Запорізький національний університетСторінка10/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.64 Mb.
#399
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

136. Административное право зарубежных стран : учебник / под ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатиной. – М. : Спарк, 2003. – 464 с.

137. Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. Административное право: история развития и основне современные концепции / Д. Галлиган, В. В. Полянский, Ю. Н. Старилов. – М. : Юристъ, 2002. – 410 с.

138. Ознаки нормативно-правових актів та стадії їх створення // офіційний сайт Свідловодської районної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.srda.gov.ua/1063.

139. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367.

140. Про деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. № 1365 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1365-2004-%D0%BF.

141. Малишко М. І. Конституції зарубіжних країн та України : навч.-метод. довідник / М. І. Малишко. – К. : МАУП, 1999. – 72 с.

142. The encyclopedia Vmericana : complete in 30 vol. Vol. 17. : Latin America — Lytton. – Danbary : Grolier Incorporated, 1997 . – 894 p.

143. Про антидопінговий контроль у спорті : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2353-14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2353-14.

144. Про внесення змін до Закону України ”Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Євро 2012 року з футболу в Україні” щодо забезпечення здоров’я уболівальників та спортсменів і створення сприятливої атмосфери для перегляду матчів Євро-2012 : Закон України від 22 травня 2012 р. № 4819-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4819-17.

145. Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1906-15.

146. Модельний закон про студентський спорт : Закон України від 16 липня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997_a10.

147. Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті : Закон України від 3 серпня 2006 р. № 68-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/68-16.

148. Спорт як засіб сприяння у вихованні, здоров’ю, розвитку та миру : міжнародний документ від 3 листопада 2005 р. № 60/9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_f37.

149. Угода між Міністерством України у справах молоді і спорту і Секретаріатом у справах молоді при Кабінеті прем’єр-міністра Угорської Республіки про співробітництво молоді і молодіжні обміни : міжнародний документ від 24 лютого 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348_329.

150. Кодекс спортивной этики. Справедливая игра – путь к победе / Национальная федирация бадминтона России [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.badm.ru/index.php?page_id=222.

151. Про недопущення закриття та перепрофілювання закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувально-фізкультурних закладів: постанова Верховної Ради України від 03 серпня 2006 р. № 66-V // Відомості Верховної Ради України. –2006. – № 41. – Ст. 362.

152. Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту : Указ Президента України від 28 вересня 2004 р. № 1148/2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1148%2F2004.

153. Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту : Указ Президента України від 11 липня 2005 р. № 1071/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/2972.html. 

154. Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні : Указ Президента України від 23 червня 2009 р. № 478/2009 // Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 19. – Ст. 641.

155. Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту : Указ Президента України від 02 серпня 2006 р. № 667/2006 // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 144.

156. Про утворення центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» : постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ KP030049.html.

157. Про встановлення винагороди спортсменам України – чемпіонам, призерам спортивних змагань міжнародного рівня та їх тренерам постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2000 р. № 539 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/539-2000-%D0%BF/print1330001165253568.

158. Питання Державної служби молоді та спорту : розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 193-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/193-2012-%D1%80.

159. Про затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України : наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 07 квітня 2006 р. № 1088 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 19. – Ст. 1382.

160. Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям : наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 31 травня 2010 р. № 1518 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 49. – Ст. 1616.

161. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів : наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту України від 29 березня 2006 р. № 995 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lawua.info/jurdata/ dir151/dk151573.htm.

162. Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах України : наказ Міністерства освіти і науки України від 02 серпня 2005 р. № 458 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. osvita.irpin.com/viddil/v5/d134.htm.

163. Про затвердження Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні : наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 15 квітня 2009 р. № 1216 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 34. – Ст. 1183.

164. Про затвердження нормативно-правових актів з питань забезпечення спортивним одягом, взуттям та аксесуарами, спортивним інвентарем індивідуального користування : наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19 червня 2008 р. № 2489 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 62. – Ст. 2107.

165. Про затвердження Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 рр. : рішення 12-ї сесії Харківської міської ради 6-го скликання від 23 грудня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://molodsport.kharkov.ua.

166. Забара С. Проблеми визначення поняття та предмета спортивного права України / С. Забара // Підприємництво, господарство і право – 2008 – № 7. – С. 102–105.

167. САС поддержал дисквалификацию О. Орехова // официальный сайт УЕФА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://ru.uefa.com/uefa/footballfirst/matchorganisation/disciplinary/news/newsid=1587059.html.

168. Disciplinary Regulation // DR Edition 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uefa.com/multimediafiles/download/regulations/uefa/others/72/95/88/729588_download.pdf.

169. Мельник Р. С. Реформування системи адміністративного права як передумова його кодифікації / Р. С. Мельник // Право і безпека. – 2012. – № 3 (45). – С. 109–113.

170. Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/1360879204222977/page.

171. Збірник цін на проектні роботи для будівництва : наказ Державного комітету СРСР з фізичної культури і спорту від 20 березня 1987 р. № 189 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0189400-87.

172. Колпаков В. К. Адміністративна реформа: концептуальні засади / В. К. Колпаков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 1827.

173. Козинець О. Систематизація російського військового права у другій чверті XIX століття / О. Козинець // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 1 (145). – С. 46–49.

174. Пережняк Б. Концептуальні засади систематизації національного законодавства в соціально-культурній (духовній) сфері / Б. Пережняк // Юридичний вісник. – 2009. – № 1 – С. 40–45.

175. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 червня 1998 р. № 810/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/810/98/page3.

176. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України : монографія / Т. О. Коломоєць, Д. С. Астахов. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 228 с.

177. Антоненко В. О. Кодифікація як форма систематизації правових джерел / В. О. Антоненко // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 35–42.

178. Голосніченко І. Проблеми кодифікації норм, що встановлюють адміністративну відповідальність / І. Голосніченко // Голос України. – 2002. – № 10. – С. 20–24.

179. Вовк Ю. Проблема кодифікації адміністративного законодавства України: історичний досвід / Ю. Вовк // Право України. – 2003. – № 12 . – С. 120–122.180 Гриценко І. Кодифікація адміністративного права: історія та перспективи / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка. – 2007. – № 74-76. – С. 15–17.

181. Про визнання деяких законодавчих актів Української РСР такими, що втратили чинність у зв’язку з введенням у дію Кодексу Української РСР про адміністративні правопорушення : Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 21 серпня 1985 р. № 807-XI // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1985. – № 36. – Ст. 867.182. Третяк В. Розвиток спортивного руху в СРСР та Києві у передвоєнний період / В. Третяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://histans.com/LiberUA/978-966-2464-02-3/50.pdf.

183. Якуба О. Адміністративний кодекс необхідно переглянути / О. Якуба // Радянське право. – 1958. – № 1. – С. 8792.

184. Павловський Р. Розробка адміністративного кодексу Української РСР – невідкладне завдання / Р. Павловський // Радянське право. – 1958. – № 5. – С. 8993.

185. Развитие кодификации советского законодательства / под ред. С. Н. Братуся. – М.: Юрид. лит., 1968. – 274 с.

186. Министерство спорта Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minstm.gov.ru/ministry/.

187. Крашенинников П. Обращение к читателям [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sportivnoe-pravo.ru/.188 Соловьёв А. А. Спортивный кодекс Франции: вчера, сегодня, завтра / А. А. Соловьев // Юрист вуза. – 2011, квітень [Електронний ресурс]. – Режим диспуту : http://наука-и-культура.рф/upload/iblock/231/article-9.pdf.

189 Соловьёв А. А. Концепция проекта Спортивного кодекса Российской Федерации / Комиссия по спортивному праву Ассоциации юристов России. – М., 2009. – 55 с.

190 Виступ Президента України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=245707856&cat_id=244277212.

191 Стефанчук Р. О. Поняття та форми систематизації цивільного законодавства / Р. О. Стефанчук // Приватне право і підприємництво. – 2011. – № 10. – С. 7–12.

192 Сарана С. В. Систематизація як форма удосконалення податкового законодавства / С. В. Сарана // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 379–383.

193. Картузова І. О. Проблеми адміністративно-процесуальних правовідносин / І. О. Картузова // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса : Юридична література, 2003. – Вип. 19. – С. 7884.194. Андріїв В. М. Сутність і зміст правовідношення / В. М. Андріїв // Форум права. – 2007. – № 1. – С. 48.

195. Чуприна Л. М. Бюджетна установа як особливий суб’єкт фінансових правовідносин // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2009. – № 2 (88). – С. 103110.

196. Юридична енциклопедія : в 6 т. : Т. 5 : П-С / гол. авт. кол. Ю. С. Шемшученко. – К.: Укр. Енциклоп., 2003. – 733 с.

197. Юриста О. В. Правоохоронні відносини за участю міліції: (теоретичний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07. «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / О. В. Юриста. – К., 1999. – 20 с.

198. Большой юридичеcкий словарь / под. ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 704 с.

199. Кравчук О. О. Адміністративні правовідносини у сфері управління майном державної власності / О. О. Кравчук // Держава і право. – 2011. – Вип. 53. – С. 220227.

200. Кикоть Г. В. Юридичні факти в системі правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Г. В. Кикоть. – К., 2006. – 20 с.

201. Бевзенко В. М. Публічно-правові відносини: сутність та ознаки / В. М. Бевзенко // Право і Безпека. 2009. № 1. С. 6–12.

202. Осятинський С. О. До питання про поняття та сутність публічно-правових спорів / С. О. Осятинський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). – Ч. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vkhnuvs/2012_59_2/.203. Алфьоров С. М. Особливості адміністративно-правової відповідальності за корупційні правопорушення / С. М. Алфьоров // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 914.

204. Бахрах Д. Н. Административное право : учебник для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. – М. : Норма, 2004. – 768 с.

205. Курило В. І. Адміністративні правовідносини у сільському господарстві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07. «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. І. Курило. – К., 2008. – 40 с.

206. Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: необхідність переосмислення теоретичних постулатів / В. Б. Авер’янов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 19. – С. 812.

207. Харитонова О. І. Деякі питання визначення предмета науки та галузі адміністративного права / О. І. Харитонова // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 19. – С. 7383.

208. Головатий С. Верховенство права, або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки / С. Головатий // Право України. – 2010. – № 4. – С. 206219.

209. Головатий С. Верховенство права, або ж правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки / С. Головатий // Право України. – 2010. – № 5. – С. 6476.

210. Головатий С. Тріада європейських цінностей – верховенство права, демократія, права людини, як основа українського конституційного ладу // С. Головатий // Право України. – 2011. – № 5. – С.159173.

211. Головатий С. «Верховенство закону» versus «верховенство права»: філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? / С. Головатий // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2(33)-3(34). – С. 96113.

212. Демократичні засади державного управління та адміністративне право: монографія / за заг. ред. д.ю.н. В. Б. Авер’янова. – К. : Видавництво «Юридична думка», 2010. – 496 с.

213. Мельник Р. С. Ще раз про сутність та ознаки публічно-сервісних відносин / Р. С. Мельник // Вісник вищого адміністративного суду України. – 2008. – № 4. – С. 5564.

214. Договір про взаємодію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Федерації футболу України в розвитку шкільного футболу в загальноосвітніх навчальних закладах України в 2013-2016 роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/actually/3017-boris-geebrovskiy-pidpisav-dogovir-mige-ministerstvom-osviti-i-nauki,-molodi-ta-sportu-i-federatsieyu-futbolu-ukrayini.

215. Гуренко-Вайцман М. М. Класифікація адміністративно-правових відносин, об’єктом яких є земельна ділянка / М. М. Гуренко-Вайцман // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 4-5 (102-103). – С. 8189.216. Муза О. Класифікація адміністративно-процесуальних відносин / О. Муза // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 3 (12) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzizvru/2012_3/p12_17.html.

217. Мірошниченко О. С. Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. С. Мірошниченко ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2005. – 20 с.218. Шульга М. В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.06 «Природоресурсне право; аграрне право; екологічне право» / М. В. Шульга ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 1998. – 37 с.

219. Шаптала О. С. Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим в умовах ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 «Механізми державного управління» / О. С. Шаптала ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2005. – 36 с.

220. Моргунов О. А. Сутність, ознаки та види адміністративно-спортивних правовідносин / О. А. Моргунов // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2012. – № 1 (частина ІІ). – С. 147150.

221. Деякі питання до реалізації національного проекту “Олімпійська надія – 2022” – створення спортивно-туристичної інфраструктури” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2012 р. № 707-р [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/701-2012-%D1%80.

222. Про затвердження Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд : наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 22 квітня 2009 р. № 1319 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1142-09.

223. Роз’яснення юридичного відділу Федерації футболу України : офіційний портал Федерації футболу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ffu.org.ua/ukr/ffu/about/4645/.

224. Рішення КДК щодо матчу «Металіст» - «Карпати» : від 2-9 серпня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ffu.org.ua/ukr/ffu/about/ffu_news/6318/.

225. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. – К. : Факт, 2003. – 496 с.226. Про звернення громадян: Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80.

227. Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту : Указ Президента України від 10 вересня 2011 р. № 906/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/906/2011.

228. Цимбалюк В. М. Право громадян на звернення до публічної адміністрації / В. М. Цимбалюк // Науковий Вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С. 125–132.

229. Сенюта І. Права й обов’язки суб’єктів медичних правовідносин: деякі проблеми реалізації / І. Сенюта // Право України. – 2011. – № 11-12. – С. 67–73.

230. Вихристенко Б. І. Суб’єкти туристичних правовідносин: загальна характеристика та правовий статус / Б. І. Вихристенко, Н. А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 9 (вересень). – С. 22–31.

231. Кельман Л. Суб’єкти трудових правовідносин: проблемні питання / Л. Кельман // Право України. – 2011. – № 2. – С. 235–241.

232. Ківалова Т. С. Суб’єкти правовідносин відшкодування шкоди / Т. С. Ківалова // Юридический вестник. – 2008. – № 2. – С. 26–32.

233. Мельничук О. Ф. Поняття та види суб’єктів освітніх правовідносин / О. Ф. Мельничук // Держава і права. – 2011. – Вип. 51. – С. 48–54.

234. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : підручник / за аг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. – Х. : Золота миля, 2011. – 584с.

235. Пятковський В. І. Державна судова адміністрація України як суб’єкт адміністративного права / В. І. Пятковський // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 648–653.

236. Діткевич І. І. Поняття «адміністративна процесуальна правосуб’єктність»: проблеми дефініції / І. І. Діткевич // Право і безпека. – 2010. – № 4 (36). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_4/PB-4/PB-4_28.pdf.

237. Бевзенко В. М. Сутність адміністративної процесуальної правосуб’єктності суб’єктів владних повноважень / В. М. Бевзенко // Адвокат. – 2009. – № 2 (101). – С. 13–17.

238. Романяк Д. М. Процесуальна правосуб’єктність прокурорсько-слідчих працівників у дисциплінарному провадженні / Д. М. Романяк // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського. Серия «Юридические науки». – 2012. – № 1. – Т. 25 (64). – С. 359–364.

239. Фединяк Г. Співвідношення цивільно-правових понять «правоздатність» та «дієздатність», застосовуваних до транснаціональних корпорацій та їх учасників / Г. Фединяк // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2008. – Вип. 25. – С. 212–217.

240. Покатаєва О. В. Поняття податкової правосуб’єктності: теоретико-правовий аспект / О. В. Покатаєва // Право та державне управління. – 2012. – Вип. 3. – C. 90–96.

241. Марчак В. Я. Кримінально-правове та психічне значення і проблеми розмежування неосудності від осудності та обмеженої осудності / В. Я. Марчак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/19text/g19_24.htm с.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка