Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»


Робота з формування здорового способу життяСторінка6/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.63 Mb.
#49218
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6. Робота з формування здорового способу життя

Навчально-виховний процес в ліцеї спрямований на забезпечення сприятливих умов для фізичного, психічного, інтелектуального, соціального становлення учнів, досягнення ними рівня освіченості, що відповідає ступеню навчання та державним вимогам, потенційним особистісним можливостям учнів з урахуванням їхніх пізнавальних інтересів і схильностей, стимулювати творчу активність і сприяти максимальній самореалізації учнів у різних видах навчально-виховної діяльності.

Головна увага приділяється впровадженню інноваційних форм і методів роботи; створенню сприятливих умов для організації дозвілля, відпочинку та оздоровлення учнів; організації роботи Школи сприяння здоров’ю; впровадженню тренінгової роботи за програмою «Рівний-рівному»; роботі з обдарованою молоддю; роботі гуртків та спортивних секцій; роботі з батьками; здійсненню контролю за здоров’ям та харчуванням учнів; забезпечення соціальної підтримки учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; покращенню матеріально-технічної бази виховного процесу; забезпеченню рівня харчування та проживання учнів; співпраці з міліцією, Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладами охорони здоров’я тощо; соціальній підтримці та інспектуванню неблагополучних сімей; здійсненню індивідуальної профілактичної та корекційної роботи з учнями девіантної поведінки; підтримці учнівського самоврядування.

Проводиться робота щодо аналізу участі учнів ліцею в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах. Учні ліцею беруть участь у: обласному огляді конкурсі художньої самодіяльності, обласній виставці художньо-прикладної творчості, обласних щорічних спортивних змаганнях «Спорт протягом життя».

У керівників навчальних груп в наявності вся необхідна звітна документація. Ведуться журнали педагогічних спостережень, один раз на рік класні керівники звітують заступнику директора з навчально-виховної роботи про проведену виховну роботу в групах.

У керівників навчальних груп в наявності дидактичні та методичні матеріали щодо проведення виховної роботи в групах.

Відповідно до плану роботи протягом року проводяться збори в навчальних групах, де надаються консультації батькам з питань профілактики правопорушень, поради з метою створення гармонії батьківського впливу на виховання дітей, майстри виробничого навчання та класні керівники індивідуально з батьками обговорюють результати навчання та відвідування занять учнями, освоєння обраної професії; надаються консультації психологом з різних питань. Проводиться робота з батьками учнів із сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Відповідно до наказу по ліцею від 07.09.2015 № 124 «Про створення батьківського комітету ліцею» працює батьківський комітет, що сприяє роботі керівництву ліцею.

Класні керівники, майстри виробничого навчання підтримують постійний зв’язок з батьками учнів: телефонний зв’язок, відвідування за місцем проживання чи роботи, виклик до навчального закладу за потребою.

З метою організації змістовного дозвілля за інтересами в ліцеї працюють 3 гуртки, в яких займаються 61 учень (18 % від загальної кількості учнів): художньо-естетичні гуртки «Естрадної музики та пісні» (21 учень), «Художнє слово» (15 учнів), спортивна секція «Волейбол» (25 учнів).

Керівники гуртків мають усю необхідну документацію.

На громадських засадах працює 20 предметних гуртків, в яких займається також 190 учнів (56 % від загальної кількості учнів).

Виховну роботу в гуртожитку організовує та проводить вихователь гуртожитку Шегера О.Г. Виховна робота в гуртожитку ведеться згідно з планами на рік, місяць з уточненням термінів.

Постійно проводиться конкурс «Краща кімната гуртожитку». За участю представників учнівського самоврядування, заступника директора з навчально - виховної роботи, вихователя гуртожитку визначаються кращі кімнати.

У вихователя гуртожитку в наявності уся плануюча, звітна та методична документація.

Матеріальна база гуртожитку забезпечує належні житлово-побутові умови проживання, навчання та відпочинку.

З 2006 року Чугуївський професійний аграрний ліцей працює як «Школа сприяння здоров’ю», тому вся робота навчально-виховного процесу спрямована на формування здорової особистості. За цей період навчальний заклад мав великі можливості у здійсненні ряду заходів з питань збереження та покращення здоров'я. Змінились завдання, цілі , втратили актуальність концепція та програма Школи сприяння здоров`ю. Але, зараз можна сказати: - Школа сприяння здоровя - єдиний організм із тісними взаємозв'язками всіх його структурних компонентів. Школа сприяння здоров`ю чітко регламентує діяльність кожного з них на шляху до кінцевої мети - створення здорового мікроклімату для виховання здорової стійкої особистості.

На кожну навчальну групу заведено „Паспорт здоров’я”, в якому відзначені індивідуальні зміни на початку навчального року (у вересні) і в кінці навчального року ( у травні).

Медична та психологічна діагностика дозволяє скласти певну картину фізичного і психічного здоров’я учнів, їх соціального благополуччя, рівень інтелектуальних та фізичних навантажень. Результати діагностики обстежень дають змогу реально спланувати фізкультурно – оздоровчу роботу.

У нашому закладі забезпечено психологічний супровід особистості, який сприяє розвитку комунікативних навичок: формуванню особистісних якостей дітей, педагогів, їх почуттів, емоцій. У своїй практиці психолог використовує інтерактивні методи колективного впливу на поведінку дитини. Одним із основним напрямків роботи психолога є внутрішній світ дитини, а основним завданням – допомога дитині в створенні гармонії внутрішнього світу, в розвитку можливостей щодо самореалізації, створення позитивної «Я- концепції».

Найбільша увага приділяється спілкуванню, бо спілкування – одна з найголовніших складових психічного здоров’я. Індивідуальна та групова психокорекційна діяльність спрямована на формування позитивного клімату в колективі, вміння вирішувати конфліктні ситуації, аналізувати власну поведінку та поведінку оточуючих. Уже протягом кількох років в рамках школи проводяться заняття за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». Постійне анкетування, тестування учасників навчального процесу дає змогу щорічно визначати напрямки роботи та вдосконалювати системний підхід до здорового способу життя.

Уже майже 15 років у Чугуївському професійному аграрному ліцеї проводиться анонімна анкета “Якісний аналіз нового контингенту”, де серед питань є традиційні - чи вживають учні алкогольні напої, нікотин, наркотики?

На це питання були запропоновані варіанти відповідей: уживаю від випадку до випадку; пробував; ніколи не пробував; не бажаю відповідати.Ці дані анкетування нового контингенту відображені на рис.1. Можливо, вплинули на цей факт профілактичні заходи, проведені в навчальному закладі, де діти навчалися раніше. Ще, може бути, що хоч до анкетування обговорюється питання «Які спиртні напої ви знаєте?», виявилось, що діти не беруть в рахунок - пиво та енергетичні напої. Ще, можна помітити, що всі ці роки кількість небажаючих відповідати на поставлені питання дуже висока. Небажання йти на контакт, навіть анонімний, можливо викликане тим, що діти ще не адаптувалися, адже анкета проводиться на першому році навчання у жовтні місяці. Можливо, острах того, що стане відомим те, що писав учень. Так чи інакше, можна зробити логічний висновок - ці діти тільки поповнять кількість питущих чи тих, що вже спробували спиртні напої. Для нас же дуже важливе проведення анкети в перші місяці навчання першокурсників для дослідження контингенту, що щойно прибув зі школи, на предмет “що ми маємо”. Приємно, що при повторному анкетуванні на другому курсі, а потім на третьому, для більш детального вивчення проблеми, можно побачить, що у цих дітей різко падають всі дані шкал. Це свідчить про те, що багато учнів, покинули вживати спиртні напої.

- від випадку до випадку - не побажали відповісти

- пробували - не пробували

Мал. 1. Дані діагностики учнів Чугуївського професійного аграрного ліцею по вживанню алкоголю
Діти відкритіше йдуть на контакт, з більшою довірою відносятся до наставників та оточуючих. А також, під час бесід чи лекцій з учнями по цій темі можна помітити їхнє негативне відношення до алкоголю. Ті учні, які демонстрували свою «любов» до спиртних напоїв на І курсі, на старших курсах соромляться, згадуючи це. Вони, розповідають про те, як важко жити з батьками–алкоголіками, про втративших людський вигляд знайомих, про їх негативне відношення до героїв серіалів, які вживають спиртні напої.

Говорячи про вживання учнями нікотину – статистика наступна. Приємно говорити, що щороку, нехай не на багато, але знижується відсоток ліцеїстів, які не палять. А ті діти, що палять намагаються покинути цю звичку. Майже 10 років, особливо серед дівчат існувала «мода та престиж цигарки». І тільки зараз можна почути від дітей негативне ставлення до паління навіть від курців «зі стажем». Приємно говорити, що цього року найвищий відсоток ліцеїстів, які не курять, за всі 10 років – 60 %, найнижчий – 18 % Кількість тих, хто не побажали відповісти на це питання складає всього 10% і 32 % - курять, що на 20 % знизилося у порівнянні з іншими роком. Ці дані графічно відображені на рис. 2.


- курять - не курять

- не побажали відповісти
Мал.2. Дані діагностики учнів Чугуївського професійного аграрного ліцею по тютюнопалінню.

По-іншому ідуть справи з питання про наркоманію. З кожним роком кількість учнів, що пробували наркотичні речовини, зростає. Якщо врахувати той факт, що люди, які вживають наркотики, як правило, починають з паління конопель, то група ризику – це учні, що вживають нікотин.За даними опитування – 50 % учнів вважають, що паління конопель у наш час - звичайна практика. Паління конопель приносять шкоди менше, ніж алкоголь – з цим твердженням згодні. Після проведення опитування – анкети нами проводиться обговорення кожного питання. Основна маса учнів намагалася довести, ґрунтуючись на прикладах, що в основному злочини відбуваться в стані алкогольного сп'яніння, а після вживання конопель, людина, нібито на це не здатна.Мал.3. Дані діагностики учнів Чугуївського професійного аграрного ліцею по вживанню наркотиків
Постійно в ліцеї проводиться певна робота щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Регулярно проводяться бесіди під час виховних годин, на батьківських зборах з попередження усіх видів дитячого травматизму. Щодо заходів відносно збереження здоров'я працівників треба зазначити, що всі працівники мають медичні книжки, де зазначено результати щорічних обстежень стану здоров'я. Щорічно виплачуються кошти на оздоровлення до відпустки – згідно діючого законодавства. У ліцеї систематично випускається санітарно-гігієнічний бюлетень. Викладачами фізкультури та медичними працівниками розроблені пам’ятки «Якщо хочеш бути здоровим», «Формування правильної постави», «Основи фітооздоровлення», «Оздоровчі паузи та фізкультхвилинки», «Комплекс ранкової зарядки» тощо. З учнями систематично проводяться бесіди щодо запобігання дитячому травматизму, пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних захворювань. Раціональне харчування учнів нашого закладу будується на дотриманні трьох основних принципів: забезпечення відповідності енергетичної цінності раціону харчування енергозатратам організму; задоволення фізіологічних потреб організму у визначеній кількості енергії і співвідношенні у харчових речовинах; дотримання оптимального режиму харчування, тобто фізіологічно обґрунтованого розподілу кількості споживаної їжі протягом дня.

Школа сприяння здійснює постійний зв'язок зі службою у справах дітей та молоді, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, наркологічним кабінетом, інфекціоністом, фтизіатром, венерологом Центральної районної лікарні. Ліцей плідно співпрацює з представниками ВКМСД, та службою у справах дітей райвідділу міліції, представники яких проводять індивідуальну профілактичну роботу з учнями, які перебувають на обліку, з учнями які порушують дисципліну та внутриліцейні правила поведінки та батьками. Реабілітаційна робота проводиться з учнями, які опинилися в складних життєвих умовах. Діти пільгового контингенту забезпечуються безкоштовним харчуванням, проводяться індивідуальні бесіди з батьками дітей, які не харчуються, проводяться рейди в сім*ї, де не приділяють належної уваги вихованню дітей.

Велика роль у формуванні світогляду учнів належить бібліотеці. В нашом ліцеї бібліотека розташована в трьох великих світлих кімнатах. Є читальний зал. В бібліотеці затишно, естетично. Бібліотекар постійно готує виставки, підбірки літератури, прикладає максимум зусиль, щоб сприяти формуванню в учнів мотивації здорового способу життя. У бібліотеці ліцею оформлено постійно- діючі виставки „Здоров’я дітей – здоров’я нації”, „Айсберг на ім’я СНІД” та Куточок безпеки життєдіяльності, які вміщують матеріали, буклети щодо здорового способу життя, попередження шкідливих звичок, запобіганню насилля в сім’ях, небажаної вагітності, збереження репродуктивного здоров*я, правила поводження в надзвичайних ситуаціях та надання першої допомоги тощо. В тематичних папках „Шлях до здоров*я”, „Абетка виживання” та „Право та підліток” зібрано інформаційні, методичні, просвітницькі матеріали та розробки виховних заходів даної тематики.

Проводяться масові виховні заходи щодо формування моральних якостей, здорового способу життя та виховання стійкої життєвої позиції. З метою заохочення учнів, їх соціального розвитку, їх здібностей.

Під керівництвом викладача історії силами учнів створено музейну кімнату, історико-краєзнавчого спрямування, робота по поповненню якої експонатами, розвиває в учнів творчий інтерес, формує моральні якості, забезпечує умови самореалізації підлітків в навчанні та побуті, виховує в повагу до батьків, культурно-національних, духовних та історичних цінностей рідного краю та держави.

На громадських засадах працює гурток військово-патріотичного спрямування. У музейній кімнаті розміщені експозиції «Вони визволяли Чугуївщину», «Україна - визволителям!».

З цього питання в кожній навчальній групі ліцею були проведені наступні відкрити заходи: „Герої Крут”, „ Шанування пам`яти Небесної сотні”, «Україна – рідна матінко моя», „Пам’яті трагедії Бабиного Яру”, «Слава тобі, Кобзарю». Виховна мета досягалась в результаті комплексу виховних заходів, що проводились у ліцеї. Це насамперед різноплановість та різноманітність виховних годин та позаурочних заходів у групах: „Свято Маланки”, „Українські вечорниці”„Свято Борщу”, „Колядки та щедрівки”, інтелектуальні ігри, Брейн-ринг, „День Святого Валентина” тощо.

Працюючи над створенням ліцею нового типу, колектив педагогів вирішив, що учні та їхні батьки повинні стати єдиним цілим, стали партнерами в досягненні кінцевої мети: створення закладу, якому належить виконувати активну роль у духовному житті суспільства. Залучення до здорового способу життя дітей неможливе без батьків, а у створенні мотивацій підлітків значною мірою залежить стан здоров’я та ставлення до шкідливих звичок батьків. Найпоширенішими формами організації роботи з батьками крім засідання батьківського комітету та батьківських зборів, по-можливості проводимо просвітницькі лекторії, семінари-тренінги, засідання штабу з профілактики правопорушень, круглі столи (де батьки можуть вільно висловлювати власні думки), спільні свята.

Величезна робота з питань виховання здорового способу життя ведеться керівниками груп. У своїй роботі вони користуються формами і методами: бесіди, вікторини, перегляди відеофільмів, які є в відеотеці ліцею. Кожна навчальна група ліцею працює над власним проектом в межах Школи сприяння здоров’ю. Сподіваємося, що профілактична діяльність школи здоров’я певним чином поширить шляхи вирішення досить актуальної проблеми – збереження здоров’я неповнолітніх. Віримо, що спільними зусиллями значно підвищиться рівень обізнаності молодих людей стосовно переваг здорового способу життя.
7. Організація національно-патріотичного та

військово-патріотичного виховання учнів.

У ліцеї система національно-патріотичного військово-патріотичного виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямів діяльності учнів. Впроваджуються різноманітні форми роботи: місячники військово-патріотичного виховання, виховні години, уроки пам'яті, зустрічі з ветеранами, екскурсії тощо. Значна увага приділяється вихованню патріотизму, моральності та поваги до історичного минулого, формуванню загальнолюдських цінностей та духовних пріоритетів.

У 2015/2016 навчальному році педколектив ліцею працював за проектом «Моя країна – Україна». Метою проекту є активізація діяльності педагогічного колективу Чугуївського професійного аграрного ліцею з виховання у дітей почуття патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

З метою відродження кращих духовних надбань українського народу, розвиток та підтримку традицій, вшанування сімейних цінностей, розвитку народного мистецтва, музики, підвищення рівня правової культури учнів, розвитку спортивно - оздоровчої роботи в ліцеї, згідно плану виховної роботи, проводяться лінійки, виховні, інформаційні, класні години, екскурсії, конкурси, вікторини, бесіди, правові брей-ринги та інші заходи. Так на базі ліцею працює музейна кімната бойової та трудової слави Чугуївщини. У 2016 році було відкрито «Етнографічну світлицю».

Питання щодо роботи з національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання розглядаються на нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань класних керівників та майстрів виробничого навчання.

В цьому навчальному році було проведено «Фестиваль української пісні» та фото вернісаж «Живу, дюблю та дихаю тобою – моє найкраще місто на землі».

Ліцей брав участь у міських святах, спортивних змаганнях, міському кросі-марафоні. В ході проведення місячника, присвяченого річниці Перемоги, в ліцеї пройшли зустрічі з ветеранами та учасниками бойових подій, відвідування учнями музеїв міста та музейної кімнати ліцею, допомога людям похилого віку вдома, конкурс стінгазет та плакатів.

Волонтери ліцею надавали допомогу у підготовці та проведенні Мітингу до Перемоги у другій світовій війні.

Робота бібліотеки навчального закладу з питань військово-патріотичного виховання проводиться у рамках річного плану. У бібліотеці ліцею традиційно проводяться тематичні виставки та огляди літератури за загальною темою «Подвигом уславлені!».

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами соціального досвіду. Тож, слід продовжити роботу в ліцеї щодо створення сприятливих умов для самореалізації учнівської молоді.


8. Моральне виховання

Моральне виховання спрямоване на розвиток в учнів соціаль­ної та громадської відповідальності, формування високоморальної особистості зі свідомою поведінкою. Моральне виховання передба­чає проведення класних годин, годин спілкування, тренінгів, дис­путів, уроків моралі, рольових ігор тощо.

В ліцеї ведеться певна робота по виявленню та попередженню гендерного насильства, насильства у сім’ях (фізичного, сексуального, психологічного та економічного), які можуть призвести до випадків самогубства серед підлітків.

На виховних годинах у групах за планом проводяться бесіди : «Злочин, який не розголошується », «Як поводитись при нападі гвалтівника», «Не стань рабинею в чужій країні», «Мої права»,

«На допомогу суїциданту», «Захист конституційних прав неповнолітніх»,

«Підліткам про кримінальну відповідальність згідно Кримінального Кодексу України». Учні ознайомлюються з законами , які захищають їхні права. Матеріали для бесід знаходяться у бібліотеці ліцею, де створена папка «Права та підліток» і оформлена постійно діюча виставка.

Психологом ліцею проводиться анкетування по виявленню дітей, які піддаються насильству в сім’ї, виступає з лекціями на групових та загальноліцейних батьківських зборах та проводить індивідуальні бесіди з учнями щодо спілкування в сім’ї , між однолітками, з людьми іншої статі.

За новітніми технологіями Програмою «Школа проти СНІДу» та «Рівний- рівному» проводиться тренінгова робота, в результаті діти вчаться протистояти негативним проявам як з боку дорослих так і однолітків. Створено банк даних неблагонадійних сімей. Діти з таких сімей були про анкетовані, насильства в сім’ях не виявлено.

Робота з даного питання включена до сумісного планів заходів ліцею та ЦССДСМ міста, та з Кімнатою міліції у справах неповнолітніх, які в сою чергу проводять лекції, зустрічі з спеціалістами з питань протидії насильству щодо підлітків, жінок та чоловіків.

«Інтимні бесіди», з якими звертаються учні до вихователя гуртожитку, допомагають їм справитись зі своїми проблемами, правильно вести себе у відношенні до батьків та однолітків.10. Родинно-сімейне виховання

Родинно-сімейне виховання передбачає виховання в учнів куль­тури поведінки в сім'ї, шанобливого ставлення до своєї родини, свого роду; формування доброзичливих гуманних взаємовідносин між усіма членами родини. Робота з родинно-сімейного виховання в школі передбачає проведення традиційних родинних свят, кон­курсів типу „Тато, мама, я - дружна сім'я”, конкурсів листівок, малюнків, сімейних фотоальбомів, міні-творів („Моя мама найкраща у світі”, „Батько”, „Мої сімейні обов'язки”), тренінгів, вихов­них годин, спільних екскурсій, культпоходів тощо.

Особливе місце у виховному процесі займала робота з батьками: запрошення їх до участі у засіданнях Штабу з профілактики правопорушень, бесіди з батьками учнів на батьківських зборах, запрошення батьків на загальноліцейні свята , конкурси фахової майстерності. З метою виховання поваги до батьків, формування почуття відповідального материнства та батьківства, подолання стереотипів щодо ролі чоловіка та жінки у сім’ї та суспільстві систематично проводяться різноманітні виховні заходи : концерт «Для наших любих мам», «Українські вечорниці» та Вечірні посиденьки «Як познайомились мої батьки», „Традиції моєї родини”.

З метою виховання поваги до батьків, формування почуття відповідального материнства та батьківства, подолання стереотипів щодо ролі чоловіка та жінки у сім’ї та суспільстві систематично проводяться різноманітні виховні заходи : концерт «Для наших любих мам», «Дні іменинника», «День сім’ї», конкурси творчих робіт «Літопис моєї родини» та Вечірні посиденьки «Як познайомились мої батьки».


9. Художньо - естетичне виховання

Художньо - естетичне виховання спрямоване на формування в учнів есте­тичної культури, смаку, почуття прекрасного, на духовне збага­чення особистості, розвиток творчих здібностей, виховання вміння емоційного сприйняття навколишнього світу. Естетичне виховання допомагає засвоєнню учнями знань з основ мистецтва, музики, народних ремесел. У системі роботи цього напрямку використову­ються елементи дитячої творчості: відвідування художніх музеїв, виставок, театрів, організація різноманітних конкурсів, виставок малюнків, квітів тощо.

Вдало працювали гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції. Результатом їхньої роботи були проведені на високому рівні „День Вчителя”, Новорічне свято, День гумору, концерти до Дня 8 Березня та Дня Перемоги, День Святого Миколая; обласні огляди художньої самодіяльності. Кожен рік ліцей займає 1-2 місця в обласному оглядіах художньої самодіяльності та декоративно-прикладної творчості.
11. Екологічне виховання

Екологічне виховання являє собою процес формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частинкою природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство, залучення вихованців до активної екологічної діяльності, нетерпиме ставлення до тих, хто завдає школи природі. Формуючи екологічну культуру учнів проводились конкурси стінгазет „Про що співає осінь”, акції „Затишок” (благоустрій території), „Посади дерево”, суботники, конкурс агітбригад „Природа – людина-техніка”, екскурсії до музею Води в с. Кочеток, тематична лінійка „Чорнобильські дзвони”, екскурсії вихідного дня згідно планів груп, тематичні бесіди в групах.12. Робота з профоріентації

У річному плані ліцею роботи існує розділ щодо організації та проведення профорієнтаційної роботи, в я кому зазначено закріплення шкіл міста та району за викладачами та майстрами в/н, та перелік заходів про інформаційно-роз`яснювальну роботу. З кожною з шкіл укладено договір про сумісну діяльність. Визначено наказом по ліцею склад профорієнтаційних бригад з викладачів та майстрів в/н для роботи з учнями випускних класів шкіл міста та району.

Дані питання розглядаються на педрадах (31.08.2015 на педраді розглянуто питання «Про стан профорієнтаційної роботи в ліцеї» та 11.01.2016 – «Про підсумки роботи ліцею за І семестр 2015-2016 навчальний рік та завдання на ІІ семестр», інструктивно-методичних секціях, методичних об`єднаннях класних керівників та нарадах при директорі (щомісяця).

Згідно графіка викладачі та майстри виробничого навчання проводять роз’яснювальну роботу з учнями шкіл та їх батьками щодо зацікавлення в опануванні професії. Крім індивідуальних та групових бесід, обов`язковим є перегляд відеофільму «Наш ліцей сьогодні» також кожен учень школи отримує рекламний буклет.

Постійно поповнюється бібліотечний фонд літературою з питань профорієнтації та закріплення інтересу учнів до професії. В навчальних групах проводяться виховні години, виступи, індивідуальні консультації з учнями та їх батьками з питань підвищення інтересу до обраної професії. Постійно проводяться заходи сумісно з міським ЦЗ щодо профорієнтаційної роботи.

Кожен рік (у травні та червні місяці), працює виїзний профорієнтаціно-агітаційний пункт, розташований в центрі міста. Кожний мешканець міста та району має можливість ознайомитися з роботою ліцею, отримати буклет та переглянути відеофільм. В цей період створюється приймальна комісія у ліцеї.

У квітні місяці, згідно плану роботи, проводиться «День відкритих дверей», коли для школярів організовано екскурсії навчальними кабінетами та лабораторіями ліцею, а також, традиційно учнями самоврядування готується концерт для школярів.

Головна робота по профорієнтації належить самим учням ліцею та їх батькам, які запрошуються на святкові концерти, огляди-конкурси художньої самодіяльності, спортивні змагання. Учні – волонтери беруть активну участь у міських акціях та заходах. Вся ця робота висвітлюється у засобах масової інформації та на сайті ліцею.

В лютому місяці цього року ліцей брав активну участь у виставці професій «Молодий професіонал» для школярів міста та району, організовану міським центром зайнятості за участю ВНЗ Харкова.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка