Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5Сторінка1/3
Дата конвертації23.11.2016
Розмір0.94 Mb.
  1   2   3
Тематичний план занять:

Заняття 1 «Патофізіологія системного кровообігу. Патофізіологія серця. Недостатність серця. Вінцева недостатність.».
Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин.».
Заняття 3 «Аритмії.».
Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.».
Заняття 5 «Патологічні типи дихання. Асфіксія. Пневмоторакс.».
Тема №1: «ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО КРОВОБІГУ. ПАТОФІЗІОЛОГІЯ СЕРЦЯ. НЕДОСТАТНІСТЬ СЕРЦЯ. ВІНЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ.»

Актуальність теми. Серцева недостатність - одна з частих причин втрати працездатності, інвалідизації й смерті пацієнтів, що страждають на захворювання серцево-судинної системи. Вивчення її етіології та патогенезу необхідно для практичної діяльності лікаря-стоматолога. Знання причин і механізмів розвитку даної патології буде сприяти розвитку клінічного мислення, вибору раціональних підходів до лікування кожного конкретного хворого.

Вивчення в експерименті на тваринах серцевої недостатності дозволяє розкрити механізми розвитку цього патологічного стану.

Загальна мета заняття: уміти характеризувати серцеву недостатність, пояснити основні причини виникнення і механізми розвитку різних форм серцевої недостатності; пояснити патогенетичні методи її лікування.

Для цього необхідно (конкретні цілі):

 1. Визначати типові патологічні стани і порушення в системі кровообігу: недостатність кровообігу; недостатність серця;

 2. Аналізувати та застосовувати існуючі класифікації недостатності кровообігу та серцевої недостатності;

 3. Аналізувати зміни основних параметрів кардіо- та гемодинаміки при недостатності серця (частота і сила серцевих скорочень, хвилинний та систолічний об'єми крові, систолічний, діастолічний, середній і пульсовий артеріальні тиски крові, венозний тиск крові);

 4. Аналізувати причинно-наслідкові взаємозв'язки, вміти відокремлювати зміни патологічні і пристосувально-компенсаторні, місцеві і системні в патогенезі недостатності кровообігу, недостатності серця, інфаркту міокарда, шокових станів (кардіогенного шоку);

 5. Аналізувати механізми розвитку клінічних проявів хронічної недостатності серця і кровообігу;

 6. Аналізувати причини і механізми розвитку вінцевої недостатності, пояснювати її можливі наслідки;

 7. Аналізувати порушення основних функцій серця при гострій вінцевій недостатності;

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння. Уміти:

 1. Розкрити механізм серцевих скорочень (кафедра нормальної фізіології)

 2. Пояснити роль кардіальних та екстракардіальних механізмів в регуляції роботи серця (кафедра нормальної фізіології)

 3. Інтерпретувати основні показники роботи серця (кафедра нормальної фізіології)

 4. Пояснити вплив зміни частоти серцевих скорочень і величини ударного об'єму на ефективність роботи серця (кафедра нормальної фізіології)


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Нормальна фізіологія за ред. B.I. Філімонова, К. "Здоров'я", 1994. - С. 288-301.

 2. В. Ганонг - Фізіологія людини. – Львів, 2002.

 3. М.Р. Гжегоцький. Фізіологія людини. - Київ: Книга плюс, 2005.


Перевірка первинного рівня знань.
Дайте відповідь на наступні запитання:

 1. Визначення поняття «серцева недостатність».

 2. Основні показники серцевої недостатності.

 3. Визначення поняття «недостатність кровообігу». Порівняти з поняттям "серцева недостатність".

 4. Класифікація недостатності кровообігу.

 5. Причини недостатності кровообігу.

 6. Класифікація серцевої недостатності за патогенезом, клінічним перебігом, вираженістю клінічних проявів.

 7. Причини серцевої недостатності, що виникає внаслідок перевантаження об'ємом.

 8. Причини серцевої недостатності , що виникає внаслідок перевантаження опором.

 9. Причини серцевої недостатності, що виникає внаслідок пошкодження міокарда.

 10. Причини позакардіальної серцевої недостатності.

 11. Механізм розвитку серцевої недостатності внаслідок перевантаження об'ємом.

 12. Механізм розвитку серцевої недостатності внаслідок перевантаження опором.

 13. Механізм розвитку серцевої недостатності внаслідок пошкодження міокарда.

 14. Механізм розвитку серцевої недостатності внаслідок пошкодження перикарда.

 15. Гіпертрофія серця, визначення поняття. Поняття про тоногенну та міогенну дилятацію серця.

 16. Особливості структури, функції й метаболізму міокарда під час компенсаторної гіперфункції ( основні стадії за Ф.З. Меєрсоном).

 17. Причини і механізми розвитку гострої серцевої недостатності.

 18. Причини і механізми розвитку хронічної серцевої недостатності.

 19. Показники серцевої недостатності (гемодинамічні, клінічні), механізми їх розвитку.


Еталони відповідей на первинний рівень знань
Недостатність кровообігу – це стан, при якому серцево-судинна система не може забезпечити органи й тканини організму необхідною кількістю крові.

Недостатність серця – це патологічний стан, обумовлений нездатністю серця забезпечити кровопостачання органів і тканин відповідно до їх потреб.
Класифікація серцевої недостатності за патогенезом:

1. Серцева недостатність внаслідок перевантаження серця:

1.1 перевантаження серця об’ємом (причини: вади серця із недостатністю клапанного апарату, гіперволемія);

1.2 перевантаження серця опором (причини: вади серця – стеноз отворів, гіпертензія малого чи великого кола кровообігу);

2. Серцева недостатність внаслідок пошкодження міокарда (причини: міокардити, міокардіопатії);

3. Серцева недостатність внаслідок порушення вінцевого кровообігу (причини: атеросклероз, тромбоемболія, спазм коронарних судин);

4. Серцева недостатність внаслідок ураження перикарда (гострий та хронічний перикардит, тампонада серця);

5. Змішана.


Інтракардіальні механізми адаптації серця внаслідок перевантаження:
Гетерометричний механізм адаптації серця включається при перевантаженні серця об’ємом (причини: вади серця із недостатністю клапанного апарату, гіперволемія). Його суть полягає у збільшенні сили серцевих скорочень в умовах надходження до серця збільшеного об’єму крові. В основі цього механізму адаптації лежить закон Франка-Старлінга: чим більше вихідна довжина м'язового волокна (до 25% від вихідної), тим більше сила його скорочень. При цьому механізмі збільшується довжина кардіоміоцитів, тому він називається гетерометричний.
Гомеометричний механізм адаптації серця включається при перевантаженні серця опором (причини: вади серця по типу стеноз, гіпертензія малого чи великого кола кровообігу). Його суть полягає у збільшенні сили серцевих скорочень в умовах збільшення опору вигнанню крові. При цьому механізмі збільшується напруга кардіоміоцитів, але довжина їх майже не змінюється , тому він називається гомеометричний.
Гіпертрофія серця – це структурні зміни в серці, що виникають при тривалому підвищенні навантаження на серце і забезпечують довгострокову адаптацію.


За Ф.З. Меєрсоном виділяють два варіанти гіпертрофій:
Гіпертрофія серця у спортсменів - розвивається при поступово зростаючих навантаженнях; при цьому рівномірно збільшуються всі складові компоненти серця (збалансована гіпертрофія) і істотно збільшуються його функціональні резерви.

Компенсаторна гіпертрофія серця. Розрізняють два види:

- гіпертрофія від перевантажень (розвивається при вадах серця, артеріальній гіпертензії);

- гіпертрофія від ушкодження (розвивається при атеросклерозі, міокардіопатіях).
При компенсаторній гіпертрофії міокарда патогенний фактор діє постійно; вона є незбалансованою (збільшується кількість лише кардіоміоцитів, кількість судин і нервів не змінюється); швидко наступає недостатність серця.
Основні стадії розвитку компенсаторної гіпертрофії серця за Ф.З. Меєрсоном:


 1. Аварійна стадія;

 2. Стадія завершеної гіпертрофії і відносно стійкої гіперфункції;

 3. Стадія поступового виснаження і прогресуючого кардіосклерозу.


Тоногенна дилатація – це розширення порожнин серця, що супроводжується збільшенням ударного об’єму крові. Розвивається внаслідок включення гетерометричного механізму адаптації серця.
Міогенна дилатація виникає при дистрофічних змінах міокарда. Супроводжується розширенням порожнин серця та зниженням сили серцевих скорочень. Виникає при деадаптації серцевої недостатності.
Гостра серцева недостатність розвивається швидко, при надмірному навантаженні на серце, коли компенсаторні механізми не справляються з ним, наприклад, при інфаркті міокарда та його ускладненнях (кардіогенний шок, тампонада серця), при аритміях (фібриляція серця, пароксизмальна тахікардія, повна атріовентрикулярна блокада), гострому перикардиті, міокардиті, емболії легеневої артерії.
Хронічна (застійна) серцева недостатність розвивається поступово, переважно внаслідок метаболічних порушень у міокарді при тривалій гіперфункції серця або різних видах ушкодження міокарда (наприклад, артеріальна гіпертензія, пороки серця, кардіоміопатії, тощо).


Показники гемодинаміки:

 • швидкість кровотоку;

 • об’єм циркулюючої крові

 • ударний об’єм серця

 • хвилинний об’єм серця

 • частота серцевих скорочень

 • серцевий індекс

 • артеріальний тиск

 • венозний тиск

 • загальний периферичний опір руху крові в судинах

 • коефіцієнт утилізації кисню

 • час ліквідації кисневого боргу


Клінічні прояви недостатності кровообігу:

    1. тахікардія;

    2. задишка;

    3. ціаноз;

    4. набряки;

    5. кардіальний цироз печінки;


Тести для перевірки первинного рівня знань:
1. Стенокардія є характерним симптомом для:

 1. Ішемічної хвороби серця

 2. Інфаркту міокарда

 3. Недостатності мітрального клапану

 4. Остеохондрозу

 5. Стенозу мітрального отвору

2. Розвиток легеневого серця є характерним для: 1. Легеневої гіпертензії

 2. Асфіксії

 3. Стенозу вінцевих судин

 4. Дихальної гіпоксії

 5. Анафілактичного шоку у морської свинки

3. Вади серця, гіпертензії у великому чи малому колі кровообігу, виконання надмірної фізичної роботи лежать в основі: 1. Недостатності серця від перевантаження

 2. Недостатності серця через ураження міокарда

 3. Змішаної форми недостатності серця

 4. Судинної недостатності

 5. Недостатності вінцевого кровообігу

4. У спортсмена виявлено збільшення маси серця на 100%. Який з перерахованих процесів розвинувся в серці ? 1. Гіпертрофія

 2. Атрофія

 3. Регенерація

 4. Анаплазія

 5. Гіпотрофія

5. У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, АсАТ, креатинфосфокінази. В якому органі (органах) найбільш вірогідний розвиток патологічного процесу?

A.Нирки та надниркові залози

B. Скелетні м’язи

C. Сполучна тканина

D. Печінка та нирки

E. Серцевий м’яз

Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності


 1. Визначення поняття недостатності кровообігу, принципи її класифікації, характеристика порушень кардіо- та гемодинаміки.

 2. Поняття про гостру та хронічну ("застійну") недостатність кровообігу.

 3. Етіологія, патогенез, стадії хронічної недостатності кровообігу.

 4. Визначення поняття недостатності серця, принципи класифікації.

 5. Недостатність серця внаслідок перевантаження. Причини перевантаження серця об'ємом та опором.

 6. Механізми негайної та довготривалої адаптації серця до надмірного навантаження.

 7. Гіпертрофія серця: види, причини, механізми розвитку, стадії (за Ф.З. Меєрсоном).

 8. Особливості гіпертрофованого міокарда, причини та механізми його декомпенсації.

 9. Міокардіальна форма серцевої недостатності.

 10. Коронарогенні ушкодження міокарда. Недостатність вінцевого кровообігу (відносна та абсолютна; гостра та хронічна), механізми розвитку.

 11. Поняття про "критичний стеноз".

 12. Наслідки ішемії міокарда.

 13. Ішемічна хвороба серця як прояв вінцевої недостатності, її різновиди.

 14. Клініко-лабораторні критерії, прояви та ускладнення інфаркту міокарда.

 15. Патогенез кардіогенного шоку.

 16. Принципи профілактики і лікування ішемічної хвороби серця.

 17. Етіологія і патогенез некоронарогенних ушкоджень міокарда.

 18. Кардіоміопатії. Класифікація. Характеристика причин та механізмів виникнення, клінічних проявів.

 19. Позаміокардіальна недостатність серця. Ураження перикарда. Гостра тампонада серця.

 20. Принципи кардіопротекції та лікування недостатності серця/кровообігу.


Обговорення рефератів на теми:

 • Серцева недостатність, що розвивається при інфаркті міокарда. Механізми основних порушень.

 • Серцева недостатність, що розвивається внаслідок вроджених кардіоміопатій.

 • Серцева недостатність, що розвивається при аритміях.


Література.

Основна:

1. Патологічна фізіологія За ред. М.Н. Зайка та Ю.В. Биця. Київ: Вища школа, 1995. – С. 403-422.

2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.300-308.

3. Лекційний матеріал.


Додаткова:

1. Белевитин А.Б. «Физиологические аспекты регуляции коронарного кровообращения». Учебное пособие. С.-П., 2000г.

2. Беляева Л.М., Хрусталева Е.К. «Функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы у детей». Мн.: Амалфея, 2000г.

3. Амосова Е.Н. «Кардиомиопатии». Руководство. К., «Книга плюс», 1999г.


Перевірка кінцевого рівня знань:
Тести з банку даних „Крок-1”

2010 р.
1. У хворого Б., на 2-у добу після розвитку інфаркту міокарду відбулося різке падіння систолічного АТ до 60 мм.рт.ст. з тахікардією 140 уд/хв, задишкою, втратою свідомості. Який механізм є провідним в патогенезі шоку?

A *Зменшення ударного об'єму крові

B Інтоксикація продуктами некротичного розпаду

C Зниження об'єму циркулюючої крові

D Пароксизмальна тахікардія

E Анафілактична реакція на міокардіальні білки
2. У 48 літнього пацієнта після сильного психоемоційного навантаження раптово з'явився гострий біль в області серця з іррадіацією в ліву руку. Нітрогліцерин зняв напад болю через 10 хвилин. Який патогенетичний механізм є провідним в розвитку цього процесу?

A *Спазм коронарних судин

B Розширення периферичних судин

C Закупорка коронарних судин

D Стиснення коронарних судин

E Підвищення потреб міокарду в кисні
3. У хворого на артеріальну гіпертензію наслідком гіпертонічного кризу стала гостра серцева недостатність. Який механізм серцевої недостатності є головним в даному випадку?

A * Перевантаження серця опором

B Перевантаження серця припливом крові

C Ушкодження міокарда

D Абсолютна коронарна недостатність

E Відносна коронарна недостатність
4. Хворий 50-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичного навантаження у нього з’явились відчуття м’язової слабкості, нестачі повітря, синюшність слизової оболонки губ, шкіри, обличчя, дихання супроводжувалось відчутними на відстані вологими хрипами. Який механізм лежить в основі виникнення такого синдрому?

A * Гостра лівошлуночкова недостатність.

B Хронічна правошлуночкова недостатність.

C Хронічна лівошлуночкова недостатність.

D Колапс.

E Тампонада серця.
5. У хворого на гострий міокардит з’явилися клінічні ознаки кардіогенного шоку. Який із вказаних нижче патогенетичних механізмів є провідним в розвитку шоку?

A *Порушення насосної функції серця

B Депонування крові в органах

C Зниження діастолічного притоку до серця

D Зниження судинного тонусу

E Збільшення периферичного опору судин
6. Під час розтину тіла померлого від набряку легень у міокарді знайдено велике вогнище жовто-сірого кольору, а в коронарній артерії – свіжий тромб. Який найбільш імовірний діагноз?

A *Інфаркт міокарда

B Кардіосклероз

C Міокардит

D Амілоїдоз

E Кардіоміопатія
7. При проходженні профілактичного огляду у чоловіка, який працює шахтарем, лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стадії компенсації. Що з нижче перерахованого є головним підтвердженням компенсації діяльності серця?

A *Гіпертрофія міокарда

B Тахікардія

C Збільшення артеріального тиску

D Задишка

E Ціаноз
8. У хворого на ессенціальну артеріальну гіпертензію розвинувся гіпертонічний криз, що привело до нападу серцевої астми. Який механізм серцевої недостатності є провідним в даному випадку?

A *Перевантаження серця підвищеним опором

B Перевантаження серця збільшеним об’ємом крові

C Абсолютна коронарна недостатність

D Пошкодження міокарда

E Порушення надходження крові до серця
2007-2009 р.р.
1. Хворий, 56 років, раптово відчув сильний біль за грудиною з іррадіацією в ліву руку, страх смерті. Обличчя його стало блідим, вкрилося холодним потом. Прийом нітрогліцерину не вгамував біль. Лікар встановив діагноз інфаркт міокарда. Назвіть найчастішу причину ішемії міокарда.

A.*Атеросклероз вінцевих судин

B. Спазм вінцевих судин

C. Тромбоз судин серця

D. Емболія коронарних судин

E. Агрегація еритроцитів у вінцевих судинах
2. У дівчини, 15 років, виявлений стеноз аорти, проте розладів кровообігу у неї не спостерігалось. Який механізм забезпечував стан серцевої адаптації?

A.* Гомеометричний механізм.

B. Інотропна дія катехоламінів.

C. Гетерометричний механізм.

D. Зменшення маси серця.

E. Посилення синтезу білка.
3. Гетерометричний механізм компенсації Франка – Старлінга супроводжується розвитком:

A.*Тоногенної дилатації

B. Міогенної дилатації

C. Гіпертрофії міокарда

D. Кардіосклерозу

E. Тампонади серця
4. В дослідах на щурах за допомогою металевого кільця звужували аорту в 3 рази. Тварин декапітували через 35 діб після експериментальної коарктації аорти. Гіпертрофія якого відділу серця буде спостерігатися у щурів з експериментальним звуженням аорти?

A.*Лівого шлуночка

B. Правого шлуночка

C. Лівого передсердя

D. Правого передсердя

E. Правого відділу аорти
5. Виберіть, при якому із нижченаведених станів, що спричиняють серцеву недостатність, спрацьовує гомеометричний механізм адаптації:

A.*Стеноз устя аорти

B. Недостатність мітрального клапана

C. Фізичне навантаження

D. Недостатність аортального клапана

E. Збільшення об’єму циркулюючої крові
6. Серед факторів ризику виникнення атеросклерозу важлива роль належить збільшенню кількості в крові атерогенних та зменшенню вмісту антиатерогенних ліпопротеїнів. Який вид гіперліпопротеїнемії найбільш атерогенний?

A.*Гіпербеталіпопротеїнемія

B. Гіперхіломікронемія

C. Гіперпребеталіпопротеїнемія

D. Гіперхолестеринемія

E. Гіпертригліцеридемія
7. Чоловік, 70 років, хворіє на атеросклероз судин нижніх кінцівок та ішемічну хворобу серця. Під час обстеження виявлено порушення ліпідного складу крові. Надлишок яких ліпопротеїнів має місце при атеросклерозі?

A.*Низької щільності

B. Дуже низької щільності

C. Високої щільності

D. Проміжної щільності

E. Хіломікронів
8. Під час профілактичного огляду чоловіка, який працює шахтарем, лікар встановив зміни функціонального стану серця, що свідчать про серцеву недостатність в стадії компенсації. Що з нижче наведеного є головним підтвердженням компенсації діяльності серця?

А. Гіпертрофія міокарда

B. Збільшення артеріального тиску

C. Ціаноз

D. Тахікардія

E. Задишка
Ситуаційні задачі
1. Хвора, 65 років, скаржиться на загальну слабкість, серцебиття та задишку при помірному фізичному навантаженні, зрідка запаморочення. Ввечері відзначає набряк нижніх кінцівок. ЧСС - 80 за хв., AT - 140/70 мм рт.ст. Тони серця приглушені. На ЕКГ ознаки ішемії та дистрофії міокарда. Під час ультразвукового дослідження виявлено зниження ударного об'єму. Був зроблений висновок про наявність у жінки серцевої недостатності.


 1. Наведіть визначення поняття «серцева недостатність».

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наведіть класифікацію серцевої недостатності за патогенезом.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвіть основні прояви в ротовій порожнині при серцевій недостатності.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Чоловік, 28 років, скаржиться на задишку, швидку втомлюваність під час ходи. Вважає себе хворим з народження, коли була встановлена вроджена недостатність аортальних клапанів. Фізично розвинутий задовільно, шкірні покрови бліді, слабий ціаноз губ. Ліва межа серця розширена. ЧСС - 78 уд/хв, АТ - 110/80 мм рт.ст.

1. Який вид серцевої недостатності за патогенезом у хворого ?__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Який механізм інтракардіальної адаптації спрацьовує при даному виді серцевої недостатності?

_____________________________________________________________________

3. Розкрийте механізми інтракардіальної адаптації.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Чоловік, 27 років, скаржиться на задишку, швидку втомлюваність під час ходи. Вважає себе хворим після перенесеного ревматизму, коли була встановлена недостатність мітральних клапанів.

 1. Який вид серцевої недостатності за патогенезом у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Який механізм інтракардіальної адаптації спрацьовує при даному виді серцевої недостатності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвіть показники гемодинаміки при серцевій недостатності.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Дівчина, 18 років, скаржиться на задишку, швидку втомлюваність при фізичному навантаженні. Вважає себе хворою з народження, коли був встановлений вроджений стеноз аортального отвору.


  1. Який вид серцевої недостатності за патогенезом у хворого?

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Розкрийте механізм інтракардіальної адаптації, що спрацьовує при даному виді серцевої недостатності?

_____________________________________________________________________
5. Жінка, 35 років, скаржиться на задишку, швидку втомлюваність під час ходи. При УЗД серця встановлений стеноз мітрального отвору. Фізично розвинутий задовільно, шкіряні покрови бліді, слабий ціаноз губ. Ліва границя серця розширена. ЧСС - 78 уд/хв, АТ - 110/80 мм рт. ст.

  1. Який вид серцевої недостатності за патогенезом у хворого?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Який механізм інтракардіальної адаптації спрацьовує при даному виді серцевої недостатності?

_____________________________________________________________________
6. Хворий страждає на мітральний стеноз протягом 10 років. Під час обстеження встановлена серцева недостатність.


  1. Внаслідок якого процесу розвинулося вказане ускладнення?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В чому полягає відмінність між тоногенною та міогенною дилятацією?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. У хворого 25 років діагностовано ревматичний міокардит.

1.Який основний механізм виникнення серцевої недостатності?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Розкрийте механізми основних клінічних проявів серцевої недостатності?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. У хворого, 50 років, з недостатністю мітрального клапану виникла гіпертрофія лівого шлуночка серця.

1. Який механізм є пусковим у її розвитку ?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Розкрийте гемодинамічні показники серцевої недостатності.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Хворий з недостатністю мітрального клапану ввечері після роботи відмічає наявність набряків на нижніх кінцівках.


 1. Який механізм розвитку цих набряків?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як пояснити їх локалізацію?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка