Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) транснаціональна злочинність


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬСторінка2/3
Дата конвертації05.11.2017
Розмір2.64 Mb.
#31265
1   2   3

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття № 1

Форма заняття: семінар
Тема 2.

Транснаціональна злочинність: концепції та кримінологічна характеристика
Мета вивчення

Розуміння сутності транснаціональної злочинності, її основних показників, характеристик та тенденцій, а також вміння аналізувати сучасний стан транснаціоанльної злочинності в Україні та світі.


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде (спроможний): 1. узагальнювати основні підходи до розуміння транснаціональної злочинності та її характеристик;

 2. аналізувати різні показники транснаціональної злочинності, на підставі чого робити висновки про її сучасні тенденції;

 3. планувати власні наукові дослідження з урахуванням новітніх тенденцій транснаціональної злочинності;

 4. оцінювати сучасний стан транснаціональної злочинності в Україні та світі;


Література

 1. Неапольська політична декларація і глобальний план дій проти організованої транснаціональної злочинності (23 липня 1996 г.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_787

 2. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнята резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789.

 3. Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Утвержден резолюцией 55/255 Генеральной Ассамблеи от 31 мая 2001 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/crimepro.shtml

 4. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_790.

 5. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml.

 6. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколів, що її доповнюють : Закон України від 4 лютого 2004 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1433-15

 7. Аналітичний огляд наукових статей з проблем протидії організованій злочинності № 16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2761

 8. Біленчук, П.Д. Транснаціональна злочинність : динаміка розвитку / П.Д. Біленчук, Н.С. Прокопенко // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 12 : Ч.2. – С. 6 – 9.

 9. Вербенський, М.Г. Кримінологічна характеристика злочинів, що складають ядро транснаціональної організованої злочинності / М.Г. Вербенський // Право і суспільство. 2010. – № 1. – С. 132-140.

 10. Вербенський, М.Г. Тенденції транснаціональної організаційної злочинності в Україні / М.Г. Вербенський // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 101-106.

 11. Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность / Ю.А. Воронин. – Екатеринбург, 1997. – 72 с.

 12. Геворгян Г. М. Транснациональная организованная преступность /Г.М. Геворгян / Под. ред. В. Е. Эминова. – М., 2002. – 171 с.

 13. Головина Г.В. Организованная преступность в транснациональном аспекте / Г.В. Головина // Следователь. – 2004. – № 2. – С. 56 – 57.

 14. Горяинов К.К. Транснациональная преступность: проблемы и пути решения/ К.К. Горяинов, А.П. Исиченко, Л.В. Кондратюк. – М.: ВНИИ МВД России, 1997. – 260 с.

 15. Дремин В.Н. Преступность как социальная практика.Институциональная теория криминализации общества: Монография / В.Н. Дремин. – О.: Юрид. л-ра, 2009. – 613 с.

 16. Звягинцев, В.В. Юридический анализ сущности транснациональной организованной преступности и ее признаков / В.В. Звягинцев // Право и политика. – 2008. – № 8. – С. 1924-1928.

 17. Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность : Монография / Н.А. Зелинская ; ОНЮА . ─ О. : Юрид. л-ра, 2006 . ─ 568 с.

 18. Зелинская, Н.А. Политические преступления в системе международной преступности : Монография / ОНЮА . ─ О. : Фенікс, 2003 . ─ 400 с.

 19. Зелинская, Н.А. Международно-правовое определение транснационального организованного преступления // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности : Сб. науч. ст. 2003 . 217 с. ─ С.83-98.

 20. Зелинская, Н.А. Транснациональное преступление и транснациональное право / Н.А. Зелинская // Актуальні проблеми політики : Зб. наук. праць . 2001-. 2002. Вип.15. ─ С.287-293.

 21. Зелінська, Н.А. Транснаціональний злочин і транснаціональне кримінальне право / Н.А. Зелинская // Актуальні проблеми політики : Зб. наук. праць. 2007. Вип. 30 . – С. 177-186.

 22. Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной преступности/ Г.А. Зорин О.В. Танкевич. - Гродно: Изд-во Грод. фил. "Негосуд. ин-та совр. знаний", 1997. – 56 с.

 23. Зорин Г.А. Стратегия борьбы с транснациональной преступностью / Г.А.Зорин, О.В.Танкевич . ─ Гродно : Изд-во Грод. фил. "Негосуд. ин-та совр. знаний", 1997 . – 104 с.

 24. Логвин В. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности / В. Логвин // Юридическая Россия. – 2009. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1313235

 25. Мельничук Т.В. Транскордонна злочинність: сутність види та деякі проблеми протидії в умовах євроінтеграції України // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. статей з питань європейської інтеграції / за ред. Д.В. Ягунова. – Вип.4 – О.: Фенікс, 2008. – С. 245-253.

 26. Меркушин, В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В. В. Меркушин. – Минск: Науч. изд. Амалфея, 2003. – 208 с.

 27. Михайлов, В. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности / В. Михайлов // Российская юстиция. – 2001. – №7. – C.20-21.

 28. Овчинский, В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной организованной преступности / В.С. Овчинский . ─ М. : ИНФРА-М, 2001 . – 148 с.

 29. Скулиш, Є.Д. Вплив транснаціональної організованої злочинності / Є.Д Скулиш // Ерліхівський збірник : Наук. доповіді та повідомлення. – 2005. – Вип. 4-5. – С. 196-198.

 30. Скулиш, Є.Л. Транснаціональна організована злочинність : проблема визначення та основні ознаки / Є.Л. Скулиш // Держава і право: Юридичні і політичні науки : Зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 30. – С. 444-451.

 31. Третьяков, В.И. Транснациональная организованная преступность в России: понятие, структура, признаки / В.И. Третьяков // Юристъ - правоведъ. – 2008. – № 2. – С. 41-44

 32. Яценко, В.А. Транснациональная организованннаяя преступность понятие и признаки / В.А. Яценко // Российский следователь. – 2002. – №10. – C.38-40.


Інтернет-ресурси:

 1. Жунусов О. Транснациональная преступность // http://crime.vl.ru/docs/stats/stat_125.htm

 2. Оценка транснациональной организованной преступности // http://crime.vl.ru/docs/stats/stat_69.htm

 3. Репецкая А.Л. Угроза международной и национальной безопасности со стороны транснациональной организованной преступности // http://irkcenter.isea.ru/rezult/nauch_isled/13.htm

 4. Понятие и признаки транснациональной организованной преступности // http://crime.vl.ru/docs/books/book4/g1/1.htm

 5. Номоконов В.А.Организованная преступность: транснациональные признаки // http://crime.vl.ru/docs/stats/tseminar2003/t_7.htm

 6. Понятие и признаки транснациональной экономической и организованной преступности // http://www.omamvd.ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch6p1.htm


Питання заняття

 1. Поняття транснаціональної організованої злочинності, її ознаки.

 2. Конвенційне трактування транснаціонального злочину. Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000). Додаткові протоколи.

 3. Відмежування транснаціонального злочину від суміжних понять: «транскордонний злочин», «міжнародний злочин», «злочин міжнародного характеру».

 4. Форми та види транснаціональної злочинної діяльності: загальна характеристика.

 5. Кримінологічна характеристика транснаціональної злочинності за основними показниками. Проблема латентності.Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Задача 1.

Громадяни України у кількості 11 чоловік попередньо зорганізувалися для вчинення злочину - незаконного переправлення осіб через державний кордон України. При цьому, вони спільно узгодили порядок своїх дій, який був відомий усім учасникам цієї групи, оскільки було чітко визначено роль кожного із учасників та розподілено між ними функціональні обов’язки в злочинній діяльності (переміщення нелегальних мігрантів по території України різними її учасниками в складі окремих підгруп на певних відрізках маршруту слідування з метою їх подальшого переправлення до Словаччини), встановлені загальні правила поведінки (конспірації). Існування даної групи було стабільним, оскільки її учасниками у тому ж складі, було неодноразово було незаконно переправлено осіб через державний кордон України.

Охарактеризуйте ознаки організованої злочинності, керуючись даною кримінальною справою. Вкажіть, чи підпадає злочинна діяльність цих осіб під сферу дії Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Відповідь обґрунтуйте.
Задача 2.

Громадянин України В. виїхав до Російської Федерації з метою придбання декількох одиниць вогнепальної зброї часів Другої світової війни для своєї приватної колекції. Оскільки купував він її нелегально та відповідних документів на цю зброю не мав, то назад в Україну ввіз її у тайнику багажника свого автомобіля.

Чи є протиправними дії гром-на В.? Чи можна такі дії вважати транснаціональним злочином? Чи підпадає діяння В. під сферу дії Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.?

Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті здобувачів. Обговорення кейсів (практичних завдань) зосереджувати у другій половині заняття після теоретичних питань.


Рекомендовані теми рефератів:

 1. Концепція транснаціональної злочинності у вітчизняній кримінології.

 2. Концепція транснаціональної злочинності в зарубіжній кримінології.

 3. Проблема подвійної криміналізації.Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


ПереглянутоПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття № 2

Форма заняття: семінар
Тема 4.

Транснаціональні злочинні групи та організації: механізм формування та функціонування
Мета вивчення -

сформувати кримінологічне уявлення про суб`ктів транснаціональної злочинності, механізми їх формування та функціонування


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний: 1. Чітко визначати поняття суб`єктів ктів транснаціональної злочинності;

 2. Надавати кримінологічну характеристику транснаціональним злочинним групам та організаціям;

 3. Демонструвати системні знання щодо структури суб`ктів транснаціональної злочинності;

 4. Визначати типологію та класифікацію суб`ктів транснаціональної злочинності.


Література

 1. Долженков О.Ф. Складові інфраструктури організованої злочинності / О.Ф. Долженков // Інформаційне забезпечення протидії організованій злочинності / Зб. наук. ст.: [За ред.М.П.Орзіха, В.М. Дрьоміна]. – Бібліотека журналу "Юридичний вісник". – Одеса: ФЕНИКС, 2003. – С. 47 – 55.

 2. Зелинский А.Ф. Криминальная психология: Научно-практическое издание / А.Ф. Зелинский. – К.: Юринком Интер, 1999. – 240 с.

 3. Козаченко, А.В. Феномен транснациональной преступности : Науч.-практ. пособие / А.В. Козаченко, Н.В. Клеван. – Николаев : Илион, 2009. – 408 с.

 4. Поплавский И.Г. Организованные преступные группировки с международными и межрегиональными связями (проблемы определения) / И.Г. Поплавский // Вестник Одесского института внутренних дел. – 1999. – №2. – С.81-84.

 5. Скулиш, Н.Є. Транснаціональні злочинні організації : поняття, структура. стан / Н.Є. Скулиш // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство : Зб. наук. праць. 1996. – 2005. – Вип. 282 . – С. 120-124.

 6. Ярмиш А.Н. Організовані злочинні групи: норми і стандарти поведінки / А.Н. Ярмиш // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 600 с.
 1. Інтернет-ресурси:

 2. Аминьева Я. А. К вопросу о классификации субъектов ТОП / Я. А. Аминьева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=970&more=1&c=1&tb=1&pb=1

 3. Транснациональная организованная преступность. Виды основных мировых организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kiev-security.org.ua/box/4/103.shtmlПитання заняття

 1. Поняття, види та ознаки суб’єктів транснаціональної злочинності.

 2. Соціально-психологічна основа формування і функціонування організованих злочинних груп (корупція та насилля як основні методи діяльності; елементи кримінальної субкультури у механізмі транснаціональної злочинності; економічна основа функціонування злочинних груп тощо).

 3. Структура транснаціональних злочинних організацій: особливості владо-підпорядкування та розподілу кримінально-функціональних обов’язків учасників.

 4. Регіональні особливості транснаціональних злочинних організацій (японська якудза, китайські тріади, італійська мафія, колумбійські наркокартелі тощо).


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Завдання 1. Охарактеризуйте регіональні особливості транснаціональних злочинних організацій за матеріалами кримінального провадження або інформації ЗМІ.

Завдання 2. Схематично визначте структуру транснаціональних злочинних організацій.
Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша роботаМетодичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті здобувачів. Обговорення кейсів (практичних завдань) зосереджувати у другій половині заняття після теоретичних питань.Рекомендовані теми рефератів

 1. Транснаціональні злочинні корпорації: особливості функціонування.

 2. Соціально-психологічна характеристика учасників організованих злочинних груп.

 3. Участь працівників правоохоронних органів в організованій злочинній діяльності.

 4. Проблема етнічної організованої злочинності.

 5. Проблема зрощування бізнесу, політики та організованої злочинності.Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


ПереглянутоПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття № 3

Форма заняття: семінар

Тема 5

Фактори транснаціональної злочинності
Мета вивчення -

формування чіткого розуміння факторів транснаціональної злочинності


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний:

1.Визначити поняття факторів транснаціональної злочинності та класифікувати їх.

2.Охарактеризувати глобалізацію як фактор транснаціональної злочинності.

3.Дати характеристику проявів глобалізації в економічній, політичній, культурологічній системах.

4. Розрізняти поняття «урбанізація», «маргіналізація» та «міграція» в системі факторів транснаціональної злочинності.


Література

 1. Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества / З. Бауман. – М.: Весь Мир, 2004. – 188 с.

 2. Газзаев, А.В. Правовая оценка рисков и вызовов экономической глобализации / А.В. Газзаев // Современное право. – 2009. – № 9. – С. 113-117.

 3. Дорошенко

 4. Козаченко А. В. Экономическая преступность и коррупция как функциональные предпосылки существования транснациональных транспортных коридоров/ А. В. Козаченко // Актуальні проблеми політики / Збірник наукових праць. – Одеса, 2004. – №20. – С. 147 – 156.

 5. Лопашенко Н. А. Развитие межнациональной экономики и углубление интеграционных процессов как криминогенные факторы и пути их минимизации / Н.А. Лопашенко //Преступность в России: причины и перспективы: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – М.: ВНИИ МВД России, 2004. – С. 71-74.

 6. Лунеев, В.В. Криминологические проблемы глобализации / В.В. Лунеев // Государство и право : Журн. Рос. акад. наук. – 2010. – № 1. – С. 45-61.

 7. Лунеев, В.В. Права человека и преступность в глобализирущемся мире / В.В. Лунеев // Общественные науки и современность (ОНС). – 2005. – № 3. – С.107-118.

 8. Мельничук Т.В. Сучасні концепції причин організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері / Т.В. Мельничук // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – Вип. 32. [С.В. Ківалов та ін.; Відп. за вип. Ю.М. Оборотов.] – Одеса: Юридична література, 2007. –С.326 – 332.

 9. Старков О.В. Модель причин и условий транснациональной преступности / О.В. Старков // Новые криминальные реалии и реагирование на них. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2005. – С. 54 -58.

 10. Шакун В.І. Урбанізація і злочинність: монографія / В. І. Шакун ; Укр. акад. внутр. справ. – иїв : Укр. акад. внутр. справ, 1996. – 256 с.
 1. Інтернет-ресурси:

 2. Жаровська Г.П. Глобалізація як фактор якісних змін в організованому злочинному середовищі / Г.П. Жаровська // Часопис Київського університету права. – 2013/3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?

 3. Міняйло Н. Умови та причини транснаціональної організованої злочинності / Н. Міняйло // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 533. Правознавство. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/533/22.pdf

 4. Супрун Т.М. Причини виникнення організованої транснаціональної злочинності / Т.М. Супрун. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=46149

 5. Репецкая А.Л.Финальный отчет по гранту «Специфика деятельности китайских этнических преступных групп в Восточной Сибири постсоветского периода» / А.Л. Репецкая. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://traccc.gmu.edu/wp-content/uploads/2013/09/Repetskaya_Siberia_Chinese_Triads_2012.pdf

 6. Шипунова Т. Социальное исключение и воспроизводство преступности / Т. Шипунова. [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://www.narcom.ru/publ/info/564.


Питання заняття

 1. Поняття та класифікація факторів сучасної транснаціональної злочинності. Проблема самодетермінації та самовідтворення транснаціональної злочинності.

 2. Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.

 3. Характеристика проявів глобалізації в системі факторів транснаціональної злочинності:

 4. Економічна

 5. Політична

 6. Культурологічна

 7. Інформаційна тощо.

 8. Урбанізація, маргіналізація та міграція в системі факторів транснаціональної злочинності.


Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті студентів. Заняття посинати з обговорення запропонованого та заздалегідь перечитаного студентами кейсу.Рекомендовані теми рефератів:

 1. Глобалізація злочинності в механізмі світової глобалізації.

 2. Кримінальна культура як світовий феномен.

 3. Економічна глобалізація як один з факторів транснаціонального злочинного бізнесу.

 4. Проблема глобалізації злочинності у вітчизняній кримінології.

 5. Проблема факторів транснаціональної злочинності у зарубіжній кримінології.

 6. Механізм розширеного відтворення злочинності.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття № 4

Форма заняття: семінар
Тема 6
Протидія транснаціональній злочинності: глобальний, регіональний та національний рівні

Мета вивчення -

формування чіткого уявлення про протидію транснаціональної злочинності на різних рівнях.


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний:

 1. Дати характеристику рівням протидії транснаціональної злочинності..

 2. Визначити принципи, основні напрямки та форми міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю.

 3. Визначити національні та міжнародні органи й установи як суб’єкти протидії транснаціональної злочинності.

 4. Дати загальну характеристику ролі ООН в організації міжнародного співробітництва.Література

 1. Концепція державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю. Схвалено Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року N 1000/2011 // Офіційний вісник України від 04.11.2011 2011 р., № 83, стор. 29, стаття 3019, код акту 58780/2011.

 2. Запобігання та контроль організованої злочинності: Стратегія Європейського Союзу на початок нового тисячоліття (2000/C 124/01)// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності - 2002 р., № 11

 3. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью (Алма-Ата, 24 апреля 1992 года) [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_245

 4. Вербенський М.Г. Протидія транснаціональній злочинності спеціалізованими підрозділами органів внутрішніх справ України: сучасні тенденції // Право і суспільство, 2006. – № 2. – С. 83-88.

 5. Евланова О.А. Некотрые криминологические проблемы взаимодействия правоохранительных органов государств - участников СНГ в борьбе с транснациональной организованной преступностью // Прокурорская и следственная практика, 2005. – № № 3/4. – С. 220-231

 6. Костенко Н.И Роль Организации Объединенных Наций в предупреждении транснациональной организованной преступности // Право и политика, 2003. – №9 – C.100-109.

 7. Костенко Н.И. Правовые механизмы международного сотрудничества в правоохранительной сфере // Право и политика, 2005. – № 8. – С. 91-103.

 8. Костенко Н.И. Роль Организации Объединенных Наций и эффективные меры по борьбе с транснациональной организованной преступностью // Государство и право: Журн. Рос. акад. наук., 2006. – № 7. – С. 76-82.

 9. Мельничук Т.В. Щодо можливостей співробітництва України з ЄС у стриманні організованої злочинності // Актуальні проблеми реалізації Плану дій Україна – ЄС. – Зб. Статей за результ. Наук.-практич. Конф. 9 лютого 2007 року, м.Одеса/ За ред. В.М. Кривцової, Д.В. Ягунова // ОРІДУ НАДУ при Президентові України. – Одеса: Фенікс, 2007. – 315 с. – С. 24-30.

 10. Некрасова В.А., Смелік В.Б., Житняк С.Є. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі злочинами: Навчальний посібник. К.: Скіф, 2008 – 168 с.

 11. Проневич О.С. Європол: правові та організаційні засади уцчасті в боротьбі з транснаціональною злочинністю // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Збірник наукових праць. – 2002. №3. – C. 179-187.

 12. Пунь С. Основні напрями та сфери міжнародного співробітництва держав із протидії транснаціональній злочинності / С. Пунь // Підприємництво, господарство і право : Щомісячний науково-практичний господарсько-правовой журнал, 2008. – № 5. – С. 29-32.

 13. Пятчаніна О.С. Загальні чинники міжнародно-правового співробітництва держав у протидії організованій транснаціональній злочинності // Часопис Київського університету права, 2004. - № 4. – С. 99-107.

 14. Пятчаніна О.С. Проблемні питання вдосконалення правових зв'язків держав-учасниць СНД у боротьбі з організованою злочинністю // Право України, 2005. – № 12. – С.77-80.

 15. Скулиш Н.Є. Принципи міжнародного співробітництва у сфері протидії транснаціональної організованої злочинності // Ерліхівський збірник : Наук. доповіді та повідомлення, 2005. – Вип. 4-5. –С. 213-215 (232 с.).

 16. Шамсутдинова Р.Р. Унификация уголовного законодательства государств Евросоюза как необходимый элемент борьбы с транснациональной преступностью // Закон, 2007. – № 8. – С. 201-207.

 17. Шостко О.Ю. Протидія організованій злочинності в європейських країнах : монографія / О.Ю. Шостко. – Х. : Право, 2009. – 400 с.


Інтернет-ресурси:

 1. Зелинская Н.А. Организация Объединенных Наций в борьбе с транснациональной организованной преступностью: конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. – Режим доступа: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1635


План

 1. Рівні протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика.

 2. Принципи, основні напрямки та форми міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю.

 3. Конвенційний механізм протидії транснаціональній злочинності. Міжнародно-правові стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.

 4. Національні та міжнародні органи й установи як суб'єкти протидії транснаціональній злочинності. Координація діяльності правоохоронних органів України з міжнародними інституціями у попередженні транснаціональної організованої злочинності.

 5. Роль ООН в організації міжнародного співробітництва. Конгреси ООН.Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти

Задача 1.

Оцініть, чи виконує Україна вимоги ст. 5 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, у якій зазначено «Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально караних такі діяння, коли вони вчиняються навмисно:

a) обидва чи одне з таких діянь, не відносячи їх до замаху на вчинення злочину і незалежно від фактичного вчинення злочинного діяння:

i) змова з одним або декількома особами щодо вчинення серйозного злочину, що переслідує мету, прямо чи посередньо пов'язану з одержанням фінансової або іншої матеріальної вигоди, причому, якщо це передбачено внутрішнім законодавством, також передбачається фактичне вчинення одним з учасників змови будь-якої дії для реалізації цієї змови або причетність організованої злочинної групи;

ii) діяння будь-якої особи, яка, усвідомлюючи або мету і загальну злочинну діяльність організованої злочинної групи, або її наміри вчинити відповідні злочини, бере активну участь у: a. злочинній діяльності організованої злочинної групи;

b. інших видах діяльності організованої злочинної групи, усвідомлюючи, що її участь сприятиме досягненню вищезгаданої злочинної мети;

b) організацію, керівництво, пособництво, підбурювання, сприяння або надання порад щодо серйозного злочину, вчиненого за участю організованої злочинної групи».
Задача 2.

Оцініть, чи виконує Україна вимоги ст. 10 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, у якій зазначено «Кожна Держава-учасниця вживає таких заходів, які з урахуванням її правових принципів можуть знадобитися для встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у серйозних злочинах, до яких причетна організована злочинна група, і за злочини, визнані такими відповідно цієї Конвенції. За умови дотримання правових принципів Держави-учасниці відповідальність юридичних осіб може бути кримінальною, цивільно-правовою або адміністративною. Покладання такої відповідальності не завдає шкоди кримінальній відповідальності фізичних осіб, які вчинили злочини. Кожна Держава-учасниця, зокрема, забезпечує застосування щодо юридичних осіб, які притягуються до відповідальності згідно з цією статтею, відповідних ефективних кримінальних або некримінальних санкцій, які здійснюють стримуючий вплив, включаючи грошові санкції».


Задача 3.

Оцініть, чи виконує Україна вимоги ст. 25 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, у якій зазначено «Кожна Держава-учасниця вживає, у межах своїх можливостей, відповідних заходів для надання допомоги і захисту потерпілим від злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, особливо у випадках погрози помстою або залякування. Кожна Держава-учасниця встановлює належні процедури для забезпечення доступу до компенсації і відшкодування збитків потерпілим від злочинів, що охоплюються цією Конвенцією. Кожна Держава-учасниця, за умови дотримання свого внутрішнього законодавства, створює можливості для викладу і розгляду думок і побоювань потерпілих на відповідних стадіях кримінального провадження щодо осіб, які вчинили злочини, так, щоб це не завдавало шкоди правам захисту».


Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті здобувачів. Обговорення кейсів (практичних завдань) зосереджувати у другій половині заняття після теоретичних питань.


.Рекомендовані теми рефератів:

 1. Основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері протидії транснаціональній злочинності.

 2. Загальна характеристика міжнародно-правових документів у сфері протидії транснаціональній злочинності.

 3. Значення додаткових протоколів до конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000 р.).

 4. Регіональні системи протидії транснаціональній злочинності.

 5. Захист жертв транснаціональних злочинів.Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка