Закон України «Про загальну середню освіту»Скачати 22.51 Kb.
Дата конвертації22.01.2017
Розмір22.51 Kb.
#8513
ТипЗакон

Організація навчально-виховного процесу в групі продовженого дня у 2016-2017 навчальному році

Районне Методичне об’єднання вихователів групи продовженого дня

Нормативно-правова база

 • Закон України «Про загальну середню освіту» розділ ІІІ, ст. 16 п. 4, ст. 25 п. 1, ст. 14 п. 5;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від5.10.2009 №1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»;
 • Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2008 р. №63 п.9.18 – 9.19;
 • Наказ МОН України від 20.02. 2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» додаток 1 п. 7;
 • Лист МОН України від 27.06.2011 р. №1/9-245 «Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп продовженою дня»;
 • Лист МОН України від 27.06.2001 «Про влаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацію навчально-виховного процесу»;
 • Лист МОН України від 25.07.2016 №2.1/9-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»;
 • Наказ по навчальному закладу про організацію роботи групи продовженого дня та режим роботи.

Основними завданнями групи продовженого дня є:

 • організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках;
 • створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;
 • організація індивідуальної, групової та колективної роботи учнів;
 • організація дозвілля учнів;
 • формування в учнів ціннісних орієнтацій;
 • здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя;
 • виховання позитивного ставлення до суспільно-корисної праці;
 • надання допомоги батькам або особам, які їх замінюють, у вихованні учнів.

Рішення про утворення групи продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу державної та комунальної форми власності приймає його керівник за погодженням з місцевим органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування, а приватної форми власності - за погодженням із засновником (власником).

Підставою для організації роботи групи продовженого дня є:

 • необхідна кількість заяв батьків або осіб, які їх замінюють;
 • необхідна матеріально-технічна база;
 • умови для організації денного відпочинку (сну) першокласників;
 • можливості для організації харчування у залежності від тривалості перебування учнів у групі продовженого дня;
 • наказ директора навчального закладу;
 • погодження місцевого органу управління освітою.

Кількісна умова відкриття групи продовженого дня

Група продовженого дня може комплектуватися з учнів одного класу, кількох класів (зокрема, перших або других, або третіх), кількох різних класів, але не більш як чотирьох вікових групп. Наповненість групи продовженого дня не повинна бути більшою 30 учнів.

Зарахування до групи продовженого дня

Зарахування учнів до групи продовженого дня та їх відрахування здійснюються згідно з наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу на підставі відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Заяви про зарахування учнів до групи продовженого дня приймаються на початку кожного навчального року, як правило, до 5 вересня.

Тривалість перебування дітей у групі продовженого дня

Тривалість перебування учнів у групі продовженого дня становить шість годин на день, а за наявності відповідної заяви батьків або осіб, які їх замінюють, може зменшуватися

Документація групи продовженого дня

1. Режим групи продовженого дня (затверджений директором).

2. Календарно-тематичний план роботи вихователя групи продовженого дня (погоджується із заступником керівника загальноосвітнього навчального закладу і затверджується керівником такого закладу).

3. План вихователя (щоденний).

4. Журнал ГПД.

5. Зошит щодо наступності роботи вчителя та вихователя.

Режим роботи групи продовженого дня

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюється педагогічною радою і затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу.

Режим роботи групи продовженого дня повинен передбачати:

1) організацію:

- прогулянки тривалістю не менш як одна година ЗО хвилин (для учнів перших - четвертих класів);

- харчування тривалістю не менш як ЗО хвилин;

- суспільно-корисної праці;

- денного відпочинку (сну) в групі продовженого дня, сформованої з учнів першого класу, тривалістю не менш як одна година ЗО хвилин;

2) виконання домашніх завдань у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30 хвилин. У 1-му класі домашні завдання не задаються.

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).

3) проведення:

- спортивно-оздоровчих занять для учнів першого класу тривалістю не менш як 35 хвилин, другого - четвертого класів - 40 хвилин, для учнів п'ятого - сьомого класів - 45 хвилин;

- занять у гуртках, секціях, екскурсій.

Медичне обслуговування групи продовженого дня

 • Медичне обслуговування учнів групи продовженого дня здійснюється медичним працівником загальноосвітнього навчального закладу та закладу охорони здоров'я в установленому порядку.
 • Контроль за охороною здоров'я учнів групи продовженого дня здійснюють органи охорони здоров'я

Перспективний план виховної роботи вихователя групи продовженого дня передбачає:

 • концентрацію знань, умінь і практичних навичок вихователя у виборі засобів виховної роботи;
 • - вибір оптимальних шляхів для найбільш повного виконання своїх посадових обов’язків;
 • - можливість проведення змістовного контролю за виконанням обов’язків вихователя адміністрацією школи;
 • - планування та організацію різних видів виховної роботи, спрямованих на формування колективу та особистості учня.

Перспективний план можна складати за такими розділами:

 • аналіз роботи ГПД за минулий рік;
 • мета та завдання на наступний рік;
 • основні напрями діяльності ГПД;
 • заходи з охорони здоров'я та фізичного розвитку дитини;
 • індивідуальна робота з учнями;
 • робота з батьками.

Основні напрямки виховної роботи в ГПД:

 • національно-патріотичне виховання ;
 • превентивне виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • розвиток знань, світогляду, екологічних умінь, навичок і культури засобами натуралістичної роботи;
 • підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя;
 • профорієнтаційна підготовка.

Організація навчально-виховного процесу

1.Організація групи продовженого дня

 • Прийом учнів у групу.
 • Обмін інформацією з класоводом про навчальні завдання для учнів.
 • Відзначення відсутніх учнів у журналі і вияснення причин відсутності.
 • Звільнення від перебування на групі хворих учнів згідно розпорядження медичної сестри та письмового (усного) прохання батьків.
 • Оголошення учням основних заходів протягом дня.
 • Організація підготовки учнів до години дозвілля, «спортивної години» (переодягання у спортивну форму, підбір інвентаря) чи до обіду (при 5-ти уроках).
 • Повторення правил поведінки учнів у коридорах, дворі, на сходах, вулиці.
 • Організаційний вихід учнів із класу.

2. Година здоров’я

Мета: Сприяти активному відпочинку дітей після розумової діяльності, розвивати м’язеву систему, покращити роботу серцево-судинної та дихальної системи, удосконалювати навики стрибання, метання в ціль і на дальність. Виховувати кмітливість, спритність, чесність, дружбу, дисциплінованість.

Обладання:

3. Обід

Для вихователя обід - це важливий виховний захід. Педагог зобов'язаний закріпити в учнів навички самообслуговування, культури та гігієни поведінки в їдальні, бережливого ставлення до хліба і продуктів харчування, навчити шанувати працю поварів та обслуговуючого персоналу.

4. Прогулянка

Прогулянки дозволяють вихователю груп продовженого дня вирішувати цілий комплекс оздоровчо-гігієнічних і пізнавальних завдань. Під час прогулянок широко використовуються різноманітні ігри на місцевості та інші види фізичних вправ. Плануючи прогулянку, вихователь заздалегідь повідомляє про це учнів, пропонує їм, що одягнути, як підготуватися.

Прогулянки є тематичними і цілеспрямованими. У проведенні всіх заходів під час прогулянки, походу необхідно давати школярам більше самостійності і творчої ініціативи, не нав'язувати учням те, що їм не подобається. Всі фізичні вправи треба проводити в ігровій формі.

Під час прогулянок діти займаються орієнтуванням на місцевості, вчаться визначати сторони світу за різними ознаками (за деревами, пеньками, сонцем тощо), можна розучувати різні пісні.

5.Самопідготовка

Мета: Поглиблювати вміння і навички учнів самостійно виконувати домашні завдання, сприяти кращому засвоєнню навчального матеріалу; раціонально використовувати свій час; вчити дітей самостійно працювати з підручником, довідковою літературою; виховувати акуратність. Старанність, взаємодопомогу, товаришування та дисциплінованість.

6. Заняття за інтересами

 • Настільні ігри;
 • Виготовлення аплікації;
 • Читання художньої літератури з бібліотеки;
 • Сюжетно-рольові ігри.
 • 7. Завершення роботи в ГПД

 • 1. Повторення правил дожнього руху.
 • 2. Прибирання робочих місць.
 • 3. Збір дітей додому.

Обов’язки вихователя групи продовженого дня

Вихователь

 • відповідає за збереження життя та здоровۥя учнів;
 • відповідає за стан і організацію навчально-виховної роботи у закріпленій за ним групі;
 • прищеплює учням любов до праці, високі моральні якості, навички культурної поведінки;
 • вчить як додержувати правил особистої гігієни;
 • забезпечує ефективне виконання всіх елементів режиму групи продовженого дня;
 • організовує своєчасне приготування учнями домашніх завдань;
 • допомагає учням у навчанні та розумній організації дозвілля;
 • здійснює разом з медичним працівником заходи, які сприяють здоров’ю і фізичному розвитку дітей;
 • підтримує тісний зв’зок з учителями, медичними працівниками, батьками вихованців;
 • веде журнал групи продовженого дня.
 • Учителі та вихователі співпрацюють у педагогічному творчому союзі.

Дякую за увагу!


Каталог: images -> docs
docs -> Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури
docs -> Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Херсон 2015
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34

Скачати 22.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка