Загальні засади електронного урядуванняСкачати 34.46 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір34.46 Kb.
#574
 • 23.10.16
 • Електронне урядування в Україні

Загальні засади електронного урядування

 • 23.10.16
 • Електронне урядування (е-урядування) - це форма організації державного управління, за якого відбувається активна взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з суспільством, людиною та громадянином, бізнесом за допомогою інформаційно-комунікативних технологій.
 • Електронне урядування є одним з визначальних факторів та каталізатором адміністративної реформи, трансформаційних перетворень в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх взаємодії з користувачами і власними співробітниками.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Електронне урядування (класичне)

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • C2C
 • G2G
 • B2B
 • G2B
 • G2C
 • B2C
 • G2I
 • G2E

Категорійно-понятійний апарат електронного урядування

 • 23.10.16
 • Електронна демократія
 • Електронне урядування
 • Електронні державні послуги
 • Індекс готовності електронного уряду
 • Інформаційне суспільство
 • Портал е-урядування (Єдиний веб-портал органів виконавчої влади)
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Стан впровадження елементів електронного урядування

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • створено Урядовий веб-портал;
 • практично всі органи державної влади (до районного рівня) мають офіційні веб-сайти (веб-сторінки);
 • створено електронних інформаційних ресурсів понад 220 в ЦОВВ та 450 в місцевих органах державної влади;
 • впроваджено близько 50 систем електронного документообігу в органах державної влади (діловодство, контроль виконання доручень і т.д.);
 • створено ЦЗО, побудовано 17 ЦСК, з яких 11 акредитовано, при цьому кількість виданих сертифікатів ключів щорічно подвоюється та на сьогодні сягає близько 1 млн.;
 • податкова адміністрація, пенсійний фонд, фінмоніторінг, держкомстат тощо приймають звітність у електронній формі;
 • на органи державної влади та місцевого самоврядування зареєстровано близько 14000 сертифікатів ключів цифрового підпису.

Стан впровадження елементів електронного урядування

 • 23.10.16
 • За результатами досліджень у 2008-2009 роках Україна посіла у світі: 57-е місце в «Індексі конкурентоспроможності в галузі ІТ»; 51-е місце серед 154 країн за індексом розвитку ІКТ Міжнародного телекомунікаційного союзу; 41 місце серед 192 країн за індексом ООН готовності до електронне урядування; 62-місце за Індексом мережної готовності (NRI) Всесвітнього економічного форуму.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Кількість веб-ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • 212
 • 284
 • 360
 • 428
 • 520
 • 741
 • 862
 • 120
 • 220
 • 320
 • 420
 • 520
 • 620
 • 720
 • 820
 • 920
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009

Кількість інформаційних ресурсів органів державної влади

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • Рівень проникнення ПК

Кількість користувачів Інтернет

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Передумови електронного урядування в Україні

 • 23.10.16
 • В Україні невирішеними хронічними проблемами залишаються відомчий підхід до створення електронних інформаційних ресурсів, значне дублювання інформації, відсутність єдиних стандартів та несумісність ресурсів, складність доступу тощо. Це значно погіршує умови надання інтегрованих державних послуг в дистанційному режимі за допомогою ІКТ.
 • Проблеми, що перешкоджають впровадженню елементів е-урядування у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, носять комплексний міжвідомчий характер і не можуть бути вирішені на рівні окремих органів влади.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Загальносвітові тенденції як фактор впливу

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • глобалізація
 • збільшення кількості та рівня традиційних та поява нових загроз
 • зростання небезпеки та непередбачуваності в світі
 • трансформація індустріального суспільства в інформаційне та суспільство знань

Проблеми впровадження електронного урядування

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • відсутність єдиних стандартів та регламентів функціонування системи електронного документообігу з використанням електронного цифрового підпису;
 • відсутність Концепції, Стратегії та програми розвитку інформаційного суспільства та електронного урядування, базових законів “Про електронну комерцію”, “Про персональні дані”, “Про електронну інформаційну систему “Електронний Уряд”;
 • відсутність інтегрованої системи інформаційних ресурсів та інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • обмежений або відсутній доступ юридичним та фізичним особам до державних інформаційних ресурсів;
 • недосконалість діючих урядового порталу, веб-сайтів органів державної влади, що не забезпечують інтерактивний режим функціонування;
 • недостатні якість та кількість послуг, що надаються із застосуванням електронних засобів;
 • недостатній рівень підготовки державних службовців;
 • системи електронного документообігу органів державної влади мають вкрай обмежену функціональність.

Мета впровадження електронного урядування в Україні

 • 23.10.16
 • Метою впровадження е-урядування в Україні є розвиток електронної демократії задля досягнення європейських стандартів якості електронних державних послуг, відкритості та прозорості влади для людини та громадянина, громадських організацій, бізнесу.
 • Основні цілі електронного урядування:
 • підвищення якості та доступності державних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат;
 • підвищення якості адміністративних та управлінських процесів, забезпечення контролю за результативністю діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування з одночасним забезпеченням належного рівня інформаційної безпеки;
 • забезпечення відкритості інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розширення доступу до неї та надання можливості безпосередньої участі людини і громадянина та інститутів громадянського суспільства у процесах підготовки та експертизи проектів рішень, які приймаються на всіх рівнях державного управління.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Стратегічні завдання електронного урядування в Україні

 • 23.10.16
 • Стратегічні завдання електронного урядування:
 • забезпечення прав людини і громадянина на віддалений доступ до всіх видів відкритої державної інформації, що має індивідуальну та суспільну значимість;
 • залучення людини і громадянина до участі у державних справах;
 • подальше вдосконалення технологій державного управління;
 • подолання інформаційної нерівності;
 • організація надання послуг юридичним та фізичним особам в інтегрованому вигляді дистанційно - через Інтернет та інші засоби;
 • перебудова відносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування з людиною та громадянином;
 • сприяння розвитку економіки.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Організаційні та технологічні основи електронного урядування

 • 23.10.16
 • Організаційні та технологічні основи електронного урядування повинні забезпечувати:
 • розвиток і широке впровадження засобів забезпечення віддаленого доступу до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • надання електронних державних послуг з використанням центрів (пунктів) надання послуг на основі єдиної інфраструктури міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії та взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування з фізичними та юридичними особами;
 • створення захищеної системи міжвідомчого електронного документообігу;
 • впровадження відомчих інформаційних систем планування і звітності та створення єдиної системи контролю результативності діяльності органів виконавчої влади;
 • формування нормативно-правової бази, що регламентує порядок і процедури збору, зберігання та надання відомостей, що містяться в державних інформаційних системах, а також контролю за використанням державних інформаційних систем.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Державна політика впровадження електронного урядування

 • 23.10.16
 • Реалізація державної політики електронного урядування передбачає:
 • цілеспрямовану узгоджену діяльність всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суспільства, громадянина та людини, бізнесу;
 • формування та реалізацію державної політики впровадження електронного урядування як невід’ємну складової державної політики сталого розвитку України;
 • зміну принципів державного управління, структури та функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування і їх взаємодію між собою, суспільством, громадянами та бізнесом;
 • підвищення ефективності інформатизації адміністративних процесів в органах державної влади та місцевого самоврядування;
 • створення інформаційної інфраструктури електронного урядування;
 • забезпечення навчання державних службовців, громадян, представників бізнесу ІКТ застосуванню технології електронного урядування;
 • створення системи мотивації розвитку електронного урядування та використання його можливостей.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Законодавче забезпечення розвитку електронного урядування

 • 23.10.16
 • Електронне урядування - не є механічним поєднанням інформаційно-комунікаційних технологій з публічним адмініструванням. Це нова філософія державного управління, тому для реального втілення цієї ідеї в життя необхідне розроблення відповідної законодавчої бази.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Надання державних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

 • 23.10.16
 • Одним із завдань електронного урядування є вдосконалення процедури надання та отримання електронних державних послуг шляхом використання ІКТ. Використання ІКТ потребує удосконалення процедури надання електронних державних послуг, що сприятиме підвищенню їх якості.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Послуги для населення

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • реєстрація актів громадянського стану (народження, шлюбів тощо);
 • оформлення документів (паспортів, посвідчень);
 • реєстрація фізичних осіб;
 • реєстрація прав власності;
 • пошук роботи службою зайнятості;
 • отримання соціальної допомоги;
 • надання податкової звітності;
 • організація загальнодоступних електронних бібліотек та сховищ інформації;
 • освітні послуги;
 • одержання дозволів на будівництво тощо.

Послуги для бізнесу

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • реєстрація нових компаній;
 • отримання дозволів і погоджень проектної документації від уповноважених організацій (екологія, будівництво, використання природних ресурсів);
 • отримання та продовження ліцензій, дозволів, довідок, що видаються державними органами;
 • організація електронних державних закупівель на конкурсній основі
 • здійснення обов’язкових платежів до Держбюджету;
 • прийняття та контроль документів і відомостей при здійсненні митних операцій юридичними особами;
 • підготовка та подання електронної звітності до органів державної влади;
 • соціальні відрахування роботодавців;
 • інформаційна підтримка малого та середнього бізнесу.

Український центр підтримки електронного урядування

 • 23.10.16
 • Український центр підтримки електронного урядування – є структурним підрозділом Державного підприємства «Держінформресурс», що входить до сфери управління Державного комітету інформатизації України.
 • Метою створення Українського центру підтримки електронного урядування є забезпечення координаційно-організаційної, дослідницької, експертної, технологічної, навчально-методичної, консультативної, просвітницької підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу і громадських організацій із впровадження та застосування технологій електронного урядування. Центр повинен стати діючим інструментом розбудови демократичного суспільства в Україні.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Електронна демократія

 • 23.10.16
 • Суть електронної демократії зводиться до використання ІКТ з метою посилення демократичних процесів в умовах існування представницької демократії. Мета електронної демократії полягає у створенні фундаменту для участі людини та громадянина у прийнятті державних рішень, посилення впливу на формування і реалізацію державної політики, вирішення питань місцевого значення, посилення прозорості та підзвітності органів влади громадянам.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Етапи розвитку електронного урядування

 • 23.10.16
 • Розвиток електронного урядування складається із чотирьох основних етапів:
 • формування необхідної нормативно-правової та нормативно-технічної бази, створення Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів та веб-сайтів, започаткування надання органами державної влади та органами місцевого самоврядування інформаційних та консультаційних послуг фізичним та юридичним особам з використанням мережі Інтернет;
 • розвиток послуг електронного урядування;
 • впровадження двосторонньої взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування з людиною та громадянином;
 • розбудова електронного урядування.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Управління розвитком електронного урядування

 • 23.10.16
 • Задля забезпечення ефективного управління розвитком електронного урядування потрібно:
 • визначити кінцеві та проміжні цілі, яких необхідно досягти в ході впровадження електронного урядування, та критерії їх досягнення;
 • сформувати концепцію, стратегію та програму електронного урядування, що базуються на реальних ресурсах країни;
 • здійснити необхідне нормативно-правове, організаційно-технічне, науково-методичне, інформаційно-аналітичне супроводження впровадження електронного урядування;
 • створити організаційну систему управління;
 • створити систему підготовки кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері електронного урядування.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Електронне урядування в умовах криз

 • 23.10.16
 • Електронне урядування в умовах криз повинно враховувати:
 • законодавчо визначені обмеження прав і свобод людини і громадянина та бізнесу на доступ до інформації, насамперед, з використанням мережі Інтернет і в цілому зменшення рівня демократичності, прозорості та відкритості органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • недостатність інформації, часу та ресурсів для прийняття раціональних рішень;
 • необхідність застосування, так званих, воєнних методів управління та системи інформаційно-аналітичних центрів з питань антикризового управління;
 • підвищення вимог до захисту інформації при її зборі, збереженні, передаванні, обробці тощо в інформаційно-комунікаційних системах;
 • особливості функціонування системи державного управління в умовах ведення кібервійн та загрозі кібертероризму, можливість зовнішнього відключення Інтернет.
 • На законодавчому рівні повинні бути чітко визначені:
 • режими функціонування електронного урядування;
 • обмеження на електронне урядування для кожного з його режимів;
 • критерії переходу електронного урядування з одного режиму на інший режим тощо.
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Електронне урядування в умовах криз

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
 • G2G
 • B2B
 • G2B
 • G2C
 • B2C
 • С2С

Очікувані результати електронного урядування

 • 23.10.16
 • Впровадження е-урядування в Україні забезпечить якісно новий рівень управління державою та суспільством в цілому, зміцнить довіру до держави та її політики, вдосконалить взаємодію між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, бізнесом, громадянами та державними службовцями.
 • Якісно побудована система електронного урядування має позитивно впливати на загальний хід та наслідки проведення подальших радикальних перетворень в українському суспільстві
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Дякую за увагу!

 • 23.10.16
 • ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Каталог: menu -> publications -> doc
menu -> Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному навчальному закладі I. Загальні положення
menu -> Програма для створення електронних презентацій, електронні таблиці. Метою спецкурсу «Мережеві технології We 0»
doc -> Загальні засади електронного урядування
menu -> Концепція регіонального проекту «формування медіа та інформаційної грамотності»
menu -> Програма спецкурсу " Основи машинопису та діловодства"
menu -> Програма курсу «Iнформатика»
menu -> Кодекс газотранспортної системи
menu -> Програма факультативного курсу «Комп’ютер мій друг та помічник»
doc -> Проект навчального посібника «концептуальні засади розвитку електронного урядування в україні»

Скачати 34.46 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка