Як одержати


VІ. Процедура обмеження обсягу прав та анулювання патентуСторінка9/14
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.54 Mb.
#12171
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

VІ.

Процедура обмеження обсягу прав та анулювання патенту


Art. 105а-с

R. 90-96

189

Як власник патенту ви можете клопотати про анулювання або обмеження вашого власного патенту. Ви можете подати клопотання у будь-який час після видачі патенту, після процедури заперечення, або навіть після завершення дії патенту. Однак клопотання про анулювання або обмеження, подане під час процедури розгляду заперечення стосовно європейського патенту, вважається таким, що не було подане, оскільки розгляд заперечення має перевагу. Якщо на момент подання заперечення триває розгляд обмеження дії патенту, цей розгляд зупиняється і мито за обмеження дії патенту повертається.


Art. 105а(2)

R. 93

Guid. D-Х, 2.1


190

Клопотання повинні подаватись безпосередньо до ЄПВ. До клопотання застосовуються загальні положення щодо подання європейської патентної заявки (див. Правило 35 і наступні) і необхідності послуг професійного представника для власників патентів, які не є мешканцями держав-учасниць (див. пункти 58-59). Крім того, клопотання вважається поданим лише тоді, коли сплачене мито за обмеження або анулювання патенту.


Art. 105а(1)

R. 35 ff

Art. 2 №10а RFees


191

Об’єктом процедури обмеження або анулювання є європейський патент як він був виданий або як він був змінений у ході процедури заперечення або (попередньої) процедури обмеження. Оскільки обмеження здійснюється шляхом внесення змін до формули винаходу, клопотання повинно містити повний перелік змінених пунктів формули винаходу (а також, за необхідності, опису та креслень). Якщо ці або загальні вимоги стосовно мов та представництва (див. пункти 42-45 та 58-66) не виконані, Відомство пропонує вам виправити недоліки протягом вказаного періоду, який зазвичай триває два місяці. Якщо ви не виправляєте недоліки протягом цього періоду, клопотання відхиляється як неприйнятне, однак можливе відновлення прав. Рішення про відхилення клопотання підлягає оскарженню.R. 90

R. 92(2)

R. 94

Guid. D-Х, 2.2, 3

Art. 122

192

Якщо клопотання стосується анулювання патенту і є прийнятним, експертний підрозділ анулює патент і повідомляє про це особі, яка подала клопотання.
Рішення набуває чинності з дати його публікації в Європейському патентному бюлетені.


Art. 105b(2)

R. 95(1)

Guid. D-Х, 4

Art. 105b(3)


Це застосовується з початку до всіх договірних держав, стосовно яких було видано патент. Патент не може бути анульований в одних державах, але залишатись чинним в інших.


Art. 64

Art. 67

193

Якщо клопотання про обмеження є прийнятним, експертний підрозділ продовжує розгляд клопотання. Основою розгляду є патент як він був виданий або як він був змінений у ході процедури заперечення або обмеження. Якщо як процедура заперечення, так і процедура обмеження уже мали місце, тоді основою розгляду є патент, змінений у ході процедури, останньої за часом Експертний підрозділ встановлює лише, чи змінена формула винаходу є обмеженою у порівнянні з формулою винаходу виданого або зміненого патенту і чи є вона ясною і стислою, підтримується описом і не містить матеріалу, що виходить за межі поданої заявки.


R. 90

Art. 84

Art. 123(2), (3)

194

Термін “обмеження” означає звуження обсягу охорони, передбаченого формулою винаходу. Пояснення або зміни, внесені лише для охорони різних об’єктів, не вважаються обмеженнями. Якщо існують певні недоліки, вам запропонують виправити їх упродовж періоду, який зазвичай триває два місяці.


Art. 105b(1)

R. 95

R. 132(2)

Guid. D-Х, 4.3-5


195

Якщо клопотання про обмеження є прийнятним, вас поінформують про це відповідним чином і запропонують сплатити необхідний збір за змінений опис та подати переклад зміненої формули винаходу двома іншими офіційними мовами протягом трьохмісячного періоду. Ця процедура є аналогічною процедурі заперечення. Якщо ви сплачуєте мито і подаєте переклад, як вказано вище, у встановлений строк, експертний підрозділ обмежує дію патенту. Якщо ні, клопотання буде відхилено. Опис до європейського патенту в обмеженому вигляді буде опубліковано, а вам буде видано нове свідоцтво.


Art. 105b(2)

R.95(3), (4)

Art. 2 №8 RFees

Guid. D-Х, 5

Art. 105с

R. 96, 74

196

Рішення про обмеження європейського патенту набуває чинності з дати його публікації в Бюлетені. Рішення про обмеження дії патенту обмежує його дію з моменту видачі.


Art. 105b(3)

Art. 68

Art. 21(3)(а)

VIІ.


Апеляційна процедура

Art.106-112

R. 99-103

Guid. E-XI
Подання апеляції

197

Апеляції можуть подаватись проти рішень Відділу приймання, експертних підрозділів, підрозділів з розгляду заперечень та правового підрозділу. Апеляція має призупиняючу дію, що означає, що оскаржуване рішення ще не є остаточним (не є формальним res judicata) і його дія призупиняється.


Art.106

198

Сповіщення про апеляцію має бути подане у письмовій формі протягом двох місяців від дати повідомлення про рішення, що оскаржується. Воно не вважається поданим, якщо не сплачено мито за подання апеляції. Письмове викладення мотивів апеляції має бути подане протягом чотирьох місяців від дати повідомлення про рішення, що оскаржується. Зазначений строк не може бути продовжений. Подальше діловодство згідно зі Статтею 121 не допускається.


Art.108

R. 126

Art. 2 №11 RFees


199

Сповіщення про апеляцію та викладення мотивів можна подати факсом або в електронному вигляді за допомогою програмного засобу для електронного подання. Реєстраційний відділ апеляційних палат зазвичай вимагає подання письмового підтвердження тільки тоді, коли якість поданого документа недостатньо висока. Інформацію про дійсність електронного підпису можна одержати в ЄПВ.


R. 2

OJ2003, 419

OJ 2009, 182

200

Сповіщення про апеляцію має містити:
(а) ім’я та адресу апелянта;
(b) зазначення рішення, що оскаржується;
(с) клопотання, в якому визначається об’єкт апеляції.


Art.107

R. 99, 100

R. 41(2)(с)


201

У викладенні мотивів апелянт має зазначити причини, з яких рішення повинне бути анульоване, або ступінь, до якого воно повинне бути змінене. Таким же чином слід подати факти і докази, на яких ґрунтується апеляція. Усі аргументи слід завжди подавати в письмовій формі, а не залишати їх для можливої усної процедури.
Реєстраційний відділ присвоює кожній апеляції номер справи, який слід використовувати протягом усієї процедури апеляції.
Попередній перегляд

202

Якщо підрозділ, рішення якого оскаржується, вважає апеляцію прийнятною і належним чином обґрунтованою, він повинен виправити своє рішення протягом трьох місяців після отримання викладення мотивів. Якщо апеляцію не можна визнати прийнятною протягом цього періоду, вона має бути передана без затримки до апеляційної палати.
Якщо апелянту висунуто заперечення іншою стороною діловодства (зокрема, в процедурі заперечення), попередній перегляд не дозволяється.


Art.109

Guid. E-XI, 7
Стадії процедури в апеляційних палатах
203

Апеляційні палати приймають рішення щодо апеляцій на другій та останній інстанції. Члени апеляційних палат є незалежними. При прийнятті рішень вони не підпорядковані будь-яким директивам, а лише виконують умови ЄПК. Процедура в апеляційних палатах викладена в Правилах процедури, опублікованих в Офіційному бюлетені (Official Journal).


Art.23(3)

OJ2003, 89, 419

OJ 2004, 541
Технічні апеляційні палати несуть відповідальність за апеляції проти рішень експертних підрозділів, що стосуються відхилення європейських патентних заявок або відмови у видачі європейських патентів, а також за апеляції проти рішень підрозділів з розгляду заперечень.


Art.21(3)(а), (4)
Технічні апеляційні палати складаються, як правило, із трьох членів (двох експертів, компетентних у галузі техніки, і одного експерта, компетентного в галузі права) і можуть бути розширені до п’яти членів (складатись з трьох експертів, компетентних у галузі техніки, і двох експертів, компетентних в галузі права), якщо компетентний в галузі права експерт був введений до складу підрозділу першої інстанції, або якщо апеляційна палата вважає, що характер апеляції цього потребує (розширений склад – Стаття 21(3) (а) та (b)).


Art.21(3)(а), (b)
Якщо технічні апеляційні палати не є компетентними – зокрема у випадках заперечень проти рішень Приймального відділу або правового підрозділу - такими процедурами займається правова апеляційна палата, що складається з трьох експертів, компетентних у галузі права.


Art.21(3)(с)

204

Для забезпечення однакового застосування законодавства, або коли виникає важливе правове питання, розгляд може передаватись до Розширеної апеляційної палати. Апеляційна палата під час діловодства за справою може за власної ініціативи, або за клопотанням сторони, передати на розгляд Розширеної апеляційної палати будь-яке питання, якщо вона вважає, що необхідне рішення для згаданих цілей. Рішення Розширеної апеляційної палати є обов’язковим для апеляційної палати, яка до неї звернулась. Президент ЄПВ може направити правове питання до Розширеної палати, якщо дві апеляційні палати винесли різні рішення щодо цього питання.


Art.22,

Art. 112

OJ 2007, 303

205

Положення, що стосуються процедури в підрозділі, який виніс оскаржуване рішення, в основному застосовуються з відповідними змінами до процедури апеляції та розгляду клопотання про перегляд рішення. Протягом розгляду апеляції апеляційна палата пропонує сторонам протягом зазначеного періоду подати зауваження до власних повідомлень або до зауважень, поданих іншою стороною.


Art. 110

R. 100

Усні слухання можна проводити на прохання однієї зі сторін або на вимогу ЄПВ.


Art. 116

206

Під час винесення рішення щодо апеляції апеляційна палата може застосувати будь-які повноваження в межах компетенції підрозділу, який виніс оскаржуване рішення, або передати справу цьому підрозділу для її подальшого розгляду. В останньому випадку, підрозділ зв’язаний мотивами рішення (ratio decidendi) апеляційної палати, оскільки факти ті ж самі.


Art. 111
Клопотання про перегляд рішення

207

Будь-яка сторона, що бере участь у процедурі апеляції, інтересам якої рішення апеляційної палати завдало шкоду, може подати клопотання про перегляд рішення Розширеною апеляційною палатою. Проте такі клопотання можуть подаватись лише на тій підставі, що склад палати був неправильним, або що виникло значне порушення або будь-який інший значний процедурний дефект щодо права бути заслуханим, або що на рішення могла впливати злочинна дія. Заперечення повинні бути подані протягом діловодства за апеляцією.


Art. 112а

R. 104-107

Art. 113
Як правило, клопотання повинні подаватись протягом двох місяців після повідомлення про рішення апеляційної палати. Клопотання не вважається поданим, поки не сплачено відповідне мито.


Art. 112а(4)

Art. 2 №11а RFees

Якщо клопотання про перегляд рішення є прийнятним і таким, що може бути взято до уваги, Розширена апеляційна палата анулює рішення апеляційної палати і наказує повторно відкрити діловодство апеляційної палати, відповідальної за це, а також компенсувати мито, сплачене за подання клопотання про перегляд рішення.


Art. 112а(5)

R. 108

R. 110


VIІI.

Виділені заявки

208


Звичайною причиною для подання виділеної європейської заявки є невідповідність первинної заявки вимогам щодо єдності винаходу (див. пункт 69) і незгода заявника щодо її обмеження.

Art.82

Art. 76

R. 36

Guid. А-IV, 1

Guid. C-VI, 9.1


209

Виділену заявку можна подати тільки на об’єкт винаходу, який не виходить за межі змісту поданої первинної заявки. За умови виконання цієї вимоги і формальних вимог щодо дати подання (див. пункт 136 і наступні), виділена заявка вважається поданою у день подання первинної заявки і має ту саму дату пріоритету.


Art. 76(1), друге

речення;

Art. 80

Guid. А-IV,1.2

Guid. C-VI, 9.1.1

Усі договірні держави, зазначені в первинній заявці на час подання виділеної заявки, вважаються зазначеними в останній. Однак договірні держави, зазначення яких були відкликані або вважаються відкликаними для первинної заявки на дату подання виділеної заявки, не можуть бути зазначені для виділеної заявки.


Art. 76(2)

Guid. А-ІV, 1.3.4


210

Виділена заявка може бути подана стосовно будь-якої більш ранньої європейської патентної заявки, яка знаходиться на розгляді. Заявка знаходиться на розгляді до (але не включаючи) дати публікації повідомлення про видачу європейського патенту в Європейському патентному бюлетені або дати, на яку заявка була відхилена, відкликана або стала вважатись відкликаною. Виділена заявка має бути подана протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців після надсилання першого повідомлення експертного підрозділу стосовно найбільш ранньої з серії попередніх заявок,щодо якої було надіслано повідомлення. Однак, виділена заявка може також бути подана протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців після будь-якого повідомлення, в якому експертний підрозділ висунув заперечення на підставі того, що у більш ранній (первинній) заявці не було виконано вимогу щодо єдності винаходу. Відновлення прав можливе стосовно строку подання (див. пункт 226).


R. 36(1)

Art. 82

Guid. А-IV, 1.1.1

OJ2002, 112

211

Виділені заявки мають бути подані безпосередньо до ЄПВ у Мюнхені, Гаазі або Берліні. Їх також можна подавати з використанням програмного забезпечення ЄПВ для подання в режимі он-лайн. Виділені заявки необхідно подавати мовою діловодства первинної заявки. Якщо первинна заявка не була подана мовою діловодства, виділена заявка може бути подана тією ж мовою, що і первинна заявка.


R. 36(2)

Guid. А-IV, 1.3

Guid. А-VІІІ, 1.3.3


212

Щодо мита, яке має бути сплачене стосовно європейської виділеної заявки, а також щодо строків сплати мита і правових наслідків їх недотримання, див. пункти 119-122.
Збір за пошук відшкодовується повністю або частково, в залежності від того, наскільки пошук може ґрунтуватись на пошуковому звіті, складеному для первинної заявки.


Art. 9 RFees
Якщо виділена заявка подається пізніше ніж через два роки після дати подання первинної заявки, заявник повинен сплатити несплачене річне мито (див. пункти 213-216), не пізніше ніж через чотири місяці від дати подання виділеної заявки. Якщо мито не сплачене в належний строк, його все ж можна правомірно сплатити протягом шести місяців від дати закінчення належного строку, за умови, що в той самий строк сплачується додаткове мито (див. пункт 215).


R. 51(3)

Art. 86(1)
Після подання кожна виділена заявка розглядається як незалежна патентна заявка.

IХ.

Річне мито
213

До ЄПВ сплачується річне мито стосовно європейської патентної заявки. Воно сплачується за третій і за кожний наступний рік, рахуючи з дати подання заявки.

Art. 86

Art. 2 №4 RFees

R. 51

OJ1984, 272

214

Річне мито за рік, що наступає, підлягає сплаті в останній день місяця, на який припадає черговий річний строк від дати подання заявки. Щодо розмірів мита та способів його сплати див. пункти 121 та 122.


R. 51(1)

215

Мито можна правомірно сплатити протягом шести місяців після належної дати, за умови, що протягом цього періоду буде сплачено додаткове мито в розмірі 50% від несплаченого на визначену дату річного мита. ЄПВ, як правило, надсилає вам повідомлення; однак ви не можете висловлювати будь-які претензії посилаючись на відсутність такого повідомлення. Річне мито не можна правомірно сплатити вперед ранише ніж за три місяці від дати, на яку його необхідно сплатити.


R. 51(2)

Art. 2 №5 RFees

Guid. А-ХІ, 5.2.4


216

Якщо річне мито і будь-яке додаткове мито не було сплачене на визначену дату, заявка вважається відкликаною. Її подальший розгляд згідно зі Статтею 121 неможливий, але ви можете подати клопотання про відновлення прав згідно зі Статтею 122 (див. також пункт 226).


Art.86(1)

R. 135

R. 136

217

Останнє річне мито стосовно європейської патентної заявки охоплює рік видачі патенту, в якому було опубліковане повідомлення про видачу патенту (див. пункт 168 і наступні).


Art.86(2)

218

Річне мито за наступні роки протягом строку дії європейського патенту (див. пункт 5, останній параграф) сплачується до центральних відомств промислової власності зазначених держав. Щодо подальшої інформації див. брошуру «Національне законодавство, що стосується ЄПК» (див. пункт 4).


Art.63

Art. 141

X.

Загальні положення щодо періодів

219

Додаток VI містить схеми, що ілюструють дії, які заявники повинні здійснити протягом періодів, встановлених ЄПК.

Art. 120-122

R. 131-136

Guid. E-VIII
Принцип полягає в тому, що період відраховується з дня, наступного за днем, коли відбулась відповідна дія. Стосовно повідомлення, дією вважається отримання повідомлення, з урахуванням положень, що стосуються повідомлення. Загальна процедура, що застосовується у цих випадках, наводиться нижче. Закінчення періоду регулюється Правилом 131(3)-(5). У певних конкретних випадках строк може бути продовжений згідно з Правилом 134.


R. 131

Guid. E-VIII, 1.4
Період вважається дотриманим, якщо документ, отриманий із запізненням, був відправлений поштою або переданий визнаній Президентом ЄПВ службі доставки (Chronopost, DHL, Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet або UPS) принаймні за п’ять календарних днів до закінчення відповідного строку, за винятком випадку, коли документ був отриманий пізніше ніж через три місяці після дати закінчення строку.


R. 133

Спеціаль­ний випуск № 3

OJ2007, I.1

220

Встановлений ЄПВ період може також бути продовжений за умови, що клопотання про продовження строку подається до його закінчення. Проте, клопотання про продовження строку, загальний період якого становитиме більше шести місяців, буде прийнятним лише в особливих випадках.


R. 132(2)

Guid. E-VIII, 1.6

OJ1989, 180

OJ1994, 229

221

Усі рішення, виклики, повідомлення та сповіщення, від яких відраховується період, передаються як офіційні повідомлення.

Art.119

R. 125-129

Guid. E-I

Як правило, повідомлення надсилаються у формі рекомендованого листа, який вважається доставленим на десятий день після його відправлення, крім випадків, коли сповіщення не було доставлено адресату або доставлено на більш пізню дату.


R. 127

Пропущені строки
222

Якщо строк пропущений, ви підпадаєте під правові санкції, такі як відхилення заявки або повна чи часткова втрата прав, які відбуваються без рішення Відомства. Такі санкції, якщо застосовуються, включають втрату права пріоритету внаслідок невчасного подання пріоритетного документа, або визнання заявки відкликаною внаслідок неподання в зазначений строк відповіді на повідомлення ЄПВ.


Guid. E-VIII, 1.8


223


Якщо ЄПВ вважає, що права були втрачені без прийняття рішення, воно повідомляє про це вас.

R. 112 (1)

Guid. E-VIII, 1.9.1, 1.9.2
Якщо ви вважаєте, що дані, якими володіє ЄПВ, є неточними, ви можете протягом двох місяців після отримання повідомлення подати клопотання щодо винесення рішення з цього питання. Рішення приймається лише в тому випадку, якщо ЄПВ дотримується своєї думки, і будь-яке прийняте рішення підлягає апеляції. Якщо рішення не приймається, ЄПВ інформує вас про анулювання втрати прав.


R. 112(2)

Guid. E-VIII, 1.9.3

Виконання пропущеної дії
224

ЄПК передбачає виконання пропущених дій залежно від характеру пропущеного строку.


Guid. E-VIII, 2


225

Якщо ви пропускаєте термін по відношенню до ЄПВ, зазвичай достатньо подати клопотання про подальший розгляд заявки. Клопотання про подальший розгляд заявки повинно підтверджуватись сплатою збору протягом двох місяців від дати отримання повідомлення про невиконання терміну або втрату прав. Пропущена дія має бути виконана протягом цього періоду. Немає необхідності обґрунтовувати клопотання. Подальший розгляд неможливий стосовно деяких термінів, перелік яких надається в Статті 121 та Правилі 135(2).


Art. 121

R. 135

Guid. E-VIII, 2.1

226

Відновлення прав (restitutio in integrum) можливе стосовно термінів, для яких подальший розгляд неможливий. Однак ви можете скористатись ним лише в тому випадку, якщо ви не змогли дотримати строк, незважаючи на усі вжиті вами заходи, яких вимагали обставини.
Якщо ви дієте через представника, ваша заявка про відновлення буде задоволена тільки в тому разі, якщо представник також вжив заходів, які вимагались від заявника згідно зі Статтею 122(1).


Art.122

R. 136

Guid. E-VIII, 2.2

227

Відновлення прав виключається стосовно пропущення строків, для яких можливий подальший розгляд, і стосовно періоду для подання клопотання про відновлення прав. Однак відновлення прав можливе стосовно строку для подання клопотання про подальший розгляд.


Art.122(4)

R. 136(3)

Guid. E-VIII, 2.2.4

228

Клопотання про відновлення прав повинні бути подані протягом двох місяців після усунення причин невідповідності. Пропущена дія повинна бути виконана протягом того ж самого періоду. Клопотання приймаються тільки протягом одного року безпосередньо після дати пропущеного строку. Однак клопотання про відновлення прав стосовно будь-якого періоду, зазначеного у Статті 87(1) та у Статті 112а(4) повинні бути подані протягом двох місяців після завершення цього періоду.

У клопотанні мають бути викладені підстави, на яких воно ґрунтується, а також надані факти, на які воно спирається. Доти, доки мито за відновлення прав не сплачено, клопотання вважається неподаним.R. 136

Guid. E-VIII, 2.2.5

Додаток 1


Схема процедури видачі європейського патенту
Загальний огляд процедури
((Збі

Початок див. на попередній сторінці
ДОДАТОК ІІ
Спеціальний випуск №3, OJ 2007, F.1.


Повідомлення Європейського патентного відомства від 14 липня 2007 року стосовно програми прискореного розгляду європейських патентних заявок – “PACE”4.
Набуття чинності переглянутої Європейської патентної конвенції (ЄПК 2000) означає оновлення прийнятої програми PACE. Крім змін до процедури видачі європейського патенту, внесених в ЄПК 2000, переглянута програма PACE також враховує звіт про розоширений європейський пошук (EESR), введений у 2005 році.
Як і раніше, РАСЕ надає можливість заявникам, які бажають, щоб їхні заявки розглядались швидко, отримати звіт про пошук, перше повідомлення експертизи та будь-яке повідомлення згідно з Правилом 71(3) ЄПК у дуже стислі строки5. Це також стосується висновку стосовно патентоспроможності (згідно з Правилом 62(1)ЄПК), який надсилається заявнику разом зі звітом про пошук.
Подробиці щодо програми PACE, включаючи будь-які особливості стосовно заявок Євро-РСТ, наводяться нижче.
1. Прискорений розгляд європейських патентних заявок, як правило, здійснюється за письмовим клопотанням. ЄПВ не публікує клопотання про прискорений пошук і/або експертизу (клопотання РАСЕ), і за рішенням Президента від 12 липня 2007 року6, вони не викладаються для загального ознайомлення, за умови, що вони подаються з використанням бланка ЄПВ 10057 або на окремому аркуші паперу.
Пошук
2. Для європейських патентних заявок, в яких не заявляється пріоритет (перші подання),8 Відомство завжди проводить прискорений пошук; не потрібно подавати окреме клопотання про проведення пошуку. У таких випадках Відомство гарантує, що заявники отримають свої звіти про пошук, як правило, протягом шести місяців з дати подання заявки.
3. Для європейських патентних заявок, в яких заявляється пріоритет (другі подання), клопотання про проведення прискореного пошуку можна подавати одночасно з поданням заявки. У таких випадках Відомство робить все можливе, щоб видати звіт про пошук якнайшвидше.

4. Однак, у будь-якому випадку прискорений пошук можливий тільки тоді, коли матеріали заявки під час подання є достатньо повними для здійснення пошуку. Це означає, зокрема, надання на цей час Відомству формули винаходу, опису, необхідних перекладів, та, за потреби, креслень і переліків послідовностей, які відповідають правилам стандартного представлення послідовностей нуклеотидів або амінокислот. Зокрема, процедура згідно з РАСЕ неможлива, якщо використовується можливість посилання на попередню заявку (див. Правило 40(1)(с) разом з (2) ЄПК) або наступного подання частин опису, або креслень згідно з Правилом 56 ЄПК, а також якщо формула винаходу подається пізніше.


Експертиза
5. Клопотання про прискорену експертизу може бути подане в письмовій формі під час подання європейської патентної заявки, за умови, що одночасно обов’язково9 подається клопотання про експертизу у відповідь на звіт про пошук або пізніше.
Для заявок Євро-РСТ клопотання може бути подане під час або після входження в європейську фазу в ЄПВ10. Якщо клопотання подається під час входження, прискорений розгляд охоплює формальну експертизу11, складання звіту про додатковий європейський пошук і експертизу по суті.
6. Якщо подається клопотання про прискорену експертизу, Відомство робить все можливе, щоб видати перше повідомлення експертизи протягом трьох місяців від дати отримання експертним підрозділом заявки або клопотання про прискорену експертизу (того, що надійшло останнім).
Відомство намагається всі наступні повідомлення експертизи видавати протягом трьох місяців від дати отримання відповіді заявника, за умови, що вона отримана протягом строку, встановленого експертним підрозділом у його попередньому повідомленні, і в ній розглянуті всі порушені питання.
Прискорена експертиза може ефективно проводитись тільки у взаємодії заявника з Відомством.
Інші способи прискорення європейської процедури видачі патенту
7. До отримання звіту про пошук, заявник може відмовитись від права на отримання запрошення згідно з Правилом 70(2) ЄПК і подати відповідно клопотання про проведення експертизи незважаючи на результати пошуку. У такому випадку, згідно з Правилом 62 ЄПК, звіт про європейський пошук видається разом з першим повідомленням експертизи замість висновку про патентоспроможність. Швидка і повна відповідь заявника сприятиме швидкому продовженню розгляду заявки.
8. Заявник може подати відповідь по суті на звіт про пошук, або – у випадку заявки Євро-РСТ, яка входить в європейську фазу в ЄПВ як зазначеному відомстві, – на звіт про розширений міжнародний пошук, не очікуючи першого повідомлення експертизи. Відповідь «по суті» означає обґрунтовані зауваження або відповідні зміни до заявки.
Каталог: i upload -> file
file -> Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Міністерствоосвітиінаукиукраїн и державний департамент інтелектуальної власності
file -> Державна службаінтелектуальноївласностіукраїн и
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
file -> П ерелік патентної документації на cd-rom та dvd, наявної у фгк
file -> Аналіз промислової стратегії підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка