Єдність та відмінність категорій "попит" і "потреба"



Сторінка1/7
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

“МАРКЕТИНГ”

 1. Єдність та відмінність категорій “попит” і “потреба”

Потреба-це нужда,яка прийняла специфічну форму відповідно до культурного укладу і особистості індивіду.

(нужда-це відчуття нестачі чогось)



Піраміда потреб Маслоу:

 1. Вторинні потреби

(самовиражені )

 • Потреби в суспільному визнанні й отриманні належного соціального статусу

 • Потреби в контактах

 1. Первинні потреби

 • Потреби в безпеці й захищеності

 • Фізіологічні потреби

Попит-платоспроможна потреба.

Види попиту:

 1. Негативний

 2. Нульовий-відсутність попиту

 3. Зменшуючийся

 4. Непостійний(сезонний,нерегулярний)

 5. Скритий(латентний)-попит,який може з’явитися в перспективі

 6. Повний(повноцінний)

 7. Надлишковий(ажіотажний)

 8. Оманливий(50млн.телевізорів)

 9. Нераціональний(всі курять,але це шкідливо)

 10. Повсякденний

 11. Особливий(на унікальні товари)

 12. Інфляційний(на товари,які не знецінюються)

 1. Сутність та сучасні визначення поняття "маркетинг".

Маркетинг-(від англ.market-ринок,торгівля,продаж,комерційна діяльність;за іншою версією,-від market getting- завоювання ринку)виник на початку ХХ ст. у США.

Існує багато визначень поняття “маркетинг”.Ітак,деякі з них: Маркетинг-це система взаємопов’язаних дій щодо планування та втілееня в життя задуму, ціноутворення, просування та розподілу ідей, товарів, послуг завдяки обміну,котрий задовольняє потреби.

Маркетинг-це процес вивчення і формування споживчих запитів і переваг, а також використання всіх ресурсів і засобів фірми для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів (Ф.Котлер,1990)

Інакше кажучи, маркетинг-це аналіз, планування,реалізація та контроль за втіленням “суміші”маркетингових рішень стосовно продуктк фірми, його ціни, системи просування та розподілу, а також надій і сподівань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей та завдань,що постають перед фірмою, яка прагне завоювати цільовий ринок.



 1. Об”єкти та суб'єкти маркетингу.

Об’єкти маркетингу:

1) Споживачі (цільові покупці) – вони є головним об’єктом м.

2) Конкуренти;

3) Маркетингові посередники.

Суб’єкти маркетингу-це підприємства,організації чи окремі особи ,між якими існують маркетингові зв’язки.

Суб’єктами ринку є :



 • виробник

 • посередник

 • споживачі

 • конкуренти

Суб’єкти маркетингу:продуценти товарів та послуг; організації обслуговування; оптова торгівля (організація чи люди, які придбають продукцію для перепродажу її у роздрібній торгівлі і (або) промисловим організаціям і комерційним підприємствам) , роздрібна торгівля (організація або люди, діяльність яких пов’язана з продажем товарів та послуг кінцевим споживачам); споживачі (організації, люди, які придбають товари або послуги для використання у своїй діяльності); кінцеві споживачі (родина або людина, які купують товари чи послуги для особистого, сімейного або домашнього споживання); маркетингові фірми і спеціалісти (організації чи люди , які спеціалізуються на конкретних маркетингових функціях); контактні аудиторії, засоби масової інформації.



 1. Сутність та еволюція концепцій маркетингу.

Концепція маркетингу-це система науково обгрунтованих уявлень про закономірності виробничо-збутової діяльності підприємств,організацій чи окремих осіб в умовах ринкової економіки.

Концепція пасивного(пасивного, інструментального маркетингу). Вона включала:

1.виробничу концепцію маркетингу (застосовувалась на початку ХХст.; в центрі своєї уваги ставила виробництво;за ринковий орієнтир брала попит. Інструментарій: обсяги виробництва, собівартість)

2.товарну концепцію(до сер. 20-х рр. Центр уваги:продукт(послуга);ринковим орієнтиром також слугує попит. Інструментарій: якість функціональні характеристики, асортимент)

3.Збутова концепція(до сер. 30-х рр. Центр уваги:система збуту.Ринковий орієнтир також попит. Інструментарій:методи торгівлі, мистецтво продажу, канали розподілу,посередники)

Концепція ринкового(управлінського, організаційного) маркетингу. Застосовувалась до початку 60-х рр.В центрі уваги:комплекс”виробництво-збут”.Ринковим орієнтиром на даному етапі слугує попит,запити. Інструментарій: маркетингові дослідження, програми маркетингу, marketing-mix.

Сучасна концепція стратегічного(активного) маркетингу. На відміну від попередніх орієнтир не ринковий попит,а потреби. В центрі уваги концепції комплекс"”ідприємство-ринок”.Інструментарій: стратегічні плани маркетингу.


 1. Концепція маркетингу

Ця концепція передбачає визначення потреб, цільових ринків і задоволення попиту за рахунок більш ефективного виробництва ніж у конкурентів.Тут фірма орієнтується на задоволення потреб визначеної групи споживачів.

По своїй суті концепція маркетингу – це орієнтація на нужди і потреби клієнтів, яка підкріплюється комплексними зусиллями маркетингу, націленими на створення споживчого задоволення в якості основи для досягнення цілей організаціі.



 1. Реальні і потенційні потреби покупців

 2. Потенційні можливості ринку

 3. Ресурси виробництва. Програма маркетинг

 4. Просування товарів і послуг на ринку

5. Покупець

 1. Концепція вдосконалення виробництва.

Ця концепція передбачає, що покупець буде надавати переваги широкодоступній продукції з низькими цінами. Тому підприємство повинно сконцентрувати свої зусилля на вдосконаленні вир-ва та підвищенні ефективності системи розподілу.

 1. Дослідження можливостей виробництва

 2. Випуск продукції

 3. Просування продукції на ринок

 4. Продаж на ринку по низьких цінах.

 1. Концепція вдосконалення товару.

Ця концепція передбачає, що покупець надає перевагу кращій якості, експлуатаційним властивостям,тому під-во повинно сконцентрувати увагу на покращенні якості даного товару.

 1. Дослідження можливостей поліпшення якості

 2. Виробництво товарів

 3. Просування товарів

 4. Продаж товарів на ринку по прийнятних цінах

 1. Концепція збуту.

Ця концепція передбачає, що покупці будуть купувати товари в достатній кількості у тому випадку, якщо постійно додавати зусиль для просування товарів на ринку і стимулювати їх продаж.

 1. Дослідження ринку

 2. Виробництво товарів

 3. Стимулювання продажу товарів на ринку

 4. Збільшення об’ємів продажу товарів на ринку.

 1. Концепція соціально-етичного маркетингу.

В останній час з’явилась концепція соціально-етичного маркетингу.

Вона передбачає встановлення потреб покупців і їх задоволення з більшою ефективністю ніж конкуренти з урахуванням інтересів зростання добробуту всіх членів суспільства, ціль фірми в таких випадках – забезпечення добробуту споживача і суспільства в цілому.



 1. Особливості та цілі сучасного маркетингу.

Маркетинг-це процес вивчення і формування споживчих запитів і переваг, а також використання всіх ресурсів і засобів фірми для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів (Ф.Котлер,1990)

Інакше кажучи, маркетинг-це аналіз, планування,реалізація та контроль за втіленням “суміші”маркетингових рішень стосовно продуктк фірми, його ціни, системи просування та розподілу, а також надій і сподівань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей та завдань,що постають перед фірмою, яка прагне завоювати цільовий ринок.

Маркетинг орієнтується на “створення” забезпечених споживачів як ключ до прибутку і досягнення переваги в конкурентній боротьбі. В той час як інші підрозділи та функції орієнтовані на їх внутрішні потреби і проблеми, маркетинг орієнтований зовнішньо на споживачів, перспективи, конкурентів і розширення сфери діяльності.

Цілі маркет-гу:



 • (основна)-сприяти в-ву того,що споживається, а не продажу того, що виробляється

 • обоюдна вигода виробника і споживача досягнення найкращих ек. результатів.

 1. Тенденції розвитку сучасного маркетингу.

 1. Збільшення інвестицій в розвиток маркетингової діяльності

 2. розвиток маркет. інфраструктури

 3. техніч. вдосконалення маркет. діяльності

 4. підвищення ролі підприємницької культури і культури маркетингу

 5. зміни цільової орієнтації

 6. опанування мар-гу в нових галузях.

 1. Сутність та види попиту в маркетингу.

Попит-це побажання споживача з урахуванням його реальної купівельної спроможності. По суті, саме з цим поняттям повсякденно має справу підприємець, розв’язуючи тактичні і оперативні маркетингові завдання.

Існують такі види попиту:

 1. Негативний –покупець може,але не хоче купувати даний товар,оскільки ставиться до нього негативно.

 2. Нульовий-покупець може купити, але не купує товар, оскільки ставиться до нього байдуже, або взагалі не знає про його існування.

 3. Спадний-обсяги закупівель товару безперервно зменшуються.

 4. Непостійний(сезонний,нерегулярний)-обсяги закупівель товару коливаються протягом року.

 5. Латентний-попит,який може з’явитися в перспективі;існує у вигляді запитів або окремих покупок.

 6. Повний(повноцінний)-досить високий з погляду комерційних вигод продавця;

 7. Надлишковий(ажіотажний)-досить високий, але внаслідок штучно створених обставин

 8. Оманливий-повноцінний протягом короткого часу,але такий, що не має перспектив у майбутньому;

 9. Небажаний(нераціональний)-високий попит на товари ,не бажані з погляду етичних норм,або соціальних стсндартів суспільства;

 10. Повсякденний(перманентний)-сталі обсяги продажу за короткі проміжки часу(день, тиждень);

 11. Особливий(на унікальні товари)

 12. Інфляційний-на товари, які купуються з метою збереження вартості грошових заощаджень від інфляційного знецінення.

 1. Сутність сучасного маркетингу.

Маркетинг-це процес вивчення і формування споживчих запитів і переваг, а також використання всіх ресурсів і засобів фірми для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особливої користі споживачів (Ф.Котлер,1990)

Інакше кажучи, маркетинг-це аналіз, планування,реалізація та контроль за втіленням “суміші”маркетингових рішень стосовно продуктк фірми, його ціни, системи просування та розподілу, а також надій і сподівань фірми, тобто це ключ до досягнення цілей та завдань,що постають перед фірмою, яка прагне завоювати цільовий ринок.

Маркетинг орієнтується на “створення” забезпечених споживачів як ключ до прибутку і досягнення переваги в конкурентній боротьбі. В той час як інші підрозділи та функції орієнтовані на їх внутрішні потреби і проблеми, маркетинг орієнтований зовнішньо на споживачів, перспективи, конкурентів і розширення сфери діяльності.


 1. Принципи маркетингу.

Маркетинг як спосіб діяльності підприємців і специфічний спосіб господарювання в умовах ринкових відносин грунтується на певних принципах:

 • вільний вибір мети і стратегії функціонування і розвитку, концентрація всіх зусиль на вирішальних напрямках діяльності;

 • відкритість до споживача, його побажань і потреб;

 • спрямованість на кінцевий результат виробничо-збутової діяльності, а також на довготривалу перспективу розвитку фірми;

 • комплексний підхід до вирішення проблем, який передбачає визначення цілі відповідно до ресурсів і можливостей фірми;

 • оптимальне використання в упрвлінні централізованих і децентралізованих засад, тобто постійний пошук і реалізація резервів, підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності через залучення до творчої роботи всіх прцівників фірми;

 • активна політика, яка полягає в наступальній стратегії розвитку фірми щодо нововведень, виробництва і ринку, випереджання конкурентів;

 • науковий підхід до вирішення маркетингових проблем;

 • гнучкість у досягненні поставленої мети через швидке пристосування до зміни умов навколишнього середовища;

 • вартісність;

 • наявність відповідної інфраструктури та фахівців.

 1. Цілі маркетингу.

Цілі маркет-гу:

 • (основна)сприяти в-ву того, що споживається, а не продажу того, що виробляється

 • обоюдна вигода виробника і споживача досягнення найкращих ек. Результатів

Загальними цілями М. є:

1) досягнення максимально можливого високого споживання, що створює умо-ви для максимального зростання вир-ва, зайнятості, багатства;

2) досягнення максимальної споживчої задоволеності;

3) надання найширшого вибору, гранич-ної можливої різноманітності товарів;

4) максимальне підвищення якості життя (якість, кількість асортименту, доступ-ність і вартість товарів; якість фізичного сережовища; якість культурного життя);

5) взаємна вигода споживача і вироб-ка



 1. Стратегічні задачі маркетингу.

Відповідно до принципів маркетинг виконує ряд стратегічних, тактичних і оперативних завдань.

Найважливіші стратегічні задачі маркетингу:



 1. Визначення стратегії поведінки фірми на ринку

 2. Встановлення і освоєння цільових ринків

 3. Створення власних товарів

 4. Створення комунікаційних і збутових систем

 5. Розробка маркет. програм

 6. Формування побажань споживачів.

 1. Сутність та види основних функцій маркетингу.

Згідно із завданнями ,основними функціями маркетингу є:

 1. Комплексне вивчення ринку і проблем, пов’язаних із маркетингом;

 2. узгодження параметрів характеристик та цін на продукцію з побажаннями і смаками споживачів;

 3. планування розподілу та збуту продукції;

 4. фізичний розподіл продукції;

 5. забезпечення комунікаційних взаємозв’язків зі споживачами,

 6. реалізація угод;

післяпродажний сервіс, наладка, зворотний зв’язок.

 1. Тактичні задачі маркетингу.

Основними тактичними задачами можна назвати такі:

 • виявлення існуючих і потенційних побажань та попиту на товари (послуги) і на цій підставі обгрунтування доцільності їх виробництва чи надання;

 • організація робіт для створення нової продукції, яка позитивно відрізняється своєю якістю, конкурентноспроможністю і зручністю для споживача від таєї, що вже є на ринку, модифікація продукції, її онвлення, узгодження її споживчих якостей з потребами ринку;

 • планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності фірми;

 • організація й удосконалення системи і методів розподілу і збуту продукції;

 • реалізація марк. політики просування

 • реалізація маркетингової політики цін;

 • здійснення заходів щодо системи маркетингової комунікації;

 • регулювання і спрямування всієї діяльності фірми, включаючи оперативне керівництво виробництвом, транспортуванням, упаковкою, реалізацією продукції, рекламою,сервісом, на досягнення поставленої мети;

 • аналіз маркетингової діяльності фірми.

 1. Основні напрямки класифікації маркетингу.

1.В залежності від орієнтації маркетингової діяльності, маркетинг поділяється на:

 • продуктовий

 • споживчий

 • змішаний

2.В залежності від сфери маркетингової діяльності:

 • маркет. споживчих товарів

 • промислових товарів

 • торговий

3.В залежності від періоду, на який розробляється маркет. політика підприємства:

 • стратегічний

 • тактичний

 • оперативний

4.В зал. від видів попиту:

 • конверсійний

 • стимулювальний

 • ремаркетинг

 • синхромаркетинг

 • розвивальний

 • демаркетинг

 • тактичний

 • з метою протидії

 • індивідуальний

5.В зал. від об’єктів уваги, кінцевих цілей і засобів їх досягнення:

 • виробничий

 • товарний

 • збутовий

 • ринковий( суто маркетинговий)

 • розвинутий

6.В зал від мети діяльності:

 • комерційний

 • некомерційний

7.В зал від міри координації маркет ф-цій:

 • інтегрований

 • неінтегрований

8.В зал. від видів прод-ї:

 • товарів

 • послуг

9.В зал від рівня діяль-сті:

 • макромаркетинг

 • мікромаркетинг

10.В зал. від міри диференціації марк. д-сті:

 • глобальний

диференційований

 1. Ринкова частка фірми як основний показник ефективності її

маркетингової діяльності.

Фірма на власний розсуд може зберегти чи збільшити свою частку ринку. Частка ринку – показник доходу конкретної фірми стосовно загального доходу всіх фірм галузі від продажу.



Частка ринку – це узагальнюючий показник доступності марки. Розраховується:

ЧР=ІР*ВПР*СЧО,або

ЧР=ЕР*СЧО, де

ІР (інтенсивний розподіл), -хар-зує доступність товару як відношення к-ті магазинів, в яких представлена дана марка товару до заг. к-ті магазинів, де є подібні товари.

ВПР –відносне покриття ринку даною маркою; хар-ся як вінош-ня ЕР до ІР.

СЧО( середні частки в обігу) –показує, яку частку займає дана марка у обраних магазинах. Роз-ся як відношення обороту даної марки товару у обраних магазинах до загального обороту подібних товарів у обраних магазинах.

ЕР(ефективний р-л)– хар-зує доступність т-ру в магазинах з урах-ням розміру їх товарообігу. Розрах-ся як відн-ня заг. обсягу торговців певн. т-ру, які реалізують в тому числі дану марку до заг. обігу певного товару.

(див .матриця Бостон. консультативної групи)


 1. Керовані і некеровані фактори маркетингу.

До керованих факторів мар-гу віднос-ся фактори мікросередовища:

 1. фактори, що управляються вищим керівництвом (область діяльності,загальні цілі, роль мар-гу, цого завдання, цілі, ф-ції, роль ін. підпр-цьких ф-цій, корпоративна культура)

 2. фактори, які визначаються службою маркет-гу (вибір цільових ринків, цілі маркет-гу, організація мар-гу, структура мар-гу, контроль і керівництво маркет. діяльністю.

До некерованих факторів маркет-гу відносяться:

 1. Фактори зовнішнього середовища:

 • політика

 • законодавство

 • стан ек-ки країни

 • існуючі технології

 • екологія

 • соц-на відповід-ть

 • культурне середовище

 • сис-ма засобів масової інформації

 1. Фактори проміжного середовища:

 • поведінка споживачів

 • повед-ка торгівельних організацій

 • повед-ка конкурентів

 • повед-ка контактної аудиторії

 • банківська система

 • страхування

 • сис-ма маркет-вих досліджень

 1. Зовнішні фактори маркетингу.

Фактори зовнішнього середовища:

 • політика

 • законодавство

 • стан ек-ки країни

 • існуючі технології

 • екологія

 • соц-на відповід-ть

 • культурне середовище

 • сис-ма засобів масової інформації

 1. Керовані фактори системи маркетингу.

До керованих факторів сис-ми маркетингу відносяться

фактори мікросередовища:



 1. фактори, що управляються вищим керівництвом (область діяльності,загальні цілі, роль мар-гу, цого завдання, цілі, ф-ції, роль ін. підпр-цьких ф-цій, корпоративна культура)

 2. фактори, які визначаються службою маркет-гу (вибір цільових ринків, цілі маркет-гу, організація мар-гу, структура мар-гу, контроль і керівництво маркет. діяльністю.

 1. Концепція “4Р”.

Система засобів маркетингу-це сукупність прийомів і методів,конкретний інструментарій, який використовується фірмою для досягнення поставленої мети, вирішення відповідних завдань.

Система засобів маркетингу визначається як “маркетингова суміш” (marketing-mix).А можливі елементи цієї суміші об’єднані в 4 групи (концепція “4Р”),-від початкової букви англійської назви кожного елемента.



Головний елемент цієї суміші-товар(product). Тут основними інструментами маркетингової діяльності фірми є його:

 • якість

 • асортимент

 • дизайн

 • властивості

 • торговельна марка

 • упаковка розміри

 • сервіс


Каталог: data -> file doc
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
file doc -> Юлія павленко міні-реферат
file doc -> Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
file doc -> Формування України як правової держави на базі позитивного досвіду Королівства Норвегії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка