Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття


І. Назвіть особливості температурної кривоїСторінка11/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.41 Mb.
#688
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

І. Назвіть особливості температурної кривої (ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ)

1. Гарячка постійного (сталого) типу: різниця між ранковою і вечірньою температурою тіла коливається в межах  0,5-1,0 ºС.

2. Гарячка послаблюючого (ремітуючого) типу: різниця між ранковою і вечірньою температурою тіла коливається в межах  1,0-2,0 ºС, вранці температура тіла падає нижче 38 ºС, але не знижується до нормального рівня.

3. Гарячка переміжного (інтермітуючого) типу: спостерігається періодичне, приблизно через рівні проміжки часу (від 1 до 3 діб) різке підвищення температури тіла (частіше у другій половині дня, іноді вночі) на декілька годин з наступним її зниженням до нормального рівня.

4. Гарячка виснажуюча, гектичного типу: тривала гарячка з добовими коливаннями температури 4,0-5,0 ºС, з підвищенням температури тіла до 40,0-41,0 ºС ввечері та вночі і ранковим її падінням до субфебрильних та нормальних величин.

5. Гарячка зворотного (інвертованого) типу: максимум температури спостерігається вранці, увечері вона падає до нормальних або субфебрильних величин.

6. Гарячка поворотного типу: спостерігається чергування кількаденних гарячкових періодів з безгарячковими (періоди апірексії).

7. Гарячка хвилеподібного (ундулюючого) типу: спостерігається поступове підвищення температури тіла протягом певного терміну з наступним її літичним падінням та більш-менш тривалим безгарячковим періодом.

8. Гарячка нерегулярного (атипового) типу: спостерігається непевна тривалість з неправильними та різноманітними добовими коливаннями температури тіла у вигляді постійної, послаблюючої, переміжної, зворотної та інших гарячок та їх поєднань.
ІІ. Назвіть тип температурної кривої українською та латинською мовами (ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ)

1. Гарячка постійного (сталого) типу: febris continua

2. Гарячка послаблюючого (ремітуючого) типу: febris remittens

3. Гарячка переміжного (інтермітуючого) типу: febris intermittens

4. Гарячка виснажуюча, гектичного типу: febris hectica

5. Гарячка зворотного (інвертованого) типу: febris inversa

6. Гарячка поворотного типу: febris recurrens

7. Гарячка хвилеподібного (ундулюючого) типу: febris undulans

8. Гарячка нерегулярного (атипового) типу: febris irregularis, febris atipica
3. Для якого захворювання характерний даний тип температурної кривої (ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ)

1. Гарячка постійного (сталого) типу (febris continua): крупозна пневмонія, ревматизм.

2. Гарячка послаблюючого (ремітуючого) типу (febris remittens): гнійничкові захворювання, вогнищева пневмонія.

3. Гарячка переміжного (інтермітуючого) типу  (febris intermittens): малярія.

4. Гарячка виснажуюча, гектичного типу (febris hectica): сепсис, активний туберкульоз легень з розпадом легеневої тканини.

5. Гарячка зворотного (інвертованого) типу (febris inversa): сепсис, важкі форми туберкульозу легень.

6. Гарячка поворотного типу (febris recurrens): поворотний тиф.

7. Гарячка хвилеподібного (ундулюючого) типу (febris undulans): лімфогранулематоз, бруцельоз.

8. Гарячка нерегулярного (атипового) типу (febris irregularis, febris atipica): хронічний бронхіт, холецистит.

 


Тема: «Патологія тканинного росту. Пухлини».
Актуальність теми. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) захворюваність і смертність від онкологічних захворювань в усьому світі зросте в 2 рази за період з 1999 року по 2020 рік: з 10 до 20 млн. нових випадків і з 6 до 12 млн. зареєстрованих смертей.

Враховуючи те, що в розвинутих країнах спостерігається тенденція до сповільнення росту захворюваності й зниження смертності від злоякісних пухлин (як за рахунок профілактики, так і за рахунок покращення ранньої діагностики й лікування), зрозуміло, що основний приріст прийдеться на країни, що розвиваються, до яких сьогодні можна віднести країни колишнього СРСР. Тому лікарям слід очікувати серйозне збільшення як захворюваності, так і смертності від онкопатології.

За даними Комітету з профілактики рака ВООЗ, 90% пухлин пов'язані з впливом зовнішніх чинників, а 10% - залежать від генетичних факторів.

Зважаючи на сказане вище, майбутньому фахівцю надзвичайно важливо знати етіологічні фактори та «фактори ризику» виникнення пухлин. Розуміння механізмів канцерогенезу, метастазування, а також відмінності доброякісних пухлин від злоякісних є необхідними для лікаря будь-якого фаху, враховуючи те, що пухлини утворюються у людей будь-якого віку, раси, статі.


Загальна мета заняття. Вивчити причини, механізми розвитку, біологічні особливості пухлинного росту.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Трактувати поняття пухлини.

2.Розрізняти патологічні і пристосувально-компенсаторні явища в розвитку типових патологічних процесів.

3.Аналізувати патоморфологічні(К.Ф) особливості розладів порушень тканинного росту.
Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

 1. Знати будову клітини (кафедра гістології).

 2. Знати механізми поділу клітин (кафедра біології та гістології).

 3. Знати принципи обміну речовин (білкового, вуглеводного, жирового) (кафедра біохімії).

 4. Мати уяву про ДНК- та РНК-вмісні віруси (кафедра мікробіології).

 5. Поняття про структуру, функції і регуляцію гена (кафедра біології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

1. В.П. Пішак, Ю.І. Бажора. Медична біологія. – Вінниця: Нова книга, 2004. - С.33-127;

2. Луцик О.Д. Гістологія людини. - Київ: Книга плюс, 2003. – С.21-72.

3. В. Ганонг. Фізіологія людини. – Львів, 2002. – С.1-44.

4. М.Р. Гжегоцький. Фізіологія людини. - Київ: Книга плюс, 2005. – С.6-50.

5. Биологическая химия. Т.Г. Березов, Б.Ф. Коровкин. М.: Медицина, 1983. – С.268-365.

6. Губський Ю.І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 208с.7. Мікробіологія
Перевірка первинного рівня знань.
Дайте відповіді на наступні питання:

 1. Дайте визначення поняття «пухлина».

 2. Які ви знаєте канцерогенні речовини?

 3. Що відноситься до фізичних канцерогенів (наведіть приклади)?

 4. Що відноситься до хімічних канцерогенів (наведіть приклади)?

 5. Що відноситься до біологічних канцерогенів (наведіть приклади)?

5а. Які існують ендогенні канцерогени?

 1. Які ви знаєте характерні властивості пухлин (перерахуйте).

 2. Назвіть стадії розвитку пухлин.

 3. Що таке ліміт (бар’єр) Хейфліка?

 4. Що таке імморталізація?

 5. Що таке апоптоз?

 6. Які ви знаєте механізми трансформації (перерахуйте)?

 7. Що таке протоонкогени?

 8. Що таке дедиференціація?

 9. Що таке антигенне спрощення?

 10. Що таке негативний ефект Пастера?


Еталони відповідей для перевірки первинного рівня знань.

  1. Пухлина – це типовий патологічний процес, який характеризується нерегульованим, безмежним ростом клітин і тканин, не пов’язаним із загальною структурою та функцією ураженого органу.

  2. Фізичні, хімічні, біологічні канцерогени, ендогенні

  3. Фізичні канцерогени (іонізуюче, ультрафіолетове, інфрачервоне випромінювання, механічний вплив).

  4. Хімічні канцерогени:

екзогенні - органічні (поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) - бензил, 3,4-бензпірен, метилхолантрен), ароматичні аміни і аміди (-нафтиламін, бензидин, диметиламіноазобензол), нітрозаміни, які утворюються в шлунку із нітритів і амінів в присутності НСІ (діетилнітрозамін, метилнітрозосечовина, триметилнітрозосечовина), афлотоксини з Aspergillus flavum та стеригматоцистин з Aspergsllus nidulans, інші – уретан, CCl4, епоксиди, пластмаси, перекиси) та неорганічні (хром, миш’як, кобальт, нікель, берилій, свинець, кадмій);

ендогенні (фолікулостимулюючий гормон, статеві гормони,похідні фенілаланіну, триптофану, тирозину – індол, вільні радикали та перекиси, жовчні кислоти, холестерин, віт.В12, нікотинова кислота).

  1. Біологічні канцерогени: РНК-вмісні віруси (віруси лейкозу мишей і курей, саркоми Рауса, вірус Біттнера, тощо; у людини - виділений ретровірус з лейкозних клітин – HTLV (Human T- Lymphoma Virus), що викликає Т-клітинну лімфому), ДНК-вмісні віруси (папова /papova-віруси, аденовіруси, герпес-віруси (вірус Епштейна-Барр у людини викликає лімфому Беркітта), гепаднавірус – вірус гепатиту В спричинює рак печінки), вірус папіломи людини (рак шийки матки).

  2. Анаплазія, метаплазія, дисплазія, інвазивний ріст, метастазування.

  3. Ініціація, промоція, прогресія.

  4. Ліміт Хейфліка – це генетично запрограмована максимальна кількість поділів, яку може здійснити клітина. Він різний для кожного виду клітин. У фібробластів, наприклад, він складає 50 поділів.

  5. Імморталізація – це явище, коли клітини можуть ділитися необмежено довго, не виявляючи при цьому ознак старіння.

  6. Апоптоз – це запрограмоване самознищення клітини, що характеризується активацією нелізосомнмх ендогенних ендонуклеаз, які розщеплюють ядерну ДНК на маленькі фрагменти.

  7. Механізми трансформації - мутаційний, епігеномний.

  8. Протоонкогени – це нормальні клітинні гени, що здатні при порушенні їх структури індукувати пухинний ріст.

  9. Дедиференціація або анаплазія - це набуття пухлинними клітинами властивостей, характерних для ембріонального етапу розвитку організму.

  10. Антигенне спрощення – це втрата власних антигенів (зниження органоспецифічності, індивідуальності) та поява нових пухлинно-ембріональних антигенів (повернення до ембріонального стану).

  11. Негативний ефект Пастера – це розпад вуглеводів до пірувату і перетворення його на молочну кислоту в аеробних умовах.


Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Загальна характеристика основних видів порушень тканинного росту. 2.Поняття про гіпо- та гіпербіотичні процеси: атрофію, гіпертрофію, гіперплазію, регенерацію, метаплазію, дисплазію, неоплазію.

3.Визначення понять «пухлина» та «пухлинний процес». Сучасні погляди на етіологію пухлин.

4.Роль іонізуючої радіації, ультрафіолетових променів та механічних факторів у канцерогенезі.

5.Хімічні канцерогени екзо- і ендогенного походження, прямої та непрямої дії.

6.Роль вірусів у розвитку пухлин.

7.Канцерогенез: основні етапи (трансформація, промоція, прогресія), механізми мутаційний і епігеномний.

8.Особливості фізичного, хімічного, біологічного канцерогенезу.

9.Особливості пухлинного росту: функціональні, морфологічні, біохімічні, фізико-хімічні, антигенні.

10.Принципи класифікації пухлин. Поняття про доброякісні та злоякісні пухлини.

11.Методи експериментального відтворення пухлин.

12.Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин.Теми рефератів:

- Вірусний онкогенез. Класифікація онкогенних вірусів, характеристика.

- Механізми природного протипухлинного захисту, імунні та неімунні механізми резистентності.

- Механізми ракової кахексії.

- Хімічний канцерогенез. Ендо- та екзогенні канцерогени. Роль гормонів у канцерогенезі.

- Фізичний канцерогенез. Основні закономірності бластомогенної дії іонізуючої радіації.


Література, необхідна для вивчення теоретичних питань.

Основна:

 1. Патологічна фізіологія. За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця та ін. Київ: Вища школа, 1995. – С.26-37;

 2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.138-157;

 3. Навчально-методичний посібник виданий на кафедрі на тему „Патологія тканинного росту. Пухлини.”


Додаткова:

 1. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Механизмы развития болезней и синдромов-. – Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 1999. С 243 – 348.

 2. Бутейко З.А. Онкогены – регуляторы апоптоза в механизмах лимфомо- и канцерогенеза // Эксперим. Онкология. – 1995. – Т.17, №3. – С.165-171.

 3. Внутренние болезни: В 10 т. / Под ред. Е. Браунвальда и др. – М.: Медицина, 1996. – Т.8 – Онкология и эндокринология. – 319с.

 4. Кислородно-перекисный механизм канцерогенеза и модификация ДНК / М.Б. Лю и др. // Успехи современной биологии: Научно-практический журнал, 2005. – Т.125. №2. – С.179-188.

 5. Мясницева Н.В. Взаимодействие эйкозаноидов с факторами роста в процессах пролиферации опухолевых клеток // Успехи современной биологии. – 2005. – Т.125. - №2. – С.157-166.

 6. Анализ экспрессии белков-шаперонов в опухолевых клетках человека // С.С. Новоселков и др. // Вопросы онкологии. – СПб., 2004. – Т.50. - №2. – С.174-178.

 7. Зорин Н.А. Роль альфа-2 макроглобулина в онкологических заболеваниях // Вопросы онкологии. – СПб., 2004. – Т.50. - №5. – С.515-519.

 8. Шацева Т.А. Антиген Кі-67 в оценке опухолевой пролиферацией. Его структура и функции // Вопросы онкологии. – СПб., 2004. – Т.50. - №2. – С.157-164.

 9. Детская онкология: Руководство для врачей. СПб.: Спецлит, 2002. – 351с.

 10. Аничков Н.М. Патогенез кахексии при злокачественных опухолях // Архив патологии. М., 2005. - №5. – С.51-56.


Тести з банку даних „Крок-1”
ТЕСТИ З ВІДКРИТОЇ БАЗИ ДАНИХ (2010р.)

1.Робітник асфальтового заводу 57-ми років скаржиться на слабкість, кашель з виділенням мокротиння з домішкою крові, біль у грудній клітині. Встановлено діагноз: рак легень. Назвіть перший етап канцерогенезу:

A Трансформація

B Промоція

C Активізація

D Прогресія

E Індукція
2.Жінка 56-ти років скаржиться на затвердіння в молочній залозі, яке з’явилось місяць тому, воно швидко збільшується. Об’єктивно: утворення пов’язане з оточуючими тканинами, горбисте, малорухоме. Назвіть особливості, які сприяють інфільтративному росту злоякісної пухлини:

A Відсутність контактного гальмування

B Збільшене утворення кейлонів

C Посилення контактного гальмування

D Збільшене утворення щільних контактів

E Поява ембріональних антигенів
3. Існують два основних види пухлин по відношенню до організму: доброякісні та злоякісні. Яка з перелічених властивостей пухлин відрізняє злоякісні пухлини від доброякісних?

A Метастазування

B Атипізм

C Безконтрольний зростання

D Прогресуючий зростання

E рецидивування
2006-2009р.р.

1. Вкажіть, який з перерахованих нижче факторів не є канцерогенним:


 1. Рентгенівське випромінювання

 2. Глисти

 3. Аміноазосполуки

 4. Віруси

 5. Ароматичні вуглеводні


2. У 1915 році японські вчені Ішикава та Ямагіва вперше викликали в експерименті пухлину, змащуючи шкіру вуха кролів кам'яновугільною смолою. Який метод експериментального відтворення пухлин був застосований?

 1. Експлантації

 2. Індукції хімічним речовинами

 3. Трансплантації

 4. Індукції без клітинним фільтратом

 5. Індукції радіоактивними ізотопами


3. Яка патологія тканьового росту гістоморфологічно характеризується клітинним і тканьовим атипізмом?

 1. Дистрофія

 2. Злоякісна пухлина

 3. Дегенерація

 4. Доброякісна пухлина

 5. Регенерація


4. Жінка, 56 років, скаржиться на затвердіння в молочній залозі, яке з‘явилося місяць тому, воно швидко збільшується. Об’єктивно: утворення пов’язане з оточуючими тканинами, горбисте, малорухоме. Назвіть особливості, які сприяють інфільтративному росту злоякісної пухлини.

 1. Збільшене утворення кейлонів

 2. Відсутність контактного гальмування

 3. Посилення контактного гальмування

 4. Збільшене утворення щільних контактів

 5. Поява ембріональних антигенів


Ситуаційні задачі
1. Чоловік, 65 років, який палив протягом 35 років, останніх кілька місяців відмічає зниження апетиту, схуднення, сухий кашель, задишку, зниження працездатності. При обстеженні: анемія, лейкоцити – 10,5 х 10 9 /л, метамієлоцити-3%, п/я-9%, с/я-61%, лімфоцити-17%, моноцити-10%, ШЗЕ - 21 мм/год. Рентгенологічно виявлено округле затемнення в ділянці правого бронха діаметром 2см.

  1. Яка патологія у хворого?

_________________________________________________________________
2. Вкажіть можливі етіологічні фактори даної патології.

________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин.__________________

____________________________________________________________________
2. Чоловік, 49 років, протягом 25 років перебував на диспансерному обліку з приводу виразкової хвороби шлунка. При черговому огляді при фіброгастроскопії виявлено пухлиноподібне утворення малої кривизни шлунка. При цитологічному дослідженні – рак шлунка.

    1. Дайте визначення поняття „пухлина”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В чому полягає механізм розвитку даної пухлини?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин. ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________
3. Жінка, 53 років, на прийомі у лікаря-гінеколога скаржиться на періодичні маткові кровотечі та загальну слабкість. Після проведення ретельного обстеження хворої лікарем встановлено діагноз „фіброміома матки”.

     1. Дайте визначення поняття „пухлина”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть основні відмінності доброякісних пухлин від злоякісних.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3.Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин._______________

________________________________________________________________
4. Чоловік, 57 років, на прийомі у лікаря-терапевта скаржиться на безпричинне схуднення на 15 кг за останні 8 місяців, загальну слабкість, зниження апетиту. Після проведення ретельного обстеження хворого лікарем встановлено діагноз „рак шлунка”.

      1. Дайте визначення поняття „пухлина”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть основні механізми ракової кахексії.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Основи профілактики і лікування пухлин. ______________________________

________________________________________________________________
5. Хвора К., 46 років, звернулась в поліклініку обласного онкологічного диспансеру з приводу пухлиноподібного утворення лівої молочної залози. При огляді виявлена пухлина щільної консистенції, бугриста, спаяна з оточуючими тканинами, грудний сосок втягнутий. Пахові лімфатичні вузли збільшені. На підставі клінічного і гістологічного обстеження встановлено діагноз: рак молочної залози. Хворій виконано оперативне видалення залози, регіонарних лімфатичних вузлів, яєчників. Розпочата променева терапія.

       1. Чому лікар врахував, що це злоякісна пухлина, а не доброякісна?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Чому у хворої були збільшені лімфатичні вузли? Нащо їх видалили?

____________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Хвора К., 50 років, прооперована з приводу раку щитоподібної залози. Під час проведення оперативного втручання, окрім видалення щитоподібної залози, лікарем були видалені також прилеглі лімфовузли.

        1. З якою метою були видалені лімфатичні вузли?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

    1. Назвіть механізми метастазування злоякісних пухлин?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Назвіть можливі шляхи метастазування.

____________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Хворий С., 67 років, прооперований з приводу раку шлунка. Під час проведення оперативного втручання, лікарем було встановлено наявність метастазів у реґіонарних лімфовузлах та печінці.

     1. Назвіть механізми метастазування злоякісних пухлин?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Назвіть можливі шляхи метастазування.

____________________________________________________________________________________________________________________________________3. Які методи лікування можна запропонувати хворому?

____________________________________________________________________________________________________________________________________


8. Хворий Щ., 52 років, поступив в хірургічне відділення для оперативного лікування з приводу раку нижньої губи. Захворювання почалося рік тому. З анамнезу відомо, що хворий дуже багато палить. На нижній губі пальпується щільна пухлина з різко позначеними межами і піднятим валиком хрящової консистенції. Шкіра над пухлиною вкрита виразками і кіркою. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, рухомі, дуже щільні на дотик, неболючі.

 1. Яка можлива причина виникнення пухлини у хворого?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Якому етапу патогенезу пухлинного росту відповідає клінічна симптоматика?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чому у хворого збільшені регіональні лімфатичні вузли і змінена шкіра над пухлиною?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин.__________________________________________________________

________________________________________________________________
9. Хворий Д., 36 років, робочий анілінового заводу, поступив в урологічне відділення з скаргами на болі над лобком під час і після сечовипускання. При цистоскопії в області правого сечоводу помітна грубоворсинчаста папілярна пухлина. Слизова оболонка сечового міхура довкола пухлини помірно гіперемована і набрякла. На підставі проведеного обстеження поставлений діагноз «рак сечового міхура». Хворому призначена планова операція.

 1. Яка можлива причина виникнення пухлини?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назвіть відмінності доброякісних і злоякісних пухлин.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Хворий З., 62 років, у минулому кочегар, поступив в клініку зі скаргами на загальну слабкість, різке схуднення, осиплість голосу, утруднене дихання, неприємний запах з рота, сухий кашель. При ларингоскопії в гортані виявляється горбиста укрита виразками пухлина, що захоплює більше половини гортані. Пухлина проростає голосові зв'язки і надгортанник. Шийні лімфатичні вузли збільшені, щільні на дотик, неболючі. У загальному аналізі крові - виражена анемія.

 1. Як пояснити зміни загального стану хворого?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як називається описаний характер росту пухлини і для яких новоутворень він характерний?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чи характерне метастазування для таких пухлин?

____________________________________________________________________4.Патофізіологічні основи профілактики і лікування пухлин.________________

___________________________________________________________________
11. Хворий Д., 32 років, впродовж 5 років неодноразово був оперований з приводу рецидивуючої ліпосаркоми правого стегна. Хворий з'явився на черговий огляд зі скаргами на збільшення об'єму живота. У черевній порожнині була виявлена куляста щільна пухлина, що займає майже всю праву половину живота і переходить за середню лінію. Пухлина визнана неоперабельною внаслідок великих розмірів. Призначена пробна телегаматерапія. Через два місяці після проведеного лікування пухлина зменшилася удвічі, стала вільно рухомою. Хворий був прооперований.

 1. Доброякісна або злоякісна пухлина була у хворого? Обгрунтуйте свою відповідь.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Чим пояснюється позитивний ефект телегаматерапії?

____________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Хвора К., 46 років, звернулась в поліклініку обласного онкологічного диспансеру з приводу пухлиноподібного утворення лівої молочної залози. При огляді виявлена пухлина щільної консистенції, бугриста, спаяна з оточуючими тканинами, грудний сосок втягнутий. Пахові лімфатичні вузли збільшені. На підставі клінічного і гістологічного обстеження встановлено діагноз: рак молочної залози. Хворій виконано оперативне видалення залози, регіонарних лімфатичних вузлів, яєчників. Розпочата променева терапія.

      1. Чому лікар врахував, що це злоякісна пухлина, а не доброякісна?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. На якій підставі хворій видалені яєчники?

____________________________________________________________________________________________________________________________________3. Навіщо розпочинати променеву терапію?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка