Як одержатиСторінка5/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
(c) Розкрити винахід як він заявлений.
Розкриття має зазначити технічну задачу, для вирішення якої призначено винахід (навіть якщо вона точно не зазначена як така), і описати рішення.
Щоб пояснити природу рішення відповідно до незалежних пунктів формули винаходу, ви можете повторити або послатися на відмітну частину незалежних пунктів формули (див. приклад), або відтворити суть ознак рішення відповідно до релевантних пунктів формули.
На цій стадії вам потрібно дати в описі тільки деталі варіантів здійснення винаходу відповідно до залежних пунктів, якщо ви не робите цього при описі способів реалізації заявленого винаходу або описі того, що зображено на кресленнях.


R. 42(1)(c)

Guid. C-II, 4.5-4.6
Ви маєте викласти будь-які переваги вашого винаходу порівняно з рівнем техніки, але не робити зневажливих зауважень щодо будь-якого конкретного попереднього продукту або процесу.


R. 48(1)(b)
(d) Коротко описати, що проілюстровано на будь-яких кресленнях, при цьому обов’язково зазначити їх номери.


R. 42(1)(d)

R. 46(2)(i)

Guid. C-II, 4.7
(e) Описати в деталях принаймні один спосіб здійснення заявленого винаходу, звичайно використовуючи приклади і посилаючись на будь-які креслення і посилальні позначення, використані на них.


R. 42(1)(e)

Guid. C-II, 4.8-4.11
(f) Зазначити, яким чином винахід відповідає умові промислової придатності у розумінні Статті 57.


R. 42(1)(f)

Guid. C-II, 4.12

74

У виняткових випадках ви можете скласти опис в інший спосіб і в іншому порядку, якщо це сприяє кращому розумінню або більш практичному представленню.


R. 42(2)

Guid. C-II, 4.13

75

Незважаючи на те, що опис має бути ясним та простим, а також не містити зайвого професійного жаргону, використання визнаних технічних термінів є прийнятним і у багатьох випадках бажаним. Маловідомі або спеціально сформульовані технічні терміни можуть бути прийнятними за умови, що вони визначені достатньою мірою і що не існує загальновизнаних еквівалентів.
Ви можете використовувати власні назви або подібні слова для посилання на продукт, лише якщо вони однозначно ідентифікують його. Проте, навіть тоді, продукт має бути достатньо ідентифікованим, без залежності від таких термінів, щоб зробити можливим здійснення винаходу фахівцем у даній галузі техніки. Якщо такі власні назви або подібні слова є зареєстрованими торговельними марками, цей факт має бути згаданий.


R. 49(11)

Guid. C-II, 4.14-4.19
Заявки в галузі біотехнології(а) Нуклеотидні і амінокислотні послідовності

75а

Якщо ваша європейська патентна заявка розкриває нуклеотидні або амінокислотні послідовності (нерозгалужені послідовності з чотирьох або більшої кількості амінокислот або нерозгалужені послідовності з десяти або більшої кількості нуклеотидів), опис винаходу має містити список послідовностей відповідно до Стандарту ВОІВ ST.25, представлений як окрема частина опису. Список послідовностей повинен бути поданий як на папері, так і на електронному носієві даних. Радимо скористатися безкоштовним програмним засобом ЄПВ “PatentIn”, який спрощує стандартизоване представлення послідовностей.
Якщо ви подаєте вашу заявку в режимі онлайн в електронній формі, ви повинні надіслати список послідовностей як файлове доповнення при поданні в режимі онлайн. Додаткові рекомендації можна отримати в ЄПВ.
Ви повинні також зробити позначку в графі Розділу 38 бланка заяви про видачу патенту (див. додатки), щоб зазначити, що заявка містить список послідовностей.


R. 30, 57

Guid. A-IV, 5

Спеціаль­ний випуск № 3,

OJ 2007, С

75b

Стандартизоване представлення таких нуклеотидних і амінокислотних послідовностей є обов’язковим. Якщо ви не виконаєте вимоги і не сплатите, де необхідно, збір за пізню подачу, навіть отримавши запрошення зробити це, ваша заявка на європейський патент буде відхилена (проте див. пункт 225).


R. 30
(b) Депонування біологічного матеріалу для доповнення опису

76

Якщо ваш винахід включає використання або стосується біологічного матеріалу, який не є доступним для громадськості і не може бути описаний у вашій заявці на європейський патент у такий спосіб, щоб фахівець у даній галузі міг здійснити винахід, ви повинні депонувати зразок такого біологічного матеріалу у визнаній депозитарній установі не пізніше ніж на дату подання заявки.

Визнаними депозитарними установами є міжнародні депозитарні органи відповідно до Будапештської угоди про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури, та декілька інших установ, що визначаються Президентом ЄПВ. Повний перелік визнаних депозитарних установ публікується один раз на рік у квітневому випуску Офіційного бюлетеня ЄПВ; Офіційний бюлетень публікує також зміни до переліку, якщо вони мають місце, і будь-яку іншу відповідну інформацію.
Art. 53(b), 83

R. 31-34

Guid. A-IV, 4

Guid. C-II, 6

OJ 1986, 269,

внесено зміни в

OJ1991, 461

OJ1996, 390, 596

R. 33(6)

OJ(квітне­вий випуск)

77

Заявка як вона подана має також надавати будь-яку релевантну інформацію, яка є доступною для вас, стосовно характеристик біологічного матеріалу.


R. 31(1)(b)

Guid. C-II, 6.3
Якщо біологічний матеріал було задепоновано кимось іншим, ви маєте зазначити ім’я і адресу депозитора у вашій заявці і представити документи, які переконають ЄПВ у тому, що депозитор уповноважив вас послатися на депонований біологічний матеріал у вашій заявці і дав свою повну і остаточну згоду на те, що депонований матеріал стане доступним для громадськості відповідно до Правила 33.


R. 31(1)(d)

78

Нарешті, ви повинні зазначити вибрану вами депозитарну установу і номер доступу депонованого біологічного матеріалу, як правило, протягом шістнадцяти місяців після дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, після найбільш ранньої дати пріоритету. Якщо будь-яка з цих вимог не виконана, даний біологічний матеріал не може вважатись таким, що був розкритий відповідно до Статті 83 шляхом посилання на депонування. Для отримання більш детальної інформації просимо звернутись до Інструкції з проведення експертизи (С-ІІ, 6.3)


R. 31(1)(c), (2)

79

Вам також слід обов’язково заповнити Розділи 34-37 заяви про видачу патенту («Біологічний матеріал»), які призначені для сповіщення ЄПВ про те, що заявка стосується біологічного матеріалу, депонованого відповідно до Правила 31, і надання йому можливості звернути вашу увагу на будь-які недоліки до того, як строки, встановлені Правилом 31(2), закінчаться.


Guid. A-IV, 4.2

80

Від дати публікації європейської патентної заявки (див. пункт 150) депонований матеріал є доступним для будь-кого за запитом, але лише за умови, що особа, яка звертається із запитом, бере певні зобов’язання перед заявником або власником, які стосуються обмежень щодо передання і використання матеріалу.


R. 33
Поки технічні приготування для публікації вашої заявки не вважаються завершеними (див. пункт 149), ви можете інформувати ЄПВ про те, що на певний період єдиним способом доступу до біологічного матеріалу є видача зразка спеціалісту. Це може бути спеціаліст, призначений за взаємною домовленістю між вами і особою, що подає клопотання, або особа, вибрана особою, яка подає клопотання, із списку спеціалістів, визнаних Президентом, який публікується в Офіційному бюлетені. У цьому випадку варіант «спеціаліст» зазначається в опублікованій європейській патентній заявці.


R. 32

Guid. A-VI, 1.1, 1.3

OJ1992, 470

81

Запити щодо видачі зразків біологічного матеріалу, депонованого відповідно до Правила 33, мають бути представленими на бланках, які можна безкоштовно одержати в ЄПВ. Ці бланки також можуть бути завантажені з веб-сайта ЄПВ (www.epo.org). Заповнені бланки мають бути надіслані до ЄПВ, яке засвідчує їх і передає до компетентної депозитарної установи.


R. 33(4), (5)
Формула винаходу

82

Формула винаходу має визначати об’єкт, щодо якого є намір одержати охорону, виходячи з технічних ознак винаходу. Вони мають бути чіткими та стислими і ґрунтуватися на описі.


Art. 84

R. 43

Guid. C-III, 1

83

Де доцільно, пункти формули винаходу мають складатися з двох частин (див. приклади у Додатку III) - обмежувальної і відмітної. У першому пункті формули і в усіх інших незалежних пунктах обмежувальна частина має зазначати об’єкт винаходу і технічні ознаки, які необхідні для його визначення, але які у поєднанні утворюють частину рівня техніки. Відмітна частина має визначати технічні ознаки, щодо яких, у поєднанні з ознаками обмежувальної частини, є намір одержати охорону.


R.43(1)(a),

(b)

Guid. C-III, 2

84

У «незалежному» пункті мають бути викладені всі суттєві ознаки винаходу.

R. 43(3)

Guid. C-III, 3.4, 3.7, 3.8, 4.5

85

Європейська патентна заявка не може містити більше одного незалежного пункту тієї самої категорії (наприклад, продукт і/або процес), якщо не застосовується один з винятків, викладених у Правилі 43(2). Для подальшої інформації див. пункт 145.

R. 43(2)

OJ2002, 112

86

Кожний незалежний пункт може супроводжуватись одним або кількома «залежними» пунктами, які стосуються конкретних варіантів здійснення винаходу.
Залежні пункти мають включати всі ознаки пункту, якого вони стосуються. Вони мають містити, якщо можливо, на початку посилання на цей інший пункт, який також може бути залежним, а потім визначати додаткові ознаки, щодо яких є намір одержати охорону.
Наскільки це можливо, всі залежні пункти, які посилаються на один або більше попередніх пунктів, повинні бути згруповані разом у найбільш прийнятний спосіб.


R. 43(3), (4)

Guid. C-III, 3.4, 3.5, 3.6


87

Як вимагає Стаття 84, формула винаходу має бути лаконічною (вимога, що застосовується як до формули в цілому, так і до кожного окремого пункту), ви повинні забезпечити розумну кількість пунктів формули винаходу, враховуючи характер винаходу, для якого ви бажаєте одержати охорону. Ви маєте, таким чином, уникати зайвого повторення, що є результатом використання незалежних пунктів тієї самої категорії або збільшення кількості залежних пунктів.


R. 43(5)

Guid. C-III, 5

88

Ви повинні нумерувати пункти формули винаходу послідовно арабськими цифрами.


R. 43(5)


89

Дуже важливо формулювати ваші пункти формули чітко, оскільки вони визначають об’єкт, який ви бажаєте захистити.


Art. 84, 69

Guid. C-III, 4.1
Формулювання, які ви використовуєте у формулі винаходу, не повинні залишати сумнівів щодо їх значення і обсягу; ви також повинні уникати будь-яких невідповідностей між описом і формулою винаходу.


Guid. C-III, 4.2-4.9
Галузь, яка визначається формулою винаходу, має бути настільки точною, наскільки дозволяє винахід. Як загальне правило, формула винаходу, в якій намагаються визначати винахід виходячи з результату, який може бути отриманий, не є прийнятною. Якщо винахід стосується хімічного продукту, він може бути визначеним його хімічною формулою або як продукт процесу, або, як виняток, виходячи з його характеристик.


Guid. C-III, 4.10-4.16
Крім того, посилання на опис або креслення, особливо у формі «як описано в частині… опису» або «як проілюстровано на фігурі … креслень», не є прийнятними, якщо вони не є абсолютно необхідними.


R. 43(6)

Guid. C-III, 4.17

90

Проте, в європейській патентній заявці, яка містить креслення, значки посилання, що пов’язують формулу винаходу з кресленнями, мають бути розміщені у дужках після технічних ознак, зазначених у формулі винаходу, якщо це полегшує розуміння формули винаходу. Вони не повинні тлумачитися як такі, що обмежують формулу винаходу.


R. 43(7)

Guid. C-III, 4.19

91

За виняткових обставин, європейська патентна заявка або патент можуть включати окремі сукупності пунктів формули винаходу для конкретних зазначених держав (див. пункт 102).
Пункти формули, за які належить сплатити збір

92

Якщо ваша європейська патентна заявка містить більше 15 пунктів формули, ви повинні сплатити збір стосовно кожного наступного за п’ятнадцятим пункту формули винаходу. Ви повинні сплатити збір за додаткові пункти протягом одного місяця від подання першої сукупності пунктів формули винаходу.
Якщо ваша заявка містить декілька сукупностей пунктів (див. пункт 102), збір сплачується тільки стосовно кожного пункту, наступного за п’ятнадцятим, у сукупності, яка містить найбільшу кількість пунктів.


R. 45(1), (2)

Guid. A-III, 9

Art. 2(15)

RFees

Якщо ви не сплатите збір протягом визначеного строку, ви можете ще сплатити його належним чином протягом періоду, що не продовжується і становить один місяць після сповіщення про те, що ви не дотримались визначеного строку. Якщо ви не сплатите збір протягом цього періоду, пункти, за які не сплачено збір, вважаються такими, від яких відмовився заявник, і ви будете сповіщені відповідним чином (проте див. пункт 225).


R. 45(2), (3)

R. 112 (1)

Guid. A-III, 9

93

Якщо ваша заявка містить більше ніж п’ятнадцять пунктів формули на момент видачі патенту, збір за додаткові пункти сплачується на цій стадії, якщо воно ще не сплачене. Якщо ви не сплачуєте його протягом визначеного строку, ваша заявка вважається відкликаною (див. пункти 165, 168).


R. 71

Guid. C-VI, 14.1
Креслення

94

Вимоги, що регламентують представлення вашого винаходу в кресленнях, викладені у Правилах 46, 48 та 49. Значки посилання, які не згадуються в описі та патентній формулі, не можуть використовуватись у кресленнях, і навпаки. Ті самі ознаки, позначені значками посилань, мають бути позначені тими самими значками в усій заявці.


R. 46, 48, 49

Guid. A-X

Guid. C-II, 5


95

Креслення не повинні містити текстові матеріали, за винятком, коли це є абсолютно необхідним, ключових слів на зразок «вода», «пара», «відкритий», «закритий», «переріз по АВ», а також на електричних схемах та блок-схемах або діаграмах технологічних карт, коротких ключових слів, необхідних для їх розуміння. Будь-які зазначені ключові слова мають бути розміщені таким чином, щоб вони могли бути заміщені при перекладі, не перекриваючи при цьому будь-яких ліній креслення.


R. 46(2)(j)

Guid. A-X, 8


96

Технологічні карти та діаграми вважаються кресленнями.

R. 46(3)

Guid. A-X, 1

Реферат

97

Реферат призначений для використання лише як технічна інформація. Він не може братися до уваги для будь-яких інших цілей, таких як тлумачення обсягу патентної охорони або застосування Статті 54(3). Він має бути складений таким чином, щоб бути ефективним інструментом для пошуку в конкретній технічній галузі, особливо надавати можливість оцінити, чи потрібно брати до уваги саму європейську патентну заявку.


Art. 85

R. 47(5)

Guid. B-XI, 1, 2

98

Реферат, якому має передувати назва винаходу, повинен містити стисле резюме (бажано не більше 150 слів) розкриття суті винаходу як вона викладена в описі, формулі винаходу і кресленнях. Він має визначати технічну галузь, до якої належить винахід, якщо це не є зрозумілим з назви, і має бути складений таким чином, щоб дати можливість чітко зрозуміти технічну задачу, суть рішення тієї проблеми за допомогою винаходу і основне використання винаходу.


R. 47(1)-(3)

Guid. B-XI, 3

99

Якщо ваша заявка містить креслення, ви повинні зазначити рисунок або, як виняток, рисунки, які, на вашу думку, мають супроводжувати опублікований реферат. У цьому випадку кожна головна ознака, що згадується в рефераті і проілюстрована на кресленні, має супроводжуватись відповідним значком посилання в дужках.


R. 47(4)

OJ1982, 357

100

Остаточний зміст реферату визначається експертом (див. пункт 148). Як тільки реферат опубліковано як складову європейської патентної заявки (див. пункт 149), він уже не може бути змінений.


R. 66
Заборонена тематика

101

Ваша заявка не повинна містити тверджень або креслень, які суперечать громадському порядку і нормам моралі. Вона не повинна містити зневажливих тверджень щодо продуктів або процесів будь-якої третьої особи або щодо переваг чи чинності будь-яких заявок або патентів третьої особи. Прості порівняння з рівнем техніки самі по собі не вважаються зневажливими твердженнями. Крім того, не має бути тверджень, які є очевидно невідповідними або непотрібними відповідно до обставин.


R. 48

Guid. A-III, 8

Guid. C-II, 7
Унітарний характер європейських патентних заявок і патентів

102

Європейські патентні заявки і європейські патенти мають унітарний характер, який означає, що текст і будь-які креслення є однаковими для всіх зазначених договірних держав.


Art. 118

Guid. C-III, 8
Винятки з цього принципу викладені нижче:
(а) Якщо ЄПВ інформують про існування попереднього права відповідно до Статті 139(2), європейська патентна заявка або патент можуть, для такої держави або держав, містити різні пункти формули та, якщо експертний підрозділ вважає це необхідним, різні описи і креслення.


R. 138

Guid. C-III, 8.1
(b) Якщо остаточним рішенням визнано, що третя особа має право на одержання європейського патенту лише стосовно однієї частини предмету, розкритого в європейській патентній заявці, первинна європейська патентна заявка повинна, для зазначених держав, в яких рішення було прийняте або визнане, містити пункти формули, описи і креслення, які, якщо це необхідно, відрізняються від формули, опису і креслень для інших зазначених договірних держав.


R. 18(1), (2)

Guid. C-III, 8.2

103

Національні права більш ранньої дати не утворюють частини рівня техніки для цілей експертизи ЄПВ на патентоспроможність (див. пункт 34, останній абзац).


Guid. С-III, 8.4
Проте, під час експертизи по суті (див. пункт 173) або розгляду заперечення (див. пункт 182) ви можете, за власною ініціативою, надати окремі пункти формули для кожної із зазначених договірних держав, в яких існують більш ранні національні права, за умови, що ви надаєте підтвердження їх існування експертному підрозділу або підрозділу з розгляду заперечень, відповідно. У таких випадках експертний підрозділ або підрозділ з розгляду заперечень перевіряє прийнятність лише цих окремих пунктів; він не повинен виносити рішення про те, чи достатньо ви обмежили обсяг вашої заявки стосовно більш раннього національного права. Проте, він перевіряє, чи відповідає винахід, визначений у цих окремих пунктах, вимогам патентоспроможності ЄПК.

III

Подання європейських патентних заявок
Куди подавати

104

Ви можете подавати європейські патентні заявки:
(а) до ЄПВ в Мюнхені, його відділення в Гаазі або його філіалу в Берліні, але не до його філіалу у Відні
(b) до центрального відомства промислової власності або іншої компетентної установи договірної держави, якщо законодавство цієї держави це дозволяє або встановлює.


Art. 75(1), (2)
Проте виділені заявки мають подаватись безпосередньо до ЄПВ.


Art. 76(1)

105

Адреси ЄПВ містяться в Додатку IV. Адреси національних патентних установ та національні норми договірних держав, які регламентують обов’язкове або необов’язкове подання європейських патентних заявок до таких установ, містяться в брошурі «Національне законодавство, що стосується ЄПК» (див. пункт 4 вище).
Як подавати

106

Ви повинні подавати заявки в письмовій формі, тобто, в електронній формі, безпосередньо, поштою або факсом.
Ви можете подавати заявки факсом до ЄПВ і до компетентних національних установ тих договірних держав, які це дозволяють. Подання факсом дозволяється усіма договірними державами, окрім Естонії (EE), Італії (ІТ), Кіпру (CY), Нідерландів (NL), Румунії (RO), Туреччини (TR)та Угорщини (HU) (станом на грудень 2007р.).


R. 1, R. 2, R. 35(1)

Guid. А-II, 1

Спеціаль­ний випуск №3 OJ2007, А.3, OJ 2009, 182

Національне законодав­ство, що стосується ЄПК

107

Таким же чином ви можете подавати європейські патентні заявки в електронній формі, в режимі он-лайн або на електронних носіях даних з використанням програмного засобу, розробленого ЄПВ (Online Filing software; www.epo.org). Ви можете також подавати європейські патентні заявки в електронній формі до компетентних національних установ договірних держав, які це дозволяють. За заявки, подані в режимі он-лайн, сплачується менший збір за подання.


Guid. А-II, 1.3

OJ 2009, 182

Спеціаль­ний випуск №3 OJ2007, А.5

Національне законодав­ство, що стосується ЄПК

Ви не можете подавати європейські патентні заявки до ЄПВ електронною поштою, телеграмою, телексом або телетекстом.


OJ2000, 458

108

Оскільки ЄПВ використовує автоматичну систему сканування для запису європейських патентних заявок для друку, наполегливо просимо вас використовувати машинозчитуваний шрифт у ваших заявках.


OJ1993, 59
Письмове підтвердження

109

Якщо ви подаєте вашу заявку в електронній формі (в режимі он-лайн, на CD-R, DVD-R або DVD+R), ви не повинні додавати підтвердження на папері. ЄПВ зазвичай вимагає письмове підтвердження тільки у випадку, якщо якість документів, поданих факсом, є незадовільною.
Подаючи підтвердження на папері, вам слід чітко зазначити, що документ є “підтвердженням документа, поданого ... (дата) факсом”.


OJ2009, 182, Спеціаль­ний випуск № 3,

OJ 2007, А.5

Дата одержання

110

Датою подання, яка присвоюється заявкам, поданим безпосередньо до ЄПВ, є дата, коли вони передані особисто або вкладені до однієї з автоматизованих поштових скриньок ЄПВ.
Датою подання, яка присвоюється заявкам, поданим в електронному вигляді ( в режимі он-лай) або надісланим до ЄПВ поштою та або факсом, є дата, на яку вони одержані ЄПВ, за умови, що документи відповідають вимогам Статті 80 та Правила 40 (див. пункт 136).
Зазначені вище правила також застосовуються до заявок, поданих до компетентних національних установ договірних держав.


Art. 80, R.40

OJ1992, 306

OJ2002, 548

Офіційне повідомлення про одержання

111

Установа, до якої ви подаєте вашу заявку, невідкладно підтверджує одержання, надсилаючи вам сторінку 8 заяви про видачу патенту, на якій вона зазначає дату одержання документів заявки і номер заявки.
За запитом ЄПВ також надає факсом офіційне підтвердження того, що воно одержало ваші документи за умови, що:


 • ви додаєте до ваших документів клопотання про підтвердження факсом
 • ви зазначаєте поштову адресу, або адресу факса, на яку має надсилатись офіційне підтвердження, та
 • ви надаєте підтвердження сплати встановленого адміністративного збору (див. Додаток VII ) або додаєте доручення щодо внесення в дебет.
R. 35(2)

Guid. A-II, 3.1

OJ1992, 306, 310
Якщо ви подаєте заявку в режимі онлайн, отримання підтверджується електронним шляхом протягом сеансу передання. Якщо ви подаєте заявку на CD-R, DVD-R або DVD+R, одержання підтверджується поштою.


OJ2009, 182,
Заявки, подані до національних установ і передані до ЄПВ

112

Якщо заявка, яку ви подали до національної установи, направляється до ЄПВ, ЄПВ відповідним чином сповіщає вас, зазначаючи дату одержання заявки, шляхом надсилання вам копії сповіщення про одержання документів (сторінка 8 заяви про видачу патенту). Національні установи при одержанні заявок негайно інформують ЄПВ.
Вам також надсилають офіційне повідомлення про одержання відповідно до Правила 35(3), підписане відповідною національною установою, якщо ви подаєте європейські патентні заявки в електронному вигляді до будь-яких національних установ. Якщо ви не одержали таке підтвердження, зверніться, будь ласка, до національної установи.

R. 35(3)

Guid. A-II, 3.2

OJ1990, 306

113

У випадку, який дуже рідко трапляється, коли ваша заявка не надходить до ЄПВ до закінчення чотирнадцятого місяця після подання або після найбільш ранньої дати пріоритету, вона вважається відкликаною і всі збори та мита, що ви сплатили, повертаються. ЄПВ відповідним чином сповіщає вас, і ви можете після цього перетворити вашу європейську патентну заявку на національні заявки.


Art. 77(3)

R. 112(1)

Guid. A-II, 1.7, 3.2
Ви повинні подати клопотання про перетворення до центрального відомства промислової власності договірної держави, до якого ви подавали заявку, і ви повинні зробити це протягом трьох місяців після одержання сповіщення від ЄПВ. Для одержання більш детальної інформації ви можете звернутися до брошури «Національне законодавство, що стосується ЄПК» (див. пункт 4).


Art. 135(2)
Збори та мита

114

Стосовно європейської патентної заявки сплачуються такі види зборів та мит:


Art. 2, RFees

Guid. A-IV, 1.4

Guid. A-ХІ
(а) збір за подання та будь-який додатковий збір за 36-ту та кожну наступну сторінку заявки (див. пункт 118)(b) збір за пошук
(с) збір за 16-ий та кожний наступний пункт формули (де доречно), (див. пункти 92, 93)
(d) мито за зазначення
(е) мито за поширення (за необхідності) (одне стосовно кожної держави поширення, див. пункт 26)R.45

Guid. A-III, 9

Art. 2 (15),

RFees


Guid. A-IIІ, 12.2
 1. збір за проведення експертизи (див. пункти 152 та 153)
 1. мито за продовження чинності за третій і кожний наступний рік (див. пункти 213-218)115

Після подання заявки ви маєте сплатити збір за подання і збір за пошук (а також збір за будь-які додаткові пункти формули, якщо формула винаходу була подана разом із заявкою) протягом одного місяця з дати подання заявки.


Art. 78(2),

R. 38

Ви повинні сплатити мито за зазначення (і будь-яке мито за поширення) протягом шести місяців від дати, на яку Європейський патентний бюлетень повідомляє про публікацію звіту про європейський пошук.
Збір за проведення експертизи сплачується протягом того самого періоду.
Загальний перелік строків, важливих для подання європейської патентної заявки, у тому числі строки сплати зборів та мит, міститься у Додатку VI до цього Посібника та у Формі 1034, яку можна одержати в ЄПВ або на веб-сайті ЄПВ за адресою www.epo.org.Art. 79(2), 94(1)

R. 39,

R. 70(1)

116

ЄПВ не надсилає вам рахунків-проформ та нагадувань про сплату цих зборів та мит у встановлений строк.

117

Якщо ви вчасно не сплатите зборів за подання і за пошук, ваша європейська патентна заявка вважатиметься відкликаною.
Якщо ви вчасно не сплатите мито за зазначення договірних держав, заявка вважається відкликаною (проте див. пункт 225). Якщо ви вчасно не сплатите мито за поширення дії патенту, клопотання про поширення дії патенту на цю державу вважається відкликаним.


Art. 78(2)

Guid. A-IIІ, 13
R. 39(2), (3)

Guid. A-IIІ, 11.5

Guid. A-IIІ, 12.2118

За європейські патентні заявки обсягом понад 35 сторінок сплачується додатковий збір. Розмір додаткового збору залежить від кількості сторінок понад 35 і розраховується базуючись на кількості сторінок опису, формули винаходу, будь-яких креслень та однієї сторінки для реферату тією мовою, якою подано заявку. Застосовується знижка стосовно мови згідно з Правилом 6(3). Сторінки бланка заяви про видачу патенту (Форма 1001 ЄПВ) не враховуються, також не враховуються сторінки переліку послідовностей. Додатковий збір сплачується протягом одного місяця від дати подання заявки. Якщо заявка подається без формули винаходу або шляхом посилання на раніше подану заявку, додатковий збір сплачується протягом одного місяця від дати подання першого комплекту пунктів формули або засвідченої копії (див. пункти 137 та 147).


Art. 2.1 RFees

119

Якщо була подана європейська виділена заявка (див. пункти 208-212), ви повинні сплатити збір за подання, будь-який додатковий збір і збір за пошук (та будь-який збір за додаткові пункти формули) протягом одного місяця після подання заявки. Ви повинні сплатити збори та мита за проведення експертизи, зазначення та будь-яке мито за поширення протягом шести місяців з дати, на яку Європейський патентний бюлетень повідомляє про публікацію звіту про європейський пошук за виділеною заявкою.


R. 36(3), (4), 70(1)

Guid. A-IV, 1.4

120

Вам слід звернути увагу на те, що, якщо ви не дотримались згаданих вище строків сплати збору за подання, додаткового збору, збору за пошук або мита за зазначення, подальший розгляд заявки можливий протягом двох місяців від надсилання ЄПВ повідомлення стосовно втрати прав, після сплати несплаченого збору або мита та визначеного збору за подальший розгляд заявки (див. пункт 225).


Art. 121

R. 135(1)

Guid. A-IІI, 13

Guid. A-III, 11.3

Guid. A-III, 12.2
Розміри зборів та мит і способи сплати

121

Розміри зборів та мит, способи сплати і дійсні дати сплати визначаються Правилами, що стосуються зборів та мит (RFees, Rules relating to Fees) і заходами, запровадженими Президентом ЄПВ, що вводять у дію певні положення цих Правил.

Art.2, 5, 7 RFees,

Договори про депозитні рахунки (ADA2)

Guid. A-XI
Правила щодо сплати зборів та мит публікуються в кожному випуску Офіційного бюлетеня ЄПВ та на веб-сайті ЄПВ www.epo.org, отже, вам слід звернутися до останнього випуску, щоб ознайомитися з поточною ситуацією.

122

Слід взяти до уваги такі поради і рекомендації щодо сплати зборів та мит в ЄПВ:
(а) Збір (мито), призначений до сплати в ЄПВ, має сплачуватись у євро.
Збори та мита, у тому числі ті, що стосуються європейської патентної заявки, поданої до національної установи, мають сплачуватись безпосередньо в ЄПВ (стосовно єдиного винятку див. пункт (е) нижче). Це можна зробити шляхом сплати або переказу на банківський рахунок, який належить ЄПВ,3 або шляхом перерахування з депозитного рахунку, відкритого вами в ЄПВ.


Art.5 RFees

Guid. A-XI, 2

OJ 2007, 597
(b) Залежно від способу сплати збору або мита, датою сплати вважається дата, на яку


 • сума, що підлягає сплаті або переказу, фактично записується на кредит банківського рахунку, що належить Відомству
 • ЄПВ отримує доручення для перерахування з депозитного рахунку

Радимо сплачувати збір та мито якомога швидше, бажано під час подання європейської патентної заявки.
Art. 7 RFees
(с) Якщо платіж одержано після завершення строку, на який він мав бути здійснений, строк вважається дотриманим, якщо ви зможете надати докази Відомству, що
в договірній державі, протягом відповідного строку оплати,


 • ви здійснили оплату через банківську установу або

 • ви належним чином видали доручення банківській установі щодо переказу відповідної суми, або

 • ви надіслали з поштового відділення листа, адресованого Відомству, що містить доручення про перерахування з депозитного рахунку, відкритого в ЄПВ, за умови, що на депозитному рахунку достатньо коштів на дату закінчення періоду для сплати,
 • і ви сплатили пеню, що складає 10% від суми відповідного збору (мита) або зборів (мит), але не перевищує 150 євро; пеня не підлягає сплаті, якщо ви здійснили одну з дій, перерахованих вище, не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення періоду для сплати.
Art. 7(3) RFees,

Пункт 6.8 ADA

Guid. A-XI, 6.2
Відомство може вимагати від вас підтвердження дати, на яку ви здійснили одну з дій, зазначених вище, і, якщо необхідно, сплатити пеню протягом періоду, який воно визначає. Якщо ви не виконуєте цю вимогу, якщо ви надаєте недостатні докази, або якщо ви не сплачуєте необхідну пеню своєчасно, строк для сплати вважається недотриманим.
(d) Якщо ви сплачуєте збір або мито через банківську установу, ви можете використовувати банк за вашим вибором. Платежі і перекази мають бути сплаченими на один з рахунків ЄПВ.
(e) Якщо ви подаєте європейську патентну заявку до ЄПВ або до національної установи і маєте депозитний рахунок в ЄПВ, ви можете сплачувати збір за подання просто і безпечно шляхом перерахування необхідної суми з вашого депозитного рахунку; ви просто маєте заповнити відповідний розділ бланку для сплати збору (Форма ЄПВ 1010), який ви додаєте до заявки.


Art.7(4) RFees

Art.7(2) RFees

Пункт 6.9 ADA

Guid. A-XI, 3.3ЄПВ також приймає платіжні доручення, надіслані факсом або подані в електронному вигляді. Щоб одержати більше інформації стосовно сплати збору в режимі он-лайн, відвідайте розділ “Послуги, які ЄПВ надає в режимі он-лайн” (EPO Online Services) на веб-сайті ЄПВ (www.epo.org).


Пункт 6.2 ADA
Якщо ви є власником депозитного рахунку в ЄПВ, ви також маєте можливість надсилати автоматичне платіжне доручення (використовуючи розділ 42 заяви про видачу патенту, Форма 1001, див. Додаток).

ADA,

Додатки А.1 та А.2

Guid. А-XI, 4.4

ADA 6.10
Якщо ви подаєте вашу заявку до національної установи і ЄПВ не одержує платіжне доручення, що додається, до закінчення періоду сплати збору, вважається, що ви дотримали строк, якщо на вашому депозитному рахунку були достатні кошти на дату, коли строк закінчився.
(f) Незалежно від того, який спосіб платежу ви обираєте, завжди радимо використовувати бланки для сплати збору (Форма 1010, див. Додаток), щоб повідомити реквізити стосовно платежів. Ви можете одержати бланк безкоштовно в ЄПВ або в центральних відомствах промислової власності договірних держав або завантажити його з веб-сайта ЄПВ (www.epo.org).
IV.

Подання інших документів
Куди і як подавати

123

Після того, як ви подали європейську патентну заявку, ви можете подавати інші документи, які зазначено в Правилі 50 ЄПК, до ЄПВ у Мюнхені, Гаазі або Берліні в електронному вигляді, використовуючи програмне забезпечення ЄПВ для подачі заявок в режимі он-лайн, безпосередньо або поштою. ЄПВ надає бланки, які слугують готовими офіційними повідомленнями про одержання (Форма 1037) або супроводжувальним листом до поданих пізніше документів (Форма 1038).


R. 50

Guid. A-IX, 2.5

Ви також можете подати документи факсом (крім довіреностей та пріоритетних документів). У ході процедури видачі патенту документи (інші, ніж пріоритетні документи) можуть також подаватись в електронному вигляді з використанням програмного забезпечення ЄПВ для подання заявок у режимі он-лайн. Такі документи не можуть бути подані електронною поштою, на дискеті, телетекстом, телеграмою, телексом або подібними засобами.


OJ2009, 182

124

Якщо ви подали вашу заявку до національної установи, ви можете подібним чином подати до цієї установи всі інші документи, пов’язані із заявкою, з урахуванням будь-яких обмежень відповідно до національного законодавства, але лише до дати, на яку ви одержуєте сповіщення, що ЄПВ отримало вашу заявку. Як тільки ви отримали таке сповіщення, ви повинні подавати будь-які з цих документів безпосередньо до ЄПВ.


R. 35(4)

Guid. A-II, 3.2

Підпис

125

За винятком додатків, будь-які документи, подані після подання європейської патентної заявки, мають бути підписані. Підпис може бути підписом від руки, відтворенням підпису особи, яка подає такі документи (на факсах), або, якщо документи подаються в режимі он-лайн, факсимільним підписом, текстовим рядком або електронним підписом. Ім’я і посада цієї особи мають бути зрозумілими з підпису. Стосовно підпису документів, поданих в електронному вигляді під час розгляду заперечення, звертайтесь, будь ласка, до ЄПВ за подальшою інформацією.

R. 50(3)

R. 2(2)

Guid. A-IX, 3.3

Якщо підпис не проставлено на документі, ЄПВ пропонує відповідній стороні підписати цей документ протягом фіксованого строку. Якщо документ буде підписано у визначений термін, початкова дата отримання документа залишається; в іншому випадку він вважається неотриманим.


Guid. A-IX, 3.1Письмове підтвердження126

Якщо ви подаєте документи в електронному вигляді або факсом, ви не повинні подавати їх на папері, якщо вам не запропонували це зробити. Якщо вам запропонували подати письмове підтвердження документу, поданого факсом, ви маєте зробити це протягом двохмісячного періоду, що не підлягає продовженню. Якщо ви не виконуєте цю пропозицію у визначений строк, документ вважається таким, що не був отриманий (див. пункт 109).


R. 2(1)

Спеціаль­ний випуск № 3

OJ 2007, A. 3,

OJ 2009, 182

Guid. A-IX, 2.5
Дата одержання

127

Правила, що регламентують подання європейської патентної заявки, викладені в пункті 110, застосовуються з відповідними змінами до подання інших документів.


OJ2005, 41
Офіційне повідомлення про одержання

128

ЄПВ підтверджує одержання пізніше поданих документів на бланках, передбачених для цих цілей і заповнених заявником (Форми ЄПВ 1037 та 1038). У випадку електронного подання заявки з використанням програмного забезпечення ЄПВ для подачі заявок в режимі он-лайн, отримання підтверджується електронним шляхом протягом сеансу передання.


OJ2005, 41

OJ2009, 182
Для можливості отримання офіційного повідомлення про отримання факсом див. абзац другий пункту 111.

Guid. A-II, 3.1

Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка