Занять, заходів і організованого навчання учнів, що проводяться в школах і поза ними під керівництвом учителів, громадськості, органів учнівського самоврядуванняСкачати 34.26 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації20.06.2022
Розмір34.26 Kb.
#92839
  1   2   3   4   5
file

озакласна робота з інформатики
Позакласна робота — це система занять, заходів і організованого навчання учнів, що проводяться в школах і поза ними під керівництвом учителів, громадськості, органів учнівського самоврядування.
Як органічна частина загальної системи навчально-виховного про­цесу позаурочні заняття певною мірою вільні щодо вибору конкретної тематики, рівня самостійності учнів у набутті прикладних знань і умінь, здійснення цілеспрямованої творчої діяльності.
Позакласна робота значно відрізняється від навчальної в лабораторії чи кабінеті. Такі заняття побудовані з урахуванням пізнавальних і твор­чих інтересів учнів на основі їхньої добровільної участі.
Цілями позакласної роботи з інформатики можуть бути розширення і поглиблення знань учнів з інформатики, підвищення пізнавальних інтересів шляхом проведення цікавих заходів.
Не варто вважати позакласною роботою додаткові заняття з тими учнями, які не повністю опанували шкільну програму з інформатики, а також індивідуальні і групові заняття з тими, хто навчається з випе­редженням.
Можна виділити основні вимоги до організації позакласної роботи в школі:

 • залучення до позакласної діяльності учнів з урахуванням їхніх інтересів і здібностей;

 • органічна єдність навчальної і позакласної діяльності;

 • цілеспрямованість, суспільно корисна значущість позакласної роботи;

 • доступність навчального матеріалу, відповідність його віку учнів, рівню їхнього розвитку;

 • зв'язок різних форм позакласної роботи: індивідуальних, групо­вих і масових;

 • поєднання добровільності участі учнів у позакласній роботі з обо­в'язковістю її виконання.

Додаткові заняття з інформатики сприяють кращому розвитку інди­відуальних здібностей учнів і переслідують такі основні цілі:
а) пробудження і розвиток інтересу до поглибленого вивчення інформатики та її відгалужень;
б) формування навичок науково-дослідницького характеру;
в) забезпечення допрофесійної трудової підготовки школярів в галузі застосування інформаційних технологій;
г) організація вільного часу і дозвілля.
Позакласна робота з школярами з Інформатики в ряді випадків проходити в традиційних формах (гуртки, факультативні курси, олімпіади), а може набувати нових, специфічних форм (комп'ютерні клуби, очні і заочні, літні і зимові школи юних програмістів, дистан­ційні олімпіади, участь в телекомунікаційних проектах тощо).
Гуртки з інформатики
Гурток — найбільш гнучка, глибоко індивідуальна форма роботи з різним змістом. У гуртку беруть участь учні різних вікових категорій, займаються тільки ті, хто проявив явний і підвищений інтерес до пред­мета. Гуртки успішно організовуються і працюють там, де є кабінети комп'ютерної техніки, однак для початку роботи гуртка достатньо навіть одного комп'ютера.
Робота гуртка проходить ефективніше, якщо він об'єднує відносно стабільний склад учнів і працює за заздалегідь розробленим планом. План має передбачати не тільки доповіді вчителя, а й повідомлення самих гуртківців, створення веб-сайту, випуск стінної газети і прове­дення вечорів, участь в організації і проведенні тижнів або місячників інформатики, олімпіад, телекомунікаційних проектів тощо.
Недостатнє оснащення шкіл комп'ютерами призвело в свій час до поширення заочних форм позакласної роботи. Заочна школа пропо­нує бажаючим для самостійного виконання систему завдань, які потім перевіряються викладачами, оцінюються та кожен учень одержує аналіз виконаної роботи: помилки, раціональність виконання, вибір методів та ін.
З появою персональних ЕОМ та доступу до Інтернету набувають поширення нові, нетрадиційні організаційні форми позашкільної робо­ти учнів. У їх числі платні комп'ютерні клуби, що надають школяреві самостійний вибір мети і періодичність занять; Інтернет-кафе, в яких створено умови для використання послуг глобальної мережі. Роботі з комп'ютером у гуртку можна легко надати цікавого ігрового характе­ру, тому гурткові заняття з інформатики приваблюють учнів, у тому чи­слі й учнів середніх класів. При цьому, однак, потрібно мати на увазі, Що роботу гуртка не можна будувати тільки на захопленні дітей ком­п'ютерною грою. Розробка узгоджених із загальною системою навчан­ня інформатики в середній школі програм гурткових занять з учнями, відповідної рівню підготовки школярів сукупності навчальних задач, а також ефективного програмного забезпечення для цих занять — акту­альні методичні задачі.
Зазначимо основні напрями проведення гурткових занять з інфор­матики:
• основи роботи на комп'ютері для запуску прикладних програм навчального призначення та подальшого їх використання для роз­в'язування різних завдань;

 • правила роботи з електронною поштою та броузерами для пере­гляду гіпертекстових сторінок, форумами для подальшої роботи в телекомунікаційних проектах;

 • пошук інформації в глобальній мережі за допомогою використання пошукових систем;

 • мова розмітки гіпертексту та створення веб-сторінок;

 • принципи створення графічних зображень;

 • основи алгоритмізації в середовищі Логосвітів тощо.

Для учнів старшого віку можна ставити задачі-проекти великого обсягу: створення баз даних для школи, розробка сервісних засобів — програм для вчителя інформатики.
Гурткова робота дає можливість враховувати і розвивати здібності і нахили учнів. У цьому одна із її переваг перед звичайними заняттями. Різноманітність пристроїв, які вивчаються та використовуються в гур­тках, різний рівень складності і трудомісткості питань і завдань, необ­хідність широких теоретичних і практичних знань дають змогу шляхом продуманого добору тем задовольнити інтереси всіх членів гуртка незалежно від їхніх знань, досвіду і здібностей.
На основі гуртків можуть створюватись наукові спільноти (шкільні академії і ін.), які об'єднують і координують роботу гуртків, проводять масові заходи, організовують конкурси, олімпіади, телекомунікаційні проекти.

Скачати 34.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка