З початку року кількість користувачів Інформаційного порталу дфс склала понад 900 тис осібСторінка24/24
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.33 Mb.
#12138
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Єдиний реєстр учасників АТО

У Мін’юсті України зареєстровано 24.02.2015 р. за № 211/26656 наказ Мінсоцполітики України, яким затверджено Порядок ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

(Наказ від 06.02.2015 р. № 114)


Пільги з постачання книжок та періодичних видань

З 04.03.2015 р. набрали чинності зміни, внесені до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчиз­няного виробництва. Зокрема, викладено у новій ре­дакції пп. 197.1.25 п. 197.1 ст. 197 цього Кодексу, згідно з яким звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання (передплати) та доставки періодичних ви­дань друкованих засобів масової інформації (крім ви­дань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагу­вання, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), роз­повсюдження книжок, у тому числі електронного кон- тенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та на­вчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробни­цтва на митній території України.

(Закон від 13.02.2015 р. № 206-УІІІ)

Електронний сервіс

ДФС України повідомлено, що для формування по­даткових накладних в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд обирає будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл у форматі, розміщеному на офіційному веб-порталі ДФС, та відповідає вимогам наказу Міндоходів Укра­їни від 29.11.2013 р. № 729, або може користуватися програмними забезпеченнями «Системи формування та подання до органів ДФС засобами телекомунікацій­ного зв’язку податкової звітності, податкових наклад­них та реєстрів податкових накладних в електронно­му вигляді» та «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності», які можна безоплатно отримати на офіційному веб- порталі ДФС у розділі «Електронна звітність».

За новим електронним сервісом платник за запитом може безоплатно отримувати відомості про податко­ві накладні та/або розрахунки коригування з Єдиного реєстру податкових накладних. Також покупці — плат­ники податку мають можливість отримувати з цього реєстру електронні копії податкових накладних/розра­хунків коригування, зареєстрованих у ньому їх контр- агентами-постачальниками, для чого покупець надси­лає в електронному вигляді запит до реєстру, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію цих документів у реєстрі та податкову на­кладну/розрахунок коригування в електронному ви­гляді.

(Лист від 16.02.2015 р. № 351/2/99-99-11-02-10)


ЄДИНИЙ ПОДАТОК: Сільськогосподарські товаровиробники

ДФС України повідомлено, що до затверджен­ня форми податкової декларації з єдиного податку для платників податку четвертої групи рекомендовано використовувати форму Податкової декларації з фік­сованого сільськогосподарського податку, затверджену наказом Міндоходів України від 30.12.2013 р. № 864.

Оскільки форма податкової декларації з фіксованого сільськогосподарського податку передбачає щомісячні нарахування, платникам податку пропонується протя­гом І кварталу сплачувати нараховані суми у терміни, передбачені для сплати фіксованого сільськогосподар­ського податку.

(Лист від 14.02.2015 р. № 4968/7/99-99-15-03-01-17)Збільшено облікову ставку Нацбанку України

Правлінням Нацбанку України встановлено з 04.03.2015 р. облікову ставку в розмірі 30% річних. Визнано такою, що втратила чинність з 04.03.2015 р., власну постанову від 04.02.2015 р. № 81.

Наведено інформацію про динаміку облікової ставки Нацбанку України в 1992 — 2015 рр.

(Постанова від 02.03.2015 р. № 154 та лист від 03.03.2015 р. № 30-00010/13691)


Облік платників ПДВ

Змінами, внесеними Мінфіном України до По­ложення про реєстрацію платників податку на до­дану вартість, затвердженого власним наказом від 14.11.2014 р. № 1130, приведено норми цього По­ложення у відповідність із чинним законодавством.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

(Наказ від 02.02.2015 р. № 21)


Єдиний податок

ДФС України повідомлено, що при зміні податко­вої адреси (місця проживання), пов’язаної зі зміною адміністративного району, фізичній особі — підпри­ємцю — платнику єдиного податку необхідно зареє­струвати нову Книгу обліку доходів або Книгу обліку доходів і витрат у контролюючому органі за новим місцем обліку.

При цьому нормами Податкового кодексу Украї­ни не передбачено застосування штрафних (фінансо­вих) санкцій (штрафів) за продовження ведення та­ких книг, зареєстрованих контролюючим органом за попереднім місцем обліку такого платника податків.

(Лист від 26.12.2014 р. № 9806/6/99-95-42-03-18)Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

16.03.2015
Чи може ФО, яка досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю, бути зареєстрована ФОП?
Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.
Повна цивільна дієздатність, надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов’язки (ч.4 ст.35 ЦКУ).

Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області
Які документи необхідно подавати для повідомлення про зміни в облікових даних?
При виникненні змін в облікових даних суб’єкт господарювання подає до контролюючих органів реєстраційну заяву за формою № 1-РПП з позначкою «Перереєстрація, зміни» з уточненими документами в такому самому порядку, як і при взятті на облік.

Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області
 Хто відноситься до членів сім’ї першого ступеня споріднення?
Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

 Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 

Іноземні доходи до декларування!


Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує фізичним особам, які є громадянами України та працюють, тимчасово або постійно за кордоном, про необхідність декларувати доходи, отримані як із джерел в Україні, так і іноземні доходи. Платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном, згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Перелік діючих міжнародних договорів про усунення подвійного оподаткування розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України http://sfs.gov.ua/ у розділі «Діяльність» у рубриці «міжнародне співробітництво».

Для одержання права на зарахування податків, сплачених за межами України, платник зобов'язаний одержати від державного органу країни, де був отриманий дохід (прибуток), уповноваженого стягувати такий податок, довідку про суму сплаченого податку, а також про базу та/або об'єкт оподатковування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено діючими міжнародними договорами України.

Сума податку з іноземного доходу платника податку - резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника податку відповідно до законодавства України.

Податкова декларація подається до контролюючого органу в один із таких способів за вибором платника податку:

особисто платником або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.

Поштове відправлення слід здійснити не пізніше, ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання декларації.

Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Увага телефони «гарячої» лінії з актуальних питань податкового законодавства!


Головним управлінням державної фіскальної служби у Дніпропетровській області запроваджено роботу «гарячої» лінії у кожному Центрі обслуговування платників ДПІ області для надання консультацій з питань оподаткування, єдиного внеску та іншого податкового законодавства.

За телефоном «гарячої» лінії у Центрі обслуговування платників фахівці Державної податкової інспекції області надаватимуть консультації, а також сприятимуть оперативному вирішенню будь-яких питань, які виникають у платників з питань податкового законодавства.

Консультації у Центрі обслуговування платників будуть надаватись платникам відповідно до місця їх реєстрації (обліку).

Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Іноземні доходи підлягають обов'язковому декларуванню


Громадяни, котрі отримали доходи з-за кордону в 2014 році, зобов'язані їх задекларувати до 1 травня 2015 року, - наголошують фахівці ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Іноземні доходи підлягають декларуванню, оскільки згідно з пп. 163.1.3 п. 163.1 ст. 163 ПКУ об’єктом оподаткування резидента є іноземні  доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Водночас пунктом 162.1 статті 162 Податкового Кодексу України встановлено, що платниками податку на доходи фізичних осіб є фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження  в Україні, так і іноземні доходи; фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні; податковий агент.

У разі, якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Якщо у платника податку відсутні підтверджуючі документи щодо суми отримуваного ним доходу та суми сплаченого податку в іноземній юрисдикції, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним. Суми річного податкового зобов’язання, що не зараховуються у зменшення платнику податків,  визначаються пп.170.11.3 п.170.11 ст.170 Податкового Кодексу України.

Для отримання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник податків зобов’язаний отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід та справляється податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України, - додатково повідомляє ГУ ДФС у Волинській області.

З метою усунення подвійного оподаткування іноземних доходів платників податків – резидентів податковим законодавством переважної більшості закордонних держав передбачено надання довідки про суму сплаченого за межами країни - резиденції платника відповідного податку як підстави для отримання права на зарахування такого податку  в цій країні.

У разі неподання в установлений строк податкової декларації платник податків несе відповідальність, встановлену ПКУ та іншими законами.

Іноземні доходи оподатковується за ставками, визначеними п.167.1 ст. 167 ПКУ.

 Криворізька північна ОДПІГУ ДФС у Дніпропетровській області

ДФС у Дніпропетровській області: отримали спадщину чи дарунок – задекларуйте!


В Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області інформують, що за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковується вартість спадщини і дарунків, якщо вони отримані від члена сім’ї першого ступеня споріднення (чоловік, дружина, батьки і діти). Також не підпадає під оподаткування спадщина і дарунок, отримані інвалідом I групи або особою, що має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківської опіки та дитиною-інвалідом. У всіх інших випадках ставка податку складає 5 %.

Платники податку, на яких поширюється пільга щодо оподаткування дарунку та спадщини, не зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації.

В інших випадках громадяни зобов'язані задекларувати такі доходи до 1 травня року, що йде за роком, в якому отриманий дохід у вигляді спадщини або дарунка, і до 1 серпня сплатити з таких доходів відповідну суму податку.

Порядок оподаткування доходу, отриманого у вигляді спадщини або дарунка визначено ст.174 Податкового кодексу.Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Запрошуємо взяти участь у конкурсі дитячої творчості „Майбутнє країни – у мріях дитини»


З метою вивчення та розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та місця податків, зборів, платежів у житті держави і суспільства, формування економічної грамотності та податкової культури у школярів - майбутніх платників Державна фіскальна служба України організовує конкурс дитячої творчості „Майбутнє країни – у мріях дитини”.

Конкурс проводиться з 1 січня до 30 серпня 2015 року у три етапи:

І – районного рівня (протягом січня – квітня 2015 р.);

ІІ – регіонального рівня (впродовж травня 2015 р.);

ІІІ – Всеукраїнського рівня (протягом червня – серпня 2015 р.).

Брати участь у конкурсі можуть учні двох вікових категорій:

І категорія: ті, кому станом на 1 січня року, що триває виповнилося 9 -11 років;

ІІ категорія: ті, кому станом на 1 січня року, що триває виповнилося 12-15 років.

 

Конкурсанти змагатимуться між собою за такими напрямками дитячої творчості з податкової та митної тематики, як:- художні твори;

- комп’ютерна графіка (анімація);

- літературні твори.

Надіслані на конкурс роботи не рецензуються та не повертаються авторам.

Вимоги до оформлення художніх творів: роботи, виконані у довільній живописній формі повинні відповідати загальній тематиці конкурсу; розмір роботи не повинен бути більшим за формат А2; робота не повинна оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо; на зворотному боці кожної конкурсної роботи або додатка до роботи необхідно зазначити українською мовою (назву роботи, техніку виконання; прізвище, повне ім’я та дату народження автора; місце проживання (повну адресу) автора; коротку біографічну довідку з описом творчих здібностей та хобі; назву навчального закладу, контактний телефон).

Роботи, створені за допомогою комп’ютерної графіки, які надаються на конкурс, можуть бути виконані у довільній формі та мають відповідати загальній тематиці конкурсу. Час демонстрації рухомої графіки не повинен перевищувати 5 хвилин. Твори мають бути (за можливості) надруковані на папері формату А4 в одному примірнику та обов’язково подані в електронному вигляді (диск).

На Конкурс подаються різножанрові літературні доробки (оповідання, новела, публіцистичний роздум, замальовка, казка, фейлетон, реферат, поезія тощо). Літературні твори повинні бути надруковані на папері формату А4 в одному примірнику, а також обов’язково подані в електронному вигляді (диск, дискета, електронна пошта, тощо).

Обов’язково, як до робіт із комп’ютерної графіки так і літературних творів, що подаються для участі в конкурсі, повинна додаватися довідка про автора із зазначенням: його прізвища, повного ім’я та дати народження; місця проживання (повної адреси); короткої біографічної довідки з описом творчих здібностей та хобі автора, а також назви навчального закладу, контактного телефону.

Перший етап конкурсу вже стартував. Тож, шановні школярі, роботи, оформлені належним чином, для участі в конкурсі ви можете надати не пізніше 15 квітня 2015 року до територіальних органів державної фіскальної служби за місцем проживання.

Криворізька північна ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області запрошує талановиту молодь взяти участь в конкурсі та висловити своє бачення, розуміння ролі, значення місця податків, зборів, платежів у житті держави і суспільства. Чекаємо робіт з нетерпінням!Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Для купівлі валюти необхідно довідку про відсутність податкової заборгованості


З 4 березня Національний банк України ввів нові вимоги для імпортерів - зобов'язав банки при проведенні платежів за імпортними контрактами з попередньою оплатою на суму понад 25 тис. доларів вимагати довідки про відсутність у клієнта податкової заборгованості.

Відтак, згідно з Постановою від 03.03.2015 р. №161 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” до пакету документів, який подається до Національного банку України для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти, повинен також містити довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у резидента заборгованості за податками, зборами, платежами.

Нагадаємо, такі довідки можна отримати за попередньо поданою заявою у Центрах обслуговування платників за місцем реєстрації суб’єктів господарювання.

Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Доходи, отримані від здавання нерухомого майна в оренду, необхідно задекларувати


Громадянин - орендодавець, який здає свою квартиру, будинок, кімнату тощо в оренду чи суборенду, житловий найм чи піднайм іншому громадянину,  відповідальний за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету.

Такий платник податку зобов‘язаний самостійно нарахувати та сплатити податок на доходи фізичних осіб до бюджету за ставкою 15% та/або 17%, в залежності від суми доходу. Податок сплачується щокварталу, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу.

Сума отриманого доходу та сплаченого протягом звітного року податку за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Декларація про отримані доходи подається до 1 травня 2015 року у податковій інспекції за місцем прописки (реєстрації в паспорті).

Слід зазначити, що нотаріуси, у разі нотаріального посвідчення договору оренди, зобов‘язані надіслати інформацію про такий договір до відповідного органу Державної фіскальної служби за адресою орендодавця.

Рієлтери також надають інформацію про укладені за їх посередництвом договори про оренду нерухомості до органу Державної фіскальної служби за місцем своєї реєстрації.Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

У 2015 році рахунки для сплати єдиного внеску не змінювалися


У 2015 році платники продовжують сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я органів доходів і зборів, та введені в дію з 01 жовтня 2013 року. Про відкриття нових рахунків для сплати єдиного внеску буде повідомлено завчасно.

Інформація про відкриті рахунки в органах Державної казначейської служби рахунки для зарахування єдиного внеску розміщена у розділі «Бюджетні рахунки» офіційного веб – порталу територіальних органів ДФС в Івано-Франківській області (http://if.sfs.gov.ua/).

Нагадуємо, 28 грудня 2014 року прийнято Закон України від 28.12.2014 №77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці», яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внес­ку на загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання». 

Криворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

Порядок повернення торгових патентів та сплачених коштів з урахуванням внесених змін до податкового законодавства


Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності скасовано Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі - Закон).

Порядок придбання, використання та строк дії торгового патенту були регламентовані пунктами 267.4, 267.6 та 267.7 ст.267 розд. IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) в редакції, яка діяла до 31 грудня 2014 року.

Так, згідно з п.п. 267.4.4 п. 267.4 ст. 267 ПКУ бланк торгового патенту визначено документом суворого обліку.

Враховуючи викладене, торгові патенти, строк дії яких не закінчився станом на 01.01.2015, підлягають поверненню до контролюючих органів за місцем їх придбання.

Також зазначаємо, що згідно з пунктом 3 підрозділу 7 розділу ХХ Закону суб’єкти господарювання, які порушили порядок отримання та використання торгового патенту за період до 1 січня 2015 року, несуть відповідальність у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2015 року.

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань визначені ст. 43 розд. ІІ ПКУ, зокрема обов’язковою умовою для повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої сумиКриворізька північна ОДПІ

ГУ ДФС у Дніпропетровській області


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка