Як одержатиСторінка8/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Якщо ви не відповідаєте в належний строк на це або будь-яке наступне повідомлення, заявка вважається відкликаною (проте див. пункт 225).
Якщо ваші дії чітко вказують на зацікавленість у прискореній експертизі, експерт докладає максимум зусиль, щоб надіслати перше повідомлення протягом трьох місяців після отримання експертним підрозділом заявки або клопотання про проведення прискореної експертизи (див. Додаток ІІ, п.4).


Art. 94(4)

Спеціаль­ний випуск №3 OJ2007, F.1

Вам можуть також запропонувати надати інформацію стосовно рівня техніки, врахованого під час експертизи національних або регіональних патентних заявок, щодо винаходу, якого стосується європейська патентна заявка. Якщо ви не подаєте цю інформацію у встановлений строк, заявка вважається відкликаною (проте див. пункт 225). Рекомендується подавати будь-які результати пошуку стосовно більш ранньої заявки, на підставі якої заявляється пріоритет, відразу після їх одержання.


Art. 124(2)

R. 141

Guid. С-VI, 2.3.1

162

Ви повинні намагатись подати відповіді на всі заперечення експерта. Основним принципом процедури експертизи має бути забезпечення того, щоб рішення щодо видачі патенту або відхилення заявки було досягнуто з виконанням якомога меншої кількості дій.


Guid. С-VI, 2.5
Якщо після розгляду вашої відповіді експерт вважає, що заявка ще не є прийнятною для видачі патенту, він продовжує процедуру експертизи шляхом підготовки наступного письмового повідомлення або шляхом обговорення під час особистої зустрічі або по телефону.


Guid. С-VI, 4

Guid. С-VI, 6
Ви можете в будь-який час подати клопотання про проведення усного провадження за заявкою.


Art. 116

Guid. Е-ІІІ


163

У разі необхідності, експерт може звертатися за порадою до інших співробітників експертного підрозділу. Насамкінець, він може передати їм заявку, коли необхідно прийняти рішення.


Guid. С-VI, 4.4

Guid. С-VI, 7
Якщо експертний підрозділ вважає, що європейський патент не може бути виданий, він відхиляє заявку. Рішення виноситься експертним підрозділом у цілому, і мають бути зазначені підстави для відмови. Відмови можуть ґрунтуватися лише на тих підставах, щодо яких ви мали можливість висловити зауваження.


Art. 97(1)

Guid. С-VI, 7.6, 7.7

Art. 113(1)


164

Якщо заявка і винахід, якого вона стосується, відповідають вимогам Конвенції, експертний підрозділ приймає рішення щодо видачі європейського патенту, за умови, що необхідне мито сплачено у встановлений строк, і що переклад формули винаходу двома іншими офіційними мовами ЄПВ подано в зазначений строк.


Art. 97(2)

R. 71(3)-(7)

Guid. С-VI, 14

165

Експертний підрозділ ознайомлює вас із текстом, на основі якого він має намір видати європейський патент, і пропонує сплатити мито за видачу і друк патенту і будь-який збір за пункти формули винаходу більше п’ятнадцяти, які ще не були сплачені, а також подати переклад формули винаходу двома офіційними мовами ЄПВ, окрім тієї, якою ведеться діловодство, протягом чотиримісячного строку, який не може бути продовжений.
Якщо ви вчасно сплатили мито і подали необхідні переклади формули винаходу, вважається, що ви погоджуєтесь з текстом, запропонованим для видачі патенту. Якщо ви не подали переклади і/або не сплатили мито за видачу та друк патенту, заявка вважається відкликаною (проте див. пункт 225). На цій стадії вам також рекомендується перевірити бібліографічні дані.


Art. 97

R. 71(3)

Guid. С-VI, 14.1, 14.3


R. 71(3), (7)

166

Після перегляду тексту, запропонованого для видачі патенту, ви можете побажати внести незначні зміни та/або можете виявити помилки. У цьому випадку ви маєте можливість подати зміни або виправлення у встановлений згідно з Правилом 71(3) строк (див. пункт 165). Якщо експертний підрозділ дає свою згоду на внесення цих змін або виправлень, він може переходити до видачі патенту, за умови, що ви подали переклад формули винаходу, а також сплатили мито за видачу та друк патенту протягом встановленого строку. Якщо ви подали зміни або виправлення та переклад формули винаходу у встановлений строк, але не сплатили мито або не подали переклад, заявка вважається відкликаною (проте див. пункт 225).


R. 71(4), R. 137(3)

R. 139

Guid. С-VI, 4.9 Guid. С-VI, 14.4

OJ2002, 114

167

Якщо експертний підрозділ не дозволяє внесення змін або виправлень, ви маєте можливість подати свої зауваження і або відкликати, або внести зміни до попередніх змін та виправлень. В останньому випадку необхідно ще раз подати змінений переклад формули винаходу для відображення тексту, запропонованого для видачі патенту. Оскільки такі зміни зазвичай незначні, це не становитиме для вас ніяких суттєвих труднощів.


R. 71(5)

Guid. С-VI, 14.4


168

Якщо ви не зняли висунуті заперечення, експертний підрозділ відхиляє заявку згідно зі Статтею 97(2), оскільки вона не відповідає вимогам Конвенції. Оскільки ви завжди повинні сплачувати мито за видачу та друк патенту та збір за будь-які додаткові пункти формули винаходу, сплачене мито (збір) відшкодовується, якщо патент не видається. Якщо мита не сплачені, заявка вважається відкликаною (проте див. пункт 225).


Art. 97(1)

R. 71

Guid. С-VI, 14.7
До видачі європейського патенту вам також необхідно сплатити річне мито і будь-які додаткові збори, які підлягають сплаті (див. пункт 213 і наступні). Якщо термін сплати річного мита настає раніше очікуваної дати опублікування повідомлення про видачу європейського патенту, вас відповідним чином інформують про це. Повідомлення про видачу патенту не публікується, поки ви не сплатили річне мито. Якщо річне мито або будь-який інший додатковий збір не сплачено у належний строк, заявка вважається відкликаною.


Art. 86(1)

R. 71(9)

Guid. С-VI, 14.2

169


Якщо ви вийшли за межі періоду, встановленого згідно з Правилом 71(3) або (5), ви можете клопотати про подальшу процедуру згідно зі Статтею 121 (див. пункт 225).


Art. 121

R. 135

Guid. С-VI, 14.6170

Рішення про видачу патенту набуває чинності на дату повідомлення про видачу європейського патенту в Європейському патентному бюлетені. Одночасно з повідомленням у бюлетені про видачу патенту ЄПВ публікує опис до європейського патенту, який містить опис, формулу винаходу і будь-які креслення. Європейський патентний бюлетень публікується в електронному вигляді на сервері публікацій ЄПВ (www.epo.org).
Ви можете за запитом одержати свідоцтво на європейський патент разом з описом.


Art. 97(3), 98

Guid. С-VI, 14.8-11

R. 74
Внесення змін до заявок до і під час проведення експертизи

171

До отримання звіту про європейський пошук не дозволяється вносити зміни до опису, формули винаходу і креслень. Ви повинні завжди зазначати будь-які внесені зміни і вказувати, на чому вони базуються у поданій заявці.

R. 137 (1)

Guid. А-V,2

Guid. С-VI, 5

Guid. D-V, 6

Guid. Е-ІІ


172

Протягом періоду, зазначеного для подання клопотання на проведення експертизи або підтвердження такого клопотання (тобто, під час надання відповіді на пропозицію подати зауваження на заперечення, висунуті у висновку про пошук) ви можете за власним бажанням внести зміни до опису, формули винаходу та креслень (див. пункти 149, 159, 160 і 175).


R. 137(2)

Guid. С-VI, 3.2, 3.3

173

Вносити подальші зміни можна тільки за згодою експертного підрозділу. Змінені пункти формули винаходу не можуть стосуватися об’єкта, щодо якого не проводився пошук і який не поєднується із первісно заявленим винаходом так, щоб утворювати єдиний загальний винахідницький задум. Вилучаючи із заявки об’єкт вам слід уникати будь-яких тверджень, які можуть бути розцінені як відмова від цього об’єкта, інакше цей матеріал неможливо буде відновити.


R. 137(3), (5)

Guid. С-VI, 4.7, 4.8

Guid. С-VI, 5.2

174

Інструкція з експертизи встановлює обмеження стосовно змін, які ви можете вносити до опису, формули винаходу та креслень після отримання повідомлення згідно з Правилом 71(3). Після того, як ви одержали текст, надісланий вам відповідно до Правила 71(3) (включаючи незначні зміни та/або виправлення помилок, див. п.165), подальше внесення змін дозволяється лише експертним підрозділом на його розсуд, це право йому надається Правилом 137(3).


R. 137(3)

Guid. С-VI, 4.9,

4.10

175

Заявка в жодному разі не може бути змінена таким чином, щоб вона містила об’єкт, який виходить за межі заявки в тому вигляді, як її було подано (не включаючи пріоритетний документ). Проте, подані пізніше приклади або викладення переваг можуть бути враховані експертом як аргумент на підтримку патентоспроможності заявленого винаходу.


Art. 123(2)

Guid. С-ІI, 4.3

Guid. С-VI, 5.3
Така технічна інформація зазвичай додається до частини матеріалів заявки, яка відкрита для загального ознайомлення (див. пункт 154). З дати приєднання цієї інформації до відкритої частини матеріалів заявки вона становить частину відомого рівня техніки в розумінні Статті 54(2) (див. пункт 32). Для того, щоб повідомити публіку про існування такої інформації, представленої після того, як заявка була подана, і не включеної до опису, на титульній сторінці опису до патенту повинне бути надруковане відповідне зазначення (див. пункт 170).


Guid. С-VI, 5.3.6

176

Ви можете внести зміни до європейської патентної заявки одним із таких способів:
(а) Шляхом подання сторінок для заміни. Ви повинні використовувати цей спосіб тільки тоді, коли зміни значні і складні. Якщо з першого погляду не очевидно, як або чому мають бути внесені зміни, вам слід надати пояснювальні примітки на полях сторінок для заміни або на окремих аркушах. Ви повинні діяти відповідно до положень, що регламентують представлення матеріалів заявки (див. пункт 70).
(b) Шляхом анотування копії відповідної сторінки або сторінок заявки. Цей спосіб бажаний тоді, коли зміни не дуже значні, оскільки це спрощує перевірку. Зміни можуть бути рукописними або друкованими; рукописні зміни мають бути чітко розбірливими, щоб запобігти помилок під час друку.
(с) Шляхом зазначення змін у листі. Цей спосіб підходить тоді, коли, наприклад, ви бажаєте вилучити цілі сторінки, абзаци або креслення.


Guid. Е-ІI
Національні вимоги щодо перекладів європейських патентів

177

Будь-яка договірна держава може встановити, що охорона, яку надає європейський патент, виданий (або змінений чи обмежений) однією з мов, що не є її офіційною мовою, можлива за умови подання перекладу однією з її офіційних мов або встановленою офіційною мовою. Вона також може вимагати від вас відшкодування частини або усіх витрат на публікацію перекладу. Це також застосовується і до держав, на які поширюється дія європейського патенту.
Щодо подальшої інформації див. брошуру “Національне законодавство, що стосується ЄПК” (див. пункт 4, вище).


Art. 65
Ви повинні чітко виконувати ці вимоги, особливо ті, що стосуються строків подання перекладу, в іншому разі ви ризикуєте втратити охорону, яку надає патент у зазначених договірних державах.


Art. 65(3)

V.

Процедура заперечення
Період для подання заперечення


Art. 99-105

R. 75-89

Guid. D

OJ 2001, 148

178

Протягом дев’яти місяців від дати публікації повідомлення про видачу європейського патенту заперечення до ЄПВ може подати будь-яка особа, за винятком власника, якому не дозволяється подавати заперечення стосовно власного патенту.


Art. 99

OJ 1994, 891
Заперечення не вважається поданим, якщо не сплачене мито за подання заперечення.
Підстави для заперечення

179

Заперечення може бути подане тільки на таких підставах:


  • об’єкт винаходу європейського патенту не є патентоспроможним у розумінні Статей 52-57;
  • у патенті не розкрито винахід настільки чітко і повно, щоб його міг здійснити спеціаліст у даній галузі;
  • об’єкт патенту виходить за межі змісту заявки в тому варіанті як її було подано.
Art. 99(1)

Art. 100
Guid. D-ІІІ, 5

Форма і зміст повідомлення про заперечення

180

Повідомлення про заперечення має бути подане в одному примірнику протягом встановленого періоду і містити обґрунтоване викладення мотивів заперечення. Це означає, що опонент має викласти щонайменше одну із підстав, на яких ґрунтується заперечення відповідно до Статті 100, а також зазначити факти, докази та аргументи, представлені на підтримку цієї підстави чи підстав. У іншому разі, заперечення буде відхилене як неприйнятне. Бажано використовувати бланк ЄПВ для заперечення (Форму 2300), в якій надається вся інформація, необхідна для того, щоб заперечення було прийнятним. Цю форму можна одержати безкоштовно в ЄПВ та в центральних відомствах промислової власності договірних держав, а також з веб-сайта ЄПВ (www.epo.org).


Art. 99(1)

R. 76

Guid. D-ІІІ, 3

Guid. D-ІІІ, 6
Заперечення може також бути подане факсом або в електронному вигляді за допомогою програмного засобу для електронного подання (див. пункти 123-128).


R. 2

Guid. D-ІІІ, 3.2

OJ 2009, 182
Перевірка повідомлення про заперечення на предмет його прийнятності

181

Відразу після отримання повідомлення про заперечення ЄПВ надсилає його без затримки власнику патенту і перевіряє його на предмет прийнятності. Опонента повідомляють про наявність недоліків у запереченні. Недоліки згідно з Правилом 77(1) мають бути виправлені протягом встановленого для подання заперечення періоду. Інші недоліки, які можуть бути виправлені, мають бути виправлені протягом встановленого ЄПВ періоду (як правило, протягом двох місяців). Якщо недоліки не виправляються в установлений строк, заперечення відхиляється як неприйнятне.


R. 77

Guid. D-IV, 1.2


Документи, які протиставляються на підтримку заперечення або як доказ, мають подаватись разом із повідомленням про заперечення. Якщо це не робиться, Відомство запрошує опонента подати їх протягом зазначеного ним періоду (як правило, протягом двох місяців). Якщо опонент не робить цього в установлений строк, то підрозділ із розгляду заперечень може прийняти рішення не враховувати будь-які аргументи, що базуються на цих документах.


R. 83

Guid. D-IV, 1.2.2.1


182

Відразу після закінчення періоду, передбаченого для подання заперечень, або періоду, установленого для виправлення недоліків чи надання доказів, власнику патенту пропонують подати свої зауваження стосовно заперечень, а також подати поправки, де доречно, протягом установленого ЄПВ періоду (зазвичай він становить 4 місяці). Будь-які виправлення, зроблені під час розгляду заперечення, мають бути обумовлені підставами для заперечення, згідно із Статтею 100, включаючи підстави для заперечення, не висунуті опонентом.


R. 79

Guid. D-IV, 5.2 R. 80

Guid. D-IV, 5.3

Розгляд заперечення по суті

183

Як тільки підготовка до проведення розгляду заперечення завершена, підрозділ з розгляду заперечень перевіряє, чи не ставлять під сумнів мотиви заперечення збереження чинності європейського патенту. У разі необхідності він запрошує сторони подати в установлений ним період свої зауваження стосовно своїх повідомлень або повідомлень від інших сторін.


Art. 101

R. 81

Guid. D-V, VI

Після отримання повідомлення, надісланого йому в такий спосіб, патентовласник може подати опис, формулу винаходу і креслення, змінені в разі необхідності. Пропозиції щодо внесення змін, подані запізно, можуть не розглядатися.


R. 81(3)

Guid. D-VI, 4.2

Guid. Е-ІІ

Guid. Е-VІІІ, 1.2
Якщо необхідно організувати усні слухання на прохання однієї зі сторін або на вимогу ЄПВ, яке вважає їх доцільними, сторони викликаються на них якомога швидше.


Art.116(1)

R. 115

Guid. D-VI, 1

У коментарі, що додається до виклику, підрозділ з розгляду заперечень наводить і пояснює питання, які, на його думку, потребують обговорення з метою прийняття рішення. Зазвичай коментар також містить попередню і незобов’язуючу думку підрозділу з розгляду заперечень щодо позицій сторін і, зокрема, щодо змін до патенту, поданих патентовласником. У той же час підрозділ з розгляду заперечень визначає остаточну дату для подання документів або змін у письмовій формі для підготовки усного слухання. Нові факти і докази, надані після цієї дати, можуть не розглядатися, за винятком прийнятих на підставі того, що предмет розгляду був змінений.


R. 116

Guid. D-VI, 3.2

Guid. Е-ІІІ, 8.6184

Якщо підрозділ з розгляду заперечень вважає, що мотиви заперечення перешкоджають збереженню чинності патенту, він анулює патент. Якщо підрозділ з розгляду заперечень вважає, що мотиви заперечення не перешкоджають збереженню чинності патенту в тому вигляді як його було видано, він відхиляє заперечення.


Art.101

R. 81

Guid. D-VIІІ


185

Якщо підрозділ з розгляду заперечень вважає, що патент можна залишити чинним у зміненій формі, він видає проміжне рішення про те, що патент і винахід, якого він стосується, після внесення патентовласником змін, відповідає вимогам ЄПК. Проти такого проміжного рішення дозволяється подання окремої апеляції.


Art.101(3)(а)

R. 82

Guid. D-VI, 7.2


186

Після того, як проміжне рішення стає остаточним, патентовласникові пропонується протягом трьох місяців сплатити мито за друк нового опису і подати переклад змінених пунктів формули винаходу двома офіційними мовами ЄПВ, іншими ніж мова діловодства.

Art. 82(2)

Guid. D-VI, 7.2.3


187

Якщо ці дії не виконуються у встановлений строк, їх можна правомірно виконати протягом двох місяців з моменту сповіщення, в якому йдеться про невиконання строку, за умови, що в цей двомісячний строк буде сплачено пеню.


R. 82(3)

Якщо одна із таких дій не виконується у цей строк, патент анулюється.


Art.101(3)


188

Договірні держави висувають ті самі вимоги щодо перекладу зміненого тексту, що і до перекладу опису до патенту (див. пункт 177 та Додаток V).


Art.65

Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка