Як одержатиСторінка7/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.54 Mb.
#12171
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
ІІ.

Процедура, що передує публікації заявки
Перевірка заявки після її подання

136

Після одержання заявки Відділ приймання перевіряє відповідність заявки вимогам для присвоєння дати подання. Ці вимоги вважаються виконаними, якщо документи заявки містять:


Art. 80, 90

R. 40

Guid. А-ІІ, 4.1
  • зазначення наміру одержати європейській патент;


  • відомості про заявника;


  • опис або посилання на раніше подану заявку.137

Для присвоєння заявці дати подання не треба подавати формулу винаходу. Ви можете подати формулу винаходу протягом двох місяців з дати подання заявки або з дати отримання пропозиції зробити це. Однак слід намагатись не розширювати обсяг об’єкта винаходу, якщо формула винаходу подається пізніше.


Art. 123

R. 57(с)

R. 58

Guid. А-ІІІ, 9

138

Якщо заявці не можна присвоїти дату подання з причини невиправлення будь-яких недоліків у належний час, незважаючи на пропозицію зробити це, заявка не буде розглядатись як європейська патентна заявка. Для того, щоб заявці була присвоєна дата подання, документи не повинні відповідати будь-яким певним вимогам щодо форми або представлення. Однак важливим є те, щоб вони були достатньо розбірними, щоб інформацію можна було зрозуміти.


Art. 80

R. 55

Guid. А-ІІ, 4.1.4

139

Після присвоєння заявці дати подання, Відділ приймання перевіряє, чи сплачено в установлений строк збори за подання і проведення пошуку та, за потреби, чи поданий в установлений строк переклад заявки мовою, якою ведеться розгляд заявки (див. пункти 114, 115 та 42-46). Якщо збір за подання або збір за пошук не сплачено вчасно, європейська патентна заявка вважається відкликаною. Проте, див. пункт 225 стосовно можливості продовження розгляду заявки.


Art. 78(2), 90(1), (3)

Guid. А-ІІІ, 13

Guid. А-ІІІ, 14

Art.14(2)

R. 58
Формальна експертиза

140

Якщо заявці було присвоєно дату подання і вона не вважається відкликаною, Відділ приймання перевіряє на відповідність вимогам стосовно перекладів, змісту заяви про видачу патенту (див. пункт 48), наявності формули винаходу (див. пункти 92, 137), подання реферату (див. пункти 47 та 97-100), представництва (див. пункти 58-66), формальних вимог (див. пункт 70), будь-якого заявлення пріоритету (див. пункти 52-56), зазначення винахідника (див. пункти 49-51) та подання креслень. Якщо Відділ приймання виявляє наявність недоліків, які можуть бути виправлені, він запропонує вам виправити їх (див. пункти 66 та 208-212); якщо ви цього не зробите, то набувають чинності правові наслідки, зазначені в ЄПК, тобто заявка вважається відкликаною або відхиляється.


R. 57-60

Guid. А-ІІІ, Guid. Е-І

Guid. Е-ІІ

141

Якщо недоліки стосовно заявлення пріоритету не можуть бути виправлені або ви не виправляєте їх незважаючи на пропозицію зробити це, ви втрачаєте право пріоритету.
Необхідно розрізняти незазначення дати або країни більш ранньої заявки (заявок) протягом 16-місячного терміну і невиконання інших вимог. Тільки недоліки, що стосуються вимог, зазначених останніми, можуть бути виправлені.


R. 59

Guid. А-ІІІ, 6

А-ІІІ, 16.2

142

Якщо частини опису або креслень, на які є посилання в описі або формулі винаходу, не були подані на дату подання заявки, але подаються пізніше, то ви можете або змінити дату подання заявки на дату подання відсутніх частин опису або креслення, або вилучити частини опису або креслення, які були подані після дати подання заявки, разом із посиланнями на них у заявці. Однак, здійснення першого варіанту можливе лише протягом двох місяців з дати подання заявки або ж протягом двомісячного періоду, вказаного в пропозиції. Здійснення другого варіанту можливе тільки протягом одного місяця від повідомлення про нову дату подання. Якщо відсутні частини повністю містяться в пріоритетному документі, зміна дати подання заявки не є необхідною.


R. 56

Guid. А-V, 2, А-ІІ, 5

Guid. C-VІ, 3.1

143

Вимоги, що стосуються документів, поданих після подання європейської патентної заявки, розглядаються в пунктах 123-128 та 171-176.
Звіт про європейський пошук

144

Європейський пошук проводиться під час проведення формальної експертизи. Як уже зазначалось (пункт 17), ЄПВ докладатиме всіх зусиль для прискорення пошуку, якщо ви подасте клопотання про це під час подання заявки (див. пункт 2 Додатку ІІ). Стосовно першого подання європейської заявки див. пункт 18.


Art. 92

R. 61

Guid. В

OJ2001, 459
Звіт про пошук ґрунтується на формулі винаходу з відповідним урахуванням опису винаходу та креслень. У звіті наводяться документи, доступні для ЄПВ на час його складання, які можуть враховуватись під час визначення новизни та винахідницького рівня.
Звіт про пошук супроводжується висновком щодо відповідності заявки та винаходу, описаного в ньому, вимогам ЄПК.
Висновок не видається, якщо ви відмовились від свого права одержати повідомлення згідно з Правилом 70(2) ЄПК (див. пункт 158) до того, як ви отримали звіт про пошук. У цьому випадку замість нього ви отримаєте перше повідомлення від експертного підрозділу.R. 62

R. 70

R. 71(1), (3)

Guid. C-VІ, 1.1.2

Guid. В-ХІІ, 8
Незобов’язуючий висновок не публікується разом зі звітом про пошук, але він викладається для ознайомлення загальної публіки після публікації заявки.


R. 62(2), Art. 128

145

Якщо заявка містить декілька незалежних пунктів формули в тій самій категорії (див. пункт 85) і не застосовується жодний з винятків, поданих в Правилі 43(2), вам буде запропоновано зазначити протягом двохмісячного періоду, на основі чого має здійснюватись пошук. Якщо ви не відповідаєте на цю пропозицію, пошук проводитиметься на основі першого незалежного пункту формули в кожній категорії.
Аналогічно, якщо неможливо здійснити повноцінний пошук на основі всіх або деяких із заявлених об’єктів винаходу, вам буде запропоновано подати також у двомісячний термін заяву, зазначивши в ній об’єкт винаходу, за яким має проводитись пошук. Якщо вашої заяви буде недостатньо для подолання недоліку, ЄПВ видасть звіт про неповний пошук або декларацію про те, що повноцінний пошук не може бути проведений.
Якщо експертний підрозділ бере на себе відповідальність, він запропонує вам вилучити із заявки об’єкти винаходу, за якими не проведено пошук, за винятком випадків, коли він вважає, що заперечення було невиправданим.


Art. 62 а

R. 63

R. 137(5)


146

Звіт про європейський пошук разом із копіями будь-яких документів, на які зроблено посилання надсилається вам відразу після його складання. Якщо вам потрібен ще один примірник документів, ви можете отримати їх, зазначивши про це у відповідному місці форми заяви про видачу патенту під час подання заявки (див. пункт 48 та розділ 39 заяви про видачу патенту) і сплативши встановлений адміністративний збір.
Якщо після отримання звіту про пошук ви вважаєте, що заявка не буде мати успіху, ви можете її відкликати. Якщо ви вирішуєте продовжувати процедуру видачі патенту (див. пункт 155), у вас є можливість внести зміни до заявки з метою відображення результатів пошуку (див. пункти 171-176).


Art.92(2)

R. 65

Guid. В-Х

R. 137147

Якщо пошуковий підрозділ вважає, що заявка не відповідає вимозі єдності винаходу (див. пункт 69), він складає звіт про європейський пошук для тих частин заявки, які стосуються винаходу, згаданого у формулі першим. Він повідомляє вас про те, що, якщо звіт про пошук має охопити інші винаходи, то ви повинні сплатити в зазначений строк збір за подальший пошук стосовно кожного такого винаходу.


Art. 82

R. 64

Guid. В-VII

Guid. С-ІII, 7.9

Якщо ви не відповідаєте на цю пропозицію і експертний підрозділ погоджується з запереченням пошукового підрозділу, то вважається, що ви погодились на те, що заявка розглядатиметься базуючись на тому винаході, щодо якого був складений звіт про пошук. Заявка не повинна містити пункти формули винаходу, стосовно яких не було сплачено збір за подальший пошук. Проте, ви можете подати виділену заявку стосовно такого об’єкта винаходу (див. пункти 208-212).


Guid. С-ІІІ, 7.10

Guid. С-VI, 3.3.4

Будь-який сплачений збір за подальший пошук підлягає поверненню за клопотанням заявника, якщо під час експертизи виявляється, що вимога пошукового підрозділу щодо сплати збору за проведення пошуку не була виправданою.

148

Після складання звіту про європейський пошук пошуковий підрозділ визначає остаточний зміст реферату і надсилає його вам разом із звітом.


R. 47

Guid. В-Х, 7

Guid. В-ХІ, 4-6


ІІІ.

Публікація європейської патентної заявки

149

Європейську патентну заявку публікують негайно після закінчення вісімнадцятимісячного строку від дати подання заявки, або від найбільш ранньої дати пріоритету. Однак, за вашим клопотанням заявка може бути опублікована раніше.


Art. 93

Guid. А-VIПублікація містить опис, формулу винаходу і будь-які креслення, які були подані, а також реферат. Якщо звіт про європейський пошук складений вчасно, його публікують разом із заявкою (публікація А1), якщо ні, його публікують окремо (публікація А3). Європейська патентна заявка, подана мовою іншою, ніж англійська, французька або німецька, публікується мовою, якою ведеться діловодство за нею.
Усі європейські патентні заявки, звіти про європейський пошук та описи до європейських патентів публікуються тільки в електронній формі на сервері публікацій ЄПВ. Доступ до сервера публікацій можливий через веб-сайт ЄПВ (www.epo.org).


Guid. А-VI, 1.3 Guid. А-VI, 1.5

Guid. А-VI, 1.4

150

Якщо ви внесли зміни до формули винаходу після отримання звіту про європейський пошук, але до закінчення технічної підготовки до публікації (див. пункт 172), змінені пункти формули винаходу будуть також опубліковані разом з поданими. Технічна підготовка вважається завершеною за п’ять тижнів до закінчення вісімнадцятого місяця від дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, від дати пріоритету.


R. 68(3)

OJ2006, 405

151

Європейську патентну заявку не публікують, якщо вона остаточно відхилена, відкликана або вважалася відкликаною до закінчення технічної підготовки до публікації.


R. 67(2)

Guid. А-VI, 1.2

OJ2006, 405


152

ЄПВ інформує вас про дату повідомлення у Європейському патентному бюлетені про публікацію звіту про європейський пошук і звертає вашу увагу на період подання клопотання про проведення експертизи (сплати збору за проведення експертизи), який починається від цієї дати (див. пункт 155). Воно також повідомляє, що мита за зазначення повинні бути сплачені протягом шести місяців від дати повідомлення в Європейському патентному бюлетені про публікацію звіту про європейський пошук


R. 69

Guid. А-VI, 2.1


153

Зверніться до третього абзацу пункту 5 стосовно тимчасової охорони, яка надається заявкою після публікації.
Договірна держава, офіційна мова якої не є офіційною мовою діловодства, може встановити, що тимчасова охорона буде надана після того, як переклад формули винаходу однією із її офіційних мов на ваш вибір, або, якщо ця держава встановила одну конкретну офіційну мову, то цією мовою:
(а) став доступним для громадськості у спосіб, передбачений національним законодавством або
(b) був переданий особі, яка використовує винахід у цій державі.

Усі договірні держави надають тимчасову охорону за умови перекладу формули. Те саме застосовується до держав поширення (див. пункт 26). Щодо подальшої інформації див. брошуру «Національне законодавство, що стосується ЄПК» (див. пункт 4).
Art. 67


Art.67(3)

154

Після публікації європейської патентної заявки будь-яка особа може ознайомитись з документами заявки завдяки Європейському патентному реєстру, доступному через веб-сайт ЄПВ (див. також пункт 80).


Art. 128(1)-(4)

R. 143

R. 144

З цього часу громадськість також має доступ до бібліографічних даних заявки та до інформації про стан діловодства за допомогою Європейського патентного реєстру, доступного через веб-сайт ЄПВ (див. Додаток VIII).


Art. 127

R. 143

Guid. А-ХІІ

OJ2001, 249

OJ2003, 23, 69
Додаткова інформація про форму публікації європейських патентних заявок і патентів та про періодичні публікації ЄПВ надається в Додатку VIII.


Art.129

IV.

Процедура експертизи
Клопотання про проведення експертизи

155

Вам слід подати клопотання про проведення експертизи протягом шестимісячного строку від дати повідомлення в Європейському патентному бюлетені про публікацію звіту про європейський пошук (див. пункт 151). Клопотання, яке має бути подане в письмовій формі, міститься у формі заяви про видачу патенту (див. розділ 5), але воно не вважається поданим доти, поки не сплачено збір за проведення експертизи. Клопотання про проведення експертизи не може бути відкликане.
Якщо ви правомірно не подаєте клопотання про проведення експертизи протягом належного терміну, заявка вважається відкликаною. Проте існує можливість подати клопотання про подальший розгляд заявки (див. пункт 225).


Art. 94-98

R. 70-74

Guid. А-VI, 2.2 Guid. C-VI, 1.1

Art. 2 №6 RFees

Art. 94(2)

Guid. А-VI, 2.3 Guid. C-VI, 1.1


156

Ви завжди маєте можливість сплатити збір за проведення експертизи під час подання заявки. Така дія не потягне за собою жодних незручностей, оскільки збір за проведення експертизи повертається повністю, якщо заявка відкликається, відхиляється або вважається відкликаною до того, як до експертного підрозділу переходить відповідальність за цю заявку, і у розмірі 75% - після цієї дати, але до початку кваліфікаційної експертизи.


Art. 11 RFees

Guid. А-VI, 2.2, 2.5

Guid. C-VI, 1.1


157

Якщо ви правомірно подали клопотання про проведення експертизи до отримання звіту про європейський пошук, то, згідно з Правилом 70(2), Відділ приймання пропонує вам протягом шести місяців від дати повідомлення в Європейському патентному бюлетені про публікацію звіту про пошук зазначити, чи бажаєте ви продовжити розгляд заявки. Якщо ви не відповідаєте на цю пропозицію вчасно, заявка вважається відкликаною.


R. 70

Guid. А-VI, 2.3

Guid. С-VI, 1.1.1
У цьому випадку, однак, можливий подальший розгляд заявки (див. пункт 225).

158

Для прискорення процедури експертизи ви також можете, наприклад, у формі заяви про видачу патенту, відмовитись від права одержати запрошення для підтвердження клопотання про проведення експертизи. У цьому випадку вважається, що ви підтвердили своє бажання продовжити розгляд заявки в той момент, коли вам передано звіт про пошук, і відповідальність за процедуру переходить до експертного підрозділу (див. пункт 144 та Додаток ІІ, Програма прискореного розгляду, пункт 5).


Art. 18(1)

R. 70(2)

Guid. С-VI, 1.1.2

OJ2001, 459

159

Вам буде запропоновано надати в такий самий строк, що надається для подачі заявки чи підтвердження запиту на проведення експертизи, коментарі щодо звіту про поширений європейський пошук, виправити будь-які недоліки, зазначені у супроводжуючому його висновку та внести відповідні зміни до опису, формули винаходу та креслень. Якщо ви не відповідаєте на цю пропозицію вчасно, заявка вважається відкликаною (щодо подальшого розгляду заявки див. пункт 225).
Однак, якщо у висновку, що супроводжує звіт про європейський пошук, не було висунуто жодного заперечення, жодної пропозиції не буде надано. Замість цього, вас проінформують про можливість внесення поправок протягом певного періоду (див. пункт 172).


R. 70 а

R. 137
Стадії процедури
160

Після подання клопотання про проведення експертизи ЄПВ перевіряє з використанням звіту про пошук відповідність заявки і винаходу, якого вона стосується, вимогам Конвенції та, зокрема, вимогам щодо патентоспроможності винаходу (див. пункти 27-37).


Art. 94(1)

Guid. С-VI
Після отримання звіту про пошук та до отримання першого повідомлення експерта ви повинні подати зауваження по суті стосовно будь-якого заперечення, висунуті у звіті про пошук та внести зміни до опису, формули винаходу та креслень (див. пункт 172). Це прискорить розгляд заявки на стадії експертизи (див. пункт 172)


R. 137(2),(3)

Guid. С-VI, 3.1


161

Якщо експерт, відповідальний за заявку в експертному підрозділі, має заперечення проти заявки, він надсилає вам перше обґрунтоване повідомлення і пропонує подати свої зауваження та, у разі необхідності, внести зміни до опису, формули винаходу та креслень (дивись пункти 171-176).


R. 71(1), 137(3)

Guid. С-VI, 2.4

Guid. С-VI, 3.2-3.8

Guid. Е-І, Е-ІІ


Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка