заявка, пріоритет якої ви заявляєте, може також бути європейською або міжнародною (РСТ) заявкою (див. пункт 19).

53

Ви можете заявити декілька пріоритетів стосовно однієї європейської патентної заявки, навіть якщо вони походять з різних країн. Ви також можете заявляти декілька пріоритетів для будь-якого одного пункту формули винаходу. Якщо ви заявляєте декілька пріоритетів, строки, які тривають від дати пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету.


Art.88(2), (3)

Guid.C-V, 1.5

Guid. A-III, 6.3


54

Щоб заявити пріоритет більш ранньої заявки, ви повинні зазначити дату, країну і реєстраційний номер більш ранньої заявки.
Ви також повинні подати пріоритетний документ, тобто копію більш ранньої заявки, завірену органом, до якого вона була подана, разом із засвідченням дати її подання цим органом. ЄПВ додає копію більш ранньої заявки, пріоритет якої ви заявляєте, до матеріалів європейської патентної заявки безкоштовно, якщо більш рання заявка є європейською патентною заявкою або міжнародною патентною заявкою, поданою до ЄПВ як одержуючого відомства, або є японською або корейською патентною заявкою або заявкою на корисну модель, міжнародною заявкою, поданою до Патентного відомства Японії як одержуючого відомства або попередньою або не попередньою заявкою на патент Сполучених Штатів.
Якщо ви подаєте європейську патентну заявку заявляючи пріоритет більш ранньої заявки, ви повинні також подати копію будь-якого результату пошуку стосовно більш ранньої заявки.

Art.88(1)

R. 52, 53

Guid. A-III, 6.5, 6.7

Guid. C-V, 3

OJ2009,236

Art.124

R. 141


55

Вам бажано надати заяву, що зазначає дату, країну та реєстраційний номер більш ранньої заявки, під час подання вашої європейської патентної заявки.

Ви повинні надати пріоритетний документ та повну заяву про пріоритет не пізніше ніж через шістнадцять місяців після найбільш ранньої дати пріоритету.
R. 41(2)(g)

R. 52, 53

Guid. A-III, 6.5, 6.7

Guid. C-V, 3.2
R. 52(2)

R. 52(3)
Якщо ви не зазначите реєстраційний номер або не подасте копію більш ранньої заявки в зазначений вище строк, вам буде запропоновано виправити недолік; якщо ви не зробите цього, ви втрачаєте ваше право пріоритету (проте див. пункт 141).


R.59

Guid. A-III, 6.9, 6.10

56

Серед наслідків належним чином заявленого пріоритету є те, що дата пріоритету визначає рівень техніки, який може протиставлятися європейській патентній заявці.


Art. 54(2), (3),

Art.60(2), 89
Як правило, ЄПВ перевіряє тільки формальні умови для заявлення пріоритету. Експертний підрозділ (див. пункт 159 і наступні), як правило, перевіряє, чи існує право на пріоритет, якщо він виявляє відомий рівень техніки (див. пункт 32) в інтервалі між датою пріоритету і датою подання європейської патентної заявки або, якщо він виявляє права, чинні на дату подання заявки, відповідно до Ст. 54(3) (див. пункт 34). Заявлений об’єкт, для якого заявляється пріоритет, повинен безпосередньо і однозначно випливати з повного розкриття винаходу в пріоритетному документі.
Вам можуть запропонувати подати переклад більш ранньої заявки однією з офіційних мов ЄПВ. Якщо ви отримаєте таку пропозицію, то повинні подати переклад упродовж періоду, встановленого ЄПВ, або, в окремих випадках, може бути подана заява про те, що європейська патентна заявка є повним перекладом більш ранньої заявки.


R. 53(3)

Guid. A-III, 6.7

Guid. C-V

Подання заявки шляхом посилання на раніше подану заявку

57

Подаючи вашу патентну заявку з посиланням на більш ранню заявку, вам слід зазначити в бланку заяви про видачу патенту (розділ 26.1) дату подання, номер заявки, а також державу, в якій більш рання заявка була подана. У посиланні повинно зазначатись, що воно виступає замість опису винаходу та будь-яких креслень. Потім вам необхідно буде подати засвідчену копію раніше поданої заявки протягом двох місяців після подання заявки. Якщо мовою заявки, на яку робиться посилання, не є англійська, французька або німецька, вам слід подати її переклад протягом того ж самого періоду. Якщо ви не подасте засвідчену копію упродовж зазначеного терміну або упродовж терміну, вказаного в запрошенні, надісланому пізніше, заявка не буде розглядатись як європейська патентна заявка. Якщо ви не подасте переклад більш ранньої заявки упродовж зазначеного терміну або упродовж терміну, зазначеного в запрошенні, надісланому пізніше, заявка буде вважатись відкликаною.
Формула винаходу також може бути подана шляхом посилання на формулу раніше поданої заявки.


R. 40(2), (3), 57(c)

Guid. A-II, 4.1

Art. 14(2)

OJ2009,486
Представництво

58

Якщо місце вашого проживання або місце розташування основного підприємства знаходиться в договірній державі, ви можете діяти від свого імені під час діловодства в ЄПВ (проте дивись пункт 3).
Якщо ні місце вашого проживання, ні місце розташування вашого основного підприємства не знаходиться в договірній державі, ви повинні призначити представника і діяти через нього під час усіх процедур в ЄПВ, крім подання вашої європейської патентної заявки та сплати мита.


Art.133(1)

Guid. A-IX, 1


Art.133(2)


59

Представництво в ЄПВ може здійснюватися лише професійними представниками, які є в списку, що ведеться ЄПВ, або практикуючими юристами, які мають право діяти перед ЄПВ. Ви можете знайти доступну в режимі онлайн базу даних професійних представників на веб-сайті ЄПВ (www.epo.org). Ви також можете замовити довідник професійних представників у ЄПВ (Відень), сплативши адміністративний збір.


Art.134(1), (7)

Guid. A-IX, 1.4

60

Представники мають бути уповноваженими або індивідуальною довіреністю або генеральною довіреністю. Відповідні бланки, до яких дозволяється внесення змін, доступні безкоштовно в ЄПВ і в національних відомствах промислової власності. Вони можуть також бути завантажені з веб-сайта ЄПВ (www.epo.org).
Як правило, професійні представники, які визначають себе як таких, не повинні більше подавати індивідуальні довіреності.
Генеральні довіреності реєструються в ЄПВ. Вони є практичним рішенням для всіх зацікавлених осіб.


R. 152(1), (2)

Guid. A-IX, 1.5

Спеціаль­ний випуск № 3

OJ 2007, L.1
OJ1985, 42

OJ1986, 32761

Якщо довіреність не подається протягом періоду, встановленого ЄПВ, будь-які дії, здійснені представником, крім подання європейської патентної заявки і сплати збору, вважаються такими, що не були здійснені.


R. 152(6)

Guid. A-IX, 1.7

62

Якщо було призначено декілька представників, вони можуть діяти або разом, або окремо перед ЄПВ, незважаючи на будь-які протилежні умови в сповіщенні про призначення або довіреності. Якщо представників декілька, радимо також давати детальну інформацію тільки про одного з них у заяві про видачу патенту, додаючи «та інші» до його імені.


R. 152(10)

63

Якщо ваше місце проживання або місце розташування вашого основного підприємства знаходиться в договірній державі, вас також можуть представляти ваші службовці, які можуть не бути професійними представниками.
Службовець, який представляє свого роботодавця і який не є професійним представником, повинен мати індивідуальну або генеральну довіреність, яка відповідає положенням, зазначеним у пункті 60.


Art. 133(3)

Guid. A-IX, 1.2

64

Якщо заявка подається більше ніж однією особою, заява про видачу патенту має зазначати одну з них або професійного представника як спільного представника. В іншому випадку заявник, зазначений першим у заяві про видачу патенту, вважатиметься спільним представником. Проте, якщо один із заявників зобов’язаний призначити професійного представника, останній вважається спільним представником, якщо заявник, зазначений першим в заяві про видачу патенту, сам не призначив професійного представника.


Art.133(4)

R. 41(3), R. 151(1)

Guid. A-IX, 1.3

65

Детальна інформація щодо прізвища, імені та ділової адреси представника, надана в заяві про видачу патенту, вноситься до Реєстру європейських патентів, публікується в Європейському патентному бюлетені та друкується в опублікованій європейській патентній заявці та патенті.


R. 143(1)(h)

Art. 129(a)

R. 68

66

Повідомлення, надіслані ЄПВ (інформація, сповіщення, рішення та виклики) адресуються:
(а) представникові, внесеному до Реєстру європейських патентів; або
(в) вам як заявникові, якщо ви не призначили представника, і також коли службовець діє від вашого імені.
Якщо ваше підприємство працює в різних місцях (тобто включає структурні підрозділи без окремої правосуб’єктності) і ви бажаєте, щоб сповіщення в ході діловодства в ЄПВ адресувались підрозділу, що займається заявками, і мали іншу адресу, наприклад, адресу головного офісу вашої компанії, для публікацій і Реєстру європейських патентів, ви повинні зазначити це окремо в Заяві про видачу патенту (див. пункт 48), розділ 9, «Адреса для листування».


Art. 119

R. 125-130

Guid. E-I, 2.4

II.

Представлення вашого винаходу


Розкриття вашого винаходу
67

Європейська патентна заявка повинна розкривати винахід достатньо ясно та повно для того, щоб його міг здійснити спеціаліст у даній галузі.


Art. 83, 84, 69(1)
Опис та будь-які креслення, що його супроводжують, утворюють основу для формули винаходу, формулювання якої визначають обсяг охорони, яка надається європейським патентом. Опис та креслення також використовують для тлумачення формули винаходу.


Guid. C-II, 4.1

Guid. C-III, 6.1

68

Після того, як європейська патентна заявка була подана, жодні зміни, що виходять за межі її змісту в тому вигляді як вона була подана, не можуть бути внесені до опису, формули винаходу та креслень. Звідси випливає, що вам не дозволяється включати приклади або ознаки в документи заявки на більш пізню дату з метою усунення недоліків у розкритті винаходу. Вам також не дозволяється розширяти об’єкт формули винаходу, наприклад шляхом вилучення певних ознак, якщо немає чіткого підтвердження для такого розширення в заявці як вона була подана. Тому ви повинні бути впевнені, що формула як вона подана ясно та точно визначає винахід, який ви бажаєте охороняти (див. також пункт 175).


Art. 123(2)

Guid. C-VI, 5.3

Guid. C-II, 4.3, 4.10Єдність винаходу
69

Європейські патентні заявки повинні стосуватись лише одного винаходу або групи винаходів, пов’язаних настільки, що вони складають єдиний винахідницький задум. В останньому випадку декілька незалежних пунктів формули винаходу тієї самої категорії є прийнятними, якщо вони відповідають Правилу 43(2); проте, більш звичною є ситуація, коли декілька незалежних пунктів формули стосуються різних категорій (див. пункт 85).

Art. 82

R. 43(2), 44

Guid. C-III, 7

OJ2002, 112

Складання технічних документів заявки

70

Вимоги стосовно змісту опису, формули винаходу, креслень та реферату викладені в Статтях 83, 84 та 85 і Правилах 42, 43, 47 та 48.
Формальні вимоги до цих документів визначаються Правилами 46, 47 та 49; вимоги до документів, поданих пізніше, викладені в Правилі 50.


Art. 83-85

R. 42-50

Guid. A-IX, 2

Guid. A-Х


71

Основні положення, які регламентують форму документів заявки та документів, поданих пізніше, такі:
(а) Документи, які складають заявку на європейський патент (опис, формула винаходу, креслення та реферат) повинні подаватись в одному примірнику. Це також стосується документів, які замінюють ці оригінальні документи.
(b) Документи мають бути подані на міцному, гнучкому, білому папері формату А4 (вертикальний формат).
(с) Кожний документ, що складає заявку (заява, опис, формула, креслення та реферат) має починатись з нового аркуша.
(d) Усі аркуші мають бути понумеровані послідовно арабськими цифрами, які повинні проставлятись посередині верхньої частини аркуша, але не на верхньому полі.
(e) Такі мінімальні поля (полоса набору) повинні залишитися чистими:

зверху: 2 см

зліва: 2,5 см

справа: 2 смзнизу: 2 см
(f) Кожний п’ятий рядок кожного аркуша опису та формули винаходу мають бути понумерований, номери проставляються з правої сторони лівого поля аркуша.
(g) Інтервал між рядками має бути 1,5.
(h) Текст не повинен містити рукописних доповнень.
Спеціальні вимоги, яким мають відповідати креслення, наведені в Інструкції, Частина A, Глава Х.


R. 49

R. 50

R. 49(12)


72

У Додатку III наведено три приклади того, як складати європейську патентну заявку.Опис
73

В описі ви маєте:

R. 42,

Guid. C-II, 4
(а) Визначити технічну галузь, до якої належить винахід. Ви можете зробити це, наприклад, шляхом відтворення обмежувальної частини («рівень техніки») незалежних пунктів формули винаходу повністю або по суті, або просто посилаючись на неї.


R. 42(1)(a)
(b) Зазначити попередній рівень техніки, відомий вам, такою мірою, щоб це було корисним для розуміння винаходу, переважно цитуючи першоджерела, які відображують цей рівень. Це застосовується, зокрема, до попереднього рівня техніки, що відповідає обмежувальній частині незалежних пунктів формули. Посилання на першоджерела мають бути достатньо повними, щоб їх можна було перевірити: описи патентів із зазначенням країни та номера; книги із зазначенням автора, назви, видавництва, видання, місця та року публікації, а також номерів сторінок; періодичні видання із зазначенням назви, року, випуску і номерів сторінок.


R. 42(1)(b)

Guid. C-II, 4.3-4.4

Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка