Занять, заходів і організованого навчання учнів, що проводяться в школах і поза ними під керівництвом учителів, громадськості, органів учнівського самоврядуванняСкачати 34.26 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації20.06.2022
Розмір34.26 Kb.
#92839
1   2   3   4   5
file
Факультативні курси з інформатики
Особливу актуальність має проблема розробки змісту і методики проведення факультативних занять з інформатики. Факультативи з інформатики не є формою позакласної роботи. Це одна з форм дифе­ренційованого навчання інформатики, мета якого — поглиблення і розширення знань учнів. Факультативні заняття передбачають поглиб­лене вивчення інформатики. Факультатив пов'язує уроки і позакласні заняття, створює умови для переходу від засвоєння шкільного курсу до вивчення інформатики як науки.
Відмінність факультативів від гуртків полягає передусім у тому, що гуртки передбачають наявність в учнів початкової зацікавленості до інформатики, яку необхідно розвивати, а умови факультативів — на­явність стійкої зацікавленості. Це визначає особливості методики навчання учнів в умовах факультативних курсів.
Факультативні курси розраховані на тих учнів, які добре встигають з інформатики. Не можна механічно переносити методи, прийоми, організаційні форми і засоби навчання інформатики в звичайних класах на факультативне навчання. Враховуючи те, що учні на факульта­тивних заняттях мають ширші можливості у просуванні в навчанні і стійку зацікавленість до інформатики, тут мають переважати методи проблемного навчання. Більше часу потрібно присвятити самостійній роботі.
Важливою проблемою є взаємозв'язок факультативних занять з вивченням обов'язкового курсу, узгодженість у часі і змісті вивчення тих чи інших питань.
При цьому домашні завдання на факультативних заняттях доцільно звести до мінімуму і пропонувати їх лише для того, щоб учні були підготовленими до наступного заняття. Виконання творчих завдань, які потребують значного часу, не є обов'язковим для всіх учнів, що відвідують факультативні заняття. Однак виконання їх варто всіляко схвалювати.
Факультативні заняття є важливим засобом допрофільного навчан­ня і допомагають учням визначитися щодо вибору майбутньої профе­сійної діяльності.
Програми факультативних курсів, які діяли в школах за розділами, що передбачають ознайомлення з будовою комп'ютера, алгоритміза­цією і елементами програмування, перестали відповідати цілям фа­культативних занять, оскільки застаріли і за змістом, і за підходами до їх реалізації.
Особливого значення в нових умовах набуває розробка і впро­вадження міжпредметних факультативних курсів на базі шкільних кабінетів комп'ютерної техніки, розвиток дитячої технічної творчості в галузі інформатики, математики, фізики, автоматики, електроніки, телекомунікацій.
Цілями факультативних курсів є: поглиблення знань в галузі інфор­матики чи іншої дисципліни, вивчення якої пов'язано з комп'ютерами; профорієнтація.
Орієнтовний перелік тем факультативних курсів може бути таким:
1, Комп'ютер як засіб вивчення: комп'ютер і фізика (математика, біологія, іноземна мова, географія); комп'ютер як засіб для економіч­них розрахунків і засіб обліку та контролю; комп'ютер і управління школою; комп'ютер як засіб спілкування (комунікації); комп'ютер і моделювання, комп'ютер і графіка, комп'ютер і архітектура.
2. Комп'ютер, програмне забезпечення, як об'єкт вивчення: вивчен­ня мови програмування, вивчення будови комп'ютера, вивчення про­грамних засобів.
Масові заходи позакласної роботи з інформатики
До масових форм позакласної роботи з інформатики можна віднести:
1. Тематичні вечори. Залежно від мети, яку ставлять організатори, вечори з інформатики можуть бути кількох типів:
• вечори, головною метою яких є розширення і поглиблення знань та умінь учнів, набутих на заняттях з інформатики. Тематика таких вечорів визначається навчальною програмою. Можна пла­нувати проведення таких вечорів: «Інформація в нашому житті», «Інформатика і зв'язок», «Комп'ютер на службі людини», «Ком­п'ютер і виробництво», «Перспективи розвитку комп'ютерної техніки», «Глобальна мережа Інтернет та можливості її використання», «Розвиток і становлення інформаційного суспільства», «Комп'ютер і захист інформації» тощо.
• вечори, головною метою яких є розвиток інтересу до інформати­ки, розширення кругозору учнів шляхом здійснення міжпредметних зв'язків.
Вечори проводяться, як правило, один раз на півріччя або на рік для учнів паралельних класів. До їх проведення потрібно заздалегідь ре­тельно готуватися. Відповідно до сценарію запропонувати деяким учням підготувати матеріал за рекомендованою літературою; дібрати фрагменти їхніх виступів і перевірити їх; підготувати цікаво оформ­лене оголошення, наочний матеріал тощо. Учні мають виявляти макси­мум ініціативи в підготовці і проведенні вечора.


  1. Скачати 34.26 Kb.

    Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка