Запорізький національний технічний університетСторінка3/4
Дата конвертації09.09.2018
Розмір309 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми


Кількість

годин


Змістовий модуль І. Загальні питання організації виховання та навчання дошкільників з ПМР

1


Розкрити суть системи спеціального дошкільного виховання в

Україні. Ознайомитися з:

– комплектуванням груп у дошкільному закладі компенсуючого

типу для дітей з ТВМ;

– завданнями та складом ПМПК. Оформленням документації на

дитину, яка направляється на ПМПК.

– документацією логопеда спеціального дитячого садка.
2.

Ознайомитися з організацією корекційно-виховної роботи у

спеціальному дошкільному закладі. Знати:

– організаційні форми навчально-виховного процесу у спеціальних

дошкільних закладах;

– що таке заняття, його структура. Особливості організації

корекційно-виховної роботи в групах для дітей з різними порушеннями

мовлення (ФФНМ, ЗНМ, заїканням).

3.

Підготуватися до самостійної письмової роботи, а саме:

– знати обов`язки логопеда групи;

– володіти корекційно-виховною роботою музичного керівника у

спеціальному дошкільному закладі;

– знати корекційно-виховну роботу психолога у спеціальному

дошкільному закладі.


4.

Вивчити особливості роботи вихователя спеціального дошкільного

закладу для дітей з ТПМ. Володіти:

– основними напрямками корекційно-виховної роботи вихователя;

– розподілом завдань між логопедом і вихователем групи для дітей з ФФНМ;

– розподілом завдань між логопедом і вихователем групи для дітей

із ЗНМ;


– розподілом завдань між логопедом і вихователем логопедичної

групи для дітей із заїканням.


5.

Законспектувати та вивчити особливості спільної роботи сім`ї і

дошкільного закладу для дітей із порушенням мовлення, а саме:

– особливості виховання дітей з порушеннями мовлення в сім`ї;

– форми роботи з батьками: батьківські збори, бесіди,

консультації, відкриті заняття, ведення дитячих зошитів для домашніх

завдань, оформлення стендів тощо;

– поради батькам щодо правильного мовленнєвого спілкування з

дітьми.

Змістовий модуль ІІ. Методики виховання та навчання дітей дошкільного віку з

ПМР

6.

Володіти методикою розумового виховання дітей з ПМР:

– особливості розвитку мисленнєвої діяльності у дошкільників.

Засоби розумового виховання;

– формування системи знань про оточуючий світ. Вивчення

соціальної адаптації дитини з вадами мовлення. Формування передумов навчальної діяльності у дошкільному віці.

7.

Проаналізувати та вивчити систему сенсорного виховання:

– значення сенсорної культури дитини для її знайомства з оточуючим світом;

– сенсорне виховання у зарубіжних системах (Ф. Гребель,

М. Монтесорі, О. Декролі) і в сучасній дошкільній педагогіці

( А. В. Запорожець, А. П. Усова, Н. П. Пакуліна, М. М. Поддяков);

– особливості сенсорного розвитку дитини на різних вікових етапах;

– труднощі в оволодінні сенсорними функціями дітей з вадами

мовлення;

– завдання, зміст та методи сенсорного виховання. Планування

занять з сенсорного виховання.


8.

Охарактеризувати методику ігрової діяльності дітей з ПМР:

– значення гри у корекційно-виховній роботі з дітьми, що мають вади мовлення;

– збагачення та ускладнення гри, зміна мотивів вибору гри, розвиток ігрової творчості;

– дидактична гра як форма навчання, яка відповідає віковим та

мовленнєвим можливостям дітей. Структура дитячої гри.

– методики організації та проведення творчих, сюжетно-рольових,

дидактичних та рухливих ігор. Ігротерапія.

9.

Розкрити та законспектувати розвиток морального виховання дітей з ПМР:

– поняття морального виховання дітей дошкільного віку;

– зміст і методика морального виховання дітей дошкільного віку;

– виховання колективізму (прояв і розвиток дружби, чуйність і

взаємодопомога, громадська думка, засвоєння моральних норм,

культура поведінки і взаємовідносини, особистість у колективі);

– виховання початків патріотизму та громадянськості.

10.

Розкрити сутність методики естетичного виховання дітей з ПМР:

– мета естетичного виховання;

– поняття про художню творчість у дітей. Етапи творчої діяльності

дитини-дошкільника. Умови стимулювання дитячої творчості;

– формування художньої культури особистості;

– методика естетичного виховання дошкільників.


Змістовий модуль ІІІ. Підготовка до школи дітей з ПМР

11.

Охарактеризувати систему підготовки дошкільника з ПМР до школи:

– поняття про «готовність дитини до школи»;

– модель готовності дитини до школи: фізична, розумова,

особистісна;

– поняття про мовленнєву готовність дитини з вадами мовлення.


4. Теми лабораторних занять

не передбачено5. Самостійна робота


з/п


Назва теми, вид с/р


Кількість

годин


Змістовий модуль І. Загальні питання організації виховання та навчання дошкільників з ПМР

1


Проаналізувати загальноосвітні та спеціальні програми навчання та виховання дітей. В аналізі висвітити:

– особливості проходження програм загальноосвітнього спрямування дошкільниками з порушеннями мовлення;

– особливості реалізації змісту на заняттях у спеціальному

дошкільному закладі щодо розв’язання освітніх, корекційних та

корекційно-виховних завдань..

2

Проаналізувати особливості виховання та розвиток особистості дитини з різними порушеннями мовлення в спеціальному дошкільному закладі (ФФП, ЗНМ, заїкання, РДА).
3

Опрацювати Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу / Наказ Міністерства освіти і науки України

та Міністерства охорони здоров’я від від 27.03.2006. – № 240/ 165,

зробити карту знань до вищезазначеного Порядку.

4.

Законспектувати планування освітнього процесу в спеціальному

дошкільному навчальному закладі для дітей з тяжкими порушеннями

мовлення.

5.

Написати конспект бесіди з батьками. Орієнтовний тематичний перелік бесід з батьками:

1. Мовленнєві порушення та причини їх виникнення.

2. Психологічні особливості дітей із системними порушеннями

мовлення.

3. Навчання читанню дітей у сім’ї.

4. Як підготувати дитину до школи.

5. Поради батькам дітей із ЗНМ І рівня. Виховання і навчання дитини із ЗНМ.

6. Навчайте дітей спостерігати.

7. Що робити, якщо у дитини слабка пам’ять?

8. Як розвивати слухове сприймання дітей?


Змістовий модуль ІІ. Методики виховання та навчання дітей дошкільного віку з ПМР

6.

Проаналізувати систему розумового виховання дітей дошкільного віку:

розкрити поняття «розумовий розвиток» і «розумове виховання»;

розкрити завдання розумового виховання;

дати характеристику змісту розумового виховання.


7.

Охарактеризувати систему сенсорного виховання та її роль у

розумовому розвитку дитини з ТПМ:

розкрити поняття «сенсорний розвиток» та «сенсорне виховання»;

розкрити поняття «сенсорні еталони» та дати їх характеристику;

охарактеризувати процес сенсорного виховання.

8.

Розкрити особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку:

розкрити поняття «фізичний розвиток» та «фізичне виховання»;

розкрити завдання фізичного виховання;

розкрити особливості фізичного виховання в переддошкільному та дошкільному віці;

охарактеризувати засоби фізичного виховання дітей з порушеннями мовлення.

9.

Розкрити методику морального виховання дітей дошкільного віку:

розкрити поняття «моральний розвиток» та «моральне виховання»;

розкрити завдання морального виховання;

охарактеризувати закономірності процесу морального виховання.


10.

Розкрити особливості трудової діяльності дошкільників:

розкрити завдання трудового виховання;

розкрити особливості трудового виховання;

дати характеристику видів праці дітей;

охарактеризувати форми організації трудової діяльності дітей з

порушеннями мовлення.


Змістовий модуль ІІІ. Підготовка до школи дітей з ПМР

11.

Охарактеризувати систему підготовки дитини до школи:

готовність дітей до шкільного навчання;

адаптація до шкільного навчання;

спільна робота дошкільного закладу і школи.6. Індивідуальні завдання

Для виконання індивідуального завдання студент повинен написати реферат на одну із тем.Теми:

1. Гуманістична парадигма виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

2. Спеціальні педагогічні умови для виховання дітей – дошкільників з ТПМ.

3. Методика проведення бесіди у спеціальному дошкільному закладі.

4. Аналіз програми для груп для дітей з ФФНМ.

5. Аналіз програми для груп для дітей із ЗНМ.

6. Аналіз програми для груп для дітей із заїканням.

7. Спільне планування корекційно-виховної роботи логопеда та вихователя групи для дітей з ФФПМ.

8. Спільне планування корекційно-виховної роботи логопеда та вихователя групи для дітей із ЗНМ.

9. Спільне планування корекційно-виховної роботи логопеда та вихователя групи для дітей із заїканням.

10. Сенсорне виховання у зарубіжних системах (Ф. Гребель, М. Монтессорі, О. Декролі).

11. Сенсорне виховання в сучасній дошкільній педагогіці (А. В. Запорожець, А. П. Усова, Н. П. Пакуліна, М. М. Поддяков та ін.).

12. Стимулювання творчої діяльності на заняттях з малювання, ліплення, аплікації, конструювання.

13. Індивідуальний підхід на заняттях з розвитку продуктивних видів діяльності.

14. Проблеми готовності шестирічної дитини з вадами мовлення до школи.

7. Методи навчання

Словесні (лекція, бесіди, дискусії, інструктажі);

Наочні (демонстрація, ілюстрація);

Практичні (самостійна робота, індивідуальна робота);

Проблемні (проблемне викладання, частково-пошукове, дослідне);

Інтерактивні (евристична бесіда, проблемна лекція, лекція-презентація, ділова гра, мозковий штурм, сензитивний та комунікативний тренінг, методи з використанням мультимедійних технологій та ін.)

8. Методи контролю

Практична контрольна перевірка (синтезована – узагальнена перевірка

знань, умінь, навичок; ймовірна – перевірка всієї системи знань);Тестовий метод;

Програмований метод;

Підсумковий (залік проводиться методами письмової роботи, бесіди,

практичної роботи, лабораторної роботи); Тестування, захисту науково-

дослідних робіт);

9. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів з курсу


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в

Оцінка за національною шкалою

А

5

відмінно

В

4,5

добре

С

4

D

3,5

задовільно

E

3

FX

2

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Приблизний перелік питань, завдань для екзамену:

Питання репродуктивного характеру

1. Визначте предмет і об’єкт спеціальних методик дошкільного виховання дітей з вадами мовлення. Охарактеризуйте пізнавальну діяльність цієї категорії дітей. Охарактеризуйте дітей з проблемами у розвитку як об’єктів та суб’єктів спеціального дошкільного виховання. Назвіть мету і завдання виховання дитини дошкільного віку з мовленнєвою патологією.

2. Охарактеризуйте вікову періодизацію дитинства та визначте головні напрямки виховання дітей з порушеннями мовлення.

3. Розкрийте зміст осбистісно орієнтованого виховання дитини з ТПМ.

4. Розкрийте принцип виховуючого навчання дітей з порушеннями мовлення.

5. Розкрийте принцип врахування первинного порушення і вторинних відхилень у розвитку дітей з порушеннями мовлення.

6. Розкрийте принцип доступності у дошкільному вихованні дітей з порушеннями мовлення.

7. Розкрийте принцип індивідуалізації та диференціації виховання та навчання дітей з порушеннями мовлення.

8. Розкрийте принцип комунікативної спрямованості дошкільного виховання дітей з порушеннями мовлення.

9. Розкрийте принцип корекційно-компенсуючої спрямованості дошкільного виховання дітей з порушеннями мовлення.

10. Розкрийте принцип науковості у дошкільному вихованні дітей з порушеннями мовлення.

11. Розкрийте принципи необхідності спеціального педагогічного керівництва дітьми з порушеннями мовлення та ранньої педагогічної допомоги у дошкільному вихованні дітей з порушеннями мовлення.

12. Розкрийте принципи розвивального навчання у дошкільному вихованні дітей з порушеннями мовлення і розвитку мислення і мовлення.

13. Розкрийте принцип систематичності та послідовності у дошкільному вихованні дітей з ТПМ. 14. Розкрийте діяльнісний принцип дошкільного виховання дітей з ТПМ.

15. Розкрийте зміст виховання дошкільників з вадами мовлення.

16. Охарактеризуйте особливості організації корекційно-виховної роботи у групах для дітей із ЗНМ.

17. Охарактеризуйте особливості організації корекційно-виховної роботи у групах для дітей з ФФНМ.

18. Охарактеризуйте особливості організації корекційно-виховної роботи у групах для дітей із заїканням.

19. Розкрийте методи та прийоми виховання дітей з вадами мовлення.

20. Опишіть наочні методи та прийоми виховання дітей з порушеннями мовлення.

21. Опишіть словесні методи та прийоми виховання дітей з порушеннями мовлення.

22. Опишіть практичні методи та прийоми виховання дітей з порушеннями мовлення.

23. Дайте визначення поняття розумового розвитку дитини дошкільника з ТПМ і охарактеризуйте показники розумового розвитку дитини.

24. Дайте визначення розумового виховання. Розкрийте завдання, засоби, зміст розумового виховання.

25. Дайте визначення поняття сенсорного розвитку дитини дошкільника з ТПМ, назвіть завдання та охарактеризуйте систему сенсорного виховання дошкільників.

26. Визначте труднощі в оволодінні сенсорними функціями дітьми з вадами мовлення.

27. Визначте мету і завдання фізичного виховання дітей з ТПМ, охарактеризуйте особливості організації фізичного виховання у спеціальному дитячому садку та опишіть загартовуючі процедури у системі фізичного виховання.

28. Охарактеризуйте естетичне виховання дітей дошкільного віку: поняття, завдання, методи, засоби.

Питання аналітичного характеру

1. Доведіть доцільність зв’язків спеціальних методик дошкільного виховання з іншими науками.

2. Проаналізуйте умови корекційноно-виховної роботи у спеціальних дошкільних закладах.

3. Зробіть аналіз реалізації наступності у роботі дитячого садка і школи.

4. Обґрунтуйте результативність підготовки дошкільника до шкільного навчання в умовах дитячого садка.

5. Дайте характеристику готовності дитини до школи, в тому числі і мовленнєвої готовності.

6. Зробіть аналіз моделі готовності дитини старшого дошкільного віку до школи: фізичної, розумової, особистісної.

7. Зробіть аналіз роботи А. М. Богуш «Речевая подготовка детей к школе». – К., 1984.

8. Дайте характеристику роботи «Методика выявления речевых нарушений у детей и диагностика их готовности к школьному обучению» (автори: Е. Ф. Соботович, Л. Е. Андрусишин, Л. И. Бартенева. – К., 1998).

9. Зробіть аналіз теорії розвитку особистості. Розкрийте роль біологічного і соціального у становленні особистості.

10. Дайте характеристику форм організації трудової діяльності дошкільників з вадами мовлення.

11. Доведіть доцільність заняття як основної форми навчання та виховання дітей дошкільного віку та його структури.

12. Доведіть доцільність видів праці в дошкільному закладі для дітей дошкільного віку з ТПМ.

13. Проаналізуйте корекційну спрямованість трудової діяльності в логопедичних групах.

14. Проаналійзуйте поняття «готовність дитини з ТПМ до шкільного навчання».

15. Проаналізуйте наступність у роботі спеціального дошкільного закладу і школи.

16. Проаналізуйте особливості підготовки дошкільника з вадами мовлення до шкільного навчання. 17. Доведіть доцільність валеології у дошкільному закладі.

18. Доведіть ефективність методів трудового виховання дітей дошкільного віку з ТПМ.

19. Обгрунтуйте доцільність собистісно орієнтованого підходу у корекційній педагогіці.

20. Розкрийте суть корекційно-виховного процесу у спеціальному дошкільному закладі для дітей з ТВМ.

21. Проаналізуйте зміст навчання дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення.

22. Дайте характеристику методів та прийомів виховання і навчання дітей дошкільного віку з вадами мовлення.

23. Доведіть доцільність нетрадиційних підходів у вихованні дітей з порушеннями мовлення (лялькотерапія, казкотерапія, театральна діяльність, арттерапія тощо).

24. Проаналізуйте особливості запровадження інноваційної діяльності у роботі дошкільного закладу.

25. Доведіть доцільність зв’язку у діяльністі вихователя і логопеда у спеціальному дошкільному закладі для дітей з ТВМ.

26. Зробіть аналіз системи роботи вихователя у спеціальному дошкільному закладі для дітей з ТВМ.

27. Доведіть ефективність корекційної спрямованості музичних занять у спеціальному дошкільному закладі для дітей з ТВМ.

28. Доведіть ефективність роботи керівника з фізичної культури у спеціальному дошкільному закладі для дітей з ТВМ.

29. Доведіть ефективність рухливих ігор, як засобу мовленнєвої корекції у дітей дошкільного віку з вадами мовлення.

30. Доведіть доцільність дидактичних та сюжетно-рольових ігор для розвитку мовлення у дошкільників з ТПМ.

Питання, спрямовані на практичне застосування знань з предмета

1. Складіть модель готовності дитини-дошкільника до школи: фізична, розумова, особистісна.

2. Складіть конспект дидактичної гри з розумового виховання.

3. Складіть мету сюжетної-рольової гри, в процесі якої можна здійснювати моральне виховання.

4. Складіть схему заняття з розвитку зв’язного мовлення.

5. Наведіть приклади реалізації принципу доступності на заняттях з розвитку діалогічного мовлення.

6. Наведіть приклади реалізації принципу індивідуалізації та диференціації на заняттях з розвитку зв’язного мовлення.

7. Наведіть приклади реалізації принципу комунікативної спрямованості дошкільного виховання дітей з порушеннями мовлення.

8. Наведіть приклади реалізації принципу корекційно-компенсуючої спрямованості дошкільного виховання дітей з порушеннями мовлення.

9. Наведіть приклади застосування наочних методів виховання дітей з порушеннями мовлення. 10. Наведіть приклади використання словесних методів виховання дітей з порушеннями мовлення.

11. Наведіть приклади застосування практичних методів виховання дітей з порушеннями мовлення.

12. Складіть короткий план-конспект заняття розумового виховання дітей дошкільного віку з ТПМ. 13. Складіть короткий план-конспект заняття з розвитку фонетикофонематичного слуху.

14. Наведіть приклади видів робіт з розвитку фонетико-фонематичного слуху.

15. Складіть схему вікової періодизації розвитку дитини.

16. Складіть схему головних напрямків виховання дітей з порушеннями мовлення.

17. Наведіть приклад реалізації принципу врахування первинного порушення і вторинних відхилень у розвитку дітей з вадами мовлення.

18. Наведіть приклад організації корекційно-виховної роботи у групах для дітей із ЗНМ та доведіть його доцільність.

19. Складіть схему заняття з розвитку мовлення, на якому здійснюється моральне виховання.

20. Складіть схему заняття з розвитку сенсорного виховання.

21. Складіть короткий конспект заняття з розвитку мовлення, на якому здійснюється розвиток фонетико-фонематичного слуху.

22. Проаналізувати загальноосвітні та спеціальні програми навчання та виховання дітей.

23. Складіть план роботи педагога з батьками дітей, які виховуються у спеціальному дошкільному закладі.

24. Складіть план заняття з елементами естетичного виховання дітей дошкільного віку.

25. Складіть план заняття з елементами морального виховання дітей дошкільного віку.

26. Складіть план заняття з елементами розумового виховання дітей дошкільного віку.

27. Складіть схему заняття з елементами морального виховання дітей дошкільного віку.

28. Складіть схему заняття з розвитку уміння здійснювати опис предмета (можна порівняльний опис двох предметів).

29. Наведіть приклади сюжетно-рольової гри та доведіть її значення для розвитку логічного мислення та розуміння змісту зв»язного тексту.

30. Складіть схему заняття, що спрямоване на збагачення словникового запасу дітей з ТПМ.


Каталог: sites -> default -> files -> konf
konf -> Конспект лекцій до курсу "Теорія масової інформації" для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності: 030301 -"
konf -> Тексти лекцій
konf -> Методичні вказівки для практично та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови»
konf -> Методичні вказівки до виконання контрольних завдань І їх оформлення
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Історія української культури»
konf -> Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії зарубіжної літератури для студентів гуманітарного факультету
konf -> Від оновлення знань – до професіоналізму
konf -> Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни "Анотування и реферування науково-технічної літератури" для студентів
konf -> Методичні рекомендації до вивчення курсу «Cучасна українська публіцистика»
konf -> Методичні рекомендації щодо складання списку використаної літератури Київ • 2010 (07) ббк 78. 5я7 м 54


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка