Загальна характеристика транспорту УкраїниДата конвертації26.10.2018
Розмір344 Kb.
Розробка уроку для 9 класу,

розділ «Господарство України»

Тема: Загальна характеристика транспорту України.

Мета:

- дати загальну характеристику транспортного комплексу України;

розкрити його роль у господарстві країни; встановити суттєві ознаки понять «транспортний вузол», «вантажообіг», «пасажирообіг», «транспортні магістралі»; визначити техніко-економічні особливості різних види транспорту;

- здійснювати міжпредметні зв'язки;

- розвивати самоактивність, зацікавленість, загальну самосвідомість;

- удосконалювати вміння користуватися різними джерелами інформації та проводити їх аналіз;- виховувати в учнів активну життєву позицію, взаємодопомогу, самоактивність.

Обладнання: підручник, карти «Транспортна система України», атласи, роздатковий матеріал, листи самооцінювання.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУСтруктурні елементи уроку

Дії вчителя

Прогнозовані дії учнів

Примітки

ОРГАНІЗА-ЦІЙНО- МОТИВАЦІЙНИЙ БЛОКВітання. Коротке налаштування на роботу. /Пропонує учням визначити власну готовність до уроку, нагадує про необхідність бути активним, уважним, дієвим/.

«Колір співпраці»

Наш урок – досить незвичайний! Ми спробуємо так побудувати заняття, щоб отримати найвищі результати і необхідний об'єм теорії для ДПА.

Ми створимо власну карту! Ми дізнаємося багато цікавого з історії


Перевіряють наявність необхідних засобів навчання на робочому місці.
Демонструють індивідуальну кольорову картку.

2хв.


ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ


1. Поняття «Транспорт»

Яким чином і як довго ви сьогодні добиралися до школи?

- Я їхала з дому30хв

- Таким чином, що ж дало можливість нам всім тут бути присутніми вчасно?

- А що ви знаєте про транспорт?

До якої сфери господарства належить транспорт?Гра «Так /Ні»

1. Я можу не користуватися автобусом тиждень.

2. Найчастіше подорожую пішки.

3. Мені майже щодня потрібні речі, які до міста привозять автомобілями.

4. Життя цікавіше, коли є можливість подорожувати до інших країн.

Висновок.
СФОРМУЛЮЄМО визначення для відповідей під час ДПА

2. Види транспорту

Транспорт – відома вам галузь господарства, тому ви легко назвете види транспортускладання схеми «Види транспорту»

- Давайте спробуємо колективно

класифікувати види транспорту
якщо перевозимо вантаж або людей…

в залежності від природних умов…

за особливим призначенням..
3. Створення карти

Робота в групах (парах)

(учні об'єднують в групи з дослідження певного виду транспорту, по закінченню на спільну карту наносять основні об'єкти).4. Транспортна система –

КРОВОНОСНА СИСТЕМА ГОСПОДАРСТВА. Пояснити тезу.
Кожна галузь господарства має свою орієнтацію. Для кого потрібен транспорт?

5. Транспортний вузол
Робота зі словником.

Давайте з’єднаємо усі види транспорту з транспортними вузлами.


6. Вантажообіг Пасажирообіг

- Давайте використаємо знання з мови і встановимо лексичне значення морфем даних понять.
7. Техніко-економічні характеристики видів транспорту

(перегляд мультимедійної презентації) + проблемне завдання:

вам необхідно переглянути слайди, встановити переваги і недоліки окремих видів транспорту, занотовуючи це у схемі.- учні називають різні варіанти…

Учні, ймовірно, називатимуть види транспорту.

Транспорт – сфера матеріального виробництва!

Транспорт – важлива і необхідна галузь, що перебуває на стику виробничої і невиробничої сфери;

- специфічна комунікаційна інфраструктурна галузь матеріального виробництва і сфери обслуговування, яка забезпечує потреби господарства і населення з усіх видів перевезень.


Учні називають хаотично

Учні складають схему, використовуючи статтю підручника

ВАНТАЖНИЙ, ПАСАЖИРСЬКИЙ

Наземний, водний, повітрянийміський
Учні використовують власний життєвий досвід, атлас, статтю підручника, на карту наносять міста, порти, летовиська і т.д.

- учні висловлюють різні варіанти:

- це матеріальна основа розвитку внутрішніх і зовнішніх зв’язків країни. Він бере участь у перевезенні сировини, напівфабрикатів, матеріалів, готової продукції та доставці їх споживачам, а також перевозить пасажирів. Транспорт є необхідною умовою територіального поділу праці, спеціалізації районів, їх комплексного розвитку. Транспортний чинник здійснює вплив на розміщення і галузеву структуру виробництва.
Специфіка транспорту як галузі господарства полягає в тому, що він сам не виробляє продукцію, а бере участь у її створенні, забезпечує виробництво сировиною, матеріалами, обладнанням і перевозить готові вироби споживачу.

Учні працюють зі словником.


Вантаж – продукція; сировина, те, що перевозиться;

обіг – кількість перевезень(рух товарів).

Аналогічно-пасажирообіг

(рух населення)

Учні переглядають слайди, встановлюють переваги і недоліки окремих видів транспорту, занотовують у схемі.( + - )


Вислухо-вувати всі варіанти, але спонукати учнів групи С


С
Група В

15хв.


ЗАКРІПЛЕН-НЯ НОВИХ ЗНАНЬ


1. Складання схеми

«Функції транспорту в господарстві країни»

/прийом «кубування»/

- Мені б дуже хотілося залишити вам щось на згадку про нашу зустріч, але ви ж розумієте, що це повинно бути щось географічне, корисне і цікаве – кубик-підказка, яку ми створимо самі.

На кожній грані куба запишемо функції транспорту в господарстві з коментуванням.

2. Географічний диктант

«Який вид транспорту використаєте?» 1. Червоний та жовтий перець з Болгарії.

 2. Газ із Туркменістану.

 3. Квіти з Голландії.

 4. Хліб до віддалених сіл області.

 5. Руди металів.

 6. Гуманітарна допомога постраждалим від землетрусу на Гаїті.

 7. Тижнева екскурсія мальовничими куточками України.

 8. Зерно на експорт.

 9. Найшвидше пересувається по столиці в години-пік.

 10. Електроенергія для шкільного дзвінка.

Взаємоперевірка • Соціальна;

 • Виробнича;

 • виробничі зв’язки між підприємствами і галузями;

 • здійснення зовнішніх економічних зв’язків

(експорт,імпорт,ту-ризм);

 • забезпечення освоєння території та зайнятості населення.

Види транспорту під буквами

Ключ на слайді

10хв.


ПІДСУМОК УРОКУ

Виставлення оцінок

1. Підведення підсумків

Під час уроку ми визначили, що транспорт – провідна га­лузь господарства України. Намітили план для розширення і поглиблення знань на наступних уроках. Ми були справжніми картографами і створили чудову картосхему. Можливо, хтось із вас в майбутньому присвятить себе цій професії. Давайте порівняємо нашу роботу з картою, яку робили фахівці.
2. Рефлексія

«Колір співпраці»

- Які поняття і терміни, що згадувалися на уроці, є важливими для формування у вас цілісного сприйняття матеріалу?

- яка інформація вразила вас особисто?

/географічний диктант;

усні відповіді та доповнення;

загальна активність під час уроку/

Оцінюється близько 2/3 учнів.

Демонстрація кольорових карточок (початкову і заключну).

Самооцінювання (заповнення листа самоактивності).

5хв.


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


 1. Підготувати характеристику транспортної магістралі, що проходить поблизу вашого міста.

 2. Скласти колову діаг-раму пасажирообігу за видами транспорту в 2007 році.

 3. Занести до словничка нові терміни.

 4. (за необхідності, додат-ково опрацювати текст підручника та конспект уроку).
Для учнів групи В, Д
Для бажаючих учнів групи А
Для учнів групи С

1хв.


Додаток 1Географічний диктант

«Який вид транспорту використаєте?»
автомобільний – Е

залізничний – З

водний –Н

повітряний – П

метро – Я

електронний – В

трубопровідний - Р


 1. Гуманітарна допомога постраждалим від землетрусу на Гаїті.

 2. Хліб до віддалених сіл області.

 3. Газ із Туркменістану.

 4. Тижнева екскурсія мальовничими куточками України.

 5. Електроенергія для шкільного дзвінка.

 6. Троянди з Голландії.

 7. Зерно на експорт до європейських країн.

 8. Кондитерські вироби з фабрики «Рошен» по Україні.

 9. Марганцева руда, добрива.

 10. Червоний та жовтий перець з Болгарії.

 11. Найшвидше пересувається по Києву в години-пік.

КЛЮЧ: П Е Р Е В Е З Е Н Н ЯДодаток 2

СЛОВНИК

Транспорт – галузь, що перебуває на стику виробничої та невиробничої сфери, головною функцією якої є задоволення потреб в усіх видах перевезень.

Транспорт – це матеріальна основа розвитку виробничо-технологічних внутрішніх і зовнішніх зв’язків країни.

Транспортна система – сукупність усіх видів транспорту, пов'я­заних між собою з метою задоволення потреб населення і держави в перевезеннях пасажирів і вантажів. Вона складається з транспортних пунктів (невелика залізнична станція, річкова пристань, автостанція, аеропорт), транспортних вузлів і транспортних магістралей.

Транспортна система – сукупність усіх видів транспорту, які пов'язані між собою транспортними вузлами.

Транспортний вузол – населений пункт, у якому сходяться кілька видів транспорту і здійснюється обмін вантажами між ними.

Робота різних видів транспорту характеризується певними показниками.

Транспортний вузол – населений пункт, у якому перетинаються декілька неоднорідних транспортних шляхів.

Транспортна магістраль – це найбільші транспортні шляхи, що мають державне чи міжнародне значення.

Вантажообіг – показник обсягу вантажної роботи транспорту, що обчислюється як добуток кількості перевезених вантажів (у т) на відстань перевезення (у км).

Вантажообігкількість вантажу, що перевозиться за певний проміжок часу (місяць, рік) на певну відстань. Одиниця вимірювання – тонно-кіло­метр (т-км).

Вантажонапруженість – показник інтенсивності використання шляхів сполучення, вимірюваний вантажообігом на 1 км.

Пасажирообіг – показник обсягу пасажирських перевезень транспорту, що обчислюється як добуток кількості пасажирів на відстань перевезення.

Пасажирообіг – кількість пасажирів, що перевозяться за певний проміжок часу (місяць, рік) на певну відстань. Одиниця вимірювання – пасажиро-кілометр (пас-км).

Транзит – перевезення вантажів та пасажирів територією району або країни.

Транспортні коридори – транспортні шляхи (залізничні та автомобільні), що мають високу якість, пропускну здатність та ступінь обслуговування.

Пропускна здатність транспортних шляхів визначається мак­симальною кількістю транспортних одиниць (потягів, суден тощо), яку можна пропустити за певний період при даному рівні технічної оснащеності. Наприклад, двоколійна залізниця може пропустити за добу 144 пари потягів, а одноколійна – 22-26 пар.

Собівартість перевезень розраховується як витрати на перевезення одиниці транспортної продукції. Наприклад, перевезення на­фти морем в 3 рази, а деревини – у 5 разів дешевше, ніж залізницею.

Каботаж – судноплавство між портами однієї країни.
Додаток 3

Особливості різних видів транспорту


Залізнич­ний

Провідний у транспортній системі;

ІІ місце за паса жирообігом;

І – за вантажообі­гом;

основні вантажі – вугілля, залізна руда, метал, деревина, нафта, нафтопродукти, будівельні матеріали;

пасажирські перевезення внутрішньо- і міждержавні;

можливість термінового транспор­тування вантажів і пасажирів і одночасну масовість пере­везень;

загальна протяж­ність залізниць – 23 тис. км; густота залізниць 38 км на 1 тис. км2 (у Донбасі – 52);

найгустіша мережа доріг в індустріальних районах;

не залежить від кліматичних умов;

невисока швидкість та дорогі будівництво й екс­плуатація. • Донбас – Кривий Ріг

 • Київ- Львів – Чоп

 • Київ-Одеса

Транспортні вузли: Київський, Харківський, Одеський, Львівський

Автомо­більний

І місце за паса жирообігом;

ІІІ – за вантажообі­гом;

перевозить близько 64 % вантажів;

загальна про­тяжність доріг 170 тис. км, з них – 155 тис. км із твердим покриттям;

швидкий та маневренний; висока собівартість перевезень; можливість доставляти вантажі безпосеред­ньо споживачам;

має особливе значення для обслуговування АПК;

основний у перевезеннях на короткі відстані;

розвива­ється рівномірно по всій території;

перевезення пасажирів у міжміському і приміському сполученнях; при перевезеннях вантажів усе більшого значення набуває спеціалізований транспорт (контейнерний, рефрижераторний);

залежність від пори року;

є найбільшим джерелом забруднення атмосферного повітря.


 • Одеса – Київ – Санкт-Петербург

 • Сімферополь –Харків – Москва

 • Київ Полтава –Харків – Ростов-на-Дону

(Київ, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Сімферополь, Житомир, Тернопіль, Полтава)

Продовження. Додаток 3
Трубопровідний
Додаток 3

ІV місце за вантажообігом (2/3 припадає на газ).

Переміщує нафту, газ, нафтопродукти.

Забезпечує внутрішньо-і міждержавні перевезення.

Загальна протяжність близько 40 тис. км (87 % складають газопроводи)

Безперервність функціонування;

можливість прокладання в умовах складного рельєфу та через значні водні території;

низька собівар­тість перевезень;

велика потужність перевезень.

Може створювати певні екологічні проблеми (розрив труб, вики­ди нафти та газу)

газопроводи: Дашава – Стрий – Дрогобич; Дашава – Київ, Шебелинка – Полтава

нафтопроводи: Сама­ра – Лисичанськ – Кремен­чук – Херсон, «Дружба», Одеса–Броди

продуктопроводи: аміакопроводи (Тольяті – Горлівка – Одеса)

етиленопроводи (Калуш – Угорщина)Морський

ІІ – за вантажообі­гом

ІV місце - пасажирообігом;

Значна вантажопідйомність у порівнянні із залізничним;

Має складне господарство. Високі витрати на обслуговування суден, портів;

невелика кількість зайнятих

Призначений для перевезення па­сажирів і вантажів.

Велика пропускна здатність. Чорним й Азовським морями Україна вивозить кам'яне вугілля, за­лізну і марганцеву руди, кокс, цукор, хімічні речовини, міне­ральні добрива;

забезпечує зовнішньоеко­номічні зв'язки.

здійснює міжнародний туристський обмін.

Серед перевезень близько 50 % – експорт товарів, близько 35 % -транзит.

Діє 18 торгових портів і 4 рибні. Головний порт - Одеса (20 % товарообігу)

низька собівартість перевезень;порти: Одеса (Іллічівськ, Юний) , Керч, Маріуполь, Севастополь, Феодосія, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл

поромні переправи: Іллічівськ – Варна, Іллічівськ – Поті, Керч – Тамань, Євпаторія - Стамбул

Продовження Додаток 3

Річковий

V - за вантажообі­гом;

V – пасажирообігом;

річками здійснюють перевезення об'ємних вантажів, що не потребують швидкої доставки: лісу, нафти і нафтопродуктів, зерна, будівельних матеріалів;

характерні надійність роботи, незначні капіталовкладення;

на внутрішні перевезення припадає 75 %; в основному перевозять будівельні матеріали (96 %);

довжина водних шляхів близько 2,4 тис. км; судноплавні річки: Дніпро з Дес­ною і Прип'яттю, Південний Буг, Сіверський Донець, Дніс­тер, Дунай;

невеликі витрати на облаштування та утримання шля­хів;

низька собівартість перевезень; залежність від пори року;

низька швидкість;

можливість транспортування лише в певному напрямку.Повітря­ний

VІ - за вантажообі­гом;

ІІІ - за пасажирообігом;

обсяг вантажів відносно невеликий;

основна спеціалізація – перевезення пасажирів на далекі відстані (взимку в 3–4 рази менше, ніж улітку); 60 % перевезень припадає на міжнародні рейси; Київ пов'я­заний авіасполученням з 55 країнами;

у перевезеннях велика частка пошти;

найбільша швидкість руху та найбільша відстань пере­везень;

відсутність витрат на облаштування шляхів;

охоп­лює всі напрямки й акваторії світу;

великі витрати на утримання.

Бориспіль, Жуляни, Одеса, Львів, Донецьк, Бер­дянськ, Вінни­ця, Запоріжжя, Луганськ, Хар­ків, Кіровоград, Черкаси, Сімфе­ропольЕлектронний

Це мережа ліній електропередач, призначених для передачі електроенергії на великі відстані; розрізняють повітряні, під­земні і підводні лінії електропередач

(майже повсюдно лінії електропе­редач)Міський

 • трамвай ( з 1892)

 • фунікулер Одеса (1901), Київ (1905)

 • таксі (1906)

 • автобуси ( 1925)

 • тролейбус(1935)

 • метро Київ (1969), Харків (1978), Дніпропетровськ (1995)

 • мікроавтобуси

Додаток4Додаток 5«А» – група учнів з високим рівнем навчальних досягнень, які швидко орієнтуються в програмовому матеріалі, завжди активні, мають свою точку зору і можуть відстоювати її. Ретельно готують домашні завдання, легко відгукуються на заклик до пошукової роботи та вирішення проблемного питання.

«В» – група учнів з високим рівнем навчальних досягнень, які швидко орієнтуються в програмовому матеріалі, але індиферентні до географії. Добросовісно виконують домашні завдання, проте пасивно до пошукової роботи та вирішення проблемного питання.

«Д» – група учнів, що мають достатні знання і застосовують їх для вирішення стандартних ситуацій, практичних робіт, безпомилково працюють з картографічним матеріалом.

«С» – група учнів, які частково відтворюють текст підручника, дають нечіткі визначення основних понять і термінів з допомогою вчителя. Намагаються робити висновки без підтвердження їх прикладами, частково володіють обов'язковою географічною номенклатурою.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка