Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту»Сторінка7/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.63 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

13. Учнівське самоврядування

Згідно з новою парадигмою освіти основою навчально - виховного процесу в професійно-технічному навчальному закладі стає не тільки забезпечення підготовки кваліфікованих та конкурентоспроможних робітників, а й потреба учня в самореалізації та соціальній успішності. Розвиток соціальної активності учнів, виховання у них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування їх управлінських навичок можливо при створенні сприятливих умов для самовизначення. Однією формою активності учнів є учнівське самоврядування, яке можна вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості учня.

Структура органу учнівського самоврядування нагадує державну структуру. Тим самим формується уявлення про організацію, установу, взаємовідносини в державі.

Метою діяльності Самоврядування є: • оптимізація навчального процесу;

 • захист інтересів усіх учнів ліцею;

 • організація самообслуговування;

 • створення умов для організації дозвілля;

 • творчий розвиток особистості кожного учня ;

 • отримання досвіду управління і самоврядування.

Діяльність Самоврядування регулюються:

 • Статутом

 • Конституцією

 • Положеннями

При Парламенті працюють постійно діючі сектори: навчально-виробничої, сектор дозвілля, сектор фізкультури та охорони здоров`я, психологічний, інформаційний, побутовий та інші, які надають дієву допомогу в організації навчально-виховного процесу. А головний – волонтерський сектор. Діти допомогають соціальним службам міста при проведенні масових акцій, заходів, щодо здорового способу життя.

Основна задача сектору навчально-виробничої роботи - це виховання розуміння того, що отримані знання, уміння і навички у навчальному процесі дадуть змогу у майбутньому добре працевлаштуватися, бути потрібними виробництвам різним галузям сільського господарства.

Сектором ведеться контроль за відвідуванням учнями занять та виробничої практики, за станом техніки безпеки і охорони праці в ліцеї; організовуються та проводяться конкурси «Краща група» і «Кращий учень» семестру, конкурси професійної майстерності.

Учні, що входять до складу сектору навчально-виробничої роботи, беруть участь в засіданні стипендіальної комісії, у визначенні претендентів на заохочення.

На засідання президії, які проводяться один раз в місяць, запрошуються представники педагогічного колективу для спільного розглядання актуальних питань для педагогічного та учнівського колективів. При проведенні засідань президії дуже важливо, щоб учасники учнівського самоврядування відчували, що прийняті рішення не нав’язані їм педагогами, а обговорені та прийняті самостійно.

Позакласні заходи проводиться з ініціативи учнів і за їх участю в організації та проведенні й згідно не тільки плану виховної роботи ліцею. Традиційними вже стали такі заходи як: Українські вечорниці, «День Святого Миколая», «Новий рік», «День Учителя».

Представники учнівського самоврядування не тільки самі є учасниками, але залучають інших до художньої самодіяльності (вокальний ансамбль, драматичний, студія читців, танцювальні гуртки).

Завдяки ініціативі членів Ради учнівського самоврядування багато учнів залучилися до спорту.

Рада учнівського самоврядування здійснює профілактичну роботу з правопорушниками, схильними пропускати заняття та допомагають учням із низьким рівнем знань. Як результат, помітні позитивні зміни у навчально-виховному процесі.

За бажанням учнів груп проводяться засідання круглих столів з актуальних проблем сучасності, вечори відпочинку.

Виставки газет до Дня захисника Вітчизни, 8-го березня; виставки творчих робіт учнів «Дари осені», «Природа нашими очима», виставки декоративно-прикладної та технічної творчості.

Ще одним з напрямків роботи сектора патріотичного виховання є підвищення інтересу учнів до історії рідного краю, розвиток свідомого та поважного відношення до минулого своєї країни, культури та традицій. За ініціативою учнів в ліцеї створена музейна кімната. Робота щодо збирання та упорядкування експонатів і матеріалів для музею ведеться усіма учнями.

Багато учнів мешкає у гуртожитку, тому важливим органом учнівського самоврядування є рада гуртожитку. Активна робота членів ради дозволяє зробити життя у гуртожитку цікавим, а діяльність мешканців-соціально значимою. Регулярно, один раз на місяць, проводяться засідання ради гуртожитку, на яких обговорюються правила проживання у гуртожитках та їх порушення, дотримання санітарно-гігієнічних норм, відповідальне ставлення до збереження майна гуртожитку, організація культурного відпочинку учнів у вільний час, проведення спортивних змагань. Вкінці кожного семестру рада гуртожитку звітує про виконану роботу загальним зборам мешканців гуртожитку.

В раді гуртожитку працюють сектори за основними напрямками роботи. Санітарно-побутовий сектор здійснює контроль за створенням нормальних побутових умов, санітарним станом, веде екран чистоти, випускає санітарні бюлетені, притягує учнів до роботи по упорядкуванню. Редколегія слідкує за оформленням гуртожитку, відповідає за випуски стінних газет, тематичних бюлетенів.

Дозвілля у гуртожитку є важливою сферою соціалізації особистості. Особистість набуває ціннісних орієнтацій, знань, досвіду не лише за умов систематичного навчання, а й у процесі спілкування, відпочинку, розважально-ігрової діяльності.

Відповідальні за культурно-масову роботу в учнівської раді гуртожитку допомагають вихователям в організації і проведенні вечорів відпочинку, дискотек, святкувань днів народжень, інших виховних заходів, які присвячені пропаганді здорового способу життя, актуальним проблемам учнівської молоді, розвитку їх творчих здібностей та інтересів.  

Таким чином, навчально-виховна робота Самоврядування спрямована на формування особистості учнів через розвиток ініціативи і самосвідомості, що дає позитивні результати.

  Сьогодні час вже не можна керувати діяльністю учнів на основі авторитарності, без врахування їх прагнення до самозатвердження і самовизначення у колективі. Розвиток ініціативи та самостійності учнів у роботі органів самоврядування сприяє формуванню особистості майбутнього робітника, виховання активної професійної та громадської позиції, навчання основним принципам побудови професійної кар’єри і навичкам поведінки у сім’ї, колективі, суспільстві, системі соціальних відносин.


14. Задачі

Основними завданнями психологічної служби у 2015/2016 навчальному році було визначено: • створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;

 • профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;

 • соціально-психологічний супровід учнів пільгових категорій;

 • здійснення профілактико-просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів та батьків;

 • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів, створення умови для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основу його психолого-педагогічного вивчення.

Організація роботи базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу;  власного плану діяльності.

Робота з учнями (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей учня/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу, плану діяльності.

Робота з учнями (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей учня/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

Робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування учнівського/педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності;).

Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату).

Протягом навчального року практичний психолог здійснює психологічний супровід учнівської молоді, метою якого є створення в освітньому закладі умов для максимально успішного в даній ситуації особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини.

Взаємостосунки в навчальних групах учнів вказують: на неготовність сприймати людину як найвищу цінність; на вербальну та фізичну агресію,

схильність до паління, вживання алкоголю та наркотичних речовин; паління, що зумовлено соціальними умовами та низьким рівнем педагогічних знань батьків, а інколи і грубою їх поведінкою.

Дослідження рівня і форм агресії підлітків за методикою А. Басса і А. Даркі виявило значні розбіжності у показниках досліджуваних. Так, індекс загальної агресивності учнів розподіляється у діапазоні від 31 бала до 12 балів ( від 99,9% до 37% у відношенні до максимальних показників цього індексу). За цими показниками індексу загальної агресивності підлітки були поділенні за медіаною ( Ме=21 бал) на дві групи – групу з більш високими показниками агресії і групу з низькими показниками ( від 31б.до 22б. у першій групі і другій групі від 20б. до 12б.). Ці данні наведені у таблиці 1,2.таб. 1

Середні показники агресії підлітків

Шкали

Групи підлітків

Індекс

загальної

агресивності

Ворожість

Фізична агресія

Непряма агресія

Дратливість

Негативізм

Образа

Підозрілість

Вербальна агресія

Почуття провини

З високою агресією


25


10,8


8,1


6


6,4


3,8


4


6,7


10,5


6,2

З середньою

агресією


17,4


8,9


5,5


5,7


4,5


3


2,9


5


7,5


5,5

Група в цілому

21,2

9,8

6,8

5,85

5,5

3,4

3,45

5,8

9

5,8

таб. 2

Співвідношення форм агресії підлітків в залежності

від її рівня ( показники у %)

Шкали

Групи підлітків

Загальна

агресія

Ворожість

Фізична агресія

Непряма агресія

Дратливість

Негативізм

Образа

Підозрілість

Вербальна агресія

Почуття провини

З високою агресією


78%


60%


81%


66,7%


58,2%


76%


50%


67%


46%


68,9%

З середньою

агресією


54%


49,4%


55%


63,3%


41%


36,2%


36,2%


50%


43,8%


61,1%

Група в цілому


66%


54,4%


68%65%


50%


43%


43%


58%


45%


64,4%

З даних наведених у таб. 1, 2, можна бачити, що середній показник загальної агресії підлітків становить 66%, тобто підлітки використовують агресію для вирішування проблеми досить часто, або як засіб психологічної розрядки, або як засіб самоствердження.

Найвищими показниками, які відображають переважання прояв певних форм агресії підлітків, є показники шкал «фізична агресія» і «негативізм»

( 68% у обох випадках). Це свідчить, що агресія у підлітків найчастіше проявляється у схильності при найменшому збудженні застосовувати бійку, та у опозиційній форми поведінки проти авторитета або когось, хто намагається ними керувати. Досить часто підлітки виявляють непряму агресію (середній показник за відповідною шкалою становить 65%), тобто спрямовують своє невдоволення на адресу іншої особи в обхід, пліткуючи, засуджуючи або висміюючи когось.

Разом з тим серед шкал, за якими визначаються найвищі показники, високі показники також за шкалою «почуття провини» - 64,4%. Це свідчить про те, що часто використовують агресію для подолання труднощів і зняття напруженості, підлітки відчувають, що ці дії далеко не завжди адекватні і переживають пов’язані з цим докори сумління.

Співвідношення показників форм агресії у підлітків

Достовірність різниць у переважанні проявів фізичної агресії над проявами вербальної у підлітків підтверджується розрахунками за t- критеріями Ст`юдента (р<0,05).Дослідження за методикою діагностики стилю міжособистісних відносин Т. Лірі виявило, що підлітки надають деяку перевагу співпрацюючому і альтруїстичному стилю. Ці данні наведенні у таб. 3

таб. 3

Середні показники стилю міжособистісних відносин підлітків

Стиль

Групи

Авторитарний

Єгоістичний

Агресивний

Недовірливий

Покірний

Залежний

Співпрацюючий

Альтруїстичний

Коефіцієнт домінування

Коефіцієнт дружелюбності

З високим рівнем агресії


6,2


7,1


6,4


7,1


6,9


6,6


8,8


8,5


1,1


3,1

З середнім

рівнем агресії


7


5,9


6,7


6,3


4,3


5,8


6,9


7,4


3,2


0,3

Група в цілому


6,6


6,5


6,5


6,7


5,6


6,2


7,4


8


2,15


1,7

З наведених у таб.3 даних можна бачити, що підлітки найчастіше відзначають у себе риси, притаманні альтруїстичному стилю взамін: готовність допомогти оточуючим, розвинуте почуття відповідальності, чуйність, делікатність, прагнення піклуватись про інших, терплячість до їх недоліків (середній показник за цією октантою 8 балів). Частіше інших стилів міжособистісних відносин підлітки визначають як притаманний їм також співпрацюючий стиль ( середній показник за цією анкетою 7,4 бала), тобто підлітки схильні вважати себе доброзичливими, уважними до інших, дружелюбними, прагнути тісної співпраці з оточуючими.

Найрідше підлітки визначають в себе риси, притаманні покірно – сором’язливому стилю ( середній показник за цією октантою складає 5,6 балів), можна припустити, що скромність і сором’язливість не належать до схвалюваного підлітками стандарту поведінки.

Водночас виявляються розбіжності у середньогрупових показниках коефіцієнтів домінування і дружелюбності досліджуваних підлітків - якщо першій у них становить 2,15 одиниць, то з другий – 1,7 одиниці. Отриманні показники коефіцієнтів виявляють значне переважання у підлітків тенденцій поведінки, пов’язані з домінантістю. Це дані графічного відображення на рис. 2,3.

Співвідношення середньогрупових стилів міжособистісних відносин у підлітків.

таб.4.

Показники агресії у підлітків з різним соціометричним

статусом (%)

Шкали


Соціометрич-ний статус

Загальна

агресія

Ворожість

Фізична агресія

Непряма агресія

Дратливість

Негативізм

Образа

Підозрілість

Вербальна агресія

Почуття провини


Високий

71,3%

57,8

%

64,4%

64,4

%

60

%

72

%

55

%

60

%

75,5

%

66,7

%Низький

62,5 %

42,6%

78

%

80

%

42

%

76

%

50

%

54

%

75,5

%

62,2

%

З наведених у таб.6. даних можна бачити, що у підлітків з високим соціометричним статусом домінують такі форми агресії, як вербальна агресія і негативізм (середньогруповий показник за шкалою «вербальна агресія» складає у них 75%, а показник за шкалою «негативізм» - 72%), тобто, можна припустити, що підлітки з високим соціометричним статусом найчастіше серед інших форм агресії обирають такі форми як висловлювання негативних почуттів і опозиційну форму поведінки.

Натомість підлітки з низьким соціометричним статусом найчастіше обирають такі форми вираження своєї агресії як непряма агресія ( середньогруповий показник 80%), фізична агресія ( 78%) і негативізм (76%), тобто форми вираження агресії у цих підлітків менш соціалізовані і диференційовані, більш прості, примітивні.

В групах підлітків з різним соціометричним статусом відрізняється і рівень, переважні форми агресії. Так, у підлітків з високим соціометричним статусом порівняно з підлітками з низьким соціометричним статусом, вище як показник за шкалою «загальна агресія», і показники за шкалою «ворожість» ( достовірність різниці за школою «ворожість» на рівні р≤0,5). Ці данні графічно відображенні на рис.

Мал. Співвідношення показників форм агресії в залежності від соціометричного статусу.

Результати досліджень показали, що необхідно вдосконалити систему роботи по таких якостей особистості як : здоровий спосіб життя; терпимість та повага до інших; уміння здобути авторитет в оточуючих; патріотизм; готовність допомагати, безкорисливість.

Ведеться робота з учнями, що стоять на обліку в навчальному закладі, з учнями девіантної поведінки, що належать до «груп ризику». На учнів цієї категорії складені психологічні характеристики та ведеться щоденник спостережень.

Робота з учнями із числа дітей-сиріт ведеться регулярно, заповнені індивідуальні картки, карти психолого-педагогічного супроводу, а також індивідуальні програми психолого-педагогічного супроводу дітей-сиріт.

Складений перелік психолого-діагностичних методик.

Робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування учнівського/педагогічного колективу на різних етапах його існування; вивчення особливостей педагогічної діяльності;).

Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату).

З метою визначення індивідуальних особливостей учнів та покращення індивідуального підходу до кожного учня було проведено психологічне дослідження на вивчення стану агресії, акцентуації характеру, емоційної сфери. Це вимагає від наставників прояву такту, педагогічної майстерності у роботі з учнями, вміння знаходити вихід з нестандартної ситуації. 

Всі результати досліджень доводилися до всіх учасників навчально-виховного процесу під час консультацій, консиліумів, виступів перед педагогічним колективом на педрадах, семінарах, нарадах, виступів перед учнями та батьками. За результатами досліджень проводилася просвітницька та корекційно-розвивальна робота.

До проведення тренінгів, інтерактивних занять, пошуку цікавої інформації залучалися  учні яких викликали на засідання Штабу профілактики. З цими учнями були проведені індивідуальні та групові консультації, бесіди. Можливо зробити висновок, що це допомогло у роботі  з метою формування відповідального ставлення до себе та визначення подальших кроків до успіху.

Не менш важливою ланкою у функціонуванні психологічної служби є консультативна діяльність Консультації проводяться для майстрів, викладачів, адміністрації навчального закладу, учнів, батьків; вони є індивідуальними або груповими. Учні зверталися за допомогою, на консультації індивідуально та малими групами за наступними тематиками:

Педагоги найчастіше звертаються до психолога з наступних приводів: труднощі в засвоєнні програми навчання; небажання, невміння підлітка вчитися; емоційні, особистісні порушення; конфліктні відносини з іншими підлітками; неефективність власних педагогічних дій; професійних умінь учнів; можливості виявлення і розвитку інтересів, здібностей і схильностей учнів.

Основні проблеми, з якими звертаються до психолога батьки: відсутність у дітей інтересу до навчання, погана пам’ять, підвищена неуважність, неорганізованість, несамостійність, агресивність, неврівноваженість; відносини в сім’ї.

До психолога звертаються і самі учні, головним чином з питань своїх взаємовідносин з дорослими і однолітками, самовиховання, професійного і особистісного самовизначення, культури поведінки і т.д.

Профілактичні заходи щодо питання алкоголю, паління чи наркотиків нерозривно пов'язані з проблемою СНІДу. Щоб сформувати в учнів уміння самостійно і відповідально будувати своє життя, потрібна підготовка педагогів, які володіють необхідними якостями професійної взаємодії з підлітками, прищеплюють їм навички ефективного врегулювання міжособистісних конфліктів і вирішення життєвих проблем. Основним джерелом інформування молодого покоління служать кваліфіковані лікарі – фахівці, запрошені на групові заходи. У бесідах виявляється зацікавленість та небайдуже ставлення до цього питання. Психологом проводяться лекції, відеолекторії, класні години. В достатньої кількості методична література «На допомогу класному керівнику».
15. Організація та проведення роботи з

фізичної культури та спорту

Організація та планування роботи з фізичного виховання в ліцеї відповідає чинним вимогам. Організаційна діяльність спрямована на створення належних умов для розвитку фізичного виховання і проведення позашкільної фізкультурно- оздоровчої роботи. Працюють спортивні гуртки. Оптимально організовано руховий режим учнів у продовж дня.

Предмет «Фізична культура» викладає викладач фізичної культури з першою кваліфікаційною категорією. Вакантна посада керівника фізичного виховання.

Заняття проводяться згідно навчальної програми «Фізична культура для професійно-технічних навчальних закладів» Київ-2013 (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/12-6294 від 05.08.2013).

Протягом 2015/2016 року забезпечено безумовне виконання викладачами правил і змог щодо безпеки проведення занять із фізичної культури та позакласних с портивно-масових заходів. Посилено контроль за проведенням занять із фізичної культури в ліцеї, підвищено їх якість, забезпечено пріоритетність технологій та методик, які зберігають, підтримують і розвивають здоров’я учнів.

Відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 учні розподіляються на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи, за результатами медичних обстежень учнів складена узагальнена інформація, а саме: заповнені листи здоров’я учнів, де зазначена група здоров’я для кожного учня, згідно з якою визначається можливе фізичне навантаження під час уроків фізичної культури.

На педагогічних нарадах у Чугуївському професійному аграрному ліцеї розглядаються питання щодо організації фізичного виховання учнів та підводяться підсумки роботи за навчальний рік.

Діяльність закладу спрямована на активну участь учнів в обов’язкових фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах, що проводяться в ліцеї: днях здоров’я, спортивних святах, туристичних походах, заняттях у спортивних гуртках.

Відповідно до перспективного плану адміністрацією ліцею вивчається й контролюється стан викладання предмета «Фізична культура». Питання стану організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи постійно розглядаються на педагогічних нарадах, а також на засіданнях методичних об’єднань.

Адміністрацією закладу створено належні умови для якісного проведення уроків фізичної культури. Для проведення занять з фізичної культури за розділами програми є в наявності спортивний інвентар, але він потребує поповнення.

Крім уроків, в ліцеї широко використовуються різноманітні позаурочні форми навчання та організації спортивно-масової роботи серед учнів ліцею.

Медична та психологічна діагностика дозволяє скласти певну картину фізичного і психічного здоров’я учнів, їх соціального благополуччя, рівень інтелектуальних та фізичних навантажень. Результати діагностики обстежень дають змогу реально спланувати фізкультурно – оздоровчу роботу, яка включає в себе різноманітні форми:

- туристичний похід;

- проведення «Дня здоров’я”;

- самостійні зайняття фізичними вправами;

- виконання домашніх завдань з фізичної культури;

- проведення спортивних свят «Ну-мо, хлопці!», «Ну-мо, дівчата»;


 • змагання з ігрових видів спорту: футбол, міні-футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, та ін.

Збірні команди лыцею приймають активну участь в обласних щорічних спортивних змаганнях «Спорт протягом життя» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів і на протязі багатьох років займають призові місця.

Свою педагогічну майстерність викладач фізичної культури підвищує як шляхом самоосвіти, курсової підготовки, так і шляхом участі в роботі обласних семінарів-практикумів: готують доповіді, відкриті уроки, діляться досвідом з різних тем.

Взагалі в змаганнях беруть участь всі учні допущені лікарем, що складає 70% від загальної кількості учнів ПТНЗ. За здоров’ям вихованців нашого ліцею слідкує медична сестра Смирнова З.П.

Деякі учні за станом здоров’я не в змозі займатися спортом, тому вони є надійними помічниками в підготовці та проведенні організаційних частин заходів. В цілому відсоток охоплених фізичною культурою із пільгового контингенту становить – 30 %. Уроки плавання не проводяться через відсутність умов проведення таких занять, але згідно результатів анкетування більше 78% учнів уміють плавати.

Навчальна діяльність учнів підготовчої групи, до якої входять учні без відхилень або мають незначні відхилення у стані здоров'я і недостатній фізичний розвиток, проводяться у складі навчальної групи за навчальною програмою «Фізична культура», але при умові більш поступового освоєння ними комплексу рухових навичок і умінь. Відсоток охоплених фізичною культурою учнів підготовчої групи становить – 23 %. Окремі заняття з учнями спеціальної медичної групи в нашому ліцеї не проводяться, такі учні займаються на уроках у складі групи за індивідуальною програмою. Відсоток охоплених фізичною культурою учнів спеціальної групи становить – 5,9 %.

У ліцеї є кабінет фізичного виховання, в якому є вся необхідна документація для проведення навчально-виховного процесу, що систематизована в папках.

З метою пропаганди здорового способу життя та для ознайомлення і висвітлення інформації в ліцеї є необхідні стенди з плануючої документації, відомості здачі державних тестів, стенди з техніки безпеки.

Все необхідне обладнання та інвентар зберігається в спеціальних приміщеннях ліцею та спортивної зали.

Взагалі матеріально–технічне забезпечення системи фізичного виховання та спорту в ліцеї складає 50 %, яке викладач використовує для проведення навчально-виховного процесу як в урочній, так і в позаурочній формі діяльності.

В кінці кожного семестру проводиться моніторинг стану викладання предмета фізична культура, де визначено рівень якості знань і досягнень учнів.

Основними принципами, що необхідно покласти в основу розвитку фізичного виховання, враховуючи специфіку навчальної роботи та побуту учнів, повинні стати достатність та гнучка варіативність. Моніторинг, завдяки якому можна визначити, чим хоче займатися учень, виявити його бажання і запропонувати заняття в групах за інтересами; впровадження на перших курсах першої лекції про здоров’я молоді, проведення учнівських конференцій (наприклад за підсумками медичного огляду) допоможуть залучити до активних занять до 60 – 65% учнів, а це вже великий колектив, який буде впливати на решту учнів.
«Організаційні заходи»

№ з/п

Заходи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Здійснити комплектацію навчального закладу педагогічними кадрами, технічними працівниками

До 30 серпня

Директор Волик О.М.
2

Провести закріплення педагогічних кадрів: майстрів в/н, класних керівників за навчальними групами, завідуючих кабінетами, майстернями, голів методичних комісій, керівників гуртків, секцій

До 1 вересня

Директор Волик О.М., заступник директора з НВР

Коваленко В.А.


3

Розподіляти педагогічне навантаження, підготувати наказ, ознайомити працівників ліцею з правилами внутрішнього трудового розпорядку, режимом роботи

До 1 вересня

Директор Волик О.М., заступник директора з НВР

Коваленко В.А.


4

Сформувати списки учнів нового контингенту

З 26 по 31 серпня

Заступник директора з НВР

Коваленко В.А.


5

Забезпечити організований початок навчального року

До 30 серпня

Адміністрація
6

Провести засідання приймальної комісії

Серпень

Заступник директора з НВР

Коваленко В.А.


7

Підготовка відповідного матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій

Червень-серпень

Адміністрація,

педпрацівники


8

Ремонт навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій, навчального полігону до нового навчального року

Червень

Адміністрація,

педпрацівники


9

Систематизувати особові справи учнів ліцею

Вересень

Секретар навчальної частини

10

Провести інструктаж з охорони праці та ОБЖ

За поло-женням

Інженер з ОП Скринник Я.С.,
11

Провести заходи, психолого-педагогічного вивчення учнів І курсу. Проаналізувати сімейний, соціальний стан учнів нового контингенту

Вересень

Психолог, заступник директора з НВихР Вікулова Ю.В.
12

Організувати проведення медичних оглядів учнів

До 10 вересня

Медичний працівник Смірнова З.П.
13

Провести моніторинг навчальних досягнень учнів на «вході» і «виході»

Вересень-жовтень, Квітень-травень

Методист Чеботарьова Т.Б.
14

Провести роботу щодо складання та затвердження навчально-плануючої документації викладачів, майстрів в/н, завідуючих кабінетами, майстернями, лабораторіями, керівників гуртків

26 -31серпня

Заступник директора з НВР

Коваленко В.А., заступник директора з НВихР Вікулова Ю.В.


15

Скласти розклад занять № 1, № 2, графік навчально–виробничого процесу на семестр, рік

Відпо-відно до робочих навчальна планів

Заступник директора з НВР

Коваленко В.А., заступник директора з НВихР Вікулова Ю.В., ст. майстер в/н Сушко М.В.


16

Забезпечити контроль за навчально-виробничим і навчально-виховним процесами

За графіком

Члени адміністраціїОрганізувати роботу методичної служби ліцею

До 5 вересня за окремим планом

Директор Волик О.М., методист Чеботарьова Т.Б.
17

Організувати роботу атестаційної комісії

До 20 вересня

Директор Волик О.М.
18

Забезпечення готовності ліцею до осінньо-зимового періоду:

 • розробка плану підготовки до зими;

 • перевірка та ремонт системи опалення

Червень-липень

Завгосп Пономаренко І.В.
19

Підготувати накази:

 • про розподіл педнавантаження;

 • про призначення класних керівників;

 • про закріплення за навчальними групами майстрів в/н і класних керівників;

 • про призначення голів методичних комісій;

 • про створення НТПІ;

 • про призначення завідувачів навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень;

 • про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • про склад педради;

 • про розподіл посадових обов’язків між членами адміністрації;

 • про створення творчої групи, що організовує інноваційну діяльність

До 1 вересня

Заступник директора з НВР

Коваленко В.А., заступник директора з НВихР Вікулова Ю.В.


20

Організувати роботу приймальної комісії

Квітень

Директор Волик О.М.
21

Скласти графік підвищення кваліфікації педпрацівників на рік

Вересень

Заступник директора з НВР

Коваленко В.А


22

Забезпечити організоване закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації, державної кваліфікаційної атестації

За робочими навчальними планами, за графіком навчально-виробничої практики

Директор Волик О.М., Заступник директора з НВР

Коваленко В.А., заступник директора з НВихР Вікулова Ю.В., ст. майстер в/н Сушко М.В.


23

Підготувати матеріали до плану роботи на наступний навчальний рік

Березень

Робоча група з розробки плануТеоретична підготовка”№ з/п

Заходи

Термін вико-нання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Розробити та затвердити навчально-плануючу документацію:

 • поурочно-тематичні плани;

 • графіки проведення лабораторно-практичних робіт (ЛПР);

 • графіки проведення державної підсумкової атестації і державної кваліфікаційної атестації (ДПА, ДКА);

 • переліки пробних кваліфікаційних робіт

До 1 вересня

За 10 днів до прове-дення ЛПР, ДПА, ДКА

Директор Волик О.М., заступник директора з НВР Коваленко В.А., ст. майстер Сушко М.В., викладачі


2

Провести вивчення пізнавальних інтересів та нахилів учнів для реалізації принципу диференціації та індивідуалізації навчання:

 • створити банк діагностичних методик вивчення особистісних рис учнів, їхніх пізнавальних інтересів, нахилів і можливостей;

 • вивчити пропозиції учнів щодо покращення їх подальшого навчання.

До 20 вересня

Директор Волик О.М., заступник директора з НВР Коваленко В.А., психолог Вікулова Ю.В., викладачі
3

Удосконалити організацію та методику викладання предметів професійно-теоретичної підготовки «Технології комп’ютерної обробки інформації» та «Трактори».

1. З предмета «Технології комп’ютерної обробки інформації»:

- розробка електронного посібника з теми програми: «Обробка текстової інформації»;

- розробка дидактичних матеріалів до тем: «Обробка текстової інформації», «Обробка табличної інформації».

2. З предмета «Трактори»:

- методична розробка теми програми: «Система охолодження»;

- розробка дидактичних матеріалів до теми: «Система мащення»

Квітень


Листопад

Жовтень


Грудень

Директор Волик О.М., заступник директора з НВР Коваленко В.А.,
викладач

Солоха Б.Г.


викладач Пасічник В.М.


4

Впроваджувати інформаційні технології в навчально-виховний процес з предметів професійно-теоретичної підготовки: «Охорона праці», «Допуски та технічні вимірювання».

1. Розробка лекцій у формі презентацій з предмета «Охорона праці» з тем:

- «Правила та заходи з попередження нещасних випадків та аварій»;

- «Вогнегасні речовини і матеріали, пожежна техніка для захисту об’єктів».

2. Розробка електронних тестових завдань для контролю знань учнів різного рівня складності з предмета «Охорона праці» з тем:

- «Правові та організаційні основи охорони праці»;

- «Основи безпеки праці у галузі»;

- «Основи пожежної безпеки»;

- «Основи електробезпеки»;

- «Основи гігієни праці і виробничої санітарії. Медичні огляди»;

- «Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках».

Використання педагогічних програмних засобів для проведення уроків з предмета «Допуски та технічні вимірювання» з теми: ЛПР №1 «Вимірювання розмірів та відхилень штанген-інструментом»


Листопад

Грудень
Грудень

Лютий


Лютий
Березень
Березень
Грудень

Заступник директора з НВР Коваленко В.А.,

викладач Шварц Н.Є.


5

Розробити опорні конспекти з предмета «Матеріалознавство» з тем:

- «Класифікація властивостей металів»;

- «Класифікація сталей»

Жовтень


Квітень

Викладач

Шварц Н.Є.


6

Забезпечити неухильне дотримання порядку проведення ДПА, ДКА, учнів ліцею

За графіком

Директор Волик О.М., заступник директора з НВР Коваленко В.А.
7

Провести олімпіади з предметів:

- українська мова і література;

- математика;

- біологія;

- правознавство;

- інформатика;

- іноземна мова (англійська);

- фізика;

- історія України;

- хімія;


- охорона праці

Жовтень


Лютий

Заступник директора з НВР Коваленко В.А., методист Чеботарьова Т.Б.
8

Провести директорські контрольні роботи із спеціальних та загально-технічних предметів за тестами ліцею та НМЦ ПТО

Вересень –квітень

Методист Чеботарьова Т.Б., викладачі
9

Скласти графік проведення предметних тижнів.

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б.
10

Удосконалити дидактичні матеріали з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки з урахуванням вимог державних стандартів ПТО і загальної середньої освіти.

Протягом року

Заступник директора з НВР Коваленко В.А., методист Чеботарьова Т.Б., викладачі
11

Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів теоретичного навчання, відповідно до інструкції ведення журналів.

Протягом року

Заступник директора з НВР Коваленко В.А., заступник директора з НВихР Вікулова Ю.В.
12

Проаналізувати стан забезпечення підручниками, відповідність їх навчальним програмам, мова їх видання.

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б., бібліотекар Петренко С.Г.
13

Розробити та затвердити у встановленому порядку екзаменаційні білети, переліки тем письмових екзаменаційних білетів.

За півроку до прове-дення ДКА

Голови методичних комісій Шварц Н.Є., Ярошенко Л.М., викладачі
14

Проводити роботу з вивчення та поширення ефективного педагогічного досвіду викладача Шварц Н.Є. з впровадження методів багатомірної матриці та веббінгу у навчальний процес

Вересень-квітень

Заступник директора з НВР Коваленко В.А., методист Чеботарьова Т.Б., викладач Шварц Н.Є.
15

Забезпечити участь учнів в обласних олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки і охорони праці

Лютий-березень

Методист Чеботарьова Т.Б., викладачі
16

Підготувати необхідні матеріали до атестації педпрацівників ліцею

За планом роботи атеста-ційної комісії

Директор Волик О.М., секретар Лепешонкова Т.С.
17

Проводити роботу з комплексного методичного забезпечення навчальних предметів.

Провести огляд-конкурс на кращий навчальний кабінетПротягом року

БерезеньЗавідуючі кабінетами, методист Чеботарьова Т.Б.
18

Створити умови для впровадження у навчальний процес проблемно-орієнтованого навчання

Протягом року

Методист Чеботарьова Т.Б., викладачі
19

Забезпечити умови для реалізації Закону України «Про мову»

Постійно

Педагогічний колектив
20

Забезпечити умови для ефективного використання прогресивних форм і методів навчання, проведення нестандартних уроків

Постійно

Голови м/к: Шварц Н.Є., Ярошенко Л.М., Ягодіна Н.І., Науменко І.Л., викладачі
21

Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів

По семестрах

Методист Чеботарьова Т.Б., викладачі
22

Проводити індивідуальну роботу зі здібними та слабовстигаючими учнями

Постійно

Викладачі, класні керівники
23

Створити у кожному навчальному кабінеті предметний гурток, скласти план його роботи

Вересень

Завідуючі кабінетами
24

Провести виставку робіт предметно-технічних гуртків і кабінетів.

Лютий

Заступник директора з НВР Коваленко В.А., завідуючі навчальними кабінетами
25

Проводити інструктивно-методичні наради з педпрацівниками

Щомісяця

Адміністрація
26

Скласти графіки проведення індивідуальних консультацій для педпрацівників на навчальний рік.

Вересень

Методист Чеботарьова Т.Б.
Професійно-практична підготовка”№ з/п

Заходи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконанняПровести інструкційно-методичні наради майстрів виробничого навчання з питань організації навчально-виробничого процесу

Серпень-

вересеньСт. майстер Сушко М.В.


Підготовка матеріальної бази до навчального року.

Серпень

Ст. майстер Сушко М.В., майстри в/н


Забезпечити розробку та погодження переліку навчально-виробничих робіт з професій на навчальний рік та навчально-виробничої діяльності на півріччя

До 1

вересня


Ст. майстер Сушко М.В., майстри в/н


Проаналізувати ринок праці та створити базу даних підприємств, організацій та установ, які надають робочі місця для проходження виробничої практики.

До 1

вересня


Ст. майстер Сушко М.В.


Поновити інструкційно-технологічні картки.

Вересень

Ст. майстер Сушко М.В., майстри в/н


Розробити графік з контролю проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики.

До 10

вересня


Ст. майстер Сушко М.В.


Відновити стенди, нормативні документи та документацію на допомогу майстру в/н.

І семестр

Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Здійснити заходи щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями для проходження учнями виробничої практики.

До 1

жовтня


Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Забезпечити контроль виконання інструкцій з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів

Постійно

Ст. майстер Сушко М.В.


Проводити інструктивно-методичні наради з майстрами в/н щодо стану професійно-практичної підготовки в ліцеї за підсумками семестрів.

Згідно плану

Ст. майстер Сушко М.В.


Скласти і виконувати план стажування майстрів в/н.

Вересень

Ст. майстер Сушко М.В.


Регулярно проводити заняття з майстрами в/н щодо вивчення сучасної техніки.

Згідно плану

Заст. директора з НВР Коваленко В.А.


Розробити графік та план проведення „Кращий за професією” серед учнів і майстрів в/н.

Згідно графіку

Ст. майстер Сушко М.В.


Організувати роботу гуртків технічної та прикладної творчості учнів з професій:

- Кухар. Кондитер.

- Електорозварник ручного зварювання. Рихтувальник кузовів.


Вересень

Ст. майстер Сушко М.В., майстри в/н


Здійснити заходи щодо оновлення комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-практичної підготовки для поетапної та державної кваліфікаційної атестації

До 15

вересня


Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Проведення внутрішньоліцейних та підготовку учнів до обласних конкурсів фахової майстерності

Згідно плану

Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Здіснювати заходи щодо вдосконалення паспорту комплексно-методичного забезпечення виробничого навчання з кожної професії.

До 15

вересня


Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Здійснювати заходи щодо поповнення навчально-виробничого процесу засобами навчання з професії:

 • Електорозварник ручного зварювання. Рихтувальник кузовів

Протягом року

Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Організувати роботу щодо розробки технологічних карток, карт-опитування з професій:

 • Машиніст екскаватора одноковшового. Машиніст бульдозера (будівельні роботи).

 • Електорозварник ручного зварювання. Рихтувальник кузовів

 • Тракторист-машиніст с/г виробництва.
До 15

грудня


Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Продовжити роботу щодо комплектації майстерень інструментом, приспособами, зразками деталей, муляжами тощо.

Протягом року

Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н

Стан викладання професійно-практичної підготовки у групах «Тракторист-машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування . категорії «В», «С». Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С» і «Тракторист 2 розряду», Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С» »

Березень

Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н

Переймати позитивний досвід майстрів в/н Ковальової Н.М., Літвінової Л.І., Бабич Г.І. з професії «Кухар. Кондитер» з теми «Впровадження ігрових ситуацій в процес виробничого навчання».

Квітень

Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Організувати проходження передвипускної виробничої практики на підприємствах, оснащених сучасною технікою.

Згідно робочих навчальних планів

Ст. майстер Сушко М.В.


Ознайомити майстрів виробничого навчання з положенням “Про порядок закінчення навчального року і проведення державної кваліфікаційної та поетапної атестації”.

Згідно розкладу

Ст. майстер Сушко М.В.


Укласти угоди з господарствами, підприємствами на проходження учнями виробничої практики.

Згідно робочих навчальних планів

Ст. майстер Сушко М.В.


Розробити тематичні плани та детальну програму виробничої практики учнів, розглянути їх на засіданні методичної комісії.

Згідно робочих навчальних планів

Ст. майстер Сушко М.В.


Забезпечити одержання від підприємств (характеристики, нарядів на виконання кваліфікаційних пробних робіт), де учні проходили при дипломну виробничу практику.

Згідно робочих навчальних планів

Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Підготувати зведену відомість підсумкових оцінок навчальних досягнень учнів.

Згідно робочих навчальних планів

Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/н
Розглянути на засіданні педагогічної ради питання про допуск учнів до державної кваліфікаційної атестації.

Згідно робочих навчальних планів

Ст. майстер Сушко М.В.,

майстри в/нКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка