Загальна характеристикаДата конвертації20.11.2018
Розмір3.34 Mb.
#65713
ТипУрок

.

 • ХОРДОВІ
 • БЕЗЧЕРЕПНІ
 • Урок у 8 кл
 • Підготувала З.О. Штаркман,
 • учитель біології ХЗШ № 158
 • Мета:
 • почати формувати знання про хордових тварин планети; ознайомити учнів із загальною характеристикою типу Хордові; дати поняття “безчерепні”;розвивати уміння порівнювати будову та життєдіяльність безхребетних і хребетних тварин, знаходити подібності та відмінності; розвивати пам’ять, спостережливість, увагу, емоції, уяву; виховувати бережливе ставлення до тваринного світу, до організмів, що оточують нас у повсякденному житті, виховувати впевненість у своїх силах, колективізм, самостійність
 • Перерахувати всі
 • типи тварин, які були вивчені до сьогоднішнього уроку
 • (у систематичному порядку)
 • Відповідь:
 • Одноклітинні,
 • тип Губки,
 • тип Кишковопорожнинні, тип Плоскі черви,
 • тип Круглі черви,
 • тип Кільчасті черви, тип Членистоногі, тип Молюски.
 • Повторення знань

Класифікація хордових

 • ТИП ХОРДОВІ
 • ПІДТИП
 • ОБОЛОЧНИКИ
 • (Tunicata)
 • ПІДТИП
 • БЕЗЧЕРЕПНІ
 • (Acrania)
 • ПІДТИП
 • ХРЕБЕТНІ
 • (Vertebrata)
 • Класи:
 • Асцидії
 • Сальпи
 • Апендикулярії
 • Ланцетник
 • Класи:
 • Круглороті
 • Риби
 • Земноводні
 • Плазуни
 • Птахи
 • Ссавці

Хордові (лат. Chordata) - тип вториннопорожнних тварин, для яких характерна наявність осьового скелету у вигляді хорди, яка у вищих форм замінюється хребтом

Характерні ознаки Хордових

 • Внутрішній осьовой скелетхорда (пружний, суцільний та еластичний тяж) (у нижчих – є протягом всього життя, у вищих – замінюється хребтом
 • Нервова система – на спинному боці (трубчаста будова)
 • Дихальна і травна системи пов'язані між собою
 • Кровоносна система – з черевного боку

Характерні ознаки Хордових

 • Вториннопорожнинні
 • Симетрія тіла двобічна (білатеральна)
 • М'язи по боках тіла у вигляді тяжів
 • Внутрішні органи містяться під осьовим скелетом

Загальні ознаки Безчерепних

 • Морські, переважно живуть на морському дні
 • Протягом життя зберігають ознаки типу Хордових
 • Найпримітивніші хордові тварини
 • Представник - Ланцетник

А - зовнішній вигляд ланцетника

 • показана сегментація мускулатури і положення сегментарних статевих залоз;
 • 1 - ротові щупальця; 2 - парні метаплевральні складки;
 • 3 - гонади, 4 – атріопор –зяброва пора; 5 - непарна плавцева складка; 6 - анальний отвір;

Б - нервова система, хорда, травна система

 • 6 - анальний отвір; 7 - нервова трубка; 8 - хорда; 9 - ротова порожнина; 10 - глотка з зябровими щілинами; 11 - печінка; 12 - середня кишка; 13 - задня кишка; 22 – атріальна (навколозяброва) порожнина

В - кровоносна система

 • 16- спинна аорта; 15 - коріння спинної аорти; 16 - сонні артерії; 17 - цибулинки; 18 - черевна аорта; 19 - капіляри воротньої системи печінки; 20 - підкишкова вена;
 • 21 - кишкові капіляри;

Лабораторна робота № 10 Зовнішня та внутрішня будова ланцетника

 • Мета: вивчити особливості зовнішньої та внутрішньої будови ланцетника, виявити риси ускладнення в будові (порівняно з кільчастими червами), з’ясувати ознаки пристосованості ланцетника до існування на морському дні
 • (у зошиті для лабораторних робіт)

Висновок:

 • Ознаки пристосованості ланцетника до життя на морському дні у зовнішній будові: має веретеноподібне, сплющене з боків тіло, що дає змогу легко занурюватися у пісок, уздовж спини проходить спинний плавець, а також є хвостовий і під хвостовий плавці, які забезпечують швидке пересування у воді – плавання. Передротовий отвір оточений щупальцями, що запобігають попаданню великих об’єктів, бо живиться він мікроскопічними організмами, водоростями і найпростішими, яких втягує з водою до рота.
 • Ознаки пристосованості ланцетника до життя на морському дні у внутрішній будові: центральна нервова система представлена нервовою трубкою, що розташована над хордою. Травна трубка розташована під хордою. Вона починається ротом і закінчується анальним отвором. Передній відділ кишки — глотка — пронизана зябровими щілинами, які забезпечують дихання киснем, розчиненим у воді. Внутрішній опорний скелет - хорда важлива прогресивна ознака, завдяки якій підвищилася інтенсивність руху і збільшилася загальна рухливість цих тварин. Виникнення замкненої кровоносної системи також посилило активність тварин. Водночас хордові зберегли ряд ознак, характерних для вищих представників безхребетних тварин. Вони є тришаровими, двобічносиметричними організмами із вторинною порожниною тіла. Ознаки прогресивної організації забезпечили хордовим широке розселення: вони населяють солоні та прісні водойми, суходіл.
 • Взаємоперевірка знань
 • До Вашої уваги пропонуються завдання, у яких можуть бути одна, дві, три і більша кількість правильних відповідей.
 • 1. Тип Хордові об'єднує Підтипи:
 • а) Безчерепні, б) Ссавці, в) Оболочники, г) Черепні, або Хребетні
 • Ланцетника відносять до: а) підтипу Черепні, б) підтипу Безчерепні, в) класу Головохордові, г) класу асцидії, д) класу Хрящові риби
 • Середовища життя хордових тварин: а) грунт, б) вода, в) суходіл, г) інші живі організми
 • Середовище життя ланцетника: а) річки й озера, б) моря й океани, г) вологий грунт
 • 5. Хорда - це ...
 • а) порожня грубка, б) внутрішній еластичний тяж, в) вузловий ланцюжок
 • 6. Хорда формується з: а) ектодерми, б) ентодерми, в) мезодерми,
 • 7. Функції Хорди: а) внутрішній скелет і опора для органів, б) захищає спинний мозок, в) додає пружності тілу
 • 8. У дорослому стані хорда замінюється на хребет у:
 • а) людини, б) птахів, в) нижчих хордових, г) ланцетника, д) слона
 • 9. Порожнина тіла хордових:
 • а) первинна, б) вторинна, в) змішана
 • 10. Симетрія тіла хордових: а) радіальна, б) двобічна 11. Зяброві щілини в нижчих хордових розташовані:
 • а) у зябрах, б) на стінках глотки, в) у кишках
 • 12. Покриви тіла ланцетника:
 • а) одношаровий епітелій з тонкою кутикулою,
 • б) сполучна тканина, в) шкірно-м'язовий мішок, г) хітиновий
 • 13.М'язова система ланцетника: а)мас вигляд двох тяжів з обох боків від хорди, б) представлена шкірно-м'язовими клітинами, в) забезпечує одноманітні рухи - вигини, г) мас численні м'язові сегменти
 • 14Кровоносна система ланцетника: а) замкнена, б) незамкнена
 • 15.За характером живлення ланцетник:а) автотроф, б) фільтратор, в) паразит
 • 16. Органи дихання ланцетника:
 • а) зяброві щілини, б) зябра, в) покриви тіла, г) легені, д) трахеї
 • 17. Серце хордових:
 • а) розташоване на спинній стороні тіла, б) розташоване на черевній стороні тіла, в) двох, трьох, чотирьохкамерне, г) однокамерне
 • 18.Нервова трубка формується з:а) ектодерми, б) мезодерми, в) ентодерми
 • 19.Нервова система ланцетника: а) вузлова, б) трубчаста, в) дифузна, г) розкидано-вузлова
 • 20.Органи чуттів у ланцетника:
 • а) світлочутливі клітини, б) рецептори дотику, в) нюхова ямка
 • Органи виділення ланцетника: а) нефридії, б) нирки, в) сечоводи
 • Розвиток ланцетника: а) прямий, б) непрямий
 • 23.Риси подібності хордових тварин з безхребетними: а) подібність ранніх етапів ембріонального розвитку (зигота, бластула, гаструла), б) двобічна симетрія,
 • в) розвиток первинної, а потім вторинної порожнини тіла,
 • г) розвиток первинного, а потім вторинної о рота,
 • д) члениста будова тіла, є) стала температура тіла
 • 24. Ознаки подібності ланцетника з безхребетними:
 • а) органи виділення - нефридії, б) загальний план будови травної сис­теми, в) у кровоносній системі відсутнє серце. г) велика кількість статевих залоз, д) двобічна симетрія тіла

правильні відповіді

 • 1. Тип Хордові об'єднує Підтипи: а) Безчерепні, б) Ссавці, в) Оболочники, г) Черепні, або Хребетні
 • 2. Ланцетника відносять до: а) підтипу Черепні, б) підтипу Безчерепні, в) класу Головохордові, г) класу асцидії, д) класу Хрящові риби
 • 3. Середовища життя хордових тварин: а) грунт, б) вода, в) суходіл, г) інші живі організми
 • 4. Середовище життя ланцетника: а) річки й озера, б) моря й океани, г) вологий грунт
 • 5. Хорда - це ...
 • а) порожня грубка, б) внутрішній еластичний тяж, в) вузловий ланцюжок
 • 6. Хорда формується з: а) ектодерми, б) ентодерми, в) мезодерми,
 • 7. Функції Хорди: а) внутрішній скелет і опора для органів, б) захищає спинний мозок, в) додає пружності тілу
 • 8. У дорослому стані хорда замінюється на хребет у:
 • а) людини, б) птахів, в) нижчих хордових, г) ланцетника, д) слона
 • 9.Порожнина тіла хордових:
 • а) первинна, б) вторинна, в) змішана
 • 10. Симетрія тіла хордових: а) радіальна, б) двобічна 11. Зяброві щілини в нижчих хордових розташовані:
 • а) у зябрах, б) на стінках глотки, в) у кишках
 • 12. Покриви тіла ланцетника:
 • а) одношаровий епітелій з тонкою кутикулою,
 • б) сполучна тканина, в) шкірно-м'язовий мішок, г) хітиновий

13.М'язова система ланцетника: а) має вигляд двох тяжів з обох боків від хорди, б) представлена шкірно-м'язовими клітинами, в) забезпечує одноманітні рухи - вигини, г) мас численні м'язові сегменти

 • 13.М'язова система ланцетника: а) має вигляд двох тяжів з обох боків від хорди, б) представлена шкірно-м'язовими клітинами, в) забезпечує одноманітні рухи - вигини, г) мас численні м'язові сегменти
 • 14. Кровоносна система ланцетника: а) замкнена, б) незамкнена
 • 15.За характером живлення ланцетник: а) автотроф, б) фільтратор, в) паразит
 • 16 Органи дихання ланцетника:
 • а) зяброві щілини, б) зябра, в) покриви тіла, г) легені, д) трахеї
 • 17. Серце хордових:
 • а) розташоване на спинній стороні тіла, б) знаходиться на черевній стороні тіла, в) двох, трьох, чотирьохкамерне, г) однокамерне
 • 18. Нервова трубка формується з:
 • а) ектодерми, б) мезодерми, в) ентодерми
 • 19. Нервова система ланцетника:
 • а) вузлова, б) трубчаста, в) дифузна, г) розкидано-вузлова
 • 20. Органи чуттів у ланцетника:
 • а) світлочутливі клітини, б) рецептори дотику, в) нюхова ямка
 • 21. Органи виділення ланцетника: а) нефридії, б) нирки, в) сечоводи
 • 22.Розвиток ланцетника: а) прямий, б) непрямий
 • 23.Риси подібності хордових тварин з безхребетними: а) подібність ранніх етапів ембріонального розвитку (зигота, бластула, гаструла),
 • б) двобічна симетрія,
 • в) розвиток первинної, а потім вторинної порожнини тіла,
 • г) розвиток первинного, а потім вторинної о рота,
 • д) члениста будова тіла, є) стала температура тіла
 • 24. Ознаки подібності ланцетника з безхребетними:
 • а) органи виділення - нефридії, б) загальний план будови травної сис­теми, в) у кровоносній системі відсутнє серце, г) велика кількість статевих залоз, д) двобічна симетрія тіла

домашнє завдання:

 • вивчити § 30, 31 у підручнику С.В. Межерін, Я.О. Межжеріна, Біологія 8 , Киіїв, Освіта, 2008;
 • виписати терміни,
 • письмово пит. 2. на стор. 125
 • Дякую за увагу !

Каталог: uploads -> editor -> admin 66 1 -> misc
editor -> Конкурс «Учитель року 2016»
editor -> Індивідуальний характер перевірки
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
misc -> Урок в 10 кл Підготувала З. О. Штаркман, учитель біології хзш №158 цитологія клітини мета


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка