З досвіду роботи вчителя української мови та літературиДата конвертації08.03.2019
Розмір58.5 Kb.
З досвіду роботи вчителя

української мови та літератури,

спеціаліста першої кваліфікаційної категорії

Озмитель Марії Андріївни

Стаж роботи -23 роки.

Закінчила навчання в 1990 році на українському відділенні філологічного факультету Полтавського державного педагогічного інституту ім.В.Г.Короленка за спеціальністю українська мова і література.

У своїй роботі дотримуюся заповіді В. Сухомлинського: «Доторкнутися розумом і серцем до дитячої душі, посіяти в ній зерна добра і правди, щирості і людяності – це не просто красиві слова. Це наші трудові будні, це кожен день нашої напруженої роботи».

Працюю над проблемою «Індивідуальний та диференційований підхід на уроках української мови та літератури».

Принцип гуманізації сучасної освіти передбачає зосередження уваги до особистості кожного учня, створення умов,необхідних для розвитку закладених природою задатків. Одним із можливих шляхів його втілення є диференціація освіти, створення умов, які дають змогу кожному учневі розкрити свої потенційні можливості. Проблема диференційованого навчання не є новою. Цю концепцію висунув Платон. Його роботу продовжили М.Ломоносов, Г Сковорода,М. Монтессорі, В. Ушинський

Психологи стверджують, що те, чому може навчитися певна людина—цьому можуть навчитися майже всі люди, якщо будуть забезпечені відповідні умови їх навчання. Тому на уроці намагаюсь організувати роботу так, кожен учень отримував завдання, спеціально для нього підібране, у відповідності з його підготовкою і навчальними можливостями. Такими завданнями є робота з підручником, довідниками , словниками, енциклопедіями, написання доповідей, творчих робіт.

Таким чином, одним з найефективнішим шляхів реалізації індивідуальної форми навчання школярів на уроці є диференційовані індивідуальні завдання з друкованою основою. Практикую завдання однакової складності,але слабо встигаючим учням надаю допомогу, подаю зразки виконання вправ.

Відповідно до диференціації та індивідуалізації підбираю й використовую різноманітний матеріал: малюнки, плани - схеми, опорні слова, ілюстративний матеріал. Залучаю учнів до цієї роботи, вони малюють ілюстрації до творів, складають питання, кросворди, готують різнорівневі тестові завдання . Повсякчас заохочую дітей придумувати власні різнорівневі запитання практичного і теоретичного плану. Таке завдання дає змогу знайти в матеріалі найсуттєвіше. Це створює об’єктивні можливості для стимулювання позитивних мотивів навчання. Намагаюсь помічати успіхи кожного. Кмітливі, швидко мислячі учні виступають «моїми співавторами» на уроці, можуть продовжити пояснення, самостійно ознайомити з новим матеріалом, перевірити завдання, попрацювати у ролі вчительки.

На уроках з української літератури використовую такі завдання:

- для найслабших - виразно прочитати твір, відповісти на питання до тексту, прочитати напам’ять, намалювати ілюстрацію;

- для середніх - пояснити рідковживані слова чи малозрозумілі слова, вказати ідейне спрямування твору, виписати цитати;

- для найсильніших - визначити головну думку твору,висловити своє ставлення до прочитаного, підібрати синонімічні ряди для розкриття вчинків персонажів, визначати проблеми твору,пояснити,які почуття викликає, актуальність.

Індивідуальні особливості учнів враховую і у виборі тем для самостійних письмових робіт, і при визначенні домашніх завдань. Наприклад, підготовка учнів достатнього і високого рівня знань з української мови і літератури включає не тільки виконання вправи, прочитання твору, його аналіз, ай підбір запитань з розділу для своїх товаришів.

Градація складності завдань логічно обумовлює і градацію в оцінюванні.

Принцип диференційованого підходу до навчання реалізую під час проведення різнотипних уроків та здійснюю на різних етапах: перевірці домашнього завдання, поясненні нового матеріалу, закріпленні знань, формуванні умінь та навичок.

Диференційований підхід в навчальної виховному процесі дає можливість усунути перевантаження учнів, уникнути конфліктних ситуацій, пов’язаних з примусовим розподілом завдань, не травмувати психіку дитини, не принижувати її людської гідності, забезпечувати оптимальний режим роботи кожного учня на уроці та дома.Тема: Що означає бути громадянином демократичної держави

Мета: розкрити зміст понять «громадянин», «громадянський», «громадянська позиція»;

з’ясувати,які почуття та риси властиві громадянам демократичного суспільства, як пов’язані наші долі з долею батьківщини,

виховати в учнів громадянську компетентність.

Обладнання: підручник Етика. Данилевська О., Пометун О.- К.: Генеза,2006.-192с.,презентація, пам’ятка «Про громадянина»

Епіграф: В ком нет любви к стране родной

Те серцем нищие калеки.

Т.Шевченко

Вислови:

«Спочатку треба бути поганим громадянином, щоб потім стати хорошим рабом.»

(Монтескє )

«Любов до Батьківщини—перша чеснота цивілізованої людини.» (Наполеон)

«Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що вона батьківщина»(Сенека)

Методи і прийоми: «Незакінчене речення», робота в парах, метод асоціації, «Мікрофон», бесіда, робота з підручником

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку

Вступна частина  1. Організаційний момент

  2. Актуалізація опорних знань

  3. Мотивація навчальної діяльності

  4. Представлення теми й очікуваних результатів

Основна частина

1.Кого називають громадянином

2.Які почуття та якості властиві громадянам демократичного суспільства

3.Що таке громадянська позиція

Заключна частина

Висновки


Домашнє завдання

Хід уроку

Вступна частина

1.Організаційний момент

2.Актуалізація опорних знань

«Розминка»


  • Доброзичливе,терпиме ставлення до чиїхось думок, поглядів, почуттів(толерантність)

  • Правильне, неупереджене ставлення до чогось або когось(справедливість)

  • Гарантовані державою матеріальні, духовні,суспільні, культурні блага, необхідні для життя людей (права)

  • Офіційний письмовий документ, який містить правові норми і приймається законодавчим органом держави (закон)

  • Держава, у якій живуть представники багатьох національностей (багатонаціональна)

  • Користування однаковими (рівними) з ким-небудь правами (рівноправність).

«Асоціативний кущ» до слова «держава»

Держава: людина, патріот, символи, народ, почуття, права, закон, відповідальність тощо.

3.Мотивація навчальної діяльності

Показ презентації «Україна»

- Які почуття викликала у вас ця презентація?

4.Представлення теми уроку й очікуваних результатів

Учитель: Сьогодні ми ще раз повинні усвідомити своє місце в нашому суспільстві, зрозуміти,як стати корисним своїй державі, навчимося оцінювати власні вчинки та вчинки інших з погляду їх суспільної значущості.

Від кожного з нас залежить, у якій країні ми будемо жити,якою буде наша держава—сильною й розвинутою, із високим рівнем життя чи слабкою, залежною від волі інших людей. Ми обираємо політиків, що керуватимуть державою, писатимуть закони, яких повинні дотримуватись, знати свої права та громадянські обов’язки. Бути справжнім громадянином своєї держави-відповідально й почесно.

На уроці ми спробуємо ґрунтовно відповісти на питання: «Що означає бути громадянином своєї держави»

Основна частина

Кого називають громадянином

Учитель показує свідоцтво про народження.

- Як називається цей документ?

- Хто має такий документ?

Учитель: Ви всі маєте свідоцтва про народження. Отже, ви – громадяни України. У 16 років отримаєте паспорт, який підтвердить громадянство.

Стаття 25 Конституції України гарантує: Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути висланий за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує турботу і захист своїм громадянам,що перебувають за її межами.

(Зачитати памятку «Про громадянина»,яка знаходиться в кожного учня на парті)

2. Які почуття та якості властиві громадянам демократичного суспільства

Проблемне питання: Чи достатньо документа, щоб людину можна було називати громадянином держави?

Кого з відомих людей можна назвати справжніми громадянами?

Вислів « Служити Батьківщині стосується військових чи всіх громадян держави»?

Учитель: Ви правильно усвідомили, що кожна людина, яка живе на території певної держави,повинна дбати не лише про власні інтереси, а й про інтереси рідної землі. Громадянські якості завжди цінувалися: бажання працювати на благо країни, здійснити подвиг заради Батьківщини. Люди, які хочуть бути корисними суспільству мають громадянські почуття. Вони не байдужі до проблем держави, вболівають за її долю, вважають своїм обов’язком допомогти іншим, чим можуть,поважають національні традиції, символи, культуру, не цураються рідного слова.

Робота з підручником. Завдання 5, с.172.

Робота в парах. Наведіть приклади конкретних справ,які ви можете зробити,щоб бути корисним суспільству. А, може, такі є на рахунку вашого класу.

( Учні зачитують результати роботи й записують на дошці найвдаліші відповіді)

Учитель: Навіть маленька справа важливіша за красиві пусті слова,не підкріплені ділом. Отож, кожен із вас готовий на громадянський вчинок і це дуже похвально. Головне, щоб ваші дитячі добрі справи переросли з віком у вагоміші труди на користь Батьківщини.

Хочеться сподіватися,що ви не буде стояти осторонь всього, що відбувається в класі, школі, в Україні, не станете «сердцем нищие калеки», як застерігав Т.Шевченко. У цьому і буде виявлятися ваша громадянська позиція.

Заключна частина

Незакінчене речення « Як громадянин України я горджуся тим, що…», «В Україні можна пишатися…», «Україну прославляють в усіх країнах світу…»

Відповіді учнів методом «Мікрофон»

Учитель: На завершення нашої розмови складемо сенкан на тему «Держава», «Україна», «Громадянин». Це невеликий слоган з 5 рядків.

Перший рядок—іменник(назва поняття).

Другий—два слова—прикметники.

Третій визначає характер дії і складається з трьох слів—дієслів.

Четвертий—фраза, що складається з 4-х слів і показує ставлення автора до теми.

П’ятий—синонім до першого поняття—іменника, у якому відображено суть чи сформульовано висновок.Держава

Сильна, міцна

Оберігає ,захищає, віддає.

Ми повинні їй допомагати.

Країна.

Україна


Рідна, дорога

Годує, ростить, леліє

Вона для нас, як мати.

Батьківщина.Підведення підсумків, виставлення оцінок.

Домашнє завданняПрочитати матеріал підручника(с.170-174), зробити корисну справу для громади й розказати про свої відчуття.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка