Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна технікаСторінка1/4
Дата конвертації04.05.2017
Розмір1.1 Mb.
  1   2   3   4
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства.

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 1.
Тема: Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ міста: мета,завдання, засоби забезпечення. Питання діагностики, профілактики та лікування грипу A/H1N1
Актуальність теми:

Санітарно-протиепідемічний режим- це комплекс організаційних, санітарно-профілактичних і протиепідемічних заходів, які запобігають виникненню внутрішньолікарняної інфекції. Санітарно-протиепідемічний режим включає вимоги до санітарного стану території, освітлення, вентиляції, та санітарного стану приміщень лікарні.


Навчальні цілі:положення про практичну діяльність фельдшера передбачає оволодіння правилами дотримання санітарно-протиепідемічного режиму.
Знати:

 • Характеристику окремих типів лікувально-профілактичних закладів.

 • Складові санітарно-протиепідемічного режиму.

 • Заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму.

 • Причини поширення внутрішньолікарняної інфекції.

 • Заходи по запобіганню внутрішньолікарняної інфекції.

 • Клінічні прояви грипу.

 • Профілактичні засоби проти грипу.

Вміти:

 • Дотримуватись санітарно-протиепідемічного режиму.

 • Дотримуватися профілактики внутрішньолікарняної інфекції.

 • Діагностувати та надавати медичну допомогу при підозрі на грип A/H1N1 .

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Написати реферати на тему «Проблеми внутрілікарняної інфекції», «Профілактика передачі

парентеральних гепатитів і ВІЛ інфекції в ЛПЗ».Контрольні питання теми:

 1. Які ви знаєте типи лікувально-профілактичних зазладів?

 2. Які лікувальні й допоміжні підрозділи входять до складу лікарні?

 3. Що таке санітарно-протиепідемічний режим?

 4. Що таке санітарно-гігієнічний режим?

 5. Які складові санітарно-протиепідемічного режиму?

 6. Що таке внутрішньолікарняна інфекція?

 7. Які причини поширення внутрішньолікарняної інфекції?

 8. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму маніпуляційного кабінету?

 9. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму палат?

 10. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму буфетів?

 11. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму операційного блоку?

 12. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму

приймального відділення?

 1. Які ви знаєте шляхи передачі вірусної інфекції?

 2. Які засоби профілактики повинні виконуватись при грипі A/H1N1.

 3. Основні клінічні прояви даного захворювання?

 4. Які методи діагностики та надання медичної допомоги на долікарському етапі?


Питання для сомоконтролю:

1.Дайте визначення терміну "санітарно-протиепідемічний режим".

2.Назвіть складові санітарно-протиепідемічного режиму.

3.Дайте визначення терміну «внутрілікарняна інфекція».

4. Які заходи по дотриманню санітарно- протиепідемічного режиму палат, буфетів,

операційного блоку?

5.Які ви знаєте джерела інфекції і шляхи передачі при грипі A/H1N1?

6.Які засоби профілактики потрібно проводити при грипі A/H1N1?

7. Клінічні прояви і методи діагностики при грипі A/H1N1?

8.Які дії фельдшера при підозрі на грип A/H1N1?


Література:

 1. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної

Психології. – К.:Вища школа 1991.

 1. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

 2. Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е

изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1989.

 1. Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

 2. Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

 3. Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь:

Тавріда, 1995.- 287с.

 1. Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

 2. Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

 3. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

 4. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

 5. Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

 6. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.

2000р.ст.25.

Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.


ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 2.
Тема: Дезинфекція: види, методи. Правила приготування дезинфікуючих засобів. Проведення поточної та заключної дезинфекції приміщень. Дезинфекція предметів догляду за хворими.
Актуальність теми: Обумовлена гостротою попередження виникнення внутрішньолікарняної інфекції, підтриманням епідрежиму в лікарняних установах.
Навчальні цілі: Формування професійних знань і умінь для забезпечення в лікарняних закладах протиепідемічного режиму.
Знати:

 • Види і методи дезинфекції.

 • Поняття про дезинсекцію, дератизацію.

 • Правила приготування дезинфікуючих розчинів.

 • Заходи безпеки при роботі з хлорвмісними речовинами.

Вміти:

 • Проводити механічний, фізичний, хімічний методи дезинфекції.

 • Приготувати дезинфікуючі розчини з хімічних речовин в поєднанні з миючими засобами.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

 1. Опрацювати групи хімічних середників, що використовують для приготування дезрозчинів. Дати їм характеристику.

2. Назвіть офіцинальні дезинфікуючі засоби.

Контрольні питання теми

 1. Що таке дезинфекцїя?

 2. Мета дезинфекції.

 3. Розділи дезинфекції.

 4. Види дезинфекції.

 5. Характеристика профілактичної та опосеридкованої (поточна та заключна) дезінфекції, їх мета.

 6. Які є методи дезинфекції?

 7. Які ви знаєте механічні способи знезараження?

 8. Які термічні методи дезинфекції можна застосовувати?

 9. Які групи хімічних препаратів застосовують для проведення дезинфекції?

 10. Яких правил техніки безпеки слід дотримуватись підчас приготування дезинфікуючих розчинів?

 11. Як приготувати 10% розчин хлорного вапна( маточний розчин)?

 12. Як приготувати робочий розчин хлорного вапна ( 0,1-0,5%, 1%, 3%, 5%).

 13. Приготуйте 0,2% , 1% розчин хлораміну.

Самостійна аудиторна робота студента

Під контролем викладача студенти готують дезрозчини.

Питання для самоконтролю знань

 1. Назвіть збудників інфекцій.

 2. Дайте визначення поняття « внутрілікарняна інфекція».

 3. Яка методика приготування робочого розчину хлорного вапна?

 4. Коли проводимо епідемічне розслідування ?

 5. Що передбачає дезинфекція у лікувально-профілактичних закладах ?

 6. Контроль якості дезинфекційних заходів.

Література:

 1. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної

Психології. – К.:Вища школа 1991.

 1. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд

за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

 1. Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е

изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1989.

 1. Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

 2. Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

 3. Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь:

Тавріда, 1995.- 287с.

 1. Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

 2. Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

 3. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я"2002.

 4. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

 5. Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

 6. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.

2000р.ст.25.
Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 3

Тема: Приготування перев’язувального матеріалу, укладання його в перед стерилізаційну коробку (бікс). Передстерилізаційна обробка виробів медичного призначення, контроль якості обробки.
Актуальність теми: З метою профілактики внутрішньолікарняних інфекції у лікувально-профілактичних закладах, медичні та лабораторні інструменти всіх видів після використання підлягають передстерилізаційній обробці, що включає в себе проведення дезінфекції та передстерилізаційної очистки інструментів.
Навчальні цілі:

Знати:

 • техніку виготовлення ватних кульок, марлевих серветок;

 • способи укладки матеріалу в бікс;

 • правила проведення дезінфекції виробів медичного призначення;

 • етапи передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення;

 • правила проведення контролю якості передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення;

 • методи фізичної, механічної, хімічної та біологічної антисептики;

 • способи очистки шкіри рук;

 • алгоритми дотримання асептики при виконанні маніпуляцій.

Вміти:

 • виготовити ватні кульки, марлеві серветки;

 • укласти перев′язувальний матеріал в бікс різними способами;

 • здійснити передстерилізаційну обробку виробів медичного призначення;

 • провести контроль якості передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення.

 • виконати хірургічну обробку рук вищевказаними методами;

 • надягати стерильний халат, стерильні гумові рукавички, (операційній сестрі, хірургу);

 • накривати стерильний стіл:

а) в маніпуляційній

б) в операційній; • 8. користуватися стерильним інструментом.

 • 9. проводити поточну та заключну дезинфекцію.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з інструкціями щодо виготовлення ватних кульок, марлевих серветок.

Контрольні питання теми:


 1. Техніка виготовлення ватних кульок, марлевих серветок.

 2. Способи укладки матеріалу в бікс.

 3. Правила проведення дезінфекції виробів медичного призначення.

 4. Етапи передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення.

 5. Правила проведення контролю якості передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення

Самостійна аудиторна робота студента:

1. Виготовлення ватних кульок, марлевих серветок , вкладання перев′язувального матеріалу в бікс

2. Письмова відповідь на тестові завдання.3. Під контролем викладача студенти працюють в маніпуляційному кабінеті.

Питання для самоконтролю знань:

 1. Правила виготовлення ватних кульок, марлевих серветок.

 2. Підготовка бікса до стерилізації.

 3. Універсальний спосіб укладки матеріалу в бікс.

 4. Особливості видової укладки матеріалу в бікс.

 5. Особливості цілеспрямованої укладки матеріалу в бікс.

 6. З яких етапів складається передстерилізаційна обробка виробів медичного призначення?

 7. З якою метою проводять бензидинову та амідопіринову проби, їх суть?

 8. З якою метою проводять фенолфталеїнову пробу, її суть?

 9. Назвіть збудників гнійних захворювань.

 10. Джерела неспецифічної хірургічної інфекції.

 11. Механізм передачі внутрішньолікарняної інфекції.

 12. Фактори передачі інфекції.Література:

Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної

Психології. – К.:Вища школа 1991.

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е

изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1989.

Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь:

Тавріда, 1995.- 287с.

Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.

2000р.ст.25.

Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 4

Тема: Асептика і антисептика: мета, засоби, методи

Актуальність теми: У зв'язку зі змінами не лише видового складу, але й властивостей збудників, які визначаються високою вірулентністю і високою стійкістю до антимікробних засобів, нині асептику і антисептику слід розглядати у більш широкому значенні.
Навчальні цілі:

Знати:

 • правила проведення дезінфекції виробів медичного призначення;

 • етапи передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення;

 • правила проведення контролю якості передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення;

 • методи фізичної, механічної, хімічної та біологічної антисептики;

 • способи очистки шкіри рук;

 • алгоритми дотримання асептики при виконанні маніпуляцій.

Вміти:

 • здійснити передстерилізаційну обробку виробів медичного призначення;

 • провести контроль якості передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення.

 • виконати хірургічну обробку рук вищевказаними методами;

 • надягати стерильний халат, стерильні гумові рукавички, (операційній сестрі, хірургу);

 • накривати стерильний стіл:

а) в маніпуляційній

б) в операційній; • 8. користуватися стерильним інструментом.

 • 9. проводити поточну та заключну дезинфекцію.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

1. Визначення поняття антисептики.

2. Характеристика фізичних методів антисептикита їх мета.

3. Характеристика механічних методів антисептикита їх мета.

4. Характеристика механічних методів антисептикита їх мета.

5.Біологічні методи антисептикита їх мета.

6. Визначення поняття асептики.

7. Правила гігієнічного утримання рук медичних сестер операційно-перев’язувального блоку маніпуляційної.

8. Хірургічна обробка рук за методом:

Фюрбрінгера

Спасокукоцького-Кочергіна

первомуром (С-4)

стериліуму

Діоцидом.Самостійна аудиторна робота студента:

1. Письмова відповідь на тестові завдання.

2. Під контролем викладача студенти працюють в маніпуляційному кабінеті.

Питання для самоконтролю знань:

1. Визначення поняттям антисептики і асептика.

2. В чому полягає суть фізичних методів антисептики, яка їх мета?

3. В чому полягає суть хімічних методів антисептики, яка їх мета?

4. В чому полягає суть механічних методів антисептики, яка їх мета?

5. В чому полягає суть біологічних методів антисептики, яка їх мета?

6. Які ви знаєте правила гігієнічного утримання рук медичних сестер операційно-перев’язувального блоку, маніпуляційної?

7. Хірургічна обробка рук за методом:

Фюрбрінгера

Спасокукоцького-Кочергіна

первомуром (С-4)

стериліуму

Діоцидом.
Література:

Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної

Психології. – К.:Вища школа 1991.

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е

изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1989.

Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь:

Тавріда, 1995.- 287с.

Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.

2000р.ст.25.


Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 5

Тема: Центральне стерилізаційне відділення (ЦВС): обладнання, функції автоклавування Стерилізація в повітряному і паровому стерилізаторах, методи кип’ятіння.
Актуальність теми: В лікувально-профілактичних закладах знайшли широке застосування різні методи стерилізації медичного інструментарію, перев′язувального та шовного матеріалу, білизни, а багаторазове застосування медичних інструментів вимагає постійної уваги до якості їх стерилізації.
Навчальні цілі

Знати:

 • методи стерилізації;

 • функції та матеріально-технічне забезпечення ЦСВ;

 • будову, принцип дії та режим роботи парового стерилізатора;

 • будову, принцип дії та режим роботи повітряного стерилізатора;

 • способи упаковки медичного матеріалу в залежності від методу стерилізації;

 • методи контролю якості стерилізації;

 • терміни зберігання стерильності виробів медичного призначення при різних видах упаковки;

 • правила техніки безпеки при роботі в ЦСВ.

Вміти:

 • підготувати медичний інструментарій, білизну та перев′язувальний матеріал до стерилізації;

 • вибрати метод стерилізації в залежності від виду матеріалу, що підлягає стерилізації;

 • укласти медичний інструментарій, білизну та перев′язувальний матеріал у бікс, крафт-пакет, мяку упаковку;

 • здійснити стерилізацію виробів медичного призначення методом кип′ятіння, хімічним методом;

 • провести контроль якості стерилізації.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Заповнити таблицю:

Метод

стерилізації

Режим

стерилізаціїВироби медичного

призначенняСпосіб упаковки

Термін зберігання стерильності
Контрольні питання теми:


 1. Стерилізація. Фізичні та хімічні методи стерилізації.

 2. Функції та матеріально-технічне забезпечення ЦСВ, правила техніки безпеки.

 3. Будова, принцип дії та режим роботи парового стерилізатора.

 4. Будова, принцип дії та режим роботи повітряного стерилізатора.

 5. Вибір методу стерилізації в залежності від виду матеріалу, що підлягає стерилізації.

 6. Способи упаковки медичного матеріалу в залежності від методу стерилізації.

 7. Методи контролю якості стерилізації.

 8. Терміни зберігання стерильності виробів медичного призначення при різних видах упаковки.

 9. Кип′ятіння як метод стерилізації.

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.Питання для самоконтролю знань:

1.Значення стерилізації в забезпеченні санітарно-протиепідемічного режиму ЛПУ.

2.Автоклавування виробів медичного призначення.

3.Застосування сухожарової шафи для стерилізації виробів медичного призначення.

4.Стерилізація виробів медичного призначення методом кип′ятіння.

5.Стерилізація виробів медичного призначення хімічним методом.

6.Значення контролю якості стерилізації.

Література:

Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної психології. – К.:Вища школа 1991.

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989.

Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь: Тавріда, 1995.- 287с.

Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.

Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах. Тернопіль. Укрмедкнига. 2000р.ст.25.

Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 6

Тема: Приймальне відділенн, обладнання та функції сестринського персоналу. Шляхи госпіталізації пацієнта в стаціонар. Медична документація приймального відділеня. Види санітарної обробки пацієнтів. Виявлення педикульозу. Дезинсекційні засоби при педикульозі.

Актуальність теми: Приймальне відділення лікарні звичайного стаціонару - це відділення, в якому проводять прийом і реєстрацію хворих, огляд, об’єктивні обстеження та первинну діагностику, санітарну обробку, транспортування хворих у лікувальне відділення, здійснюють інформаційно - довідкову роботу, крім того, в разі необхідності, надають невідкладну медичну допомогу.

Навчальні цілі

Знати:

 • облаштування та обладнання приймального відділення.

 • задачі медичної сестри приймального відділення.

 • види медичної документації та правила їх заповнення.

 • задачі, види і правила санітарної обробки пацієнтів.

 • ознаки педикульозу.

 • правила користування дезінсекційними засобами.

 • правила проведення антропометрії.

Вміти:

 • правильно заповнити медичну документацію, провести реєстрацію хворого при

поступленні в стаціонар.

 • провести повну та часткову санітарну обробку хворого.

 • виявити педикульоз.

 • проводити дезінсекційну обробку хворих керуючись наказом № 410.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з інструкціями по використанню транспортних засобів медичного призначення.

Контрольні питання теми

1.Які шляхи госпіталізації хворих в стаціонар?

2.Які функції приймального відділення?

3.Які документи заповнює медична сестра приймального відділення на хворого,що поступає в стаціонар?

4.Які обстеження проводять хворому в приймальному відділенні?

5.Яке обладнання є в приймальному відділенні?

6.Проведення яких заходів включає санітарна обробка хворого?

7.Як виявити воші (гниди) і які заходи для їх ліквідації необхідно провести медичній сестрі?Самостійна аудиторна робота студента

Інструкція ˝Послідовність дії медичної сестри при виявленні педикульозу˝

Зміст і матеріальне забезпечення

Підготуйте халат, хусточку з клейонки, кушетку, 10% розчин оцтової кислоти, 0,15% водно емульсійний розчин карбофосу, густий гребінець, маску, рукавички, клейонку, ватні кульки. Візьміть екстренне повідомлення (Ф №058/У) і ісорію хвороби (Ф№033/У)Послідовність роботи:

 1. Одягніть додатковий халат, косинку, маску,рукавички.

 2. Посадіть хворого на кушетку, застелену клейонкою.

 3. Застеліть хворого клейонкою.

 4. Обробіть волосся хворого 0,15% водно-емульсійним розчином карбофосу.

 5. Накрийте волосся клейончатою хусточкою на 30 хв.

 6. Промийте волосся теплою водою.

 7. Сполосніть волосся 10% розчином оцтової кислоти.

 8. Вичешіть волосся густим гребінцем протягом 10-15 хв. Над клейонкою.

 9. Вкладіть білизну хворого в мішок для відправки в дезінфекуючу камеру.

 10. Обробіть приміщення і предмети, з якими хворий стикався, дезінфекуючими розчинами.

 11. Халат і хусточку, в яких ви працювали, складіть в мішок і відправте в дезінфекуючу камеру.

 12. На титульному листку історії хвороби зробіть помітку про виявлення педикульозу – «Р».

 13. Відправте в СЕС за місцем проживання хворого екстренне повідомлення (форма №058/У).


Питання для самоконтролю знань

1.Види планувань приймального відділення.

2.З чого складається приймальне відділення ?

3.Для чого призначений зал для чекання ?

4.Які заходи проводять в оглядовому кабінеті?

5.Як поступають хворі у приймальне відділення?

6.Яке оснащення санпропусника?

7.Санітарна обробка хворих при поступленні у стаціонар.Література

Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної психології. – К.:Вища школа 1991.

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989.

Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь: Тавріда, 1995.- 287с.

Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.

Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах. Тернопіль. Укрмедкнига. 2000р.ст.25.
Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 7
Тема: Транспортування пацієнта в лікувальне відділення (на лікарняній каталці, кріслі-каталці, на руках, пішки).
Актуальність теми: Транспортування хворих і зміна натільної і постільної білизни - важлива складова частина загального догляду за хворими і тому кожна медична сестра повинна оволодіти цими навиками.

Навчальні цілі

Знати:

 • правила транспортування пацієнтів на руках, ношах, лікарняній каталці, кріслі-каталці;

 • правила перекладання пацієнтів з ліжка на каталку (ноші), з каталки (нош) на ліжко;

 • правила транспортування пацієнтів при різних захворюваннях внутрішніх органів;

 • види режимів рухової активності;

Вміти:

 • вибрати оптимальний спосіб транспортування в залежності від загального стану пацієнта;

 • транспортувати пацієнта на руках, ношах, каталці, кріслі-каталці;

 • перекладати пацієнта з ліжка на каталку (ноші), з каталки (нош) на ліжко;

 • організувати роботу медичної сестри для забезпечення правильної біомеханіки тіла з метою запобігання травматизму хребта та суглобів;

 • основні принципи біомеханіки тіла, якими необхідно володіти медперсоналу для попередження травматизму;

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з інструкціями по використанню транспортних засобів медичного призначення.

3. Написати реферати: "Види положення в ліжку пацієнта. Переміщення пацієнта в постелі".

4. Заповнити таблицю:

Правильна біомеханіка тіла.

У положенні сидячи

У положенні стоячи

Уразі підняття важких речей

колінаспинаКонтрольні питання теми


 1. Критерії поділу хворих на транспортабельних та нетранспорта-бельних.

 2. Вибір способу транспортування в залежності від загального стану пацієнта.

 3. Правила транспортування пацієнтів на каталці (ношах), кріслі – каталці, на руках.

 4. Послідовність дій при при перекладанні пацієнта з ліжка на каталку (ноші), на крісло – каталку, з каталки (нош) на ліжко

 5. Особливості транспортування пацієнтів при різних захворюваннях внутрішніх органів.

 6. Види режимів рухової активності: суворий ліжковий, ліжковий, палатний, загальний,охарактеризувати кожного з них.

 7. Положення пацієнтів у ліжку: активне, пасивне, вимушене,дати детальну характеристику

Самостійна аудиторна робота студента

1. Оволодіння практичними навиками транспортування пацієнтів з використанням функціонального ліжка, транспортних засобів медичного призначення.

2. Письмова відповідь на тестові завдання;

Питання для самоконтролю знань

1. Які загальні правила транспортування пацієнтів?

2. Як можна розташувати каталку (ноші) відносно ліжка?

3. Як перекласти пацієнта з ліжка на каталку (ноші) двома санітарами?

4. Як перекласти пацієнта з ліжка на каталку (ноші) трьома санітарами?

5.Як транспортувати пацієнта на ношах, на кріслі–каталці, на руках?

6. Які особливості транспортування пацієнтів при різних захворюваннях внутрішніх органів?

7. Правила підняття і перенесення важких речей.

8. Безпека фельдшера на робочому місці.

9. Назвіть основні заходи,що запобігають падінню пацієнта.

10 .Можливі проблеми пацієнтів: високий ризик падіння, пов’язаний з порушенням

зору чи ходи. Втручання фельдшера з розв’язання проблем, що виникли.Література
 1. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної Психології. – К.:Вища школа 1991.

 2. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

 3. Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989.

 4. Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

 5. Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

 6. Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь: Тавріда, 1995.- 287с.

 7. Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

 8. Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

 9. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

 10. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

 11. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. Київ. Здоров'я. 1993р.ст.211-214.

 12. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах. Тернопіль. Укрмедкнига. 2000р.ст.25.

Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.


ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 8

Тема: Типи лікувально-профілактичних закладів, їх структура та функції.

Актуальність теми: Лікувально-охоронний режим – це система лікувальних та профілактичних заходів, які усувають або обмежують несприятливий вплив подразників, що можуть зустрічатися в умовах лікарні, оберігають психіку хворого, позитивно впливають на весь організм й сприяють швидкому одужанню.

Дотримання лікувально-охоронного режиму є одним з найважливіших моментів роботи медичної сестри.Навчальні цілі

Знати:

 1. Характеристику окремих типів лікувально-профілактичних закладів.

 2. Вимоги лікувально-охоронного режиму лікарні.

 3. Вимоги щадного режиму для психіки пацієнта.

 4. Правила внутрішнього розпорядку дня.

 5. Вимоги раціонального обмеження фізичної (рухової) активності.

Вміти:

1) Розпізнавати типи лікувально-профілактичних закладів.

2) Дотримуватися лікувально-охоронного режиму лікарні.

3) Навчити хворих дотримуватися режиму раціональної фізичної (рухової) активності.Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми

   1. Які ви знаєте типи лікувально-профілактичних зазладів?

   2. Що відносять до закладів амбулаторного типу?

   3. Структура поліклініки, її функції.

   4. Які особливості надання первинної медико-санітарної допомоги службами швидкої медичної допомоги?

   5. Як організовано надання первинної медико-санітарної допомоги дорослим ?

   6. Як організовано надання первинної медико-санітарної допомоги дітям ?

   7. Як організовано надання первинної медико-санітарної допомоги жінкам та вагітним ?

   8. Які лікувальні заклади забезпечують вторинну медичну допомогу сільському і міському населенню?

   9. Які функції вторинної медичної допомоги ?

   10. Які лікувальні заклади забезпечують третинну медичну допомогу?

   11. Дати визначення лікувально-охоронного режиму.

Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицю:Назва ЛПУ

Функції ЛПУ

Основні напрямки діяльності медичної сестри


Питання для самоконтролю знань:

 1. Які ви знаєте типи лікувально-профілактичних зазладів?

 2. Які лікувальні й допоміжні підрозділи входять до складу лікарні?

 3. Що таке лікуально-охороний режим?

 4. Що таке фізичний спокій пацієнта?

 5. Що таке психічний спокій пацієнта?

 6. Що таке розпорядок дня?

 7. Які обов’язки медичної сестри по дотриманню типового режиму дня?

 8. Які професійні шкідливості в роботі медичної сестри?

 9. Яка профілактика професійних шкідливостей?

 10. Що таке нервове виснаження?

 11. Які симптоми нервового виснаження?

 12. Причини нервового воснаження?

 13. Які причини нервового виснаження?

Література
 1. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної Психології. – К.:Вища школа 1991.

 2. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

 3. Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989.

 4. Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

 5. Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

 6. Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь: Тавріда, 1995.- 287с.

 7. Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

 8. Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

 9. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

 10. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

 11. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. Київ. Здоров'я. 1993р.ст.211-214.

 12. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах. Тернопіль. Укрмедкнига. 2000р.ст.25.

Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 9

Тема: Режими рухової активності. Правильна біомеханіка при різних положення тіла.
Актуальність теми: Дуже важливе значення має дотримання хворим призначеного йому режиму фізичної активності. В лікувальному закладі режим хворого може бути суворим постільним, постільним, палатним, або напівпостільним, і загальним.
Навчальні цілі

Знати:

 • Види режимів рухової активності

 • Положення пацієнтів у ліжку

 • Поняттям біомеханіка тіла

Вміти:

тіла з метою запобігання травмам хребта та суглобів.
Завдання для самостійної позааудиторної роботи

 1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.


Контрольні питання теми:

 1. Види режимів рухової активності: суворий ліжковий, ліжковий, палатний, загальний.

 2. Положення пацієнтів у ліжку: активне, пасивне, вимушене. Дати детальну

характеристику.

 1. Що ви розумієте під поняттям «біомеханіка тіла» ?

 2. Організація роботи медичної сестри для забезпечення правильної біомеханіки тіла

з метою запобігання травмам хребта та суглобів.

 1. Які травми та нещасні випадки серед хворих можливі в умовах

лікарняного середовища ?

 1. Назвіть застережні заходи проти падіння.

 2. Назвіть чинники високого ризику нещасних випадків у пацієнтів.

 3. Які застережні заходи необхідно виконати для профілактики

травматизму серед хворих?

 1. Яких правил слід дотримуватись медичним працівникам, щоб уникнути

травм хребта, колінних суглобів при переміщенні пацієнтів?

 1. Які застережні заходи слід виконувати медичним працівникам під час

переміщення хворих?
Самостійна аудиторна робота студента

Заповнити таблицюПравильна біомеханіка тіла


У положенні сидячи

У положенні стоячи

Уразі підняття важких речей

колінаспина
Питання для самоконтролю знань :

 1. Правила підняття і перенесення важких речей.

 2. Безпека медичної сестри на робочому місці.

 3. Назвіть основні заходи,що запобігають падінню пацієнта.

 4. Назвіть чинники ризику падіння пацієнта.

 5. Можливі проблеми пацієнтів: високий ризик падіння, пов’язаний з порушенням

зору чи ходи. Медсестринські втручання з розв’язання проблем, що виникли.
Література
 1. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної психології. – К.:Вища школа 1991.

 2. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

 3. Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989.

 4. Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

 5. Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

 6. Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь: Тавріда, 1995.- 287с.

 7. Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

 8. Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

 9. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

 10. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

 11. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

 12. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах. Тернопіль. Укрмедкнига. 2000р.ст.25.

Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.


Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 10
Тема: Переміщення пацієнта в постелі. Види положення його в постелі (на спині, на животі, в положенні Фаулера і Сімпса). Допомога пацієнта при зміні положення тіла.
Актуальність теми: Транспортування хворих і зміна натільної і постільної білизни - важлива складова частина загального догляду за хворими і тому кожна медична сестра повинна оволодіти цими навиками.

Навчальні цілі

Знати:

 • правила транспортування пацієнтів на руках, ношах, лікарняній каталці, кріслі-каталці;

 • правила перекладання пацієнтів з ліжка на каталку (ноші), з каталки (нош) на ліжко;

 • правила транспортування пацієнтів при різних захворюваннях внутрішніх органів;

 • види режимів рухової активності;

 • положення і переміщення пацієнтів у ліжку;

 • оволодіти основними методиками біомеханіки тіла, як засобом попередження травматизму;

 • оволодіти різними методиками положення пацієнта в ліжку (Фаулера, Сімпса);

 • правильну біомеханіку тіла при виконанні різного роду маніпуляцій;

 • методику вкладання пацієнта на:

спину;

живіт;


бік;

 • регулярність зміни натільної і постільної білизни важкохворих

 • послідовність проведення зміни натільної білизни і постільної білизни важкохворих

 • послідовність проведення загальногігієнічних міроприємств.

Вміти:

 • вибрати оптимальний спосіб транспортування в залежності від загального стану пацієнта;

 • транспортувати пацієнта на руках, ношах, каталці, кріслі-каталці;

 • перекладати пацієнта з ліжка на каталку (ноші), з каталки (нош) на ліжко;

 • організувати роботу медичної сестри для забезпечення правильної біомеханіки тіла з метою запобігання травматизму хребта та суглобів;

 • основні принципи біомеханіки тіла, якими необхідно володіти медперсоналу для попередження травматизму;

 • правила переміщення пацієнта в ліжку;

 • методику вкладання пацієнта на:

  • спину;

  • живіт;

  • бік;

 • правила вкладання пацієнта в положення Сімпса, Фаулера;

 • змінювати натільну білизну у важкохворого і постільну білизну у важкохворого;

 • проводити загальногігієнічні міроприємства.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з інструкціями по використанню транспортних засобів медичного призначення.

3. Написати реферати: "Види положення в ліжку пацієнта. Переміщення пацієнта в постелі".Контрольні питання теми

1. Положення пацієнтів у ліжку: активне, пасивне, вимушене,дати детальну характеристику

2. Організація роботи фельдшера для забезпечення правильної біомеханіки тіла з метою запобігання травм хребта та суглобів.

3. Назвіть застережні заходи проти падіння.

4. Назвіть чинники високого ризику нещасних випадків у пацієнті

5. Яких правил слід дотримуватись медичним працівникам,щоб уникнути травм хребта,колінних суглобів при переміщенні пацієн.

6. Основні елементи біомеханіки тіла в положенні сидячи, при повороті тулуба, піднятті грузу.

7. Правила переміщення пацієнта в ліжку.

8. Які дії забезпечують безпеку пацієнта при його перміщенні?

9. Методика укладання пацієнта на спину, на живіт, на бік.

10. Укладання пацієнта в положення Фаулера, Сімпса

11. Які основні вимоги до постелі хворог

12. Як часто і якими способами змінюють натільну і постільну білизну?

13. Як змінюють натільну білизну у важкохворого?

14.Як організують загально-гігієнічні міроприємства біля ліжка важкохворого?
Самостійна аудиторна робота студента

1. Оволодіння практичними навиками транспортування пацієнтів з використанням функціонального ліжка, транспортних засобів медичного призначення.

2. Письмова відповідь на тестові завдання;

3.На занятті студенти під контролем викладача відпрацьовують методики по біомеханіці тіла, переміщенню пацієнта на бік, спину і т.д.

4.На занятті студенти під контролем викладача відпрацьовують методики по зміні натільної та постільної білизни лежачого хворого.

Інструкція “Зміна натільної білизни”.


 1. Візьміть чисту сорочку.

 2. Легким рухом підтягніть брудну сорочку ззаду до потилиці, а спереду до грудей.

 3. Піднявши руки хворого, скиньте сорочку через голову, а потім звільніть руки.

 4. Чисту сорочку одягніть почергово на руки, а потім через голову.

 5. Легкими обережними рухами стягніть сорочку по спині та грудях і акуратно розправте.

 6. Якщо у пацієнта хвора рука, то рукав зніміть спочатку із здорової, а потім із хворої руки, а одягніть в зворотньому порядку.

Інструкція “Зміна постільної білизни”.

І варіант ( хворому прописаний ліжковий режим):

 1. Візьміть набір чистої постільної білизни.

 2. Чисте простирадло скотіть по довжині до половини.

 3. Підніміть голову хворого до краю ліжка, повернувши його на бік.

 4. Брудне простирадло скотіть по всій довжині, в напрямі до хворого.

 5. На частині ліжка, яке звільнилось, розтеліть чисте простирадло.

 6. Поверніть хворого на спину, а потім на другий бік, щоб він лежав на чистому простирадлі.

 7. Заберіт брудне простирадло і постеліть чисте.

ІІ варіант ( хворому прописаний суворий ліжковий режим):

 1. Візьміть набір чистої постільної білизни.

 2. Чисте простирадло повністю скотіть в поперечному напрямку як бинт.

 3. Обережно підніміть верхню частину тулуба хворог, заберіть подушку.

 4. Швидко скотіть брудне простирадло від головного кінця ліжка до попереку.

 5. Покладіть на вільну частину ліжка чисте простирадло.

 6. На чисте простирадло покладіть подушку і опустіть верхню частину тулуба.

 7. Підніміть таз, а потім ноги хворого, зсуньте брудне простирадло, продовжуючи заправляти чисте.

 8. Опустіть таз і ноги хворого, заправте краї простирадла під матрац.


Питання для самоконтролю знань

1. Як перемістити пацієнта в ліжку?

2. Як забезпечити безпеку пацієнта при його переміщенні?

3. Як вкласти пацієнта в положення Сімпса, Фулера, на спину , живіт, бік?

4. Як попередити різні травми пацієнта?

5. Підготовка ліжка хворому.

6. Надання хворому потрібного положення за допомогою функціонального ліжка.

7. Надання хворому потрібного положення у звичайному ліжку.

8. Дотримання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму під час заміни білизни.

9. Заміна сорочки тяжкохворому.Література
 1. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної Психології. – К.:Вища школа 1991.

 2. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

 3. Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989.

 4. Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

 5. Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

 6. Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь: Тавріда, 1995.- 287с.

 7. Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

 8. Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

 9. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

 10. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

 11. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. Київ. Здоров'я. 1993р.ст.211-214.

 12. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах. Тернопіль. Укрмедкнига. 2000р.ст.25.

Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.


ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 11

Тема: Підсумкове заняття з інфекційної безпеки та санітарно-протиепідемічному режиму лікувально-профілактичних закладів.

Актуальність теми: Однією з важливих складових частин сестринської справи є забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму лікувально-профілактичних закладів, що є основою інфекційної безпеки та сприяє успішному лікуванню хворих. Проведення підсумкового заняття після вивчення розділу «Санітарно-протиепідемічний режим ЛПУ» дає можливість визначити цілісність теоретичної та практичної підготовки студентів, оцінити ефективність самостійного вивчення тем за розділом.

Навчальні цілі

Знати:

 • види, методи, дезинфекції;

 • правила приготування дизрозчинів;

 • правила техніки безпеки при проведенні дезинфекції;

 • методи стерилізації;

 • принцип та режим роботи повітряного та парового стерилізаторів;

 • правила збору та утилізації медичних виробів одноразового використання;

 • заходи профілактики вірусних парентеральних гепатитів, ВІЛ-інфекції у ЛПУ.

Вміти:

 • приготувати дезрозчини заданої концентрації;

 • провести поточну, заключну, профілактичну дезинфекцію приміщень, предметів догляду за хворими;

 • надати кваліфіковану медичну допомогу та самодопомогу при попаданні дезрозчинів на шкіру, слизові, в шлунок;

 • здійснити обробку рук за методом Альфреда, Фюрбрінгера, Спасокукоцького-Кочергіна, розчинами діоцида, первомуром;

 • здійснити перед стерилізаційну обробку інструментів;

 • оцінити якість перед стерилізаційної обробки медичних інструментів;

 • здійснити укладку матеріалу в бікс;

 • правильно вибрати період стерилізації в залежності від виду матеріалу, що підлягає стерилізації;

 • здійснити стерилізацію медичних інструментів методом кип’ятіння;

 • оцінити якість автоклавування та стерилізації в сухо жаровій шафі;

 • попередити травматизацію ріжучими та колючими інструментами з метою профілактики СНІДу та вірусного гепатиту В;

 • надати кваліфіковану медичну допомогу при порізах, уколах, попаданні біологічного матеріалу на слизові з метою профілактики СНІДу та вірусного гепатиту В.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Самостійна аудиторна робота студента:

1.Письмова відповідь на тестові завдання.2.Відповідь на усні запитання.

Контрольні питання теми:

 1. Cанітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних установ: мета, завдання, засоби забезпечення.

 2. Дезинфекція: види, методи. Правила приготування дезрозчинів.

 3. Проведення поточної та заключної дезинфекції приміщень. Дезинфекція предметів догляду за хворими.

 4. Перед стерилізаційна обробка виробів медичного призначення, контроль якості обробки.

 5. Стерилізація в паровому та повітряному стерилізаторах, методи кип’ятіння.

 6. Асептика та антисептика: мета, методи, засоби.

 7. Приготування перев’язувального матеріалу , укладання його в бікс.

 8. Дезинфекція та утилізація одноразових медичних виробів.

 9. ЦСВ: обладнання, функції, автоклавування.

 10. профілактика вірусних парентеральних гепатитів, ВІЛ-інфекції в ЛПУ: шляхи інфікування, застережні заходи.

Питання для самоконтролю знань:

 1. Що таке санітарно-протиепідемічний режим ЛПУ? Його мета, основні завдання.

 2. Що таке дезинфекція? Які види дезинфекції Ви знаєте?

 3. З якою метою і як проводиться поточна дезинфекція?

 4. Що таке заключна дезинфекція, її мета, проведення?

 5. Які методи проведення дезинфекції Ви знаєте?

 6. Які Ви знаєте фізичні методи знезараження, їх використання?

 7. Які термічні методи дезинфекції застосовують у ЛПУ? Наведіть приклади.

 8. Які хімічні речовини використовують при проведенні дезинфекції? Наведіть приклади.

 9. Як проводиться дезинфекція предметів догляду за хворими?

 10. Яких правил техніки безпеки необхідно дотримуватися під час приготування дезрозчинів?

 11. Яка допомога надається при отруєнні дезрозчинами, при попаданні на шкіру, слизові?

 12. Що таке асептика, її мета, чим забезпечується?

 13. Що таке антисептика? Її мета, які заходи передбачає?

 14. Які існують методи обробки рук медперсоналу?

 15. В чому суть перед стерилізаційної обробки виробів медичного призначення? Назвіть основні етапи.

 16. Як здійснюється контроль якості перед стерилізаційної обробки медичних інструментів?

 17. З якою метою проводяться бензидинові та фенолфталеїнові проба?

 18. Правила укладки перев’язувального матеріалу в бікс.

 19. Що таке стерилізація, її суть, методи?

 20. Як здійснюється стерилізація паровим методом?

 21. Стерилізація повітряним методом: суть, застосування.

 22. Контроль якості стерилізації.

 23. Кип’ятіння як метод стерилізації.

 24. Дезинфекція та утилізація виробів одноразового використання.

 25. Заходи попередження внутрілікарняного зараження вірусами гепатиту, СНІДу.

Література
 1. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної психології. – К.:Вища школа 1991.

 2. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

 3. Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989.

 4. Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

 5. Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

 6. Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь: Тавріда, 1995.- 287с.

 7. Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

 8. Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

 9. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

 10. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

 11. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

 12. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах. Тернопіль. Укрмедкнига. 2000р.ст.25.

Методичну вказівку підготувала викладач Максимчук І.В.

Затверджено на засіданні кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства (протокол № ) від 2014р.
Зав. кафедри внутрішньої медицини № 2

та медсестринства д.мед.н. проф Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 12

Тема:“Положення пацієнта в ліжку. Зміна натільної і постільної білизни лежачого хворого. Основні вимоги до гігієни хворого.”

Актуальність теми. Дотримання правил особистої гігієни, зручне ліжко, чиста постільна і натільна білизна створюють умови для швидкого одужання хворих і запобігають багатьох ускладнень. Тому медична сестра повинна добре засвоїти методику проведення всіх маніпуляцій по догляду за хворими і вміти обирати оптимальну техніку дотримання особистої гігієни важкохворим, зміну натільної і постільної білизни.

Навчальні цілі

Знати:

 1. Регулярність зміни натільної і постільної білизни важкохворих

 2. Послідовність проведення зміни натільної білизни важкохворих

 3. Послідовність проведення зміни постільної білизни важкохворих

 4. Послідовність проведення загальногігієнічних міроприємств.

Вміти:

 1. Вкладати хворого в ліжку.

 2. Змінювати натільну білизну у важкохворого.

 3. Змінювати постільну білизну у важкохворого.

 4. Проводити загальногігієнічні міроприємства.Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj koledzh -> Likuval na sprava fel dsher -> 2 kurs -> Zagal nyj doglyad za paciyentamy ta medychna manipulyacijna tehnika 2f
Zagal nyj doglyad za paciyentamy ta medychna manipulyacijna tehnika 2f -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка
Medychnyj koledzh -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Medychnyj koledzh -> Методика проведення диференційованого заліку із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»
Likuval na sprava fel dsher -> Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних
2 kurs -> Програма для вищих медичних навчальних закладів
Medychnyj koledzh -> Міністерство охорони здоров’я україни
Medychnyj koledzh -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка