Заняття 4 «Запалення (судинні реакції).» Заняття


Тема: «Порушення теплового гомеостазу. Гарячка»Сторінка6/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.41 Mb.
#688
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема: «Порушення теплового гомеостазу. Гарячка».
Актуальність теми. Порушення теплового гомеостазу досить часто зустрічаються у повсякденному житті людини. Так, наприклад, гарячка супроводжує різні захворювання як інфекційної, так і неінфекційної природи. Вивчення етіології та патогенезу цього типового патологічного процесу є необхідним і важливим для лікаря будь-якого фаху.

Знання причин і механізмів розвитку гарячки дозволить розробляти раціональні підходи до патогенетичного лікування гарячки. Надзвичайно важливим в практичній діяльності лікаря є також застосування піротерапії.

Вивчення в експерименті на холоднокровних та теплокровних тваринах порушень теплового гомеостазу дозволяє зрозуміти відмінність у них теплового обміну, а також механізм розвитку гарячки у теплокровних тварин та людини.

Окрім гарячки, мають місце і інші порушення теплового гомеостазу, такі як перегрівання (фізична гіпертермія), гіпертермічний синдром. Знання причин та механізмів їх розвитку дозволить правильно проводити диференційну діагностику між різними видами порушень теплового гомеостазу, що дозволить вибрати вірну лікувальну тактику.


Загальна мета заняття. Студенти повинні знати етіологію, механізми розвитку таких порушень теплообміну як гарячка, перегрівання, гіпертермічний синдром.
Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

1.Трактувати поняття гарячка.

2.Розрізняти патологічні і пристосувально-компенсаторні явища в розвитку типових патологічних процесів.

3. Аналізувати патоморфологічні(К.Ф.) особливості розладів порушення теплового гомеостазу,гарячки.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння. Уміти:

 1. Знати будову центру терморегуляції та його функціонування (кафедра нормальної фізіології);

 2. Розкрити механізми теплообміну в нормі (кафедра нормальної фізіології);

 3. Пояснити механізми теплопродукції та шляхи тепловіддачі (кафедра нормальної фізіології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

 1. Нормальна фізіологія за ред. B.I. Філімонова, К. "Здоров'я", 1994. - С. 428-440.

 2. В. Ганонг - Фізіологія людини. – Львів, 2002. – С.231-236.

 3. М.Р. Гжегоцький. Фізіологія людини. - Київ: Книга плюс, 2005. – С.402-407.Перевірка первинного рівня знань.

 1. Локалізація центру терморегуляції.

 2. Які групи нейронів є у центрі терморегуляції?

 3. Назвіть основні види порушень теплового гомеостазу.

 4. Назвіть чинники, що викликають гарячку.

 5. Назвіть види пірогенів за походженням.

 6. Назвіть види пірогенів за механізмом розвитку.

 7. Вкажіть, що відноситься до первинних пірогенів.

 8. Вкажіть, що відноситься до вторинних пірогенів.

 9. Назвіть стадії гарячки.

10. Яке співвідношення процесів теплопродукції і тепловіддачі в 1-ій стадії гарячки:

А) Теплопродукція перевищує тепловіддачу

Б) Тепловіддача вища за теплопродукцію

В) Тепловіддача дорівнює теплопродукції

11. Яке співвідношення процесів теплопродукції і тепловіддачі в 2-ій стадії гарячки:

А) Теплопродукція перевищує тепловіддачу

Б) Тепловіддача вища за теплопродукцію

В) Тепловіддача дорівнює теплопродукції

12. Яке співвідношення процесів теплопродукції і тепловіддачі в 3-ій стадії гарячки:

А) Тепловіддача дорівнює теплопродукції

Б) Тепловіддача вища за теплопродукцію

В) Тепловіддача нижча за теплопродукцію

13. Як називається швидке зниження температури в 3 стадію гарячки?

14. Як називається повільне зниження температури в 3 стадію гарячки?

15. Як називається графічне зображення добових коливань температури в 2 стадію гарячки?

16. Що покладено в основу температурної кривої?

17. Перерахуйте усі відомі Вам види температурних кривих.

18. Органом у людини, що виробляє найбільше тепла є: 1. Мозок В.Серце С.Нирки D.Печінка Е.Селезінка


Еталони відповідей для перевірки первинного рівня знань.

1. довгастий мозок;

2. центральні, периферичні, еталонні нейрони;

3. а)гарячка;

б) перегрівання (фізична гіпертермія);

в) гіпертермічний синдром;

г) переохолодження;

4. пірогени;

5. а) екзогенні б) ендогенні

6. а) первинні б) вторинні

7. екзо- та ендогенні пірогени за походженням

8. а) інтерлейкіни-1, 6; б) ФНП; в) γ-інтерферон;

9 а) підвищення температури;

б) стояння температури на одному рівні;

в) зниження температури;

10-А 11-В 12-Б

13. критичне;

14. літичне (лізис);

15. температурна крива;

16. графічне зображення добових коливань температури;

17. febris continua, febris remittens, febris intermittens, febris recurrens, febris hectica, febris undulans, febris atypica, febris inversa, febris ephemera;

18. D.
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів діяльності.

1.Визначення поняття.

2.Етіологія гарячки. Пірогени. Класифікація пірогенів.

3.Стадії гарячки, їх характеристика.

4.Класичні типи гарячкових реакцій.

5.Відмінності між гарячкою і перегріванням (гіпертермією).

6.Зміни в організмі, зумовлені гарячкою.

7. Захисне значення і негативні ефекти гарячки.

8.Принципи жарознижуючої терапії.

9.Поняття про піротерапію.

Література.

Основна:

1. М.Н.Зайко, Ю. В. Биць – Патологічна фізіологія. К: " Вища школа ", 1995р., С. 337-352

2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.130-138

3. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – С.57-65

7. П. Ф. Литвицкий – Патофизиология, 1995. - С.135-147

8. Методичні розробки кафедри на тему „Порушення теплового обміну. Гарячка”

9. Лекційний матеріал.

Додаткова:


 1. Крамарев С.А. Диалог педиатра и семейного врача по вопросам лечения гипертермии у детей // Перинатологія та педіатрія. – 2006. - №1. – С.142-144;

 2. Блохин Б. и др. Лихорадка у детей // Врач. – 2003. - №12. – С.142-144;

 3. Ященко О.С. Синдром лихоманки в загальній лікарській практиці // Ліки України. – 2005. - №6. – С.22-32;

 4. Павлюк І.В. Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи у підлітків, які страждають на неінфекційну лихоманку // ПАГ. – 2004. - №3. – С.16-18;

 5. Марьянович А.Т. «Врачу о лихорадке». С.-П., 1999г.

 6. И.И. Гончарик. «Лихорадка». Минск: Высшая школа. 1999г.

 7. М.И. Лоурин. «Лихорадка у детей». 1985г.

 8. Н.Б. Козлов. «Гипертермия – биохимические основы патогенеза, профилактики и лечения». Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990г.

 9. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 1999; С. 367-395.

 10. Граф логічної структури теми "Гарячка".Самостійна робота студентів
Мета заняття : спостереження за теплорегуляцією і загальною реакцією холоднокровних та теплокровних тварин при перегріванні.
ДОСЛІД 1. Вимірюють температуру води в банці, частоту дихання та температуру в ротовій порожнині жаби до перегрівання.

Поміщають жабу в скляну банку, яку ставлять на водяну баню поступово підвищують температуру води до 40С.

Виймають жабу , знову вимірюють температуру в ротовій порожнині, спостерігають за загальною поведінкою тварини.

Відмічають стадію збудження, звертають увагу на позу при тепловому задубінні. Виймають жабу з банки, поступово жабу охолоджують.

Температура повітря 210С


№ п/п

Температура води, 0С


Температура жаби, 0С

Поведінка тварини

1

2

3


Висновок: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ДОСЛІД 2. Вимірюють температуру у вушній раковині кроля. Поміщують його в термостат і підвищують температуру до 42.

Спостерігають за зміною температури тіла кроля і його загальною реакцією при перегріванні.

Температура кроля вихідна - ________0С,

частота дихання вихідна - ________ за хв.

Температура кроля після нагрівання - ________ 0С,

частота дихання після нагрівання - ________ за хв.


Висновок: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ДОСЛІД 3. Жабі руйнують спинний мозок, фіксують її на дощечці, розтинають грудну клітку. Верхівку серця захоплюють серфіном, зєднаним з кімографом.

На кімографі записують криву серцевих скорочень при дії розчину Рінгера різної температури: 250С, 300С, 400С, 500С, 600С, 700С, 800С і т.д. до зупинки серця.Температура розчину Рінгера, 0C

Частота серцевих скорочень, уд./хв.

Висновок: ________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________
ДОСЛІД 4. Студенти розбирають готові записи дихання при перегріванні різних тварин: морських свинок, кролів, котів.
Перегрівання морської свинки Перегрівання кроля

Каталог: downloads -> patphysiology
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
patphysiology -> Медичного факультету
patphysiology -> Заняття 3 «Аритмії.». Заняття 4 «Патофізіологія зовнішнього дихання.». Заняття 5
patphysiology -> Фармацевтичного факультету
patphysiology -> «Патофізіологія ендокринної та нервової систем»
patphysiology -> «Патофізіологія системного кровообігу. Серцева недостатність». Заняття 2 «Патофізіологія кровоносних судин. Аритмії.»
patphysiology -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патофізіологія клітини. Пошкодження клітини.»
patphysiology -> 19. порушення
patphysiology -> Тематичний план


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка