Застосування інноваційних технологій на уроках української мови та літературиСкачати 249.58 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації14.05.2022
Розмір249.58 Kb.
#91941
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
231885
Завданнч до семінарів ізл

Застосування інноваційних технологій на уроках української мови та літератури

Сучасний учитель повинен іти в ногу з часом, розуміючи, що зі змінами в суспільстві змінюються і вимоги до викладання предмета, у тому числі української мови та літератури. « Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції», - так стверджував В.Сухомлинський. Як же зробити урок цікавим, ефективним та результативним?


Насамперед необхідно освітній процес будувати за принципом діалогу, щоб кожен здобувач освіти почувався дослідником, який самостійно здобуває знання. (джерело №8)
Ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, з швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими потребами, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.
У зв’язку з цим зростає потреба у застосуванні особистісно зорієнтованих інноваційних педагогічних технологій.
На відміну від звичайних уроків, метою яких є оволодіння знаннями, уміннями та навичками, уроки із застосуванням інноваційних технологій найбільш повно враховують інтереси, нахили, здібності кожного здобувача освіти. На таких уроках поєднується досвід традиційних уроків – сприймання нового матеріалу, засвоєння, осмислення, узагальнення, - але у незвичайних формах.
Під час вивчення української мови та літератури слід активніше використовувати сучасні технології: ігрові, мультимедійні, проектні, інтерактивні види і форми роботи, які стимулюють творчу активність школярів.
Педагоги єдині в думці, що гра ефективно підвищує мотивацію.
Василь Сухомлинський стверджував, що « гра – це іскра, яка запалює вогник допитливості та зацікавленості». Навіть пасивний учень швидко залучається до гри. Серед видів ігор можна виділити учнів, сприяє закріпленню навчального матеріалу, розвиває умів нових умовах. Гра - мандрівка , котра сприяє осмисленню та закріпленню нового матеріалу, сюжетно – рольові ігри, в яких дії інсценуються й учні грають певні ролі. Ігри – змагання, що включають усі види дидактичних ігор. Ігри на уроці виконують пізнавальну, комунікативну, розвивальну функції, а також створюють сприятливу психологічну атмосферу. Гра розвиває важливі соціальні навички та вміння, здатність до кооперації, вчить бачити ситуацію очима інших та дозволяє одержати досвід, цінний для майбутнього життя.
Ефективність навчання рідної мови значною мірою залежить від чіткої та грунтовної організації освітнього процес, від уміння враховувати психофізіологічні особливості школярів. Використання гри під час навчання сприяє мимовільному запам’ятовуванню мовного матеріалу й формуванню міцних навичок усного мовлення. . Існують й інші функції, що реалізуються у проведенні гри - навчати мови, виховувати засобами мови, викликати та підтримувати інтерес здобувачів освіти до вивчення мови, розвивати пам’ять, мислення та уяву в дітей у процесі оволодіння ними мовою.
Гра є інструментом викладання, який активізує розумову діяльність здобувачів, дозволяє зробити освітній процес привабливим і цікавим.
Беручи до уваги мету уроку – гри, усю його сукупність можна поділити на три групи: навчальну, покликану перевірити рівень компетентності здобувачів освіти, розвивальну, що сприяє творчому мисленню, підвищує інтерес до вивчення мови, загострює сприйняття навчального матеріалу, творчу, що створює умови для розширення та реалізації креативного потенціалу учнів.
Викладаючи українську мову та літературу, слід ставити перед собою мету зробити урок не лише пізнавальним, інформативним, але й цікавим, у роботі використовувати такі форми та методи навчання, які збуджують пізнавальний інтерес і стимулюють самостійне мислення здобувачів освіти.
Учитель, як суб’єкт процесу навчання, вводить ігровий момент в систему навчання за допомогою творчого завдання, яке використовується в освітньому процесі для формування і розвитку інтелектуальних умінь учнів. Завдання повинні передусім мотивувати розумову діяльність учнів, пов’язану з аналізом, узагальненням, уявою, прогнозуванням, пошуком і прийняттям рішення, плануванням і реалізацією своїх дій та їх оцінкою.
Творчі завдання викликають емоційні переживання учнів, націлюють на самостійний вибір шляхів, способів і засобів вирішення. Для цілеспрямованого формування і розвитку інтелектуальних умінь потрібна певна система ігрових завдань, яка припускає поступове їх ускладнення. Кожне нове завдання активізує уміння, набуте раніше, і формує нове, яке належить більш високому рівню. За допомогою ігор учитель залучає учнів до творчості, керує інтелектуальною діяльністю школярів.
У процесі гри в здобувачів освіти виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються найпасивніші учні. Коли вчитель використовує на уроці елементи гри, то в класі створюється доброзичлива атмосфера, бадьорий настрій, бажання вчитися. Під час гри в учня виникає мотив, суть якого полягає в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль. Отже, система дій у грі виступає як мета пізнання і стає безпосереднім змістом свідомості школяра.
Якщо спочатку учень цікавиться лише грою, то дуже швидко його вже цікавитиме пов’язаний з нею матеріал, у нього виникне потреба вивчити, зрозуміти, запам’ятати цей матеріал, тобто він почне готуватися до участі в грі. Гра дає змогу легко привернути увагу й тривалий час підтримувати в здобувачів освіти інтерес до тих важливих і складних предметів, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах зосередити увагу не завжди вдається.
На ігрових уроках діти спостерігають, порівнюють, класифікують предмети за певними ознаками, виконують аналіз і синтез, роблять узагальнення , висловлюють свою думку у зв’язній і зрозумілій формі ,використовуючи термінологію. Ось декілька прикладів ігрових форм – « Ти - редактор», « Спіймай помилку», « Мовна дуель», «Гронування», « Мозаїка», «Найрозумніший», «Хто швидше», лінгвістичні загадки, мовні конкурси, та інші.
Ігрові завдання можна використовувати на різних етапах уроку, тому що вони дають можливість активізувати увагу учнів, відпрацювати засвоєні знання, і зняти напруження, підвищити продуктивність роботи.

Скачати 249.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка