Закони збереження в механіці (10 год) Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рухСкачати 35.55 Kb.
Дата конвертації03.12.2016
Розмір35.55 Kb.
ТипЗакон
Фізика 10 клас. Планування навчального матеріалу. ІІ семестр.

Розділ 3. Закони збереження в механіці (10 год)

 1. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.

 2. Реактивний рух.

 3. Механічна робота та потужність.

 4. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.

 5. Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в механічних процесах. Повна механічна енергія.

 6. Закон збереження енергії.

 7. Абсолютно пружний удар двох тіл.

 8. Лабораторна робота «Дослідження пружного удару двох тіл».

 9. Розв’язування задач.

 10. Контрольна робота.

Розділ 4. Механічні коливання й хвилі (8 год)

 1. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. Гармонічні коливання. 2.

 2. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань. Фаза коливань.

 3. Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

 4. Лабораторна робота: Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань.

 5. Пружинний маятник та період його коливань. Перетворення енергії під час коливань математичного й пружинного маятників.

 6. Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. (Автоколивання.)

 7. Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Швидкість поширення хвиль.

 8. Розв’язування задач. Підсумковий урок.


Розділ 5. Релятивістська механіка (4 год)

 1. Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ).

 2. Швидкість світла у вакуумі. Відносність одночасності подій.

 3. Відносність довжини і часу.

 4. Релятивістський закон додавання швидкостей. Взаємозв'язок маси та енергії.


Узагальнюючі заняття (2 год)

 1. Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв’язок класичної та релятивістської механіки.

 2. Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки.

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Розділ 1. Властивості газів, рідин, твердих тіл (18 год)

 1. Основні положення молекулярно­-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул.

 2. Кількість речовини. Молярна маса. Стала Авогадро.

 3. Вимірювання швидкості руху молекул. (Дослід О.Штерна.)

 4. Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно-молекулярного вчення про будову речовини.

 5. Модель ідеального газу. Газові закони.

 6. Лабораторна робота: Дослідження одного з ізопроцесів.

 7. Тиск газу. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу.

 8. Рівняння стану ідеального газу. Рівняння Менделєєва-Клапейрона.

 9. Ізопроцеси. (Зрідження газів, їх отримання і використання.)

 10. Пароутворення й конденсація.

 11. Насичена й ненасичена пара. Кипіння.

 12. Вологість повітря. Точка роси.

 13. Лабораторна робота: Вимірювання відносної вологості повітря.

 14. Методи вимірювання вологості повітря.

 15. Властивості рідин. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.

 16. Будова й властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.

 17. Анізотропія кристалів. (Утворення кристалів у природі.) Рідкі кристали та їхні властивості. Застосування рідких кристалів у техніці. Полімери: їх властивості і застосування. (Наноматеріали.)

 18. Підсумковий урок.

Розділ 2. Основи термодинаміки (8 год)


 1. Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. (Способи вимірювання температури.)

 2. Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Робота й кількість теплоти.

 3. Робота термодинамічного процесу. Теплоємність.

 4. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

 5. Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. (Двигун внутрішнього згоряння. Дизель.)

 6. Необоротність теплових процесів. Холодильна машина.

 7. Розв’язування задач.

 8. Контрольна робота.


Узагальнюючі заняття (1 год)

Розвиток теплоенергетики. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин і двигунів.Фізичний практикум (6 год)

  1. 1.Інструктаж з т/б. Л. р. «Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху».

  2. Л. р. «Дослідження вільного падіння тіл».

  3. Л. р. «Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту».

  4. Л. р. «Вивчення руху тіла по колу»

  5. Л. р. «Дослідження нитяного маятника»

  6. Л. р. «Вивчення одного з ізопроцесів»

Резерв (4 год)

 1. Розв’язування задач з теми «Механічні коливання і хвилі»

 2. Розв’язування задач з теми «Закони збереження в механіці»

 3. Розв’язування задач з теми «Основи термодинаміки».

 4. Підсумковий урок.

Каталог: 2011
2011 -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
2011 -> Лекція Термінологічні, правові, теоретичні і організаційні основи пожежної безпеки
2011 -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
2011 -> Вибір ресторанного господарства
2011 -> Інноваційно-комунікаційні технології Використання ікт на уроках світової літератури Із досвіду роботи учителя світової літератури Березанської зош І-ІІІ ст. Крученової В. М
2011 -> Методичні вказівки до вивчення предмета «Еніоекологія» для студентів спеціальності 0401 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
2011 -> Історія збройних сил України. Їх участь у Великій Вітчизняній війні

Скачати 35.55 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка