Засади міжнародної інвестиційної діяльності


Рейтинги для короткострокових боргових зобов'язаньСторінка8/24
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4.58 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24

Рейтинги для короткострокових боргових зобов'язань


Короткостроковими вважаються боргові зобов'язання з терміном погашення 12 місяців і менше. Moody's присвоює рейтинги для зобов'язань тільки інвестиційного рівня (довгостроковий рейтинг від Ааа до Ваа). Тому рейтингова система Moody's для короткострокових боргових зобов'язань відображає спроможність емітента повністю і в строк сплачувати свої борги.

Роз'яснення цієї системи наведено в табл. .5.


Інші рейтинги агентства Moody's

Крім рейтингів для довгострокових боргових зобов'язань Moody's визначас рейтинги для характеристики самих емітентів цінних паперів, банківських депозитів, фінансової стабільності банків, страхових компаній, спільних фондів, суверенних держав


Таблиця .5

Рейтинги «Moody's Investors Service
для короткострокових боргових зобов'язань


Рейтинг

Хар актеристика

Prime- 1

(р-1)


Чудова спроможність погашати свої короткострокові борги.
Емітенти, відзначені цим рейтингом, звичайно таймають
лідируюче положення у працюючій стабільній галузі, мають
високі прибутки на інвестований капітал, стабільне надходження
коштів

Prime-2
(f-2)

Висока спроможність погашати свої короткострокові борги.
Для емітентів цієї категорії характерне усе, що перераховано
для емітентів Р-1. але в меншій мірі. Крім того. темпи зростання
прибутку і надходження коштів у більшій мірі залежать
від економічної ситуації

Prime-3
(Р-3)

Прийнятна спроможність погашати короткострокові борги.
Емітенти цієї категорії у більшій мірі залежать від кон'юнктури
ринку. Нестабільність зростання прибутків може призвести до
потреби у відносно високих кредитах і уростання співвідношення
позикового і власного капіталу

Not prime
(NP)

Емітенти, що не підпадають ні під одну з перерахованих вище
категорій та мають невисоку або слабку кредитну якість і сумніви
у своєчасності сплати своїх короткострокових боргів

(визначаючи оцінку спроможності держави пунктуально відповідати по своїх боргових зобов'язаннях) та ін. При цьому для довгострокової оцінки перерахованих фінансових інститутів і цінних паперів, що емітуються ними, використовується така ж рейтинтова шкала, як і для облігацій. Ми її вже достатньо докладно розглянули вище. Відзначимо лише, що вона пристосована для трактування інвестиційних ризиків будь-яких об'єктів, названих вище. Так, якщо ми розглядаємо банк, депозитарний рейтинг якого (спроможність банку регулярно й у строк сплачувати свої боргові зобов'язання) оцінений як А, то, скориставшись таблицею з пункту 5.1.1, ми зрозуміємо, що цей банк пропонує високу кредиту якість, основна сума боргу і відсотки забезпечені активами банку. Проте у довгостроковій перспективі банк може бути чутливим до


погіршення економічної ситуації тощо.

Слід зазначити одну особливість при визначенні агентством Moody's депозитарних рейтингів банків. При випуску у визначеній країні філією або дочірнім підприємством банку облігацій, борговий рейтинг щодо відділення буде нижче рейтингу самого банку І


не вище державного рейтингу даної країни. Наприклад, якби Національний Банк Чехії (Czech National Bank), рейтинг якого Baa I, випустив би боргові зобов'язання через своє дочірнє підприємство в Україні, державшій рейтинг якої складає В 2 (за станом на 14.07.2003 p.), то ці боргові облігації відділення банку котирувалися б не вище рейтингу В 2.

Можна зустріти й інші символи у рейтинговой системі агентства «Moody's Investors Service». Так, наприклад, для оцінки фінансової усталеності банків Moody's використовує букви А, В, С, D і Е із модифікаторами «+» і«-» для рейтингових груп В, С й D, якість менеджменту відображається символами MQ1, MQ2, MQ3, MQ4 і MQ5 (Management Quality) і т.д. Але ми не будемо тут докладно на цьому зупинятися, тому що вважаємо, що ця інформація становить інтерес для вузького кола відповідних спеціалістів, а для них та бажаючих більш докладно вникнути у рєйтингову систему агентства


«Moody's Investors Service» і бути у курсі усіх останніх новин цієї
агенції приводимо Інтернст-адресу: www. rnoodys. com.
3.2.2. Standard 6- Poor's
Історія цісї компанії починається з 1860 року, коли Генрі Пур (Henry Varnum Poor) опублікував «Історію залізниць і каналів Сполучених Штатів». У 1906 році було створено «Standard Statistic Bureau» для забезпечення інвесторів фінансовою інформацією про американські компанії. У 1916 році (через кілька років після Дж. Муді) Standard Statistic почала присвоювати рейтинги корпоративним облігаціям, а з 1940 році. - муніципальним облігаціям.
У 1941 році компанії Poor's Publishing (Henry V. Poor) i Standard Statistic об'єдналися, створивши Standard & Poor's Corporation. У 1966 році компанія McGraw-Hill придбала Standard & Poor's, і сьогодні Standard & Poor's c підрозділом цісї корпорації.

Сьогодні в Standard & Poor's працюють 1200 аналітиків і економістів із світовим ім'ям, компанія має 21 офіс і філії по усьому світі, забезпечує інвесторів найдетальнішою інформацією про ринок цінних паперів, перспективи економіки, веде розрахунок сімейства своїх індексів (S&P-500 та ін.) і є визнаною компанією по цінним паперам і біржам, загальнонаціональною рейтинговою компанією.


Рейтинги для довгострокових боргових зобов'язань

Для визначення рейтингу облігацій Standard & Poor's насамперед


вивчає прибутки компанії, що випустила це боргове зобов'язання.
Оцінюються короткострокові і довгострокові перспективи прибутковості компанії, прибутки минулих періодів і поточні, репутація виробленої продукції, характер галузі, у якій працює дана компанія, положення компанії на ринку, якість менеджменту. Крім того, старанно вивчаються й аналізуються забезпечення облігацій і відсотків основним капіталом, чистими оборотними активами, готівковими коштами і достатність власного обігового капітал). Результатом такої кропіткої праці с рейтинг облігацій, що виражається у вигляді буквеного коду. Роз'яснення рейтинговой шкали наведено у табл. 6.

Таблиця 6
Рейтинги
St andard & Poor's для довгострокових боргових зобов 'язань

Рейтинг

Характ еристика

ААА

Найвищий рейтинг. Найвища якість облігацій. Повернення
основної суми і своєчасність виплати відсотків гарантовані

АА

Облігації, що входять у групу ААА, відрізняються від даної групи тільки чудовим ступенем характеристик. Дуже висока якість облігацій

А

Облігації високої якості. Основна сума боргу і відсотки цілком
захищені активами боржника. Від попередніх двох груп відрізняється більшою залежністю від змін економічної ситуації

ВВВ

Боржник у достатній мірі спроможний повернуїи борги і виплатити відсотки, але кон'юнктура і загальна економічна ситуація можуть істотно вплинути на стан його фінансів

ВВ

Боржник у даний час регулярно повертає борги й у строк виплачує відсотки, але негативні зміни у економіці можуть призвести до неможливості своєчасно виплачувати відсотки і повернути основну суму боргу

В

У даний час по облігаціям вчасно виплачуються відсотки, але
малоймовірно, що в довшстроковій перспективі фінансові зобов'язання будуть сплачуватися з такою же пунктуальністюстю

ССС


Папери цієї категорії несуть визначений ризик бути несплаченимими. Лише сприятливі економічні умови дочволяють боржнику сплачувати за своїми зобов 'язаннями. Найменші несприятливі зміни в економіці
призведуть неплатежів

СС

Облігації цієї групи несуть високий ризик бути несплаченими

С

Найвищий ризик неплатежів. Цей рейтинг може бути використа-
ний у ситуації, коли боржник подав заяву про банкрутство, але
при цьому продовжує платежі по облігаціям

D

Боржник не повертає ніяких боргів і не вишіачус ніяких відсот -
ків Рейтинг- D може бути також присвоєний, якщо компанія подала заяву про банкрутство і при цьому платежі з високою вірогідністю
будуть припинені

NR(not
rated)

Немає рейтингу- РейтиІнговоє агенство не присвоює рейтинг з двох основних причин:
1. Недостатньо інформації, на основі якої
присвоюється рейтинг.

2 Не рейтинґує Дане боргове зобов'язання (боржника) по своїм специфічним, політичним або яким небудь іншим причинами.Рейтингові категорії від АА до ССС можуть уточнюватися ви користанням знаків «+» і «-». Це робиться для того, щоб показати відносне місце цінних паперів усередині однієї значної рейтинговой категорії. Так, наприклад, облігації з рейтингом А - займають останнє місце у категорії А, а рейтинг ВВ+ означає положення у верхній частині категорії ВВ.
Рейтинги Standard & Poor's
для короткострокових боргових зобов'язань

На відміну від рейтингового агентства Moody's, що присвоює рейтинги для короткострокових боргових зобов'язань тільки інвестиційного рівня (Aaa-Baa), Standard & Poor's рейтишус також і спекулятивні папери, тобто ті, за якими можливості емітенту боргового зобов'язання забезпечити виплату відсотків і повернення основної суми боргу не можуть бути передбачені з певністю.
Інші рейтинги агенції Standard & Poor's

Досить часто у фінансових новинах можна зустріти так звану рейтингову перспективу (Rating Outlook), що свідчить про те, що довгостроковий кредитний рейтинг аналізованого об'єкта фінансової діяльності у недалекому майбутньому може бути змінений у кращий або гірший бік. При цьому зовсім не обов'язково, що рейтингова перспектива є провісником зміни рейтиніу. Перегляду може і не відбутися. Рейтингова перспектива - це ліпне своєрідний

індикатор настрою агенцій Suuidard & Poor's щодо визначеного об'єкта, що свідчить про те, що якщо буде переглядатися рейтинг даного об'єкта фінансової діяльності, то, швидше за все, він буде переглянутий у напрямку рейтингової перспективи.

Standard & Poor's виділяє, такі рейтингові перспективи:


- Positive - рейтинг може бути підвищений.
- Negative- рейтинг може бути знижений.
- Stable - швидше за все, рейтинг змінюватися не буде.

- Developing - рейтинг може бути як підвищений, так і знижений.

- N. М. (not rainingful) - перспектива не визначена.

Таким чином, якби ви тепер прочитали новину, скажімо, від 27.08.2001 р: «У понеділок рейгингова агенція Standard & Poor's знизила прогнози по довгостроковому кредитному рейтингу корпорації SONY із «stable» до «negative», вам би стало ясно, що у випадку, якщо буде проводитися перегляд довгосгрокового рейтингу SONY Corporation, то, швидше за все, він буде знижений.

Мабуть, важко або навіть неможливо уданій главі охопити всі аспекти рейтингової діяльності агенції Standard & Poor's, тому ми адресуємо усіх бажаючих більш докладно ознайомитися з діяльністю Standard & Poor's на ішернет-сайті агенції: www.standardand-pоors.com.

21 грудня 2001 року агенція Standard & Poor's надала Україні рейтинг «В» (як довгостроковий так і короткостроковий). Перспектива довгострокового рейтингу -стабільна (До цього часу агентство Standard & Poor's не рейтннгувало нашу країну).

26 березня 2002 р. міжнародне рейтингове агенство Fitch підвишило довгострокові рейтинги України з «В-» до «В» і надало країні короткостроковий рейтинг «В» по запозиченнях в іноземній валюті. Прогноз рейтингів - стабільний. Агентство Moody's також підвищило довгостроковий рейтинг України для запозичень в іноземній валюті, який за станом на 22.04.2002р. склав рівень «В 2».

Підвищенню рейтингів України сприяли такі фактори:

- стійкий процес поліпшення і відновлення економіки країни, що пережила фінансову кризу і дефолт по боргах у 1998-2000 роках;

-у 2001 р. ВВП зріс на 9%, валютні резерви подвоїлися і склали


3.1 млрд доларів США;

- реструктуризація прострочених зобов'язань по боргових платежах, упорядкування відношень із Паризьким клубом, із Росією з питання погашення річної заборгованості.

Подальше зростання рейтингу України обмежене проблемами, що зберігаються сьогодні в економіці: недостатнім ступенем охорони прав власності, недоліками в податковій сфері, неплатежами, корупцією, порівняно низкою капіталізацією банків, неефективною енергетикою і залежністю від експорту металів.

У кожній країні повниш бути свої рейтингові агенції. Вони необхідні, у першу чергу, для нормальною функціонування фондового ринку. Саме національні рейтингові агенції, але ніяк не Moody's і не Standard & Poor's можуть надати своїм громадянам Інформацію про фінансову стабільність того чи іншого потенційного об'єкта інвестування.

У Росії, наприклад, на сьогоднішній день ситуація з рейтинговими агенціями краща. Там у 1995 році співробітниками журналу «Експерт» була розроблена методика рейтингу російських підприємств «Експерт-200», що згодом стала використовуватися російським рейтинговим агентством «Експерт РА». Восени того ж року в журналі «Експерт» був опублікований перший у Росії рейтинг найбільших компаній «Експерт-200»- Ціль цього рейтингового
агентства -донести до учасників російського ринку достовірну й об'єктивну інформацію про діяльність найбільших вітчизняних підприємств.

«Експерт РА» надає інформацію про 200 найбільших компанії за обсягом реалізації на кінець попереднього року і за обсягом капіталізації (ринкової вартості компанії) на 1 вересня поточного року. Одночасно у публікаціях наводяться списки 20 найбільш прибуткових, найбільш рентабельних, найбільш дипамичних підприємств, компаній із найбільшою продуктивністю, найбільше недооцінених та переоцінених інвесторами. Публікуються дані про галузеві рейтинги вугільної, нафтової і нафтопереробної промисло-


вості, залізничного транспорту, електроенергетичної галузі І перераховуються їхні найбільші підприємства.

На сьогоднішній день продукт рейтингової агенції «Експерт РА» рейтинг «Експерт 200» не має аналогів нз російському ринку Інформаційно-аналітичних послуг завдяки якосіі використовуваної у ньому інформації й особливій методиці упорядкування, адаптованої для російської промисловості.

Необхідну для упорядкування рейтингу інформацію експерти агенції одержують безпосередньо з першоджерел шляхом опитуванння компаній.

Збір даних здійснюється в три етапи:

- Перший підготовчий. На основі рейтингів минулих років, статистичної звітності за минулий рік, оперативної статистичної звітності, повідомлень ЗМІ, зведень із регіонів складається лист підприємств - потенційних учасників рейтингу. Після попереднього відбору в ньому залишається близько 500 компаній.

-На другому етапі проводиться опитуванння компаній - кандидатів у рейтинг, і на його основі формуються основні показники діяльності.

- На третьому етапі недостатність зібраної Інформації доповнюють за допомогою даних Держкомстата, міністерств і відомств, корпоративних сайтів в Інтернегі, а також даними, зібраними аналітиками інвестиційних компаній і ЗМІ.

30 серпня 2001 року рейтингове агентство «Експерт РА» провело прес-конферецію, на якій були оголошені перші результати рейтингування шести головних російських страхових компаній.

Агентство і надалі має намір розширювати спектр об'єктів рейтингування.


Каталог: lekcii
lekcii -> Конспект лекцій з навчальної дисципліни "безпека життєдіяльності" для студентів денної та заочної форм навчання
lekcii -> Міжнародний менеджмент модульна структура та інформаційна підтримка
lekcii -> Хф (лекція) Тема Загальні властивості неметалів Загальна характеристика елементів-неметалів
lekcii -> Медичні засоби протирадіаційного та протихімічного захисту
lekcii -> Стандартизація І сертифікація продукції та послуг тема1: сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки
lekcii -> Реактивність І алергія реактивність
lekcii -> Вступ в травматологію та ортопедію. Історія розвитку
lekcii -> Івано-франківська


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка