Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»Сторінка1/3
Дата конвертації29.11.2018
Розмір0.51 Mb.
#70903
ТипЗакон
  1   2   3
Статистика
Загальні показники здоров’я молоді

Показники здоров’я молоді суттєво залежать від вікової групи, до якої вона належить. Згідно із Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» молодими людьми вважаються особи віком від 14 до 35 років. За національною класифікацією молодь поділяється на три основні групи: молодь шкільного віку (14–17 років), молодь студентського віку (18–24 роки), молодь зрілого віку (25–35 років).Шкільна молодь. Незважаючи на те, що уроки основ здоров’я проводяться у навчальних закладах різного рівня акредитації вже протягом тривалого часу і у всіх вікових групах школярів, вони мають вкрай низьку ефективність.

За даними Інституту гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України, частка шкільної молоді, яка у 2013 р. визнавалася лікарями здоровою (тобто такою, у якої відсутні хронічні захворювання і вади розвитку), коливається у межах від 9 % до 45 %. Тобто здоровими можна визнати менше половини загальної кількості школярів. У свою чергу, серед цих школярів високий та середній рівень здоров’я мають приблизно 30 % осіб. Саме вони визнаються медиками здатними до виконання встановлених нормативів на уроках фізкультури та фізичного виховання. Ще дві третини практично здорових школярів мають недостатній резерв здоров’я (іншими словами – низький рівень адаптаційних можливостей за станом здоров’я) і потребують негайного втручання лікарів профілактичного напряму з метою розробки індивідуальних програм збереження здоров’я.

Найбільш поширеними хворобами серед шкільної молоді є: захворювання органів дихання (984,71 ‰); захворювання органів травлення (133,63 ‰); захворювання ока та придаткового апарату (придаткового апарату 104,35 ‰); захворювання шкіри та підшкірної клітковини (86,22 ‰); захворювання кістково-м’язової системи (84,57 ‰); захворювання ендокринної системи (83,42 ‰); захворювання інфекційні та паразитарні (65,48 ‰); захворювання нервової системи (59,94 ‰); захворювання травми та отруєння (57,05 ‰); захворювання сечостатевої системи (53,18 ‰). Фахівці Національної академії медичних наук України визначають певні схожості та відмінності в структурі поширеності хвороб різних класів серед дітей та молоді відповідних вікових груп. Так, хвороби органів дихання і травлення властиві всім віковим групам, але, на відміну від дітей, молодь частіше має захворювання ока/придаткового апарату і кістково-м’язової системи/сполучної тканини (див. табл. 1.2.1):

Таблиця 1.2.1Структура поширеності хвороб різних класів
серед дітей різних вікових групВік дітей

Класи хвороб


Показники,

7–14 років

органів дихання

924,6 ‰

органів травлення

178,5 ‰

ока та придаткового апарату

126,3 ‰

ендокринної системи

114,7 ‰

кістково-м’язової системи та сполучної тканини

107,9 ‰

15–17 років

органів дихання

762,5 ‰

органів травлення

204,2 ‰

кістково-м’язової системи

180,3 ‰

ока та придаткового апарату

174,7 ‰

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

Водночас не можна залишити поза увагою той факт, що, за даними епідеміологічних досліджень Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України, істинна поширеність захворюваності серед дітей та підлітків за деякими класами хвороб у декілька разів перевищує офіційні статистичні показники. Найбільші розбіжності спостерігаються під час проведення оцінки психічного здоров’я, хвороб ендокринної системи, хвороб серцево-судинної системи та опорно-рухового апарату. Так, серед дітей та підлітків шкільного віку показник розладів психіки і поведінки перевищує статистичний показник у 11,9 раза. Головна причина – емоційно-лабільні розлади органічного генезису в молодших школярів та невротичні розлади і порушені форми поведінки в підлітків.

Якщо динаміка показників захворюваності молодого населення та її поширеності демонструє відносну стабілізацію негативних процесів, то показники інвалідності шкільної молоді кожен рік зростають. Так, у 2013 р. показник інвалідності становив 22,9 на 10 тис. дитячого населення проти 22,8 на 10 тис. дитячого населення у 2012 р. Ця проблема потребує уваги з боку держави, аби виявити причини зростання інвалідності молоді шкільного віку і розробити дієві механізми його попередження.

Особливе місце у своєчасному виявленні порушення здоров’я молоді посідають профілактичні огляди молоді шкільного віку. Результати обстежень свідчать про схожу тенденцію поширенності захворювань для усіх вікових категорій (див. табл. 1.2.2):

Таблиця 1.2.2

Результати профілактичних оглядів школярів у 2012–2013 рр.

Вік дітей

Показники захворювань, виявлених у дітей на 1000 оглянутих

учні 2–8 класів

- з порушенням органів зору – 70,59 (проти 73,84 у 2011);

- зі сколіозами – 26,90 (проти 28,49 у 2011);

- з порушенням постави – 67,31 (проти 71,01 у 2011)


учні 9–11 класів

- з порушенням органів зору – 77,52 (проти 78,70 у 2011);

- зі сколіозами – 45,58 (проти 45,92 у 2011);

- з порушенням постави – 70,64 (проти 68,29 у 2011)


Джерело: за даними Міністерства охорони здоров’я України.

Втім, найбільш тривожними є показники щодо порушення постави старшокласників. Якщо у дошкільний період тільки в третини дітей є проблеми з порушенням постави, то при закінченні школи порушення спостерігаються в переважної більшості учнів (70,64%).Допризовна молодь. Революція гідності, яка відбулася в нашій країні наприкінці 2013 – початку 2014 рр., а також розгортання неоголошеної війни Росії проти України посилили увагу значної частини громадянського суспільства та української держави до ситуації, яка пов’язана із формуванням боєздатної армії. Актуальність питань, які стосуються стану здоров’я допризовної молоді та можливості її залучення до військової служби сьогодні загострилася як ніколи. Проте протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до погіршення стану здоров’я допризовної молоді. За даними Міністерства охорони здоров’я України, поширеність захворювань (усі зареєстровані хвороби (гострі та хронічні), якими хворіла особа протягом року) серед юнаків 15–17 років впродовж останніх 5 років збільшилась майже на 10%. Особливо різке погіршення стану здоров’я 15–17-річних хлопців відбулося у 2013 р. – 20 391,8 осіб відповідного віку на 10 тис. населення порівняно з 20 015,7 на 10 тис. населення у 2012 р. (див. табл. 1.2.3), тобто протягом 2013 р. кожна молода людина віком 15–17 років захворіла більше двох раз.
Таблиця 1.2.3

Поширеність захворювань (всі хвороби) серед юнаків 15–17 років,

на 10 тис. населення

2009

2010

2011

2012

2013

Усього захворювань

18 582,9

19 725,1

20 061,2

20 015,7

20 391,8

Джерело: за даними Міністерства охорони здоров’я України.

Насамперед, викликає стурбованість погіршення ситуації за цим показником у сільській місцевості, де він значно вищий, ніж у міській: загальна захворюваність (всі хвороби) серед сільських мешканців зазначеної вікової групи допризовної молоді збільшилася протягом 2013 року на 11,6%, а серед міських – на 7,4%.Розповсюдженість ВІЛ/СНІД та інших соціально небезпечних хвороб серед молоді. Україна залишається однією з перших у Європейському регіоні за темпами поширення ВІЛ/СНІДу, хоча з 2007–2009 рр. спостерігається певне сповільнення поширення цього захворювання. Рівень смертності від СНІДу у 2007–2009 рр. також відносно стабілізувався. Швидше за все, це було зумовлено розширенням масштабів надання АРТ у 2006–2008 рр. Проте у 2010–2013 рр. в Україні знову намітилася нестійка тенденція до зростання захворюваності й смертності від СНІДу (див. табл. 1.2.4).

Таблиця 1.2.4Офіційні показники нових випадків ВІЛ та смертності
від СНІДу в Україні в 2007–2013 рр.
, на 100 тис. осіб

Показники

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Нові випадки ВІЛ

38,0

40,9

43,2

44,7

46,2

45.5

47.6

Смертність від СНІДу

5,4

5,8

5,6

6,8

8,2

8,5

7,7

Джерело: Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України.
Згідно з інформацією Українського центру контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ України, за підсумками 2013 р. під диспансерним наглядом у закладах Міністерства охорони здоров’я України перебувало 139 573 ВІЛ-інфікованих осіб, з них 29 005 осіб, хворих на СНІД. За всі роки від захворювань, зумовлених СНІДом, уже померло 32 055 осіб. Високий рівень поширеності ВІЛ, як і раніше, властивий південно-східним регіонам України, а низький – західним областям.

У 2013 р. питома вага парентерального шляху передачі ВІЛ серед нових випадків ВІЛ-інфекції в Україні становила 32,7%, тоді як статевого – 65,7% (рис. 16). При цьому у чоловіків основним шляхом інфікування є ін’єкційний, тоді як у жінок – статевий, зокрема стетеві контакти з ВІЛ-позиктивними партнерами1. Однак до 2008 р. частка парентерального шляху передачі ВІЛ-інфекції була більша, ніж статевого.Характерною особливістю сучасної епідемічної ситуації з ВІЛ/СНІДу в Україні є також чітка тенденція до зниження поширеності ВІЛ-інфекції серед молодих осіб віком 15–24 років: з 12% у 2009 р. до 7% у 2013 р. (див. рис.1.2.2). На думку експертів це може свідчити про певне постаріння епідемії, зумовлене тим, що значна частина нововиявлених ВІЛ-позитивних осіб були інфіковані кілька років раніше2.


Рис. 1.2.1. Структура шляхів передачі ВІЛ в Україні у 1997, 2000 та 2013 рр., %

Джерело: Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ УкраїниКаталог: media -> 2015
media -> «М і жнац і ональн і шлюби»
media -> Роль аварії чаес у розвитку патології щитовидної залози
media -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
media -> Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування
media -> Хельсинкский фонд по правам человека польша
2015 -> «Країна замків та фортець»
2015 -> День фізичної культури і спорту 2015 Комп’ютерні ігри
2015 -> День фізичної культури і спорту 2015 Комп’ютерні ігри
2015 -> Затверджено рішення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка