Ю. Л. Афанасьєв (Київський національний університет культури і мистецтв)


Контрольні запитання і завданняСторінка37/37
Дата конвертації23.10.2016
Розмір5.01 Mb.
#37
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

168

Контрольні запитання і завдання

1. У чому полягають особливості історичного і соціально-політичного шляху розвитку Давнього Риму?

2. Якими є світоглядні уявлення давньоримської культури?

3. Схарактеризуйте давньоримську архітектуру.

4. У чому полягають особливості художньої мови давньоримської архітектури?

5. Які риси давньоримської ментальності втілені в архітектурній традиції?

6. Порівняйте ідеал людини у культурі Давньої Греції і Давнього Риму.

7. Що спричинило формування давньоримської портретної традиції?

8. Порівняйте римський портрет доби імперії та доби республіки.

9. Як ви розумієте характеристику «абстрактної одиничності римського духу», запропонованої філософом О. Ф. Лосевим?

10. Поясніть особливу увагу давньоримських літераторів до теми метаморфоз.

Список рекомендованої літератури

1. Бритова Н. Н., Лосева Н. М., Сидорова Н. А. Римский скульптурний портрет. — М., 1975.

2. Винничук А. Люди, нравьі и обьічаи Древней Греции и Рима. — М., 1988.

3. Кнабе Г. С. Древний Рим: История и повседневность. — М., 1986.

4. Культура Древнего Рима: В 2 т. / Отв. ред. Е. С. Голубцова. — М., 1985.

5. Куманецкий К. История культури Древней Греции и Рима. — М., 1990.

Додаток

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯРозділ 3. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Тест 1

Модель часу архаїчної людини:

а) позачасова;

б) хронотопна;

в) циклічна;

г) спіральна;

д) лінійна.

Тест 2

Світомодель архаїчного мисливця:

а) антропоморфна;

б) теоцентрична;

в) структурована;

г) хаотична;

д) антропоцентрична.

Тест З

. Свідомість архаїчної людини:

а) антропоморфна;

б) натурфілософська;

в) міфологічна;

г) персоналістична;

д) планетарна.

Тест 4

Світомодель архаїчного землероба:

а) антропоморфна;

б) теоцентрична;

в) структурована;

г) хаотична;

д) антропоцентрична.

Тест 5

Палімпсест — це спосіб віддзеркалення моделі часу:

а) лінійної;

б) хронотопної;

в) циклічної;

г) хвильової;

д) спіральної.

Тест 6

Для мислення первісної людини характерна:

а) релігійність;

б) філософічність;

в) міфологічність;

г) утилітарність;

д) естетичність.

Тест 7

Для палеоліту характерне житло:

а) печера;

б) пальова будова;

в) каркасна будова;

г) глинобитна будова;

д) цегляна будова.

170

Тест 8

Умовні зображення починають домінувати в добу:

а) палеоліту;

б) мезоліту;

в) неоліту;

г) енеоліту;

д) бронзи.

Розділ 4. ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИТест 1

Удосконалення техніки оброблення каміння (свердління і полірування), створення керамічних виробів, відокремлення скотарських племен належить до періоду:

а) мезоліту;

б) неоліту;

в) енеоліту.

Тест 2

Визначальною ознакою культури є:

а) виготовлення знарядь праці;

б) кераміка;

в) хліборобство і скотарство;

г) зброя.Тест З

Основою господарства скіфських і сарматських племен є:

а) землеробство;

б) мисливство;

в) скотарство.

Тест 4

Скіфська держава набула свого найвищого розвитку у:

а) VII ст. до н.е.;

б) IV ст. до н.е.;

в) II ст. до н.е.

Тест 5

«Петрогліфи» це:

а) вирізьблення на камені;

б) обпалені глиняні вироби;

в) кам'яні скульптури.

Тест 6

У мистецтві скіфів і сарматів переважають зображення:

а) тварин;

б) жінок;

в) орнаменту.

Розділ 5. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ПЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ

Розділ 6. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Тест 1

Світомодель давнього часу:

а) позапросторова;

б) позачасова;

в) просторова;

г) часова;

д) просторово-часова.

Тест 2

Зміст давньоєгипетського канону зображення людини:

а) тілесність;

б) духовність;

в) вічність;

г) конечність;

д) ірраціональність.

Тест З

Ідеал людини в культурі Давнього Сходу:

а) універсал;

б) мислитель;

в) страстотерпець;

г) раб;


д) герой.

Тест 4

Людина в культурі Давнього Сходу за характером:

а) дієва;

б) персоналістична;

в) родова;

г) суперечлива;

д) раціональна.

Тест 5

Передньоазійська культура орієнтована на:

а) потойбічну;

б) трансцендентну;

в) небесну;

г) земну;

д) поліфонічну.

Тест 6

Вислів: «Твоя душа просвітлена і твоє ім'я живе у вічності. Ти так завжди, поза загибеллю» — належить культурі:

а) Давнього Єгипту;

б) Передньої Азії;

в) Давнього Китаю;

171


і

г) Давньої Японії;

д) Давньої Індії.

Тест 7

Особливою рисою давньосхідних суспільств є:

а) демократичність;

б) відкритість;

в) закритість;

г) кастовість;

д) динамічність.

Тест 8


Давньоєгипетській культурі не належить такий елемент культури:

а) агон;


б) піраміда;

в) храм;


г) ієрогліф;

д) канон.Тест 9

Давньоєгипетська культура порушує образотворчий канон за правління фараона:

а) Рамзеса;

б) Ехнатона;

в) Хатшепсута;

г) Ментухотепа;

д) Аменемхета.

Тест 10

Сакралізація правителя в образотворчому каноні не реалізовувалась у темі:

а) цар на війні;

б) цар із сім'єю;

в) цар на полюванні;

г) цар на бенкеті;

д) цар тримає дерево життя.

Тест 11

Мотив недосяжності безсмертя реалізований в образі:

а) Осіріса;

б) Гора;


в) Хунбабу;

г) Енкіду;

д) Гільшгамеша.

Розділ 7. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО СХОДУТест 1

Уявлення про світ як боротьбу протилежностей характерне для культури:

а) індійської;

б) арабської;

в) китайської;

»

г) японської;

д) середземноморської.

Тест 2

Вислів: «Цей діяльний початок усе вершить у чудесний спосіб. І творить усе таким, яким воно має бути. Ніхто не знає, що воно таке, але воно в природі» — належить культурі:

а) античній;

б) арабській;

в) далекосхідній;

г) давньосхідній;

д) середньовічній.

Тест З

Вислів: «Оберігаю постійно я спокій і рух у природі, тримаючи світ у постійному кругообігу» — належить культурі:

а) середземноморській;

б) ісламській;

в) індо-буддійській;

г) конфуціанській;

д) японо-буддійській.

Тест 4

Східна культура орієнтована на:

а) позачасовість;

б) теперішнє;

в) майбутнє;

г) минуле і майбутнє;

д) минуле.

Тест 5

Ідея безкінечного перевтілення, кругообігу явищ Всесвіту є типовою для культури:

а) месопотамської;

б) індійської;

в) японської;

г) китайської;

д) арабської.

Тест 6

Людина в індійській культурі:

а) особистісна;

б) соціальна;

в) природна;

г) державницька;

д) ірраціональна.

Тест 7

Вислів: «Взяти пензель з бажанням змести пил марноти з душі» — належить культурі:

а) арабській;

б) давньосхідній;

в) праслов'янській;

172

г) далекосхідній;

д) середземноморській.

Тест 8

«Стихія людини — перетворення» — постул; культури:

а) середземноморської;

б) арабської;

в) індійської;

г) японської;

д) китайської.

Тест 9

Іллюзійність світомоделі притаманна культур

а) індійській;

б) японській;

в) китайській;

г) арабській;

д) середземноморській.

Тест 10


Печерні храми характерні для:

а) індуїзму;

б) буддизму;

в) синтоїзму;

г) конфуціанства;

д) даосизму.Тест 11

Сувійний живопис не використовувався у культурі:

а) арабській;

б) японській;

в) китайській;

г) корейській;

д) індійській.

Тест 12

Для сувійного живопису характерна перспектива:

а) пряма;

б) обернена;

в) розсіяна;

г) паралельна;

д) відсутня жодна.

Тест 13

Брати життя від неба — принцип культури:

а) китайської;

б) японської;

в) арабської;

г) індійської;

д) античної.

v

Розділ 8. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Розділ 9. ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА ДАВНЬОГО РИМУ

Т Тест 1

Вислів: «Наш космос став видимою живою істотою» — належить культурі:

а) римській;

б) архаїчній;

в) передньоазійській;

г) грецькій;

д) давньоєгипетській.

і: Тест 2

Концептуальна характеристика античного типу культури:

а) державність;

б) персоналістичність;

в) естетизм;

г) пластичність;

д) духовність.

Тест З

Світомодель давньогрецької культури:

а) антропоморфна;

б) соціальна;

в) державна;

г) персоналістична;

д) антропоцентрична.

Тест 4

Духовній революції «осьового часу» належить культура:

а) давньоєгипетська;

б) передньоазійська;

в) антична;

г) японська;

д) первісна.

Тест 5

Портретна традиція притаманна культурі:

а) давньоєгипетській;

б) шумерській;

в) вавилонській;

г) грецькій;

д) римській.

Тест 6

Ідеал людини в античній культурі:

а) універсал;

б) мислитель;

в) страстотерпець;

г) раб;


д) герой.

173

Тест 7

Людина в античній культурі за характером:

а) ірраціональна;

б) персоналістична;

в) родова;

г) суперечлива;

д) раціональна.

Тест 8

Давньоримська світомодель культури:

а) антропоморфна;

б) соціальна;

в) державна;

г) персоналістична;

д) антропоцентрична.

Тест 9

Давньоримська культуроутворювальна ідея: а) космічність;

б) державність;

в) індивідуальність;

г) антропоцентричність;

д) антропоморфність.КЛЮЧ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Розділ З


їв; 2г; Зв; 4в; 5в; 6в; 7а; 8в.

Розділ 4


16; 26; Зв; 46; 5а; 6а.

Розділи 5-6

їв; 2в; Зг; 4в; 5г; 6а; 7в; 8а; 96; 106; Нв.

Розділ 7


їв; 2г; Зв; 4д; 56; 6в; 7г; 8д; 96; 106; Па; 12в;

13а.


Розділи 8-9

1г; 2г; За; 4в; 5д; 6д; 7в; 86; 96.
Каталог: full txt
full txt -> Геріатрична допомога населенню україни віра Чайковська
full txt -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститут української філології Інформаційний простір України Словник-довідник законодавчих термінів і понять Довідково-навчальне видання Київ
full txt -> Редакційна колегія
full txt -> Шейко В. М., Богуцький Ю. П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації друга половина XIX
full txt -> Телекомунікаційні проекти. Стан та перспективи
full txt -> Становлення, розвиток
full txt -> Історія виникнення етикету
full txt -> Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект
full txt -> Сучасного вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка