Закон об интеллектуальной собственности 530349-tempus-1-2012-1-fr-tempus-jphesСторінка1/8
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.22 Mb.
#12567
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8

OP 2.1. IDP Закон об интеллектуальной собственности 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES
Output 2.1.5

Презентація і просування інновацій
ЗАКОН ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ


SUCSID міжуніверситетські Start-Up центри для створення і просування студентських інновацій
530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES

Назва курсу

Дескриптори

Назва курсу:

Закон про інтелектуальну власність

Код курсової одиниці

M-IDP-IP

Університет - розробник курсу:

ХНУБА, КДУ, БНТУ, БДУ, ХНУМГ, АЕНМ, ТНТУ, ХНЕУ

Тип курсової одиниці

Факультативний (на вибір)

Рівень

Магістр

Кількість кредитів

3 кредити (75-90 годин роботи студентів)

Режим навчання

Дистанційне навчання

Попередня підготовка та базові знання

Потрібні базові знання економіки. Курс особливо корисний для студентів економічних факультетів, а також інших спеціалізацій.


Результати навчання


Успішне завершення модуля гарантує:

(а) знання і розуміння основних елементів права інтелектуальної власності, правових взаємовідносин між поняттями, цінностями, принципами і правилами щодо інтелектуальної власності;

(б) знання і розуміння більш широкої правової бази ІС різних країн;

(с) розуміння ролі об’єктів промислової власності в успішному просуванні продукту на ринок;

(д) придбання навичок правової охорони товарних знаків, захисту в рамках загального права і етапів реєстрації;

(е) розуміння і теоретичні знання основних положень авторського права, патентів та застосування цифрового підпису в правовому спорі;

(f) навички отримання, аналізу та передачі правової інформації та питань.Зміст курсу


Курс, що складається з 3 кредитів (модулів) припускає навантаження для студентів у розмірі 75-90 годин.

Ця сума ділиться наступним чином: на кожну годину безпосереднього контакту з викладачем (лекція, семінар) припадає 10 годин самостійної роботи студента. Відповідно, весь курс навчання передбачає 7-9 годин прямого (або опосередкованого в разі дистанційного навчання) контакту зі студентом.Час, що залишився припускає самостійну роботу студента (читання, виконання формують і підсумкових завдань, підготовка презентацій тощо)

Курсова одиниця 1: Введення в закон про інтелектуальну власність

Практична діяльність: вивчення законодавчих документів в галузі ІВ

Курсова одиниця 2: Поняття торгової марки

 • Теоретичні особливості товарних знаків

 • Міжнародні товарні знаки і реєстрація

 • Поняття про товарні знаки в Республіці Молдова

Практичне заняття: торговий знак як засіб підвищення конкурентоспроможності

Курсова одиниця 3: Міжнародна система захисту об’єктів промислової власності

 • Міжнародна система захисту об’єктів промислової власності

 • Засоби захисту об’єктів промислової власності

Семінар: Визначте способи захисту прав на об’єкти промислової власності

Курсова одиниця 4: Порушення прав інтелектуальної власності

 • Поняття про порушення права ІВ

 • Протидія порушеню права ІВ

Самостійна робота. Читання додаткових матеріалів

Курсова одиниця 5: Загальне право про захист ТМ

 • Торгові марки (™): загальні аспекти захисту прав ТМ

 • Патенти та патентне право

Семінар: європейське та національне патентне законодавство (BY, MD, UA) - загальні символи і основні відмінності

Курсова одиниця 6: Авторство і володіння авторським правом

 • Основні поняття і положення про авторське право

 • Вимоги захисту та категорії робіт, які підлягають захисту

 • Творчі роботи та інші об’єкти, які не захищені авторським правом

 • Об’єкти, що підлягають захисту авторським правом

Практичне заняття: Захист і термін дії авторського права

Курсова одиниця 7. Патенти. Введення.

 • Основні поняття і принципи прав промислової власності

 • Правова охорона винаходів, корисних моделей, промислових зразків

 • Процедура отримання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 • Види патентних документів, зміст патентних документів

 • Міжнародна патентна класифікація

Практичне заняття: Комерціалізація об’єктів патентного права

Курсова одиниця 8: Правове регулювання електронного цифрового підпису

 • Цифровий підпис та її концепція і правовий статус

 • Діяльність центру сертифікації

Список рекомендованої та обов’язкової літератури


 1. Brainbrige D. Intellectual Property, 8th edition, 2010

 2. Understanding Industrial Property [Electronic resource] Available from:

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf

 1. Prudential Reasons for IPR Reform, University of Melbourne, Doris Schroeder and Peter Singer, May 2009

 2. Law on the protection of trademarks No. 38-XVI (adopted on February 29, 2008, applicable from September 6, 2008)

 3. Government Decision of the Republic of Moldova No. 257 of April 2, 2009 on approving the Regulation of the Appeal Board of the State Agency on Intellectual Property

 4. http://agepi.gov.md/ - state agency on intellectual property of the republic of moldova

 5. Cornish W.R., Llewelyn D. Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trademarks and Allied Rights. Sweet and Mazwell. 2003.

 6. Olivier Vrins and Marius Schneider, ‘Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures: Law and Practice in the EU’, 1,248 pages, 2012.

 7. Prof. Thomas F. Cotter, ‘Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis’, 448 pages, 2013.

 8. Trademark Basics. A Guide for Business, International Trademark Association INTA, 2012

 9. International Intellectual Property Law. Jonathan Franklin* Electronic Resource Guide. 2013

 10. Bondarenko S. Copyright and Related Rights [teach. guidances] / S. Bondarenko. – Kyiv: Inst. int. prop. and law, 2009

 11. Krainev P.P. Patenting inventions in Ukraine [monographs] / Krainev P.P., Robotyahova L.I ., Dyatlyk I.I. – K.: Publishing house “Inyure”, 2009.

 12. Tsybulev P.M. Popular intellectual property / P.M. Tsybulev, V.P. Chebotarev. – K.: OOO “Alfa – PIC”, 2010

Інтернет - ресурси:

 1. http://www.ipo.gov.uk/types.htm

 2. http://librarysource.uchastings.edu/sp/subjects/guide.php?subject=intl-ip-law#box-1095

 3. http://www.wall-street.ro/slideshow/IT-C-Tehnologie/160322/topul-celor-mai-inovative-companii-din-lume-gigantii-care-domina-piata-cu-noile-tehnologii-si-patente-lansate.html

 4. http://www.european-patent-office.org

 5. Interflora Inc and another v Marks and Spencer plc and another [2013] EWHC 1291 (Ch), 21 May 2013 (Full text: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2013/1291.html; analysis: http://uk.practicallaw.com/7- 530-0226?q=google+key+words+trademarks)

 6. http://www.uspto.gov/

 7. http://www.wipo.int/

 8. http://www.bardehle.com/fileadmin/contentdocuments/broschures/Trademark_Protection.pdf

 9. http://www.ipo.gov.uk/downloads/practice-manual.pdf

 10. http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol2/annexes/ep.pdf

 11. http://www.ip.uk./bipc

 12. http://www.uspto.gov/patft/index.html – Office database patent and trademark office U.S.

 13. http://www.depatisnet.de/ – Cathode Digital Library Office of Patents and Trademarks Germany

Плановані види навчальної діяльності та методи викладання


Опрос. Проводиться викладачем, щоб з’ясувати рівень знань студента і визначити теми для подальшого вивчення.

Пояснення. Пояснення завжди повинно супроводжуватися відповідними прикладами, щоб полегшити розуміння. Воно схоже на обговорення певної теми, в якому бере участь група людей. Пояснення може супроводжуватися моделюванням, щоб бути більш ефективним і мати тривалий вплив на учнів.

Моделювання. Моделювання є одним із способів забезпечення наочності в процесі навчання. Цей метод заснований на трьох критеріях - спостереження, утримання в пам’яті і відтворення. Це також відомо як мотивована поведінка. Моделювання допомагає студентам в візуалізації та прийнятті рішень.

Демонстрація. За допомогою демонстрації студенти отримують можливість вивчити різні аспекти і зрозуміти теорію з іншої точки зору. Демонстрація являє собою покрокове пояснення, що пояснює причини явищ та їх значення. Застосовуючи свої знання на практиці і відточуючи навички, студент покращує розуміння предмета і набуває здатність ідентифікувати предмет вивчення більш ефективним способом. Практичний експеримент є дуже хорошим методом, використовуваним для демонстрації теми.

Співпраця. Робота в команді є сучасною формою співпраці. Студенти вчаться працювати в групі, що трохи полегшує роботу викладача. Цей метод навчання сприяє розвитку почуття взаємної відповідальності у студентів. Вони вчаться докладати більше зусиль, досліджуючи ту чи іншу тему і застосовувати ефективні методи, щоб отримати результат.

Крім цих певних методів, в даний час застосовуються і багато інших методів, щоб забезпечити якісну освіту. Рольові ігри, історії, семінари, презентації, конференції, мозковий штурм, ситуаційний аналіз, освітні поїздки і сучасні аудіовізуальні засоби, як, наприклад, документальні фільми, комп’ютери, Інтернет, і т.д., були введені в процес освіти. Ці нові методи збільшили темп навчання і розуміння і сприяли підвищенню здатності студентів до досліджень і логічним розмірковуванням для вирішення поставлених задач.

Більший акцент робиться на самостійне навчання.Методи, критерії і режим оцінювання


Для оцінки студентів будуть використовуватися самооцінка і підсумковий іспит.

Курсові роботи фокусуються на окремих моментах індикативного змісту.

Для визначення рівня розуміння, використовуватимуться методи перевірки, такі як: робота в групах, мозковий штурм, індивідуальна діяльність, збір даних і інформації, тематичні дослідження аналіз.

Іспит спрямований на перевірку основних знань і відповідних навичок.

Співвідношення компонентів:


 • Знання і розуміння 20%

 • Індивідуальна робота 60%

 • Спілкування 20%


План індивідуального розвитку


Цей курс (модуль) надає студентам можливість підвищити здатність:

 • визначати і узагальнювати наукову точку зору і використовувати її як допоміжний засіб правового аналізу

 • використовувати свої знання, навички та установки в цій галузі дослідження

 • управляти власним навчанням

 • працювати разом з іншими

 • розвивати свої навички критичного аналізу, незалежних досліджень, співпраці та ефективної комунікації з колегами.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка