Закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва. Будова атома. Мета : формувати вміння та навички учнів самостійно



Дата конвертації11.03.2019
Розмір62 Kb.
#84717
ТипЗакон
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва. Будова атома.
Мета: формувати вміння та навички учнів самостійно

систематизувати знання, застосовувати їх на практиці; узагальнити та систематизувати здобуті знання; визначити рівень навчальних досягнень та підвищити засвоєння матеріалу учнями з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

Д.І. Менделєєва. Будова атома».

Тип уроку: контроль і коригування знань, умінь та навичок учнів.

Форма уроку: узагальнююче семінарське завдання.

План уроку

І. Організаційний момент.
ІІ. Перевірка знань, умінь, навичок.

1. Бесіда-обговорення

Кожна група учнів отримує картки із запитаннями. За певний час(5-7 хв.) учням необхідно підготувати змістовну відповідь.


І група

1) Перші спроби класифікації хімічних елементів.

2) Поняття про лужні металічні елементи і галогени.

3) Періодичний закон.

ІІ група

1) Структура періодичної системи.

2) Поняття про періоди і групи.

3) Будова атома. Протонне та нуклонне числа.


ІІІ група

1) Склад атомних ядер.

2) Ізотопи: стабільні та радіоактивні.

3) Радіоактивний розпад.


2.Додаткові запитання.

1) Укажіть місце металічних і неметалічних елементів у періодичній системі. Чому розподіл умовний?

2) Що таке елементи з амфотерними властивостями, де вони містяться у періодичній системі?

3) Як змінюються властивості елементів у малих і великих періодах?

4) Як змінюються властивості елементів у головних підгрупах?

5) Де в періодичній системі розташовані радіоактивні елементи? Наведіть приклади елементів, які крім стабільних мають також радіоактивні ізотопи.

6) Чому розподіл ізотопів залежить від фізичних властивостей?

7) Що таке діагональна подібність елементів? Поясніть на прикладі Be, Mg, AI.

8) Чи всі елементи VІІ групи є галогенами,чому? Які спільні властивості мають галогени?

9) Як змінюються кислотно-основні властивості вищих оксидів та гідроксидів зі збільшенням заряду ядра у періоді та в групі?


3.Тестування «Впиши слово».

1) p-орбіталь має форму… (гантелі або вісімки).

2) Енергію орбіта лі визначає … (квантове число).

3) Максимальне число електронів на d- підрівні …(10).

4) Кількість електронів на енергетичному рівні визначається за формулою 2n2, де n-…( номер рівня).

5) У головних підгрупах зі збільшенням маси атомів елементів атомний радіус…(збільшується).

6) Електрон, який рахується навколо своєї осі, має назву…( спін).
4. Розвязування задач.

Задача №1. Елемент утворює вищий оксид складу EO3. З Гідрогеном він утворює летку водневу сполуку масовою часткою Гідрогену 5,88%. Обчисліть відносну атомну масу цього елемента, назвіть його і дайте йому характеристику за положенням у періодичній системі.

(Відповідь: 32;S.)

Задача №2. Елемент утворює вищий оксид, у якому валентність елемента дорівнює (IV), а масова частка Оксигену становить 30,5%. Визначте відносну атомну масу елемента, назвіть його і дайте характеристику за положенням у періодичній системі.

(Відповідь: 73; Ge.)

Сульфатна кислота та її властивості
Мета: повторити попередньо вивчений матеріал, навчити виділяти головне та застосовувати його під час вивчення нового матеріалу; створити умови для формування і розвитку пошуково-творчих знань та навичок самостійної роботи учнів.

Узагальнити та систематизувати знання про склад і властивості сульфатної кислоти; вивчити окисні властивості концентрованої сульфатної кислоти; вдосконалювати вміння складати окисно-відновні та йонні рівняння реакцій на прикладі взаємодії сульфатної кислоти з металами, оксидами, оксидами металів, основами, солями.



Тип уроку: комбінований.

Форма проведення: випереджувальне семінарське заняття.
План уроку.
На дошці записана таблиця 1.

Таблиця 1

№з\п

Знаємо \ вміємо

Сульфур та його сполуки

1

Види хімічного зв’язку




2

Записувати електронні та структурні формули




3

Хімічні властивості кислот




4

Визначати ступінь окислення




5

Складати окисно - відновні




6

Класифікацію солей, способи їх отримання





І. Актуалізація опорних знань і практичного досвіду учнів.

Клас ділиться на 6 груп по 4-5 чоловік, які одержують певні запитання з таблиці 1. За 5 хв. група повинна скласти « шпаргалку» у вигляді опорної схеми.

Опорні схеми кріпляться на дошці за допомогою магнітів. Учні, у яких під час відповіді або виконання завдання виникнуть труднощі з певного питання, можуть звернутися за допомогою до групи, яка складала схему.

ІІ. Основна частина уроку.

Дайте відповіді на запитання:

1. Які ступені окиснення Сульфуру? Наведіть приклади рівнянь реакцій, де Сульфур є окисником або відновником.

2. Які сполуки Сульфуру ви знаєте? Напишіть їх формули та визначте ступінь окиснення Сульфуру.

3. Відповідь запишіть у таблицю 2.
Таблиця 2



Сірка, сполуки Сульфуру

Ступінь окиснення Сульфуру

Окисно-відновні властивості Сульфуру (реакції)

Фізичні властивості сполуки

H2S










S










SO2










SO3










H2SO3










H2SO4









4. Напишіть електронну та структурну формули H2SO4.

5. Запишіть хімічні властивості розбавленої H2SO4.

6. Складіть пояснення до опорної схеми «Взаємодія H2SO4 (конц.) з металами».




7. Напишіть рівняння взаємодії розбавленої і концентрованої H2SO4 з металами Zn, Cu, Fe. Розставте коефіцієнти методом електронного балансу.

8. Запропонуйте не менше трьох способів отримання купрум (ІІ) сульфату. Складіть рівняння у молекулярному, йонному повному та скороченому виглядах.
9. Наведіть приклади трьох кислих солей, які різнилися б за ступенями окиснення Сульфуру, назвіть їх.
10. Виконайте ланцюг перетворень, укажіть тип реакції та умови її перебігу:

а) S→SO2→SO3→H2SO4→ K2SO4 →BaSO4;

б) S→H2S→NaS→PbS→SO2→SO3 →H2SO4;

в) S→H2S→S →SO2 →Na2SO3→SO2→SO3→K2SO4

11. Виконайте дослід.

Дано три пробірки з прозорими безбарвними рідинами. Відомо,що в одній пробірці - луг, у другій - сульфатна кислота, а в третій - вода.

1) Визначте, де яка речовина.

2) Доведіть, що в одній із пробірок саме сульфатна кислота.

3) Визначте, розбавлена чи концентрована сульфатна кислота.

ІІІ. Закріплення матеріалу.

На початку уроку ми згадували,що ви знаєте та вмієте та вмієте. Заповніть таблицю 1 за результатами уроку.


ІV.Домашнє завдання.
Каталог: metodrobota
metodrobota -> Міністерство освіти і науки України Збірник навчальних програм курсів за вибором «Професійні проби»
metodrobota -> Іграшка невід’ємний атрибут у побуті та мистецтві українців
metodrobota -> «основи дизайну»
metodrobota -> Лекція інформаційно-повідомлювальний виклад матеріалу з елементами проблемності і наочності
metodrobota -> Відповідальність за порушення земельного законодавства
metodrobota -> Землі лісогосподарського призначення і водного фонду
metodrobota -> 1. Органи стандартизації в Україні Органи державної служби стандартизації
metodrobota -> Джерела земельного права. Правові основи земельної реформи і земельного права
metodrobota -> За період 2011-2017 н р. Проблема, над якою працює методоб’єднання
metodrobota -> Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення


Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка