Заступника директора з навчально-виховної роботи початкової школиСторінка1/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.52 Mb.
#12224
  1   2
Річна циклограма роботи

заступника директора з навчально-виховної роботи початкової школи

 

Місяць

Зміст роботи

Серпень

♦       Оформлення методичного кабінету;

♦       річний план роботи;

♦       робочий навчальний план;

♦       розклад уроків, факультативів, гуртків;

♦       підготовка класів до нового навчального року;

♦       участь у серпневому методичному тижні;

♦       контроль календарного планування на І семестр;

♦       підготовка свята Першого дзвоника;

♦       організація проведення Дня знань;

♦       забезпечення учнів підручниками;

♦       звітна документація


Вересень

♦       Графік перевірок навчальних досягнень учнів 1—4 класів на І семестр;

♦       графік проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах на І семестр;

♦       зондуючі контрольні роботи за текстами адміністрації з української мов та
         математики в 2-4 класах;

♦       перевірка техніки читання учнів 2-4 класів;

♦       ведення шкільної документації;

♦       статистичні звіти, списки;

♦       підвищення кваліфікації, атестація педагогів;

♦       організація роботи з профілактики дитячого травматизму;

♦       організація роботи ГПД;

♦       організація роботи гуртків, факультативів;

♦       організація гарячого харчування учнів;

♦       індивідуальна робота з батьками, учнями;

♦       внутрішньо-шкільний контроль


Жовтень

♦       Поточна методична робота;

♦       внутрішньо-шкільний контроль;

♦       шкільні предметні олімпіади в 2-4 класах;

♦       атестація педагогів;

♦       робота з батьками, учнями;

♦       підготовка до Дня вчителя;

♦       план роботи на осінні канікули


Листопад

♦       Поточна методична робота;

♦       внутрішньо-шкільний контроль;

♦       шкільні предметні олімпіади в 2-4 класах;

♦       атестація педагогів;

♦       індивідуальна робота з батьками, учнями


Грудень

♦       Поточна методична робота;

♦       внутрішньо-шкільний контроль;

♦       атестація педагогів;

♦       ведення шкільної документації;

♦       перевірка виконання навчальних програм за І семестр;

♦       результати навчальних досягнень учнів за І семестр;

♦       підготовка до новорічних свят;

♦       план роботи на зимові канікули;

♦       підсумкова педагогічна рада за І семестр

Січень

♦       Підсумки методичної роботи за І семестр;

♦       підсумки роботи з профілактики дитячого травматизму;

♦       підсумки виховної роботи за І семестр;

♦       виконання плану роботи школи;

♦       контроль календарного планування на II семестр;

♦       графік перевірок навчальних досягнень учнів 1-4 класів на II семестр;

♦       графік проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах на II семестр;

♦       поточна методична робота;

♦       внутрішньо-шкільний контроль;

♦       атестація педагогів;

♦       індивідуальна робота з батьками, учнями


Лютий

♦       Методична робота;

♦      внутрішньо-шкільний контроль;

♦       атестація педагогів;

♦       ведення шкільної документації;

♦       робота з батьками, учнями;

♦       взаємовідвідування уроків;

♦       підготовка до свята 8 Березня


Березень

♦       Методична робота;

♦       внутрішньо-шкільний контроль;

♦       підсумки атестації педагогів;


Квітень

♦       Методична робота;

♦      внутрішньо-шкільний контроль;

♦       Державна підсумкова атестація учнів 4-х класів;

♦       адміністративні підсумкові контрольні роботи за рік у 1-3 класах;

♦       день ЦО;

♦       робота з батьками, учнямиТравень

♦       Моніторинг навчальних досягнень учнів 1—4 класів за рік;

♦       виконання навчальних програм за рік;

♦       ведення шкільної документації;

♦       графік проведення навчальних екскурсій;

♦       організація проведення свята Останній дзвоник;

♦       моніторинг педагогічної діяльності вчителів початкових класів;

♦       підсумкова педагогічна рада за рік


Червень

♦       Підсумки методичної роботи за рік;

♦       підсумки виховної роботи за рік;

♦       підсумки роботи з профілактики дитячого травматизму за рік;

♦       особові справи учнів 1-4 класів;

♦       виконання річного плану роботи школи;

♦       звітна документація;

♦       планування роботи початкової школи на наступний навчальний рік


Циклограма діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи на вересень – жовтень


Зміст діяльності

Строки виконання

Скласти (підготувати)

Списки дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, інших пільгових категорій для організації безплатного харчування

до 10 вересня

Списки дітей і підлітків шкільного віку з відмітками про те, чи з’явилися учні на навчання, та довідки з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах

Проекти наказів про:

         організацію навчальних занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я зараховані до спеціальних медичних груп

         про звільнення учнів від занять фізичною культурою, трудового навчання (за наявності таких учнів)

         організацію харчування учнів

         організацію роботи груп продовженого дня


Графік проведення відкритих заходів вчителями та вихователями груп продовженого дня

до 15 вересня

Проекти наказів про:

         заходи щодо профілактики правопорушень, злочинності, бездоглядності проведення предметних тижнів серед неповнолітніх

         організацію роботи з обдарованою і талановитою молоддю


до 15 вересня

Графік проведення письмових контрольних, практичних, лабораторних робіт з навчальних предметів

до 20 вересня

План роботи на жовтень

Проекти наказів про:

         індивідуальну форму навчання учнів (за потреби)

         вивчення системи роботи, уроків, досвіду педагогічних працівників, стану викладання навчальних дисциплін (відповідно до річного плану роботи)

         проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (створення оргкомітетів і журі)

         організацію та проведення екскурсій у поточному навчальному році


Графік проведення відкритих уроків «45 хвилин інноваційних технологій»

до 25 вересня

План роботи педагогічних працівників під час осінніх канікул

жовтень

План роботи навчального закладу під час осінніх канікул

Положення про огляд-конкурс навчальних кабінетів

Звіт про травматизм і нещасні випадки у навчальному закладі за дев’ять місяців

План роботи на листопад

План вивчення системи роботи вчителів, які атестуються

до 20 жовтня

Проект наказу про результати перевірки відвідування учнями школи

Довідку про результати перевірки відвідування учнями навчального закладу

до 31 жовтня

Довідку про дотримання у навчальному закладі вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів

Проекти наказів про:

         підсумки І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін

         дотримання працівниками навчального закладу Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів


Проаналізувати

Відвідування учнями навчального закладу

вересень

Погодити

З відповідним органом управління освітою:

         індивідуальну форму навчання учнів (за потреби);

         кількість годин для індивідуальної форми навчання (за потреби)


до 20 вересня

Подати

До методичного кабінету (центру) відповідного органу управління освітою:

         список педагогічних працівників, які згідно з графіком проходитимуть навчання на курсах підвищення кваліфікації

         звіт про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін і заявку на участь учнівських команд у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін


до 15 вересня

до 31 жовтняДо відповідного органу управління освітою:

         звіт про подальше навчання або працевлаштування випускників навчального закладудо 20 вересня

Перевірити

Оформлення класних журналів, алфавітної книги запису учнів, книги протоколів засідань педагогічної ради

вересень – жовтень

Забезпечення учнів підручниками

до 10 вересня

Оформлення особових справ учнів 1-х, 10-х класів

до 1 жовтня

Стан викладання навчальних предметів (відповідно до річного плану роботи)

жовтень

Роботу предметних гуртків, спортивних секцій, факультативів, спецкурсів, предметів за вибором

Обсяг і характер домашніх завдань учнів

Ведення класних журналів

Виконання ухвалених управлінських рішень, строк виконання яких закінчується у жовтні

до 1 листопада

Організувати

Оформлення соціальних паспортів класів, навчального закладу

вересень

Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі»

Маркування парт відповідно до зросту учнів у різних класах

до 10 вересня

Збір підтверджувальних документів щодо подальшого навчання або працевлаштування випускників навчального закладу

Планування роботи методичних об’єднань

Роботу гуртків, факультативів, спецкурсів, курсів за вибором, позакласну роботу

Роботу юних пожежників та інспекторів руху в кожному класі

Розроблення (внесення змін) та затвердження інструкцій з техніки безпеки в навчальних кабінетах, майстернях, спортивному залі, інструкцій для працівників усіх видів праці та використання обладнання (за потреби)

до 20 вересня

Наставництво над молодими вчителями

до 25 вересня

Відзначення Всеукраїнського Дня бібліотек

30 вересня

Участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка

вересень – жовтень

Проведення тематичних уроків, лекцій, семінарів, конкурсів малюнків на тему «Права людини починаються з прав дитини»

Свято осені

жовтень

Залучення учнів до занять у Малій академії наук

Проведення свята до Дня працівників освіти

до 5 жовтня

Громадський контроль стану утримання, навчання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Відзначення Всесвітнього тижня космосу

4–10 жовтня

Відзначення Дня Українського козацтва

14 жовтня

Провести

Конкурс-рейд «Увага! Діти на дорозі»

вересень

Інструктаж для педагогічних працівників щодо виконання Єдиного орфографічного режиму

до 10 вересня

Нараду з класними керівниками щодо планування роботи у поточному навчальному році

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

жовтень

Взяти участь

В укладанні на новий навчальний рік угоди між адміністрацією та профспілковим комітетом щодо охорони праці у навчальному закладі

вересень

У вивченні індивідуальних особливостей учнів перших класів з метою найефективнішого впливу на всебічний розвиток та виховання особистості у процесі навчання

У загальних зборах (конференціях), класних батьківських зборах

до 20 вересня

Ознайомити педагогічний колектив

З правилами внутрішнього розпорядку, Статутом школи

до 5 вересня

З основними нормативно-правовими та іншими офіційними документами у сфері загальної середньої освіти:

         Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV (із змінами);

         Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778

         Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777

         Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 571;

         Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329

         Типові навчальні плани початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 червня 2011 р. № 572;

         Типові навчальні плани навчальних закладів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток»», затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 червня 2011 р. № 567З планом евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації

до 10 вересня

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка