Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок І чоловіків» (Відомості Верховної Ради УкраїниСкачати 114.5 Kb.
Дата конвертації23.03.2019
Розмір114.5 Kb.
#85427
ТипЗакон
Методичні рекомендації

щодо впровадження принципів гендерної рівності в закладах освіти
Інформаційна підтримка використані джерела інформації:

http://slavmmc.at.ua/

http://kristti.com.ua/

http://www.mon.gov.ua/

http://zakon.rada.gov.ua
Гендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства;

Нормативна база

 1. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 52, ст.561);

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року»;

 3. Наказ МОНМС від 10.09.2009 № 839 «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту»

Ключові поняття

Ґендер є окресленим набором характеристик у соціокультурному аспекті, що визначають соціальну поведінку жінок і чоловіків та стосунки між ними.

Ґендерна рівність – це рівні права та можливості жінок і чоловіків у суспільстві.

Ґендерна рівноправність – це рівне ставлення та оцінювання суспільством подібностей і відмінностей між жінкою та чоловіком і розрізнення ролей, які вони відграють.

Ґендерна поведінка – дії людини, зумовлені її чи його належністю до певної статі (манери, одяг, зачіска тощо).

Згідно нормативних документів метою впровадження принципів ґендерної рівності в освіту є забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання виникненню дискримінації за ознакою статі.

Згідно ст. 21 Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти.

Навчальні заклади забезпечують: • рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до навчальних закладів, оцінки знань, надання грантів;

 • підготовку та видання підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень про роль жінки і чоловіка;

 • виховання культури ґендерної рівності, рівного розподілу професійних і сімейних обов'язків.

З метою впровадження принципів гендерної рівності в навчальних закладах міста рекомендуємо здійснювати наступні заходи:

 • проводити дослідження психолого-соціальних аспектів ґендерного виховання учнів у загальноосвітніх закладах та стану ґендерного насильства у молодіжному середовищі;

 • проводити у загальноосвітніх навчальних закладах уроки гендерної рівності;

 • забезпечити обговорення питань гендерної рівності на заходах, які проводяться для лідерів учнівського самоврядування;

 • проводити позакласну роботу з дітьми та учнівською молоддю з питань формування гендерної культури та гендерного виховання організовуати та проводити конкурс дитячих малюнків на гендерну тематику серед учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

До підготовки та проведення уроків (занять) ґендерної грамотності доцільно залучити Соціально-психологічний центр, представників органів державної влади та самоврядування, батьківських комітетів, дослідників, науковців, представників громадських організацій, які мають відповідний досвід тощо. Незалежно від того, з учнями яких класів проводитиметься урок (заняття) ґендерної грамотності, педагог має володіти базовою інформацією, пов'язаною з питаннями рівності жінок і чоловіків, а також спиратися на законодавчі акти з питань забезпечення рівності громадян жіночої та чоловічої статей. Ключовими в контексті уроку є чотири поняття: «ґендер», «ґендерна рівність», «ґендерна рівноправність», «ґендерна поведінка».

У змісті уроку можуть бути висвітлені найрізноманітніші питання суспільства: взаємини в сім’ї чи на роботі, між людьми різних націй, культур чи релігій, проблеми ВІЛ-інфікованих чи людей з обмеженими можливостями, формування здорового способу життя, запобігання наркоманії, алкоголізму, торгівлі людьми; пригнічення та насильства в його різноманітних проявах. Пригніченими називають людей або групи, які в певному аспекті – статевому, расовому, національному, соціальному, культурному, політичному, економічному, сексуальному позбавлені свого права на діалог і повагу до себе, на існування у людському суспільстві на рівноправних засадах тощо.

Форму проведення даного уроку вчитель добирає, дотримуючись принципу оптимального добору форм, методів, засобів та прийомів роботи (година спілкування, зустріч, просвітницький (психологічний, валеологічний) тренінг, конкурсно-ігрова програма, гра-експрес, рольова гра, вікторина, колективна творча справа (КТС) (жива газета, свято-презентація, усний журнал та інше), колективне ігрове спілкування, турнір знавців, колаж, виставка творчих робіт, конкурс-інсценізація, форум-театр, агітаційні дійства, музичні феєрії, інтелектуальна гра).

Проведення Уроку гендерної рівності в інтерактивній формі може бути ефективним засобом подолання гендерних стереотипів а також формування й утвердження гендерної культури.

Орієнтовна тематика уроків (занять) гендерної грамотності


 • «Абетка рівності»

 • «Ми – різні, ми – рівні» (сценарій ігрової програми додається)

 • «Толерантність врятує світ»

 • «Я – хлопчик, я – дівчинка»

 • «Права та обов’язки кожного з нас»

 • «Небезпечні ґендерні стереотипи»

 • «Я захищаю себе від ґендерної дискримінації»

 • «Ґендерна роль у засобах масової інформації»

 • «Дерево рівності»

 • «Права людини і дискримінація»

 • «Я вибираю своє право на…»

 • «Я відстоюю свою позицію»

 • «Що нас об’єднує і в чому ми – індивідуальності»

 • «У колі ґендерних ролей»

 • «Жінка і чоловік – дві половинки людства»

 • «Я + Ти + Ми»

 • «Школа рівних можливостей»

 • «Він і Вона»

 • «Ґендер і влада»


Організація роботи з питань гендерної культури дітей в дошкільних навальних закладах. Сучасні особистісно-орієнтовані позиції психології та педагогіки щодо ставлення особистості не можуть вважатися досконалими та ефективними, якщо в них не враховано специфіку статі.

У старшому дошкільному віці триває розвиток тієї ланки самосвідомості, яка характеризує дитину як хлопчика чи дівчинку. Це можна спостерігати в щоденному вільному спілкуванні дітей, не започаткованому та неконтрольованому дорослими, де вони реалізують відповідний спосіб поведінки, особливо, коли оточення різностатеве.

Важливим напрямом роботи педагогічних працівників є робота з питань врахування особливостей протилежних статей, входження дитини в систему культурних норм поведінки та взаємин між статями.

Малюк сам активно черпає інформацію з навколишнього оточення про те, що його цікавить. Сучасний дошкільник статево соціалізується, отримуючи відповідні знання з потоку загальної інформації. Численні дослідники дотримуються думки, що ставлення до себе, до особи власної та протилежної статі у дитини складається не в результаті якогось курсу навчання, а внаслідок засвоєння основних життєвих принципів під впливом та за сприяння дорослих.

Останні десятиліття у свідомості багатьох батьків виховання синів і доньок відрізнялося хіба щодо їхніх обов’язків у господарчих справах та силу впливу на них (із дівчатками треба бути лагіднішими, а з хлопчиками – суворішими).

Інформація, яку батьки або педагоги надають дітям, відповідаючи на їхні запитання щодо статей та відносин між ними, має значення лише в тому разі, якщо дитина відчуває, що дорослі сприймають її як особистість з почуттям власної гідності, не іронізують і не лицемірять з нею.

Глибокий слід у свідомості дитини залишають повсякденні спостереження за власними батьками. Малі бачать, як мама займається суто жіночими справами, а тато – чоловічими. Усе це допомагає хлопчикові або дівчинці зрозуміти власну статеву роль у житті. Якщо в родині панує щира, сердечна атмосфера, в дитини не виникатиме таємного бажання віддати перевагу одному з батьків. На всі дитячі запитання, включно й статевого характеру, слід відповідати точно, стисло, правдиво.

Психофізіологічні особливості хлопчиків та дівчаток варто обов’язково враховувати як необхідність у роботі з дітьми дошкільного віку. Перераховуємо декілька з них: • у хлопчиків та дівчаток різна швидкість фізичного дозрівання;

 • мозок хлопчиків більш асиметричний, ніж у дівчаток;

 • дівчатка дисципліновані та зосереджені до практичних завдань та дій;

 • дівчатка схильні діяти за алгоритмом, краще виконують знайомі завдання;

 • у дівчаток емоції впливають на зростання загальної активності, хлопчики на емоційний фактор реагують короткочасно.

Важливо при врахуванні психофізичних особливостей враховувати такі педагогічні стратегії:

 • надання змістових завдань з урахуванням статі дитини;

 • враховувати особистий простір дитини в організації навчальної діяльності;

 • враховувати способи сприйняття інформації;

 • ініціювати спілкування з представниками протилежної статі задля розгортання сюжетно-рольової гри, об’єднання зусиль у колективній праці;

 • працездатність хлопчиків та дівчаток упродовж заняття різна, активність дівчаток вища.

Рекомендуємо орієнтовну тематику занять для дітей середнього та старшого дошкільного віку дошкільного віку з питань формування гендерної культури особистості:

 • «Ми – різні, ми – рівні»

 • «Я – хлопчик, я – дівчинка»

 • «Права та обов’язки кожного з нас»

 • «Дерево рівності»

 • «Я вибираю своє право на…»

 • «Що нас об’єднує і в чому ми – індивідуальності».


Перелік рекомендованої літератури з питань формування гендерної культури особистості:
Законодавчо-правові засади гендерного виховання

1. Права людини: Міжнародні договори України. – Декларації. Документи. - 2-е вид. - К: Юрінформ, 1992.- 199 с.

2. Наказ МОН України № 839 від 10 вересня 2009 року «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту»

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1834 «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року.»


Дошкільні заклади

 1. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Наук.-метод. посібн. /Наук. Ред. Кононко О. Л.- К.: Ред. журналу «Дошкільне виховання», 2003.

 2. Абетка рівності: Методичні рекомендації / Автор тексту: Павло Полянський. – Київ: Програма розвитку ООН в Україні, Представництво Європейської Комісії в Україні, 2007. – 13 с.

 3. Гончаренко А. М. Особливості виховання гуманних взаємин хлопчиків та дівчаток дошкільного віку .- К.: Пед. Думка, 199.- Кн. 2.- С. 102-109.

 4. Кононко О. Л. Статева свідомість як складова морального розвитку дошкільника // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – К.: Пед. Думка, 2000.- С. 234-238.


Загальноосвітні та позашкільні заклади

 1. Абетка рівності: Методичні рекомендації / Автор тексту: Павло Полянський. – Київ: Програма розвитку ООН в Україні, Представництво Європейської Комісії в Україні, 2007. – 13 с.

 2. Баран Л. Реалізація ґендерного підходу в системі підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. – №3. – С.11- 12.

 3. Болотська О.А. Правові чинники ґендерного виховання жінок-лідерів // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2005.– №4. – С. 52-57.

 4. Вдовюк В., Рыков С. Гендерные исследования в педагогике // Высшее образование в России. – 2001. – №4. – С. 110.

 5. Гендерний підхід в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами: навчально-методичний комплекс з підготовки тренерів програми / Кол. авт.: Олійник В.В., Даниленко Л.І. та ін. – К.: Логос, 2003. – 72 с.

 6. Громовий В. Гендер в освіті: Шведський та український погляди // Управління освітою. – 2005. – №20. – С. 5-8.

 7. Державна програма з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року // http: // zakon 1. rada. gov. ua

 8. Кікінеджі О. Формування гендерної культури молоді: проблеми та перспективи // Шлях освіти. – 2004. – № 1. – С. 27-28.

 9. Кікінеджі О.М., Кізь О.Б. Особливості ґендерної соціалізації депривованого юнацтва: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 176 с.

 10. Кікінеджі О., Кізь О. Формування гендерної культури молоді (Методичні матеріали до тренінгової програми) // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. - № 8-12; 2008. - № 1-3.) (наявна в бібліотеці ММЦ)

 11. Королюк С. Управлінське спілкування: ґендерний підхід // Директор школи (Шкільний світ). – 2005.– № 36. – С. 6-8.

 12. Корсак В.В. Ґендерна тема в освітній сфері // Управління школою (Основа). – 2004. – №7. – С. 16-20.

 13. Корсак К. До питання про гендерну культуру суспільства // Управління Освітою (Шкільний світ). – 2004. – №7. – С. 4-5.

 14. Кузнєцова О. Ґендерна проблема в Україні (виховна година) // Завуч (Шкільний світ). – 2002. – №7. – С. 12.

 15. Лянна Г.П., Говорун Т.В., Шкарпітко Н.О., Яременко Н.В. Формування ґендерної культури школярів: Навчально-методичні матеріали з ґендерного виховання. – Ірпінь, 2004. – 81 с.

 16. Мельник Т. М. Міжнародний досвід ґендерних перетворень. – К.: Логос, 2004. – 320 с.

 17. Методичні рекомендації щодо ґендерних особливостей формування здорового способу життя молоді (для фахівців) / Укладач: Ю.М. Галустян. – Київ: Український інститут соціальних досліджень, 2005. – 27 с.

 18. Методичні рекомендації щодо проведення уроку ґендерної грамотності в загальноосвітніх навчальних закладах // Освіта України. – Вересень, 2007. – №66. – С. 5-7.

 19. Надолинская Л.Н. Влияние гендерных стереотипов на воспитание и образование // Педагогіка. – 2004. – №5. – С. 30-34.

 20. Назаренко Г. Гендерні аспекти: сучасний вимір // Психолог (Шкільний світ). – 2005. – №9. – С. 3-7.

 21. Пащук В. Впровадження гендерної освіти // Директор школи (Шкільний світ). – 2006. – №10-11. – С. 20-25.

 22. Тренінги виховання ґендерної культури молоді // Соціальний працівник. – 2006. – №7. – С. 25-29.

 23. Хомуленко Т., Сергєєва Л. Психологічне підґрунтя явища торгівлі жінками (аналіз у контексті ґендерної демократії) // Безпека життєдіяльності. – 2004. – №3. – С. 28-30.

 24. Цокур Д., Іванова І. Гендерне виховання – нормальна потреба сучасної освітньої системи // Директор школи (Укр.). – 2006. – №6. – С. 6-13.

Чекалина А.А. Гендерная психология: Учебное пособие. – М.: «Ось-89», 2006. – 256 с.Додаток

Ігрова програма "Ми – різні, ми – рівні"

Для учнів старшої школи

Олена Титаренко, заступник директора з організаційно-масової роботи Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»;


Катерина Караваєва, керівник театрального гуртка Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».
Тема: Гендерні відносини як соціальне явище. Мотивація молоді на гендерно чуйну поведінку.

Проблема: низький рівень гендерної культури молоді, недостатній рівень поінформованості молоді з гендерних питань.

Мета: надати молоді інформацію з гендерних питань, сформувати в учасників програми елементарні навички гендерної культури.

Технічні засоби: комп’ютер, мультимедійний проектор, екран, мікрофони, програвач для міні дисків, фотоапарат.

Реквізит для проведення ігор: ключі від авто, повзунки, дзеркало, відро для сміття, гаманець, ватман із зображенням людини певної професії (3 шт.), предмети побуту (віник, праска, швабра, електричний чайник, пульт від телевізора, тощо).

Вступ


Ведучий: Ігрова програма „Ми – різні, ми – рівні” – це спроба торкнутися проблеми створення в нашій країні ґендерно чуйного суспільства.

Ґендерна проблема є дуже актуальною проблемою сьогодення. Світове співтовариство піднялось на такий рівень самоусвідомлення і розвитку, коли історично вже склалися передумови для рівного і рівноправного ствердження жінки поряд і нарівні з чоловіком в усіх сферах соціального життя. Як пріоритетну та одну з найважливіших проблем сучасності цю проблему розглядає Організація Об'єднаних Націй (Спеціальна Сесія Генеральної Асамблеї ООН у червні 2000 року, Асамблея Тисячоліття ООН і триденний Самміт тисячоліття у вересні 2000 року). Рішення ООН були схвалені й українською делегацією: Україна як член ООН взяла на себе зобов'язання виконувати всі міжнародні документи з питань рівних прав і можливостей. Ось чому в 2005 році урядом було прийнято Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”.

Брак ґендерної культури в нашому суспільстві свідчить про недостатню поінформованість, відсутність ґендерної освіти, і, як наслідок, порушення ґендерного балансу в сім'ї, у професійній сфері, вполітиці.

Ми переконані, що обрана нами тема є своєчасною, серйозною, необхідною, і наша програма зможе виконати свою просвітницьку місію. У віці 15-16 років молоді люди вчаться будувати дорослі взаємини між собою. Дуже важливо, щоб ні взаємини були ґендерно чуйними, гармонійними.

Ігрові та інтерактивні методики, які будуть використані в нашій програмі, дозволяють зробити цю тему легкою, цікавою для молоді, зроблять можливим яскраво продемонструвати деякі ґендерні стереотипи та переваги ґендерно збалансованої поведінки.

Хід ігрової програми


Програму веде дорослий ігротехнік (далі – Ведучий)

та двоє помічників юні ігротехніки (далі – Ведучий 1, Ведучий 2)

Ведучий: Представляємо ігрову програму «Ми – різні, ми – рівні». Головними дійовими особами цієї програми будуть вони.

Виходять Ведучі 1 та 2


Ведучий 1: Вони – хоробрі і сильні, рішучі і надійні, вони – наполегливі, відповідальні і симпатичні. Вони – чоловіки!

Ведуча 2: Вони – романтичні і привабливі, лагідні і турботливі, вони – чарівні, загадкові, пристрасні і працелюбні. Вони – жінки!

Ведучий 1: Вони схильні до ревнощів, самозакохані, вони іноді неохайні та дріб'язкові. Вони – чоловіки.

Ведуча 2: Вони – примхливі, манірні, часом – підступні, надто емоційні, і, як правило, не пунктуальні. Вони – жінки.

Ведучий: Так, вони різні. Але ж вони – рівні. І в них повинні бути рівні права і рівні можливості! А чи насправді права і можливості жінок і чоловіків у нашому суспільстві однакові? Чим і наскільки різняться чоловічий і жіночій світи?

Наразі ми поговоримо саме про це, і ви дізнаєтесь, що таке ґендер, ґендерні ролі, ґендерно-чуйні взаємини.Ведучий 1: Ґендер – сучасна ідеологія рівності чоловіків та жінок.

Ведуча 2: Ґендерні взаємини – це взаємини, які існують між чоловіком і жінкою в соціальній сфері: у суспільстві, в сім’ї, професійній діяльності.

Ведучий: Саме про ґендерні ролі чоловіків і жінок наша ігрова програма. Ведучим цієї програми буду я – …. Та мої помічники:

Ведучі називають свої імена


Ведучий 1:

Ведуча 2: …

Ведучий: ...а також цей екран.

Ведучі 1 та 2: Отже, увага на екран!

Ведучий: Зараз на цьому екрані ви побачите деякі життєві ситуації, в яких чоловіки і жінки виступають у типових для себе ролях. Ось наприклад (1-ий кадр). Знайома картинка?

Я хочу запропонувати вам, шановні хлопці та дівчата, наступну гру. Якщо ви особисто згодні у своєму реальному житті виконувати саме таку роль, яку зараз побачите на екрані, ви можете робити ось так:


Ведучі аплодують


...якщо ця роль вас не влаштовує, ви можете висловити своє незадоволення таким чином...

Ведучі тупотять ногами


Згодні? Тоді наступні кадри. Зауважу, що дівчата висловлюють своє ставлення до жіночих ролей, хлопці – до чоловічих.

На екрані демонструються 5 різноманітних кадрів, на яких зображено ситуації взаємин чоловіків і жінок у сім’ї та на роботіГлядачі, реагуючи на ситуації, аплодують або тупотять

Ведучий: Отже, це був останній кадр, остання ситуація. Я дякую вам за те, що ви так активно і переконливо висловлювали своє ставлення до життєвих ситуацій.

Вочевидь, що багато хто із вас не згоден у своєму власному житті грати такі, досить традиційні, але не дуже привабливі чоловічі та жіночі ролі.Ведучий 1: Ролі, що демонструють ґендерну нерівність.

Ведуча 2: Нерівні права і можливості чоловіків і жінок.

Ведучий: Давайте оплесками подякуємо один одному, бо ваша позиція щодо ґендерних ролей є дуже сучасною!

Ведучий 1: Адже сьогодні суспільство намагається позбутися застарілих стереотипів, щодо соціальної поведінки жінок і чоловіків.

Ведучий: Не зрозуміло? Давайте спробуємо з'ясувати дещо про стереотипи за допомогою гри.

Ведучий пропонує гру-естафету з предметами, в якій беруть участь 2 команди по 5 учасників: команда хлопців та команда дівчат. Гравці кожної команди отримують певний набір предметів (ключ від авто, повзунки, дзеркало, відро для сміття, гаманець). Ведучий розділяє ігровий майданчик на два умовних сектори «жіночий» та «чоловічий». Якщо гравець вважає, що предмет, який він тримає в руках є суто .жіночим, то він прямує до «жіночого» сектору, якщо ж він гадає, що цим предметом користуються переважно чоловіки, він повинен опинитися у «чоловічому» секторі. Після закінчення гри ведучий коментує результати, акцентуючи увагу глядачів на певних ґендерних стереотипах

Ведучий: Дякую гравцям і вболівальникам! Це був перший етап нашої гри. А зараз – увага! Шановні пані та панове! За хвилину ви станете свідками миттєвого позбавлення від ґендерних стереотипів за допомогою абсолютно достовірних фактів та обґрунтованих коментарів.

Отже, факти!

1. Швейцарські вчені провели експеримент. В одному з великих супермаркетів вони встановили дзеркало, в яке було вмонтовано приховану відеокамеру. Камера зафіксувала, що протягом дня уважно роздивилися себе у дзеркалі 428 жінок і... 735 чоловіків!

2. У нашій країні середній річний прибуток чоловіків на третину вищий за прибуток жінок, тобто чоловіки працюють на більш високооплачуваних робочих місцях.

3. Як правило, коли в родині народжується дитина, у декретну відпустку іде мати. А відповідно до законодавства України чоловіки також мають право на декретну відпустку. Факти свідчать, що сьогодні в Україні цим правом скористалися вже 3% чоловічого населення країни.

4. У сучасному світі стрімко зростає кількість жінок, які сідають за кермо автомобіля. Якщо 35 років тому в Україні лише 6% жінок мали права водія, то на сьогодні ця цифра збільшилася майже в п'ять разів.Ведучий: І взагалі, є жінки, які набагато вправніше, ніж чоловіки, керують автомобілем. Давайте прямо зараз спробуємо в цьому переконатися.

Ведучий запрошує до гри хлопця і дівчину, які тримають у руках ключі від автомобіля. Гра на координацію рухів. Ведучий пропонує гравцям імітувати рухи, що зазвичай робить водій, сідаючи в автомобіль та керуючи ним (вставити ключі, тиснути на педалі, пересувати крісло водія, слідкувати за ситуацією на дорозі, крутити кермо тощо). Гравці починають робити першу дію, потім одночасно другу, третю, четверту і т.д.

Ведучий: Дякуємо нашим гравцям – вони продемонстрували, що і жінки, і чоловіки впевнено та надійно тримають кермо автомобіля.

Ведучий 1: До речі, в аварійні ситуації на дорозі частіше потрапляють водії-чоловіки, тому що жінки керують автомобілем обережніше.

Ведуча 2: Але статистика свідчить, що серед професійних водіїв представниць прекрасної статі лише 2%.

Ведучий: До речі, про чоловічі і жіночі професії. Саме на прикладі професійної діяльності можна легко помітити, як стираються ґендерні відмінності. Сьогодні багато жінок у бізнесі, політиці, а серед чоловіків – перукарі, візажисти.

Темі професій присвячена наша наступна гра.Ведучий проводить гру, в якій беруть участь троє гравців. Вони по черзі «одягають» на себе плакат на якому зображено представника певної професії (кухар, балерина, шахтар...). Гравець не має можливості побачити малюнок на плакаті. Він повинен здогадатися про «свою» професію, ставлячи ведучому запитання, на які той має право відповідати тільки «так» або «ні». Ведучий коментує хід ігри, повідомляє певні факти щодо чоловічих та жіночих професій

Факти

1. Відомо, що шеф-кухарями ресторанів найчастіше працюють чоловіки, а в сім'ї готує, як правило, жінка.

2. Суто чоловічою є професія шахтаря. І насправді, у світі немає жодної жінки, яка б працювала в забої. Педагог, до речі, також чоловіча професія. Видатні педагоги – переважно чоловіки. Однак сьогодні у школах нашого міста працює лише 6% учителів-чоловіків, а серед вихователів дитячих садків немає жодного чоловіка.

Ведучий: Нашу гру закінчено. Я прошу вас подякувати учасникам гри і підтримати їх бурхливими оплесками.

А зараз ми поговоримо про те, які ґендерні ролі грають чоловіки та жінки у своїх особистих стосунках.

Хочу зауважити, що в особистих взаєминах більшості хлопців і дівчат, на жаль, присутні певні стереотипи поведінки.

Ведуча 2: Якщо я познайомилась із хлопцем, і ми обмінялися номерами телефонів, чомусь вважається, що саме він повинен зателефонувати першим, а я можу тільки сидіти біля телефону і чекати, коли станеться ця знаменна подія!

Ведучий 1: До речі, про знайомство. Хлопець, який на вулиці підходить до дівчини зі словами: «Не підкажете – котра година? А можна з вами познайомитися?» – цілком нормальна ситуація. А от якщо дівчина спробує так вчинити – реакція молодих людей може бути неоднозначною.

Ведучий: Дівчата, я прошу тих з вас, хто коли-небудь першими знайомився з хлопцями, підняти руки.

Коментар ведучого


Дякую. А тепер я прошу підняти руки хлопців, до яких дівчата першими підходили з пропозицією познайомитись.

Коментар ведучого


Ведучий 1: Вважається, що чоловіки більш стримані в своїх емоціях, більш послідовні і логічні...

Ведуча 2: ... а жінки схильні до демонстративної поведінки.

Ведучий: Давайте за допомогою двох ігор спробуємо довести, що це не зовсім так.

Ведучий запрошує на ігровий майданчик трьох хлопців і п’ятьох дівчат. Хлопцям пропонується гра з попередньою підготовкою: вони разом із помічниками залишають ігровий майданчик для того, щоб підготувати демонстрацію певних предметів побуту на імпровізованому подіумі

Ведучий: А поки наші майбутні моделі готуються до показу, ми переконаємося, чи справді словосполучення «жіноча логіка» можна вживати лише в іронічному контексті.

Дівчатам пропонується гра на вміння мислити логічно.

На екрані з’являється ряд різноманітних зображень. Кожна дівчина обирає для себе власну картинку.

Завдання: утворити логічний ланцюжок, тобто кожна повинна довести, що спільного є між її картинкою та картинкою наступної учасниці гри. Ведучий коментує результати гри, доводячи, що дівчата мислять дуже логічно.

Ведучий: Це були наші дівчата, які чудово володіють навичками логічного мислення! А зараз – увага! На нашому ігровому подіумі початківці, але дуже перспективні моделі! Оплески!

На імпровізованому подіумі відбувається показ, в якому беруть участь виключно хлопці

Ведучий: Шалені оплески новоспеченим зіркам подіуму!...

Отже, ми переконалися, що насправді жінки не поступаються чоловікам в умінні логічно мислити, а чоловіки дуже впевнено і, до речі, із задоволенням почуваються на подіумі. Це ще раз доводить, що хоч ми – різні, але можливості в нас – рівні! Власне це і є останньою крапкою нашої програми.Заключна частина

Ведучий 1: Отже, шановні пані та панове! Протягом останніх 30 хвилин ми побачили:

На екрані демонструються фотознімки, що були зроблені під час ігрової програми

(вони ілюструють слова ведучих)

Ведуча 2: Що ви не завжди схвалюєте традиційний погляд на роль і місце чоловіків та жінок у суспільстві.

Ведучий 1: Що багатьом із вас вдалося позбавитися певних ґендерних стереотипів.

Ведуча 2: А дехто зробив спробу досягти ґендерної рівності у професійній діяльності.

Ведучий 1: І, нарешті, знайшлися дівчата, які змогли спростувати міф про «жіночу логіку». А чоловіки яскраво довели, що вони здібні до проявів суперемоцій.

Ведуча 2: І на завершення...

Ведучий: А на завершення я хотів би запитати: чи переконалися ви у необхідності будувати між жінками та чоловіками ґендерно чуйні взаємини? Чи гадаєте ви, що права і можливості чоловіків та жінок повинні бути рівними? Якщо ваша відповідь «ТАК», ми хочемо почути гучні, бурхливі оплески! Чоловіки та жінки, безумовно, різні. Але вони також, безумовно, рівні. Вони рівні в правах бути такими, якими вони є. Вони рівні в праві мати те, що вони хочуть. Вони рівні в праві мріяти і здійснювати СВОЇ мрії. Дякуємо вам! До побачення!

Скачати 114.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка