Юридичного факультетуСторінка3/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.05 Mb.
#12846
1   2   3   4   5   6

Література

1. Завидська Н. Шляхи оптимізації фізкультурно-спортивної діяльності студентів вищих навчальних закладів / Н. Завидська, І. Ополонець // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві: зб. наук. праць/ за ред. А.В.Цьось. – Луцьк, 2010. - №2. – С. 50-54.

2. Затилкін В. В. Вивчення впливу занять з фізичного виховання на прискорення процесу адаптації першокурсників до умов ВНЗ / В.В. Затилкін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб.наук. праць/ за ред. С. С. Єрмакова. - Х., 2003. — №14. - С. 42-48.

3. Зеленюк О.В. Сучасна концепція вищої освіти та її екстраполяція у методологію фізичного виховання студентської молоді / О. В. Зеленюк, А.В.Бикова, Л. Л. Тюркіна // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. – Чернігів. – Вип.55.- Т.1. -2008. С. 45-48.

4. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 368 с.

5. Стасюк Р. М. Проблеми та шляхи підвищення ефективності фізичного виховання ВНЗ / Стасюк Р. М., Востоцкая І. Ф., ОсиповаІ.Л. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2009. – №3. – С. 146-149.БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ДОБАВКИ: ЗА І ПРОТИ

Доповідач: Короткова Е., студентка групи МК-01,

Науковий керівник: Долгова Н.О., ст.викладач

кафедри фізичного виховання
Про них говорять вже десять років, але суперечки до цих пір не затихли, і думки настільки ж протилежні та категоричні. Протилежні погляди, як правило виникають тому, що люди не можуть самі розібратися з цією проблемою. Інформації немало, але вона залежить від того, хто її надає, яку мету він при цьому переслідує та, яку думку хоче нав'язати споживачу. Багато людей не довіряють БАД тому, що сумніваються в якості цих продуктів. Багато виробників сьогодні не можуть надати ці дані в повному обсязі. В результаті споживач не знає, де він може отримати об'єктивну інформацію. Часто вона просто малодоступна, оскільки знаходиться в спеціальних журналах, маловідомих методичних розробках і законодавчих актах.

Порівняно недавно ситуація з БАД в нашій країні серйозно змінилась. Чітко пропрацьована законодавча база регламентує всі аспекти розробки, сертифікації, клінічних досліджень та розповсюдження БАД. Якщо Ви ознайомитеся з цією інформацією, з даними про клінічні ефекти застосування БАД та про їх поширення у світі, - можливо, ви зміните своє відношення до них.

Біологічно активні добавки (БАД) - це природні або ідентичні природним біологічно активні речовини, одержувані з рослинного, тваринного або мінеральної сировини, а також, але набагато рідше, шляхом хімічного або мікробіологічного синтезу. Вони можуть включатися до складу харчових продуктів, напоїв, або використовуватися самостійно в різних формах, з метою забезпечення організму людини необхідною кількістю незамінних харчових речовин (повноцінні білки або окремі амінокислоти і їхні комплекси, полі ненасичені жирні кислоти, фосфоліпіди, вітаміни, мінерали).

Біологічно активні добавки з'явилися в Україні порівняно недавно близько 10 років тому.
Але вже сьогодні населенню України пропонують свою продукцію понад 200 фірм-виробників біологічно активних добавок.

Володіючи таким арсеналом БАД, лікар може вводити їх у раціон дієтичного чи раціонального харчування для оптимізації обмінних процесів та функцій організму людини з урахуванням стану її здоров'я.

Біологічно активні добавки поділяються на 3 основних категорії: нутріцевтики, парафармацевтики та еубіотики.

Нутріцевтики – БАД використовуються для корекції хімічного складу їжі .

Нутріцевтики являють собою незамінні харчові речовини або їх близьких попередників. Використання нутріцевтиків в повсякденному харчуванні хворих і здорових людей дозволяє: 

- легко і швидко усунути недолік есенціальних харчових речовин, що повсюдно виявляються у більшості дорослого і дитячого населення України, Росії, Білорусі та Казахстану; 

- максимально врахувати в харчуванні конкретної людини індивідуальні потреби, які значно відрізняються не тільки за віком, статтю, інтенсивності фізичних навантажень, але і внаслідок генетично детермінованих особливостей метаболізму окремого індивідуума, його біоритмів, екологічних умов регіону проживання, фізіологічних станів (вагітність, психоемоційний стрес і т.д.); 

- максимально забезпечити змінені фізіологічні потреби в харчових речовинах хворої людини, обійти пошкоджені захворюванням ділянки метаболічних шляхів, а іноді - здійснити їх корекцію; 

- за рахунок посилення елементів захисту клітинних ферментних систем підвищити загальну, неспецифічну резистентність організму до дії несприятливих факторів навколишнього середовища у населення, що проживає як в екологічно чистих, так і в екологічно неблагополучних регіонах; 

- впливати перш за все на ферментні системи, цілеспрямовано змінювати метаболізм окремих речовин, зокрема, ксенобіотиків, а також посилювати і прискорювати зв'язування і виведення з організму чужорідних і токсичних речовин. 
Використання нутрицевтиків є ефективним засобом профілактики, а також додаткового (а іноді, і основного) лікування хворих при широко поширених хронічних судинні захворювання, злоякісні новоутворення, імунодефіцитні стану, захворювання шлунково-кишкового тракту , дегенеративні захворювання опорно-рухового апарату.

Парафармацевтики – БАД використовуються для профілактики, допоміжної терапії та підтримки функціональної активності органів та систем організму.

Це, як правило, продукти, що містять мінорні компоненти їжі - біофлавоноїди, органічні кислоти, глікозиди, біогенні аміни, регуляторні олігопептиди, полісахариди, олігосахара і т.д. 
Вони мають більш широкий, ніж у ліків, діапазон доз, при яких роблять свій нормалізуючий або коригуючий дію на функції окремих органів і систем організму людини при значно більш низької ймовірності прояви, в порівнянні з лікарськими засобами, токсичних і побічних ефектів.

Парафармацевтики найчастіше є джерелами природних компонентів їжі, у більшості випадків, не володіють поживної цінності, однак в силу того, що вони здатні м'яко регулювати функції окремих органів і систем, ці компоненти їжі також слід розглядати як незамінні фактори харчування.

Еубіотики (пробіотики) — це БАД, які містять живі мікроорганізми та нормалізують мікрофлору кишечнику.


Широке застосування біологічно активних добавок не тільки нутріцевтіческого, а й парафармацевтіческого ряду є спробою на новому витку спіралі розвитку людства знову прийти до гармонії з природою і істотно розширити свої адаптаційні захворюваннях, як ожиріння, цукровий діабет, серцево-можливості в умовах постійно наростаючого дії техногенних і соціально-стресорних факторів.

Згідно даних статистики, 70% населення розвинутих країн регулярно вживають БАД. І це пов'язано не з новою модою, агресивною рекламою чи масовим обманом довірливих споживачів. БАД не могли не з'явитися на світ.

Головною причиною цього стало "соціальне замовлення" - прагнення людей до здорового життя. Відмова від куріння та міцних спиртних напоїв, масове захоплення спортом - все це активно стимулювалося та грамотно регулювалося, поки не стало політикою суспільства. Але головне - показники здоров'я населення дійсно зросли. Для прикладу в СІІІА оздоровлення населення регулюється на владному рівні. За дуже приблизними даними, в Україні БАД поки що регулярно вживають не більше 5% населення. Однак для нас застосування цих продуктів є набагато актуальнішим, ніж для країн Західної Європи і Америки. Причини зрозумілі: несприятлива екологічна ситуація, низький рівень життя, не завжди доступна медична допомога. Для малозабезпечених людей БАД можуть стати головним способом підтримки деякого мінімального "рівня здоров'я".

Основні принципи використання біологічно активних добавок до їжі:

- Принцип системності і функціональності;

- Принцип етапності;

- Принцип адекватності;

- Синдромальний принцип;

- Принцип оптимальності доз;

- Принцип комбінування;

- Біоритмологічний принцип.

Наведені принципи тісно переплетені між собою і дають можливість більш глибо­ко зрозуміти місце і роль корекції хімічного складу раціонів за допомогою БАДів з ме­тою оптимізації біологічної дії аліментар­ного чинника в комплексній терапії.

Принцип системності і функціональ­ності повинен враховувати, що в організмі існує тісний взаємозв'язок між станом харчування та регуляцією тканинного катабо­лізму і роботою регулюючих систем, у пер­шу чергу, центральної нервової системи. Результати досліджень свідчать про ієрар­хічні зв'язки між гіпоталамо-гіпофізарною системою і ендокринним апаратом 12-палої кишки та підшлунковою залозою. Також доведено, що при застосуванні певних засобів, які пригнічують збудливість нерво­вої системи, спостерігається пригнічення і функції імунної системи, тоді як стиму­лятори нервової системи сприяють одно­часно і підвищенню функції імунної сис­теми.

Такий тісний взаємозв'язок між систе­мами організму вимагає глибоких знань механізму дії кожної із БАДів, що вико­ристовуються в профілактиці або терапії захворювань.

Таким чином, наведене вище дає підстави для більш широкого розуміння функції дієтотерапії і, зокрема, не лише як носія енергії, а й засобу високої біологічної дії на різні ланки метаболічних процесів. Особливо це стосується мікронутрієнтів рослинного походження, які є складовою багатьох біологічно активних добавок до їжі. Вміле використання останніх з метою досягнення збалансованості раціонів хар­чування сприятиме оптимізації профілак­тичних і лікувальних заходів, а будь-яке науково не обґрунтоване їх використання може сприяти не лише розчаруванню, але й негативним наслідкам.

Література:http://uk.wikipedia.org/wiki/Біологічно_активні_добавки

http://ua.textreferat.com/referat-15964-1.html

http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/1920/biologichno-aktivni-dobavki

http://www.esc.lviv.ua/tag/biolohichno-aktyvni-dobavky/

http://www.br.com.ua/referats/Medicina/25158.htm

БОДІБІЛДИНГ – ВІРНИЙ СУПУТНИК В ПОВНОЦІННОМУ ЖИТТІ СУЧАСНОЇ УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ

Доповідач: Лапіна О., студентка гр. ЕС-81, СумДУ

Науковий керівник: Малигін А.О., викладач кафедри

фізичного виховання
Граціозність, рельєфне тіло, впевнений погляд - ця гармонія в людині заслуговує поваги. Люди спортивної статури, які ведуть активний спосіб життя, процвітають скрізь: у роботі, з дітьми, з друзями, у спілкуванні з новими знайомими. І все це завдяки своїй фізичній привабливості, яка, як відомо, притягує оточуючих, а також завдяки здоровій енергетиці, якій ви заряджаєтеся на ваших тренуваннях. Вид спорту, який допоможе досягти своїх ідеалів, зовнішньої краси та міцності тіла – бодібілдинг. Бодібілдинг дуже популярний і це не дивно. Кожному хочеться бути схожим на кіногероїв, які запросто рухають машини і демонструють з екранів телевізора величезні м'язи. Але, багато хто кидає це заняття, тільки-но почавши.

Що ж таке бодібілдинг?

Бодібілдинг (англ. – «тіло будування» »- вид спорту, в якому спортсмен збільшує м'язову масу, покращує якість мускулатури - це рельєф, жорсткість, пропорції. Є окремим видом в силових дисциплінах. На змаганнях спортсменів розцінюють, по вищевикладеним якостям, наочно. Для любителів і професіоналів він стає не тільки спортом, але й стилем життя. Найбільше культуризм розвинений в США, але і в нашій країні він поступово займає гідні позиції. Багато спортсменів інших видів спорту вдаються до нього, щоб поліпшити свою фізичну форму і силові показники.

Бодібілдинг - це здоров'я. Систематичні тренування, здоровий спосіб життя, правильне харчування - ось основні критерії успіху в даній сфері. Бодібілдери дотримуються режиму: тренування, відпочинок, їжа, сон. Але тренування - це не просто ходіння в спортзал і безсистемні заняття на тренажерах, здоровий спосіб життя - це відмова від алкоголю, сигарет та інших шкідливих звичок, а правильне харчування - це збалансована корисна їжа, яка максимально поповнює потребу організму у поживних речовинах. Раціон бодібілдера вважається одним з найрозумніших і збалансованих. Ні для кого не таємниця, що вірно дозовані тренувальні перевантаження позитивно впливають на організм. І якщо цьому не слідувати, то ефекту від занять не буде ніякого. Тому бодібілдинг і звичайна шкідлива в більшості випадків їжа, а також шкідливі звички несумісні. Всі ці причини в цілому - це здоровий стиль життя і, я мислю, ви з цим погодитеся.

Дослідження, проведені вченими університету Тафта, доводять, що регулярні вправи з обтяженням дають виражений омолоджуючий ефект. Бодібілдинг уповільнює падіння швидкості метаболізму у людей середнього віку, особливо якщо він поєднується з дієтою. Навіть у людей похилого віку, які раніше не займалися культуризмом, тренування зумовили підйом життєвих сил. Цей спорт тренує серцевий м'яз, стінки судин набувають еластичність, приходить в норму кров'яний тиск, культуристи навіть у літньому віці зберігають здоровими кістки та суглоби. Нарешті, заняття бодібілдингом можуть поліпшити самопочуття при деяких хворобах (цукровий діабет), запобігти і навіть повністю вилікувати деякі захворювання.

Основна мета занять - формування гарного тіла. Тобто, за допомогою вправ, спрямованих на всебічний розвиток усіх м'язових груп, створення по можливості досконалого м'язового рельєфу людського тіла. Основну увагу зосереджено на розвитку певних м'язових груп (гомілки, стегон, живота, плечового пояса, рук).

Кожна людина індивідуальна і для досягнення найбільш ефективних результатів складається індивідуальна програма тренувань. Далі йде спортивне харчування. Можна, звичайно, споживати тільки звичайну їжу, тобто корисні продукти з максимальним вмістом у них необхідних для організму речовин, але результатів доведеться тоді чекати довго. Зазвичай, їжа не в змозі забезпечить організм ані білками, ні амінокислотами, ні іншими речовинами в повному обсязі, а слід враховувати, що при тренуваннях саме вони є будівельним матеріалом для нарощування м'язових волокон. Тому спортивне харчування - найбільш оптимальний варіант при заняттях бодібілдингом. Саме спортивне харчування забезпечить весь комплекс необхідних речовин і вражаючі результати за короткий час.

Важливу роль у формуванні м'язів грають амінокислоти. Початківці спортсмени іноді упускають цю важливу складову, а дані речовини якраз безпосередньо відповідають за ріст м'язів. Амінокислоти підбираються індивідуально, так як в кожному конкретному випадку необхідно враховувати і поставлені цілі, та індивідуальні особливості організму.

Купити амінокислоти можна в магазинах спортивного харчування, де представлений широкий асортимент харчування і різних добавок для спортсменів. Купувати таку продукцію з рук або у продавців на ринку не рекомендується, тому що нерідкі випадки отруєння неякісними добавками.

Щоб почати займатися культуризмом, необхідно зрозуміти простий факт: природа дала людині будівельний матеріал, з якого він повинен побудувати досконале тіло. Люди захоплюються фігурою спортсменів, люблять спостерігати за змаганнями, але мало хто знає, якого титанічної праці і жахливої самоорганізації вартий кожен сантиметр об'єму м'язів. Силові види спорту - насамперед залізна дисципліна, тренування волі людини. Регулярні тренування, режим, контроль харчування - все це стає способом життя тих, хто хоче домогтися результатів у культуризмі. Крім того, для досягнення спортивних успіхів треба ґрунтовно вивчити і застосовувати на практиці досягнення фізіології, дієтології, біохімії, а також знання анатомії людини.Бодібілдинг - це шлях до самовдосконалення. Можливість дізнатися про своє тіло, зробити його сильніше, виховувати силу волі, ставити мету і домагатися її, отримувати пізнання. Заняття цим видом спорту змінюють характер людини. Як показали дослідження, в процесі тренувань в організмі виділяються особливі речовини - антидепресанти, тому вправи з обтяженням рятують від депресії. Крім того, самі заняття бодібілдингом дають спортсменові сильні позитивні емоції, тому що з кожним днем він все ближче підходить до свого ідеалу. Набуття красивого, сильного тіла звільняє від комплексів, вселяє в людину впевненість і спокій. Ці якості з часом перетворюються на риси характеру. Далеко не всі шукають в культуризмі спортивних успіхів. Для багатьох людей культуризм - спосіб підтримувати і зміцнювати здоров'я, надати привабливі форми тіла, підвищити власну самооцінку, відчути впевненість у своїх можливостях. Елементи бодібілдингу існують в житті практично кожної людини, елементарні присідання, віджимання та інші вправи може виконувати будь-який фізично розвинена людина. Але, на жаль, далеко не кожен робить це. Бодібілдинг робить з звичайної людини не тільки гарного, але й, що важливо, дисциплінованого і відповідального.

ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У

НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТТЯХ,

СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ШВІДКІСНИХ

ЗДІБНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ

У БІГУНІВ НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ
Доповідач: Лисенко О.В. старший викладач кафедри фізичного

виховання
Забезпечення подальшого зростання спортивних результатів у бігу на середні дистанції обумовлює необхідність виявлення нових, в тому числі нетрадиційних засобів розвитку спеціальної витривалості, які, як відомо, в значній мірі визначають результат у бігу довжиною дистанції. Як показали результати нашого дослідження одним з таких нетрадиційних засобів є використання рухових перемикань у вигляді попередньої та додаткової діяльності із застосуванням відповідних фізичних вправ, що роблять частковий вплив на функціональні системи організму, що лімітують рівень появи спеціальної витривалості у бігунів на середні дистанції.
Що ж ми розуміємо під двигуном перемиканнями? Під руховими перемиканнями ми розуміємо таку м'язову діяльність, яка не будучи необхідною для виконання певної рухової задачі, включається в основну робочу діяльність і змінює її ефективність.
Рухові перемикання широко використовуються у вигляді активного відпочинку в трудовій діяльності. Однак, вони не зводяться лише до явища активного відпочинку. Заснована на результатах теоретичних розробок сучасна класифікація рухових перемикань виділяє наступні можливості їх впливу на м'язову працездатність спортсменів:
1. Попередні основній роботі виконання певних видів навантаження
2. Застосування рухових перемикань в умовах виконання не перервної або перервної діяльності
3. Їх використання після основного навантаження мають вплив, головним чином на протікання відновлювальних процесів.
Перераховані види впливу рухових перемикань на працездатність можуть спостерігатися практично в кожному

тренувальному занятті:

При використанні різних фізичними вправами в його підготовчій частині розминка;


  1. При зміні інтенсивності (швидкості), що виконується не преривним методом основної діяльності (бігу) або її чергування з додатковою діяльністю в умовах застосування перериваного

3. При виконанні навантаження в заключній частині тренувального заняття
До теперішнього часу вивчено лише вплив рухових перемикань бігунів у вигляді зміни швидкості пересування в процесі безперервного бігу різної тривалості. Таким чином ідея стимулювання м'язової працездатності на середні дистанції за рахунок використання рухових перемикань реалізована тільки частково.
Практично значимість результатів нашого дослідження зводитися до розробки на їх підставі та впровадженні в практику підготовки бігунів на середні дистанції, рекомендацій з методики застосування в тренувальних заняттях рухових перемикань з використанням різних фізичних вправ, що сприяють ефективності спеціальної працездатності спортсменів. В основу цих рекомендацій покладені наступні положення:
1. Застосування в тренувальних заняттях рухових перемикань у вигляді попередніх виконань в розминці раціонально підібраних вправ надає стимулюючий вплив на рівень прояву швидкісних здібностей спеціальної витривалості бігунів в основній частині заняття
2. Рухові перемикання у вигляді чергування основної та додаткової діяльності, що передбачає використання в інтервалах відпочинку певних вправ, підвищує ефективність виконання основної діяльності, спрямованої на розвиток швидкісних здібностей і спеціальної витривалості бігунів.
3. Регулярне застосування в тренувальних заняттях ефективних видів перемикань, з використанням таких вправ, як стрибки з ноги на ногу, біг з довільним диханням (носовим) і відновлювальний біг з частотою серцевих 140 + - уд \ хв. Надає стимулюючий вплив не тільки на строковий, але і кумулятивний ефект виконання навантажень з метою підвищення спеціальної витривалості і її найважливішого компонента – швидкісних здібностей у бігунів на середні дистанції.

Методичні рекомендації:

На підставі літературних даних по вивченому нами питання і результатів власних досліджень представляється можливим сформувати методичні рекомендацій з цілеспрямованого застосування бігунів на середні дистанції рухових перемикань у вигляді попередньої та додаткової діяльності різного характеру та інтенсивності. У педагогічному аспекті рекомендації направлені на підвищення у розминці і тренувальних занять в цілому, що проводяться з метою розвитку швидкісних здібностей і спеціальної витривалості бігунів.

Перелік рекомендацій:

1. У розминці доцільно зауважити наступні завдання:
• Розігрівання організму за рахунок посилення легеневої вентиляції, збільшення ударного і хвилинного об'єму серця, підвищення кровотоку і споживання кисню;
• Звільнення від елементів скутості, а також забезпечення оптимальної еластичності м'язів і рухливості ланок рухового;
• Формування рухової установки, що виражається у виробленні в режиму спеціалізованого рухового акта-бігу;
• Забезпечення рухової установки за рахунок досягнення оптимальної збудливості центральної нервової системи та створення необхідної психологічної готовності бігуна до ефективного виконання тренувальної або діяльності,

пов’язаної зі змаганнями.


2. Раціонально побудована розминка бігуна, викликаючи суттєві зміни в станах різних функціональних систем організму, повинна розглядатися не тільки як частина тренувального заняття і складовою частиною тренувального процесу в цілому.
3. У зв’язку з тим, що розминка значно впливає на швидкість розгортання різних фізіологічних функцій та рівень їх активізації, її зміст та інтенсивність слід визначати з урахуванням навантаження тієї чи іншої направленості, виконуваної в основній частині конкретного тренувального заняття.
4. У заняттях, спрямованих на розвиток швидкісних здібностей бігунів на середні дистанції рекомендується використовувати розминку, яка передбачає виконання в певної послідовності наступних фізичних вправ:
• Безперервний біг при частоті серцевих скорочень близько 140 ударів \ хв.на відрізку дистанції до 2 тисяч метром
• Вправа для рук (кругові рухи, віджимання і тд.), близько 5 хвилин
• Вправи для тулуба (повороти, обертання) - 4-5 хвилин.
• Вправи для ніг (напівприсідання, підскок) - до 5-7 хвилин
• Вправа на гнучкість (нахили вперед і назад, випади з переходом у положення «напівшпагат», відведення зігнутої в коліні ноги для розтягування м'язів передньої поверхні стегна, махаючи прямо ногою) - 10 хвилин
• Біг з прискоренням - 2 рази по 80-100 м.
• Короткі (до 150 см) стрибки з ноги на ногу високо піднятим стегном і пружно ставлячи стопу з передньої її частиною, з наступним обов'язковим торканням п'ятою поверхні доріжки і потім розгинанням в гомілковостопному суглобі при відштовхуванні.
• Біг з прискоренням 2 рази по 60-80 м.
Всі вправу, за винятком стрибків з ноги на ногу, слід виконувати вільно і більшою амплітудою руху. Інтервали відпочинку між ними повинні бути відносно короткими щоб підтримувався оптимальний рівень збудливості, з іншого боку - досить тривалими, уникнення розвитку втоми. Між серіями вправ бажано використовувати ходьбу
5. Розминка виконувана в тренувальних заняттях, спрямованих на розвиток спеціальної витривалості за рахунок застосування бігу на довгих відрізках, дистанціях (до 1600 м) зі швидкістю 90-93% від максимальної на відрізку, повинна включати наступні вправи:
• Безперервний без при серцевих скорочень при частоті серцевих скорочень 160 уд / хв на відрізки дистанції до 2500 м.;
• Вправи для рук (кругові рухи, віджимання) протягом 5 хвилин;
• вправу для тулуба (повороти, обертання) - 5 хвилин
• Вправи для ніг (напівприсідання, присідання, підскоки) - 7 хвилин
• вправу на гнучкість (нахили вперед і назад, випади з переходом положення «напівшпагат», відведення зігнутою в колінному суглобі ноги назад для розтягування м'язів передньої поверхні стегна, махи прямою ногою) -10 хвилин
• Біг з прискоренням - 3-4 рази по 100 м.
• Пробігання відрізка дистанції 300 м зі швидкістю 81-83% від максимальної на відрізку з довільним диханням (лише через ніс)
• хотьбу протягом 5-6 хвилин, що залишилися до початку основної частини тренувального заняття.
У паузах відпочинку між серіями вправи слід використовувати біг «підтюпцем», з метою підтримки необхідної активності найважливіших функцій організму.
6. У тренувальних заняттях, направлених на розвиток швидкісних здібностей бігунів на середні дистанції, інтервали відпочинку між серіями забігів на короткі дистанції з максимальною в даном занятті швидкістю Доцільно заповнювати вище згаданими стрибками з ноги на ногу, що виконуються в обсязі три рази по 80-100 м. Між стрибковими вправами тривалість відпочинку може становити 1.5-2 хвилини. При вказаній швидкості пробігання відрізка раціональним є виконання 2 серій, кожна з яких включає 3-4 розбігу. Якщо ж відрізки долаються з меншою швидкістю (93-95%) кількість серій можна збільшувати до 3 ,але не більше.
7. У тренувальних заняттях, направлених на розвиток спеціальної витривалості бігунів, інтервали відпочинку між пробігами довгих відрізків дистанції зі швидкістю 90-93% від максимальної, на відрізку слід заповнити (заключним) бігом за частоти серцевих скорочень 140 + - 2 ударів на хвилину. Останні 90 секунд відпочинку необхідно перейти на хотьбу, яка з одного боку забезпечить відносну нормалізацію частоти дихання, з іншого боку - утримання ударного об'єму серця на досить високому рівні.
8. Перераховані вище практичні рекомендації пропонуються до використання на перед змагальному етапі з цілорічного тренування бігунів на середні дистанції, які мають спортивну кваліфікацію не нижче 2-го розряду та не вище майстра спорту України за умови, що останні не мають великого стажу занять бігом.
Використання запропонованих рекомендацій дозволяє підвищити тренувального процесу бігунів при розвитку їх спеціальної витривалості, а, отже, сприяє досягненню і більш високих спортивних результатів.

Література:

1.Баранов Г.К. Комплексы упражнений производственной гимнастики для рабочих металлообрабатывающей промышленности //Теория и практика физической культуры.- 1960.- № 5. – С. 20- 37.

2.Белинович В.В. О некоторых вопросах методики производительной гимнастики.//Теория и практика физической культуры. -1960.-№ 23. –С. 26-28.

4.Врогинский К.К. Некоторые эксперементальные данные о физиологии сеченовского феномена.// Врачебное дело.- 1955.- №7.- С. 63-664.


Каталог: retrieve
retrieve -> Навчально-методичний посібник Суми Сумський державний університет 2011 ббк 55. 1
retrieve -> «актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
retrieve -> Е. В. Колісніченко основи наукових досліджень опорний конспект
retrieve -> Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
retrieve -> Ю. М. Лопаткін фізичний образ світу навчальний посібник
retrieve -> Міністерство освіти І науки України Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф моз україни Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Сумський державний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка