Захворювання прямої кишкиСкачати 70.63 Kb.
Дата конвертації09.06.2017
Розмір70.63 Kb.
ТипПротоколВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.М.І.ПИРОГОВА

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичних зборах

кафедри хірургії №2

“__28___”_______08_______ 2015 р.

Протокол №_1___ від _________

Зав.кафедри,

професор А.І.Годлевський


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

по хірургії для студентів IV курсу медичного факультету
ТЕМА: ЗАХВОРЮВАННЯ ПРЯМОЇ КИШКИ .
РОЗДІЛ 1 : ГЕМОРОЙ. ЩІЛИНИ ПРЯМОЇ КИШКИ.
І. Мета (загальна): Знати етіологію, патогенез, класифікацію, клініку, діагностику, диференційну діагностику геморою та щілин прямої кишки. Володіти принципами консервативного лікування, знати покази до оперативного втручання і методи виконання операцій.

ІІ. Конкретна мета:


а) Вміти:

б) Вихідний рівень знань і умінь

1. Збирати скарги, анамнестичні дані, визначати основні клінічні симптоми геморою та щілин прямої кишки.

1. Знати анатомо-фізіологічні особливості прямої кишки (кафедри: анатомії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, патологічної анатомії та фізіології).

2. Сформулювати і обгрунтувати клінічний діагноз.

2. Знати етіологію, патогенез, класифікацію, клініку геморою та щілин прямої кишки (кафедри: патологічної фізіології, патологічної анатомії).

3. Провести диференційну діагностику.

3. Оцінити дані клінічного, лабораторного обстеження, ректороманоскопії, огляду в дзеркалах та пальцевого обстеження прямої кишки (кафедри: пропедевтичної терапії).

4. Обгрунтувати покази до консервативного лікування і його методи.

4. Знати механізм дії: знеболюючих, послаблюючих засобів, місцевих анестетиків, протизапальних та склерозуючих препаратів, адреноміметиків, гемостатичних препаратів та антикоагулянтів (кафедри: фармакології, топографічної анатомії і оперативної хірургії, загальної хірургії).

5. Обгрунтувати покази до оперативного лікування.

5. Знати покази до операції, підготовку хворих до операції, методи оперативних втручань, принципи ведення післяопераційного періоду (кафедри: топографічної анатомії і оперативної хірургії, загальної хірургії, фармакології).

6. Практичні навички.

6.Виконати пальцеве обстеження прямої кишки, ректороманоскопію, огляд прямої кишки в дзеркалах (кафедри: кабінет функціональної діагностики).

ІІІ. Програма самостійної підготовки студентів.


А. Навчальні завдання

Б. Конкретизація завдання

1. Уміти виявити основні ознаки геморою та щілин прямої кишки.

1.1. Скарги хворого

1.2. Анамнез

1.3. Дані огляду

1.4. Пальцеве обстеження прямої кишки.

1.5. Дані лабораторного обстеження, ректороманоскопії.


2. Формулювання клінічного діагнозу.

2.1. Знати класифікацію гемороя та щілин прямої кишки..

3. Провести диференційний діагноз.

3.1. Знати клініку поліпів та раку прямої кишки, випадіння слизової прямої кишки, проктиту, туберкульозної та сифілітичної виразок, гострокінцевих кондилом.

4. Діагностувати ускладнення геморою.

4.1. Кровотеча.

4.2. Випадіння вузлів.

4.3. Тромбоз гемороїдальних вузлів.

4.4. Защемлення гемороїдальних вузлів.5. Призначити консервативне лікування в залежності від наявності ускладнень.

5.1. Режим, дієта.

5.2. Послаблюючі засоби

5.3. Протизапальні препарати.

5.4. Гемостатична терапія.

5.5. Антикоагулянтна та ферментна терапія.

5.6. Новокаїнові блокади.

5.7. Фізіотерапевтичні засоби.


6. Визначити покази до оперативного лікування, склерозуючої терапії та лікування вузлів при геморої.

6.1. Передопераційна підготовка хворих

6.2. Склерозуюча терапія.

6.3. Лікування вузлів.

6.4. Операції (метод Міллігана-Моргана).7. Визначити методи лікування щілин прямої кишки.

7.1. Консервативна терапія.

7.2. Новокаїнова блокада.

7.3. Розширення сфінктера.

7.4. Операції:

а) висічення тріщини;

б) дозована сфінктеротомія.8. Післяопераційна терапія при геморої та щілинах прямої кишки.

8.1. Загальна.

8.2. Місцева.9. Вирішувати тестові завдання, клінічні задачі.


IV. Завдання для НДРС.

1. Етіологія та патогенез геморою (реферат).2. Сучасні принципи оперативного лікування геморою та щілин прямої кишки (реферат).

РОЗДІЛ 2 : ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ПАРАПРОКТИТ.
І. Мета (загальна): Знати етіологію, патогенез, класифікацію, клініку, діагностику, диференційну діагностику гострого та хронічного парапроктиту. Володіти принципами консервативного та оперативного лікування.
І. Конкретна мета:


а) Вміти:

б) Вихідний рівень знань і умінь

1. Збирати скарги, анамнестичні дані, виявити основні клінічні ознаки гострого і хронічного парапроктиту.

1. Знати анатомо-фізіологічні особливості перианальної ділянки, будову і функцію прямої кишки (кафедри: анатомії, топографічної анатомії і оперативної хірургії, фізіології, гістології).

2. Сформулювати і обгрунтувати клінічний діагноз.

2. Знати етіологію, патогенез і класифікацію гострого і хронічного парапроктиту (кафедри: патологічної фізіології, факультетської хірургії).

3. Діагностувати гострий і хронічний парапроктит.

3. Оцінити суб’єктивні дані, лабораторні і об’єктив-ні показники (фістулографію, ректороманоскопію, пальцеве обстеження), визначити форму парапроктиту (кафедри: пропедевтичної терапії, рентгенології, кабінет функціональної діагностики).

4. Провести диференційний діагноз.

4. Знати клініку, перебіг актиномікозних, туберкульозних, епітеліальних куприкових нориць (кафедри: топографічної анатомії і оперативної хірургії, загальної хірургії, інфекційних хвороб, тубергульозу).

5. Обгрунтувати покази до оперативного лікування.

5. Знати покази до операції, підготовку хворих до операції, методи оперативних втручань та строки їх виконання (кафедри: топографічної анатомії і оперативної хірургії, загальної хірургії, фармакології).

6. Практичні навички.

6. Розшифрувати рентгенограми, фістулограми, дані лабораторних методів обстеження та ендоскопічних методів (кафедри: пропедевтичної терапії, рентгенології, кабінет функціональної діагностики).

ІІІ. Програма самостійної підготовки студентів.


А. Навчальні завдання

Б. Конкретизація завдання

1. Уміти виявити основні клінічні та рентгенологічні ознаки гострого та хронічного парапроктиту.

1.1. Скарги хворого

1.2. Анамнез

1.3. Дані огляду

1.4. Пальцеве обстеження.

1.5. Дані лабораторного, інструментального, рентгенологічного обстеження.


2. Формулювання клінічного діагнозу.

2.1. Знати класифікацію гострого та хронічного парапроктиту.

2.2. Вміти визначити форму гострого та хронічного парапроктиту.3. Провести диференційну діагностику.

3.1. Туберкульозна нориця.

3.2. Актиномікоз.

3.3. Остеомієліт кісток тазу.

3.4. Епітеліальна куприкова нориця.4. Сформулювати принципи лікування гострого і хронічного парапроктиту.

4.1. Оперативне втручання, його методи в залежності від форми парапроктиту.

4.2. Медикаментозне лікування в післяопераційному періоді: протизапальна, антибактеріальна та місцева терапія.6. Визначити покази до оперативного лікування.

6.1. Абсолютні.

6.2. Відносні.

6.3.


9. Вирішувати тестові завдання, клінічні задачі.

IV. Завдання для НДРС.

1. Клініка, діагностика і диференційна діагностика гострого і хронічного парапроктиту (реферат).2. Основні ускладнення гострого парапроктиту (реферат).
V. Джерело інформації.

 1. Хирургические болезни (Под ред. М.И.Кузина), М.: “Медицина”, 1995. - С.452-456.-С.533-539.

 2. Петровский Б.В. Хирургические болезни. - М.: Медицина, 1980. - С.405-407.

 3. Хирургические манипуляции / Под ред. Б.О.Милькова, В.Н.Круцяка.- К.: Вища школа, 1985. - С.54-64.

 4. Аминев А.М. Руководство по проктологии: в 4 т. Куйбышев, 1965-1973.

 5. Дульцев Ю.В., Саламов К.Н. Парапроктит. – М.1981.- 120 с.

 6. Масляк В.М., Павловський М.П., Лозинський Ю.С., Варивода И.М. Практична колопроктологія. Львів, 1993. - 140 с.

7. Рывкин В.Л., Дульцев Ю.В., Капуллер Л.Л. Геморрой и другие заболевания заднепроходного канала. - М.: “Медицина”, 1994. - 240 с.

 1. Федоров В.Д., Дульцев Ю.В. Проктология. М., 1984. - 380 с.

 2. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта. К.: “Здоров’я”, 1987. - С. 482-486.

 3. Неотложная хирургическая помощь в условиях сельской врачебной амбулатории (Под ред. проф. Б.О.Милькова). - Черновцы, 1987.

 4. Клинические задачи (Под ред. проф. Б.О.Милькова). - Черновцы, 1987.

 5. Лекції по факультетській хірургії.

 6. Факультетська хірургія. Под редакцією В.О. Шідловського і М.П. Захараша. Тернопіль. «Укрмедкнига». 2002 р.


Автор: доц. О.О.ЖУПАНОВ.

Скачати 70.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка