Захворювання органів дихання: причини, профілактикаСторінка1/3
Дата конвертації29.01.2017
Розмір1.21 Mb.
ТипУрок
  1   2   3


Тема уроку: Захворювання органів дихання: причини, профілактика

«Існують тисячі хвороб, але здоров'я бу­ває єдине».

Л.Берне.

Мета:

навчальна: сформувати в учнів знання про хво­роби, що передаються через повітря;

розвивальна: розвивати вміння висловлювати свої думки, готувати повідомлення, робити

виснов­ки; формувати практичні вміння надання першої допомоги під час зупинки дихання;виховна: формувати свідоме ставлення до гігіє­нічного режиму під час хвороби.
Обладнання: таблиці («Органи дихання», «Ди­хальні рухи»), підстилка, валик, гумові трубки, бинти, марля, спирт, презентація «Захворювання органів дихання».
Основні терміни й поняття: хвороба, туберку­льоз, грип, плеврит, пневмонія, бронхіальна астма, бронхіт, трахеїт, дифтерія, збудник захворювання.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Форма уроку: урок-симпозіум.
Елементи поліпарадигмального підходу:

діяльнісно-орієнтовний — цікавий матеріал, ро­льова гра, практична робота, метод «Акваріум», ви­переджальне навчання;
особистісно орієнтовний — групова робота, метод «Мікрофон», гра «Віднови слово»;
когнітивний — створення схеми, проблемне пи­тання, дискусія, складання таблиці, гра «Встановіть логічну послідовність»;
ЗНО тестові завдання, взаємоперевірка.
Хід уроку
I. Організаційний момент

За столом займають місця учні -«спеціалісти» (лікарі) — пульмонолог, терапевт, фтизіатр, алерго­лог, онколог, фітотерапевт, медична сестра, які го­тували повідомлення, використовуючи рекомендо­вану додаткову літературу. Перед кожним — відпо­відна табличка.II.Актуалізація опорних знань

1)Інтелектуальна павутина

Трахея носова порожнина глотка

Мигдалики бронхи гортань

Альвеоли Бронхіальне дерево легені

2)Встановити логічні зв’язки:

Чхання максимальний об’єм повітря

кашель довгастий мозок

гуморальна регуляція вдих і видих

нервова регуляція концентрація вуглекислого газу

ЖЄЛ канцерогенна речовина

нікотин безумовний рефлекс

бензпірен різкий видих через рот

дихальні рухи сильна отрута

3)Виконання тестових завдань:
1. В утворенні мови безпосередньо беруть участь:

А трахея і бронхи;

Б усі дихальні шляхи;

В голосові зв'язки гортані при видиху;

Г бронхи та легені.
2. Основою механізму газообміну в легенях і тканинах є:

А скорочення і розслаблення дихальних м'язів;

Б розширення і звуження грудної клітки;

В дифузія газів;

Г скорочення і розслаблення діафрагми.
3. Артеріальна кров перетворюються на венозну в:

А легенях;

Б тканинах;

В венах;

Г аорті.
4. При тканинному диханні карбон(ІУ) оксид потрапляє з:

А клітин і тканин у кров;

Б крові в клітини тканини;

В крові в повітря альвеол.


5. Спірометром вимірюється:

А тиск крові;

Б пульс;

В температура тіла;

Г життєва ємність легенів.
6. У носовій порожнині не відбувається:

А осушення повітря;

Б зігрівання повітря

В знезараження повітря


7. Ззовні легені вкриті:

А одношаровим епітелієм

Б двошаровим епітелієм

В щільною сполучною оболонкою


8. Трахея щодо стравоходу розташовується в грудній порожнині:

А позаду


Б ліворуч

В попереду


9. У малому колі кровообігу газообмін відбувається у капілярах:

А шкіри


Б тіла

В легенів


10. Дихальний центр у людини розташований у:

А мозочку

Б довгастому мозку

В проміжному мозкуIII. Мотивація навчальної діяльності учнів, по­відомлення теми, мети, завдань уроку

Учитель. Шановні учні, сьогодні ми з вами ру­шаємо на півострів Крим (поблизу Форосу) на сим­позіум лікарів у санаторій, де лікують бронхіальну астму. На цьому симпозіумі обговорюватимуться ‘ питання, пов'язані з захворюваннями органів дихання. Чому, на вашу думку, провідні спеціалісти в області захворювань органів дихальної системи обрали для зустрічі саме Крим?

(Відповідь. Тут ростуть хвойні дерева, що виді­ляють фітонциди.)

А чи знаєте ви, що у вдихуваному повітрі клас­ної кімнати міститься близько ЗО тис. мікробів на 1 м3, а у видихуваному — значно менше? Отже, частина мікроорганізмів, які потрапляють в органи дихання, можуть викликати різні хвороби.

На сьогоднішньому симпозіумі спеціалісти до­поможуть вам розкрити причини хвороб органів дихання, дадуть поради і рекомендації, як запо­бігти їм.

IV. Сприйняття та засвоєння учнями нового ма­теріалу

План

А) гострий бронхіт;
б) хронічний бронхіт;
в) бронхіальна астма;
г) крупозна пневмонія;
д) вогнищева пневмонія;
е) туберкульоз легенів;


є) плеврит;

ж) грип
1) Доповіді лікарів

Терапевт. Захворювання органів дихання мо­жуть спричинятися вірусами, бактеріями й алерге­нами.
Розповідь вчителя. слайди 3- 5

Гострий бронхіт — гостре запалення бронхів,становить 34,5% всіх захворювань органів дихання. Розвиткові бронхіту великою мірою сприяють бактеріальна, вірусна інфекції, а також вірусно-бактеріальна асоціації.

Виявляється загальним нездужанням, зниженням працездатності, болем у м'язах спини, ніг. Температура тіла у більшості випадків субфебрильна, рідко вище 38°С, іноді залишається нормальною. У перші дні хвороби спостерігається погіршення апетиту і сну. Спостерігається сильний кашель, задишка, дряпання у горлі .Хронічним бронхітом називають - захворювання, яке супроводжується кашлем із виділенням харкотиння не менше трьох місяців на рік, протягом двох років, за умови відсутності інших захворювань дихальних шляхів.

Слайд 6


Бронхіальна астма — самостійне хронічне прогресуюче захворювання, яке виявляється приступами ядухи внаслідок бронхоспазму, набряку слизової та гіперсекреції.

Причини виникнення: куріння, зловживання алкоголем, забрудненість повітря на виробництві та в побуті, метеорологічні та кліматичні умови, дія інфекції.

Основним симптомом захворювання є приступ задухи. Він виникає раптово, вночі, а в тяжких випадках — і вдень. Іноді появі приступу передує свербіння в носі, кашель.

Слайди 7 - 11Крупозна пневмонія — гостре запалення легень, яке охоплює цілу частку або її окремі сегменти.

При цій пневмонії уражається плевра, яка покриває частку легені, тому її ще позивають плевропневмонією, частковою пневмонією. В останні роки клінічна картина гострої пневмонії та її перебіг значно змінилися, тому класичні форми крупозної пне­вмонії трапляються рідко.

Слайди 12 - 13

Вогнищева пневмонія — локальний запальний про­цес у межах сегмента, часточки або ацинуса.

В останні роки вогнищева пневмонія реєструється частіше, ніж крупозна. Пере­важно вогнищева пневмонія починається з бронхіту, у зв'язку з чим її інша назва — бронхопневмонія.

Слайди 14 - 15

Туберкульоз — специфічне інфекційне захворювання, яке спричинюється мікобактеріями туберкульозу.
Незважаючи на досягнення у боротьбі з туберкульозом ця про­блема залишиться актуальною ще для трьох поколінь людства. За даними ВООЗ, у світі нараховується 15—20 млн хворих на туберкульоз. Щорічно з'являється 7 млн нових хворих, а вмирає 600— 800 тис. чоловік.

Слайди 16 – 18Самостійна робота з підручником. Скласти схему «Профілактика туберкульозу»:

Соціальна: поліпшення рівня життя населення, екологічного стану довкілля , охорони праці та здоров’я, сприяння розвитку фізкультури та спорту

Санітарна: лікування хворих, обстеження членів їх сімей; флюорографічне рентгенівське дослідження та проби (наприклад Манту)

Специфічна: введення новонародженим вакцини БЦЖ , повторна вакцинація через 4 – 5 років.

Плеврит — запалення листків плеври з утворенням на їх поверхні фібрину або скупченням у плевральній порожнині. Плеврит, як правило, є не самостійним захворюванням, а ускладненням патологічного процесу в легенях, рідше — у середостінні, грудній стінці, діафрагмі, при деяких системних захворюваннях.

Слайди 19

Грип ( рольова гра)
Секретар. Увага! Слухається справа хвороб органів дихання. Ви, шановні (звертається до залу), будете присяжними і глядачами, допоможете суд­дям винести вирок! Прошу всіх встати! Суд іде!

(Всі встають. Входять головний суддя з помічниками. Сідають за стіл, на якому лежать папки зі справами.)

Секретар. Перший звинувачуваний — ГРИП! Введіть хворобу!

(Вводять грипа, одягнутого у чорне, на грудях — на­пис «Грип».)

1-й помічник судді. На грип перехворіти бага­то людей. Були смертельні випадки.

Суддя. Запрошується звинувачувач у справі грипу!

(Входить звинувачував).

Звинувачувач грипу. Грип — гостре інфекцій­не захворювання. Характеризується ураженням слизової оболонки верхніх дихальних шляхів (по­казує на схемі). Збудник грипу передається від хворої до здорової людини повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше епідемії грипу виника­ють холодної пори року, але бувають навесні й восени, бо організм у цей період ослаблений внас­лідок відсутності вітамінів.

Найнебезпечнішим є те, що з епітеліальних клітин слизової оболонки збудник проникає у кров, розноситься по всьому організму і може викликати ускладнення: запалення легенів, серед­нього вуха, нирок, м'якої оболонки мозку та ін.Головний судця. Звинувачувач може предста­вити потерпілого!

(Входить потерпілий: на голові пов'язка з рушника, шия перев'язана шарфом, на обличчі — марлева пов'язка, під пахвою - великий термометр з відміткою 39°).

2-й помічник судді. Розкажіть суду, шановним присяжним, як ви захворіли, що відчуваєте?

Потерпілий. Я учень 8 класу. До ліцею їду в переповненому транспорті. Найімовірніше, вірус саме там і «дістав» мене. Спочатку я відчував сильну слабкість, у суглобах і м'язах — біль, зго­дом — температура різко підвищилась до 39° (по­казує термометр) і тримається вже впродовж трьох днів. Я погано спав, відчуваю запаморо­чення, часті марення (кашляє). Починається ка­шель.

Щоб не заразити присутніх, я одягнув по­в'язку. Я дуже погано почуваюсь! Прошу (каш­ляє) вас, засудіть грип!Головний суддя. Ми вислухали свідка. Вам сло­во, пане адвокате!

Адвокат грипу. Так! Мій підзахисний — не­безпечний! Але підступним його назвати не мож­на! Бо підступний він для тих, хто не додержує певних правил! По-перше, він вражає ослабле­них людей. По-друге, тих, хто не додержує пра­вил гігієни, забуває мити руки, особливо перед їжею та після вулиці. По-третє, тих, хто не уни­кає багатолюдних місць під час епідемії.

Головний суддя. Слово надається лікарю. Роз­кажіть, будь ласка, як вірус проникає в клітину людини.

1-й лікар. Вірус має дуже малі розміри — до 20 нм. Складається з молекули ДНК, оточеної білковою і ліпідною оболонками. Проникнення вірусу в клітину-хазяїна починається із взаємодії вірусу з поверхневою оболонкою клітини, на якій є специфічні рецептори-ділянки. До них і при­кріплюється вірусна оболонка. Після проникнення вірусу до клітини-хазяїна його нуклеїнова кис­лота передає спадкову інформацію про вірусний білок у білоксинтезуючий апарат клітини-хазяї­на. Остання починає продукувати нові поколін­ня вірусів, доки: не буде вичерпано енергію та біологічні ресурси.

Для боротьби з вірусом роблять профілактичні щеплення: за допомогою ін'єкцій вводять ослаб­лені віруси, на які в організмі виробляються, спе­цифічні білки (гамаглобулін), що утворюються за допомогою вилочкової залози, лімфовузлів, роз­сіяних у дихальному тракті людини. У людини на щеплення виробляється імунітет, вона хворіє легко або не хворіє зовсім.1-й помічник судді. Дякую, професоре! Слово надається звинувачуваному. Розкажіть суддям, як ви дійшли до такого життя.

Грип. Це вірус винен, його судіть! Це він із чханням, кашлем передається. Я не був би такий злий і агресивний, якби люди не погіршили еко­логічну ситуацію на планеті, займалися б спортом, не уникали б фізкультури, вживали б вітамінізо­вану їжу.

А карантин знищить мене, нещасного, вщент!Головний суддя. Суду все зрозуміло. Вердикт такий: засудити! Вигнати із суспільства! Ув'язни­ти в медичних лабораторіях на все життя! Вивча­ти різноманітність вірусів, причини їх виникнення і поширення. Чи згодні зі мною присяжні?

1 – й присяжний. Ми згодні з вироком! Додам, щоб людям уникнути щорічного інфікування, тре­ба обов'язково робити щеплення, вживати зба­лансовану, багату на вітаміни, особливо вітамін С, їжу (демонструє цибулю, часник, лимон), уникати людних місць, загартовувати організм.

Обов'язково користуватися пов'язкою з марлі. Чи відомо вам, як зробити марлеву пов'язку?2 – й присяжний. Складений учетверо бинт з пришитими стрічками закріпити на обличчі, за­криваючи ніс і рот. Така пов'язка пропускає по­вітря, але затримує краплини з мікробами.

Головний суддя. Переправити Грип для дослі­дження в медичній лабораторії. Вирок виконати!

V. Закріплення:

1. Заповнення таблиціЗахворювання

Причини виникнення

Симптоми

Грип

Попадання до дихальної системи вірусів грипу

Кашель, нежить, чхання, підвищена температура

Туберкульоз

Попадання до організму людини туберкульозної палички

Руйнування тканин легенів або інших органів

Бронхіт

Виникнення запалення бронхів унаслідок розвитку інфекційних захворювань або впливу деяких речовин (отруйних, алергенів тощо)

Загальне нездужання, м'язові болі, нежить, запальні ураження глотки, сильний кашель

Бронхіальна астма

Порушення прохідності бронхів унаслідок спазму мускулатури дрібних бронхів, набряку слизової оболонки і закупорення їх в'язкими виділеннями при розвитку алергічних процесів у бронхах

Приступи ядухи, утруднене дихання, задишка, кашель

Пневмонія (запалення легенів)

Розвиток у легенях запальних процесів, викликаних різними бактеріями або вірусами під впливом сильного переохолодження, значних фізичних і нервово-психічних перевантажень, інтоксикацій та інших чинників, що знижують імунітет

Значне підвищення температури тіла, сильний озноб, кашель, болі у боці; дихання поверхневе, прискорене

Плеврит

Запальні процеси в плеврі, що розвиваються як ускладнення при запаленні легенів, туберкульозі, ревматизмі та інших інфекціях, а також при алергічних захворюваннях і пошкодженнях грудної клітки

Болі у грудній клітці, що посилюються при вдиху і кашлі, загальна слабкість, лихоманка, іноді розвивається дихальна недостатність

2) Завдання «Лекція – парадокс»

Гострий бронхіт — гостре запалення легень,становить 34,5% всіх захворювань органів дихання. Розвиткові бронхіту великою мірою сприяють бактеріальна, вірусна інфекції, а також вірусно-бактеріальна асоціації.

Виявляється загальним нездужанням, зниженням працездатності, болем у м'язах спини, ніг. Температура тіла у більшості випадків субфебрильна, вище 39°С.

У перші дні хвороби спостерігається погіршення апетиту і сну. Спостерігається кашель сильний із виділенням харкотиння не менше трьох місяців на рік, задишка, дряпання у горлі .

Хронічним бронхітом називають - захворювання, яке супроводжується кашлем, протягом двох років, за умови відсутності інших захворювань дихальних шляхів.

3) Знайти зайвий термін:

I. грип, пневмонія, гострий бронхіт, рак легенів, туберкульоз.

II. Переохолодження, ослаблений імунітет, гіподинамія, хвороботворні мікроорганізми, переїдання, позитивні емоції, вітамінізована їжа (вітамін С), перебування у багатолюдних місцях.

4) Із поданих складів склади терміни:

Фти, тера, зіатр, певт, тубер, брон, кульоз, пнемо, хіт, нія,VI. Підбиття підсумків уроку:

Метод « Незакінчене речення»

  • Мені найбільше сподобалося на уроці …

  • Що із вивченого я використовуватиму у житті…

  • Мені не сподобалося…

VII. Домашнє завдання:

Вивчити параграф 32,

скласти пам’ятку запобігання туберкульозу,

повідомлення про взаємозв’язок туберкульозу й ВІЛ (високий рівень)
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 701
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"
701 -> Нюхова і смакова


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка