Закінчення роботи на екка міні-600Сторінка1/10
Дата конвертації14.03.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
КОНТРОЛЬНО-КАСОВЕ ОБЛАДНАННЯ
УРОК НА ТЕМУ:

«ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ НА ЕККА МІНІ-600»
Блащак Г. В., викладач предметів професійно-теоретичної підготовки торгово-кулінарного профілю Львівського професійного ліцею
Сучасний рівень розвитку торгівлі ставить високі вимоги до її працівників, тому професійні заклади освіти повинні готувати висококваліфікованих, всесторонньо розвинених, технічно освічених спеціалістів, здатних досконало володіти сучасним торговельним обладнанням.

У більшості підприємств торгівлі розрахунок з покупцем проводять через різні типи ЕККА (РРО), а тому продавці, контролери-касири повинні досконало знати правила експлуатації контрольно-касового обладнання.

Учні з професії «Продавець продовольчих товарів, контролер-касир», вивчаючи предмет «Контрольно-касове обладнання», знайомляться з сучасними видами ЕККА(РРО), вивчають будову, підготовку касових апаратів до роботи, програмування різних параметрів, порядок розрахунку з покупцями у різних режимах роботи, правила виведення звітів, виконання заключних операцій тощо.

У Львівському професійному ліцеї учні вивчають такі види касового обладнання: Міні-500, Міні-600, РРО Датекс МП-50, РР Датекс-3550, РОS- термінали, КПК. Кожен тип касового обладнання має свої особливості роботи, програмування, виведення звітів, тощо.

У даній методичній розробці описано хід проведення уроку з теми «Закінчення роботи на ЕККА Міні-600».

Урок супроводжується використанням мультимедійного обладнання. Навчання з допомогою комп’ютера та мультимедійної дошки збільшує можливості передачі інформації, урізноманітнює подання матеріалу, а тому довше утримує увагу учнів, дає змогу перетворювати урок на захоплюючу гру, що значно підвищує інтерес до професії.

При підготовці до уроку викладач провинен перш за все визначити навчальну та виховну мету, продумати структуру уроку, його тип.

Обдумуючи хід уроку, викладач визначає, що буде робити сам на кожному етапі уроку і що будуть робити всі учні, як організувати їхню діяльність, націлити на вивчення матеріалу. Проведення уроку вимагає від викладача хороших знань і великого вміння, затрат розумових і фізичних сил.

Коли складено план уроку, викладач готує конспект, який би чітко і послідовно відображав весь хід уроку. Те, що викладач користуєтся конспектом, не применшує його авторитету в учнів, а навпаки, своїм прикладом він повинен вчити учнів працювати за планом, викладати свої думки послідовно і грамотно.

Для створення презентації викладач спочатку фотографує всю послідовність виконання практичного показу даної теми, окремі елементи обладнання і формує весь матеріал у вигляді слайдів або відеоролика. Також готує схеми, інструкційні карти та інший роздатковий матеріал. Перед початком уроку готує до роботи ЕККА Міні-600, грошову скриньку, вмикає комп’ютер, проектор та мультимедійну дошку, розміщує на партах весь роздатковий матеріал, записує тему уроку та іншу інформацію на дошці або виводить на мультимедійну дошку.Тема уроку: Закінчення роботи на ЕККА Міні-600.

Мета уроку:

Навчальна:ознайомити учнів з особливостями виконання заключних операцій на ЕККА Міні-600; закріпити знання з виведення звітів, службової суми, здачі виручки старшому касиру, оформлення книги обліку розрахункових операцій.

Розвивальна: розвивати в учнів логічне мислення, вміння аналізувати та порівнювати.

Виховна: прищеплювати учням любов до обраної професії; сприяти підвищенню професійного рівня учнів, як майбутніх продавців, контролерів-касирів; виховувати почуття відповідальності за збереженя матеріальних цінностей.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Метод проведення: лекція з елементами повторення, з використанням мультимедійного обладнання; робота з ЕККА, інструкційними картами, вирішення торговельних ситуацій.

Матеріальне забезпечення уроку: ЕККА Міні-600, грошова скринька, гроші, мультимедійне обладнання, інструкційні карти, схеми, конспекти лекцій, книга обліку розрахункових операцій, роздатковий матеріал.

Міжпредметні зв’язки:

1. Техніка та механізація торгівельних розрахунків. Тема: «Закінчення роботи на ЕККА Міні-500».

2. Виробниче навчання. Тема: «Здача виручки до головної каси».

3. Контрольно-касове обладнання. Тема: «Порядок виведення звітів на ЕККА Міні-600».

4. Охорона праці: «Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням».

Література:

1. Інтегрований курс підготовки продавця продовольчих товарів: Підручник для проф.-тех. навч. закладів /За ред. Л. Д. Кришемінської. – Київ: Вікторія, 2001. – с.294-302.

2. Новак С.О. Робота на ЕККА різних типів. - Київ: Вікторія, 2001. – с.38-43.

3. Посібник по експлуатації ЕККА MINI-600.04ME. – с.31-33.

4. Савченко О., Борщ Н., Мякота В., Рудяк Ю. Касові операції. – Харків: Фактор, 2004. – с.14-19, 158-160.
Хід уроку


 1. Організаційний момент

Перевірка присутності учнів на уроці, готовність учнів і приміщення до уроку.

Основне завдання працівників торгівлі – обслуговувати покупців на високому професійному рівні. Ви, майбутні продавці, контролери-касири, повинні знати правила експлуатації різних типів касового обладнання, обслуговувати покупців швидко та ввічливо, бути справжніми майстрами своєї справи. Адже професія ваша цікава та дуже потрібна людям.

Викладач повідомляє, що учні продовжують вивчати тему «Правила експулатації ЕККА МІНІ-600». На попередніх уроках учні ознайомилися з будовою ЕККА, порядком підготовки касового апарату до роботи, програмуванням, порядком обслуговування покупців, виведенням різних видів звітів.
II. Актуалізація опорних знань учнів

Фронтальне опитування учнів:

1. З чого розпочинає свій робочий день касир?

2. Назвати основні етапи підготовки ЕККА до роботи.

3. Чи потрібно кожен день заправляти контрольну та чекову стрічки?

4. Як провести реєстрацію касира?

5. Що відносять до початкових операцій?

6. Якою командою виводять звіт Х?

7. Які реквізити перевіряє касир на початку дня із звіту Х?

8. Якою командою можна провести корекцію часу?

9. Де бере касир розмінні гроші?

10. Як внести розмінні гроші в ЕККА?

11. Чи сума розмінних грошей завжди одинакова?

12. Для чого виводять звіт Х в процесі обслуговування покупців?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Розглянемо ситуацію

Касир після закриття магазину зібрала виручку, вимкнула ЕККА, поклала в сейф гроші та пішла додому, а зранку прийшла податкова інспекція, виявила, що касир не виконала певних операцій і виписала штраф.

Що повинна була зробити касир після закриття магазину?

Відповідь: касир повинна була виконати на касовому апараті заключні операції.

Порядок закінчення роботи на ЕККА є дуже важливим елементом в роботі касира, тому ми і будемо вивчати кожен етап виконання заключних операцій.Викладач повідомляє тему та мету уроку.
ІV. Сприймання й усвідомлення нового навчального матеріалу

Пояснення нового матеріалу супроводжується переглядом слайдів на мультимедійній дошці (Додаток 3).1. Порядок виконання заключних операцій на ЕККА Міні-600.

Викладач пояснює порядок виконання заключних операцій на ЕККА Міні-600 (з використанням мультимедійної дошки): • виведення поточного денного звіту;

 • підрахунок грошей та виведення готівки з каси;

 • здача виручки до головної каси;

 • виведення денного звіту з обнуленням;

 • оформлення та здача контрольної стрічки;

 • вимикання ЕККА з електромережі.

На кожній парті в учнів знаходяться конспекти лекцій та папки з роздатковим матеріалом (Додатки 1, 2). Учні конспектують, працюють з інструкційними картами та іншим роздатковим матеріалом.

2. Оформлення книги обліку розрахункових операцій.

Викладач показує порядок оформлення книги обліку розрахункових операцій (з використанням мультимедійної дошки).


Під час пояснення викладач задає учням запитання:

 1. Що відносять до заключних операцій?

2. Як ще називають звіт Х?

3. Як визначити виручку в касі?

4.Чи допускаються в касі лишки грошей? Якими тоді мають бути дії касира?

5. Для чого обнулюють касовий апарат?

6. Якою командою виводять денний нулюючий звіт на ЕККА Міні-600?

7. Який порядок оформлення контрольної стрічки на кінець дня?

8. Порядок здачі виручки до головної каси.

9. Як часто оформляють книгу обліку розрахункових операцій?


V. Узагальнення і систематизація знань, отриманих на уроці

Для узагальнення та закріплення знань, отриманих на уроці, пропонує учням
 • теоретичні запитання:

1.Чим відрізняється звіт Х, виведений на початку дня і в кінці?

2. В якому випадку виводять не всі гроші, що є в грошовій скриньці?

3.Чи можна залишати гроші в скриньці на ніч?

4. Чому при здачі виручки частину грошей залишають?

5.Чому в контрольній стрічці записують не тільки дату, а й час?

6. Які звіти та чеки підклеюють в книгу ЕККА?

7. Які реквізити використовують для оформлення книги? Де їх беруть?


 • практичні завдання:

 • визначити суму готівки в касі та вивести її;

 • підготувати виручку для здачі ст. касиру;

 • обнулити касовий апарат;

 • оформити контрольну стрічку;

 • підклеїти звіти;

 • заповнити книгу обліку розрахункових операцій.

Викладач перевіряє правильність виконання заключних операцій на ЕККА, вказує на помилки (якщо є).

Учням пропонуються ситуації та способи їх вирішення.

Ситуація № 1. Контрольна стрічка закінчилася за годину до закриття магазину, касир замінила її на нову. Чи потрібно її в кінці дня знову витягувати та оформляти? Чи можна залишити стрічку в принтері на наступний день?

Відповідь. Новозаправлену стрічку потрібно залишити в принтері, а стрічку, що закінчилася, оформити і здати старшому касиру.

Ситуація № 2. Касир під час обнулення пригадала, що не вивела грошей з каси. Яким мають бути дї касира?

Відповідь. Якщо касир під час обнулення ще не встигла закінчити виконання команди 501, можна натиснути клавішу С і припинити обнулення. Далі вивести гроші (Вд – сума - ОПЛ) і знову обнулити. Якщо ЕККА вже обнулено, виводити гроші не можна. Касир повинен написати пояснення.
VІ. Підведення підсумку уроку та оцінка навчальних досягнень учнів

При підведенні підсумків викладач наголошує, що знання порядку виконання заключних операцій та оформлення книги ЕККА є важливим етапом у роботі касира, тому учні повинні добре засвоїти дану тему і застосовувати ці знання на практиці.

Викладач вказує на позитивні та негативні аспекти роботи групи та окремих учнів, оцінює їх відповіді та виставляє оцінки.
VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал за конспектом лекцій «ЕККА Міні-600».

Підготуватися до практичної роботи.

Додаток 1
Конспект лекції до теми:

«ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ НА ЕККА МІНІ-600»
1. Порядок виконання заключних операцій на ЕККА Міні-600

В кінці робочого дня після закриття магазину, касир повинен виконати певні заключні операції на ЕККА Міні-600.Порядок виконання заключних операцій

 1. Виведення поточного денного звіту (Х).

Звіт Х касир виводить командою 101-ПС-12321-ПС, щоб знати скільки грошей повинно бути в касі.

 1. Підрахунок грошей та здача виручки до головної каси.

Касир виймає гроші з скриньки, розкладає по номіналу купюр, перераховує та виписує покупюрний опис у двох примірниках. Опис містить такі реквізити: дату, відділ (кондитерський) або номер касира (касир №2), прізвище касира, вартість купюр, їх кількість, суму, загальну суму, загальну суму прописом. Перший примірник опису касир залишає в себе, а другий разом з виручкою здає старшому касиру, який перераховує гроші в присутності касира та підписується на першому примірнику.

Певну суму грошей дрібними купюрами та монети касир залишає, як розмінні гроші на наступний день, перераховує їх, складає в спеціальний мішечок та кладе в сейф або здає старшому касиру.3) Виведення готівки з каси.

Касир виводить суму грошей (виручки та залишку) аналогічну «суми в сейфі» на ЕККА Міні-600 в такому порядку:

Вд → сума → ОПЛ.

Суму грошей вносять за допомогою цифрових клавіш в копійках.

Наприклад, сума 2457 грн. 48 коп. виводиться з каси в такому порядку:

Вд → 245748 → ОПЛ.

Сума грошей в касі повинна співпадати з «сумою в сейфі» із звітуХ. Якщо в касі є недостача, касир вносить її в бухгалтерію по прихідному касовому ордеру, надлишок автоматично заноситься в прибуток бухгалтерії.

4) Виведення нулюючого денного звіту (Z).

Денний нулюючий звіт (Z) можна виводити лише один раз у день вкінці роботи касира командою: 501 – ПС – 12321 – ПС.

При виведенні нулюючого денного звіту (Z) в ЕККА обнулюється оперативна пам’ять, а сума продажу товарів за день переходить у фіскальну пам’ять, де зберігається не менше семи років.

Касир розпочинає свій день з нульових показів оперативної пам’яті.5) Оформлення та здача контрольної стрічки.

Касир відкриває кришку принтера, витягує контрольну стрічку, підписує в кінці стрічки зі зворотної сторони дату, час, підпис, прізвище та ініціали касира, скріплює її та здає на зберігання старшому касиру. Якщо контрольна стрічка закінчується до завершення роботи, касир міняє її на нову і залишає в принтері на наступний день.6) Вимикання ЕККА з електромережі та прибирання робочого місця.

Щоб виключити ЕККА, касир натискає на клавішу ВКЛ/ВИМК, інформація на індикаторі зникає. Вимикати ЕККА з електромережі не обов’язково, за ніч зарядиться акумуляторна батарея.

Також касир повинен прибрати своє робоче місце, залишений на касі товар віднести в торговий зал.


 1. Оформлення книги обліку розрахункових операцій

На кожен ЕККА заводять окремо книгу обліку розрахункових операцій, в якій підклеюють всі звіти та записують результати роботи за день. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована та скріплена підписом і печаткою інспектора з податкової служби. Касова книга заповнюється щоденно у хронологічному порядку чорнилом або пастою без помарок та виправлень. При необхідності, виправленя робиться чітко і ясно, при цьому завіряється підписом касира та керівника.

В книзі в «Розділі І. Фіскальні звітні чеки» розміщені спеціальні колонки, які призначені для підклеювання всіх видів звітів. Касир складає звіти в порядку їх виведення (звіт Х на початку дня, чек службового внесення, звіт Х в кінці дня, чек виведення грошей, звіт Z), так, щоб звіт Z знаходився зверху і підклеює їх в одну з колонок. Кожна колонка містить звіти за день.

В «Розділі 2. Облік руху готівки та сум розрахунків» касир записує: дату, останній номер обнулення, суму готівки (службове внесення та службове виведення), суми розрахунків (загальна та за ставкою ПДВ 20%), суму ПДВ, суму видану при поверненні товару. Всі реквізити касир отримує з виведеного нулюючого денного звіту (Z).

Якщо є чеки на повернений товар, касир здає їх завмагу разом з актом та поясненням (вони зберігаються в спеціальній папці).


Додаток 2
СХЕМА

виконання заключних операцій

на ЕККА Міні-600


Виведення поточного денного звіту (Х)

101- ПС – 12321-ПСПідрахунок грошей та здача виручки

до головної касиВиведення готівки з каси

Вд – сума - ОПЛВиведення денного звіту з обнуленням (Z)

50 ПС – 12321-ПСОформлення та здача контрольної стрічки
Вимикання ЕККА з електромережі та прибирання робочого місцяОформлення книги обліку розрахункових операційІНСТРУКЦІЙНА КАРТА
Тема: Закінчення роботи на ЕККА Міні-600.

Мета: Закріплення з учнями навиків виконання заключних операцій на ЕККА Міні-600 та оформлення книги обліку розрахункових операцій.
Основні операції

Порядок виконання операцій

1.

Виведення поточного денного звіту

(Х - команда 101)


- Вивести поточний денний звіт:

101-ПС-12321-ПС,

щоб визначити суму готівки в касі.


2.

Здача виручки до головної каси


- Розкласти гроші по купюрах, перерахувати,

- виписати покупюрний опис у двох примірниках,

- здати гроші для інкасації.


3.

Виведення готівки з каси

- Перерахувати залишок розмінних грошей та скласти в спеціальний мішечок,

- вивести суму виручки та залишку грошей з каси (вивід службової суми):

Вд → сума → ОПЛ,


 • покласти залишок грошей в сейф або здати старшому касиру.
4.

Виведення денного звіту з обнуленням (Z- команда 501) та оформлення контрольної стрічки

 • Вивести денний звіт з обнуленням командою:

501 – ПС – 12321 – ПС.

 • витягнути контрольну стрічку, підписати в кінці стрічки зі зворотної сторони дату, час, підпис, прізвище та ініціали касира, скріпити її та здати на зберігання ст. касиру.5.

Вимикання ЕККА з електромережі


 • Натиснути клавішу ВКЛ/ВИМК та вимкнути ЕККА з електромережі.

6.

Оформлення книги обліку розрахункових операцій та виведення роботи за день


- Підклеїти у книзі в спеціальній колонці всі звіти та чеки: чеки внесеної та виведеної готівки, нульові чеки, поточні денні звіти та звіт з обнулінням;

- записати в правій частині книги дату, останній № обнулення, загальну суму продажу за день, суму ПДВ, суму повернених товарів, залишок готівки;

- якщо є чеки на повернений товар, здати їх завмагу разом з актом та поясненням (вони зберігаються у спеціальній папці);

- щоб вивести результати роботи за день, необхідно до виручки додати залишок грошей і звірити їх з сумою «готівка в касі» по звіту Х;- якщо є недостача, касир вносить її в бухгалтерію по прихідному ордеру, надлишок автоматично заноситься в прибуток бухгалтерії.Додаток 3 (презентація)

Слайд 1Слайд 2
Каталог: image -> data -> vukladachi
vukladachi -> Викладач української мови і літератури Львівського професійного ліцею Мистецьке об’єднання
data -> Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
vukladachi -> Головне управління освіти І науки львівської обласної державної адміністрації управління професійно технічної освіти
data -> Формування України як правової держави на базі позитивного досвіду Королівства Норвегії
data -> «Узагальнення та систематизація знань з теми «Кінематика»
data -> Викладач спецдисциплін Львівського вищого професійного училища технологій та сервісу
data -> Урок №24 Тема уроку: Сталінська індустріалізація України. Мета уроку
vukladachi -> Затверджую: заступник директора з нвр


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка