Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСкачати 425.83 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.07.2017
Розмір425.83 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Кафедра: Бiологiї

Tanszék: Biológia
ЗАТВЕРДЖУЮ/ JÓVÁHAGYOM

Проректор з навчальної роботи/

Tanulmányi rektorhelyettes
________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


TANTÁRGYI PROGRAM


Фізіологія рослин/ Növényélettan

(

напрям підготовки/szak: 0401 Природничі науки/ 0401 Természettudományok(шифр і назва напряму підготовки/a szak kódja és neve)

Спеціальність/szakirány: 6.040102. Біологія/6.040102. Biológia

(шифр і назва спеціальності/a szakirány kódja és neve)

2015/2016-ий рік/ 2015/2016-s év

Робоча програма Фізіологія рослин для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки 0401 Природничі науки, спеціальністю 6.040102. Біологія

„20” серпня, 2012 року.
Tantárgyi program Növényélettan c. tárgyból

(назва навчальної дисципліни)

a 6.040102. Biológia szakos hallgatók számára.
________________________________________________________

Розробники/ Kidolgozók: к.б.н., доц. Надь Б.Б. / Nagy Béla a biológiai tud. kand., docens

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання / szerzők neve, beosztása, tudományos címe, fokozata)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)____________________

A tantárgyi programot elfogadta a tanszékértekezlet (tantárgyi bizottság) _______________________
Протокол від / Jegyzőkönyv dátuma ____________________ száma.
Завідувач кафедри / Tanszékvezető
_______________________ (____________________)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és utónév)

Дата/Dátum: ____________________.

 Надь Б.Б. 2015рік
  1. Опис навчальної дисципліни/ A tantárgy leírása


Найменування показників

A jellemzők megnevezéseГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Szakirány, szak, képzettségi szintХарактеристика навчальної дисципліни

A tárgy jellemzőiденна форма навчання

nappali tagozat

заочна форма навчання

levelező tagozat

Кількість кредитів: 4

Kreditértéke: 4Галузь знань:

0401 Природничі науки

Képzési ág:0401 Természettudományok

(шифр і назва / kód, név)Нормативна

(за вибором)Normatív

(választható)
Напрям підготовки:

6.040102. Біологія

Szakirány:6.040102Biológia

(шифр і назва / kód, név)Модулів: 4

Modulok száma: 4Спеціальність

(професійне

спрямування):

6.040102. Біологія

Szak (szakosodás): 6.040102BiológiaРік підготовки / Képzési évek:

Змістових модулів: 4

Tartalmi modulok: 43-й / 3-ik

3-й / 3-ik

Індивідуальне науково-дослідне завдання / Egyéni tudományos-kutatói feladat: _______________

(назва / megnevezve)Семестр/Félév

Загальна кільк. год: 144

Összóraszám: 1446-й / 6-ik

6-й / 6-ik

Лекції / Előadások

Тижневих годин для денної форми навчання:

– аудиторних: 3

– самостійної роботи студента: 3
A nappali tagozatos hallgató heti óraszáma:

– kontaktóra: 3

– önálló munka: 3


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр
Képzési szint:

BSc


30 год/30 óra

8год./óra

Практичні, семінарські/ Gyakorlati, szemináriumi

30год/30óra

0 год./óra

Лабораторні/Laboratóriumi

0 год/ 0 óra

0 год./óra

Самостійна робота/Önálló munka

60 год./óra

112 год./óra

Індивідуальні завдання:

Egyéni feladat:

год /óra.год./óra

год./óra

Вид контролю:

Az ellenőrzés formája:Екзамен/

vizsga

Екзамен/

vizsga

Каталог: bkt -> oktat-bkt -> BIOLOGIA SZAK
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Форма № н 04 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
BIOLOGIA SZAK -> Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Скачати 425.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка