Засоби та системи контролю за рухом на площі маневрування літаківСкачати 189.72 Kb.
Дата конвертації28.11.2017
Розмір189.72 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра аеронавігаційних систем

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

_________________ Харченко В.П.

«____»______________ 2013 р.

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «СПЕЦІАЛІСТ»

Тема: Засоби та системи контролю за рухом на площі маневрування літаків

Виконавець: _______________________________ Семенюк Андрій Віталійович

Керівник: _________________________________ Аргунов Геннадій Федорович

Консультант з розділу «Охорона праці і надзвичайні ситуації»:

__________________________________________ Применко Валентин Іванович

Консультант з розділу «Охорона навколишнього середовища»:

____________________________________________ Черняк Лариса Миколаївна

Нормоконтролер:_______________________________ Ларін Віталій Юрійович

Київ 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут аеронавігації

Кафедра аеронавігаційних системНапрям пеціальність): 7.07010202 Обслуговування повітряного руху
ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

_________________ Харченко В.П.

«____»______________ 2013 р.


ЗАВДАННЯ

на виконання дипломного проекту

Семенюка Андрія Віталійовича


1. Тема дипломного проекту: «Засоби та системи контролю за рухом на площі маневрування літаків» затверджена наказом ректора від "01" лютого 2013 р. № 204/ст

2. Термін виконання проекту: 13.05.2013 – 23.05.2013

3. Вихідні дані до роботи: засоби спостереження за наземним рухом, радіолокатор контролю за наземним рухом, система A-SMGCS.

4. Зміст пояснювальної записки: радіолокатор контролю за наземним рухом, удосконалена система контролю за наземним рухом, її складові, вимоги, функції, стадії запровадження.

5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: ілюстрації пояснювальних матеріалів, порівняльні таблиці, схеми.

6. Календарний план-графік№ пор.

Завдання

Термін

виконанняВідмітка про виконанняПідготовка та написання 1 розділу «Застосування радіолокатору огляду льотного поля для контролю за рухом на площі маневрування»

13.05.13-20.05.13

виконаноПідготовка та написання 2 розділу «Удосконалені системи керування рухом на площі маневрування»

21.05.13-28.05.13

виконаноПідготовка та написання 3 розділу «Впровадження системи контролю за наземним рухом на аеродромі «Київ»

29.05.13-05.06.13

виконаноПідготовка та написання 4 розділу «Охорона праці і надзвичайні ситуації»

06.06.13-11.06.13

виконаноПідготовка та написання 5 розділу «Охорона навколишнього середовища»

12.06.13-16.06.13

виконаноПідготовка презентації та доповіді

17.06.13-20.06.13

виконано

7. Консультанти з окремих розділів

Розділ

Консультант

(посада, П.І.Б.)Дата, підпис

Завдання видав

Завдання прийняв

Охорона праці і надзвичайні ситуації

Применко Валентин Іванович, професорОхорона навколишнього середовища

Черняк Лариса Миколаївна, доцент


8. Дата видачі завдання: «02 » лютого 2013 р.

Керівник дипломного проекту ____________ __Аргунов Геннадій Федорович

(підпис керівника) (прізвище, ім’я, по батькові)

Завдання прийняв до виконання ______________ Семенюк Андрій Віталійович

(підпис студента) (прізвище, ім’я, по батькові)РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломного проекту «Засоби та системи контролю за рухом на площі маневрування літаків»: 91 сторінка, 8 рисунків, 6 таблиць, 26 використаних джерел.

Мета дипломного проекту – запропонування ефективної системи контролю за наземним рухом на аеродромі.

Засоби досягнення – аналіз існуючих засобів контролю за наземним рухом та пропозиції щодо їх удосконалення.

Об’єкт удосконалення – система контролю за наземним рухом.

Предмет удосконалення – рівень безпеки в управлінні повітряним рухом на площі маневрування.

Забезпечення необхідного рівня безпеки польотів (у тому числі наземних операцій) є постійним пріоритетом. Необхідне поліпшення моніторингу та оцінки рівня безпеки виконання наземних операцій у зв'язку з тенденцією до збільшення транспортних потоків та модернізації технологій. Ця система повинна забезпечити постійний контроль за наземним рухом на площі маневрування, інформаційну та консультативну підтримку як диспетчера УПР, так і пілота повітряного судна для забезпечення необхідного рівня безпеки та ефективності польотів.


ПЛОЩА МАНЕВРУВАННЯ, КОНТРОЛЬ, КЕРУВАННЯ, СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗА НАЗЕМНИМ РУХОМ, БЕЗПЕКА.
АРКУШ ЗАУВАЖЕНЬ

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


ADS-B

 • автоматичне залежне спостереження;

ASDE

 • обладнання для контролю наземного руху в аеропорту;

A-SMGCS

 • удосконалена система управління наземним рухом і контролю за ним;

AVOL

 • експлуатаційний рівень видимості на аеродромі.

ICAO

 • Міжнародна Організація Цивільної Авіації;

OLDI

 • стандарт обміну даними;

PDA

 • імовірність виявлення попередження;   

PFA

SMGCS

 • система управління наземним рухом і контролю за ним;

SMR

 • радіолокатор контролю за наземним рухом;

TLS

 • цільовий рівень безпеки;

АДВ

 • аеродромно-диспетчерська вежа;

ВДТ

 • візуальний дисплейний термінал;

ВОРЛ

 • вторинний оглядовий радіолокатор;

ВЧ

 • високі частоти;

ДВЧ

 • дуже високі частоти;

ДНА РЛС

 • діаграма направленості радіолокаційної станції;

ЕМП

 • електромагнітне поле;

ЕТА

 • розрахунковий час прибуття;

ЗПС

 • злітно-посадкова смуга;

ММД

 • міліметровий діапазон;

НС

 • навколишнє середовище;

НЧ

 • низькі частоти;

ОрПР

 • організація повітряного руху;

ПК

 • повітряний корабель;

ПОРЛ

 • первинний оглядовий радіолокатор;

РД

 • руліжна доріжка;

РЛС

 • радіолокаційна станція;

РЛС ОЛП

СВЧ

 • надвисокі частоти;

СМД

 • сантиметровий діапазон;

УВЧ

 • ультрависокі частоти;

УПР

 • управління повітряним рухом;

ЦНС

 • центральна нервова система;

ВСТУП

Управління наземним рухом та контроль за ним (SMGC – Surface Movement Guidance and Control) в самому широкому сенсі цього поняття являє собою забезпечення управління всіма повітряними судами та наземними транспортними засобами на площі маневрування на аеродромі та контролю за ними. «Управління» відноситься до обладнання, інформації і, консультацій, необхідних для того, щоб пілоти повітряних суден і водії наземних транспортних засобів могли орієнтуватися при русі на аеродромі і не допускати виходу повітряних суден і транспортних засобів за межі призначених для них площ і ділянок. «Контроль» означає заходи, необхідні для запобігання зіткнень і для забезпечення безперебійних і ефективних потоків руху [7].

Система SMGC забезпечує управління повітряним судном і контроль за ним від посадкової ЗПС (злітно-посадкова смуга) до місця стоянки на пероні і від місця стоянки до ЗПС, використовуваної для зльоту, а також від зони технічного обслуговування до перону і навпаки. Система також забезпечує управління і контроль за рухом всіх наземних транспортних засобів, які в рамках своїх функцій мають пересуватися площею маневрування, наприклад машин адміністрації аеродрому, машин для обслуговування повітряних суден, машин пошуково-рятувальної та протипожежної служби, а також машин, що використовуються при будівельних роботах. Крім того, система SMGC сприяє запобіганню недозволеного або ненавмисного виїзду на робочі ЗПС.

Система SMGC являє собою комбінацію візуальних і не візуальних засобів, радіотелефонного зв'язку, процедур, а також засобів управління і інформації.

Використовуються різні варіанти цієї системи, починаючи від дуже простих організаційних заходів на невеликих аеродромах з малою інтенсивністю повітряного руху, де польоти виконуються легкими повітряними суднами тільки при гарній видимості, і закінчуючи дуже складними засобами на великих аеродромах з великою інтенсивністю повітряного руху, де польоти виконуються в умовах дуже поганої видимості.

Радіолокатор контролю за наземним рухом (SMR – Surface Movement Radar) є одним з можливих компонентів системи SMGC і може використовуватися як засіб забезпечення аеродромного диспетчерського обслуговування.

За умови, що аеродром в достатній мірі обладнаний візуальними засобами, аеродромний SMR може виявитися корисним в плані забезпечення безпечного та ефективного управління неземним рухом на аеродромі в періоди обмеженою видимості та в нічний час; без SMR навряд чи можна домогтися оптимальної пропускної здатності в цих умовах. SMR дозволяє безперервно контролювати зайнятість ЗПС та використання РД (руліжна доріжка). Крім того, він дозволяє швидко оцінити потребу в освітленні та сприяє більш оперативній видачі дозволів повітряним суднам та транспортним засобам. В аварійних ситуаціях він може грати важливу роль в прискоренні руху аварійних автомобілів й безпечному розосередженні інших рухомих об'єктів.

На великому аеродромі значної частини площі маневрування іноді може бути не видно з аеродромного диспетчерського пункту, хоча видимість залишається в межах, що дозволяють виконувати рух у звичайному режимі, тобто в умовах видимості, достатньої, щоб пілот виконував руління і уникав зіткнення з іншими рухомими об'єктами на РД і на перетинах за допомогою візуального орієнтування, але недостатньої, щоб аеродромний диспетчер міг здійснювати візуальний контроль і виявляти факти несанкціонованого виїзду на ЗПС. Впровадження SMR може істотно полегшити спостереження і управління рухом в умовах обмеженої видимості; тим не менше робоче навантаження, пов'язане з ретельним контролем, поряд з перешкодами та іншими обмежуючими факторами, досить високе й у зв'язку з цим може обмежувати обсяг руху, який аеродромний диспетчер може обробити в конкретний момент часу. Цілком очевидно, що точність маневрування на РД, яке може задовільно

здійснюватися, якщо керуватися вогнями і маркувальними знаками, набагато вище, ніж точність, що досягається на основі вказівок диспетчера УПР (управління повітряним рухом), видаваних за даними SMR. Необхідно, щоб пілот мав можливість виконувати вказівки, що видаються диспетчером без використання радіолокаційної інформації. Однак інформація про рух і місцезнаходження, яку диспетчер має змогу надати, використовуючи SMR, якщо він є одним з елементів системи управління наземним рухом та контролю за ним (SMGC), може надати істотну допомогу пілотам, що знаходяться в зоні маневрування на аеродромі.

Таким чином, SMR може ефективно сприяти забезпеченню безпечного

та ефективного управління наземним рухом на аеродромі в умовах обмеженої

видимості та в нічний час.

Мета дипломного проекту – запропонування ефективної системи контролю за наземним рухом на аеродромі.

Для виконання мети дипломної роботи необхідно вирішити такі завдання: 1. Розглянути характеристики та особливості радіолокатора контролю за наземним рухом – основного засобу контролю за рухом на площі маневрування.

 2. Розглянути удосконалену систему управління наземним рухом та контролю за ним: її склад, вимоги до запровадження, функції, стадії запровадження.

 3. Запровадити систему контролю за наземним рухом на аеродромі

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Surface Movement Radar [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_movement_radar

 2. Surface Movement Radar [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.radartutorial.eu/02.basics/rp15.en.html

 3. Surface Movement Radar [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.skybrary.aero/index.php/Surface_Movement_Radar

 4. Чеканов Р.Н. Радиолокационная станция летного поля миллиметрового диапазона радиоволн [Електронний ресурс] / Журнал радиоэлектроники №7, 2004 – Режим доступу - http://jre.cplire.ru/win/jul04/1/text.html

 5. Surface Movement Radar - Advanced Aviation Technology [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aatl.net/publications/smrsystem.htm

 6. DSMR-800 Surface Movement Radar - Advanced Aviation Technology [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.aatl.net/products/radar.htm

 7. Руководство по системам управления наземным движением и контроля за ним: Doc. ICAO 9476-AN/927. – 1-е изд. – Монреаль, ICAO, 1986. – 132 с.

 8. Руководство по планированию обслуживания воздушного движения: Doc. ICAO 9426-AN/924. – 1-е изд. – Монреаль, ICAO, 1984. – 636 с.

 9. Руководство по усовершенствованным системам управления наземным движением и контроля за ним (A-SMGCS): Doc. ICAO 9830-AN/452. – 1-е изд. – Монреаль, ICAO, 2004. – 100 с.

 10. Advanced Surface Movement Guidance & Control System [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.skybrary.aero/index.php/A-SMGCS

 11. Runway Incursion Prevention - Aerodrome Stop Bar Operating Policy [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.skybrary.aero/index.php/Runway_Incursion_Prevention_-_Aerodrome_Stop_Bar_Operating_Policy

 12. Runway Incursion Prevention - Runway-holding Position, Stop Bars and ATC Clearance [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.skybrary.aero/index.php/Runway_Incursion_Prevention_-_Runway-holding_Position,_Stop_Bars_and_ATC_Clearance

 13. Taxiway [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Taxiway

 14. Пасажиропотік зріс на 189%, число рейсів на 118%. Аеропорт «Київ» мовою цифр. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iev.aero/about/presscenter/news/show_117/

 15. AIP Украины AD International UKKK AD 2.24.3 Карта наземного аэродромного движения [Електронний ресурс] - http://www.ead.eurocontrol.int/eadbasic/pamslight-478ECC8CDAA127C33884D9F6C72C2CD5/4YJGIXQXLREVS/EN/Charts/AD/NON_AIRAC/UK_AD_2_UKKK_24-3-1_en_2013-05-30.pdf

 16. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

 17. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Затверджено

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

 1. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65.

 2. Завдання та методичні матеріали до самостійної роботи студентів з

нормативної дисципліни “Основи охорони праці”. Вибір типу та

визначення необхідної кількості первинних засобів пожежегасіння” [Текст]: навчально-методичне видання / Русаловський А.В., Кошуков О.В., Петренко Т.В. – Київ, 2006 р. – 20 с. 1. Електромагнітне випромінювання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Електромагнітне_випромінювання

 2. Електромагнітне випромінювання [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://znaimo.com.ua/ Електромагнітне_випромінювання

 3. Вплив електромагнітного випромінювання на живі організми [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://doza.net.ua/pages/ua_ref_emf.htm

 4. Електромагнітні випромінювання (ЕМП) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/1336/76/1/5/

 5. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування [Електронний ресурс]: конспект лекцій «Основи охорони праці» - Режим доступу: http://library.if.ua/book/9/965.html

 6. Електромагнітні поля радіочастот [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/10310208/bzhd/elektromagnitni_polya_radiochastot#296

 7. Екологія та охорона навколишнього середовища. Дипломне проектування: навч. посіб. / Ісаєнко В.М, Криворотько В.М., Франчук Г.М. – К.: НАУ, 2005. – 192 с.
Каталог: main -> study -> abstracts
abstracts -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту укра ї ни Національний авіаційни й університет Кафедра аеронавігаційних систем допустити до захисту завідувач кафедри В. П. Харченко " " 2013 р. Дипломна робота
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> На виконання дипломного проекту студента Садового Павла Геннадійовича Тема проекту: «Супутникова система посадки контроль цілісності джерел далекомірних вимірів глобальної навігаційної системи»
abstracts -> Розробка методів встановлення скороченого ешелонування на злітно-посадковій смузі
abstracts -> Розв’язання потенційно конфліктних ситуацій у повітряному русі при тренажерній підготовці
abstracts -> Дипломна робота (пояснювальна записка) Випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» Тема: Дослідження пропускної здатності аеропорту Гостомель Виконавець: Жежель М. С
abstracts -> Система самоорганізації руху повітряних кораблів за концепцією

Скачати 189.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка