Зарубіжна література проект програми для 10


Румунія-Франція Ежен Йонеско (1909–1998). «Носороги»Сторінка6/6
Дата конвертації11.09.2018
Розмір465 Kb.
#49610
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6
  Навігація по даній сторінці:
 • Сербія

Румунія-Франція

Ежен Йонеско (1909–1998). «Носороги».


Короткі відомості про румунського і французького письменника Ежена Йонеско. Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства – провідна тема творчості драматурга. «Носороги». Символічний сенс сюжету п’єси. Сатирично-гротескне змалювання процесу «омасовлення» людей. Тема втрати індивідуальності під тиском масової свідомості. Сутність опору Беранже. Сенс центральної метафори у творі.

Література постмодернізму

Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики. Найяскравіші представники постмодерністської прози (У. Еко, Дж. Фаулз, М. Павич, Х. Кортасар, Дж. Хеллер, І. Кальвіно, П. Зюскінд, К. Рансмайр, М. Кундера, та ін.). Постмодерністське мистецтво та елітарна та масова культура.


Сербія

Милорад Павич (1929 – 2009). «Скляний равлик».


Серб М. Павич – «перший письменник третього тисячоліття». Короткі відомості про митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як своєрідна ознака творчості М. Павича. Сенс центральної метафори у творі.

Аргентина

Хуліо Кортасар (1914 1984). «Менади».

Короткі відомості про аргентинського письменника і поета Х. Кортасара. Фантасмогорична картина безумства натовпу в оповіданні Х. Кортасара «Менади». Розкриття сучасних соціальних, психологічних, етичних проблем у творі. Специфіка творчої манери письменника: поєднання реальності з фантастикою, зародження незвичного та несподіваного у внутрішньому просторі самої людини, калейдоскопічність подій, змішування стилів, багатошарова символіка, пародія. Сенс центральної метафори у творі.


(ТЛ) «Театр абсурду». Постмодернізм. Інтертекстуальність. Розвиток поняття про «магічний реалізм».

(ЛК) П’єси Ф. Д.юрренматта та Е. Йонеско на сценах світу.

(УС) Українські переклади і видання творів Ф. Дюрренматта, Е. Йонеско, М. Павича, Х. Кортасара. Ф. Дюрренматт і Україна. М. Павич та Україна

(ЕК) Зіставлення образів Х. Кортасара і Г. Маркеса.

(МЗ) Історія, художня культура.

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

(1-2 твори за вибором учителя)


Учень (учениця)
Предметні компетентності

Знання

знає популярних сучасних письменників та їхні твори;

формулює критерії художності, наводить приклади в прочитаних творах;

аналізує та інтерпретує прочитані сучасні твори;
Діяльність

розрізняє твори класичної та масової літератури;

спостерігає за розвитком сучасної літератури, прогнозує її розвиток;

Цінності

висловлює судження щодо порушених у творах питань, художніх образів;

критично оцінює твори масової літератури;

робить висновки щодо прочитаного;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

користується сучасними українськими літературно-художніми виданнями;

Спілкування іноземними мовами

користується іноземними порталами й виданнями сучасної літератури (за умови володіння іноземною мовою);

Математична компетентність

виявляє ключові проблеми сучасного світу в прочитаних творах;

Компетентності в природничих науках і технологіях

застосовує різні види інформації та читання;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує цифрові ресурси для розширення кола читання;

Уміння вчитися

самостійно прокладає читацьку траєкторію, шукає потрібні книжки;

Ініціативність і підприємливість

презентує власні ідеї щодо прилучення молоді до читання;

Соціальна та громадянська компетентності

спостерігає за виданням книжок в Україні, читацьким попитом, читацькими інтересами молоді, робить висновки й пропозиції;

Обізнаність та самовираження у сфері культури

створює медіа-тексти, обговорює твори сучасної літератури у мережі Інтернет;

Екологічна грамотність і здорове життя

усвідомлює переваги й ризики інформаційної доби для особистості.


Крим (Україна)

Загальні відомості про кримськотатарську (кримську) літературу й культуру.Таїр Халілов (нар. 1940 р.). «До останнього подиху».

Таїр Халілов – сучасний український кримськотатарський письменник. Короткі відомості про митця. Близькість прози Халілова до філософії екзистенціалізму.

«До останнього подиху» – історія життя, боротьби та любові героя твору, віддзеркалення в ній трагічної долі кримськотатарського народу. Тема депортації кримських татар та свавілля влади. Образ Бекира – людини, що ніколи не здається. Почуття гідності героя, глибинний зв’язок зі своїм народом. Зображення межових станів людського існування. Образи природи в повісті. Дослідження проблеми самотності – наскрізний мотив твору. Сенс назви повісті.
Франція

Даніель Пеннак (нар. 1944). «Усе для людожерів».

Д. Пеннак – французький письменник, викладач світової літератури. Короткі відомості про митця. Пеннак як автор декларації прав читача. Серія детективних романів «Сага про Малоссена».

«Усе для людожерів». Образ сучасного Парижа та його мешканців на сторінках роману. Викриття абсурдності сучасного суспільства споживання. Детективна лінія твору. Майстерність письменника в зображенні головного героя та його оточення. Образ Бенджамена Малоссена – жертви, що несе покарання за інших, у родині та на роботі. Відкритий фінал твору. Метафоричний сенс назви роману. Іронічний стиль оповіді.
США

Стівен Едвін Кінґ (нар. 1947). «Мораль».

С. Кінґ – американський письменник-фантаст. Короткі відомості про митця. Метафора одержимості як наскрізна тема творів письменника. Причини популярності книг С. Кінґа.

«Мораль». Реакція звичайного молодого подружжя на нестандартну ситуацію. Проблема морального вибору, біблійні мотиви у творі. Психологізм у зображенні внутрішнього світу персонажів. Підтекст твору. Сенс назви й фіналу оповідання. Художня своєрідність твору (динамізм, інтрига, нагнітання атмосфери, невимушений виклад).
Австралія

Маркус Френк Зузак (нар. 1975). «Крадійка книжок».

М. Зузак – австралійський письменник. Короткі відомості про митця.

«Крадійка книжок». Історія дитинства дівчинки Лізель Мемінґер в часи Другої світової війни. Викриття руйнівного впливу нацистської пропаганди на свідомість звичайних людей. Образи Лізель і Макса. Книга як символ збереження особистості в тоталітарному світі. Образ оповідача у творі. Сенс назви твору.
Або інші популярні письменники сучасності: Умберто Еко, Харукі Муракамі, Джон Роберт Фаулз, та ін.

(ТЛ) Поглиблення понять про класичну і масову літературу, підтекст, повість, роман, оповідання, літературний детектив, наукову фантастику.

(ЛК) Сучасна українська літературно-художня періодика іноземної літератури (журнал «Всесвіт» та ін.); інтернет-ресурси, пов’язані з художньою літературою та читанням (сайти зарубіжних письменників та українських перекладачів, читацькі блоги, спільноти в соціальних мережах, електронні бібліотеки, каталоги, сховища та ін.). Екранізації вказаних творів .(УС) Українські перекладачі сучасної зарубіжної літератури. Вітчизняні видання кримськотатарської літератури та вивчених у розділі творів. Екзистенціалізм в українській літературі. Літературний детектив на фантастика в сучасній українській літературі.

(ЕК) Біблійні мотиви (спокуси, розплати за гріхи) в оповіданні С. Кінґа «Мораль». Порівняння оповідання С. Кінґа «Мораль» та роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Порівняння повістей Т. Халілова «До останнього подиху» та Е. Хемінгуея «Старий і море».

(МЗ) Історія, художня культура.


ПІДСУМКИ


Учень (учениця)
Предметні компетентності

Знання

пояснює відмінності зарубіжної літератури від української, світової літератури від національної;

називає видатних представників вітчизняної перекладацької школи, визначає їхній внесок у розвиток українського суспільства;

Діяльність

розпізнає види перекладів, зокрема художнього, визначає їхні особливості;

розкриває роль української перекладацької школи у формуванні сучасного читача;

Цінності

робить висновки щодо цінності класичної й сучасної літератури на підставі власного читацького досвіду;

Ключові компетентності

Спілкування державною мовою

тлумачить поняття «світова література», «національна література», «художній переклад», «діалог культур»;

Математична компетентність

класифікує прочитані твори за ознакою «українська література – зарубіжна література», а також за національною належністю;

Інформаційно-цифрова компетентність

використовує цифрові технології для розширення кола читання;

за допомогою цифрових технологій;Уміння вчитися

користується літературознавчими словниками й довідниками;

Ініціативність і підприємливість

бере участь у виконанні завдань дослідницько-пошукового характеру;

виявляє лідерські якості у роботі в парах (групах) над проектом;

Соціальна та громадянська компетентності

аргументовано висловлює думку щодо актуальних суспільних питань, які знайшли відбиток у творах зарубіжної літератури останніх десятиліть;

розуміє необхідність збереження і розвитку культурних надбань різних народів як рушійної сили національного і світового прогресу;

усвідомлює важливість популяризації в соціумі вершинних надбань української перекладацької школи;
Обізнаність та самовираження у сфері культури

визначає особливості культури інформаційного суспільства (переваги й проблеми) та місце читання художньої літератури в ньому; усвідомлює роль художньої літератури і художнього перекладу в становленні та розвитку світової культури та формуванні культури сучасного суспільства і окремої особистості.
Екологічна грамотність і здорове життя

сприймає художню літературу як засіб укріплення духовного здоров’я особистості та нації;

усвідомлює потребу збереження культурних надбань людства, необхідність читання творів вітчизняних і зарубіжних авторів.


Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.


Для вивчення напам’ять

Й. В. Ґете «Фауст» (один із монологів Фауста за вибором учителя), Гійом Аполлінер, Р. М. Рільке, А. Ахматова, В. Маяковський (1 твір кожного автора за вибором учня).

Додаток 1
СПИСОК ТВОРІВ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ

Для уроків позакласного читання і уроків із резервного часу

(за вибором учителя)
10 клас

Гамсун К. «Пан»

Гофман Е.Т.А. «Золотий горнець»

Діккенс Ч. «Пригоди Олівера Твіста», «Домбі і син» (1 твір за вибором учителя)

Лондон Джек «Мартін Іден»

Малларме С. «Квіти», «Привід», «Лебідь»

Меріме П. «Кармен»

Мопассан Г. «Пампушка»

Ремарк Е.М. «Три товариші»

Стендаль. «Червоне і чорне»

Теккерей В. «Ярмарок суєти»

Толстой Л. М.  «Війна і мир» (уривки), «Анна Кареніна», «Хаджі-Мурат» (1 твір за вибором учителя)

Уеллс Г. «Країна сліпих», «Двері в стіні», «Коли Сплячий прокинеться», «Війна світів», «Невидимець» та ін. (1 твір за вибором учителя)

Фіцджеральд Ф. С. «Великий Гетсбі»

Чехов А. П. «Чайка», «Три сестри», «Вишневий сад», «Аґрус», «Людина у футлярі» (1-2 твори за вибором учителя)
Сучасна література

Акутагава Р. «Слова Пігмея», «Расьомон», «Бататова каша», «Усмішка богів», «Сад» (1-2 твори на вибір)

Бойн Дж. «Хлопчик у смугастій піжамі»

Ґрін Д. «У пошуках Аляски», «Паперові міста»

Ріггз Р. «Дім дивних дітей»

Ровелл Р. «Елеанор і Парк»

Сімак К. «Двобій»

Селінджер Дж. «Над прірвою у житі»Яґелло Й. «Шоколад із чилі»

Янсон Т. «Тато і море», «Наприкінці листопада»
Список відкритий для пропозицій громадськості.

11 клас

Айтматов Ч. «І понад вік триває день», «Плаха» (1 твір на вибір)

Булгаков М. О. «Дні Турбіних»

Бунін І. О. «Антонівські яблука», «Легке дихання», цикл «Темні алеї» (1 твір за вибором)

Гашек Я «Пригоди бравого вояка Швейка»

Гессе Г. «Гра в бісер», «Степовий вовк»

Гумільов М. С. Поезії (1-2 вірші за вибором)

Джойс Дж «Джакомо Джойс»,«Дублінці»

Еліот Т. С. Поезії (1-2 вірші за вибором)

Елюар П. Поезії (1-2 вірші за вибором)

Єсенін С. Поезії (1-2 вірші за вибором)

Ільф І. А., Петров Є. П. «Дванадцять стільців»

Камю А. «Чума»

Кафка Ф. Притчі. «Лист до батька»

Купрін О. І. «Гранатовий браслет»

Мандельштам Й. Е. Поезії (1-2 вірші за вибором)

Гасклі О.«Дивний новий світ»

Хемінгуей Е. «Кішка на дощі»

Цвєтаєва М. І.  Поезії (1-2 вірші за вибором)

Чапек К. «Війна з саламандрами»


Сучасна література

Алексієвич С. О. «Чорнобильська молитва»

Апдайк Дж. «Кролик розбагатів»

Барнз Дж. «Відчуття закінчення»

Борхес Х. «Дзеркало і маска»

Бредбері Р.  Оповідання (1-2 за вибором учителя)

Гелпрін М. «Свіча горіла»

Дюрренматт Ф. «Фізики»

Еко У. «Ім’я троянди»

Зюскінд П. «Голуб»

Йонеско Е. «Голомоза співачка»

Кавабата Я. «Німий»

Кіз Д. «Квіти для Елджернона»

Кізі К «Політ над гніздом зозулі»

Кобо Абе «Людина-коробка»

Коельо П. «Алхімік»

Кортасар Х. «Поза часом»

Кундера М. «Нестерпна легкість буття»Ле Ґуїн У. «Ті, хто покидають Омелас»

Лем С. Соляріс

Маркес Ґ. «Сто років самотності»

Муракамі Х. Хроніка заводного птаха

Павич М. «Хозарський словник», «Зоряна мантія», «Дамаскин»

Памук О. «Мене називають Червоний»

Райнсмар К. «Останній світ»

Саган Ф. «Привіт, смутку», «Трохи сонця в зеленій воді»

Стругацькі А. і Б. «Важко бути богом»

Фаулз Дж. «Волхв», «Хмара»

Фріш М. «Санта-Крус». «Андорра», «Біографія»
Список відкритий для пропозицій громадськості.

Додаток 2
СПИСОК ТВОРІВ ІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА

10 клас

 1. Гославський М. Поема «Поділля».

 2. Івашкевич Я. Цикл «Вірші з Києва».

 3. Купала Я. Вірші «Україна», «Пам’яті Шевченка». Поема «Тарасова доля».

 4. Лободовський Ю. Збірки поезій «Кінь отамана Лободи», «Золота грамота», вірші «Пісня про Україну», «Полісся, «Волинські думи», «Т.Шевченко», поема «Похвала Україні».

 5. Міцкевич А. Цикл «Кримські сонети».

 6. Паустовський К. Г. «Золота троянда». Нарис «Біла Церква»

 7. Шолом-Алейхем. Романи «З ярмарку», «Мандрівні зірки».

11 клас

 1. Ахматова А. А. Твори про Київ (цикл «З першого Київського зошита»).

 2. Законников С. І. «Бережи себе, Україно!».

 3. Маяковський В. В. «Київ».

 4. Парандовський Я. «Алхімія слова».

 5. Рільке Р. М. «Про паломництво» («Книга годин», ІІ ч.), «Пісня про Правду».

 6. Целан Пауль. «Осокоре, ти в пітьмі сивієш…», «Зима» та інші поезії.

 7. Шульц Б. «Птахи», «Цинамонові крамниці».Список відкритий для пропозицій громадськості.
Додаток 3

Науково-методична література для вчителя

Нормативні документи

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392) // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56; [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п.

 2. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednyaua-sch-2016/koncepciya.html


Монографії, посібники, словники, довідники

 1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. [за ред. М. Зубрицької]. – Львів, 2001.

 2. БандураО. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: Навчальний довідник / О. Бандура, Г. Бандура. – К., 2008.

 3. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епох / Г. Блум; [пер. з англ. під загальною редакцією Р. Семківа]. – К., 2007.

 4. Венгеров Л. Зарубіжна література. 1871 – 1973. Огляди і портрети / Л. Венгеров. – К., 1974.

 5. Волошина Н. Й. Наукові основи методики літератури: Посібник / Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка та ін.; [за ред. Н. Й. Волошиної] – К., 2002.

 6. Волощук Е. Технэ майевтике: Теория и практика анализа литературного произведения / Е. Волощук, Б. Бегун  // Тема. – 1997. – № 1–2.

 7. Галич О. А. Теорія літератури: підручник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. 4-те вид., стереотип. – К., 2008

 8. Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XX ст. : навчальний посібник / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гринчак. – К., 2011.

 9. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття : навч. посібник / Т. Денисова. – К., 2012.

 10. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології / І. Дичківська. – К., 2004.

 11. Зарубіжна література XIX століття: посібник [за ред. О. М. Ніколенко, В. І. Мацапури]. – К., 1999.

 12. Зарубіжна література XX століття: Посібник [за ред. О. М. Ніколенко, Т. М. Конєвої]. – К., 1998.

 13. Затонский Д. В. В наше время : книга о зарубежных литературах ХХ века / Д. В. Затонский. – М., 1979.

 14. Затонский Д. В. Зеркала искусства : статьи о современной литературе /Д В. Затонский. – М., 1975.

 15. Затонский Д. В. Искусство романа и ХХ век /Д В. Затонский. – М., 1973.

 16. Затонский Д. В. Франц Кафка и проблемы модернизма: учебное пособие: издание 2-е, исправленное /Д В. Затонский. – М., 1972.

 17. Затонский Д. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и неизящных искусств /Д В. Затонский. – Харьков, 2000. – 259 с.

 18. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. – Львів, 2004.

 19. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа / И. П. Ильин. – М., 1998.

 20. Ісаєва О. О. Вивчення літератури в цифрову епоху: про реалії сьогодення і перспективи в майбутньому / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 1 (415).

 21. Ісаєва О. О. Вивчення літератури під час гібридної війни / О. О. Ісаєва // Зарубіжна література. – 2017. – № 21 (774).

 22. Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : монографія / О. О. Ісаєва. – К., 2003.

 23. Ісаєва О. О. Формування сучасного читача засобами медіаосвіти / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 2.

 24. Ісаєва О. О. Чи буде особистість майбутнього Homo legens? / О. О. Ісаєва // Дивослово. – 2014. – № 4(685).

 25. Ісаєва О. О. Читацькоцентрична парадигма вивчення літератури в школі// ШБІЦ. – 2016. – № 5.

 26. Ісаєва О. О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури: Посібник для вчителя / О. О. Ісаєва. – К., 2000.

 27. Історія зарубіжної літератури XX ст.: навчальний посібник / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін. – К., 2010.

 28. Кичук Н. Формування творчої особистості вчителя / Н. Кичук. – К., 1991.

 29. Клименко Ж. В. Шкільний курс «Зарубіжна література» як чинник формування української національної ідентичності учнів // Всесвітня література в школах України. – 2016. – № 7/8.

 30. Клименко Ж. В. Компаративний підхід до викладання літератури в школі /Ж. В. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2010. – № 12.

 31. Клименко Ж. В. Науково-методичний лекторій для вчителя світової літератури «Специфіка вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи» : Лекції 1–22 // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 11; 2010 – №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10; 2011 – №№ 1, 3, 4, 5, 11/12; Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – №№ 1, 5, 10; 2013 – №№ 1, 2; Всесвітня література в школах України. – 2014. – № 7 – 8; 2015 – №№ 3, 6, 12.

 32. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи / Ж. В. Клименко. – К., 2006.

 33. Клименко Ж. В. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури / Ж. В. Клименко// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України – 2011. – № 6.

 34. Ковбасенко Ю. І. Вивчення біографічних відомостей про письменника як методична проблема/ Ю. І. Ковбасенко // Постметодика. – Полтава. – 2006. – № 6 (70).

 35. Ковбасенко Ю. І. Використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах/ Ю. І. Ковбасенко // Зарубіжна література в навчальних закладах. – К. – 2008. – № 2.

 36. Ковбасенко Ю. І. Г. Флобер «Пані Боварі». А. Доде. Цикл творів про Тартарена: матеріали до уроків літератури. 10 клас / Ю. І. Ковбасенко // Відродження. Мови, літератури, історія народів України у національних школах. – К., 1994.

 37. Ковбасенко Ю. І. Життєвий і творчий шлях Ф. Достоєвського. «Злочин і кара» як філософський поліфонічний соціально-психологічний роман / Ю. І. Ковбасенко // Зарубіжна література. – К. – 2010. – № 26.

 38. Ковбасенко Ю. І. Література постмодернізму: штрихи до портрету/ Ю. І. Ковбасенко // Acta Neophilologica. – 2009. – ХІ. – Wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 39. Ковбасенко Ю. І. Літературний канон і курикулум літературної освіти: світовий досвід і український шлях (ч. І – світовий досвід) / Ю. І. Ковбасенко// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, 2011. – № 9.

 40. Ковбасенко Ю. І. Світова література: штрихи до історико-літературного портрета. Франц Кафка. Джеймс Джойс / Ю. І. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2011. – № 7–8.

 41. Ковбасенко Ю. І. Поглиблене вивчення літератури і новітні педагогічні вимірювання / Ю. І. Ковбасенко //Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. – Вип. 5. – Черкаси, 2015.

 42. Куцевол О. М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) / О. М. Куцевол. – К., 2009.

 43. Лексикон загального та порівняльного літературознавства [за ред. А. Волкова]. – Чернівці, 2011.

 44. Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах [автор-укладач Ю. І. Ковалів]. – К., 2007.

 45. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К., 1997.

 46. Матвіїшин В. Г. Український літературний європеїзм / В. Г. Матвіїшин. – К., 2009.

 47. Мацевко-Бекерська Л. В. Методика викладання світової літератури: Навчально-методичний посібник / Л. В. Мацевко-Бекерська. – Львів, 2011.

 48. Методика преподавания литературы [под ред. О. Богдановой]. – М., 2000.

 49. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: підручник / Л. Ф. Мірошниченко – К., 2010.

 50. Мірошниченко Л. Ф. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 9-11 кл. : Посібник для вчителя / Л. Ф. Мірошниченко, Ю. М. Дишлюк. – Харків, 2004.

 51. Мойсеїв І. Зарубіжна література в людинотворчому вимірі / І. Мойсеїв. – К, 2003.

 52. Моклиця М. Модернізм у творчості письменників ХХ ст. Зарубіжна література / М. Моклиця. – Луцьк, 1999.

 53. Моклиця М. Основи літературознавства: посібник для студентів / Марія Моклиця. – Тернопіль, 2002.

 54. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили / Д. С. Наливайко. – К., 1981.

 55. Наливайко Д. С. Про співвідношення «декадансу», «модернізму», «авангардизму» / Д. С. Наливайко // Слово і час. – 1997. – № 11–12.

 56. Наукові основи методики літератури [за ред. Н. Волошиної]. – К., 2002

 57. Ніколенко О. М. Сучасний урок зарубіжної літератури: посібник. 511 класи / О. М. Ніколенко, О. М. Куцевол – К., 2003.

 58. Ніколенко О. М. Літературні епохи, напрями, течії / О. М. Ніколенко, В. І. Мацапура. – К., 2004.

 59. Ніколенко О. М. Зарубіжна література: Тести: посібник / О. М. Ніколенко, О. В. Орлова, Т. М. Конєва. та ін. – К., 2007.

 60. Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади / Ф. Ніцше [пер. з нім. А. Онишка, П. Таращука ]. – К., 2003.

 61. Нямцу А. Е. Основы теории традиционных сюжетов / А. Е. Нямцу. – Черновцы, 2003.

 62. Оліфіренко С. М. Мандрівка Інтернет-сторінками зарубіжної літератури: Посібник для вчителів і учнів 8–11 класів / С. М. Оліфіренко – К., 2007.

 63. Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства / Х. Ортега-и-Гасет // Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991.

 64. Павличко С. Д. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. – К., 2001.

 65. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. Пасічник. – К., 2000.

 66. Пахаренко В. І. Основи теорії літератури / В. І. Пахаренко. – К., 2009.

 67. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник [за ред. О. І. Пометун]. – К., 2004.

 68. Професія – вчитель літератури: Словник-довідник [упор. Т. Чередник]. – Тернопіль, 2009.

 69. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : монографія / А. Л. Ситченко. – К., 2004.

 70. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / А. Ситченко. – К., 2004.

 71. Ситченко А. Л. Методика викладання літератури: термінологічний словник [за ред. А. Л. Ситченко] / А. Л. Ситченко,  В. І. Шуляр , В. В. Гладишев. – К., 2008.

 72. Словник художніх засобів і тропів [автор-укладач В. Ф. Святовець]. – К., 2011.

 73. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці: в 3 книгах / Дж. Стайн. – Львів, 2003.

 74. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія [за заг. ред. Д. С. Наливайка]. – К., 2009.

 75. Таранік-Ткачук К. В. Від Вітмена до Маркеса: Матеріали до уроків зарубіжної літератури / К. В. Таранік-Ткачук. – Тернопіль, 2005.

 76. Таранік-Ткачук К. В. Стилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури / К. В. Таранік-Ткачук. – К., 2008.

 77. Ткаченко А. О. Мистецтво слова. (Вступ до літературознавства): підручник для гуманітаріїв / А. О. Ткаченко. – К. : Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.

 78. Чижевський Д. І. Порівняльна історія слов’янських літератур / Д. І. Чижевський. – К., 2005.

 79. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис / Б. Б. Шалагінов. – К., 1994.

 80. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете. Життя, філософія, творчість: Посібник для вчителя / Б.Б. Шалагінов. – Харків, 2003.

 81. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навчальний посібник / Ф. М. Штейнбук. – К., 2007.


Періодичні фахові видання

 1. Всесвіт: фаховий журнал світової літератури. – К. : Видавничий дім «Всесвіт»: http://vsesvit-journal.com

 2. Всесвітня література в сучасній школі:науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – К. : РА «Освіта України».

 3. Всесвітня література в школах України: науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса.

 4. Зарубіжна література в школах України: науково-методичний журнал. – К. : Антросвіт: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zlvsh/index

 5. Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання: науково-методичний журнал. – К. : Незалежний центр наукових досліджень зарубіжної літератури.

 6. Всесвітня література та культура: науково-методичний журнал. – К. : Антросвіт.

 7. Зарубіжна література: науково-методична газета. – К. : Шкільний світ: http: //literatura@1veresnya.com.ua

 8. Зарубіжна література в школі: науково-методичний журнал. – Харків: Основа.

 9. Слово і Час: науково-теоретичний журнал. – К.: Національна академія наук України, Інститут літератури імені Тараса Шевченка, Національна спілка письменників України: http://www.slovoichas.in.ua


Сайти бібліотек

 1. Бібліотека світової літератури – оригінали та переклади (Library of the world literature – original texts and translations): http://ae-lib.narod.ru.

 2. Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/

 3. Національна бібліотека України для дітей: www.chl.kiev.ua/.

 4. Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/ 

 5. Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/

 6. Електронна бібліотека української літератури (зарубіжна література): http://ukrlib.com.

 7. Бібліотека українського центру: http://ukrcenter.com.

 8. Дитячий сайт «Казкар»: http://kazkar.at.ua/1 У рубриці «Навчальні ресурси» запропоновано приклади тих засобів, методів, навчального матеріалу, які допоможуть розвинути відповідну компетентність.Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка