Захист Вітчизни. 10 клас Розділ VІІ. Основи цивільного захисту Тема Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях Урок №1 Тема урокуСкачати 163.77 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір163.77 Kb.
Захист Вітчизни. 10 клас

Розділ VІІ. Основи цивільного захисту

Тема 3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях

Урок №1

Тема  уроку: Поняття про надзвичайну ситуацію. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально – політичного характеру. Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Повідомлення населення попереджувальним сигналом "Увага всім!". Дії населення по сигналам оповіщення.

Мета: вивчити основні поняття, класифікацію, небезпечні чинники надзвичайних ситуацій, їх вплив на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей; ознайомити учнів з системою цивільного захисту в Україні; навчити учнів правилам поведінки і діям у екстремальних умовах надзвичайних ситуацій; виховувати пильність, уважність, дисциплінованість.

Педагогічні очікування:         

 Учні повинні  знати:  класифікацію та основні причини виникнення  надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру. уміти: визначати обстановку та діяти у надзвичайних ситуаціях. засвоїти терміни і поняття:  надзвичайна ситуація, аварія, катастрофа, стихійне лихо.Навчальні питання:  Класифікація та основні причини виникнення  надзвичайних ситуацій.  Надзвичайні ситуації природного, техногенного  та соціально-політичного характеру. Форма проведення:  урок-презентація.

Тип уроку: комбінований з елементами інтелектуальної гри.

Метод проведення: показ, пояснення, інтерактивні методи.

Міжпредметні зв’язки: основи здоров’я.

Матеріальне забезпечення:  конспект, плакати,  дидактичний матеріал,  мультимедійне обладнання,  ноутбук,
Хід уроку

I. Організаційний момент

 1. Шикування, доповідь, привітання.

2. Перевірка наявності учнів їх зовнішнього вигляду.

3. Тренування у виконанні стройових прийомів.              

       II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

1. Перевірка   домашнього завдання методом діагностичних тестів.

2. Мотивація учнів до вивчення нового матеріалу

Вчитель: Щодня у світі фіксують тисячі подій, під час яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей (стихійні лиха, аварії, катастрофи, епідемії, терористичні акти, збройні конфлікти). За даними ООН, на межі другого й третього тисячоліть через стихійні лиха загинуло близько 3 млн. людей, загальна кількість потерпілих сягнула майже 800 млн. людей. Спостерігається  зростання  кількості стихійних лих, наприклад: частота засух збільшилася у 8 разів, пожеж і вивержень вулканів — у 3 рази, циклонів, повеней та епідемій — удвічі. Щорічно в Україні виникає до 300 надзвичайних ситуацій, спричинених природними чинниками. Тому, ми сьогодні з вами  ознайомимося  з надзвичайними ситуаціями природного, техногенного  та соціально-політичного характеру.ІІІ. Оголошення теми, мети, навчальних питань  

ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу

1. Перегляд презентації "Класифікація та основні причини виникнення  надзвичайних ситуацій".

Вчитель: Надзвичайна ситуація – це що на вашу думку?   

Надзвичайна ситуація це - порушення  нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною ситуацією, що призвела або може призвести до загибелі людей та матеріальних втрат.      Аварія – це небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила загибель людей, або створює загрозу життю та здоров’ю  людини, призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання, порушує виробничий процес чи завдає шкоди довкіллю Катастрофа – це велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків.                                                                       

Надзвичайні ситуації класифікують за характером походження, ступенем поширення, величиною людських втрат та матеріальних збитків. Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити  виникнення надзвичайних ситуацій на території  України, визначаються такі види:                                                                                                    

- НС природного характеру,  

- НС техногенного характеру,   

 - НС соціально-політичного характеру,

-  НС воєнного характеру.

       Залежно від ступеня поширення, величиною людських втрат та матеріальних збитків надзвичайні ситуації поділяються на рівні:   

    -   державний,                    

    -  місцевий,

  - регіональний.    

    - об’єктовий.

Вчитель: Які ж причини виникнення надзвичайних ситуацій  на вашу думку?

Основні причини виникнення  надзвичайних ситуацій  (слайд № 12)  Це збільшення загальної чисельності населення Землі і заселенням раніше непридатних для проживання районів, які найбільше потерпають від дії стихії. 2.  Надмірна концентрація промислових об’єктів у багатьох районах України.

3. Ускладнення технологічних процесів з використанням значної кількості вибухо, пожежо-, хімічно- та радіаційно небезпечних речовин.

4. Суттєве зношення промислового обладнання, навіть за умови його неповного використання, призводять до зростання кількості аварій та катастроф.  Порушення технології виробництва, правил експлуатації обладнання, машин.  Через низьку трудову і технологічну дисципліну.  Через недотримання заходів безпеки.  Низьку фахову підготовку працівників.
Метод «Вільний мікрофон»

1. Назвати види надзвичайних ситуацій.  Назвати рівні  надзвичайних ситуацій.

Надзвичайні ситуації природного  характеру.    Стихійне лихо – це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди району, порушує нормальну життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності. Спостерігається зростання кількості стихійних лих, наприклад: частота засух збільшилася у 8 разів, пожеж і вивержень вулканів — у 3 рази, циклонів, повеней та епідемій — удвічі. Щорічно в Україні виникає до 300 надзвичайних ситуацій, спричинених природними чинниками. Розглянемо основні види стихійних лих:                                   

Повені — тимчасове затоплення значної частини суші водою в результаті розливу річок унаслідок великої кількості опадів, інтенсивного танення снігу, утворення заторів льоду під час весняного паводка, вітрового нагону води в річки з моря.                         

    Селевий потік — потік суміші ґрунту й води, у якому багато каміння і уламків зруйнованих гірських порід і дерев. Небезпечними районами України щодо селів є Крим, Карпати. Селеві потоки утворюються в гірських і передгірських районах у результаті великої кількості дощів, швидкого танення льоду, гірського снігу, землетрусів.                                        

Зсуви — ковзне зміщення мас гірських порід схилом під дією сили тяжіння внаслідок повені, землетрусу, послаблення міцності порід через сільськогосподарську діяльність або будівництво, які здійснюють, не враховуючи геологічних умов місцевості.  

Землетруси — це могутні та грізні прояви внутрішніх сил Землі, які викликають підземні поштовхи і коливання земної поверхні та супроводжуються інтенсивними зсувами земної кори. Щорічно у світі реєструється понад 1 млн. сейсмічних поштовхів. Землетруси відбуваються як на суші, так і на дні океанів та морів.

Смерч (торнадо) — атмосферний вихор, що виникає в грозовій хмарі і поширюється аж до поверхні землі. Він має вигляд стовпа, іноді з вигнутою віссю обертання, діаметром до десятків і сотень метрів з лійкоподібними розширеннями догори і донизу. Повітря в смерчі обертається проти ходу годинникової стрілки зі швидкістю до 100 м/с і одночасно підіймається спірально, втягуючи в себе різноманітні предмети. Смерч майже завжди добре помітний; при його підході  чути оглушливе завивання. Середня швидкість переміщення смерчу  складає 50-150 км/год. ). (слайд №18) Сніжні лавини, замети, хуртовини порушують нормальну роботу всіх видів транспорту, промислову діяльність, комунально-енергетичних та інших об’єктів.                                                                                                                               Різні перепади температур спричиняють обмерзання дротів й опор повітряних електропередач, зв’язку,  гололід на дорогах. Специфічним стихійним лихом є засуха, коли над великою територією тривалий час не випадають опади. Це призводить до зникнення вологи в  грунті  і відповідно до масової загибелі рослинності. Засухи спричиняють підвищену пожежну небезпеку і природні пожежі. Пожежі — стихійне поширення нищівної дії вогню, який виходить з-під контролю людини.Блискавка.

Щомиті на планеті відбувається від 1500 до 2000 гроз, а блискавка спалахує до 6000 разів протягом хвилини. Сила струму під час грозового електричного розряду змінюватися від 10 000 А до 40 000 А. Безпосередньо в каналі проходження блискавки температура повітря сягає 30 000°С, а тиск вимірюється величинами від 10 до 30 атмосфер.Висновок:  Надзвичайні ситуації природного  характеру завдають людям величезних втрат та матеріальних збитків.

2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного  та соціально-політичного характеру.                                                             

Надзвичайні ситуації  техногенного  характеру.   Крім надзвичайних ситуацій природного характеру (стихійних лих), не менш важливі для сучасної людини техногенні  надзвичайні ситуації, які виникають на об’єктах, створених розумом і руками людей. Такими об’єктами можуть бути: промислові підприємства, технічні та транспортні засоби, які використовує людина в своєму житті. У наш час виробничі, транспортні та побутові аварії та катастрофи за своїми наслідками не поступаються стихійним лихам, а часто перевершують їх. Отже, надзвичайні ситуації техногенного характеру — це наслідок транспортних аварій, катастроф, пожеж, неспровокованих вибухів чи їх загроза, аварій з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварій на інженерних мережах і спорудах  життєзабезпечення,  гідродинамічних аварій на греблях, дамбах тощо.                                                                                    

Великі аварії та катастрофи на об’єктах можуть виникнути внаслідок стихійного лиха, а також порушень технології виробництва, правил експлуатації різних машин, обладнання і встановлених норм безпеки. Відомо, що понад 50% аварій та катастроф, що виникають у господарському комплексі, припадають на транспорт. Транспортні аварії поділяються: на автомобільні, залізничні, авіаційні, водні та трубопровідні. Аварії на автомобільному транспорті. Серед усіх видів транспорту сумне лідерство за кількістю трагічних наслідків і матеріальних збитків належить автомобільному транспорту. На дорогах України щорічно виникають десятки тисяч автомобільних аварій і катастроф. Статистика свідчить, що протягом кожних 10 хв відбувається одна ДТП, щодня в автокатастрофах гинуть 2 дитини, до 30 дорослих людей і ще 170 отримують важкі травми й термічні опіки. У ряді випадків автомобільні аварії супроводжуються вибухами, пожежами, викидами отруйних речовин, потраплянням автомобілів у прірву, воду.      Аварії  на залізничному транспорті.                                       

Основними причинами аварій та катастроф на залізничному транспорті є несправність колії, рухомого складу, технічних засобів керування, прорахунки відповідальних за безпеку руху поїздів тощо. Понад 40% залізничних аварій та катастроф відбувається з вини залізничників. У процесі аварії, що виникла, крім зіткнень, можливе і сходження поїздів з колії, а також виникнення пожежі й вибуху. Особливу небезпеку складають аварійні ситуації під час перевезень радіоактивних речовин (РР) і сильнодіючих отруйних речовин (СДОР).      Авіаційні аварії та катастрофи. Світова статистика свідчить про те, що майже половина авіаційних аварій та катастроф відбувається на льотному полі, а половина — у повітрі, на різноманітних висотах, нерідко над малонаселеною територією землі або над водяною поверхнею.

Пожежі.

Пожежі виникають унаслідок недотримання правил пожежної безпеки. Пожежі в містах і населених пунктах спричиняються порушенням правил протипожежної безпеки, несправністю електропроводки, стихійними лихами природного характеру, аваріями. Пожежі в містах і населених пунктах впливають на морально-психологічний стан людей і порушують нормальну життєдіяльність.  Пожежі поділяються на окремі (горить одна або кілька споруд), масові (горить до 20 % будинків), суцільні (горить до 90% будинків). На виробництві, у побуті часто виникають вибухи газу та інших вибухонебезпечних речовин, що призводить до руйнування будівель і пожеж. Особливо небезпечні аварії на АЕС. Найнебезпечнішими за наслідками є аварії на АЕС з викидом в атмосферу радіоактивних речовин, в наслідок яких має місце довгострокове радіоактивне забруднення місцевості на величезних площах. Одною з таких аварій є вибух на Чорнобильській АЕС, який стався 26 квітня 1986 року. У момент аварії загинув 31 чоловік. Загальна кількість жертв та потерпілих складає 500 тисяч чоловік, евакуйовано 155 тис. осіб.   

   Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин і зараженням навколишнього середовища виникають на підприємствах:

- хімічної;

- нафтопереробної;

- целюлозно-паперової;

-  харчової промисловості;

-  водопровідних і очисних спорудах; 

при транспортуванні сильнодіючих отруйних речовин.

Висновок:  Отже, надзвичайні ситуації техногенного характеру — це, як правило,  наслідки діяльності людей.

Надзвичайні ситуації  соціально-політичного характеру.

Надзвичайні ситуації соціального і соціально-політичного характеру — це ситуації, пов’язані з протиправними діями терористичного та антиконституційного спрямування: здійснення або реальна загроза терористичного акту, викрадення чи знищення суден, встановлення вибухових пристроїв у громадських місцях, викрадення зброї, виявлення застарілих боєприпасів тощо. Тероризм — загроза людству XXI століття. 11 вересня 2001 року світ був шокований зухвалими терористичними актами в Нью-Йорку та Вашингтоні.  Цього дня пілоти - смертники спрямували захоплені пасажирські літаки на башти - близнюки Всесвітнього торговельного центру, які були символом прогресу і могутності Америки, а також на Пентагон. У результаті загинуло близько 7 тис. людей.

8.02. 2014 року під час Олімпіади в Сочі українець намагався захопити літак з пасажирами у повітрі і змінити курс на Сочі, та екіпаж перехитрив його і посадив літак у Стамбулі. Ніхто не постраждав, а порушника заарештували. У 2013 році пролунали два вибухи ( у трамваї і на вокзалі ) у м. Дніпропетровськ, де загинули десятки людей.Висновок:  Отже,  на  початку XXI століття тероризм став справжнім лихом. Сучасні терористи дедалі частіше переходять до масового фізичного знищення невинних людей.

Метод «Вільний мікрофон»          

1. З чим пов’язані надзвичайні ситуації соціального  і   соціально-політичного характеру?

2. Навести приклади тероризму.

3. Що ви знаєте про мобільний тероризм?2. Оповіщення населення про надзвичайну ситуацію та проведення евакуації.

Порядок оповіщення населення.

Оповіщення- найважливіше своєчасне доведення інформації.

Це є радіо, телебачення, завивання сирен,телефонний і мобільний зв'язок, локальні засоби,сигнали транспортних засобів,переривчасті гудки на підприємствах.

Все це означає єдиний сигнал:Увага всім!

Почувши його, потрібно увімкнути радіо, телевізори і телефони для прослуховування повідомлення штабу ЦО. Далі після ознайомлення з обставинами діяти відповідно до ситуації.

Евакуація населення.

Евакуаційні заходи – евакуація або розосередження населення у заміську зону. Це організоване виведення(вивезення) з міст і розміщення в заміській зоні робітників і службовців підприємств для продовження праці в умовах НС,а також населення, яке перебуває в зонах можливих руйнувань, затоплення або зараження.

Для організованої евакуації облаштовують:


  • ЗЕП

  • Евакоприймальні комісії.

  • ПЕП

В усіх цих підрозділах організується комендантська служба.

Під час евакуації необхідно мати:

-ЗІЗ, паспорт, військовий квиток(приписне свідоцтво), свідоцтво про народження, освіту, спеціальність;трудову книжку, продукти харчування на 2-3 доби; одяг, взуття, речі особистої гігієни. До сумки чи рюкзака прикріпити бірку на якій зазначити прізвище адресу і кінцевий пункт евакуації. Дітям подібний ярличок пришивають до одягу.

Організація оповіщення в системі Цивільної оборони України.

Однією із складових частин системи Цивільної оборони України є система зв’язку, оповіщення та інформаційного забезпечення.

З метою виконання завдання у всіх ланках міських і позаміських пунктів на основі автоматизованих систем централізованого оповіщення, мережі зв’язку та радіомовлення, а також спеціальних засобів створюється система оповіщення та інформаційного забезпечення. Вона являє собою комплекс організаційно-технічних засобів для передачі відповідних сигналів і розпоряджень органам державної виконавчої влади, адміністрації підприємств, установ і організацій, силам цивільної оборони і населенню.

Автоматизована система оповіщення та інформаційного забезпечення створюється на базі загальнодержавної мережі зв’язку та радіомовлення і поділяється на державну і регіональну. Система має забезпечити циркуляційне оповіщення посадових осіб із застосуванням для цього міської телефонної мережі, засобів радіомовлення і телебачення.

Система оповіщення та інформаційного забезпечення використовується централізовано.

Оповіщення підпорядкованих штабів, сил цивільної оборони і населення організовує вищестоящий штаб.Сигнали оповіщення цивільної оборони.

Головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні НС – це передача повідомлення по мережі повідомлення через квартирні і зовнішні гучномовці, а також через місцеві радіомовні станції та телебачення. Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації включаються сирени, а також інші сигнальні засоби.

Звук сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів означають сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!".

Почувши такий сигнал, необхідно негайно увімкнути гучномовець, радіоприймач або телевізор і слухати повідомлення управління, відділу або штабу ЦО з питань НС та цивільного захисту населення області, міста обласного підпорядкування або сільського району.

На кожний випадок НС управлінням, відділом або штабом ЦО з питань НС та цивільного захисту населення області, міста обласного підпорядкування або сільського району готуються приблизні варіанти повідомлень і записуються на магнітні носії інформації. З урахуванням конкретних подій вони можуть корегуватися.

Інформація передається протягом 5 хвилин після подачі звукових сигналів. Вислухавши це повідомлення управління, відділу або штабу ЦО з питань НС та цивільного захисту населення, кожний повинен діяти без паніки і метушні у відповідності з отриманими вказівками.

Повідомлення містить наступну інформацію:

- місце і час виникнення НС;

- розміри та масштаби НС (загальнодержавного – 2 і більше областей, регіонального – 2 і більше адміністративних районів, або міст обласного значення, місцевого – виходить за межі потенційнонебезпечного об’єктового – всі інші, які не підпадають під зазначені визначення;

- час початку та тривалість дії факторів ураження;

- територія, яка потрапляє в осередки або зони ураження;

- порядок дій при НС;

- інша інформація.

Повідомлення передаються у наступних видах НС.

- При аварії на радіаційно небезпечному об’єкті.

- При аварії на хімічно-небезпечному об’єкті.

- Про можливий землетрус.

- Про повінь або катастрофічне затоплення.

- Про штормове попередження.

- Про повітряну небезпеку.

- Про закінчення повітряної небезпеки.

- При загрозі хімічного зараження.

- При загрозі радіоактивного зараження.

V. Закріплення нових знань    

1. Гра брейн-ринг

Запитання до гри

1. Надзвичайна ситуація – це ...?

2. Назвати види надзвичайних ситуацій.

3. Назвати рівні  надзвичайних ситуацій.

4. Яка швидкість вітру під час бурі (шторму)?

5. Що таке надзвичайні ситуації техногенного характеру?

6. На яких підприємствах виникають аварії з витоком СДОР?

7. Які надзвичайні ситуації називають лихом XXI століття?

8. Назвати дату аварії на Чернобильській АЕС?

9. На які види поділяються пожежі?

10. Що потрібно зробити, якщо ви побачили на зупинці  пакет?

11. Назвіть головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні.

12.Що означають звук сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів?

13.Що потрібно робити після того, як почули сигнал цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!".

14. Що потрібно мати у випадку евакуації.

15. З якою метою створюється система оповіщення та інформаційного забезпечення?

Вчитель підводить підсумки гри

VІ. Підсумок  уроку.

1. Висновки про реалізацію поставлених на уроці завдань.

2. Висновки про наслідки успішності учнів та коментар оцінок за відповіді.

VІІ. Рефлексія

- Що вам найбільше запам’яталося на уроці?

-   Що нового ви дізналися на уроці?

-    Де ви можете застосувати отримані на уроці знання?VІІІ.  Домашнє завдання

Конспект, підручник с.188-213,    повторити с.132-134.  

Підготувати презентацію " Рятувальні та інші невідкладні роботи у надзвичайних ситуаціях".

Використана література

1. Арустамов Е.А. "Безпека життєдіяльності" / підручник під ред. Е.А. Арустамов - Вид-во: "Дашков і К" , 2001.

2. Боконь В.М. "Державне управління в надзвичайних ситуаціях"/ В.М. Боконь- К:. Либідь, 1998.

3. "Керівництво по експлуатації індивідуальних засобів захисту". Воениздат. М-1988р. 


4. Пожежно-технічна підготовка / А. В.Пенкало, І. І. Отчик

5. Програма предмета «Захист Вітчизни» (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти) 11-річна школа. — Миколаїв: Атол, 2005.6. Програма предмета «Захист Вітчизни» (Черкаси, 2009 авторський колектив: В.М. Мелецький (керівник авторського колективу), А.М. Бахтін, В.В. Добровольський, С.І.

7. http://ua-referat.com/
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 163.77 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка