Загальні відомості про викладача характеристика осуської лідії Іванівни викладача спецдисциплін дптнз «Білківський професійний аграрний ліцей»Сторінка2/3
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.91 Mb.
1   2   3
Тема розділу: Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень. Тема уроку: Правила нанесення розмірів. Масштаби креслень. Мета уроку: * навчальна:узагальнити і систематизувати вивчений матеріал по темі "Загальні вимоги до виконання та оформлення креслень",удосконалитивміння і навички у застосуванні цих знань при читанні робочих креслень деталей; * розвиваюча:розвивати логічне мислення та технічний кругозор,формувати вміння самостійно вирішувати проблемні ситуації; * виховна:виховання сумлінності і наполегливості,любові до обраної професії,розвиток пізнавальної активності й самостійності учнів,логічного мислення; *методична:удосконалення методики проведення уроку із використанням інтерактивних методів навчання.

Матеріально-технічне забезпечення:динамічні плакати "Нанесення розмірів",плакати"Нанесення розмірів"опорний конспект "Нанесення розмірів",тестові завдання "Лінії " "Масштаби";кросворд;креслярське знаряддя. Методи проведення уроку:пояснювально-ілюстративні,проблемно-повідомляючі,частково-пошукові,репродуктивні.

Тип уроку:комбінований урок. Форми роботи:розповідь,бесіда,дискусія,самостійна робота в мікрогрупах при грі "Естафета",тренінг "Дикобраз"робота над кросвордом. Форма організації навчальної діяльності:групова,індивідуальна,мікрогрупи. Структура урока: 1 Організаційний момент 2 Актуалізація опорних знань 3 Мотивація навчальної діяльності учнів 4 Сприймання і усвідомлення нового матеріалу 5 Закріплення нового матеріалу 6 Підсумок уроку виставлення оцінок,їх мотивація 7 Домашнє завдання

Хід уроку 1 Організаційний момент: Взаємне вітання. Доклад старости групи про відсутніх учнів. Організація уваги. Психологічний настрій учнів на продуктивну роботу. 2 Актуалізація опорних знань: При підготовці учнів до вивчення нового матеріалу викладач пригадує з ними, яку тему предмету вивчають і який матеріал і з яких предметів їм необхідно було повторити.

1 Перевірка виконання домашнього завдання практичного характеру-виконання "Шрифтів креслярських". Короткий аналіз типових помилок при виконанні практичного завдання:

2 Фронтальне опитування: 1.Який ГОСТ установлює правила написання букв і цифр? (ГОСТ 2.304-81 ) 2.Які розміри шрифта використовуються кресленні? (1,8);2,5;3,5;5;7;10;14;20;28;та 40 )

3.Що визначає розмір шрифта? (Розмір шрифта визначає висоту великих літер в міліметрах ) 4.Як визначають висоту малих літер? (Висота малих літер відповідає висоті великих літер попереднього розміру шрифту).

5.Яке співвідношення між шириною і висотою літер? (Ширина великої літери має дорівнювати 0.6 h) 6.Ширина яких літер більша або менша від більшості літер? (АДХЮМ більша на d) (ЖШЩФ більша на 2d) (ГЗЕС-менша на d ) 7.Яка величина товщини ліній обвотки літер і цифр? (d=1/14 h ) 8.Яка відстань між літерами? (Для шрифта типа А 2/14h) 9.В яких випадках відстань між літерами можна зменшувати? (Відстань між літерами,сусідні лінії яких не паралельні між собою можна зменшити наполовину РА;АТ. )

10.Чим визначається нахил шрифта? (Нахил шрифту визначається кутом нахилу літер і цифр до основи рядка.Він дорівнює 75˚ )

11.Яка відстань між словами і числами? (Відстань між словами і числами повинна бути не менша ширини літери текста) 3.Гра "Естафета" Мета гри--перевірити знання учнів з теми:"Лінії "та вміння працювати в малих групах. На останню парту учні отримують тестові завдання по темі «Лінії». На чистий листок пишуть прізвище номер питання і номер правильної відповіді. Завдання разом з листком передають учні що сидить спереду і так до першої парти. Перемагає та група, що виконає завдання скоріше і правильно.


 1. Кросворд

Мета гри-перевірка, систематизація і активізація знань учнів раніше вивченого матеріалу.

На одній магнітній дошці розташовані назви різних типів ліній. Викладач ставить питання, а учні вибирають правильну відповідь і закріплюють на другу магнітну дошку з кросвордом. 1. Яку лінію використовують для показу видимих контурів предмета, що зображують (суцільна товста).

 2. Якою лінією показують довгі лінії обриву? (із заломом)

 3. Якою лінією виконують розмірні і виносні лінії?(суцільно тонка)

 4. Який тип лінії використовують, щоб позначити на кресленні лінію перерізу?(розімкнута)

 5. Якою лінією розмежують вигляд і розріз?(хвиляста).

ІІІ Мотивація навчальної діяльності учнів

Показати учням креслення деталі з нанесеними розмірами і без них. Питання для учнів. За яким кресленням можна виготовити деталь? Друге креслення дає можливість уявити форму деталі і не дозволяє робити висновок про її розміри. Перше креслення дає уявлення не тільки про форму зображеного предмета, а й про його розміри чи розміри його частин.Тема уроку: «Правила нанесення розмірів. Масштаби креслень.»

План

 1. Правила нанесення розмірів на кресленнях.

 2. Основні елементи нанесення розмірів.

 3. Характеристика нанесення лінійних розмірів.

 4. Характеристика нанесення кутових розмірів.

 5. Умовні знаки і надписи при нанесенні розмірів:

а) позначення діаметрів;

б) означення радіуса;

в) позначення сфери;

г) позначення дуги;

д) позначення фаски;

е) позначення конусності;

є) позначення нахилу;

ж) позначення квадрату.

6. Масштаби.
ІV Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

На рівень засвоєння учнями нового матеріалу та якість уроку, впливає організація робочого місця викладача та учнів, комфорт у кабінеті. Значно підвищує якість засвоєння нового матеріалу учнями їх активна участь на уроці і осмислення нових знань. Викладач привертає увагу, надаючи їм інформацію про нове і цікаве, фактами, що стосуються їх професійної діяльності, можуть стати їм у нагоді на уроках виробничого навчання, сприяти їх професійному зростанню. Увагу учнів підвищує дискусія, яка виникає під час обговорення матеріал, що вивчається. Організація і ведення дискусії вимагають дотримання певних педагогічних правил: вияв доброзичливості, вміння слухати учня, коректність до висловленої думки, терпимість, залучення до неї якомога більше учнів. Дискусія відбувається у діловій, спокійній та дружній атмосфері. Починаючи свій виступ із розповіді викладач з перших слів повинен зуміти заволодіти увагою учнів. Відіграє неабияке значення тема уроку, виразність мови, рухи рук та тести, які доповнюють розповідь. До розповіді включається приклади, з якими учні вже зустрічалися або будуть зустрічатися. Розповідь привертає значно більше уваги, якщо супроводжується відповідним матеріально технічним забезпеченням. У викладанні предмета можна застосувати такі засоби схематичної наочності , як опорні конспекти складені відповідно до плану , логіки викладу кожного з розділу підручника Опорний конспект є багатофункціональним та ефективним засобом навчання у стиснутому вигляді визначає основний зміст програмного матеріалу.


Розповідь викладача із застосуванням таблиці та опорних конспектів.

1. Розміри на кресленнях наносять у відповідності з вимогами Держстандарта. Розмірні числа служать основою для визначення величини зображеного виробу і розмірів його складових частин. 1. Межі вимірювання розміру вказують виносними лініями які проводять перпендикулярно до відрізка контору зображення, розмір якого зазначають.

Розмірні лінії проводять паралельно до тих відрізків, розміри яких визначають. Розмірну лінію з обох боків обмежують стрілками, які впираються у виносні лінії.

Розмірні числа показують натуральні розміри предмета незалежно від масштаба і точності зображення. Розмірні числа слід розташовувати над розмірною лінією і по можливості ближче до середини. Спосіб нанесення ліній і стрілок на кресленні слід обирати виходячи з найбільшої зручності для читання у випадку розташування розмірної лінії вертикально розмірні числа наносять зліва від неї.

3.Лінійні розміри на кресленнях указують в міліметрах без позначення одиниць вимірювання. Проставляються лінійні розміри тільки у виді цілих чисел, або десятичних дробів.

Розмірні числа лінійних розмірів при нахилених розмірних лініях повинні наноситися так, щоб при уявному повороті розмірних ліній до найближчого горизонтального положення цифри не опинились перевернутими (опорний конспект).


 1. Кутові розміри на кресленнях проставляють з указанням одиниць вимірювання-градусів, хвилин і секунд які виражені цілими числами (опорний конспект)

 2. а) Принанесенні розміра діаметра перед розмірним числом наносять знак ○.

б) Перед розмірним числом, що указує величину радіуса наноситься велика буква латинського алфавіта R.

в) Слово «Сфера» треба писати, коли на кресленні важко відрізнити сферу від інших поверхонь. Замісто слова «Сфера» можна нанести знак кола ○.

г) 70-довжина дуги кола дорівнює 70 мм.

д) Фаска-скошені (притуплені) кромки стержня, бруска, листа або отвора 2х45градусів-2-висота зрізаного конуса в мм 45градусів-кут нахилу, що утворює формуюча конуса з його віссю у градусах.

е) Конусність – відношення різниці діаметрів двох поперечних перетинів конуса до відстані між ними.

1:5 гострий кут якого повинен бути, спрямований у бік вершини конуса. Значення конусності пишуть над віссю конуса, або на полиці лінії виноски, що розташована паралельно осі.

Розмірне число конусності показують відношенням 1:5.

є) Перед розмірним числом, що визначає нахил наносять знак ﮮ,гострий кут якого повинен бути спрямований в бік нахилу. Знак і розмірне число нахилу наносять над поличкою лінії-виноски, або коло зображення поверхні нахилу. Лінія знака нахилу, яка розташовується ближче до полиці лінії-виноски і поверхні нахилу, повинна бути їм паралельна. Розмірність нахилу вказують у вигляді співвідношення ( ﮮ 1:10) в процентах (12%) або промілях (5‰).

ж) Якщо поле допусках розміра однакове □3.

6. Масштаби- відношення розмірів зображення предмета на кресленні до його дійсних розмірів.

Значення масштабів стандартизоване:Масштаби зменшення -1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:40; 1:50; 1:70; 1:100.

Масштаби збільшення-2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 15:1; 20:1; 40:1; 50:1; 70:1; 100:1.

Перевагу завжди віддають масштабу натуральної величини 1:1.

V. Закріплення нового матеріалу

Закріплення знань учнів проводиться в декілька етапів з чергуванням групової роботи з роботою в мікрогрупах та індивідувальною.Перший етап закріплення знань учнів –фронтальна бесіда з групою. Учням пропонується дати усні відповіді на запитання використовуючи плакат та опорний конспект. Викладач постійно слідкує за ходом думок учнів, їх поглядом- через погляд можна визначити рівень засвоєння учнями матеріалу висловлюванням, за мовою виправляє неточності помилки у відповідях із залученням до цього учнів, часто виступає у ролі «порадника», що над звичайно подобається учням. При складанні запитань дотримається поступового нарощування труднощів.
Фронтальне опитування.

Прочитайте креслення предмета, давши відповіді на слідуючі питання:

а) Чому дорівнює габаритний розмір предмета?

б) Яка товщина предмета? З чого це видно?

в) Скільки осей симетрії має зображення предмета?

г) Що означає напис «2 отв. 07»?

д) Для чого перед розмірним числом 15 нанесено літеру R?

е) Якими розмірами визначено положення центра отворів діаметром 7мм?Другий етап закріплення знань учнів тренинг «дикобраз»

Цей тренінг спрямований на розвиток здатності висловлювати думки словами подолання психологічної інертності.

1 Як називають відношення розмірів зображення предмета на кресленні до його дійсних розмірів масштабом.

2 Які бувають масштаби? Натуральні величини; збільшувальні і зменшувальні.

3 На голки дикобраза розташувати позначення відповідних масштабів.

Третій етап закріплення знань учнів.

Індивідуальна робота з тестовими картками на тему «масштаби»Четвертий етап закріплення знань учнів-робота з підручником. Викладач ставить перед учнями завдання з опрацюванням певного матеріалу, вивчає їх самостійно працювати з книгою, робити необхідні записи в конспект.

Робота з підручником.

На ст. 42 підручника «технічне креслення» Сидоренка В.К. опрацювати питання розміри діаметра за межами колами та проведення декількох радіусів з одного центра і записати їх у конспект.VI. Підсумок уроку, виставлення оцінок, їх мотивація.

Викладач оцінює рівень знань учнів попереднього матеріалу та ступінь засвоєння ними нового матеріалу. Разом з учнем-консультантом відмічають най активніших.

Викладач оголошує оцінки.

VII Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника В.К. Сидоренка «Технічне креслення» ст.37-42; 45-46.Фрагменти з уроку:Позанавчальна – методична діяльність.
Виховна година

Тема уроку: Чому слід дружити зі словами ввічливості

Мета уроку: Виховувати ввічливість та повагу старших, батьків, своїх товаришів, учнів

Оформлення: Оформити кабінет прислів’ями та афоризмами «Ніщо не обходиться так дешево і не ціниться так дорого, як ввічливість.» (Іспанський письменник-гуманіст Сервантес)

Хід уроку

Вступне слово вчителя

Сьогодні у нас незвично розставлені парти в класі. Так розставити парти нам запропонувала Оля. А чому вона нам сама пояснить.


1-й учень.

У середньовічних рицарських романах про короля Англії Артура розповідається, що на королівських банкетах рицарі сідали за круглий стіл, щоб не було суперечок, з приводу того, хто сидить на почесному місті.(на початку коло короля), а кому дісталось не почесне місце(в кінці столу).2-й учень.

Ця традиція зберігалась і в сучасному світі. Згодом круглий стіл став неодмінною річчю на міжнародних конференціях, переговорах. Вислів «Сісти за круглий стіл» тепер означає: почати доброзичливий обмін думками, миролюбні переговори. Засідання в Організації Об’єднаних націй теж проходять за круглим столом.Вчитель.

В нас є чудова нагода сісти за наш імпровізований круглий стіл для серьозної розмови чи вміємо ми спілкуватися і в чому полягає мистецтво спілкування. Тему яку ми внесли для обговорення не є новою для Вас. Я пропоную вам згадати слова вітання яких у нашого народу дуже багато.

здорові були

доброго вечора

на добраніч

до побачення

щасливої дороги

Слава Ісусу Христу

Слава Україні

Воістинно воскрес

Христос воскрес

Христос роджається

Будь ласка

Питання:


1.Були дуже відомі артисти Тимошенко і Березін. Як вітався Тарапунька?

(здорові були)

2. Як вітаються українці уже після 19 годин?(доброго вечора)

3. Що ви кажете своїм батькам коли йдете спати?(на добраніч)

4.Що кажуть люди коли прощаються?(до побачення)

5. Що кажуть людині котра від’їжджає з дому?(щасливої дороги)

6.Як вітаються білківчани?(слава Ісусу Христу)

7.Як вітаються на львівщині?(слава Україні)

8.Як відповідають на привітання на Великдень?(воістину воскрес)

9.Як вітаються на Пасху?(Христос воскрес)

10.Як вітаються на Різдво?(Христос рождається)

11.Як відповідають на слова вдячності?(будь ласка)

Подивіться яке ключове слово у нас вийшло. Ввічливість. А скільки ще не використаних чарівних слів у нас лишилося?

1-й учень.

Життя кожної людини від самого її народження і до самої смерті проходить серед людей. Без їх допомоги вона не може навчатися, навіть ходити. Жодна людина не існує сама по собі. Кожен з нас може жити серед людей і пов’язаних з ними безліччю найрізноманітніших відносин. Лише у спілкуванні з себе подібними людьми людина пізнає найбільші цінності людського життя – дружба і любов. Що ж таке спілкування? У словнику питаємо спілкування – це процес взаємодії між людьми, в якому відбувається обмін діяльністю, інформацією, досвідом, уміннями і навичками і результатом праці.

Є безліч прикладки, які свідчать про те, що якщо людину, позбавити спілкування на тривалий час з подібними собі, то вона може втратити набуті раніше людські якості, наприклад Боумен Сількіпс – прототип Робінзона Крузо, котрий 4 роки прожив самотньо на безлюдному острові не лише розучився розмовляти, але й здатність правильно розуміти, що з ним відбувається. Кожній людині властива потреба в спілкуванні, ми повинні зрозуміти, що мистецтво спілкування можливе тоді, коли його бажають і прагнуть.

Вчитель.

Ви вислухали офіційну точку зору на проблему спілкування. Готуючи цю виховну годину я запропонувала вам анкету і зараз підведу підсумки. Кожний з Вас хоче спілкуватися з ввічливою людиною.Історична довідка

21 листопада - Всесвітній день привітань. Його відмічають кожного року з 1973р. у 140 державах світу. А придумали його два брати американці: Майк і Браєн Маккомак з штата Небраско. А знаєте чому?

Брати рішили, що потрібен простий, але ефективний вчинок, і відправили лист з щирими привітаннями у всі куточки світу. Вони просили адресата привітати ще будь-кого, хоча б чоловік 10.

Ідея свята така: краще протягнути один одному руку для привітання, ніж ворогувати.

Ідея була підтримана у всьому світі. З того часу кожного року 21 листопада відзначають Всесвітній день вітань.

2-й учень.

Як відомо, привітання - перше правило етикету! У різних народів протягом тисячоліть воно приймало самі різноманітні форми.1-й учень.

До сьогоднішнього дня самим забавними привітаннями залишаються привітання африканських племен. Словами «Я бачу тебе!» обмінюються при зустрічі зулуси.

Представник племені масаі при зустрічі спочатку спльовують, потім плють на власну кисть і тільки після цього дозволяє пожати собі руку.

2-й учень.

Єгиптяни цікавляться: «Чи добре ви пітнієте?» а потому пропонують: «Дай я тебе всього обнюхаю!» Тібетці вітаючись, знімають головний убор правою рукою, ліву руку вони закладають за вухо і ще висовують язика. 03-й учень.

У декотрих індіанських племенах прийнято при виді незнайомої людини сідати на впочіпки до тих пір, поки той не наблизиться і не помітить його широколюбиві пози. Іноді для привітання вони знімають взуття.

У гренландців формальне привітання відсутнє, але при зустрічі вони обов’язково вимовляють: «Гарна погода.» Зміст цього вислову виходить за кліматичні межі і означає «Мир чарівний.»
1-й учень.

Для чого людям ввічливість? Правила ввічливості і норми поведінки зародились ще у давнину під час рицарства. Переступаючи поріг рицар знімав свій шолом і ніс його у руці «Я тебе не боюся – говорили вони цим жестом господарю, - бачиш моя голова відкрита. Я тобі довіряю, ти нишком удара не зробиш» Ці сурові часи пройшли але звичай залишився. Знімаючи шапку, ти показуєш господарям що поважаєш їх, віриш у гарне ставлення до себе.Гра ланцюжок

 1. Що маєш казати, то насамперед обміркуй.

 2. Слухай тисячу разів, а говори один раз.

 3. Не хочеш почути дурних слів, не говори їх сам.

 4. Краще не говорити, ніж переговорити.

 5. Бережи хліб на обід, а слово на відповідь.

 6. Умієш говорити умій слухати.

 7. Умій вчасно сказати і вчасно замовкнути.

 8. Або розумне казати, або зовсім мовчати.

 9. Знаєш – кажи, не знаєш – мовчи.

 10. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше.Брейн-ринг

Раунд І Сценка Учень запізнився на урок.

Раунд ІІ Телефонна розмова

Раунд ІІІ Бліц-конкурс.

Учитель

Ваше завдання – якомога швидше відповісти на запитання, для цього ви піднімаєте картку на одне запитання ви можете відповісти тільки один раз. Кожна правильна відповідь оцінюється у два бали.Запитання

 1. Хто поступається місцем. (сидячий) у транспорті літнім людям, жінкам з дітьми – чоловік чи жінка? (обоє)

 2. Ви – хлопець. Ваші супутниці поступилися місцем у транспорті. Хто повинен подякувати за це – ви чи ваша супутниця? (ВИ)

 3. Ви когось ненароком штовхнули. Як правильно сказати: «Вибачте» чи «Вибачаюсь»? (Вибачте)

 4. Зустрілися старший та молодший, хто повинен привітатися? (Молодий)

 5. Хто перший простягає руку щоб привітатися керівник підлеглому, чи навпаки (керівник підлеглому)

 6. Чи потрібно знімати рукавички при рукостискання. (Так)

1-й учень

Про які б правила ми говорили всі вони спрямовані на одне і те ж: на повагу до оточуючих. Суворо дотримуючись правил поведінки, ви будете гарними то завжди була показником вихованості.2-й ведучий

Неможливо бути ввічливим в якийсь певний час. Людина повинна бути ввічливою завжди.

Ввічливість – вміння вести себе так, щоб другим було приємно з тобою спілкуватись. Гарні манери має той, хто не меншу кількість людей поставить у незручне становище.

3-й учень

Будь ввічливим! Ввічливість – це вміння вести себе так щоб іншим було приємно з тобою. Урок ввічливості закінчено.


Но, друзья, мораль его заповнить стоит:

Без вежливости человек

Поверь, очень мало стоит!

Вчитель


Я желаю, чтобы с вами

Людям было веселей,

Чтобы добрими глазами

Вы смотрели на людей,

Чтобы были справедливы

И в решениях мудры.

К людям будете добры вы –

Люди будут к Вам добры.Виконується пісня Б.Окуджави «Давайте восклицать»

Фрагменти з виховної години

Конференція

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка